Patrik Engellau: En kär samtidsmyt

Patrik Engellau

Det fanns en tid när västerlandet var stolt över sig självt och Rudyard Kipling utan självironi kunde skriva dikten Den vite mannens börda som handlar om hyggliga och hjälpsamma västerlänningars insatser till fromma för mindre utvecklade folk i exempelvis Afrika. Den gängse historieberättelsen var att kolonialismen var gynnsam inte bara för kolonialisterna utan också de koloniserade.

Efter andra världskriget utvecklades en motsatt berättelse som gick ut på att västerlandet, i varje fall kolonialmakterna, var skurkaktigt och den vite mannen en fähund, utsugare och bedragare. Denna svarta legend om västerlandets ondska framträder i olika skepnader.

En variant uppträder i boken Mörkrets hjärta av Joseph Conrad (som publicerades redan 1902). Där representeras ondskan inte av något elakartat system utan av illvilliga, ondsinta, vettlöst snikna och troligen delvis vansinniga personer som romanens huvudperson Kurtz.
En annan variant är den amerikanska som utvecklades under kalla kriget. Den går ut på det fanns ett systemfel som hette kolonialism. Kolonialismen företräddes av de europeiska kolonialmakterna. Hade inte USA självt en gång lidit under det oket, va? Borde inte de forna kolonierna därför bilda armkrok med USA och förena sig mot Sovjetunionen?

En tredje variant var att västerlandets skuld inte kom sig av enstaka rubbade personers onda dåd och ej heller av egennyttiga europeiska staters våldtäkt på svaga folk utan låg i hela västerlandets samhällsorganisatoriska väsen, nämligen i själva kapitalismen. Den senare berättelsen utvecklades framför allt av socialister i västerlandet.

En av dessa västerländska socialister var den nyligen bortgångne författaren Sven Lindqvist (1932 – 2019). Jag kan inte komma på någon, i varje fall ingen svensk, som med liknande hatisk energi ägnat sitt liv åt att koka en elak brygd av dessa tre ingredienser plus troligen några till. I ett trettiotal böcker gav han uttryck åt sin uppfattning om västerlandets inställning till de rena och goda människor som finns överallt såframt de är underordnade. Västerlandet, menade Lindqvist, hade kollektivt som sitt motto anammat den psykotiske Kurtz paroll Utrota varenda jävel, vilket också var titeln på en särskilt uppskruvad bok av Lindqvist.

Den som vill försöka förstå den intellektuella etthundraåttiogradaren från Den vite mannens börda till dagens föreställning om den vite mannen som inkarnationen av all historisk uselhet bör inte förbigå Lindqvist ty ingen har som han artikulerat och tydliggjort den enligt mitt tycke förvirrade tankefigur som dominerar samtidens tänkande i denna fråga och som troligen ligger bakom sådana avgörande politiska misstag som mångkulturpropositionen 1975:26.

Budskapet är att den som befinner sig i socialt överläge alltid är ond och våldsbenägen medan den som befinner sig i underläge alltid är god samt offer för ränker från dem i överläge. Den som väl har fattat idén kan tillämpa den i varje situation. Migrationen berikar Sverige eftersom de som kommer är de goda som förtryckts av sina onda härskare i hemlandet. Om de bara får åka svensk tunnelbana så kommer de att blomstra.

Att de rika är rika beror inte på något de rika själva gjort, till exempel startat och drivit framgångsrika företag, utan på att de stulit från de fattiga. ”Det är jordlösheten, stagnationen, de låga lönerna, kort sagt de outhärdliga förhållandena på landsbygden, som alltid varit den direkta eller indirekta förutsättningen för överflödet hos storstädernas toppskikt”, förklarar han i boken Slagskuggan från 1969 som handlar om hur USA i samarbete med Latinamerikas överklass förtrycker hemisfärens folk. Enligt samma logik beror västerlandets framgångar enbart på förtrycket och utsugningen av den tredje världen från femtonhundratalet och framåt.

Sven Lindqvist arbetade på Dagens Nyheter, vars kulturbilaga ägnar fem sidor åt hans minne. Han verkade ”särskilt under Olof Lagercrantz tid som kulturchef” skriver tidningen. Såklart. Ytterligare en liten bit samhällsförståelse faller på plats. (Läs den här texten om du orkar fundera på hur jag menar).

Överkurs. Citatet från Slagskuggan fortsätter så här:

Det latinamerikanska jordbruksproletariatet har i århundraden kunnat hållas på bekvämt avstånd från sina utsugare. Nu går det inte längre. Massorna har satt sig i rörelse och kommer strömmande dit överskottet av deras arbete alltid har gått – till storstäderna. Och de bär sin slum med sig.

Det påminner om vår tid femtio år senare. Massorna kommer strömmande från exempelvis Afrika till Europa och de bär sin slum med sig. Det finns väl ingen som tror att dessa massor har andra syften än att bli delaktiga i de påstådda förtryckarnas välstånd? Vem är det som vill ta från vem? Men sådant feltänk från Lindqvists sida hindrar inte att han hyllas i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Känslorna tar överhanden.

53 reaktioner på ”Patrik Engellau: En kär samtidsmyt

 1. Fredrik Östman skriver:

  Också lantarbetarna som strömmade till städerna ville inget annat än att ta del av välståndet där. Industrialismen gjorde dem rikare, och därmed rasar grunden för arbetarerörelsen.

  Men på den tiden måste de följa lagen och förtjäna sitt uppehälle hederligt. Nu får de bidrag och fribrev.

  Gillad av 7 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Man skall vinna terräng på andras bekostnad i kraft av sina förtjänster. – Då fungerar det som i resten av naturen. – Om global rättsordning rått och våldet varit ute ur bilden, hade ändå de avancerade folken vunnit terräng och dominans genom sitt kunnande och sin kompetens.

  Gillad av 1 person

 3. larsbernhoff skriver:

  Det finns fler än Sven Lindqvist spm med en snedvriden samhällssyn blivit hyllade som författare, helt enkelt för att de är duktiga författare. Lindqvist har tex som Jan Myrdal hyllats för sitt författarskap och även blivit översatt till många språk tex just den nämnda Utrota varenda jävel. Svenska Akademin gav honom essäpris 2008 och 2012 fick han Jan Myrdals Leninpris
  Båda dessa författare har rest mycket och skriver intressant och kunnigt om många förhållanden i främmande länder. Det kan se ut som de slåss för de svaga vilket de säkert gjort på många sätt.

  Problemet är att de inte haft omdöme tillräckligt vad gäller vilka samhällssystem som kan ge en sund utveckling. En förkärlek för socialistiska system som sedan blivit mardrömmen för sina medborgare. Det är helt enkelt två helt olika frågor att beskriva samhällsförhållanden och en annan att lösa dem.
  Det är att jämföra med att se Afrikas problem och tro att det är Uhjälp som hjälper dessa länder att styra upp deras tillvaro. Det finns sedan länge bevis för att Uhjälp inte utvecklar om den inte inriktas på att skapa lokalt företagande som blir bestående.

  Lagercrantz, Myrdal och Lindqvist är exempel på duktiga författare med en urskillningslös beundran för vänstersocialism som inte varit till gagn för sina länder. Deras synsätt har förtrollat för många läsare om man tror att de även kan hjälpa världen till en positiv utveckling.

  Gillad av 8 personer

 4. Göran Holmström skriver:

  Gillar Mörkrets Hjärta mycket, men gillar filmen Apocalypse Now än mer.
  Dels för den surrealistiska filmningen, det påstås att samtliga inblandade var antingen höga eller fulla under större delen av filmen. Scenerna är allt från känslosamma till rakt brutala. Den som berör mest är Kapten Willards besök vid Do Lung Bridge när han ska leta efter ansvarig befälhavare.. Ljud och ljuseffekterna är spektakulära, dom filmar den scenen ur Lance perspektiv,” just dropped my last acid”, Far out man. Kaoset elgitarrer som harmonierar med det pyrotekniska, hela scenen luktar och osar kaos, mitt i det sitter The Roach iskall i ett skyttevärn och lyssnar på Jimi Hendrix, en stressad soldat skriker, Got slopes on the wire. The Roach skjuter ett perfekt skott och skriken tystnar,
  Willard frågar,” Do you now who`s in Charge? The Roach svarar hånfullt,” Yeah.
  Fasen måste se om den igen, en galen film som har vissa paralleller med vår skruvade verklighet.
  Ett litet citat, ”Colonel Kurtz: Are my methods unsound?
  Capt. Benjamin Willard: I don’t see any method at all sir.
  Precis så ser jag Stefan Löven, men han är varken cool eller beläst, eller ens intressant. Utan bara en pajas med för mycket makt.
  Ps spårljus rakt upp i himlen ger en fantastisk ljusshow, drog ett helt mag sådant med full auto på en övning i min ungdom rätt upp mot stjärnorna, utan Acid dock.
  Befälen garvade och lät mig vårda flertalet Ak4 som straff.

  Gillad av 6 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  Ju mer man ger, desto mer vältras över en och mindre tacksamhet visas en. Då får man göra en exit eller ändra slagordningen. Vem behöver vem.

  Gillad av 6 personer

 6. Peter skriver:

  Huvudet på spiken! Sven Lindqvist var en av det svenska självhatets främsta kolportörer. I brist på svensk kolonialism blev han tvungen att uppfinna en kollektiv skuld som gjorde oss delaktiga till vad som hänt i Belgiska Kongo.

  Gillad av 5 personer

 7. Hans Jensevik skriver:

  Läs ”Den svarte mannens börda” av Fredrik Segerfeldt. Timbro förlag. På sidan 152 i boken (den är tjock) står att läsa att det idag (antagligen 2017) finns mer än 45 miljoner slavar på denna planet. Finns det någon i USA och Europa? Intressant läsning faktiskt. Boken befriar den vite mannen från skuldkänslor. Jag kan hånle åt varenda vänsteraktivist vars världsbild börjar cirka 1800 och enbart gäller här tidigare nämnd del av världen. Visst skeppade den vite mannen ett antal tiotusental svarta till USA men det fanns andra flöden i volymer som är hisnande för att inte prata om slavhanterarnas våld. Mästarna i branschen var och är muslimerna.

  Gillad av 9 personer

  • Sune Mangs skriver:

   Motsvarande selektiva och minst sagt missvisande historiebruk utgör dumvänsterns fixering vid korstågen. Att muslimsk expansion med svärdet i hand både föregår korstågen med flera hundra år i exempelvis det tidigare kristna Egypten och Levanten, samt dessutom i tid under det Ottomanska Imperiet härjar kontinentala Europa som Balkan, Ungern och Österrike, (Ockupationerna av Wien), under flera hundra år efter korstågen förbises programatiskt. Den muslimska militarismen och expansionen överträffar således den kristna reaktionen med hästlängder i såväl tid som rum.

   Ändå hemfaller dumvänstern och det offentliga Sverige till denna historieförfalskning. Den momomant ensidige Jan Guillou utgör troligen paradexemplet härför, men denna infantilisering av historien är dessvärre dominerande inom flertalet domäner i Sverige. De moraliska krymplingarna inom Svenska Kyrkan har uppenbarligen hemfallit åt denna sjuka; Svenska Kyrkan som inte kunde tolerera uppropet ”Mitt Kors” till stöd för förföljda kristna och ”otrogna”, då det ansågs ”problematiskt” och ”polariserande”.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Glöm heller inte muhammedanernas underkuvande av Persien och Indien. De utrotade flera hundra miljoner zoroastrier och buddhister. Kulturer som var tusen år före Muhammed.
    Läs gärna Landsplågan islam av Hege Storhaug!

    Gillad av 2 personer

 8. Aha skriver:

  Den ideologiska vänster-PK-istiska ”affärsidén” att den underordnade alltid är god men nedpressad och den överordnade ”alltid är ond och våldsbenägen” blir en ideologisk katastrof om det också alltid innebär att de underordnade ska bli överordnade och ta makten. Detta kan nu ses i Sydafrika.

  Samhällen som bygger på näst bäst-ideologier blir inte konkurrenskraftiga.

  Gillad av 2 personer

  • Kjell Rehnström skriver:

   Kärleken som utpressning hittar man på många ställen. Jag känner till folk som fick skriva på avtal om att uppfostra sina barn katolskt för att få gifta sig med en katolik! Den framtida makan/makens familj kan också påverka. När det gäller äktenskap med muslimsk kontrahent verkar enda lösningen vara att den icke-muslimoka parten konverterar till islam. Har aldrig hört om motsatsen, kanske för att det skulle vara rent ohälsosamt att tala öppet om det offentligt.

   För övrigt har gillade jag både Jan Myrdal och Sven Lindquist.

   Beträffande korstågen har inte många insett att de bara var en liten nagg i kanten på det islamiska imperiet. Man glömmer ofta att muslimerna ju tog över hala nordafrika, som långt före islam varit kristet, vilket andra här med rätta har påpekat.

   Gilla

 9. Niklas R skriver:

  Socialister är, per definition, idioter.
  Ovanstående text om Lindqvist är ytterligare ett bevis på detta. Men det är kul att se att Lindqvist försöker applicera den socialistiska identitärpolitiken i kolonialstrukturen. Det blir så uppenbart när man vet hur den socialistisk ideologins narrativ fungerar.

  Gillad av 3 personer

 10. phnordin skriver:

  Mycket intressant analys. Det är svårt att förstå motiven till Lindqvists ställningstagande annat än att det var på modet att vara vänster under Lagercrantz dagar. Vad beträffar Conrads tror jag han skrev påverkad av Belgiens extrema kolonialism.

  Gillad av 1 person

  • Sune Mangs skriver:

   Joseph Conrad var själv från unga år sjöman. Conrad lämnade dock sjömanslivet efter att själv ha arbetat som Kapten i Belgiska Kongo på ett passagerarfartyg utmed samma flodsystem som ”Mörkrets Hjärta” baseras på.

   Lindqvists motiv och ställningstaganden är tvärtom synnerligen förutsägbara och lätta att förstå. Sven Lindqvist använder sig av ett banalt och vulgärmarxistiskt schemata till att förklara allting, just p.g.a. att Leninpristagare Lingvist själv var marxist.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Boken förefaller handla mer om skillnaden mellan erövring, som imperier pysslar med, till exempel det romerska, och kolinialisering, som nationalstater pysslar med. Det senare inbjuder till naiv liberalism, som att betala sjömän utan att ge dem möjlighet att köpa mat för pengarna. Det uppstår asymmetrier som i Kurtz fall leder till vansinne utvecklat ur långvarig kognitiv dissonans.

    Gilla

  • Björn skriver:

   ”På modet att vara vänster”, är just vad det hela handlar om! Att va lite ”motvalls” och göra sig märkvärdig, typ! Jag är till hundra procent övertygad, om att dessa parasiter, som har skaffat sig både livrem och hängslen för egen del samtidigt som de ”kämpar för socialismen”, inte själva har den minsta lust att leva i ett fullskaligt socialistland, med allt vad det skulle innebära!

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej, det socialistiska fenomenet är evigt. Därmed är det en del av det elände som motiverar det. Socialismen förstärker sig själv. Det är en postiv återkoppling som obönhörligen leder till instabilitet och kollaps. Socialismen skulle till och med kunna förklara Fermi-paradoxen.

    Gilla

   • A skriver:

    Den förklaring som fäster bäst i mitt huvud beträffande Fermis paradox, är teknikutveckling. Den tycks inte gå att kontrollera tyvärr, och detta skulle kunna vara en logisk slutpunkt som upprepas. Den tycks vara mycket stabil samt leda mot det absoluta.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 11. Stefan Sewall skriver:

  Vi har inte stulit ihop vårt välstånd. Det har vi själva skapat pga vårt eget arbete och teknisk utveckling.
  Om tillvaron bara hade varit ett nollsummespel skulle vi varit kvar på grottmänniskostadiet och ägnat oss åt att slåss om några upphittade elefantbetar och pälsbitar och spjutspetsar.
  Hjulet uppfanns av någon grottman och vips blev alla grottmänniskorna mer kompetenta och kunde börja förflytta stenar och stockar och därmed kunna konstruera och bygga och skapa bättre välstånd. Alla människor blev därmed rikare, inte bara den förste hjulmakaren. Idén var född och höjde allas nivå materiellt och intellektuellt.
  Alla slogs inte om det först tillverkade enda hjulet utan alla kunde kopiera och göra egna hjul. Redan där upphörde nollsummespelet.

  Alla min barndoms konsumtionsvaror var tillverkade i Sverige eller närmaste grannländerna..
  Mina skor var gjorda 1 mil från hemmet i Kumla och skjortorna var från Borås. Bilen var från Trollhättan. Huset var svenskbyggt. Maten var från bönderna i trakten osv. Väckarklockan stod det made in Germany på. Mina leksaksbilar stod det made in England på. Radion var från Motala. Möblerna från Småland.
  Folk i norra Europa jobbade och skapade själva det de konsumerade. Oljan köpte vi dock från mellanöstern, men vi stal den inte. Araberna blev ju rika på den.
  Om man bara kunde stjäla sitt välstånd skulle Japan fortfarande vara en utbombad svältande krigszon. Japan var totalt sargat 1945. De kunde på 20 år bygga upp sitt land och var åter ett av världens rikaste länder 1965. Tokyo var fantastiskt modernt och tekniskt redan på 60-talet. Japanerna hade inga råvaror och inga kolonier efter 1945. De var hänvisade till sitt eget arbete och fick köpa alla råvaror utomlands för pengar. De kunde inte stjäla. Australien sålde järnmalm till Japan. De blev inte rånade på den.

  Gillad av 11 personer

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Bra och intressant reflektion. På samma sätt skulle människor självklart även idag bygga eget välstånd, uppfinna nya kloka saker som kunde komma alla till del – förutsatt att vi inte var helt bestulna på all vår TID.

   Men staten beskattar varenda lönearbetad minut. Det är meningslöst att arbeta övertid.

   OM allt arbete utanför 7 timmar om dagen vore skattefritt och alla hade rätt att via sitt eget arbete kravla sig upp ur rännstenen…så skulle samhället blomstra. Istället har det politiska systemet och dess företrädare gjort oss alla till slavar. Vi KAN INTE arbeta ihop välstånd längre – för vi är bestulna.

   Gilla

 12. Måsar och glimmande skalbaggar skriver:

  Vi har väl alla någon gång suttit och tittat på hur en klumpig skalbagge kämpat sig fram genom gräsets mikrodjungel. Som en grönblänkande tanks. Klumpigt men effektivt. Eller hur en liten skogsmyra idogt släpat på någon kvist. Backat, vänt sig om och tagit nya tag, och dragit på med förnyad kraft. Inget av detta har måsen i skyn uppfattat vid sin flykt under vita sommarmoln.

  Jag själv som iakttagare ser både skalbaggen, myran och måsen på samma gång. Men även den egna blicken in i mig själv. In i en djungel av funderingar.
  Och jag vet att ingen kan se allt. Att världen är full av olika perspektiv. Som kan brytas emot varandra. Inte minst inbördes bland människorna själva. Och att vi så lätt fastnar i eget perspektiv.

  Det som i hög grad skämmer mig är när människor inte inser denna relativitet. Utan tror att just deras perspektiv utgör det enda sanna och rätta. Och de därför skall ges oinskränkt makt. Bilda allomfattande norm och rättesnöre för andra att följa. Som ett slags allomfattande värderingsmonopol. Där varken skalbaggar, myror eller måsar och jag själv har någon given plats. Som om olikhet i perspektiv människor emellan inte heller existerade.

  Ingen varelse kan se och veta allt. Livet uppträder inte så. Och kommer heller aldrig att göra det. Värderingslandskapet är aldrig spegelblankt. Det utgörs alltid av ett böljande hav. Utan vågor inga särskiljande kulturer och religioner.

  Men ändå finns det människor som uppträder som ett perspektiv vore det enda giltiga. Som dessutom råkar sammanfalla med deras egna perspektiv. Upphöjt till helig Graal. Att just de funnit sanningen, framvaskat ur livets stora virr varr. Den som stavas med feta, stora och tydliga versaler. SANNING. Som de ovuxna småkrypen där nere på marken har så svårt för att själva upptäcka. Utan min hjälp.

  Detta eftersom jag flyger högre än världens alla måsar förmår. Så min vidsynthet har inte bara fått vingar, utan det gäller även mitt eget intellekt. Som nått oöverstigliga höjder. Jag ser längre, mera, bättre och skarpare än andra. Och denna min egna överlägsenhet tvingar mig ut på mission. Kravet på att upplysa resten av världen känns både inspirerande om än något tungt ibland.

  Detta har länge varit vänsterns perspektiv. Att de tror sig om att ha uppdagat sanningen. Att det enda världen nu behöver är att upplysas om den. Att vägen framåt utgörs av ren pedagogik. Att få de med grumligt seende att tillägna sig min egen klarsyn.
  Att få de små liven där nere i gräset att lyftas upp till mina egna högre höjder. Kanske inte till just min egen höjd. Men i alla fall så de ser lite mer. Och att just detta har fallit på min lott – att leda de som ännu nått de mer vida utblickarna.

  Det är detta överlägsna och arroganta perspektiv, som fått så mycket blod att flyta genom historien. Att alltid tro sig om att ha rätt. Som om världens komplexitet gick att klämma in i en liten ideologisk ask. Där några anser sig ha upptäckt världens totala beskaffenhet. Och vilka korrigerande åtgärder som den behöver. Om än med milt tvång. Kanske även en viss grad av repressivitet, om det första inte skulle hjälpa. Varför inte kavla upp ärmarna och förbjuda alla gamla runstenar? I alla fall deras alfabet. Kanske även i förlängningen det svenska språket, om något olämpligt sagts på detta fornnordiska språk.

  Vi märker alltmer av hur demokratin själv – för en del – utvecklats till ett slags problem. Att andras röster står i vägen för deras egna. Att andras perspektiv måste bort. Att det behöver rensas bland skalbaggar och myror i djungelgräset – om jag förstått saken rätt?

  Gillad av 11 personer

  • p kohlin skriver:

   Även som konservativ bör man skåda i sitt inre och fråga sig har jag rätt? Vara en Sokrates, ständigt ifrågasättande i sig och alltid fråga andra vad de menar. De flesta blir svarslösa när logik tillämpas, ofta förstås inte heller definitioner av begrepp. Hume tillför en hel del om detta.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Javisst, om det ändå bara vore så!

   Vad värre är är att socialismen inte bara är ett fenomen som uppstått i hjärnan på rättvisehungrande människor. Dess tillblivelse har barnmorskats fram av dem som insåg att berättelsen innehöll tillräckligt många föföriska element för att kunna övertyga en tillräckligt stor andel av befolkningen så att den kunde bli användbar för att kontrollera den och driva utvecklingen i önskvärd riktning.

   Sålunda har de stora revolutionerna och ismerna drivits fram av dem som insåg att det skulle gynna deras maktställning medan massorna som svalde betet fick bli deras nyttiga idioter och som hänsynslöst kunde offras på vägen.

   Känslorna är starkare än intellektet. Rädslan är den starkaste känslan. Det har makthavare vetat och utnyttjat i millenier.

   Nu är vi flera som förstår hur slipstenen har dragits. Kanske har vi kommit till en kritisk massa nu.

   Gillad av 2 personer

 13. Christer L skriver:

  Igår var huvudnyheten i SVT och TV4 ett föregivet sexuellt övergrepp som skulle ha begåtts av en politiker som är i opposition mot DÖ-politiken och knäppJÖKarna. Vari skulle övergreppet ha bestått? Han klämde en dam på brösten i ett pinsamt fylleribeteende på en privat fest, fick nobben och bad senare om ursäkt. Alla känner nog till att det finns en privat sida även i politikernas liv. Att personer i offentligheten skulle behöva försvara sitt privata beteende har ju alltid varit en fråga om gränser. Jag anser att gränsen går vid lagbrott. Är politikern på laglig grund brottsmisstänkt? Nej, men en anmälan från ”allmänheten” har gjorts på grund av publiciteten.

  Det är i mycket media som avgör urvalskriterierna i politiska val – så varför ödsla krut på gamla socialister, av vilka många i likhet med Lindquist inte ens lever? Det är inte maoismen eller vietnamprotesterna som gäller nu. I dagens läge är svenska socialister nyttiga idioter åt globalister och salafister, och det är FN och EU som formaliserat invandringspolitiken i sina dokument. Om folken från andra länder och världsdelar skulle vara duktigare än vi, eller vi duktigare än de, är inte heller vidkommande. Det handlar om den på kristna värden baserade nationen som organisation, eller organism, gentemot gränslösheten. Om den på nationen beroende demokratin, som står emot den globalistiska oligarkin som är i förbund med en mot världsvälde suktande byråkrati och hand i hand med de internationellt omfattande trossamfunden islam och socialism. Min opposition mot globalism, socialism och islam är inte teoretisk utan gäller resultaten.

  En av anledningarna till det pågående praktfiaskot är det felslagna urvalet av ledare. Vilka blir makthavare, hur blir de makthavare, varför blir fullkomligt odugliga opålitliga personer höga makthavare? Och kan sitta kvar i sin omeriterande gärning och omväljas gång på gång? Varför har de materiella framgångarna i vårt land medfört utbredd laglöshet, dysfunktionella institutioner, nedlagt försvar och avvecklad polismakt? Allt detta har att göra med hur politiska ledare framställes i propagandistiska media. Majoriteten journalister är MP och socialister. Där är svaret. De har makten. Inför denna makt förställer sig politiker, och det falskaste skådespeleriet vinner ”intellektuellt fega” journalisters sympati. Därför borde ”den tredje statsmakten” också stå tillsvars inför väljarna.

  Gillad av 5 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Annars har CHRISTER L helt rätt vad gäller media. Jag anser att media är första statsmakten. De styr folks hjärnor. Det de tar upp tänker folk på och pratar folk om. Det styr sedan hur folk röstar.
   Om mediavänstern vill skapa hysteri om något så kan de göra det, genom att tjata tillräckligt om det som förstanyhet i varenda sändning.
   -Klimathysteri idag.
   -Arbetslöshetstjat 1976 och framåt varje dag som förstanyhet i nyheterna på den tiden då borgarna fått regeringsinnehav för första gången sedan 1932. SVT ville döda borgerlighetens existensrätt med lång kampanj om hur hemsk arbetslöshet det var då borgarna fått makten.
   -Kärnkrafts-tjat på TV varenda dag runt 1978-1982 om hur farlig kärnkraften var. Alla blev besatta av kärnkraftens risker pga tjatet i TV.
   -Pedofil-hysteri varenda dag på TV omkring 1995 under en period då pappor inte vågade krama sina små döttrar för att inte riskera polishämtning om 3–åringen skulle säga något på dagis som kunde missförstås. Alla dagisfröknar blev på sin vakt mot minsta mikro-tecken på eventuell pedofili.

   Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    Minns inte exakt årtalen, men visst var det en period när varenda svensk man mer eller mindre var en hustruplågare? Kvinnor misshandlades i parti och minut – ”feminismen” firade stora triumfer och kvinnojourer poppade upp överallt.

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Håller med om allt! Den enda ljuspunkten i det totala mörkret är Trump, som på ett lysande sätt, lärt sig att hantera sina ljugande plågoandar inom det vänstervridna MSM! Tyvärr har vi ingen liknande ”motkraft” på den här sidan Atlanten, och definitivt inte här i Sverige!

   Gillad av 3 personer

  • M skriver:

   Håller med, men inte om ”socialister”. Vilka är de idag? Globalt? En spillra. Märk väl, borgerlig media som DN och Expressen har också agendor, inte på kultursidorna eller extra löpet, men i den tyngre bevakningen. Men som sagt, håller med förövrigt.

   Jämför politikernas retorik med denna artikel om EU och flyktingmottagningen – det finns inga förutsättningar för gemensam mottagning och utspridning. Förtjänar vi inte bättre politiker och media?

   https://kvartal.se/artiklar/bor-eu-ha-en-gemensam-flyktingpolitik/

   Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Kulturjournalisterna på DN och SVD är samtliga socialister eller kommunister så det ”skriker om det”. Hemska? Hur det är på Expressen har jag ingen aning om eftersom jag aldrig köper varken den eller Aftonslaskan. På SVT är 80%av journalisterna också av samma röda färger.

    Gilla

 14. Magnus Rosensparr skriver:

  Jodå, känslorna tar överhanden, och då särskilt avundsjukan, hatet och skadeglädjen. Men det är inte bara känslostormar, utan också slughet, målmedvetenhet, strategi, manipulation, propaganda och försåt samt lögn och förbannad dikt från Den Röde Djävulen och Det Stora Svarta PK-trollet.

  Gillad av 2 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Självhatet kommer av socialdemokraternas lögner. Från den första socialdemokraten till den sista, så handlar det endast om avund och missnöje över att andra kan stå starka och vara sin egen lyckas smed.
  Receptet på att förstöra det, är världens högsta skatter kombinerat med lite Jante-lag och ett dåligt samvete.
  Men dom har själva inget dåligt samvete, när dom slösar bort sitt folks tillgångar på meningslösa projekt och experiment som är dödfödda från början.
  Tvärtom då lyser dom av godhet och tillfredställelse.
  Så här blir det då man försöker uppfinna kristendom utan Gud, eller en helig treenighet, Jesus ersatte dom med Maos lilla röda eller Marx manifest.
  Allt ska dom förstöra, men när allt är förstört, kommer dom likt kannibaler äta upp sig själva i sin heliga patetiska lilla självgodhet?

  Gillad av 6 personer

  • M skriver:

   Du har en grundföreställning som är felaktig och det är ”själv är lyckans smed”. Det gör att även om du har rätt i din beskrivning av mentaliteten inom socialdemokratin, så avspeglar det inte samhället och de reala konflikter som finns eller dina möjligheter att lyckas.

   Gillad av 1 person

 16. Sune Mangs skriver:

  Vulgärmarxisten Sven Lindquist relativiserade dessutom de facto antisemitismen och dess unika patologi. För att kunna pressa in allt inom ramen för ett marxistiskt förklaringsschema så reducerades Förintelsen bara till ännu ett av Västerlandet och det kapitalistiska systemets illdåd, i Sven Lindquist tendentiösa debattböcker. Att denna ideologiskt betingade vulgärförenkling omfamnades och fortfarande omfamnas av svensk tokvänster beror inte minst på att detta förklaringsschema gör det så mycket lättare att vulgarisera och förenkla Israel/ Palestina konflikten efter samma schematiska tänkande.

  Gillad av 1 person

 17. Stefan Sewall skriver:

  -CHRISTER L skrev: …så varför ödsla krut på gamla socialister, av vilka många i likhet med Lindquist inte ens lever? Det är inte maoismen eller vietnamprotesterna som gäller nu.”

  -Jo men nuvarande socialister och kommunister inom media (SVT SR DN Aftonbl.) har sådan bakgrund med gamla argument i bakhuvudet som de läst under den tidiga vänsterdominansperioden, sent 60-tal och 70-tal. Deras arvtagare har väl också blivit uppfostrade med samma argumentation och samma skrifter som bakgrund som de tagit del av.
  Jag anser att all gammal vänsterargumentation skall bemötas och motbevisas för att rycka undan från vänstern deras ideologiska bas. De gamla argumenten var fel.
  Chrustjev sade t.ex. tidigt under Vietnamkriget att det bara är en tidsfråga när alla länder blir kommunistiska. Han hade fel. Det är ingen naturlag att kommunism skall råda, men det trodde många kommunister man snackade med på den tiden, 68-78 ungefär. De gamla kommunisternas beskrivning av verkligheten var fel, och det är bra att bevisa för de nya kommunisterna.

  Gilla

 18. Claudia de Longueville skriver:

  Det är dessa absurda fantasier om ”västerlandets skuld”, som kom att bli ödesdigra för det lilla landet i norr.
  De vanföreställningar med vilka de självutnämnda, förment renhjärtade och moraliskt högtstående rättesnörena kunde manipulera ett helt folk.
  De lögner och myter, med vilka ”de anständiga” kunde tillskansa sig makten.

  Sveriges förfall befinner sig i ett klart mer framskridet stadium än det i övriga europeiska länder eftersom grunden lades tidigt.
  Det går inte att finna någon annan förklaring till det mentala tillstånd, som råder i landet än att det är en följd av det missfoster till utbildningssystem, som skapats av postmodernisterna och 68-vänstern.

  Större delen av de falanger, som tagit de politiska posterna i besittning, som befolkar universiteten, som regerar på kultur- och ledarsidor och inte minst på rikets etermedia är ingenting annat än produkter av flumskolan.
  Det är denna kärna av kunskapsföraktande och faktaresistenta åsiktsförtryckare, som på alla plan driver det plågade riket ned i fördärvet.

  När träskallen skränade: ”Mitt Europa bygger inte murar”, så höll de allra flesta käft.
  Att inte instämma i riksidiotens hjärndöda svammel, var inte comme-il-faut.
  Det ansågs inte anständigt, tillbörligt eller passande.

  Den sorgliga följden blev ett Svea rike, som kom att sätta ett oslagbart världsrekord i att härbärgera och inhysa allsköns oändliga koppel av rasifierade och ”utsatta grupper”.
  Omätliga skaror med vilka det daltas till förbannelse.
  Outsinliga grupperingar, vilka skall ömkas omåttligt och för evigt.

  Våren 2019 är det svårt, även för de mest bortkollrade och förvillade, att inte skåda den bistra verklighet och de djävulska ”utmaningar” för det hunsade folket, som enfalden och inskränktheten frambringat.
  Följderna av den sanslösa migrationspolitiken överskuggar allt.

  För att urskulda de skyldiga och dölja verkligheten går MSM-agitationen för högtryck och sköljer över nationen från morgonsofforna till kvällsnyheterna.
  Riksöverhuvudet och hans understödjare framhärdar i att gapa om nazism, rasism och ”högerpopulism”.
  Den stora massan kan inte värja sig mot den kompakta desinformationen, som dränker och överröstar allt.
  Den hjärntvättande demagogimaskinen maler ner praktiskt taget all opposition.

  Gillad av 3 personer

  • Samuel af Ugglas skriver:

   ”De vanföreställningar med vilka de självutnämnda, förment renhjärtade och moraliskt högtstående rättesnörena kunde manipulera ett helt folk”.
   Hade dessa vettvillingar kunnat gör det för sina egna pengar? Knappast, endast med hjälp av utplundrade skattepengar. Pengar som skulle gå till vård, skola och omsorg!!!

   Gillad av 4 personer

 19. Lars-Erik Eriksson skriver:

  De som påstår sig vara sanna o relevanta är inte riktigt, eeh, relevanta och inte särskilt sanna.
  Tillägget som spökar. Vi skall vara sanna och… Ungefär som när någon säger: Jag står upp för yttrandefrihet, men… Värdegrunden bygger sin förkunnelse på just tilläggsparadigmet som kastar omkull inledningen. Alla människors lika…värde.. Vafan är det där sista för nåt? Eller: Ställ inte grupp mot.. grupp. Ingen budget kan någonsin slutföras utan slikt. Kritik mot en politisk ideologi förklädd till religion betraktas officiellt som symptom på psykiatrisk sjukdom. Kritik mot utövarna av samma tankesystem betraktas som rasism. Vår offentlighet är full av kaninhål och du känner igen fienden på deras uppvända rövar och idogna grävande.

  Gillad av 2 personer

 20. li br skriver:

  Europa åkte ut i världen för att bedriva handel och med tiden så upprättade man företag på olika platser i världen för att det var mer lönsamt och pålitligt. Företagen på plats i länder fungerade dåligt då Europa hade annan kultur än inhemsk kultur och man försökte påverka länderna att bli mer moderna. Det gick väl så där och tillslut så koloniserade europa länder i Afrika, indien,asien etc Det var inte så många Europeer som egentligen flyttade till Afrika/indien utan det var mer en byråkratisk kolonisering.Men den stora ”kolonialtiden” i Afrika/indien var från ca 1880 – längst fram till mitten av 1900 talet då koloniserade länder utropade sig som självständiga.

  Koloniseringen i Amerika (syd/mellan/nord) var lite annorlunda. Den började tidigare. Från 1500 talet och framåt. Folk från Europa flyttade till Amerika och ville bo där. Under samma tidsperiod som koloniseringen var i Amerika så hade vi lilla is tiden. Tre särskilt kalla perioder kan urskiljas: mitten av 1300-talet, cirka 1570–1710 och cirka 1790–1880. Kanadas gräns mot usa är på ungefär samma breddgrader som gränsen mellan spanien och frankrike. Så folk från Europa hade missväxt, svält, sjukdomar. Nya världen var varmare pga annat geografiskt läge. I början på 1800 talet hade de flesta länder i syd/latin amerika förklarat sig självständiga och nordamerika lite tidigare.

  Stor kalifatet osmanska riket uppstod ca 1200 talet och deras nedfall var 1923 då de förlorade med sina allierade i 1 världskriget. Ett stor kalifat på 600 år. Osmanska riket ”koloniserade” på ett annorlunda sätt. Länder som blev erövrade assimilerades in i ett stort rike utan gränser där folket skulle bli muslimer frivilligt eller med tvång. Länder utrotades och stor kalifatet var ”landet”. Det var folkmord på folkgrupper och religiös utrensning när osmanska riket koloniserade länder. Europa fick grekland, ungern, rumänien, hela östeuropa upp till polska gränsen ockuperat av det osmanska riket. Osmanska imperiet nådde sin höjdpunkt på 1500-talet. Då erövrades bland annat Mesopotamien, västra Persien, Syrien, Palestina, Arabien med Mecka och Medina, Egypten, Cypern samt Medelhavets södra kust ända till Marocko i väster. Grekerna frigjorde sig 1829, och senare följde serber, rumäner och bulgarer. Der var massvis med krig för att kunna frigöra sig så det var inte att bara utropa sig som självständig. Så Östeuropas länder var ockuperat under lång tid vilket försvagade länderna oerhört och de hamnade efter i utvecklingen. Pga av öst Europas svaghet efter de varit ockuperade under så lång tid så blev det enkelt för Ryssland att ockupera länderna i Östeuropa ett bra tag med. Så att länder i Östeuropa är fattigare och hamnat efter i utveckling och har sämre ekonomi är förståeligt. Då de varit ockuperade av två olika främmande makter vars ideologi varit totalitär.

  Spanien var ockuperat av ett annat tidigare kalifat i ca 700 år från 700 talet till ca 1492. Vissa delar av Spanien lyckades bli befriade redan år 1200.

  Att enbart prata om den ”vita mannens” kolonisering utan att sätta in allt i ett sammanhang blir fel. Man måste jämföra med andra länders kolonisation med för att få perspektiv. Nu har vi inte ens pratat om asien, kina, mongolerna. Afrikas länder var koloniserade i ca 100 år och vissa länder i Europa var ”koloniserade” i flera 100 tals år. Men Europas länder återhämtade sig på något sätt men Afrika är för alltid förstört pga 100 års kolonisering? Hur osmanska riket påverkade mellanöstern med sin kolonisering och mellanösterns utveckling är ett helt nytt kapitel med.

  Gillad av 6 personer

 21. M skriver:

  Läser Hegel (97n sidor) och han konstaterar att historien inte kan bedömas och beskrivas utifrån moraliska synvinklar utan de förhållanden som avtecknar sig är beroende av sin tid och andens dåvarande status. Hur ska vi se på kolonialismen? Intressant hur Hegel skiljer på kolonialismen i Nord Amerika och erövringen av Syd Amerika och Asien,. Det är inte samma sak. I det första fallet bygger man ett samhälle på europeisk grund.

  Min tro är att Sverige sedan ca 1970 blivit (de tongivande i media och därmed folket) alltmer idealistiska och moralistiska och samtidigt har man egentligen inte haft mycket eget tänkande att komma med utan avkolonialiseringen/ockupationen efter andra världskriget var i full gång i Asien och i Afrika. Historien sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än det senaste seklet. Vi har mongolernas framträdande och behärskande av stäpperna från Kina till Polen. Vi har Islams hot mot Europa och Wiens murar på 1600-tal. Vi har splittringen och uppdelningen av Polen, som en gång behärskade Ukraina och Baltikum.

  Historien lär oss att dumhet, fanatism, girighet och staters egenintresse, definierat ev eliterna, styr väldigt mycket. Europa kännetecknades av kallt krig fram till 1989 och idag växer motsättningarna mellan den muslimska världen, Kina, Väst med USA. Turbulensen fortsätter och individuella moralitet, som Lindkvist tycks företräda, ger ingen förståelse av vad som händer.

  Kolonialismen som orsak till västerlandets framgång är nonsens. Ekonomisk utveckling i mänskliga samhällen är inget nollsummespel, Den övervägande handelsvolymen har hela tiden gått mellan de utvecklade länderna. Kryddor och silver bygger inte industrier. Det krävs andra processer och annan samhällsorganisation och kunskap och ett skeende som inte kan kalkyleras men en enkel kostnadskalkyl.

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   M har rätt när han skriver: ”Kryddor och silver bygger inte industrier. Det krävs andra processer och annan samhällsorganisation och kunskap och ett skeende som inte kan kalkyleras med en enkel kostnadskalkyl.”
   -Om all västerländsk framgång hade förutsatt kolonial utplundring så borde Spanien varit absolut rikaste och mest industrialiserade landet i världen. Spaniens fartyg skeppade ju hem så omåttligt med guld från Mexico och mellan- och sydamerika att det var det rikaste landet på 1500-talet. Det guldet lade dock som bekant inte grunden till någon långsiktig framgång.
   Spanien var fattigt på 1900-talet – ett fattigt hörn i Europa i behov av EU-bidrag. Nordvästeuropa med England i spetsen startade den industriella revolutionen med uppfinningar som ångkraft och maskiner och järnproduktion med kolbrytning i stor skala. Verktyg och maskiner byggde industriländernas välstånd. Råvarorna fanns lokalt. Endast bomull och gummi odlades i Amerika och Afrika och var billigt pga slavdriften men hade kunnat produceras lite dyrare med betald arbetskraft. Det hade inte gjort jättestor skillnad för utvecklingen om bomulls- och gummiarbetarna haft löner och blivit hyggligt behandlade. Plantageägarna på plats i Brasilien och Georgia eller Louisiana hade dock inte blivit så rika. USA:s styrka och ekonomi byggdes av Yankees’ maskiner i norr och inte av plantageägande sydstatare. USA hade inga kolonier att plundra. De hade alla råvaror själva, inkl. olja när de byggde sitt land till det absolut mäktigaste under åren1860-1960. (Någon vänsterpropagandist på den tiden sade att Vietnamkriget handlade om USA:s behov av tenn men jag har inte hört om någon tennbrist efter att USA lämnade)

   Gillad av 2 personer

 22. Jaxel skriver:

  Ett par,kommentarer.

  Mina kunskaper i ämnet för krönikan är förvisso mycket fragmentariska. Inte desto mindre är min bild att behandlingen av befolkningen i belgiska Kongo var närmast ofattbart hänsynslös.

  Vad jag minns möttes Lindqvists bok Utrota Varenda Jävel av mycket kraftig kritik. En kritik som med dagens språkbruk närmast skulle betraktas som PK-istisk. Denna kritik fick exempelvis mycket utrymme på DNs kultursidor. Min minnesbild är mycket dimmig så jag avstår från att försöka beskriva denna kritik. Kanske finns det någon annan som minns?

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Den sataniska brutaliteten på gummiplantagerna i Belgiska Kongo på 1800 talen blev redan under slutet at 1800-talet stenhårt kritiserad i hela världen, även av helt konservativa krafter. På den tiden fanns bara konservativa regeringar och inga socialister. England hade förbjudit slaveri redan 1834, långt innan det stora ekonomiska uppsvinget kom i Englands och världens ekonomier. USA förbjöd slaveri 1865 efter inbördeskriget strax före sin stora ekonomiska tillväxt. Belgarna var sentida som slavdrivare.
   Kongo var en personlig present till kung Leopold 2 som beslutades tilldelas Leopold vid Berlinkonferensen 1885 som led i ett stormaktsspel där alla de stora ville hindra varandra att få kontroll av centrala Afrika. Man kompromissade genom att låta Belgien få Kongo.
   Engelska och svenska missionärer var de första som rapporterade om grymheterna i Kongo.
   En amerikansk skribent skrev om det första gången 1890.
   Kritiken av gummiodlarkolonisatörerna var alltså tidig och samtida, under perioden1890-1908. Gummiodlarnas hemska agerande mot befolkningen var absolut inte accepterat i omvärlden. Uppmärksamheten och kritiken av detta var således inget som sentida vänster-agitatörer haft ensamrätt på, eller alls varit först att kritisera. Massiva internationella påtryckningar från bl.a det konservativa Victorianska England och det kapitalistiska USA mot Belgien ledde till förändringar 1908 då Kung Leopolds personliga styre avslutades genom att Belgiska staten tog över Kongo, Därmed upphörde de brutala grymheterna mot Kongoleserna pga påtryckningar långt innan någon socialiststat fanns eller någon vänsteragitator i Sverige ens var född.

   Gillad av 3 personer

   • Jaxel skriver:

    Jag såg en dokumentär om grymheterna i Kongo. Jag har en tydlig minnesbild av att dessa fortsatte långt efter inledning på förra årethundradet. Kan förstås missminna mig.

    Belgiska staten övertog styret. Det ligger ändå nära till hands att tro att de personer som på plats i Kongo styrde området förblev till stora delar desamma som före övertagandet.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.