Gästskribent Lennart Waara: Den västerländska högkulturen och feminismens hat mot vita medelålders män

Jag har under många år studerat och grubblat över radikalfeminismens artikulerade och allt mer utbredda hat mot ”vita medelålders män”. Att ”män är djur” är bara ett övertydligt exempel. Jag har försökt förstå frågan varför och hur feminismen kunnat hamna i denna hatiska och obegripliga ståndpunkt. Uppfattningarna hävdas dessutom med stor emfas och propagandistisk kraft. Universiteten har infört så kallade genusstudier för att försöka vetenskapligt bevisa tesen. Den internationella och svenska me too-rörelsen har förstört flera mäns rykte med åtminstone ett självmord som konsekvens.

Radikalfeminismen har en egen handbok om hur man skall förstöra vita män genom att anklaga dem för sexuella trakasserier: How to Destroy A Man Now (DAMN): A Handbook av ”Angela Confidential Psy. D”. Därifrån hämtade den idag försvagade metoo-rörelsen sin inspiration och handlingsriktning. Läs boken. Det är direkt skrämmande läsning om hur man kan förstöra en mans rykte genom att rikta falska anklagelser om sexuella trakasserier emot honom. Ett annat exempel är den i feministkretsar hyllade Valerie Solanas S.C.U.M. Society for Cutting Up Men. Manifesto.

Jag har själv under några år identifierat mig som feminist i meningen jämlikhet i möjligheter för alla individer oavsett kön. Däremot är jag emot jämlikhet i utfall. Inkomstutfall måste bero på ansträngning, intelligens, entreprenörskap, risktagande och liknande parametrar. När feminismen började sudda i fakta i de historiska böckerna för att historien skulle passa ideologin så vände jag mig emot feminismen. Den är idag en farlig ideologisk rörelse. När sedan universiteten på allvar plockade in pseudovetenskapen genusvetenskap så var måttet rågat.

Varför har feminismen valt att ge sig på och betrakta medelålders vita män som fiender? Det är något anakronistiskt i detta. Det är obegripligt bortom allt förnuft. Det är ju vita medelålders män som med intelligens, kraft, entreprenörskap och vilja valt att utnyttja sina kognitiva och andra förmågor för att utveckla den västerländska civilisationen. Till båtnad för både män, kvinnor, barn, familj och nation!

Den västerländska högkulturen har under århundraden skapats huvudsakligen av vita medelålders män. Det är en historiskt verifierbar sanning. Inte ens ett historiskt svepelektron-mikroskop skulle blottlägga strukturellt betydande – enstaka undantag finns – insatser av kvinnor. Alldeles oavsett vad genusteoretiker, radikalfeminister och identitetspolitiker hävdar.

En lista över historiska personer, långt ifrån fullständig, som bidragit till den västerländska högkulturens framväxt under två tusen år illustrerar min tes! Kristna tankar och idéer har präglat och påverkat den västerländska kulturens värderingar, moral och etik oavsett om du är kristen eller ateist. De har skapats av Jesus Kristus, Paulus, Martin Luther, Hildegard av Bingen, Ignatius av Loyola med flera. I en lista med omkring 350 filosofer är några enstaka kvinnor. Utveckling och innovationer av bilar, innovationer som flyg, satelliter, rymdfarkoster, tunnelbanor, motorvägsbyggen, järnvägar, brobyggnad, tunnlar etc. Vita medelålders män i dominerande antal och roller.

Ett annat hyggligt relevant mått kan vara antalet Nobelpristagare i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi. Av de totalt 935 unika nobelpristagarna fram till och med 2018 var 858 män, 51 kvinnor och 27 organisationer.

Feministerna försöker vända upp och ner på beviset. Feministargumentet är att listorna istället visar hur förtryckta och missgynnade kvinnorna är och varit, uppenbarligen under antagandet att samtliga priskommittéer systematiskt och medvetet uteslutit kvinnor och inte belönat de mest meriterade inom sina områden. Eftersom män är i överväldigande majoritet utgör det enligt feministerna ett bevis för hur missgynnade kvinnor är och varit. För andra är den självklara slutsatsen att det faktiskt är vita medelålders män som varit mest meriterade.

Varför inte se med uppskattning och tacksamhet på vad vita medelålders män uträttat för familj, nation och civilisation under årtusenden? Kvinnor blir inte en tum bättre av att förfalska historien och vända männen ryggen med hat. Tvärtom, det visar hur svag den feministiska argumentationen är. Idag är det dessutom en överväldigande majoritet vita medelålders män som med intelligens, kraft och mod tar den intellektuella debatten med identitetspolitik, PK ideologi och radikalfeminism. Det är samtidigt viktigt och glädjande att konstatera att antalet kvinnor som idag deltar i den kampen är fler och ökande.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

81 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Den västerländska högkulturen och feminismens hat mot vita medelålders män

 1. Laggar skriver:

  Det gäller bara att se hur få kvinnor är radikalfeminister fastän de ser sig som talespersoner för hälften av befolkningen. Här kanske är orsaken till falsetten. De flesta kvinnor ser radikalfeministerna som förtryckare. De har svårt att värja sig, därför att det alternativ som bjuds dem av radikalerna är att ställa sig på de knärriga gubbarnas sida och till det har de ingen anledning att göra.

  Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Likhetsindividualismen är omöjlig. För det första av det uppenbara skälet: en grupp an identiska element innehåller inga individer. Det är skillnaderna som skiljer oss åt. För det andra för att skillnaden mellan lika möjligheter och lika utfall är en chimär. Man måste fastlägga när ”möjligheterna” skall vara lika och intill denna punkt applicera likhet i utfall. Ty vi föds alla olika, unika, individuella. Förlägger man tidpunkten för likheten allt tidigare — vid myndighetsdagen, slutet på grundskolan, början på densamma, födseln — så fjärmar man sig alltmer från idealet likhet i möjligheterna och närmar sig den sanna individualismen utan påtvingad likhet.

  Gillad av 13 personer

 3. pllay skriver:

  Att argumentera mot eller försöka förstå den radikala feministiska rörelsen är en verksamhet dömd att misslyckas.
  Om motparten vägrar acceptera logik, empiri och sanning är debatten meningslös, den är förlorad redan innan den börjat, en förlust av energi och momentum.
  Förr slogs arméerna om ointagliga borgar i stället för att helt sonika marschera vidare, vi bör lämna den radikala feminismen därhän i stället för att förbruka kraft på att få dem att acceptera jämlikhet mellan könen, att mänskligheten behöver både män och kvinnor.
  Låt oss släppa detta dödfödda projekt, låt oss gå vidare, de är samhällssuicidala.

  Gillad av 12 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Extremister av alla slag skall bekämpas. De är ett hot mot de öppna och fria samhället. De underminerar och bryter ned inte minst vetenskapen och det rationella tänkandet. Genuseriet och radikalfeminismen är exempel på vår tids extremaktiviteter. Dit hör också alla fantasier om att jordens klimat håller på och urartar och närmar sig sin förestående undergång. Våra universitet är redan i färd med att invaderas av ett snedvridet tänkande och absurda föreställningar som helt saknar vetenskapligt stöd. Under 1900-talet fanns det andra galenskaper som nationalsocialismen och kommunismen. Det fick till följd att 100 – 150 miljoner människor mördades och plågades ihjäl, kanske ännu fler. Extremismen är inte att leka med.

  Gillad av 22 personer

  • brrr skriver:

   Vem definierar extremister?

   Icke blott feminsmen totalitära anspråk har.

   Storbritannien har c:a 66 miljoner invånare. Några tusen, kanske högst tio tusen, kommer att protestera.
   Politiker, polis och media kommer att slå ner dessa, och avrättningen av Robinson faller strax i glömska.

   En okvalificerad tjej-gissning bara.

   Gillad av 10 personer

   • Göran Nilgard skriver:

    Som svar på din fråga: i princip alla adjektiv definieras i betraktarens öga.

    Men din reflektion är mer än tänkvärd, för du har nog tyvärr rätt.
    Hur hamnade ENGLAND här? Jag tror (mera en förhoppning än fakta) fortfarande att det finns det jag kallar sunt förnuft (också ett adjektiv) i övriga delar av Storbritannien.

    Min yngste son jobbar i England. En dag när han var ny i England kallade VD till krismöte. Det hade dagen innan inkommit ett skriftligt hot till företaget. VD började: vi blev igår hotade av två asiater.
    Min son, som då fortfarande ”tänkte svenskt” funderade hur det kom sig att asiater, som han inte uppfattade som aggressiva hotade deras företag. Det visade sig att han tänkte fel….MÖ i MÖNA* är också en del av Asien. Och männen som hotade var från MÖ.

    *Eftersom jag fått skit för engelska förkortningar på denna sida använder jag den svenska förkortningen som sannolikt få känner till. Den vi känner till är MENA.

    Gilla

   • Danske mand skriver:

    Tommy är ett hot mot pk-samhällets och etablisemangets heligaste ko, att muslimer skall vara i Europa, kosta vad det kosta vill.

    Gillad av 6 personer

   • brrr skriver:

    Göran och Dansk, precis därför definieras Robinson som extremist, och de som gör det har -änsålänge, kanske för alltid- problemformuleringsprivilegiet.

    Jag lyssnade i morse på samtal mellan James Delingpole och Tommy Robinson, puublicerat igår. Robinson meddelar att om brexit blir framskjutet kommer han att ställa upp i EUP-valet.
    Första gången jag hoppas att brexit blir framskjutet.
    Men skakar han galler, alt. blir mördad, så kommer han inte att sitta i EU-parlamentet.

    Gillad av 3 personer

   • Danske mand skriver:

    Tack för tipset om Delingpole. Det är lustigt att Tommy Robinson, tidigare hooligan, är den västerländska civilisationens spjutspets.

    Heder åt Brrr som håller fokus på detta,

    Gillad av 3 personer

 5. Att faila Fi:s shit test skriver:

  Jag har under många år studerat och grubblat över radikalfeminismen

  Fi (pun intended!) har alltså lyckats binda upp dina resurser, avväpnat ditt försvar och förhindrat en motattack i flera års tid blott genom att kasta medvetna lögner och olösbara gåtor på dig?

  Jag har själv under några år identifierat mig som feminist

  Du har alltså frivilligt ställt dig på fiendens sida och propagerat för fiendens sak? Trodde du kanske att de skulle vara snälla mot dig om du gjorde det?

  Varför har feminismen valt att ge sig på och betrakta medelålders vita män som fiender?

  Nu var vi där igen! Fienden går till upprepade attacker och där står du avväpnad och grubblar över hans motiv (”nej, den gåtan är alltför svår, nej, jag gissar ej detta”) och försöker rationalesera hans tänkande. Man tar sig för pannan!

  Varför inte se med uppskattning och tacksamhet på vad vita medelålders män uträttat för familj, nation och civilisation under årtusenden?

  Ja, varför inte använda stenar som pengar i stället, då hade ju alla varit rika!

  Du kanske borde titta igenom den här, förresten?

  Gillad av 5 personer

 6. Dandersan skriver:

  Rätt text men varför idag?
  Gissar att biologer kan konfirmera moderns betydelse för uppväxande släktet.
  Ser hur naturen samlar skaror av änder som simmar runt i par. Hanarna är ofta aggressiva men alltid mot andra hanar. Det finns en natur bakom oss alla.
  Men det finns även hopp-Apor kan ändra sina vanor om de umgås med andra grupper.

  Gilla

 7. Danske mand, tog en paus, röka i hand, plötsligt känner hals snörpt i band, rånare minsann, då vaknar vikingamand, knäcker nacke på mången ibland, thugees ligger spridda i sand, båt lägger ut från land, åter på flodens vand skriver:

  Jag anar en tidigare vänsterperson och socialdemokrat, det verkar som Lennart inte ser mönstret. Vi måste lära oss att kisa, att inte titta för noga på hat mot vita män, genus, klimat, allas lika värde, hatet mot Trump och det eviga hatet mot USA, Brexit, Orban, islamofilin, allt är delar av ett helt, det är ondskan djupast sett, denna har filtrerats i flera omgångar, i socialism, kommunism, nazism och fascism och nu pk-ism och islam, vad är den gemensamma nämnaren? Det är ett hat mot just det som gör oss till vad vi är, fria individer som vill, i möjligaste mån, själva besluta över våra liv i samspel med naturen, man vänder sig därför mot allt från den vetenskapliga metoden som gav oss elden och flintyxan till vårt grekiska och judeokristna arv där diskussion och rationalitet hålls högt. Kort sagt, man angriper allt som är fritt och bra och sant, det är regeln, och hyllar allt totalitärt, allt dåligt och osant. Denna regel kan appliceras nästan alltid.

  Hur kan man då försvara sig mot detta? Vissa, som jag själv, verkar ha ett instinktivt försvar, det verkar nedärvt, kanske en arketyp, för jag är inte speciellt tränad att stå emot, utan har alltid mycket starkt känt mig som en individ först, och endast motvilligt som en del av en grupp. Andra verkar ha det tvärtom, om det då är ett inlärt beteende kan jag inte säga, men nog verkar det som totalitära kollektivister som vänsterfolk och muslimer tränas i detta från första stund. De tränas i att sätta kollektivet och dess ideér först och individer i andra hand, därför så kommer de inte att sluta, de har samma mål som Hitler, det som inte passar in enligt deras inlärda modell skall inte få finnas. Att Hitler var först med detta gör bara att processen är lite långsammare, man måste steg för steg finna rationella argument till varför fria människor skall kunna hatas så mycket att de kan dödas. Vurmandet för IS och talet om klimatdiktatur är steg på vägen. Ebbas pappa är smuts på deras blomsterfestutopi, kan någon tvivla på det? Vi skall dödas så de kan hålla blomsterfest i Stockholm, inte ens Hitler firade på detta vis, det liknar mer hur Aztekerna hade skördefesten där de högg av huvuden på dansande unga flickor.

  Jag anser därför att det man måste göra först är att stärka sitt inre försvar, läs det som är sant, och läs om våra myter och historia, främst kristendomen, som är just det som gav förutsättingen för det bästa och friaste samhälle världen skådat. Läs Bibeln med nya ögon, inte de naiva vänsterögon som vi tvingats använda. Ibland verkar folk tro att det var så lätt att tro på Gud förr, när man inget visste, men just som man hyllade trädguden så slog blixten ner och trädet brann upp, då fick man uppfinna åskguden som var än mäktigare. Kloka människor har alltid tvivlat, inte så kloka människor kan fås att tro på vad som helst så vi måste vårda de spår i sanden som lett oss hit, att tro på Gud betyder inte det som vi trodde som barn uppväxta i socialist-Sverige, vi måste tänka lite djupare, och lära oss vårt eget kulturarv igen.

  Gillad av 7 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Lenin och Stalin var före Hitler, när det gäller att utrota oliktänkande.
   Vänsterrörelserna hyllar fortfarande Lenin. En av hans största tillskyndare Ulf Bjereld (Kpmlr) sitter i sossarnas verkställande utskott. Han anser att vi skall ta hand om IS-soldaternas barn och naturligtvis också deras honor.

   Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Individualism ger mig absolut ingenting, jag kan inte inspireras till någonting bara för min egen skull. Ett gott lagarbete däremot, fyller mig med glädje och arbetslust.
   Så jag kanske är kollektivist, och då får det vara så.

   Gillad av 1 person

 8. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Privat känner jag inga radikalfeminister! Inte på arbetsplatsen, inte i tennisföreningen, inte i golfklubben, inte i familjen (hustru och två döttrar). De verkar huvudsakligen befinna sig i tidningsredaktioner, i politiska partier och som politiska kommisarier i ämbetsverk! Men där gör de naturligvis oerhörd skada, särskilt i Sverige men också i till exempel Kanada! Genom att utfärda regler och bestämmelser som åtlyds av normala men strängt laglydiga kvinnor aktiva i förskolor och skolor! ”The hand that rocks the cradle!”

  På samma sätt kan man undra över det stora antalet homosexuella män bland ”kändisar”, bland ”doldisar” är denna kategori dock rätt sällsynt! Här vore sociologisk forskning befogad!

  Gillad av 3 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Med risk för att inte få kommentaren publicerad.
  Ansvaret för dessa ”hatande ” kvinnor skapats ligger hos oss alla, från män som så uselt sätter på sina kärringar att hela sexualbiten blir alldeles upp och ner. Tror jag börjar där, Har hela veckan gått och funderat på vad lille Göran kan bättre än dom flesta, efter cirka en veckas navelskådning.
  Så insett att han är rätt medelmåttig i det mesta, utom på två områden. Det ena är tydligen att förföra kvinnor, ok inte den förmåga jag önskade av Gud eller Ödet, men fått den ändå.
  Och något jag noterat under 40 år av aktivt sexliv är att en stor del av männen är totala klåpare i sängkammaren, 30-40% av kvinnorna i vårt land har inte fått orgasm. Nästan alla kvinnor har fejkat orgasm för att ”Slippa” fortsatt samlag, slidorgasm har knappt en på tio upplevt, G-punkt färre än så
  Multipel är sällsynt för dom flesta.
  Med detta sammantaget så under 60-70 talets uppvaknande, kasta behån och allt det där, klart att det skapar ett missnöje Kombinera det med kvinnans frigörelse från precis allt familj, vänner och det inrutade liv hennes mor och mormor levt. Kombinera den brist på trygghet det ger att fri men totalt ensam få leva det drömlivet som TV och media lovar, med att inte få njuta av sex på riktigt som det ska njutas. Det blir inte så svårt att peka på en syndabock då, och vem väljer man?
  Jo fadersfiguren ”Den vite hatade mannen” han levererar just ingenting. Men alla vi vanliga vet ju att det inte är sant, jag gick till skitjobb i 20 års tid för att ge mina ungar den start jag inte fick.
  Åter till hatet, Kvinnor ni är lurade av galna feminister, Alla modetidningar och dokusåpor,
  Ta tillbaka rollen som vuxen kvinna uttala önskningarna, vi vita män ger gärna (Nästan vad som helst).
  Bara ni öppnar upp er och visar kärlek och närhet, Ps även Klåpare går att lära upp,
  precis som med svetsning, övning ger färdighet.

  Gillad av 5 personer

  • Danske mand, tog en paus, röka i hand, plötsligt känner hals snörpt i band, rånare minsann, då vaknar vikingamand, knäcker nacke på mången ibland, thugees ligger spridda i sand, båt lägger ut från land, åter på flodens vand skriver:

   Jo precis, nu skrev du ju om det men vissa saker skall man bara inte prata om, man måste veta det, och det socialistiska projektet bygger till stor del på att allt skall vara rationellt (på ett korkat vis förstås), religionen och mystiken försvann på detta vis, men vi är samma som vi varit under årtusenden, kvinnor dras till svin (jag menar inte att du är ett) men det är bara som det kan verka, de gillar bara inte en mes. Kvinnor är i förhållandet till män, tror jag, amoraliska, de söker styrka, och för dem kvittar det vilken skalle som slås in, så det är upp till oss män att slå in rätt skallar. Det saknas inte kandidater idag i Sverige.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Min poäng var ju att Sveriges kvinnor har tyvärr precis som oss blivit lurade,
    och kvinnorna på ett elakare vis, som jag ser det. Genom att samtidigt som man lovar total frihet så har man även dragit undan tryggheten och ersatt det med massa floskler och tramsiga trender som inte skänker något alls utom krav om hur lyckade människor ska vara, vi män har sluppit undan lättare tror jag. Detta kan kanske vara genetiskt betingat, män har lättare att samarbeta i grupp, samtidigt som vi bara spelar med så länge det gynnar oss.
    Kvinnor som jag ser det har genom årtusenden fått ”Trixa” lite för att avkommorna ska överleva, och som du skriver helt rätt kvinnor söker styrka,
    men om bilden av ”styrka” är helt skev så vad söker man då?
    Nej jag misstänker att detta är ett beställningsjobb av dom som innerst inne inte är några alfa ämnen oavsett kön, detta luktar hämnd och småaktigt beteende totalt.
    Ps gillade din tanke om att kvinnor dras till svin, men är då svin bättre på konsten att älska 😉

    Gilla

   • Göran Holmström skriver:

    Tror att det handlar mest om psykologi,
    Är usel på att läsa kvinnors tankar om vardag eller önskningar i livet.
    Hur ska jag förklara, jag ser i alla fall känns det så, vad dom fantiserar om ,
    resten är bara lite rollspel och handlag.
    Önskar att jag hade lika lätt att konstruera mc. Där är det trial and error som gäller hela tiden.
    Att passa in på en arbetsplats än svårare.
    Min gåva är inget att ha i ett monogamt förhållande, till slut fattar man varandra ändå.
    Skulle gladeligen byta bort den mot att kunna tjäna skapliga pengar med minimum ansträngning
    Mvh.

    Gilla

  • Göran Nilgard skriver:

   Göran,

   Jag tror du är något på spåren!!!
   Men lite bråttom är det. Vad jag vet har ingen döpts till Göran de senaste 10 – 15 åren, så vi är ett utdöende släkte….:=)

   Göran

   Gillad av 1 person

   • Bo Adolfsson skriver:

    Namn kommer och går med modet och återkommer var tredje till fjärde generation. Så ha tålamod! När Du är död kommer många att heta Göran igen. Göran Persson kommer då att vara helt glömd.

    Gillad av 3 personer

 10. Niklas R skriver:

  Den dagen Lennart inser att feminism inte är något annat än ytterligare en socialistisk sekt baserad på samma ideologi och har samma upplägg som kommunism, nazism, socialdemokrati och transsexualism rörelserna. Då kommer han att se allt så mycket klarare och inse att feminism inte har någonting med kvinnors rättigheter att göra och allt med att krossa och slå sönder det västerländska, kristna samhälle vi lever i.

  Gillad av 10 personer

 11. Lenam skriver:

  Det verkar nästan som den vita ”rasen är överlägsen” om man ser sig omkring. Nu när vi bor i ett mångkulturellt land har vi ju dessutom andra raser och kulturer att jämföra oss med. Förr i tiden var det fult att vara rasist. Man hade ju inga bevis för att den vita rasen var överlägsen begåvningsmässigt. Nuförtiden finns det bevisat att den vita rasen har högre intelligens och att intelligens är nedärvt. Hu så pinsamt. Ve och fasa. Låt oss slippa höra detta.Vi vill helst inte vara rasister men vad ska vi göra när sanningen blir så pinsam?

  Gillad av 3 personer

 12. K. Ulvert skriver:

  Jag undrar i sammanhanget om inte Eskil Erlandsson var en alltför vit, alltför medelålders man för att passa in i den nya Centern. Kanske en konkurrent till den inte allt för populära partiledaren?
  Har ingen information i ärendet, men det är en känsla.
  Det hade varit bra att få lite mer detaljer; vilka har han tafsat på, hur och hur var situationen innan tafset?
  Gissar att svaren uteblir.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Jag undrade också. Fast å andra sidan borde han stått på sig ifall hans samvete varit vitt som mjölk som det anstår en jordbruksminister. Han har ju opponerat sig tidigare mot de styrande i centern genom att kandidera igen till riksdagen trots att han inte var uppsatt på valbar plats.

   Gilla

  • Östanskog skriver:

   Jag åker ofta till Småland, eftersom det är det närmaste till finska djupa skogar jag kan komma. Före valet noterade jag massor av valaffischer med budskapet ”Framåt”. Jag fattade väl, att meningen var ändå att kryssa Eskil. – Här ser jag ett konstitutionellt problem: det är ändå folket i Småland som röstade honom in i Riksdagen. Det borde vara endast folket i Småland, som kan be honom att avgå. Han borde inte ens ha rätt att avgå själv – endast av allvarliga hälsoskäl osv.

   Jag blev själv anmält av en ung kvinna från Regeringskansliet för ”att flirta”. Det har följt mig snart i tjugo år – senast idag. Tycker synd om Eskil – även om han visserligen är en livsnjutare av rang!

   Gilla

   • G.Persson skriver:

    Misstänker att Eskil är utsatt för en komplott. Bortkuppning. Saknar den rätta, manliga utstrålningen. Ej fager nog. Ett lätt offer? Möjligen oppositionell och för smart för Annie. Eskil väljer att hålla en låg profil för att skona familjen.

    Gilla

   • Lasse Lundin skriver:

    Apropå Centerns valspråk ”Framåt”

    -En präst kommer körande i sin bil på landsbygden och får syn på en nunna som står och väntar på bussen. Han stannar bilen och erbjuder henne skjuts till närmsta stad.
    -Den unga nunnan tackar honom, lägger väskorna i baksätet och sätter sig på passagerarsätet bredvid prästen. Hennes nunnedräkt hasar upp når hon kliver på och blottar hennes ena knä.
    -Prästen kan inte lägga band på sig utan lägger sin hand på hennes knä. Nunnan tittar på honom och utbrister: ”Fader kom ihåg psalm 129″
    Han drar snabbt till sig handen och beklagar det inträffade, men hans ögon kan inte låta bli att kasta ögon på den unga nunnan.
    En stund senare glider handen återigen från växelspaken till nunnans knä..”Fader kom ihåg psalm 129” påminner nunnan honom återigen. Han ursäktar sig igen och tar bort handen.
    -De kommer fram och nunnan kastar en menande blick på prästen samtidigt som hon tackar honom för skjutsen.
    -Prästen fortsätter hem och skyndar sig till psalmboken för att läsa psalm 129.
    Där står det att läsa ”Fortsätt att prova dig framåt, det är enda vägen till salighet”

    Slutsats: Håll dig uppdaterad i ämnen som rör arbetet, annars kan du missa många möjligheter.

    Nu är ju i och för sig inte Eskil Erlandsson en präst och inte heller de utsatta kvinnorna nunnor förmodar jag, men i alla fall. Kanske hade Eskil E valspråket i åtanke.

    Gillad av 2 personer

  • Elisabeth skriver:

   Ulvert, Miksche,Östanskog och Persson, jag undrar också. Metoo-kampanjer är kusligt behändiga när det gäller att jaga bort män som man av någon anledning vill bli av med. Jag vet inte mycket om Erlandsson men jag har svårt att tro att det handlar om annat än lite handpåläggning. Erlandsson har kanske inte lärt sig skick och bruk i storstan. Och om då, som här, handpåläggaren är en äldre, lite tufsig, otrendig man från djupaste landsbygden ja, då luktar det alltför illa för StureplansCentern. Rättning i ledet, bondkaniner ska bort, säger Annie och hennes korpraler..

   Gillad av 3 personer

 13. Eva Danielsson skriver:

  Kvinnosaken kapades av vänstern på sjuttiotalet eller tidigare. Då hade man uppnått lika möjligheter och kunde ha låtit allt utvecklas naturligt, men då övergick kampen till krig mot mannen. Och man slår på dem som inte kommer att slå tillbaka, eftersom den vite västerländske mannen faktiskt är en gentleman.
  Kvinnor sägs ha bredare topp på the bell curve för IQ och kortare svansar, vilket betyder att fler kvinnor har god intelligens, uppe på krönet, än samma antal män, men att män har längre svansar, dvs fler genier och även fler idioter. Därtill kommer könsskillnaderna på gruppnivå som visar att män är systematiska och intresserade av tingen och av att göra saker medan kvinnor är mer intresserade av människor och känslor. I ett komplementärt samarbete en ganska bra design för att kunna ordna trygga och utvecklande sammanhang för det uppväxande släktet.
  Men så kommer det till idioter/destruktiva genier som inte skyr några medel i sin maktlystnad och som har god användning för känslostyrda feminister som inte litar på sin kvinnlighet. Som är ”weak” i Jordan B Petersons betydelse, karaktärssvaga, svaga länkar i kedjan. Genusprästerna vill ju ge dessa svaga länkar än mer att säga till om. Ondskan har många ansikten men i den här tappningen är det inga tilltalande nunor heller. Så vad förförs männen av? Ingenting, tror jag, men feministerna kan få hålla på och bråka och sprida hat så länge det passar in i politiken. Och just nu gör det väl det, tyvärr. Skapa förvirring och frustration och osäkerhet som de mest maktlystna tror ska bana väg för att ge dem själva ännu större makt. De vill ha ett näpst och tystat folk.

  Jordan B Peterson är en av dem som ger röst åt förnuft och eftertanke och gedigen kunskap. Och som klarar av att framföra komplexa tankegångar lugnt, begripligt och välformulerat. En intressant blogg skrev om honom när han hade varit i Sverige. Även övriga inlägg på den bloggen är läsvärda.

  http://www.gertrud1.se/2018/11/04/jordan-petersson-den-starka-mannen-som-utmanar-tidsandan/

  Gillad av 10 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   Länken till Gertruds blogg leder även till 25 sidor koncentrat av svensk politisk historia sedan kriget – ”socialdemokratins svek mot det svenska folket”. En ingående och välunderbyggd analys, som tydliggör avsiktligheten i nedbrytningen och förvandlingen av det svenska samhället.

   Gillad av 2 personer

 14. Göran Gustafsson skriver:

  Visst är det så, Lennart, visst är det så. Och andemeningen i ditt inlägg formulerades redan av Strindberg i företalet till Giftas 2. Rekommenderas till alla för omläsning.

  Gillad av 1 person

 15. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Undermålig analys. Inte ett ord om VARFÖR män är överrepresenterade genom historien; inte tror jag ett dugg på att männen var mer dugliga på medeltiden och därför VALDES före kvinnor. Kvinnor var inte med på banan alls då!. Jag funderar ofta på vart samhället hade kommit i utveckling om allas förmågor hade kommit till nytta, en kvinnlig Shakespeare för varje manlig, en kvinnlig Einstein för varje manlig. Under 1900-talet blev många kvinnors insatser inom vetenskapen ”fotnötter” i böckerna. Läs här:
  https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/02/womens-history-in-science-hidden-footnotes/582472/?fbclid=IwAR0Qov_Z8_dnmfWbt_C85AyUP0JZJit4EqvSQle54WC92RS_6WJ0C5PtolQ

  Gilla

  • Christer L skriver:

   I naturnära primitiva samhällen var och är männens och kvinnornas roller i samhället olika. Ofta har kvinnorna lägre rang i hierarkin. Ju mer ett samhälle kan lita till högre organistation, teknik och vetenskap, desto mindre betyder skillnader mellan män och kvinnor för samhällsnyttan, och desto högre rang kan kvinnor i allmänhet ha.

   Men här diskuteras hatet mot vita män, i synnerhet från vita kvinnor. Detta hat mot vita män har spårat ur, det är politisk fanatism. Detta är problemet. Det har anförts att de framsteg inom teknik och vetenskap som män till största delen stått för, rättvist eller orättvist på grund av könsroller, nu kommer alla till godo, rätt tillämpade.

   De sexuella rollerna existerar, man och kvinna, de är vår natur. Hur man charmar och förför. Redan som barn, leken Mamma Pappa Barn, som vi lekte förr i tiden som små och där de små mammorna var mycket intensiva vill jag minnas: finns den leken på dagis? #Me too-processen, hur denna utvecklades, visar mycket om kvinnor under feminismens förbannelse som vi inte ska tappa bort. Svenska akademin, politiken, media och juridiken är inte rätta ställena att finna svaren.

   Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Ingvor kanske beror det på att historien skrevs just av män?
   Kyrkan var rätt envis på den fronten.
   Kanske så är det samverkan mellan könen som skapat historien eller i alla fall den version vi känner till.
   Marie Curie är ju en som verkligen påverkat en hel del.
   Man kan ju undra om hon och Nicolai Tesla skaffat barn om denna avkomma varit än mer skärpt?
   Mvh Göran.

   Gilla

 16. Björn skriver:

  Hur kan man vara ”Feminist” i ett samhälle där inga könsskillnader erkänns? Hur kan det vara lagligt att framföra och tillskriva ”vita heterosexuella män”, som grupp betraktad, homogena(dåliga!) ”egenskaper”, medan liknande påståenden om t.ex ”muslimska män”, är åtalbara enligt ”Lagen om hets mot folkgrupp”? Det fullständigt kryllar av ”logiska kullerbyttor” i den ”Feministiska världsbilden”! ”Min” värld däremot, består av INDIVIDER från BÅDA könen, som ANTINGEN, har sunda, förnuftiga och allmänt vettiga åsikter om hur vi ska leva TILLSAMMANS med samma möjligheter, rättigheter, skyldigheter och med inbördes respekt, ELLER inte! Man kan bara hoppas att de förstnämnda blir fler och fler, men att starta krig mellan könen löser inte några problem….

  Gillad av 5 personer

 17. Östanskog skriver:

  Goda nyheter! Kvinnor kan. Visst. – Jag håller på att välja min kandidat i finskt parlamentsval. I motsats till SD har den finska motsvarigheten (PS, mer eller mindre) duktiga kvinnor som kandiderar.

  Här följer en lista över deras yrken/examen i min valkrets:
  IT-expert, tradenom och geronom (vi finnar älskar titlar!), fil. mag (ett par stycken), kriminalkomissarie, företagare (flera stycken), advokat, sjuksköterska (flera stycken), pol. mag., ped. mag., pastor, sjuksköterska inom specialistvården. – Som vanligt kommer jag att rösta på en kvinna.

  Gilla

 18. Marina von Schreeb skriver:

  Utveckling och innovationer av bilar, innovationer som flyg, satelliter, rymdfarkoster, tunnelbanor, motorvägsbyggen, järnvägar, brobyggnad, tunnlar etc. Vita medelålders män i dominerande antal och roller.”

  Ja, jag brukar säga att utan männens nyfikenhet och förmåga att konstruera nya grejer satt vi alla kvinnor fortfarande och bankade på vårt tvättbräde vid närmsta bäck. Alla som har barnbarn har väl sett hur gossarna omedelbart plockar isär sin julklapp för att titta inuti och försöker sätta ihop den på något annat sätt. (Med våra egna barn hade vi aldrig tid att titta på och begrunda gossarnas arbete.)
  Kvinnor är inte dummare än att dra fördel av mannens uppfinningar och konstruktioner och mannens tjänstvillighet att förevisa, demonstrera sina kunskaper, liksom hur man byter däck på bilen, hur man byter en propp etc. allt till vår båtnad.

  Att män älskar att tafsa på kvinnor beror på att de vill ha uppmärksamhet, kärlek och förstås en genetisk drift att sprida sina gener. De släpper loss lite efter intag av alkoholhaltiga drycker. Inget att bry sig om. Det ligger i handjurets natur. Så gör hingsten, tjuren, tjädern även fast de inte dricker. Vi är alla djur, även vi kvinnor, vi månar om vår avkomma och därför väljer vi noggrant avkommans pappa. Stoet sparkar ifrån sig en ovälkommen friare. Det gör vi också. Det är i de flesta lägen lätt (nu talar jag inte om sjukliga individer, sådana förekommer i alla populationer).
  Sekter finns av olika slag, inget att bry sig om.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Andel barn som har en kvinna som moder: 100%.

   Det är onickvist! Trams heller. En skillnad är inte en orättvisa med mindre än att vi deltager i dödskulten, kräver att allting skall vara likadant, det vill säga upphöra, vara dött.

   Vägra dödskulten!

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Varför kommer dessa kvinnor, som Eskil har tafsat på flera år efteråt och klagar? Varför gav de honom inte en hurring direkt om de inte var intresserade? De är patetiska.

   Gillad av 3 personer

   • Margareta skriver:

    Om någon ovälkommen man lägger sin hand på en kvinnas lår under t.ex. en middag går det alldeles utmärkt att kvinnan lägger sin hand på mannens lår. Reaktionen brukar vara intressant att studera. Hans hand åker snabbt tillbaka och det kommer en skygg sidoblick. Garanterat, han gör inte om det. (Nu talar jag inte om de tillfällen då det finns en underliggande gemensam attraktionen mellan mannen och damen vid hans sida, utan bara om det tillfälle då en vanlig man som utan att tänka sig för låter handen vandra……).

    Gillad av 2 personer

 19. Observatör skriver:

  Feministernas framgångar beror på att man har en mäktig bundsförvant i det på Strandvägen boende patriarkatet. Åsikten är att fruntimmer skall lönearbeta och inte ägna sig åt trams som hem, barn och familj. Detta gäller inte den egna kvinnan som dock bytes ut var tionde år mot en ny vars ålder är hälften av patriarkatets ålder + 10 år. Beta-hannarna krossas av anklagelser om otukt. Alfahannarna klarar sig eftersom få kvinnor har något emot otukt med en alfahanne.

  Gillad av 3 personer

 20. Johan skriver:

  ”Varför har feminismen valt att ge sig på och betrakta medelålders vita män som fiender? Det är något anakronistiskt i detta. ”
  För att det är den enda mansgrupp som det är riskfritt att ge sig på.

  Gillad av 2 personer

  • li br skriver:

   på mitt universitet så sa en lärare/professor på mastersnivå till mig som student: – vad vet du som är en vit medelålders kvinna uppfödd och uppvuxen i Sverige. Då menade han på att jag vet ingenting om världen…inget om rasism….inget om förtryck. Han gjorde en etnisk profilering pga av mitt utseende och sedan la till sina föreställningar om att alla vita är onda både män och kvinnor.

   Jag sa att min mormor var krigsflykting från Finnland och att hon och hennes syskon blev utskickade i Europa för att bli omhändertagna av andra familjer pga kriget. Att min mormors familj blev av med både hus och ägor pga av att Ryssland tog den Finska delen av Karelen och gjorde den Ryskt så de blev stadslösa.

   Men det räckte inte för läraren på universitetet för då skulle både jag och min mormor känna arvsskuld för det som de vita gjort mot svarta i och med koloniseringen på 1600 – 1700 talet.

   Det går aldrig att diskutera med en förtryckare för de anser att de alltid har rätt i allt. Jag tycker det är särskilt oroväckande att professorer på universitet som är betalade med skattemedel ska förtrycka elever och köra med shameblame metoder.

   Gillad av 5 personer

   • Anders L. skriver:

    Jag trodde att ”Finnland” hade en riktig kunskapsskola där man lärde sig stava, interpunktera och skriva korrekt.

    Gillad av 1 person

   • li br skriver:

    Anders jag har 100 tals högskolepoäng och dyslexi. Men det finns alltid någon på nätet som ska påpeka och märka ord. Grattis till vinsten för trycka till en människa. Jag tänker fortsätta finnas till och vara med i diskussioner. Du kan välja bort att läsa mina inlägg. Svårare är det inte så slipper du störa dig.

    Gillad av 1 person

   • Stig Palm skriver:

    I fortsättningen, att slippa kommentarer om stavfel m m, skriv att du är Dyslektiker men gör så gott du kan att överföra åsikter.

    Gilla

 21. Stig Palm skriver:

  LESBISKA Kommunister har lurat våra Vänsterpolitiker att trumma fram budskapet. Tragiskt, att t ex Statsministern går på denna ‘lätte’.

  Gillad av 2 personer

 22. li br skriver:

  Jag vill tipsa om mans forskaren Dr Warren Farrell som har mycket kunskaper inom ämnet.

  Warren Farrell var med och startade kvinnorörelsen i usa på 70 talet för att arbeta med jämlikhet mellan könen. Hans erfarenhet av rörelsen allt efter den utvecklades var att kvinnor tänkte mer och mer på sig själv än just jämlikheten mellan könen tills han tillslut hoppade av den rörelsen då han tyckte att pojkar/män kom i kläm och blev bortglömda.

  Dr Warren Farrell startade en men’s movement i usa där han fokuserat på vad som händer med dagens män i deras manroll, papparoll, samhällsroll, mäns sexualitet, män mående/hälsa, mäns utslagning/exkludering i samhället gällande skola/yrkesliv och hur relationen mellan män vs kvinnor påverkar männen idag. Han har forskat i frågan och gett ut ett flertal böcker. Den senaste boken som är aktuell nu är: The Boy Crisis

  Finns massa videos på youtube där han talar.

  Han menar bla på att könsrollerna har ändrats mycket och det påverkar männen mer än kvinnorna. Tidigare så rodde både kvinnor och män båten tillsammans med varsin åra tills idag där kvinnan kan ro båten själv med båda årorna och männen har hamnat efter och ror fortfarande med en åra runt runt i frustration och mår allt sämre.

  Han beskriver hur mansrollen både har utvecklats och hamnat efter och vad samhället har för förväntningar på män och vad kvinnor har för förväntningar på män och hur män hanterar detta.

  Dr Warren Farrell är en mycket kompetent forskare och baserar sin kunskap på vetenskapliga undersökningar, siffror och statistik. Han har fina kunskaper i både beteende, psykologi och biologi. Han är väldigt lätt att lyssna på och man lär sig oerhört mycket och nya saker av honom.

  Gillad av 4 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.