Richard Sörman: Glöm inte bort principen om rätten till identitet och existens

Många kloka människor anser att den immigrationspolitik som Sverige drivit under de senaste decennierna med rätta kan beskrivas som orimlig eller till och med absurd. Hur är det möjligt att vi valt att ta emot så många främmande människor under en så kort tid utan att ens reflektera över vilka långsiktiga konsekvenser detta får för vårt land?

Immigrationsförespråkarna menar däremot att allt är i sin ordning eftersom vi respekterat den internationella asylrätten och eftersom vi lugnt och sansat har agerat i enlighet med goda svenska normer om öppenhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Det absurda är obegripligt. Det är något som inte går att förklara, som går emot det vi ser som grundläggande principer för den mänskliga tillvaron. Därför är det absurda också det förnuftsvidriga, det konstiga, eller till och med det sjuka. Så vad skulle då det absurda kunna bestå i när det kommer till något så lag- och normriktigt som den svenska immigrationspolitiken?

En hel del antagligen. Men det mest grundläggande är kanske det faktum att vår minst sagt generösa flyktingpolitik (som avsevärt skiljer sig från den som våra grannar och andra jämförbara länder bedrivit) går tvärsemot en av de mest grundläggande principer som finns för det mänskliga livet nämligen den om alla människors förmodade vilja att besitta äganderätt över sin egen identitet och att få vara sig själva på sina egna villkor. Detta gäller oss människor som individer förstås men också som grupper eftersom det är i gruppen vi tilldelas en identitet, en plats, en värld att leva i. Vi förväntar oss alltså att friska och förståndiga människor agerar utifrån en grundläggande överlevnadsinstinkt och att individer och samhällen vill bestå i sin egen identitet, att de vill fortsätta existera som sig själva.

När ett lands politiker inte längre verkar intresserade av att bevaka landets gränser (”Mitt Europa bygger inte murar” sa Stefan Löfven i ett berömt tal), när akademiska forskare ägnar sin tankemöda åt att visa att landets kultur inte existerar och att dess befolkning inte går att identifiera på annat sätt än genom formellt medborgarskap, ja, då upplever många detta som absurt, som orimligt, som obegripligt, ofattbart och ”helt djävla sjukt” för att tala ren svenska. Det är något som inte stämmer, som har gått fel, som är dysfunktionellt i en nation där det rätta och det ädla består i att ständigt och på alla sätt förringa betydelsen eller till och med förneka existensen av det egna.

De som känner att utvecklingen går åt fel håll försöker nu uppbåda ett visst motstånd. Men de verkar oförmögna att sätta detta motstånd i relation till den mest grundläggande princip som egentligen motiverar motståndet nämligen omsorgen om det egna. Vi är så ovana att tala om egenvärdet av vår egen existens eller vår egen kultur att vi valhänt söker stöd i allmängiltiga principer om demokratiska fri- och rättigheter som förvisso karaktäriserar det västerländska samhället i stort men som ändå inte på något sätt är specifikt svenska och som därför heller inte fungerar särskilt bra i sammanhanget.

När kommunalrådet i Staffanstorp Christian Sonesson förklarade i ett inlägg på Facebook 14/11 2018 varför han inte vill ha några offentliga muslimska böneutrop i sin kommun och varför kommuninnevånarna inte via skattsedeln ska behöva betala för halalslaktat kött i skolmaten gjorde han det med hänvisning till religionsfriheten. ”Man ska kunna vistas på allmän plats, skrev Sonesson, utan att påtvingas religiösa budskap, exempelvis att slippa mötas av böneutrop.” Och rörande skolmaten undrade han: ”Varför ska en stor majoritet av våra elever äta halalslaktat kött, när de inte är praktiserande muslimer? Var finns då friheten att avstå religiöst betingad mat? Är en skola som serverar religiöst slaktat kött fortfarande icke-konfessionell? Skolan ska ju enligt skollagen vara fri från religiösa inslag.”

Detta är naturligtvis hur bra som helst, men det finns ändå ett uppenbart problem. Om vi ska förbjuda muslimska böneutrop på offentliga platser med hänvisning till den allmängiltiga principen om religionsfrihet är det väl rimligt att vi också förbjuder kristna kyrkklockor, kristna kalendrar och kristna högtider? Det är så lätt att tänka att de universella principerna om fri- och rättigheter är passande verktyg för att göra motstånd mot en expansiv religion som svårligen låter sig kombineras med det fria och individualistiska samhälle vi vill att det svenska ska vara. Men Sverige är inte ett land enkom uppbyggt på universella värden. Vi har våra specifika traditioner, vårt specifika sätt att leva. Och ska religiösa uttryck förbjudas i offentliga rum ja då dröjer det inte länge förrän någon börjar ifrågasätta våra egna religiösa uttryck, våra egna traditioner, vår egen värld.

Vår egen existens, vår egen värld kan inte försvaras på basis av någon annan princip än vår egen rätt att existera på våra egna villkor. Min poäng är alltså att vi inte behöver några universella principer för att skydda oss från väsensfrämmande kulturer eller från vissa inslag i dessa kulturer som vi inte tycker har någonting i vårt samhälle att göra. Vi behöver bara bestämma oss för att vara oss själva i vårt eget land och att människor som kommer från andra länder och kulturer i vissa avseenden helt enkelt får rätta sig efter det. Vad vi än har fått lära oss i skolan eller läst på DN:s ledarsida är alla principer i realiteten förhandlingsbara. Vi kompromissar hela tiden med principer om frihet, jämlikhet och demokrati av den enkla anledningen att verkligheten är komplex och att inga principer bör drivas in absurdum. Och mot alla vackra principer om öppenhet, solidaritet och mångfald måste vi ställa den högst grundläggande principen om svenskarnas och alla andra folks självklara rätt att få fortleva i sin egen identitet (leve ett visst mått av identitetspolitik!) och få utveckla och omforma denna i viss mån öppna och föränderliga identitet i en takt som är rimlig.

Rättigheten att få fortsätta vara sig själv står inte inskriven i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och den omnämns inte heller i de rättigheter som formulerades under den franska revolutionen. Vi har rätt till frihet, till nationstillhörighet, till familjeliv och så vidare står det i alla vackra deklarationer, men inte till existens och identitet. Detta beror antagligen på att det har setts som så självklart att det inte behövde uttryckas. Vilken individ eller vilket folk skulle förneka värdet av sin egen existens?

Med andra ord behöver vi egentligen inte hänvisa till religionsfrihetens princip för att göra motstånd mot en expansiv islamsk kultur i Sverige. Det räcker med att säga att detta faktiskt är Sverige, att detta är det enda land vi svenskar äger som vårt, att vi vill att landet ska förändras i en takt som skänker trygghet och kontinuitet och att det ska ske på våra egna villkor. Och om någon händelsevis skulle bestämma att vi inte har den rättigheten så får vi ta oss den rättigheten i alla fall. Det gör alla andra och allt annat vore naturligtvis helt absurt.

Richard Sörman är docent i romanska språk och arbetade i tjugo år som forskare och universitetslärare i franska. Han ser sig gärna som sprungen ur en konservativt sinnad arbetarklass där man tror på sunt förnuft och tänker själv. Han är född och uppvuxen i Östergötland men bor sedan många år i Uppsala. Det akademiska arbetet har framför allt behandlat det franska 1600-talet och vad han själv anser att han lärt sig är framför allt att hysa respekt för de värden och mekanismer som höll ihop det förmoderna samhället.

95 reaktioner på ”Richard Sörman: Glöm inte bort principen om rätten till identitet och existens

 1. Bo Svensson skriver:

  Två motstridiga agendor samverkar. – Dels psykopatliberalismen som har homo ekonomicus som norm och ignorerar vårt behov av flocktillhörighet. – Dels den som menar att den enda acceptabla flocktillhörigheten är med allt och alla.

  Skall man sabotera för folks tendenser att sluta sig samman i solidariska gemenskaper motiverat av risken för krig mellan sådana, bör man ju börja med de mäktigaste och mest hotfulla och lämna de beskedliga ifred tills man är färdig med det. – Jag tänker på islam, sionismen, USA, Kina, EU, Ryssland.

  Men nationalism är inget som kan väljas bort. – Nationerna uppstod som ett svar på ett fundamentalt behov och ju större och ju bättre sammanhållna, desto bättre klarar de sig i konkurrensen.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Motiverat hat mot nationalism är när den drar gränser rakt genom folk eller försöker tvinga fram konstlade gemenskaper mellan folk som hellre var för sig ville vara herrar över sitt öde.

   Gilla

  • plq017 skriver:

   Vi skall nu inte längre kunna åberopa ‘nationalism’. Merkel, i ökande sinnesförvirring, har just deklarerat EUs stater måste vara beredda på att ge upp sin suveränitet. Nationen har i hennes värld upphört. EU kräver av medlemsstaterna att de ger upp sin suveränitet, och att det är bostadsorten som avgör vilket folk man tillhör.
   Det var knappast detta som omröstningen om EU handlade om. Och jag tror inte ens att EU-byråkratin har hunnit ändra stadgarna till dessa nya regler.
   Var finns det en sansad debatt? (Förutom här!)

   Gillad av 2 personer

 2. Christer L skriver:

  Angela Merkel har nyligen yttrat sig om nödvändigheten att stater ger upp sin nationella suveränitet. Hon försöker skilja detta från identitet, nationalism kontra patriotism. Macron är med på det tåget: det är nödvändigt att bygga ett ”suveränt Europa” snarare än ett Europa av suveräna nationer. Detta är ett fullföljande av en sedan länge existerande strategi: Folk förstår inte detta, men det är en nödvändighet att Europas demografiska homogenitet undermineras (Peter Sutherland UN Special Representative for International Migration).

  Gillad av 7 personer

  • Christer L skriver:

   2. Om jag flyttade till ett annat land och inledde relationen till detta land genom bedrägerier mot staten, hur skulle jag sedan göra för att integrera mig som invandrare till detta land? Inte vet jag. Om uppåt nittio procent av så kallade ensamkommande under flera år gett falska uppgifter om identitet och så vidare och därigenom fått uppehållstillstånd med mera och ännu mera, hur förhåller sig dessa då till svensk stat, svensk lag osv? Vilken bild av Sverige och svenskarna får migranterna genom våra myndigheters märkliga hantering? Vad tror våra politiker, byråkrater och goda redaktörer?

   Gillad av 11 personer

   • Skatten från samarkand, tillhör den mig, eller mitt land, kanske länsstyrelse, riksantikvarie, eller annan myndighet många i bland? nej! Ett enda finger pekar upp från min knutna hand skriver:

    De vill ha det så här, det är inte rimligt att anta något annat, självklart blir de kriminella och självklart vet alla detta.

    Gillad av 7 personer

  • Flu skriver:

   merkel lägger i en högre växel nu, hon vill förinta var stats suveränitet.
   mitt twistade sinne säger mej att de börjar få panik att driva igenom sin plan om ett federalistiskt europa, en grå massa styrt av en elit bestående av byråkrater som står över folkets vilja och väl.
   löfven och lööf är lakejer/verktyg och föbrukningsvaran är muslimer.
   att de börjar få bråttom är inte konstigt med brexit, salvini, orban mfl och inte minst nu när det blivit masiv kritik ang global compact avtalet.
   det börjar bli tydligt för var man/kvinna att det pågår ett fulspel bakom lykta dörrar, konspirationer blir verklighe

   Gillad av 2 personer

   • Anders L. skriver:

    Tydligen en ny trend att strunta i versalerna, t.ex författaren Einar Askestad gör också så på twitter. Annars ett bra inlägg som skyms av detta (otyg, eller?).

    Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Såå självklart innehåll i krönikan, men behöver uttryckas i detta absurda tidevarv.
  Sveriges territorium och tillgångar ägs av svenskarna. Svensk kultur är bäst just i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att som icke-svensk få bo i Sverige. Vår svenska identitet har tusenåriga rötter och vår historia, kultur, språk, kulturarv, landskap och klimat ger gemenskap och förförståelse för varandra. Som blir sammanhållning och tillit. Detta ger en sund nationalism med lojalitet och vilja att försvara landet. Att pösa av stolthet över svenskars framgångar i världen. Som kan bli äkta öppenhet och samarbetsvilja mot omvärlden. Förutsatt att denna nationalism med äganderätt till vårt land och dess tillgångar och kultur, inte ifrågasätts.
  Nationalism är den utvidgade familjen. Förväxla inte med imperialism och nazism och islamism och globalism och andra ismer, som står för att erövra makt över andra och andras tillgångar.

  Var och en har rätt till sitt eget liv och ingen rätt till något i någon annans liv.

  Det bör gälla även på nationell nivå. Håll gränsen mot nationernas suveränitet och självbestämmande. Låt nationella kulturer utvecklas utifrån sin egen särart och begrav den absurda idén om politisk globalism. Internationellt utbyte i alla möjliga former i den moderna världen bör få utvecklas utan klåfingrig överstatlighet. EU och FN bör hårdbantas och backas till en samarbetsorganisationer utan egen frikopplad makt. Eller läggas ner.
  Islam är dessutom inte en religion utan en religiös totalitär politisk rörelse med stora likheter med nazism. Bör behandlas därefter.

  Gillad av 22 personer

 4. olle holmqvist skriver:

  Böneutrop är såvitt jag vet tillåtna utan hjälp av i västerlandet uppfunna mikrofoner och högtalare.Kyrkklockor använder inte sådana. Islam har klarat sig utan dem i bortåt 1500 år. Om
  målet är att påminna de troende om förestående gudstjänst tillhandahåller västerländsk teknik mobiler.

  Böneutropen införs därför med ett annat syfte: Budskapet: Nu är islam också här. Vi finns. Vi är på plats. Det skall de otrogna svenskarna veta, förstå och inse.De troende skall känna sig som hemma.Böneutropen har vissa likheter med britternas tropikhjälmar. Tunga och klumpiga. Men signalen: Vi är inte som ni och vi hör hemma här. Multikultur.


  Historien upprepar, men alltid lite olika.

  Gillad av 12 personer

  • konservator242 skriver:

   Så är det. Med avseende på religionsfrihet krävs ingen moské för att utöva islam, i religiös bemärkelse. Moskéer uppförs på erövrat område för att visa vilken tro som härskar. En kombination av segermonument och ockupationsstyrkekommandatur.

   Böneutrop är den audiella manifestationen av denna makt.

   Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Fint att ha medtänkare !
    Sverige är ju inte nytt som invandrarland: Skryter gärna med att vara vallon. Vi integrerades på en generation, religion, språk t o m efternamn försvenskades. Fast det hade varit ballare att heta Marraut. Gustaf IiI, den intermiitent kloke, bjöd in judar först till Göteborg, med sina goda handelskontakter. De byggde blygsamma synagogor som som inte utmärkte sig påtagligt mot sin omgivning i byggnadsstil. Och de smidigaste av alla – kineserna.De märks utåt på bara ett sätt: Restaurangen stängd pga kinesiskt nyår.

    Från Kramborgarplatsen på Söder syns Katarina kyrka intill och jämställd med Minareten.
    https://db7um88ieafqh.cloudfront.net/sites/www.kyrkanstidning.se/files/styles/node_huvudbild/public/minaretkyrka.jpg?itok=HK1H6d4I

    ”Guds tempel må blott besökas av den som tror på Gud och på den yttersta dagen och förrättar bönen, giver allmosor och ej rädes för någon annan än Gud.” Sura 9:18
    (Zetterstéen)
    Men vi ska svennar skall se – och höra – känna till dessa manifestationer.

    Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Peter: Kan bara instämma. Har för mig att man i Japan vågar uttrycka detta utan att be om ursäkt för sig själva:
   Att man inte accepterar invandring utifrån beror på att man inte vill riskera att japansk kultur påverkas negativt — ungefär så.

   Inget hade hindrat oss i Sverige att följa Japans exempel. Förutom politikernas vansinne.

   Gillad av 8 personer

   • Skatten från samarkand, tillhör den mig, eller mitt land, kanske länsstyrelse, riksantikvarie, eller annan myndighet många i bland? nej! Ett enda finger pekar upp från min knutna hand skriver:

    Det är inte vansinne, det är planerat och genomtänkt och anses värt det.

    Gillad av 3 personer

 5. Thomas Rönnberg skriver:

  Hej Rickard Sörman.
  Jag instämmer i allt du skriver och känner igen mitt eget sätt att betrakta min identitet och min svenskhet. Jag har rätt svaga uppfattningar om dessa två egenskaper. Men VARFÖR är det så? Våra nordiska bröder o systrar verkar ha en starkare uppfattning om nationalitet i alla fall. Och Sverige var ju väldigt sent med att instifta vår nationaldag. Vad är det för fel på oss svenskar? Utlänningar som jag träffat tycker ibland att vi svenskar inte verkar bry oss så mycket om vårt eget land.
  Och jag håller med om att vår invandringspolitik är absurd.
  Tycker dock att Tre Kronor är bäst i världen😁!

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det beror på att den svenska arbetareklassen bildades väldigt abrupt ur den gamla bondebefolkningen. Denna omvandling måste nödvändigtvis innebära att man förlorar kontakten med de gamla sederna och den egna kulturen, och ju snabbare det skall gå, desto mer måste ledarna, i detta fall Socialdemokratiska arbetarepartiet, agitera mot det gamla, hur uselt det är, hur mycket bättre framtiden skall bli, Fattigsverige, Smutssverige, Supsverige, denna eviga nedvärdering, just detta var agitatorernas främsta tema. Tyvärr var det bara allt för lätt att få överklassen och den bildade medelklassen att instämma i dessa beskrivningar av landorten. Men det slående är att det var den s.k. arbetarerörelsen som mest av allt förstörde Sverige. Uppenbarligen var landsortsbefolkningen, trots den relativt tidigt införda folkskolan, trots de självägande bönderna, eller kanske på grund av dessa faktorer, mycket illa organiserad och saknade självmedvetande. För detta har jag ingen förklaring på lager.

   Sverige hade oturen att omvandlas från bondeland till industriland mycket, mycket fort och plötsligt, och dessutom under socialistisk ledning. I våra grannländer skedde det av geografiska, kulturella, politiska och historiska skäl mycket långsammare. En förändring över en eller två generationer betyder att mer kulturgods förstörs än en förändring över fyra eller fem.

   Det är socialdemokratins och arbetarerörelsens grundpremiss att svensk kultur bara består av töntigheter och barbari.

   Gillad av 10 personer

   • Lars skriver:

    Du ägnar dig åt historieförfalskning bäste herre. Jordbruket började sin organisering redan kring 1850 och efterhand växte en starkt jordbrukskooperation fram och ett Lantmannaparti, som betydde mycket för svensk utveckling, senare under namnet Centern och som ofta med den framväxande Socialdemokratin bildade majoritet eller stark minoritet i riksdagen,

    Staten hade stor betydelse för framväxten av det moderna Sverige och under 1900-talet och fram till 1970 så rådde en pragmatisk politik driven i riksdagen av starka mittenpartier inklusive socialdemokratin. Fred rådde med de starka industriföretagen sedan Saltsjöbadsavtalet på 1930-talet.

    Den ”konservatism” du framhärdar finns, den finns inte. Konservativa brukar man benämna de ledande lagren som är isolerade från de ekonomiska förändringarna och som strävar emot att anpassa sig till de nödvändiga förändringar som kapitalismens utveckling kräver.

    I Sverige framhölls moderniteten och de sociala välfärdsystemen som bärande för utvecklingen under 1900-talet.

    Kring 1970 blev fackföreningsrörelsen mer militant och krävde löntagarfonder. Näringslivet mobiliserade mot. På 80-talet internationaliserades den svenska ekonomin snabbare. Valutarestriktioner avskaffades, finansmarknaden avreglerades, trycket utifrån förstärktes. I den nya globaliserade världen hade nyliberalismen, som växte fram (och är vad du kallar konservativa) tolkningsmonopol kring ekonomi och samhälle.

    Idag skriver vi 2018. Kommunismen dog 1989 när Berlinmuren föll. Var har du varit de senaste trettio åren som för krig mot något som inte finns?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Glöm inte heller att 1978 påbörjade Kina den stora omvandlingen under Deng Xiaou Ping. På 80-talet föll de USA stödda militär diktaturerna i Syd Amerika. Revolutionen i Iran och framväxten av Islamistiska grupper i mellersta östern och i Pakistan och Afghanistan skedde.

    Ideologi styr inte världen! Ekonomin står för de dominerande krafterna. De materiella, socio ekonomiska krafterna.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    ”Konservatismen” i Sverige stod det lilla Högerpartiet för, det som Bohman sedan tog över och började gör rumsrent, Bohman som sprängde en av de första borgerliga regeringarna genom att lämna den. Så småningom fick vi det nyliberala Moderata Samlingspartiet, som gav oss sådana herrar som Bildt och Rheinfeldt. Högerpartiet hade en gammal tradition att motarbeta demokrati och framväxt av välfärdssystem. Det var de besuttnas parti. Det är vad ”konservatism” betyder i Sverige.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Herr historieförfalskare Lars Psyll, du har tydligen glömt att regeringen Fälldin I på inget som helst sätt var borgerlig, att Fälldin och Alhmark endast på nåder accepterade att Moderaterna fick vara med på ett hörn, och att de konsekvent och programmatiskt använde begreppet ”icke-socialistisk” om sig själv uttryckligen för att INTE behöva använda begreppet ”borgerlig”. Du har också tydligen förträngt att Gösta Bohman kände sig tvingad att draga tillbaka sitt stöd för denna ”icke-socialistiska” mittenregering på grund av att den fortsatte att bedriva socialdemokratisk politik, trots alla vackra ord i söndagarnas paradtal.

    Det kallas integritet när man inte låter sig ryckas med i en oönskad riktning som inte stämmer med utfärdade löften och träffade uppgörelser.

    Gillad av 5 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Utan att vara historiskt påläst så tror jag att landsbygden den senare halvan av artonhundratalet präglades av fattigdom (missväxtår och kalla somrar osv dessförinnan?) och därav följande utvandring till Amerika. Mer än en miljon svenskar utvandrade och de var antagligen driftiga och ganska unga. Andra unga drog till städerna och började leva som löneanställda inom industrin. Kan man tänka sig att landsbygden helt enkelt dränerades på ungdom och kraft?

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Eva Danielsson. Minns jag rätt så levde omkring 1900 2/3 delar av befolkningen på landsbygden och försörjde sig genom jordbruk, men exakt minns jag inte. Här en länk om urbaniseringsgraden. Idag lever ca 1.5 % av befolkningen på jordbruk.

    https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering–fran-land-till-stad/

    Fredrik, icke-socialistisk = borgerlig (om man då ville ha en annan etikett eller inte spelar mindre roll). Din historieskrivning är i grunden fel. Socialdemokratin har knappt någon gång haft majoritet utan det är genom samarbete med mittenpartierna, liberaler/folkparti och centern som man lyckats sitta vid regeringsmakten så många år och i grunden beroende på att det funnits ett stort samförstånd kring välfärdssystemens uppbyggnad, utrikespolitik, skola mm.

    Din jämförelse med omgivande länder haltar också, Danmark och Norge hade inte samma snabba utveckling vilket hade olika orsaker. Idag har de passerat Sverige.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag vill lägga till att genom att Sverige gick relativt oskadat ur krigen skapade man sig en plattform som framtidens fredsduva, med särskilda behörigheter att se till att människorna slutar kriga. Med detta uppdrag i handen har självgoda, självupptagna politiker luppmanat svenska folket att ta på sig tagelskjortan. Svenskarna slapp lida under krigen. Nu är det vår tid att stå ut med det tillfälliga lidandet vid övergången till den globaliserade världen. Vi får offra oss lite för det gemensamma goda.

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Jag håller helt med dig Thomas och Peter! Enastående skrivet av Richard Sörman. Tack för det!
   En viktig orsak till att just svenskarna lagt sig platta för dessa globalistiska och mångkulturella ideer som prånglats, i ordets rätta bemärkelse, på oss är nog att vi aldrig blev riktigt fria som folk efter de många tyranniska kungar vi haft. Formellt kanske först 1809. Sedan under 1800-talet skedde ju ägoskiftena, och detta kanske bidrog till viss isolering av familjerna.

   I och med godare tider, framför allt under början av 1800-talet så överlevde fler i de stora barnkullarna. Väldigt många av dessa tvangs för sin överlevnad att flytta till de industrier av olika slag som växte fram under senare halvan av århundradet.

   Själv är jag bördig från det elfte gossebarnet till en kvinna som födde honom vid 55 års ålder. Han fick hjälpa till med försörjningen från sitt sjunde levnadsår genom att köra malmforor dragna av oxar till bruken i Gästrikland. Så småningom flyttade de till det nya modernare bruket i Sandviken där jag föddes 1944.

   Nåväl, partiet S föddes ju i slutet av 1800-talet. Kampen var ju hård mot industriägarna och sedermera också kampen mot kommunisterna som efter ryska revolutionen ville ta makten med våld. Båda slogs om arbetarnas själar. Idag har väl det nästan 130-åriga partiet, liksom de övriga bland de borgerliga, glömt att demokrati betyder folkstyre. Partierna, liksom vi övriga svenskar, styrs av partieliterna.

   Det är väl svårt att säga riktigt när det skedde, men ett mycket grovt uttryck för att man struntar helt i vad vi vanliga tycker är ju beslutet 1975 att Sverige skulle omformad till ett mångkulturellt land. I vilket inflyttarna från andra länder ges samma rättigheter som vi svenskar kämpat oss till under 100 år! De påtvangs inga skyldigheter som att tex måsta arbeta för att försörja sig själva!

   Och svenskarna fann sig i detta landsförrädiska beslut!

   Gillad av 6 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Jan Molin — Intressant berättelse. Ja, själv har jag funderat och kommit fram till att svenska politiker verkar ha haft rätt vettiga åsikter, alltså i relation till invandringsfrågorna, ungefär fram till 1960-talet. Sedan kom då studentrevolten 1968, som svepte över hela västerlandet. Och bara några år senare kom då beslutet om ”mångkulturen”.

    För att få något gripbart handtag om detta har jag anslutit mig till ekonomen Tino Sanandajis analys, där han betecknar det vansinne som nu plågar oss som en ”psykos” — alltså ett till stora delar helt irrationellt förlopp som bara kan beskrivas psykologiskt.

    Tydligen finns det i den mänskliga naturen en slags mental svaghet, som kan leda till kollektiva psykoser.
    Då brukar det handla om att en grupp formerar sig kring en viss identitet som strider mot någon annan liknande grupps identitet, ex-vis var ‘Kulturrevolutionen’ i Maos Kina mycket tydligt en sådan gigantisk kollektiv psykos.
    Grupper av rödgardister stred bland annat mot varandra med militära vapen, och människor mördades av upphetsade folkmassor sedan de stämplats som ”kontrarevolutionärer” och liknande.

    En liknande kollektiv psykos har drabbat Sverige. Några modiga krönikörer försöker resonera rationellt med mobben av hatare (som vi kan benämna ”PK-sekten”) men detta möts av ännu mer hat. Det går inte att resonera sansat med PK-sektens hat-mobb.

    I Kina fick man kalla in armén för att äntligen få slut på rödgardisternas skräckvälde. Här i Sverige kan jag bara hoppas att människorna till sist vaknar ur psykosens grepp, och slutar rösta på de partier som eldar under PK-sektens vanvett.

    Gillad av 4 personer

  • Cecilia skriver:

   Läs gärna Gustav Sandbärgs ”Det svenska folklynnet” från 1911! Finns att köpa Bokus t.ex. Han sätter fingret på vår typiskt svenska svårighet att uppfatta oss som just svenskar, skilda från de andra nordiska folken, eller uppleva en stark separat nationell tillhörighet. Det är osvenskt att vara nationell! Om det är hårdkodat i vårt DNA, och/eller en produkt av kulturen – men något gör oss lite annorlunda i jämförelse med de andra nordiska folken. Broderfolk, tänker vi om dem, precis som du skriver. Det är fel att tro att vi därmed inte bryr oss om vårt land, men ganska uppenbart det verkar så för de som kommer hit.

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Principen att bevara allt som visat sig vara bra och vara skeptisk till nytt och oprövat kan bara tillämpas av de som själva gjort den erfarenheten i livet och sett vad som händer när man är oförsiktig.

   Unga har ingen erfarenhet och kan inte göra den distinktionen. Men de är pigga, starka och öppna och vill skapa ett nytt (ännu) bättre samhälle för framtiden, men deras grundkunskaper räcker inte till. Och de har aldrig lyssnat på de äldres goda råd. De kommer alltså att gå på pumpen åtskilliga gånger, men också lyckas ibland vilket är nödvändigt för utvecklingen.

   Hur skall äldre erfarna agera för att hjälpa dem att undvika alla (ofta historiskt kända) misstag?

   Snart är det bara oerfarna som har makten överallt.

   Gillad av 2 personer

   • Svante Jonsson skriver:

    Ett generellt råd till ledande politiker och en hel del auktoriteter är att som ledare ska du aldrig utsätta dina underlydande för något som du aldrig skulle utsätta dig själv för. Ett råd som bland andra fd. majoren efter alla dessa år forfarande inte har begripit.Tack Sörman och alla kommentatorer!

    Gillad av 2 personer

   • Svante Jonsson skriver:

    Ett generellt råd till ledande yngre politiker och en hel del auktoriteter är att som ledare ska du aldrig utsätta dina underlydande för något som du aldrig skulle utsätta dig själv för, som massinvandring och mångkultur. Ett råd som tex. fd. fackpampen och fd. majoren efter alla dessa år fortfarande inte har begripit. Tack Sörman!

    Gilla

  • Skatten från samarkand, tillhör den mig, eller mitt land, kanske länsstyrelse, riksantikvarie, eller annan myndighet många i bland? nej! Ett enda finger pekar upp från min knutna hand skriver:

   Vad har det blivit av detta upprop?

   Gillad av 2 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Vi kan inte vinna en kamp om den mest ideologiska liberalismen, för när man gör liberalismen mer ideologisk, så landar man i den svenska totalitarismen och inte i något trevligt samhälle för människor. Jag är mycket besviken på denna Sonesson, som uppenbarligen inte förmår tänka längre än näsan räcker, för de invändningar som anförs ovan måste vara uppenbara för en och var.

  Men till och med i en utmärkt, konservativ text som denna smyger sig ideologismens gift in i små doser. Ovan sägs att grupper måste erkännas sin identitet likaväl som individer, eftersom vi som individer måste leva i grupper. Men det som vi konservativa kräver och önskar oss är inte identitetspolitik med statligt registrerade och tolererade/gynnade grupper av typen förening eller sammanslutning, utan individens rätt att själv välja och definiera relationer till andra människor, inklusive relationer av ömsesidigt beroende och ömsesidig över- och underordning. Vi måste tillåtas att själva välja, värdera, sortera och avvisa, kort sagt att diskriminera. Detta är den sanna individualismen, detta är den kristna humanismen, som betraktar den enskilde som Guds avbild, som en gudablixt, som ett heligt väsen. Den enskilde. Detta leder till bildningen av familjen, släkten, grannskapet, vänkretsen, civilsamhället, socknen, landskapet och nationen. Detta ger dessa fenomen, ty de är inte ”grupper”, deras identitet och existens och denna identitets och denna existens innehåll och okränkbarhet. Detta är den sanna individualismen.

  Den liberala individualismen, där individen definieras genom att förbjudas att associera sig och framför allt att dissociera sig, förbjuds att diskrimenera enligt mönster som fastställs i godtyckligt valda abstraktioner, attribut och egenskaper som gemenligen går under beteckningen ”grupper”, är ingen individualism alls, utan ett slags kollektivism där individen defineras genom tillhörighet eller uteslutning ur vissa kollektiv, och det är kollektiven som är guds avbild, gudablixtarna och de heliga väsendena. Alla spontana associationer vittrar sönder. Detta är den sanna kollektivismen. Och på den vägen vill denne Sonesson vandra!? Skrämmande. Denna väg leder till Gulag.

  Gillad av 3 personer

 7. Aurora skriver:

  Vad som egentligen sägs här är att multikultur inom samma nationsgränser inte fungerar. Sverige hänvisar till ’bindande’ åtaganden som ger alla som kommer till Sverige rätt att fritt vistas, bostad och samma sociaöa skyddsnät som medborgare. (Vi ska ju inte ha nationsgränser heller). Nej. Inom EU ska du klara dina första 3 månader med egna medel. Annars stannar man i sitt eget land. Och sedan är det helt fel om ’bindnade’ åtaganden. Alla andra länder har skrivit under samma avtal. Varför ska bara Sverige tolka in absurdum? Då kan ju vi åka till de andra länderna och kräva samma sak. Sedan har vi identitetspolitiken och de ’rasifierade’. Samtidigtt som ’ras’ inte får finnas så är det idag gräddfil i Sverige till alla välfärdsförmåner. Identret har alla andra utom den svenska befolkningen. Vi förvägras vår rätt till identitet (annat än som vita medelålders CIS), etnicitet och traditioner. Precis som alla andra länder har Sverige traditioner. De ska respekteras genom regeln att ta sedern dit man kommer. Det står t.o.m i FNs flyktingsdrklaration. (’Bindande’?!) Allt detta av de politiker vi själva valt. (Hur långe ska vil välja dem?) MSM som agerar som den pk-agendapolitiska megafonen (sannings-och informationsministerium) fortsätter med dårens envishet att smutskasta det enda partiet , och dess väljare, som kämpar mot vansinnet.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Multikulti innanför nationsgränser MÅSTE fungera. – Vad skall man annars ta sig till med länder där det är ett faktum.

   Att inte ta denna fråga på allvar, har lett till miljoners förtida död under uppgörelser om gränsdragningar eller om vilken grupp som skulle ha makten över de andra.

   Gillad av 1 person

 8. Håkan skriver:

  Jag är sparsam med kommentarer här, dels för att jag är lite krävande när jag läser och funderar, så att säga, men också för att kommentarsfältet ofta är en vildvuxen terräng att ge sig in i, så att säga.
  Men den här artikeln är så väl tänkt och skriven att jag hör av mig på detta sätt.

  Gillad av 4 personer

 9. Bengt Lönnberg skriver:

  Om jag fattat nyhetsrapporteringen från Frankrike rätt de senaste dygnen verkar stora delar av franska folket nu ha tröttnat på den förda politiken. Man går ut på gator och torg och protesterar. Vanligt folk klarar helt enkelt inte att leva på låga löner och pensioner. Mångkulturens pris? Om vi inte redan är där så dröjer det inte. Men jag tror inte att politikerna i 7 svenska partier och samlad journalistkår fattar sambandet.
  Hoppas på extraval.

  Gillad av 2 personer

 10. Bjarne skriver:

  ”Allas lika värde” betyder att Sverige är inte vårt, dvs svenskarnas, land längre utan Sverige är vemsomhelsts land. Det är bara att komma hit och ta för sig.

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Ja, ungefär så är det väl. Enligt regeringsformen skall den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde.

   Det är förstås inte solklart vad det innebär, men drar man det till sin spets skall väl staten inte göra skillnad på medborgare eller innevånare respektive andra. Om våra vanliga lagar säger något annat så kan man vål med fog hävda att de strider mot grundlagen.

   Det är väl också ungefär så som principen används, d v s som slagträ i den offentliga debatten. Det finns knappast något mer eller mindre absurt förslag som inte kan motiveras utifrån sagda princip.

   Fast om den svenska staten inte erkänner existensen av ett svenskt folk, varför skall då vi, folket, erkänna staten? Finns då något samhällskontrakt?

   Gillad av 2 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Det jag inte får ihop, är känslan med att våra så kallade folkvalda verka hysa ett hat mot allt som det land dom representerar står för!
  och med det en illa dold iver att rasera Sverige som det varit, jag förstår heller inte hur alla bara tyst står och tittar på, gränsen för hur dom styrande och media baktalat och ljugit är sedan länge passerad. Att dom sedan har mage att sko sig på kaoset är än värre.
  Och detta är som jag ser det nytt i historien, att ens ledare säljer ut sitt folk och blir rika på det utan något motstånd som helst.

  Gillad av 4 personer

 12. Samuel af Ugglas skriver:

  I 230 år har USA`s grundlag funnits till där det uttryckligen står att människan har rätt till sitt eget LIV, EGENDOM och frukten av sitt arbete. I Sverige undviker man till varje pris att nämna det. I Sverige har socialisterna infört vid lag att min, din och andras grannar har RÄTT att plundra mig på mitt LIV och min EGENDOM. (Frukten av arbetet kompenserar man med lite fickpengar och bidrag till alla utom Hr. Reinfeldt som enligt uppgift tillskansat sig 22.500.000:kr under 2017).
  Det gör man enklast genom att min granne får en röstsedel i handen en gång var fjärde år som det står ”socialdemokraterna” på, sockrat med valgodis förstås! Skola, vård och omsorg och så lite ALLEMANSRÄTT ovanpå det hela och det socialistiska ”Utopia”är uppfyllt?
  Det börjar stå klart för svenska folket nu när krubborna inte fylls lika lätt som tidigare och socialistpropagandan börjar krackelera i fernissan..

  Gillad av 6 personer

 13. Skatten från samarkand, tillhör den mig, eller mitt land, kanske länsstyrelse, riksantikvarie, eller annan myndighet många i bland? nej! Ett enda finger pekar upp från min knutna hand skriver:

  Ja mycket bra, självklart så. Det är detta barnsliga sökande efter universella principer som hela etablissemanget, och också de flesta dissident-light ägnar sig åt som är problemet. Saknandet efter religionen märks tydligast hos ”intellektuella” och förutsägbart så leder deras tänkande alltid till någon form av absolutism och totalitarism, och vare sig man är liberal, socialist eller nazist, fascist eller islamist, så orkar man inte med verkligheten utan den skall pressas in några principer som ryms i ett antal böcker man läst. Det är konstigt, jag lade en hel del tid i min ungdom på att läsa böcker, från Einstein och Bohr till Kafka, Orwell och Dostojevskij till Kant och Russel, men jag tänkte aldrig att ALLA ANDRA skulle göra det ena eller det andra baserat på mina eventuella insikter, jag ville bara förstå hur det hängde ihop.

  Detta tror jag är problemet för Allansen av Självständigt Tänkande Människor, ASTM, vi vill inte tvinga andra, och vi organiserar oss inte. Jag ser det som det finns två typer i världen, de som gör något, och de som inte gör något men ser att andra gjort något, och genast vill ha vad de andra gjort, utan egen insats. Jag gräver ett hål, och ett till, så kommer någon förbi och ber att få köpa ett fint hål, efter ett tag så har jag en litet hålföretag, men så kommer den andra typen förbi, han ser att jag gör hål, han vill också ha, men vill inte gräva, och är för feg för att ta ett hål med våld, vad göra? Lösningen: att organisera sig politiskt, att finna likasinnade som inte heller vill gräva, så att de kan bli tillräckligt många och tilltvinga sig så många hål de vill. Detta tror jag är problemet, den socialistiska människan får en naturlig tendens att organisera sig för att stjäla andras arbete, medan denna impuls inte behövs på den konservativa sidan, vi gräver hål, och säljer dem om vi har tur. De två politiska strömningarna kommer därför att dra till sig två olika människotyper, och när ett stor stat väl är på plats så blir det statens dolda huvuduppgift att organisera alla parasiter och dölja detta faktum med försköning oh intellektuell över överbyggnad. Denna tendens till organisering är också det som alltid leder till en stor stat och totalitära system som leds av de mest skrupelfria. Roosevelt, Mussolini, Hitler och Stalin, de förstod och inspirerades av varandra.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det som behövs av ”universella principer” om man vill leva i fred med resten av jordens befolkning, är ju en global rättsordning. Ett regelverk för samlevnaden och ekonomin.

   Gillad av 1 person

   • Skatten från samarkand, tillhör den mig, eller mitt land, kanske länsstyrelse, riksantikvarie, eller annan myndighet många i bland? nej! Ett enda finger pekar upp från min knutna hand skriver:

    Också detta är en utopi som i utförandet kommer att leda till förtryck.

    Gillad av 1 person

 14. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Richard Sörman, ett vackert försvar av den svenska nationen.
  Christian Sonesson ville väl inte trampa på för många tår när han uttryckte sig som han gjorde, han har ju redan stuckit ut hakan längre än de flesta andra svenska politiker. Eller så är han inte så språkvan. Ett föredöme för Sveriges alla mesiga krakar till politiker är han i allafall.

  Gillad av 2 personer

 15. Leif Nilsson skriver:

  Tack Richard Sörman! Huvudet på spiken!
  ”Vi förväntar oss alltså att friska och förståndiga människor agerar utifrån en grundläggande överlevnadsinstinkt …”
  Trots att ”alla varningslampor blinkar rött”, som Patrik skriver, fortsätter folk att rösta på uppenbara landsförrädare som bäddar för inbördeskrig eller nationell utplåning.
  Vad våra barn och barnbarn kommer att fråga oss, uttrycks här mycket pregnant (Et råb fra fremtidens børn og børnebørn):
  https://www.document.dk/2018/11/24/et-raab-fra-fremtidens-boern-og-boerneboern/

  Gillad av 2 personer

 16. Den Sista Karolinen skriver:

  ”Identitär” med Martin Sellner beskriver på ett bra sätt detta ämne.
  Hans tes att vi är motståndare till islamiseringen ligger i vår plikt och vilja att förbli (i hans fall österrikare) patriot. Identitärernas motstånd bygger mer på en tanke MOT globalisering och ett utplånande av nationalstaterna. Att sedan globalisterna vill utplåna oss med islam, spelar mindre roll; då blir globalisternas islamisering fiendebilden.
  Nu kommer Sverige – till skillnad från bl a Österrike, Ungern, Danmark, Tjeckien, USA – skriva på ett ramavtal där FN i förlängningen vill förinta nationalstaterna! Jo så är det, oavsett vad vänsterliberala landsförrädare säger och skriver: allt under rubriken relativisering och skademinimering. Sverige skriver på sin undergång den 10 december i år!
  Varenda cell i min kropp hatar dessa individer som pissar på mitt fosterland.

  Gillad av 11 personer

 17. Observatör skriver:

  Både den politiska och den ekonomiska makten vill ha ”snälla” människor som arbetar och konsumerar år kapitalet och som betalar skatt till politikerna.Man vill inte ha folk som ifrågasätter. Man vill ha obildade och okunniga människor ( svenska skolan), människor som inte vet om de är hon, han eller kanske rentav ett hen (partiledare i prideparaden), kvinnor som prioriterar arbete framför familj (feminism), osäkra familjerelationer (skilj dig så fort det tar emot), oklar nationell identitet (invandring), människor som är helt beroende av kapitalet (arbetsköpare) eller staten (kommunen) för sin försörjning bråkar inte.

  Gillad av 3 personer

 18. Aha skriver:

  Krönikören skriver;
  – ”Immigrationsförespråkarna menar däremot att allt är i sin ordning eftersom vi respekterat den internationella asylrätten och eftersom vi lugnt och sansat har agerat i enlighet med goda svenska normer om öppenhet, jämlikhet och alla människors lika värde.”

  Detta är en välfunnen sammanfattning av invandringsförespråkarnas mer formella motivering till massinvandringen. Informellt präglas dock massinvandringen av motiv som ansluter till begreppet humanitär stormakt vilket har lett till en mycket välvillig tolkning av rätt till asyl.

  Det största gräv som därför skulle kunna göras vore att undersöka hur stor välvilligheten att ge asyl har varit. Merit Wager har i åratal rapporterat om detta inifrån Migrationsverket via sk miggor. Man har godtagit att inga pass finns, att många använt exakt samma berättelser, att endast männen kommit – hur farligt är det då egentligen för familjen om mannen ämnat dem? Asyl har också getts av ömmande skäl vilket lär vara bortom den formella asylrätten.

  Invandringen torde ha kostat flera tusen miljarder, lett till ett splittrat land, gigantiskt utanförskap, ansträngd välfärd, minskad kvinnofrid och dålig BNP-utvecklingen och annat förglömt.

  Det borde därför forskas kring;
  Hur många friserade eller ljög om sina asylskäl?
  Hur många fick asyl av välvillighet?

  Vore det inte berättigad om vi fick veta sanningen bakom den enorma omgörningen av Sverige?

  Gillad av 4 personer

 19. Lars skriver:

  Med min enkla modell över sociala system och individen som system relaterande till olika system… då finns det en övergripande funktion hos alla system, att överleva. När fara hotar individen så kämpar hon eller flyr eller fryser och spelar död. Det senare tycks vara fallet i Sverige.

  Moral, värderingar och regler för beteende bildas inom system som de teologiska, nationella mm. De är inte universella om det inte finns organisationer som stödjer dem t.ex. FNs deklarationer och anslutning till dessa av medlemsländer.

  Olika sociala system försvarar sig mot förändring, mot yttre tryck, genom någon slags anpassning t.ex. försvarar man sig mot propåer om att de inte fungerar, man begär ökade resurser till migrationsverket osv. Sociala system innebär alltid någon form av organisation, fast eller mer eller mindre lös.

  Min fråga till menigheten! blir då? Partier är sociala organisationer, vilken konkret politik kring invandring har de fört? Olika mediebolag är sociala organisationer, vilken konkret information sprider de? Olika ide producerande enheter från Timbro till Arena gruppen till Svenskt näringsliv är sociala organisationer. Vilka konkreta ideologier, samhällsbeskrivningar sprider de?

  Vem och vilka har makten över dessa organisationer?

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Lars: Du som anser dig ha svar på allt annat, kanske själv kan besvara din fråga om ”…vilka som har makten”.

   Väntar nyfiket.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Hov, jag tror mig inte ha alla svar, inte ens alla relevanta frågor, du pratar om dig själv nu, om din egen teori om en ”kommunistisk sekt” som har infiltrerat alla partier, alla NGOs, alla medier. Förstår du inte hur fånigt det låter?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Hov, vem som har makten?
    1) De som sitter på penningpåsen om offentlig verksamhet, samt den ledning de utser
    2) De som sitter i styrelse utsedda av ägare och ledning för privata företag

    Vara det så svårt?

    Gillad av 1 person

 20. Lars-Olof Svensson skriver:

  Om det absurda: jag kom att tänka på när tågen rullade mot västfronten i augusti 1914 och de flaggviftande och glada människorna på perrongerna när jag såg Löfvén på Medborgarplatsen (och strax kändisuppropet med Niklas Strömstedt i spetsen). Samma sorts berusning och hänryckning. Och det finns fler likheter. Som att kriget fortsattes trots att det omöjligen kunde vinnas – och nu, den ena åtgärden efter den andra sätts in men de kommer inte i arbete.
  Nu kommer det en miljon till fram till 2028. Sverige, landet som var.

  Gillad av 2 personer

 21. Kent skriver:

  Det finns något som heter hävdvunnen rätt och det kan man säga går ända tillbaka till Ansgar dagar. Något som muslimer absolut inte kan hävda.
  Det ska bli intressant eller kanske snarare hårresande att se vad socialdemokraterna kommer att släppa igenom för att växla in alla rösterna som man köpte i bulk från den islamska diasporan. Kommer varje kommun med S styre nu att tex föräras en minaret med tillhörande bönebröl?

  Gillad av 1 person

 22. Mjölner skriver:

  I ett land där Stefan Löfven räknas till de intellektuella och det råder politiskt hjärtstillestånd
  är det mycket svårt att få folk begripa vad som väntar.
  Richard Sörman m. fl. tycks inte ha någon som helst kännedom om FN:s Global Compact
  eller Agenda 2030 Man måste inse när ingenting hjälper. Det är lönlöst att tugga svensk
  politik och attityder, allt är redan satt på pränt och styrs av FN och EU. Det spelar ingen roll viken regering eller statsminister som tillträder. Enligt min åsikt har tåget gått.
  Annie eller Stefan är egalt. Det blir bara soppa, ingen varmrätt kommer att serveras.

  Gillad av 2 personer

 23. Lars*** skriver:

  Jag tror ”partiet(s) ” makt inom tongivande Svt, Sr varit en stor del av deras framgångssaga och Sveriges förfall. Minns även monopoltiden. Även efter monopolet var, är, monoliten en förbild för mången annan media. Instegandet av fotfolket på instutitionerna gjorde också sitt till naturligtvis. Det behövs inte så mycket mer för att i några decenier genom propaganda inbakat tillsammans med Robinson och Skavlan (den jävla idioten) forma en massa. Inpränta. Naturligtvis finns motstånd men ack så svårt komma till tals ut mot massorna. Det är väl inte så att frånvaron av debatt om medielagsändringarna i Svt, Sr uteblev.. bara så där.. att detta glömdes bort? Eĺler.. Jan Helin? Eller Svt:s avståndstagande mot J Åkesson i 2018 års val-tv. Eller årtionden av upprepanden om främlingsfientlighet och annan stigmatisering via Svt, Sr. Nu är lyckan gjord för pabblick sörvis genom kommande skatteintäkter. Vidrigt. Stäng av pengakranen till den röde ormen om förändring ska ske. Jag är övertygad sedan årtionden att denna propagandainstutition bör stängas. För Sveriges skull.

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Bonniers pressen? SvD, SDS mfl? Oberoende liberal brukar de kalla sig. Nuförtiden kanske oberoende moderat? TV4, TV3? SR? Alla privata reklamfinansierade radio? Är det kvalitets TV?

   Vilka preferenser politiskt har de högsta nivåerna inom verk och myndigheter? Företag? Universitetsstyrelser? Kommuner? Bland kommunerna är väl betydligt fler än hälften borgerligt styrda. Stockholms län och kommun har varit moderatstyrda i många decennier.

   Du har förvisso rätt i att man planterat sina trogna med partibok, men inte entydigt. Mats Svegfors styrelseordförande SVT var knappast sosse?

   När det gäller media så tror jag mer på själv censur och att man förhåller sig till det politiska spektrum i riksdagen. Så om hela sjuklövern predikar invandringens lov så avviker man inte. Sverige är ett litet land på journalistikens område, andelen arbetstillfällen få, andelen arbetstillfällen på de stora drakarna få. Ännu färre på redaktionschefsnivå, på ledningsnivå generellt. Bonniers och SVT är de stora potentiella arbetsgivarna om man inte vill lämna branschen.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    I Sverige finns det kanske 1000 personer med inflytande. Den information de tar del av ges på seminarier, rapporter från SNS, statens utredningar, tankesmedjor, litteratur. Populärmedia är för populasen!

    Gillad av 2 personer

   • Lars*** skriver:

    Jag beskriver decenier(s) politiska påverkan. Jag har, som du växt upp med detta monopolmedium. S har haft nytta av tongivande monopolmedia under sina årtionden med makt. Att detta har påverkat bl a övrig media och dig o mig, det vi fått till livs dagligen är inget konstigt sett till historien. Pravda hade också kvalitet men i grunden predikades den röda ideologin. Inte är alla media lika men den makt Svt, Sr haft har påverkat övriga. Ang borgerligt så vet vi vad Reinfeldt färgats av. C och L hur borgerliga är dessas ledningar? Befolkningen är trött på rött men ledningarna har fallit för postmarxism och s k liberalism. Så jävligt indoktrinerat är det politiska skiktet. Eliten vs folket . När rämnar det?Just självcensuren du tar upp är ett galant exempel på fungerande propaganda.. Den är sprungen ur det narrativ som basunerats ut dag som natt av makten i Svt, Sr. Att postmarxismen och de som stämmer in i detta likt miljöpartiet, Fi premierats i tv, radio är tydligt sett tillbaka bara för några år sedan. Eller ämnen som rör Israel/Palestina, Usa, Trump/Obama, nazism vs kommunism/socialism eller Sverigedemokraterna så är.. polariseringen medvetet gjord av oberoende(?) Svt, Sr. Bara ordet oberoende är i sig själv mal place’). Det viktigaste är f ö belysa hur befolkningen genom stigmatiseringen, uppdelningen av ”de onda, de hatiska, de rasistiska” basunerats ut via detta tongivande medium. I decenier. Är en verklighet, inget snack. Nyttiga idioter, karriärister och fega journalister har med köttben, prisutmärkelser, befordringar understötts i det narrativ som skulle spelas upp. Sen rullar självcensuren likt en snöboll.Ta du och titta på gamla valvakan 2014 med Pascalodou (youtube). Vilken kvalitet visar detta? Ingenting. Det här är ett grundproblem i Sverige med Svt, Sr. Sök även; intevju deBasso tv Ganman och hans syn på Svt. Innifrån. Det hjälper inte mig med ex sköna musiktoner från Herkules Jonssons julkalender när jag vet det finns en så djup medeveten politisk slagsida hos Svt, Sr. Nu bestämt, skattefinansierad.

    Gilla

 24. lookslikeanangel skriver:

  Kulturen är vår valuta!

  Jag gick lite i skogen idag. Naturen, en svensk identitet.
  Från några andra vandrare hörde jag repliken;
  ”Nu var det ju med den organiska kemin, som du hade fel… med henne.”
  (Läxhjälp?) Skola, utbildning, svensk identitet det också.
  Luciafirandet t.ex., lite ljus i decembermörkret.

  Alla dessa saker har skapat en svensk identitet,
  som har gjort oss till vilka vi är. Givit en ekonomi till landet.

  Varför då byta ut ett fungerande land till ett dystopiskt, fattigt,
  outbildat, där fler och fler funderar om man måste emigrera.

  Väldigt synd!

  Gillad av 2 personer

 25. Johan Pettersson skriver:

  Tack CMMKM for uppgififten om Reinfeldt. Fortfarande svart att tro att det ar mojligt for en avdankad politiker att fa 156 000 PER MANAD I PENSION samtidigt som hen drar in 20 miljoner i talar-arvoden. Samma betraffande Goran Person (som dock ar en I hjartat god person aven om idag en penninghungrig kapitalist.)

  Mycket besviken pensionerad fore detta tegelbruksarbetare.

  Gillad av 1 person

 26. olle holmqvist skriver:

  Är det riktigt att en och samma papperslösing kan gå till kommun efter kommun och berätta sin historia under olika namn, få provisoriska papper, bidrag och bostad i kommun efter kommun ? Vi behöver ett nytt ord: fler-bepapprad.

  Gillad av 2 personer

 27. olle reimers skriver:

  Jag lyssnade häromdagen på en diskussion mellan David Rubin och Katie Jordan om multikulturalism och hur olika den uppfattas i olika delar av världen.

  David Rubin förklarade att idén med USA är att människor från alla delar av världen ska få komma dit och behålla sina kulturer; MEN, och det är det viktiga; att de bekänner sig till den gemensamma idén såsom den uttrycks i konstitutionen (som jämte bibeln förmodligen är det klokaste som kommit i skrift om hur människor ska kunna leva tillsammans).

  Sedan gjorde Rubin och Jordan jämförelsen med uttrycken för respektive nationalism i USA och Storbrittanien. I USA är man stolt över flaggan och de olika nationalistiska uttrycken. Varför? Jo de är symbolar för den mänskliga frihet som drivit folk till USA. I England däremot är det otänkbart att någon skulle bära en brittisk flagga mitt på dagen och sjunga God Save the Queen (om det inte är fotboll).

  I Sverige borde de nationella symbolerna spela en betydligt störrer roll om vi månar om vår frihet. I stället skäms normalsvensken för att använda dem i nyktert tillstånd. Vi har uppfostarts att tro att de är förtryckartecken i någon form. Vi tillåter oss bara att känna nationell stolthet när någon i blågula färger har utfört något ofarligt stordåd någonstans därute i världen.

  På den här punkten måste vi tänka om. Som artikelförfattaren skriver är individens frihet det vIktigaste målet samtidigt som det är det viktigaste redskapet för att nå alla andra mål. Utplånar vi idén om individens frihet utplånar vi mänskligheten. Nationalstaten är den främsta garantin för individens frihet.

  Gilla

 28. Argus skriver:

  I våras sände SVT från något som kallas för eldfest, i Kungsträdgården i Stockholm, som anordnas för att fira det persiska nyåret. En tämligen ny företeelse i Sverige, för att uttrycka sig försiktigt.

  Ungefär samtidigt, i mars, meddelade SVT att de inte tänkte sända konserten där Lunds studentsångare hälsar våren välkommen. Detta fick ganska stor uppmärksamhet, efter protester backade SVT och Eva Beckman uttalade sig, om jag minns rätt.

  Att våra medier numera ofta försöker göra vad de kan för att förminska, eller förringa, den svenska kulturen är uppenbart, men jag trodde inte att de skulle vara så öppet korkade som SVT var i dessa två exempel våren 2018. Stötande.

  Gillad av 1 person

 29. K. Ulvert skriver:

  Den här bloggen med sina förträffliga kommentarer (ingen ironi, jag menar det till 100%) påminner om en scen i en tv-film om Josef Stalin. Två utrensade revolutionärer föses nedför trappor och genom korridorer till källaren där de ska få nackskottet. Hela vägen och utan avbrott träter de om hur revolutionen ska fortsättas och hur den marxist-leninistiska (eller nåt) ideologin ska förverkligas.
  Även när de står med ansiktet mot väggen diskuterar de och det enda som får dem att sluta är två kulor.
  Det fanns en viss svart humor i detta, men här hos oss är det skrämmande en bild av framtiden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.