Den extra ordinarie parlamentariska krisen får inte låta oss glömma den reguljära politiska krisen

Patrik Engellau

Det vore fel att bagatellisera det faktum att Sverige för närvarande inte har en demokratiskt vald regering och inte tycks komma att få det under överskådlig tid. Självklart är det en kris när en nation saknar högsta ledning. Tänk på vad som hände när Karl XII blev skjuten. Nationen bröt samman.

Men det är kortsiktigt och sensationslystet att endast fästa uppmärksamheten, som vi nu verkar göra, kring talmansrundor och spekulationer om vem ska få vem i en framtida regeringsbildning. Ty varje tänkbar regering blir, vad jag kan se, bara en mer reglementsenlig fortsättning av dagens kris. Svensk politik har under många år varit i kris även om vi inte befunnit oss i regeringslöst tillstånd. Nu har svensk politik hamnat i en lite annorlunda kris som inger oss en på samma gång road och förtvivlad ångest och får oss att längta efter att den ordinarie krisen ska kunna återupprättas.

Själv tror jag inte att det blir bättre för att Sverige återgår till det reguljära sönderfallet. Skolan blir inte sämre för att Gustav Fridolin blivit avsatt som demokratiskt vald utbildningsminister och i stället fungerar som expeditionsutbildningsminister. Ej heller tror jag att skolan skulle bli bättre om Jan Björklund tillträdde som ny demokratiskt vald utbildningsminister i något slags framtida regering. De ordinarie ”utmaningarna” inom migrationspolitiken och sjukvården är, vad jag kan begripa, helt opåverkade av att vi inte har någon regering och kommer att fortgå som vanligt när vi får en ny regering.

Sveriges fundamentala dilemma är inte att vi just nu saknar en regering utan att våra uppenbara samhällsproblem kommer att fortsätta vilken regering vi än har en chans att få inom rimlig tid.

Stefan Hedlund sa nyligen till mig att Sverige lider av samma åkomma som Sovjetunionen – Stefan är professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet så han vet vad han talar om – nämligen att staten trängt ut det civila samhället (vilket symboliskt illustreras av att staten utnämnt sig själv till ”samhället” vill jag gärna lägga till). De professionella kårerna, till exempel lärarna och läkarna, har tvingats underkasta sig staten. Universitetsprofessorerna pressas till politiskt korrekt, det vill säga statsfromt, tänkande. Motståndsnästet Svenska Arbetsgivareföreningen har lagts ned. De så kallade borgerliga partierna, som tidigare värnade om medelklassens värderingar, törs knappt längre ta ordet nation i sin mun av rädsla för att räknas till brunråttorna. En gång reciterade jag den pampiga och numera utrangerade psalmen Fädernas kyrka för ett gäng ungdomar som trodde den var något från Gustav Vasas epok. (Psalmen skrevs 1909 och uteslöts från psalmboken 1986 såsom varande politiskt inkorrekt.)

Redan Aristoteles förklarade att samhällen som styrs av medelklassen och dess värderingar är de bästa samhällena. Medelklassens första instinkt är att klara sig själv. Författaren Lena Andersson beskrev medelklassens, eller kanske snarare gråsossarnas, tänkande så här:

…livsstilskonservativa arbetare och hantverkare som bara ville få känna igen sig i sitt gamla Sverige och sin hembygd, de som inte är kulturradikaler men heller inte rasister, som vill ha stabilitet och jobb, ett välfungerande samhälle, en familj att komma hem till och slippa förolämpas i press, radio och tv.

Medelklassen har förlorat sitt inflytande. I stället har staten tagit över. Därför blir Sveriges kriser så mycket större om staten inte klarar sina nya självpåtagna uppgifter, vilket den inte gör vare sig den styrs av miljöpartister eller kristdemokrater. Det handlar inte om att politikerna är inkompetenta, vilket de i och för sig verkar vara, utan om att de anammat åligganden som ingen stat klarar av, till exempel, med regeringsformens ord, att åt alla ”trygga rätten till arbete, bostad och utbildning”.

Om Sverige fick en regering som begrep att den bör lägga livet till rätta för medelklassare, i syfte att dessa ska bli fler, i stället för att gynna folk med välfärdsperspektiv på tillvaron – vare sig i egenskap av producenter eller klienter – så skulle Sverige gradvis styra in på rätt väg. Men ännu finns inga sådana utsikter vem som än får regera.

76 reaktioner på ”Den extra ordinarie parlamentariska krisen får inte låta oss glömma den reguljära politiska krisen

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Trygga rätten till arbete, bostad och utbildning” strikt tolkat är ju bara att stävja försök att hindra folk att arbeta, bo och utbilda sig.

  Minimilöner är ju ett sådant försök. – Resultatet är att lågproduktiva som inte kan göra skäl för denna lön, är utestängda från att delta i produktionen.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Men de som tror på minimilöner, hur skall de stävja de på detta sätt utestängdas försök att försörja sig med att samla tomburkar, odla grönsaker till försäljning, jobba gratis eller ordna självförsörjning? – Problemet finns ju kvar med den låga produktiviteten.

   Gilla

   • Brünhilde skriver:

    Precis, just därför så har det uppstått massa ”frivilligt” arbete, hörde igår om unga simskolelärare som fick 8kr i timmen, det definieras inte som arbete.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Skattesystemet i sin aktuella utformning är ju ägnat att lägga hinder i vägen för folks verksamhetslust. – Skatterna fungerar onödigtvis som straff på produktiv verksamhet och skapande av mervärde. – Det behöver inte vara så.

   Ett skattesystem kan istället utformas så att styreffekterna blir fördelaktiga.

   Gillad av 2 personer

 2. Tritonen skriver:

  Jo, problemen/utmaningarna finns och växer. Men om själve statsministern säger ”Det är inte okey!” Då är det väl inte okey? Och då försvinner väl problemet, eller har jag missförstått något?

  Gillad av 3 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Att staten utmanövrerar civilsamhället sker främst genom

  1. att civilsamhället inkl. de politiska partierna görs och gör sig själva beroende av offentliga bidrag istället för av medlemsavgifter

  2. att SVT och SR dagligen i sina sändningar hittar på nya behov som ”forskare” eller andra har funnit behöver tillgodoses med skattebetalarnas pengar

  Gillad av 9 personer

  • PerH skriver:

   Gud vad skönt, att fler än jag också noterat att pubic service (ständigt hittar ”forskare” eller andra som har behov som måste tillgodoses med skattebetalarnas pengar.)
   Har så att säga, arbetat nära några några nyhetsredaktioner, generellt är dess bränsle inkommande pressreleaser (stekta sparvar) till att fylla de dagliga nyhetssändningarna, releaser utskickade av studenter eller forskare som behöver uppmärksamhet till att etablera sig, med målet den framtida medelstilldelningsbranchen.

   Gillad av 3 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Lika bra att låta insikten sjunka in. – Liksom mainstreammedia har abdikerat från den seriösa samhällsdebatten, har de ”folkvalda” abdikerat från att styra landet. – Samhällsskutan driver dit vind och vågor vill.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Man kan ju bestämma sig för att gilla läget. – En eventuell regerings uppgift består i att fördela skattemedel över skattefinansierade ändamål och om denna uppgift tas över av den individuelle skattebetalaren, har vi styrning igen och i den riktning som överensstämmer med den relevanta folkviljan.

   De folkvaldas andra uppgift är lagstiftningen och den är ingen maktfråga. – Den kan göras på en skala mellan uselt och perfekt och INGEN har något intresse av dåliga lagar.

   En god rättsordning är en som resulterar i framlängesutveckling: Mot ljusare tider för livsmiljön och mänskligheten.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Villkoren för mänsklighetens framlängesutveckling är att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

    Gilla

 5. Rolf Wasén skriver:

  I livet handlar det om att undvika allvarliga fel och om sådana inträffar att försöka minimera deras inverkningar. Därför är det nog viktigt att vi får en regering som kan göra detta.

  Sedan finns det allvarliga problem med ekonomin som snarast bör åtgärdas. Hakelius skrev att vi kan klara oss utan en regering lång tid men inte utan en ränta. Vad ska vi göra i akut kris?

  Annars håller jag med Engellau om att politiken knappast kan lösa de problem som nu har uppstått. I den bemärkelsen att vi blir nöjda. Kommer ni ihåg Kristersons brasklapp?

  Sedan det här med stat och samhälle. Vi klarar inte så mycket på egen hand, så kanske är det samhällets betydelse som måste uppgraderas.

  Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Om Sveriges och Europas kris skulle bero på någon naturkatastrof så vore det inte så frustrerande. Det skulle kunnat förena folk i gemensam ansträngning för att lösa problemen.
  Nu beror vårt krisläge på politik. Inget annat.
  Illvilliga och idiotiska politiska mål är orsak till problemen.
  Följt av inkompetens och arrogans mot dem som står för fiolerna, medelklassarna.

  Min ilska och sorg är så stark eftersom det mesta är helt onödiga problem som våra politiker i sin makthunger avsiktligt har skapat. Med god hjälp av det övriga genompolitiserade etablissemanget: public service o övriga media, Sv kyrkan, Sv näringsliv, universitetsvärlden, myndighetssfären m m. Det är ont om motkrafter i samhället till etablissemangets onda dårskap.
  Krig i Mellanöstern och Afrika har funnits i århundraden, men just när Berlinmuren rivs och hopp om en fredligare epok i Europa väcks, passar maktmänniskor på i vårt då rika och socialt stabila Sverige, att börja importera Balkans, Mellanösterns och Afrikas problem hit. En ny bidragsberoende sosseröstande underklass välkomnas hit med hjälp av godhetspropaganda för att hålla den betalande medelklassen ovetande om egentliga skälet till varför man gör det. Borgarna hade egna svårförstådda skäl som nog handlade om någon diffus internationell glans. Även de borgerliga vet ju dessutom vilken makt staten får om man har höga skatter och många bidrag i stället för tvärtom. Det var Bildtregeringen som hävde Luciabeslutet och började tillåta fri invandring.

  Makt över tillgångarna och makt över folk. Det handlar alltid om det. Plus en trygg bubbla att låtsasleva i som politiker.
  Ingen känsla för eller lojalitet med det egna folket som har byggt upp landet och som i nuet skapar tillgångarna, både ekonomiskt och socialt. Man slösar bort allt detta på ofattbart destruktiva vis. Man låter livet bli farligt och hotfullt för alla invånare, för några osunda orealistiska idéer om allomfattande internationell makt eller för att man inte klarar av att erkänna att man har haft fel. Och har gjort fel.

  Politikerväldet har avsiktligt slösat bort vårt lands tillgångar och vår kultur och vår trygghet.
  Och det går inte ens att avsätta dem.

  Gillad av 22 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Patrik talar om SAF som en motståndsborg, men det var borgerlighetens, medelklassens, strategiska misstag att förknippa sina politiska åsikter med näringslivets behov och institutioner. För när näringslivet fick vittring på skattepengarna, så övergav det snabbt alla långsiktiga politiska intressen i ett hederligt och rättvist samhälle. Felet är, som Patrik också påpekade någonstans, i grunden marxistiskt. Borgerligheten trodde också på Marx amsagor och lögner, trodde att ett hederligt samhälle och företagande var fast förbundna med varandra. Det är inte alls sant.

   Vi måste omedelbart ge upp näringslivet som snuttefilt. Låt den där Östlings otroligt fega flykt med svansen mellan benen, och ondskan hos dem som jagade iväg honom, bli en läxa!

   Civilsamhället består av det som INTE är näringslivet. Civilsamhället skall använda politiken för att inrätta ett system som gynnar ett hederligt och rättvist näringsliv.

   Gillad av 9 personer

  • Elisabeth skriver:

   Mycket bra, som vanligt, Eva D. Och jag håller förstås med. Vi har politiskt skapade problem. Och när FNs migrationsagenda undertecknas av överhetens representanter den 10 december, ja, då kommer alla ”ursprungsbefolkningar” i Europa att må ännu sämre. Hur kunde det gå så här ? Alla demokratins spelregler verkar åsidosatta. Detta borde diskuteras natt och dag i media men medias medlöperi gör systemskiftet möjligt.

   Gillad av 7 personer

   • Jan Molin skriver:

    Svaret på frågan: ”hur kunde det gå så här” är ju att Sveriges utförslöpa som folk påbörjades helt medvetet 1975 i och med Palmes och alla övriga dåvarande partiers beslut att vi skulle göras om till en mångkulturell nation. Då stadfästes Sverige som en mångkulturellt, vi svenskar fråntogs ägandet av landet och gavs till invandrarna! Minns Reinfeldts ord och hat mot oss svenskar när han talade om att invandrarna som kommer hit och bosätter sig, de äger landet.
    Och propagandan för detta har i 48 år spridits av samtliga regimtrogna medier. Under senare år har mottidningar skapats, som papperstidningen Nya Tider och flera nätsajter som DGS, Ledarsidorna.se, Samnytt.se, mfl. Vissa har fått starkt motstånd och censurlagar har försökts. Läget är mycket allvarligt.
    Det är bara att bekräfta att sjupartierna lyckades. Nu kommer nästa steg, Sverige var ”försökskaninen” för den europeiska mångkulturen, nu lanserar då FN migranternas rätt till att befolka hela Europa i och med det stundande 10-beslutet.
    Men allt har bedrivits i enighet med det slag av demokrati vi har i Sverige: vi får rösta på ett antal partier, men sedan utser partierna de personer som ska styra oss.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Här nerifrån Österrike kan jag bara hoppas att det går åt helvete ordentligt med Sverige, så att vi får en omvändning här innan det har blivit för sent. Vi behöver också repatriera en miljon. Vi behöver också riva alla moskéer. Det kommer aldrig att gå utan att Sverige ger oss avskräckande exempel på vad som annars hotar.

    Gillad av 2 personer

   • mobelmanen skriver:

    Hur kunde bli så här? Jo, moder Svea har varit lydstat till USA sedan andra världskriget. Globalisterna ( deep state ) har sakta berövat folket makten, och ” flyttat” den vidrare till totalitära EU i Bryssel. Sverige är ett experiment där balkanization används som medel för att destabilisera landet och skapa konflikter som vi hade sluppit om landet varit fortsatt homogen. Conquer and devide är D S favorit metoden för att destabilisering av nationer. Vi är nu illa ute med tanke på avtalet 10/12 och det borde vi haft en folkomröstning om!

    Gillad av 1 person

  • BTS skriver:

   Du har helt rätt Eva – som vanligt skall jag tillägga!

   Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

   Wilhelm Moberg
   Svensk strävan, Stockholm : Bonnier, 1941.

   Gillad av 3 personer

   • Elisabeth skriver:

    BTS, tack för dessa vackra ord av Moberg. Moberg var en lysande författare och en modig, stridbar person. Minns fejden om Hajby och oppositionen mot Palme. En riktig småländsk urkraft. Finns hans like idag ? Svaret är tyvärr nej.

    Gillad av 3 personer

 7. svenne skriver:

  ”Därför blir Sveriges kriser så mycket större om staten inte klarar sina nya självpåtagna uppgifter, vilket den inte gör vare sig den styrs av miljöpartister eller kristdemokrater”.

  Staten har ju tagit på sig dessa ”nya uppgifter” utan att överhuvudtaget ta hänsyn till invånarnas åsikter angående detta. Det är ju befolkningen i ett land som – genom skatteinbetalningar – gör att maskineriet kan rulla på då det gäller upprätthållande av de faciliteter som ingår i samhällskontraktet.

  Staten skall ju – via politikerna och med stöd av mandat från medborgarna – skapa ett samhälle som vi skattebetalande invånare uppfattar som acceptabelt, men detta har nu fullständigt gått överstyr. Både statens och kommunernas kassakistor dräneras nu ända ner till botten på grund av det ”ansvar” som politikerna anser att Sverige har för jordens övriga befolkning.

  De personer som resonerar i termer av risken för en kommande samhällskollaps svartmålas av dem som själva utpekar sig som tillhörande den goda sidan. Dessa verklighetsförnekare betraktar det pågående haveriet som en serie ”utmaningar” som – av någon obegriplig anledning – betraktas som lösbara trots att den förda invandringspolitiken medger ytterligare påspädning av redan nu ohanterliga problem. Att betala skatt för denna idioti känns för mig som att köpa ett rep att hänga sig själv i.

  Gillad av 7 personer

 8. En skenade häst skriver:

  Som enskild individ kan man känna sig fri i sitt tänkande. Fri som fågeln i skogen. Men det kollektivt uttänkta är trångt och mer ödesbestämt. Utan någon större frihetsgrad. Som om kollektivet satt fast i sig självt, individer inklämda i varandra. Utan något eget handlingsutrymme. Bara att följa med.

  Sverige har gått från realpolitik mot signalpolitik. Där missionerandet om det goda samhället överflyglar de mer realistiska bedömningarna.
  Vi sätter signalorden över oss själva. Och låter dom styra oss. För vi tror det höjer vårt anseende. Får oss att känna oss mer goda.

  Dansen runt SD visar att så är fallet. Politiker och en allmänhet gömmer sig bakom orden. Går aldrig under deras yta. Man rapar hellre mantran. Intill ledans gräns. Förvandlar orden till floskler. Att rapa upp när någon trycker på knappen.

  Och journalisterna spelar med. Ställer aldrig de naturliga följdfrågorna. Och förstärker därmed det konforma. Man inavlar varandra. Går aldrig bortom likheten. Väljer bort djupet. Utan att ifrågasätta sig själva och sin uppgift.

  Mycket snällt sagt är utvecklingen trist. Mer tillspetsat, rentav farlig. Skenet av det vi gör har blivit överordnad verkligheten själv. Bådar inte gott inför framtiden. Hoppet flyr som en skenande häst.

  Gillad av 2 personer

 9. Aha skriver:

  Medhålles att problemen kommer att bestå, sannolikt kommer problemen att förvärras med tanke på de migrantströmmar som är på gång. För att rå på utanförskapet i förorterna, allas problems moder, behövs framtagning av enkla jobb, en tuff poliskår som kan rensa upp och ett rättsväsende som ser till att de livsstilskriminella hålls inom lås och bom.
  Vidare måste det ske repatrieringar i ganska stora volymer.
  Inget av detta kommer sjuklövern att genomföra. Därtill är de för fångade i sin egen PK-bubbla.

  SD kommer att plädera för detta men de kommer inte att få makten av medelklassen som fortsatt får vänta i välfärdsköerna, som i bostadsbristens tidevarv måste ha sina ungar kvar hemma, som fortsatt måste flytta för att få in sina barn i förortsfria skolor, som får leva med att deras sköra äldre lever saknar ett tryggt boende. Medelklassen får vänja sig med att bekanta dör i cancerköer, att deras barn rånas, att deras kvinnor får en kraftigt inskuren rörlighet, att avgifter och skatter kommer att höjas så fort det är möjligt.
  (Parkeringsavgifterna kommer inte att vara nådiga om tio år.)

  Allt detta kommer att under en halleluja kör av politisk korrekthet från etablissemanget i sina mer problemfria enklaver; fy fan va humana vi är – och mot alla instinkter så sjunger många (rödgröna) medelklassare med.

  Gillad av 2 personer

 10. Göran N skriver:

  Bill Clinton, som jag inte tänker recensera, sa det så bra jag har hört någon säga DET, fritt citerat: ”Our social security systems were meant to be a second chance – not a way of life” (jfr en mulligan i golf på första hålet).
  Så som Sveriges befattningshavare idag tolkar de sociala regelverken är frestelserna för stora för alltför många att INTE låta det bli ”a way of life”.
  Har vi passerat ”the point of no return”?

  Gillad av 1 person

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är nog tyvärr riktigt att den svenska politiska krisen är djupare ån vad de flesta tror. Efter en längre tids bortovaro från landet märker man detta extra tydligt. Även bland till synes intelligenta och tänkande människor breder den politiska korrektheten ut sig som en obotlig sjuka vilket bland annat innebär att man inte längre vågar ha en egen uppfattning. Det egna landet får inte finnas till längre utan skall bli en enklav i globalistisk värld, något som endast ett fåtal vill se men inte de övriga 90%+ av befolkningen. Det som ger utvecklingen ännu mer absurd är att man samtidigt har ett jätteinflöde av människor med en helt annan och primitivare världsuppfattning och mer likt den som fanns i Sverige för hundratals år sedan. De står ännu mer främmande inför en globalistisk värld utan tyr sig till sin medförda klantillvaro.

  Den svenska lösningen på denna gigantiska utmaning är att inte göra något alls och hoppas att det skall lösa sig liksom av sig självt inom ramen för det ”svenska systemet”. Vad som krävs är snarare något i klass med Herakles stordåd. Att få stopp på PK-ismen kan kanske jämföras med rengörandet av Augeas stall eller snarare med dödandet av hydran vid Lerna eller att ta livet av stymfaliderna. Att klara av detta kan nog inte en evig expeditionsministär klara.

  Gillad av 5 personer

  • Brünhilde skriver:

   82% röstade för det, vilket betyder att 50% av svenskarna röstade för det, hur kommer du till 90%??? Det är ju en helt ofattbar felkalkyl av någon som är matematisk skolad? Eller du trodde att Lööf, Björklund eller Kristersson eller Thor var på svenskarna sida? Märkligt.

   Gilla

 12. Sigfried skriver:

  Vilken parlamentarisk kris? Det är ju samma som de senaste 30 åren. Whats new? Följer du det på allvar? Själv köpte jag varmare våtdräkt igår, sommaren är kort..

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Inte riktigt, eftersom illusionen att SD inte existerar inte kan upprätthållas vid omröstningar i plenum. Ibland råkar en budget bli godkänd eller underkänd mot planerna. Detta är mycket svårt för non-playable characters att reagera på, eftersom det inte ingår i deras förprogrammering.

   Gillad av 1 person

 13. V for Vendetta skriver:

  Sveriges problem är politik, inget annat. Europas problem är politik, inget annat. Politiken har knutit till sig sina forna motståndare t e x pressen. Press, kyrka, myndigheter och nattväktarstat sitter så hårt i greppet att de numera inte kan vrida sig loss med mindre än en katastrof för dem själva som följd. Titta bara på Morgan Johanssons hanterande av informationskanaler som Google och Youtube. Meningsmotståndare tystas i rättssalar och med stigma i form av uteslutande ur fackförbund. De problem vi står inför eller rättare sagt under en ganska lång period redan levt med är så enorma att de förmodligen inte går att lösa. Att då som politiker stå inför en Gordisk knut som inte går att lösa men ändå vilja sitta kvar vid den puttrande köttgrytan ställer saker och ting på sin spets. Man måste underhålla illusionen att problem går att lösa vilket innebär utlösandet av en drös låtsatsinsatser i samhällelig form så som beredskapsjobb, upplysningsprojekt i Shariaområden och kanske någon avsatt vecka i landets skolor där man talar allas lika värde. Dessa insatser utmynnar sällan i något som helst resultat av varande art men kostar skattebetalarna tämligen stora summor. Samtidigt som projekten rullar på och pengarna rullar ut sitter politikerna kvar vid grytan med vetskapen om att problemen kvarstår samt att de kommer att vara lika olösliga i morgon som idag men de får fortsätta vara politiker ett tag till. Nu har det dock seglat upp ett hot för dem på politikerplanen, hotet heter SD som kommer med tämligen nya grepp och även för folket ovanliga förklaringar. Detta hot har man haft funderingar på att lagstifta bort, när inte det går tar man den s k parlamentariska vägen och fryser ut dem. I min värld finns det nästan ingen politiker som inte vad varför problemen finns i landet, vad de egentligen kostar, de vet kostnaden men skiter i den, samt att problemet eskalerar. Problemet är dock en del av möjligheten att sitta vid köttgrytan och skulle det försvinna så försvinner en del av grytan också. Därför får inte problemet lösas, SD komma till makt eller nettoskattebetalaren informeras. Staten har oss i ett järngrepp.

  Gillad av 6 personer

 14. Lenam skriver:

  Varje nytt påhitt måste alltid följas av frågan hur ska det finansieras. Vi får inte tro på den stora lögnen att man inte ställer grupp mot grupp.

  Gilla

 15. Pelle skriver:

  Är det inte så att vi nu har hamnat i det läge som Annie Lööf, m.fl. tillsammans med medias politiska kommentatorer tror är hela syftet med demokrati och politik? D.v.s. ett evigt spelteoretiskt kattrakande där både väljare och sakpolitik har eliminerats. Inte en enda gång under de senaste veckorna har Lööf eller Björklund – de två stora sabotörerna av Sverige och de grinigaste barnen i leken – fällt en enda kommentar med sakpolitisk innehåll riktat till väljarna. Allt, precis allt, har handlat om dem själva och vilka spelteoretiska sammanhang de kan tänka sig att ingå i när de kastar sand så det yr i sandlådan.

  Gillad av 3 personer

  • Linden skriver:

   Så sant. Valrörelsen viktigaste fråga var hotet från nazisterna, NMR, en omskrivning för SD. Och tjatet om att vi kommer inte att samarbeta med SD.
   Att våldtäkterna ökat våldsamt hörde jag aldrig nämnas med ett ord.
   Eller att befolkningen i städer som Ronneby flyr ochatt 8 av 10 fastigheter där köps av asylanter.
   Eller att samma sak händer i Visby, merparten av de på senare tid sålda kommersiella fastigheterna där har köparna arabiskklingande namn. Det är bara att läsa.
   Vi betalar för att bli invaderade.
   Ett sovande folk och illasinnade politiker, utvecklingen är skrämmande.

   Gillad av 6 personer

 16. Underdog skriver:

  Ser man ner i det germanska Europa så kan man konstatera att det som burit framgången i Tyskland, Österrike och Schweiz är de som kan kallas ”goda borgare”. Stabila medborgare som arbetar främst för sin egen och familjens välgång, men som därtill varit beredda att delta i civilsamhället på olika sätt och som framför allt haft en hög moral i både arbete och fritidsliv. Dessa utgjorde måltavlan för upprorsmakarna 1968, har hamnat i den socialistiska skottgluggen och främst i Sverige betraktats med förakt av den politiska makten. De har varit kärnan i både CDU och CSU i Tyskland, men känner sig sannolikt förrådda av frau Merkel och den nuvarande koalitionsregeringen.

  När det gäller det bayerska valet nyss verkar svenska medier än en gång han missat att den stora rörelsen i väljarkåren är den som går bort från socialdemokraterna som halverades. Men det är ju roligare för våra gröna journalister att rapportera om gröna framgångar.

  Gillad av 1 person

 17. Brünhilde skriver:

  Jajo Patrik, men detta är ändå idag en underdrift. Det jag frågar mig är, hur kunde du, och andra, samhällsintresserade missa detta? För egen del skyller jag på att jag lämnade Sverige och aldrig umgåtts i politiska, eller några kretsar alls faktiskt, jag har alltid hatat att organisera mig. En dålig ursäkt visst, men det är inte min poäng, det jag undrar är HUR i all världen du och så många andra kunde missa att detta pågick? Det du skriver om ovan är ju de problem som skulle diskuterats för 30 år sedan, när man kunde göra något åt det. Det är som du argumenterar för lösningen på ett problem som kunde lösas för 30 år sedan, inte nu. Det är ett snäpp bättre, men inte mer, än det Heberlein och Gür och Teodorescu och Ganman och alla de andra skriver. Att mobilisera medelklassen idag, det är inte ett fråga om att medelklassen skall ta makten över sina pengar och skolan och bygga ett starkare civilsamhälle på demokratiskt vis, den tiden passerades för länge sedan. Idag betyder det du önskar inbördeskrig, där Sverige delas på mitten, med invandrarna och de som väljer att vara förrädare mot den svenska medelklassen. Har du inte förstått att våldet styr? Så fort något litet skulle göras för att flytta makten till de som betalar så hade det mötts av våld. Att bara sluta betala för mobiler till den koherenta minoriteten kommer att leda till knivdåd. Jag läste om en igår som var mycket upprörd för att pengar drogs av när han blev swishad, han kan knappt svenska men är redan perfekt upplärd i socialdemokratisk och pk-istisk fågelungeretorik, mycket imponerande. Den koherenta minoritetens kravmentalitet passar perfekt med VIK, hand i handske. Så de har förstått att kräva, de är organiserade, och de är våldsamma. Jag har aldrig träffat Löfven, men det har många ur den koherenta minoriteten, och strax efter, eller före, så har flera av dem gått och våldtagit någon. Ser du inte vad du har framför dig!

  Vad är det mera specifikt du argumenterar för skall hända Patrik? Om du inte öppnar en sidokolumn om självförsvar och vapenvård så är det svårt att ta dina inlägg på allvar, du är ju 30 år för sent på det, även nu. Spola fram bandet 30 år, vad kommer folk att skriva då?

  Gillad av 6 personer

 18. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror att du underskattar hur otroligt och militant fientligt mot de värderingar och de sociala system och principer som du efterlyser socialdemokratisk politik har varit i över åttio år. I princip måste precis allting som socialdemokratin har ”uppnått” utraderas, omvändas och omintetgöras. Allting! Det går inte i en handvändning. Det går inte inom det rådande systemet. Det som skulle gå att göra inom det rådande systemet är att långsamt reformera det till en halvvägs fungerande modus, säg ungefär som det var på åttiotalet eller nittiotalet. Det skulle likväl kräva omvälvande åtgärder som repatrieringen av i princip alla utlänningar som har anlänt under de senaste tio åren, en dryg miljon. (Ett genuint införande av medelklassens civilisation skulle kräva minst den dubbla volymen, två och en halv miljon.)

  Denna reformering inom systemet är, eller var före utrensingarna och mainstreamingen, den sverigedemokratiska drömmen. Därför var den länge motbjudande för sådana som jag. För åtttiotalets Sverige var redan det ett vidrigt socialdemokratiskt helvete på jorden. Liksom sjuttiotalet, sextiotalet, femtiotalet och fyrtiotalet hade varit, om än i sjunkande grad.

  Men denna dröm skulle återupprätta ett samhälle som i sig obönhörligt strävar efter att återupprepa samma misstag eller ett annat lika allvarligt. Ondskans hjärta skulle fortsätta att slå. Samhället skulle inte vara särskilt stabilt. Strävan mot död och förstörelse kan aldrig plockas ut ur socialismen. Socialismen är en dödskult.

  Gillad av 10 personer

  • olle reimers skriver:

   Rätt konkret åtgärd är att starta ett politiskt parti som börjar i rätt ände; d.v.s. bestämmer att det maximala skatteuttaget är 25 procent.

   Om et sådant parti skulle få makten kommer hela samhället tvingas att tänka om; från top-bottom till ett som är medborgarstyrt.

   25 % skatt innebär att man måste prioritera och sluta finansiera alla ”behov”.

   Med hjälp av den tekniska utvecklingens frukter kan männsikor organisera det mesta på egen hand; mer effektivt, kompetent och rättsäkert.

   Vilket underverk det skulle göra!

   Åter till 1989!

   Gillad av 1 person

 19. Isabella skriver:

  Jag instämmer. Kanske lika bra att slippa regering för att snabbare tydliggöra sönderfallet.

  Italien har en lång tradition av att existera utan en regering på plats.

  Hur opolitisk är talmannen i sin roll? Moderat, ja. Men i sin roll som talman professionellt opolitisk? Juridiskt skolad. Vilket väger tyngst, politiken eller juridiken?

  Han vill inte lägga fram ett förslag till Riksdagen utan att i förväg veta att det går igenom. Är inte det något som de kallade regeringsbildarna ska fatta beslut om? Talmannen verkställer och Riksdagen röstar inom fyra dagar. Eller, har jag helt missförstått det hela?

  Låt det ta den tid det tar med regeringsbildandet. Slutligen blir det verkligheten, omvärlden, marknaden och räntorna som avgör.

  Det är vilsamt att slippa mötas av dessa floskelsprutande ministrar och partiledare i tv-sändningar och andra medier.

  Inte heller jag tror att det blir bättre efter att en ny regering tillträtt. Inte med de politiker som finns tillgängliga och känner sig kallade och hoppas bli utvalda.

  Gillad av 2 personer

 20. Göran Holmström skriver:

  Patrik du börjar ju tänka i rätt banor. Revolution är det enda sunda i ett galet land.
  Tyvärr så är det svenska folket enormt stora mesproppar, som låtit sig sövas av bag in box och fredagsmys. Dom riktigt tuffa exemplaren skaffar sig en ny glänsande bil för att visa hur lyckade dom är. Alternativt om det är södermalm så en barnvagn av rätt märke och en personlig kaffemugg med Che Guevara på givetvis gjord av återvunnet material.

  Gillad av 1 person

 21. Dandersan skriver:

  Tillhör den bärande medelklassen som sett att kontraktet till nationen blivit missbrukat av staten, där främst migrationen ställer till det.
  Låt staten klara det som de skapat -mig skall de inte räkna med!

  Gillad av 1 person

 22. Werner von Winkelbaum skriver:

  Göran N var nastan ordagrant ratt. I sitt tal till Congressen den 24 January 1995 sade Bill Clinton: ”We have to make welfare what it was meant to be, a second chance, not a way of life.”

  Clinton var lange Vansterns alskling i Sverige. Dessa manniskor bor lasa Clintons tal i sin helhet. Talet innehaller formuleringar — ”[We] cut over a quarter of a trillion dollars in spending…. a significant minority of the people [are] trapped on our failed welfare system…..be tougher on crime…” — som, om de anvandes av en Sverigedemokrat, fa honom/henne att tas for en Kommunist.

  Talet kan lasas har: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=51634

  Werner

  Gilla

 23. Leif Nilsson skriver:

  Själv tror jag inte heller ”att det blir bättre för att Sverige återgår till det reguljära sönderfallet.”
  Nej, ”Svensk multikultur har passeret sit Stalingrad”, som Snaphanen.dk träffande uttrycker det, med anledning av Richard Jomshofs riksdagstal ”Sverige är vårt”.

  ”Det var den slags tale, medierne beskyttede parlamentarikerne imod i årtier, men nu er proppen af flasken, svensk multikultur har passeret sit Stalingrad, herfra er der kun tilbagetoget tilbage, hvor langt det end bliver. Man må frygte, det både bliver langt og blodigt, men man kan også håber, at når det endelig sit “Rigsdagen i Berlin,” og “Rigskancelliet i Wilhelmstraße,” vil ende med et retsopgør med de ansvarlige.”
  Se: http://snaphanen.dk/2018/10/19/sverige-ar-vaart-sen-aartusenden/

  Gilla

 24. Brunte skriver:

  Demokrati är snart ett skällsord. Sista halmstrået för att behålla Sverige som en fungerande nation var tillkomsten av Sverigedemokraterna. 17% av Svenska folkets representanter finns inte i riksdagen om 7 klövern får som dom vill. Detta är inte demokrati , detta är massegoism med avancerad strutspolitik.
  Ingen klok politiker vill ta ansvar för Sverige idag. Det finns säkert några kloka. Det blir som vanligt, sossarnas tro och solidaritet, miljömuppar och kommunister (vänstern) med back upp av Centern. Dom har ju en dröm om ära och berömmelse internationellt. Modern humanitär stormakt. Undrar när våldtäkt kommer att kallas för, fysisk beröring, i den pk dominerade median.

  Gillad av 1 person

 25. uppstigersolen skriver:

  Men varför detta om att vi har en expeditionsministär? Löfven är statsminister. Han gör som vanligt. Hela regeringen som ”röstades bort” sitter ju kvar vid köttgrytorna. I de länder där man har en tradition av att det tar tid att hitta en regering efter val så tillsätter man en expeditionsministär. Varför gör vi inte det? Jag tror att sossarna tycker att allt är bra. Varför tillsätta en ny regering när vi redan har en?

  Gillad av 1 person

 26. MartinA skriver:

  Detta medelklassnack blir oerhört tröttsamt. Staten består av just medelklass. Och att premiera statustävlan över allting annt är just vad medelklassen gör och precis vad vi ser i sverige. Att hela kadrar av medborgare beter sig med yttersta ansvarslöshet och kortsiktighet, så länge de kan upprätthålla sin status och hänga fast vid sitt medelklassjobb. För att inte tala om den beskäftighet och lägga sig i och godhetssignalernade som genomsyrar samhället idag. Det är inte medelklassens tillbakaträngning vi ser, det är dess slutgiltiga triumf och totala övertagande av samhället. Det är fanimej inte medelklassen som råkat illa ut av vansinnet de senaste 40 åren, det är knegarklassen. Medan medelklassen smilat, polerat sin gloria, ätit och roat sig och hånskrattat åt de som farit illa. Så snälla PE, sluta med denna vänsteristiska språkmagi.

  Bra artikel i övrigt.

  Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Fast jag har för mig att 40 % av de LO-anslutna inte röstade på S. Många röstade SD. Jag har inte sett någon valanalys med exakta siffror, men siffran för S-röstande invandrare är säkert hög.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det är också SD som är de enda som har gjort någonting för att hindra massinvandringen. Jag har ingen information om vad knegarklassen röstat på sedan 1989. I den mån det finns en svensk knegarklass kvar. Men vi svenskar fattar politiska saker extremt långsamt. Och det är inte riktigt en röstningsanalys jag gjorde här. Till syvende och sist så röstar ju vi svenskar som idioter i vilket fall.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Mycket av problemet är ju SAPs enorma prestige och nästan magiska nimbus. Svårt att ta sig ur det. SAP och deras monsterstat blev synonymt med sverige. Det är inte många som kan ta sig loss från det, oavsett samhällsklass.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Vax: Det är så dags! På den tiden hånade de moderater, höginkomsttagare och småföretagare! Det är så dags att ångra sig nu! På sätt och vis är det rätt åt dem att de får brinna. Svinhugg går igen.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Kvinnorna inom Kommunal och Pensionsräddarna är antagligen SAPs kärnväljare numera. Nästan en tredjedel av männen röstar på SD och där finns nog många av knegarna/hantverkarna.

    Gillad av 1 person

   • Vax skriver:

    Martina@
    Får man tro på etablissemanget så är huvuddelen av SD snusätande lantisar med keps och låg utbildning. ( kanske ett önsketänkande)
    Säkert är väl att akademikerna inte är majoritet och då återstår knegarna, sagt i positiv bemärkelse.
    Folk som arbetar och gör rätt för sig.

    Gilla

 27. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Varför specialiserar sig en nation på världens dyraste form av invandring, omsorgsinvandring?
  Tror att Patrik med sitt VIK-begrepp träffat huvudet på spiken.
  Vi har också White mans guilt samt kulturmarxismens gift verkande i och genom våra institutioner.
  Som F.Ö. och flera i kommentarstråden har skrivit krävs någon form av revolution snarare än reparation av systemet.
  Det sägs att revolutioner blott kan inträffa när man varit på botten och vänt och sedan denna vändning tycks avstanna med ny bottenkänning i sikte, då är måttet rågat, inte förr.
  Sverige vittrar sakta men säkert sönder, vi ser redan hur fragmentiseringen tagit fart och om den fortgår: balkanisering.
  För sent med en revolution då förstås.
  Så länge medierna lyckas mörka politikens konsekvenser skjuts insikten om ovanstående så långt in i framtiden att den nödvändiga operationen kommer efter patientens död.

  Gillad av 1 person

 28. Folke Liden skriver:

  Men Patrik. Är det inte så att vi fick det för bra och slutade bry oss. Vi gav bort vårt inflytande. Nu betalar vi priset. Om vi nu tror att ”politikerna” oavsett parti kan fixa allt åt oss medan vi gör andra roliga saker så går vi på samma nit igen. Vi måste helt enkelt själva sätta blåslampan i baken på dem.

  Gilla

  • Vax skriver:

   Kom med några bra konstruktiva förslag hur vi ska bär oss åt. Folkflertalet verkar fortfarande vara belåtna med det PKistiska etablissemanget. Det parti som verkligen försöker göra något är fortfarande paria i de flesta kretsarna.

   Gilla

 29. Samuel af Ugglas skriver:

  Ingenting kommer att förändras i Sverige förrän min och din granne fråntages rätten att plundra mig på mitt och ditt LIV och EGENDOM med hjälp av en ynka papperslapp man kallar för ”RÖSTSEDEL”. Det är nämligen den som avgör om Sverige skall bestå, (personval i enmansvalkretsar) och inte genom stöldgods man kallar för skatter.
  Just nu är det väldigt positivt, 40 dagar utan att socialisterna haft chansen att kriminalisera medborgarna ytterligare. Under 1421 dagar skall socialisterna bromsas/hindras från att stjäla vår egendom, kommer vi att lyckas?

  Gilla

 30. Lars skriver:

  Tror pratet om sossarnas fel, om medelklassen, om VIK bara skapar en pseudo konflikt och gör det svårt se de svenska problemen, som framförallt migrationspolitiken skapat.

  Jag skriver fram trenden och det är kört för Sverige. Så småningom får vi nedmontering av välfärdssystemen (för man har inte råd). Bostadsbidrag och barnbidrag är det första som måste ryka, för man kan inte ha en kulturellt identifierbar sektor med barnexplosion av människor som inte har råd eller möjlighet försörja dem. Sedan måste offentlig sektor bantas så att man skär bort vad medborgaren själv kan bestämma över (god kunskap och information och inga externa effekter). I Olika jobbstöd ryker. Låglönejobb blir lösningen och bostadsfrågan löses med marknadshyror. Men det kommer inte att räcka och det kommer att skapa oro och stridigheter i landet.

  Oavsett partisympatier till höger eller vänster så är det så att den här diskussionen borde man haft i slutet av 80-talet

  Det blir klyftor som i USA, men vi saknar beredskap för att mentalt, kulturellt och ekonomiskt hantera det och vi är ett litet land med stort utländskt beroende och har länge haft en solidaritet och relativ homogenitet som varit god grund för en politik med samhällsingripanden och sociala försäkringssystem, som skapat skydd mot den relativa sårbarheten medborgare i ett litet internationellt öppet land har.

  USA är stort land med gemensamt språk och stor del av kulturen och gemensamma finansiella och statliga institutioner som kan balansera arbetslöshet i olika stater och där människor kan flytta och har i huvudsak varit ett anglo-saxiskt, vitt, land.

  Ska vi tro att EU är en motsvarighet? EU och EMU som inte har något av det som kännetecknar USA.

  Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Nej! Vi får nog fly till Ryssland när MENA tar över? Ryssarna i sin tur skickar oss vidare till Sibirien där vi får skapa oss en tillvaro.

   Gilla

 31. O.T. skriver:

  S-ledda övergångsregeringen ska, om ingen regering bildats, lägga fram budgetproposition för 2019 senast den 15 november.
  Men om Ulf Kristersson med stöd av Ebba Busch-Thor lägger fram en gemensam budgetmotion från Alliansen kan de ta det politiska initiativet i Sverige. Boström skriver:
  ”Skulle C och L av någon outgrundlig anledning inte ansluta sig så räcker det faktiskt med att M och Kd ställer sig bakom en gemensam alliansmotion. SD skulle med all sannolikhet rösta på den när den ställs mot den rödgröna regeringens alternativ. Och mittenpartierna kan knappast aktivt rösta emot en alliansbudget som baseras på deras egen politik.”
  Och Sverigedemokraterna utesluter inte att partiet kan komma att rösta för en moderat budgetmotion, om regeringsförhandlingarna drar ut på tiden.
  https://samtiden.nu/2018/10/m-kd-sd-kan-styra-landet-via-budgeten/

  Det skulle tvinga C och L att fokusera på politikens innehåll, istället för att sitta och tjura i sandlådan över att man vägrar, vägrar och vägrar samtala med Sverigedemokraterna.

  Har Lilluffe så mycket vilja och tåga i sig stt förmår det. Jag tillåter mig att vara skeptisk.
  Det kan ju leda till att han måste ta politiskt ansvar.

  Gillad av 1 person

 32. Christer H skriver:

  Tack Patrik för ännu en ögonöppnare.

  Det offentliga har redan gjort sig till en ofantlig beställare av varor och tjänster.
  Hälften av BNP tar stat/kommun in i skatt som i stor utsträckning används till
  att köpa varor och tjänster av de företag och medborgare som levererar in skatterna.
  Genom att det offentliga är en så stor beställare så hamnar företag, företagare och medborgarna i beroendeställning till stat/kommun.
  Effekten blir ”följsamhet” mot makten och en långsiktig cementering av maktens maktinnehav.
  Till detta kommer att 1/3 av alla jobb är inom offentlig sektor och att 1/3 av alla medborgare
  erhåller någon form av bidrag från stat/kommun ”samhället”.
  Bra grund för ”rösta rätt” – rösta på Makten.

  Vänsterns ” vinster i välfärden” är i själva verket en variant på Löntagarfonderna.
  Förbud mot” vinster i välfärden” är ett sätt att snöpa företag/företagsamhet inom hela den
  offentliga sektorn på sikt. Att skydda den från konkurrens från ännu icke offentligt ägda företag.

  Stalin och grundarna av DDR skulle nicka förnöjt i sina gravar om de var istånd att
  uppfatta denna nysocialistiska mutation i god demokratisk ordning av Sverige och
  svenskarna. Från kapitalistiskt samhälle till nysocialistiskt med hjälp av medborgarnas
  egna pengar på knappt en mansålder.

  Palme och Meidner gjorde ett skickligt jobb.

  Sikten klarnar i backspegeln och av att läsa Patrik Engellaus betraktelsr

  Gilla

  • A skriver:

   Ja Christer H, men det otroliga är egentligen att vanligt folk knappast ser igenom någonting. De tycks i princip inte uppfatta nåt annat än fraserna rakt upp och ned. Och ser de igenom något så är det placerat i händerna på dem som av en regisör. Det är så enkelt att det knappt går att förstå. Då blir löntagarfonder fonder för löntagare, att de också ska få vara med och äga lite. Inte en potentiell socialisering av ägandet. Eller att ”alla människors lika värde” kan betyda vad som helst, tex aparteid mot vita. Eller ”demokrati”…

   Mvh A

   Gilla

 33. O.T. skriver:

  Stefan Löfven slog med eftertryck fast att inget land ska kunna ”köpa sig fri” och ”hitta på” sin egen politik eller sitt eget sätt att vara solidariska på. Enligt Löfven ska alla länder tvingas ”ta sitt ansvar” och i likhet med Sverige öppna gränserna för stora volymer migranter ”

  I snart 4-5 år har EU försökt komma fram till ett gemensamt asylsystem, men hela tiden misslyckats.
  Ändå säger Löfven inför varje möte att det går framåt och journalister ställer inga kritiska frågor.
  Varenda människa med normalt IQ har förstått att det inte går, då dom flesta länder inte vill ha Sveriges usla migrationspolitik.
  Man kan t ex se på Danmarks minister Inger Stöjberg att hon vantrivs i de svenska sossetopparnas sällskap.

  Gilla

 34. styggestig skriver:

  En av de absolut viktigaste texter som du har skrivit Patrik. Man skulle kunna störta till marken och gråta, när man läser den.
  Men i stället får den mig att tänka på ett av sir Winston Churchills tal under WW I, det brömda talet efter slaget vid el-Alamein. ””Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”
  Men även om jag tror att du i allt väsentligt har rätt, knyter jag näven i byxfickan och muttrar ”Så i helvete heller. Vi kommer att kasta av os oket från staten, det bara måste vi”!

  Gilla

 35. olle reimers skriver:

  En kanske förbisedd effekt av PK-välfärdssamhället är att intresset för demokrati och yttranderätt hos dem som på ett eller annat sätt är lierade med detta minskar i samma takt som dess tentakler växer till.

  Vi ser klara prov på detta redan nu. Sverge förbereder i samarbete med Bryssel censurlagar av olika slag. Facebook och Google härjar i dess kölvatten.

  PK- välfärdssamhället är till sin natur totalitärt och inom ett sådant samhälle ryms varken yttranderätt eller demokrati.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.