Illusioner om ateismen

Mohamed Omar

Evolutionsbiologen Richard Dawkins skrev den inflytelserika boken The God Delusion (2006) där han lägger fram ateistens argument. På svenska heter boken Illusionen om Gud. Men det är inte bara religiösa som kan anklagas för att ha illusioner. Det finns också illusioner om ateismen.

Den 24 september skrev jag inlägget ”Är Djävulen grek?” Det handlade om en tanke som slog mig när jag läst om boken Battling the Gods: Atheism in the Ancient World från 2015.

Ett av Koranens namn på Djävulen, den upproriske ängeln, är Iblis. Namnet kommer enligt många korankännare från grekiskans ord ”diábolos”. Inget konstigt med det. Koranen innehåller flera lånord från latin, grekiska och andra språk.

Boken Battling the Gods tar upp ett tema hos grekerna, att utmana gudarna, som kallas ”theomakia”. Det handlar om människor som imiterar gudarna eller gör anspråk på deras makt. Ja, då har Djävulen inte bara ett grekiskt namn, utan även ett grekiskt drag, tänkte jag.

Men det gick lite för snabbt. För när man tittar i den grekiska religionen, så var detta med ”theomakia” inget som uppmanades. Tvärtom – det gick illa för de som satte sig upp mot gudarna. Se på stackaren Oidipus som trodde att han kunde undfly sitt öde. Så vad är egentligen mest grekiskt: att böja sig inför gudarnas makt eller att utmana dem? Jag skulle tro att det första utgjorde normen.

De som utmanar gudarna i de grekiska myterna är liksom Iblis i Koranen inga förebilder. I Koranen förekommer också en figur som kallas farao av Egypten som utropar sig till Gud. Han har blivit en symbol för det som araberna kallar ”kibri”, grekerna sa hybris.

När jag skrev ”Är Djävulen grek?” hade jag inte läst boken. Det har jag gjort nu – och den är inte särskilt övertygande. Författaren Tim Whitmarsh lyckas inte underbygga tesen om att det fanns ateism i det forna Grekland. Med stigande spänning och full av förväntan läste jag boken. Finns bevisen på nästa sida? Nej, jag tog mig igenom 242 sidor utan att hitta en enda bevis.

Han pekar på tänkare som ifrågasatt gudarna i Homeros tappning, men ingen som ifrågasatt det gudomliga eller det transcendenta. Snarare är det så att de som inte gillade Homeros gudar, gjorde de för att dessa gudar var alltför mänskliga och alltför omoraliska. De ville dock istället ha något som hos Aristoteles ”den förste röraren” eller hos Platon, Demiurgen, eller panteism, det vill säga att Gud finns i allt.

Här är ett exempel Whitmarsh vilseledande sätt att resonera. Han skriver att grekerna minsann kunde föreställa sig en värld utan gudar. Varför? För att det finns en berättelse om att Zeus son skulle störta Zeus och själv ta makten. Men om omstörtaren är Zeus son, så är han väl åtminstone till hälften gudomlig? Hur får man det till en värld utan gudar?

Ordet ateism kommer visserligen från grekiskan, men de menade inte samma sak som moderna ateister. Enligt Wikipedia definieras ateism som ”avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter.” Whitmarsh användning av ordet är anakronistiskt.

Ingen av de tänkare som Whitmarsh tar upp i sin bok är ateister enligt den definitionen, för ingen förnekar, saknar eller tar avstånd från ”högre makter” in toto. I det gamla uppslagsverket Nordisk familjebok, som finns på nätet, kan man läsa följande under ordet ”ateism”:

”Ateismen är dock sällsynt inom filosofiens historia, i det att flertalet materialister hylla en oklar panteism.”

Whitmarsh vill också visa att den kristna monoteismen är mer intolerant än den gamla polyteismen eller hedendomen. I ett försök att skönmåla den gamla religionen påstår han att grekerna inte hade en föreställning om synd. Kristna, skriver han, fick ”uppfinna” ett ord för synd, nämligen ”aliterios”, när de ”översatte” Bibeln (Nya Testamentet skrevs på grekiska).

Jag har läst en kunnig kritik av boken som förklarar att ordet ”aliterios” aldrig används i Nya Testamentet. Man hittar det bara fyra gånger i de apokryfa Mackabéerböckerna. Det är alltså ett obskyrt ord och knappast centralt för den kristna förståelsen av synd. Dessutom betyder inte ”aliterios” synd utan en förtappad människa. Ordet är inte uppfunnet av kristna, påpekar kritikern, utan finns i andra icke-bibliska källor också.

Det vanliga grekiska ordet för synd som används i Bibeln är i stället ”hamartia” och grekerna hade visst en föreställning om synden – det var att bryta mot de gudomliga lagarna. Om inte, varför skulle kung Oidipus sticka ut sina ögon som botgöring?

Sådana tråkiga saker som synd och botgöring är de kristnas fel, tycks Whitmarsh mena. De gamla grekerna var glada. Han påstår också att grekerna inte hade heliga krig. Det här är ett ämne som jag inte kunde alls, så jag får tacka både Whitmarsh och hans kritiker för att de lett mig till nya kunskaper.

Det fanns något som hette Amfiktyoniska förbundet, ett religiöst-politiskt förbund, som bland annat hade som uppgift att skydda templet i Delfi. På svenska Wikipedia kan man läsa att förbundet utkämpade heliga krig för att fullgöra sin uppgift. Det finns mer att läsa i de här engelska artiklarna.

Att någon tänkare ifrågasätter vissa bruk, sådant man finner ”vidskepligt” eller oförnuftigt, inom sin egen eller andras religion, är inte synonymt med ateism. Muslimer kan låta väldigt förnuftiga när de kritiserar hinduismens många gudar. Salafister, en puritansk rörelse inom islam, kan låta väldigt förnuftig när de påpekar att gravdyrkan är fåfängt eftersom de döda inte kan höra.

Men Whitmarshs bok Battling the Gods är trots detta intressant läsning. Man påminns om alla kloka greker som banade väg för vårt moderna tänkande. Och jag tror att han har en poäng när han påpekar att grekiska religionens avsaknad av helig skrift var till deras fördel. Det lämnade mer utrymme åt förnuftet.

På samma sätt så tror jag att kristendomen har en fördel gentemot islam eftersom Jesus ord är så få och han mest talar om Gud och moral, medan profeten Muhammeds yttranden kan fylla ett mindre bibliotek. Muhammed uttalar sig auktoritativt om massor av saker: ekonomi, juridik, medicin, kosmologi och andra. Det gör det svårare för moderna muslimer att ta till sig nya idéer – de kan inte bara strunta i vad Muhammed sagt om saken.

Någon ateism i modern mening hittar man inte hos grekerna. Det man kanske kan hitta är frön.

22 reaktioner på ”Illusioner om ateismen

 1. Lars skriver:

  Det är lite underligt med uttalad ateism, att man anser att man måste förneka något som ingen människa kan veta att det existerar eller vad det är, bäst att inte bry sig om frågan om Guds existens – är det någon som hört av honom?

  Gillad av 2 personer

 2. Underdog skriver:

  God läsning som vanligt. Jag uppfattar att det är Islams anspråk på att Koranen rent faktiskt är guds egna ord som gör det så svårt att reformera Islam inifrån. Hur kan man omtolka eller missförstå vad en allsmäktig gud har sagt. Gamla och Nya Testamentet är ju till form och innehåll mänskliga uttolkningar och därmed i sig själva öppna för om- och nytolkning.

  Gillad av 2 personer

 3. Göran Holmström skriver:

  Omar, helt ute och cyklar är nog inte Witmarshs om trångsyntheten inom religioner med monoteism.I dom flesta religioner som bygger på polyteism, så innehåller ofta berättelserna samma saker mänskligheten fascinerats av så länge vi kan minnas/bevisa, nämligen sex, våld, familjedramer och dryckenskap. Med andra ord det som dom flesta människor upplever under sin livstid genom historien.
  Vissa av gudasagorna har ofta lite moralkakor invävda, dock så finns ju nästan alltid lite humor med i berättelsen, som när Utagårda Loke lurade Tor att försöka dricka upp världshavet. Dels så påpekar den att även en gud har sina begränsningar och att skryta kan slå bakåt. Monoteism å andra sidan, så titta på gamla testamentet där i början så berättas det om dom enda människorna och deras släktträd, när Kain mördar Abel så flyr han till landet Nod och där gifter sig med Awan och får sonen Enok. Hela det Gamla testamentet är fullt av motsägelser precis som dom gamla hednasagorna. Men med en stor skillnad humorn är utelämnad, istället så är allt på blodigt allvar och Guds straff väntar runt hörnet. Inte så konstigt kanske att dom tre största religionerna lett till så många krig då bokstavs tolka saker brukar leda till konflikter allt som oftast.
  Läser man Neale Donald Walsch Conversations with God, så lyser en humoristisk Gud igenom, densamme som gamla och nya testamentet samt koranen har, fast utan helvete eller Shaitan,Iblis, Am He eller djävulen, kärt barn har många namn
  Istället så talas det om ursäkt och återfödelse samt möjlighet att rätta till synder.
  Karen Armstrong Nunnan/hedersdoktor som skrev boken, Historien om Gud är en auktoritet i området, menar att Gud Behöver förnyas till den tid vi lever i.
  Personligen så tilltalas jag av tanken att en sammanhållande kraft skapat all vi känner till och det som vi inte än upptäckt. Men allt kan likaväl skapats av en femdimensionell groda som rapat efter en måltid.

  Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  Själva talet om gudar som högre makter är ju en anakronism, en artefakt som uppstod först i och med monoteismen. Tidigare såg man gudarna som tendenser, instinkter, känslor. När man kände hur kärlegen förändrade ens personlighet beskrev man detta biologiska fenomen i termer av guden Eros som tog sin boning i en. Det är ett sätt att beskriva världen och de makter, faktorer, känslor, tendenser, som styr världen och ger den mening.

  Gillad av 2 personer

 5. Brünhilde skriver:

  Vet du Omar vad som är minst pk med dig, två saker. Du läser böcker och försöker finna förståelse och tänker själv och utgår inte från att du vet allt. Alltsammans mycket anti-pk, för jag undrar, läser pk-ister några böcker alls? De vet ju hur allt är redan, de uttalar besvärjelser om allas lika värde eller att det är rätt att ta emot flyktingar, SD är fascister eller att kvinnor är bra och män dåliga, eller att klimatet är på väg åt skogen, eller åt öknen tror de väl, och det verkar som att alla, alla, alla, vet att: jovisst så är det, så alla har blivit både politiska teoretiker, biologer och psykologer, fysiker och metrologer, teologer och historiker och verkar väl bevandrade i världens folk och deras seder och bruk,,allt detta utan att läsa och tänka. Det är ett mirakel. Men Omar han läser.

  Den andra faktorn som visar att Omar inte är pk det är att han skrattar och skojar, ajabaja, där avslöjar man sig som icke-pk med en gång, inte skoja i den humanitära stormakten!

  Gillad av 5 personer

 6. Brünhilde skriver:

  Vad gäller ateism så kan jag rekommendera John Grays bok ”Seven kinds of ateism”:

  http://www.econtalk.org/john-gray-on-the-seven-kinds-of-atheism/

  Gray sätter ord på det jag tänkt när jag lyssnat på Dawkins och Sam Harris, deras kritik av religion är oftast barnslig och de har inget annat att erbjuda, och det de har att erbjuda, vad är det, Sverige? Vi är de som gått längst ner för ateismens väg och var har det fört oss? Vi känner inte igen ondskan ens när den gnager oss i hälarna, eller värre. Vi är så dumma så vi bjuder in den. Vi är som barn igen, lättledda och fulla av hybris, vi är som barn som leker med tändstickor.

  Gray argumenterar för att de nya ateisterna hyser en religiös tro på utveckling som inte har någon basis i verkligheten eller historien, och på mig så verkar det som det är just denna villfarelse som lett till massinvandring av en koherent minoritet, man är djupt övertygad om att man har rätt, och ser som självklart att alla kommer att omvändas till allas lika värde och de eviga sanningar man tror sig ha funnit, utan Gud. Nazismens och kommunismens illdåd har inte varit nog för dessa nya ateister att sansa sig, jag tycker Grays tankar borde få mycket större spridning, för hela den politiska sanningen bygger på att de försöker inbilla folk att det finns en positiv utveckling som politikerna är bäst skickade att staka ut och administrera. Resultatet i den ateistiska humanitära stormakten talar för sig själv, en utveckling som på kort tid lett till att småflickor gängvåldtas och gärningsmännen frikänns, det är praktisk värdenihilitisk ateism i sin prydno.

  Gillad av 3 personer

 7. Bo Svensson skriver:

  Den allsmäktige guden tolkar jag som personifieringen av det faktum att allt går jämnt upp och att det inte egentligen finns något att bekymra sig för, om man inte har lust.

  Jag har inga problem med folks tendens att personifiera detta faktum och vill alltså inte kalla mig ateist.

  Jag har också hittat en skapelseberättelse jag är väldigt nöjd med och gärna vill dela med mig av: Jo, – intet klöv sig i materia och antimateria, händelserna i materia sker i en tidslinje och händelserna i antimateria sker i en tidslinje med motsatt riktning.

  Om detta stämmer, skall mötet mellan materia och lika mycket antimateria med motsatt tidsriktning resultera i ingenting och det går att pröva i experiment om detta är fallet. – Vilket skulle ge starkt stöd åt min teori.

  Vilken alltså är perfekt symmetrisk och i överensstämmelse med att allt i grunden är matematik och att vi är faktorer i en ekvation som går jämnt upp.

  Gilla

 8. Dan skriver:

  Det närmaste jag tror att du kan komma atheism hos greekerna är epicurus
  https://en.wikipedia.org/wiki/Epicurus#Theology
  Epicurus enligt wikipedia tog inte avstånd från gudar, men jag kan inte låta bli att tro att det var en medveten strategi då ycket av epicurus läror är ganska praktiska är syftar till attt påvera ditt liv på denna plats. tycker mig ana att epicurus inte fann någon nytta av att utmana folks troended då det ta alldeles för mycket kraft för något som inte skulle ge störe förändring.
  vidare så kolliderar epicurus naturalistiska läror rätt så rejält med gudstroende på ett sätt som
  jag har svårt att tro att epicurus inte var medveten om. så det måste ha varit ett ganska aktivt besult att inte ta steget fult ut och ifrågasätta gudstroende.

  Gillad av 1 person

 9. Lasse Forss skriver:

  Jag är ateist. Det innebär att jag inte tror på några makter som bestämmer över oss. Inga gudar, inga djävlar, kort sagt ingenting. För mig är det naturen som ”bestämmer” och med det menar jag naturlagarna. Det känns oerhört tryggt att veta att det är så.

  Gilla

   • Dan skriver:

    Hmm,
    Sant, har alltid sett mig some atheist efter att jag gav upp att tro på Robert Lind i Kramfors, men då djävlar finns och jobbar på myndigheter eller i riksdagen så får jag nog omdefinera mig. Men dessa djävlar behöver man inte tro på då de
    dagligdags gör otroliga saker i sverige och har en förmåga till att åstadkomma mirakel av elakheter. De har jag läst i MSM så då är det nog sant.

    Gillad av 1 person

 10. Jan skriver:

  ”På samma sätt så tror jag att kristendomen har en fördel gentemot islam eftersom Jesus ord är så få och han mest talar om Gud och moral”.

  Om vi tittar på Nya testamentet så är det mesta skrivet av de tolv lärjungar som Jesus särskilt utvalde och kallade apostlar. Själva innebörden av ordet apostel betyder ”sändebud” med fullmakt att tala och skriva på Jesu uppdrag och med samma auktoritet. För bibelkristna är hela Bibeln en auktoritet, eftersom Skriften säger om sig själv att den är gudomligt inspirerad från början till slut. Man menar då att den Treenige Guden har talat i hela Skriften genom sina profeter, evangelister och apostlar. Genom Skriften talar Gud i huvudsak på två sätt; genom lag och evangelium och dessa är varandras motsatser. Lagen ger enbart kännedom om människans tillkortakommande. Evangelium, som betyder, det glada budskapet, säger oss att Jesus har uppfyllt lagens krav och att vi får tillräkna oss Jesu rättfärdighet genom tro. En tro som redan Abraham blev rättfärdig av, då han trodde på Guds löfte om Messias, Frälsaren.

  I naturen och skapelsen, där allt är underbart och ändamålsenligt inrättat, ser vi spåren av Gud. Läser vi sedan i Bibeln blir det tydligt att Gud talar, först och främst genom sin Son, Jesus Kristus.
  Ateismen är ett tämligen modernt och politiskt korrekt påfund, särskilt i det halvkommunistiska Sverige.

  Gilla

 11. olle reimers skriver:

  Går det att vidhålla att man är ateist samtidigt dom man erkänner att det finns krafter som man inte känner till eller förstår (men som man kanske vill försöka lära sig).

  Sanningen är väl den att vårt vetande är oerhört begränsat. Fösöker man komma vidare via vetenskapen i stället för att omedelbart försvära sig till någon religions receptbok är man kanske ateist, eller…?

  Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag talar inte om att erkänna krafter bara om att erkänna att man kanske inte känner till allt. Men det kanske inte gäller dig?

    Gilla

  • Jan skriver:

   Vetenskapen är begränsad till det vi kan undersöka och förstå med hjälp av naturvetenskapen och de naturvetenskapliga lagarna.

   På 1700-talet dök det upp en filosofi som kallas naturalismen och som gick ut på att endast det synliga och materiella är det som finns. Men det är endast ett antagande. Det finns en andlig verklighet som inte kan undersökas med naturvetenskapliga metoder. Därför finns det ingen motsättning mellan naturvetenskap och kristen tro.

   Tag utvecklingsläran som exempel. Endast inomvärldsliga förklaringar i enlighet med naturalismens filosofi accepteras av evolutionisterna. Det är inte att förutsättningslöst söka sanningen. Särskilt inte när skapelsen vittnar om ”intelligent design”. Man borde istället ställa frågan vilken förklaringsmodell som är troligast och sannolikast till livets uppkomst och mångfalden av allt levande: Tiden och slumpen eller biblisk skapelsetro.

   Gilla

 12. acciaiosite skriver:

  Jag har haft ohyggligt svårt att ta till mig konceptet med den allsmäktige skaparguden. Då är ateismen av Dawkins modell mer tilltalande. Men, som Omar finner ut, den har sina brister. Som väl är, finns en väg mellan Scylla och Charybdis. Enligt den variant av buddhismen, vilken jag känner mig hemma i, kan man utan problem acceptera förekomsten av gudomliga naturer, men om de nu existerar, så är det inte för gott. Ingen evig allsmäktig, allvetande figur och häri ligger det ateistiska draget. Allting, även så det gudomliga, blir till sist föremål för förgänglighet och lidande. Buddhan själv, såsom hans levnad förmedlats till senare tider, räknade sig inte som annat än en människa.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.