Gästskribent Rutger Engellau: Upp till kamp!

Tänk dig att du är på kryssning och att fartyget sprungit läck. Underligt nog gör varken kapten eller besättning något åt saken. Som passagerare är du inte ansvarig för fartygets säkerhet, men om de ansvariga inte gör sitt jobb så får du, förr eller senare, problemet i knät. Vid någon tidpunkt måste du börja agera.

Där befinner sig dagens Sverige. Det är inte bara våra plånböcker och vår säkerhet som hotas. Dessutom undergrävs de sunda medeklassvärderingar som utgör landets ryggrad. Landet överöses av aktuella och möjliga framtida problem. Kanske har du ett barn i en skolklass där stökigheten omöjliggör undervisning. Kanske känner du dig hotad utomhus efter mörkrets inbrott. Kanske har du själv blivit överbjuden av kommunen vid bostadsrättköp. Kanske står du i operationskö för det saknas sjukvårdspersonal. Kanske är du fattigpensionär och tvingas leva på sparlåga. Eller så kanske du bara hålls för rasistnazist för att du sätter Sverige och vår befolkning i första rummet. Det känns som om det saknas gränser för antalet allvarliga problem och missförhållanden man kan rada upp.

Själv har jag valt att inte knyta handen i byxfickan utan att i stället agera. Jag vill uppmana alla läsare av denna blogg att göra detsamma.

Min metod är att kontakta politiker, beslutsfattare och media som framför galenskaper och osanningar. Praktiskt gör jag det genom att snoka upp mailadresserna till berörda personer och skriver ett brev där jag framför mina synpunkter och ber om svar. Jag fokuserar på dagsaktuella uttalanden, beslut och inslag i massmedia.

Här kommer några dagsfärska exempel på min kamp.

I Rapport för ett tag sedan intervjuades en rektor angående betygssättning av skolans afghaner. Av inslaget framkom att afghanernas chanser att få permanent uppehållstillstånd skulle öka om de oförtjänt gavs godkända betyg. Den intervjuade rektorn visade förståelse för att lärarna på skolan kunde ge afghanerna orättvist höga betyg för att hjälpa dem. Rektorn menade att hans lärare var ”mänskliga”.

Jag fiskade fram mailadresserna till denne rektor och alla andra gymnasierektorer i kommunen samt till utbildningsnämndens ordförande. Jag skrev följande till rektorn i Rapportinslaget med kopia till de andra:

Hej,

I gårdagens Rapport svävade du på målet i frågan om din skola ska ge elever korrekta betyg eller istället orättvisa betyg och därmed obstruera mot svensk lag till förmån för asylaktivism. Detta är stötande och omoraliskt och strider mot hela utbildningsväsendets fundamentala regler.

Om särskilda undantag från skolans principer ska göras så kan detta rimligen inte bara gälla migranter. Även andra elever, till exempel sådana som vill komma in på en vidareutbildning med höga intagningspoäng, men saknar tillräckliga betyg, bör i så fall också rimligen komma ifråga för er positiva särbehandling. Menar du att varje lärare godtyckligt skulle kunna sätta betyg efter sina personliga preferenser? Ska lärare i så fall också kunna sätta lägre betyg än vad en elev förtjänar? Är det innebörden av din referens till lärarnas ”mänsklighet”?

Vore jag rektor skulle jag aldrig acceptera några som helst avsteg från principen att elever ska ges korrekta betyg.

Kopia på detta mail har gått till dina rektorskollegor samt till kommunens ordförande i utbildningsnämnden. Förhoppningsvis kan någon av dessa få dig att komma på rätt spår igen.

Med vänlig hälsning

Rutger Engellau

Något svar har jag inte fått, men det betyder inte att mailet inte kommer att göra nytta. Rimligtvis tvingas utbildningsnämndens ordförande ta ställning till om en rektor ska tillåtas avvika från betygssättningsprinciperna och särskilt när alla övriga rektorer blivit uppmärksammade på saken.

Däremot fick jag svar när jag skrev till miljöpartiets socialborgarråd i Stockholm, Åsa Lindhagen. Ärendet handlade om Stockholms kommuns nyligen fattade beslut att tilldela socialbidrag till illegala invandrare (till exempel sådana som fått utvisningsbeslut, men ändå uppehåller sig i landet) som har barn. Så här skrev jag:

Hej Åsa,

Jaha, nu har du alltså lagt ytterligare en börda på den skötsamma medelklassen som nu också ska jobba för att försörja illegala invandrare. Vidare, när du studerade till civilingenjör läste du väl ändå en smula nationalekonomi? Då fick du lära dig att efterfrågan på en vara eller tjänst vanligtvis är en funktion av priset.

Ni har nu gjort det mer attraktivt att uppehålla sig illegalt i Sverige. Om ekonomins lagar stämmer så kommer antalet illegala invandrare därför att öka.

Ni obstruerar mot svensk lag och svenskt rättsmedvetande. Illegala invandrare befinner sig olagligt i Sverige. Ni uppmuntrar till sådan brottslighet.

Jag fick svar från Miljöpartiets borgarrådssekreterare:

Hej Rutger!

Tack för ditt mejl till socialborgarrådet Åsa Lindhagen, hon har bett mig att svara dig.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de personer som vistas i kommunen. För barn har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att säkerställa att de får det skydd och stöd de behöver. Barn kan heller inte lastas för beslut som deras föräldrar tar. Det beslut som Stockholm nu har fattat innebär att vi tar det ansvaret.

Det är också viktigt att skilja på statliga och kommunala åtaganden. Migrationspolitiken och efterlevnaden av den är en statlig angelägenhet. Stöd och skydd för utsatta personer är en kommunal angelägenhet. Det finns alltså inget obstruerande bakom det beslut vi nu har fattat. Vi tar nu det ansvar vi bedömer att vi har för dessa barn.

Vi delar inte heller din uppfattning att detta skulle öka antalet personer som vistas i landet utan laglig rätt. De personer som nekas rätt till asyl och väljer att stanna kvar i landet ändå gör detta oavsett om det går att få ekonomiskt bistånd eller inte.

Naturligvis kunde jag inte låta bli att invända. Inte för att jag hade stort hopp att få dem att ändra sig, men deras galenskaper och irrationella tänkande måste bekämpas. Jag svarade följande:

Hej Samuel,

Du säger således att kommunen har ekonomiskt försörjningsansvar för envar som passerat vår kommungräns om det finns barn inblandade. Allt baserat på den kommunala skyldigt du utförligt beskriver.

Detta måste i så fall betyda att till exempel romer – om de tar hit sina barn – också har rätt till socialbidrag. Din uppdelning mellan kommunalt och statligt ansvar innebär otvetydigt rättigheter till romska barn. Får romerna nys om detta så kommer kommunen inte undan.

Gällande bidragens effekter på antalet illegala invandrare så får vi väl se vad som händer. Lustigt att MP just på detta område anser att ekonomiska incitament saknar effekt. Annars är ni ju stora anhängare av uppfattningen att ekonomiska incitament har påverkan. Mycket av er politik bygger på denna föreställning.

Myndighetssverige har beslutat att illegala migranter ska utvisas. Varför inte istället medverka till att personerna letas upp och utvisas? I handling motarbetar ni lagliga beslut. De facto tar ni ställning mot demokratin och folket.

Något svar har jag inte fått och tror inte heller det kommer något.

Galenskaperna måste stoppas. Att maila är min metod. I bästa fall har det effekt. Mig ger det åtminstone tillfredställelsen att känna jag drar mitt strå till stacken. Tänk om alla denna bloggs läsare skulle göra detsamma, det vill säga stundtals avsätta någon timme och dunka iväg två mail i veckan till tokfransarna. Kort sagt att besluta sig för att sätta klackarna i backen. Det behöver ju inte vara några uppsatser, eller litterära underverk, utan pang på bara med vad man tycker och kräver framfört i vårdad ton. Uppskattningsvis skulle det betyda kanske 60 000 mail per vecka. På ett år i runda slängar nästan ofattbara tre miljoner mail med motargumentation och ifrågasättande. Vilken grej, vilken potentiell maktgruppering! Vad sägs?

Rutger Engellau är trebarnsfar,farfar och företagare med omtanke som sträcker sig utöver den egna familjens välfärd.

74 reaktioner på ”Gästskribent Rutger Engellau: Upp till kamp!

 1. Palle skriver:

  Tack Rutger, mycket bra!
  Om man betraktar hela nationen Sverige som ett exempel på ett kryssningsfartyg med läckage, blir det också förståeligt att våra nordiska grannländer börjar dra öronen åt sig när det gäller den fria rörligheten av människor mellan länderna. Tydligen uttrycktes farhågor i detta avseende vid senaste mötet med Nordiska rådet, och Stefan Löfven fick där försöka försvara sig så gott han kunde.
  https://samnytt.se/sveriges-migrationspolitik-avskrackande-exempel-nar-nordiska-radet-sammantradde/
  För övrigt läser jag f.n. en bok, som kan rekommenderas för den, som vill få en bild av hur det länge gått till inom svenska myndigheter och politisk ledning: nepotism, undanhållande av information till allmänheten och rena lögner är några exempel. Stefan Torssell: M/S Estonia. Svenska statens haveri.

  Gillad av 7 personer

 2. Valter skriver:

  Bland det bästa förslag till åtgärd jag läst här. Istället för att bara torrgnata i olika bloggar, så använd tiden även till, att ifrågasätta myndighets och andra beslutsfattares imbecilla och ogenomtänkta beslut, medels brev och e.post till dessa.
  Många bäckar små, blir till en stor stor å.

  Gillad av 8 personer

 3. Moab skriver:

  Bra Rutger! Jag tror det har effekt och vill inte förta något av din entusiasm men min princip är sanningen och jag och flera andra på denna blogg, och gissar jag tusentals människor i Sverige, har redan gjort samma sak. Jag skriver nu på denna blogg nästan dagligen (även om jag inte alltid kommer med) för jag tror att vi måste samla oss. Min erfarenhet av att skriva till, i mitt fall journalister och ledarskribenter, var inte positiv. Jag skrev för ca 10år sedan minst ett mail, ibland flera, om dagen till Anna Dahlberg, Ivar Arpi, Tove Lifvendahl, Per Gudmundson, Alice Teodorescu, Erik Helmerson, Niclas Orrenius, Peter Wolodarski, Sanna Rayman för att nämna några och till en hel massa mindre kända nyhetsjournalister, när jag ansåg att de skrev ologiskt och utan insikt och värst var det naturligtvis om migration, yttrandefrihet, feminism och klimat. Hundratals mail, kanske kom jag upp i 500. Jag var alltid rak, inget pk-snack, inget hat och hot som frasen är, men också inga svar. Ivar och Per svarade med en nick men utan att våga hålla med, Alice svarade en gång, när hon undanbad sig fler mail. Hon bygger nu en karriär på en misstolkning av mina mail kan man nästan tro.

  Så jag uppmuntrar alla att försöka, men pk-ismen är stark, vårt skattesystem och lydnadskultur har gjort att även de som möjligen håller med på sin kammare inte har råd att säga det högt. Det finns ingen Soros som lägger flera miljarder dollar på antiglobalister.

  Jag tror istället, eller också, att vi måste samla oss i en folkrörelse, för även på dissidentsidan så kan man märka det typiskt svenska att låsa in sig i sina egna åsikter och inte vilja diskutera, man bildar små dissident-falanger som alla försöker få svar men pk-etablissemanget möter oss med en massiv tystnad. Var för sig är vi svaga, och tyvärr så är kapitalet idag lierat med pk och för terror och våldtäkter, vi har ingen rik Trump.

  Gillad av 11 personer

  • Aha skriver:

   Jag tror som du att det behövs en samordning i dissidentleden för att nå framgång mot PK-ismen. En sådan samordning skulle kunna bestå av ett råd eller gemensam organisation där tongivande dissidenterna samlas för att uttala sig och agera gemensamt.
   Kraftig marknadsföring och möjligheten finns att de får synas i tv och riksmedia.
   De skulle nog då kunna sägas motsvara 10-20% av befolkningen.
   Kanske bättre att bilda en spets innan man satsar på folkrörelse.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Det var iden bakom Folkets Demonstration till exempel. Som nådde 700 personer eller så, tills talarna började angripa nationalismen som koncept, sedan försvann entusiasmen.
   De senaste månaderna har de som velat protestera samlats på mynttorget. Ungefär hundra personer har dykt upp när det var många. Det finns många andra sådana här initiativ. Hela tiden anordnas föreläsningar och boksläpp och studiecirklar och träffar.
   Det behövs inte en ny folkrörelse. Det som behövs är att folk ansluter till de som redan finns.

   Gillad av 2 personer

   • Rune skriver:

    Ett problem med sådant som ”Folkets Demonstration” är ju de geografiska avstånden i Sverige. För min del så har jag nästan en dagsresa till Stockholm. Och den är ju inte heller gratis dessutom är det väldigt dyrt att övernatta i Stockholm.
    För min del blir ju mången demonstration därför inte av.

    Gilla

   • Moab skriver:

    det närmsta en demonstration man kommer där jag bor är när moderaterna tar på sig t-tröjor och är folkliga på kanalens dag och försöker slå SD i paddlingen, de får ofta pisk. Nästa val blir mycket intressant men jag skall ha en bra whisky klar om det går åt hvete.

    Gilla

   • Dan Astrom skriver:

    Hej Martina!
    Jag bor utomlands men värnar Sverige då det finns barn kvar där. Hur kan jag stödja en av dessa folkrörelser? Jag är för långt bort för att möta upp, tyvärr.
    Har du något tips? Har funderat på att gå med i SD för att synliggöra mig, men har inte gjort det ännu.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Prenumerera på någon/några altmedia. Dels bra hjälp, dels blir du informerad om något som passar dig.
    Papperstidningen Nya Tider kan man prenumerera på utomlands fast smådyrt att få den skickad då. De är inte uttalade etnonationalister men har nog vissa såna sympatier, har hög kvalite, helt oberoende journalistik, gör reportage som ingen annan gör. Ungefär som en kvalitetstidning från femtiotalet. Med hjälp av den kan du upptäcka andra rörelser. 1000kr/år.
    Nättidningen Fria Tider är bra att stödja, har få samarbeten med annan alternativmedia. Paleokonservativ. 350kr/år.
    Motgift är folk från gamla extremhögern som har gett upp nationalsocialismen och istället rört sig åt identitärt håll. Jag tycker mycket om Dan Eriksson som är liberatianskt lagd. 550kr/år, radiosändningar med nyheter varje dag. Måndagssändningen är gratis.
    Ingrid & Conrad, den erfarna journalisten Ingrid Carlqvist och hennes sidekick före detta rödingen ”Conrad” som sänder nätradio varje veckodag, nationalister som samarbetar med alla, Ingrid tycker om gamla välfärdssverige. Lever på donationer.

    Framförallt behöver dissidenter i sverige fler heltidstjänster. Idag är det cirka 30 stycken eller så vilket är bra men kan bli bättre. Sen är den här attacken på oss europeer global, engagera dig där du bor!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Personligen avskyr jag SD och hoppas att Alternativ För Sverige lyckas lansera sig ordentligt inför 2018. Till höger om SD både kulturellt och ekonomiskt.
    SD har varit extremt destruktiva sen de kom in i riksdagen.

    Gilla

 4. Lorentz Brydolf skriver:

  Föredömligt Rutger!
  I fall nummer ett hoppas jag innerligt att rektorn i slutändan får sparken och erbjuds lämplig omskolning till nivåanpassad syssla i framtiden; lapplisa/p-nisse eller dylikt. Vad beträffar miljöfolket vore det bästa för landet att dessa förpassades ur Sveriges riksdag i september nästa år.

  Gillad av 2 personer

 5. Lilla fröken PK skriver:

  Bra gjort, Rutger! Att skriva inlägg på denna sajt känns för mig, och säkert också för andra, som en möjlighet att få skriva av sig och kommentera samtidens galenskaper. Kanske borde vi följa Rutgers exempel, att gå ett steg längre och rikta vår kritik direkt mot de ansvariga?!
  För egen del har jag mest skrivit uppmuntrande e-post till de fåtaliga politiker och journalister, som i strid mot samhällsandan agerar med förnuft. Men, visst, att göra som Rutger kan förhoppningsvis ha effekt, speciellt viktigt under kommande valår.

  Gillad av 2 personer

 6. MartinA skriver:

  Befolkning? Medborgartanken är svår att få att fungera under de bästa förutsättningar, se på USA och rasmotsättningarna där? Sverige är allt annat än de bästa förutsättningarna. Min lojalitet är till svenskarna. Sverige är en motbjudande maktfullkomlig tingest som förkroppsligar det sämsta med den västerländska civilisationens ruttnande kadaver. Sverige är inte värt att offra en enda mikroskopisk atom av svensk identitet för. Det är inte värt den minsta kompromiss. Sverige har straffat ut sig. Och har dessutom sedan länge passerat point of no return.

  Gillad av 3 personer

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett utmärkt förslag som jag också försöker tillämpa. Det är helt enkelt vår plikt som ansvarsfulla medborgare. Det är kanske inte något som ger ett snabbt resultat men dropparna urholkar till slut även stenen.
  Dessutom tar Rutger Engellau upp en central princip nämligen ett beteende där, som i detta fall och många andra, även myndighetspersoner sätter sig över gällande lag därför att de anser att den godtyckliga ”snällheten” har Hoheit ( överhet, preferens) över lagen! Nästa steg blir väl att öppna fängelserna och släppa ut förbrytarna eller låta folk betala skatt bara när de känner för det..

  Gillad av 3 personer

  • Borjön skriver:

   ”… låta folk betala skatt bara när de känner för det..”

   Där är vi väl redan, såtillvida du inte är svensk vill säga. De som sitter (”jobbar”) utanför våra livsmedelsbutiker runt om i Sverige (ofta samma personer år ut och år in), betalar de någon skatt? Sannolikt endast om ”de känner för det”. Konsekvenser? Knappast.

   Gilla

 8. Hans skriver:

  Den enda gång jag skrivit till politiker eller myndigheter var för sex–sju år sedan, när Moderaterna på sin hemsida visade upp en leende pojke och en leende flicka (båda hade sydostasiatiskt utseende och såg ut att vara cirka sex år) i avdelningen ”Ensamkommande flyktingbarn”. När jag poängterade denna verklighetsförfalskning fick jag ett standardsvar om att ”Moderaterna ville föra en mänsklig flyktingpolitik bla-bla-bla”. Någon vecka senare var dock flickan borttagen och ytterligare några veckor senare hade också pojken försvunnit.

  Så man kan kanske säga att min fråga både gjorde nytta och inte gjorde någon nytta.

  Jag har också skrivit till en chef för en av våra stora tidningars politiska redaktioner angående ensamkommande. När jag påpekade åldersbluffen fick jag ett argt svar om att man enligt FN:s stadgar räknas som barn tills man fyller arton år. Jag skickade ett svar och skrev att jag i viss mån köper resonemanget men att tidningen i konsekvensens namn då bör skriva ”barngäng” i stället för ”ungdomsgäng” och ”barnvåld” i stället för ”ungdomsvåld”. Lustigt nog fick jag inget svar …

  Gillad av 5 personer

 9. Krega Bundolo skriver:

  Ett annat sätt att kämpa är att köra elbil och vara för kärnkraft, Här en redogörelse för Barcelonadeklarationen och grundvalen som visar att våra politiker är våra fiender:

  http://www.morpheusblogg.se/2017/10/30/barcelonadeklarationen-och-medelhavsunionen/#more-3290

  Att göra sig fossilt oberoende, eller rättare, oberoende av arabiska fossila bränslen är en motståndshandling, fracking, kärnkraft, elbil, värmepump, och varför inte

  Ökofens pelletseldade stirlingmotor som gör att man kan bli självförsörjande på både värme OCH el. En motståndshandling.

  Gillad av 8 personer

  • Mjölner skriver:

   @ Krega Bundolo. Ja varför i herrans namn läser inte folk och lär sig hur det kommer att bli med deras s.k. framtid. Vi har inte en chans, hela Europa är NWO-marinerat. Det finns en lista på 300klubben där vår kung, Carl Bildt, Wallenberg ock riksbankschefen paraderar tillsammans med Soros, Kissinger, Rockefeller och Europas grevar, baroner, prinsar och tronföljare, sir:s och lorder. Det är dessa människor som bestämmer Svenne Kålrots framtid inte vi.

   Gillad av 1 person

 10. EvaBritt Ström Dahlberg skriver:

  Bra, och även jag drar mitt strå till stacken! Får inte alltid svar jag heller men för de som tycker att sanningen kommer för nära in på avfärdas det skrivna ofta som idioti! Att så ett frö är det viktigaste, någon gång kommer fröet att hamna i fruktbar jord, det gäller att ha tålamod. Det lilla fröet gror däremot aldrig om det blir liggandes kvar i handen.

  Gillad av 2 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ja, tenk på Amnesty (nå er de vel PK-infiltrert, men før i tiden). Vi skrev brev til lugubre makthavere, og det hendte at samvittighetsfanger ble satt fri. ”Dråpen uthuler stenen”. Makthaverne likte ikke omverdenens oppmerksomhet – særlig ikke i det internasjonale rom.

   Når Sveriges makthavere undertrykker, og gjør urett, bruk samme fremfangsmåte – la omverdenen få vite på forskjellige måter! Politikere o.a. har tydeligvis vist seg å være fiender av etniske svensker – sørg for å henge ut det falske ”Sverige er en humanitær stormakt”-bildet! Man ser jo at Löfven & Co. liker svært dårlig å blottstilles. Bruk konkrete eksempler! Tilfellet med tannteknikeren på Gotland har vakt stor forargelse her.

   Dann gjerne private ‘celler’ også – kontaktnett hvor likesinnede møtes. Da kan man styrke seg mentalt mer enn på en blogg. Spis og f.eks. syng sammen, dyrk svensk kultur! Finn fram til gjøremål og praktiske idéer. Kan bli en undergrunnsbevegelse. I Norge hadde vi ”gode nordmenn” (jødsinger) under krigen – hvorfor ikke ”gode svensker”?

   Tips: Harald Sæveruds klaververk ”Kjempeviseslåtten”. Først en sped, liten tone, så vokser motstanden (flere stemmer kommer til), og blir sterkere og sterkere.
   Kan sikkert søkes fram på YouTube. Et flott stykke som satte mot i nordmenn under krigen.

   Gilla

 11. Henric Ankarcrona skriver:

  Tystnadens tyranni – det är den vanligaste maktutövningen från ledande journalister och politiker. Det är min erfarenhet från många e-postbudskap i angelägna frågor till chefsredaktörer och riksdagsledamöter. I den mån mottagaren läser det skrivna kan vi hoppas att påverkan trots allt uppstår.
  Rutger, förtröttas icke även om svaren uteblir.

  Gillad av 1 person

 12. Petrus skriver:

  Det måste till nya partier för att något skall hända. Snabbt. Nu är det väldigt, väldigt bråttom.

  SD täcker inte upp uttalat borgerliga väljarsegment och de människor som aldrig kan tänka sig att rösta borgerligt. Den sistnämnda gruppen är vanlig även bland infödda svenskar i norra Sverige även om åsikterna i sak kanske inte skiljer sig så mycket från väljare i Sydsverige. Det behövs alltså både ett höger- och ett vänsterkomplement till SD.

  Moderaternas omsvängning är uppenbart fejk. Både Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson har tidigare krävt fri invandring. Anna Kinberg Batra i en riksdagsmotion år 2001, Ulf Kristersson som nyvald MUF-ordförande i slutet på 80-talet. De har samma åsikter som Reinfeldt. Båda tycker att mer invandring och en än mer total demografisk omvandling av Sverige skyddar deras familjemedlemmar med utländsk bakgrund. Moderaternas låtsasomsvängning är taktik för att lura folk precis som folkpartiets språktester förr i tiden. Noterar f ö att EU är på väg att i högre grad plocka in kvotflyktingar från stora transitläger i Afrika. Planeringen för detta är redan i pipeline. Moderaternas förslag att gå över till kvotflyktingar från dylika läger är en anpassning i god tid till detta. Detta är också EU:s strategi för att göra Östeuropa mångkulturellt precis som Västeuropa. Subsahariska afrikaner har f ö tillräckligt låg levnadsstandard för att betrakta boende i Östeuropa som en tillräcklig förbättring av levnadsstandarden för att göra sig besväret att ta sig till transitlägren. Det här innebär en outtömlig ström av kvotflyktingar till Europa i framtiden, en ström som inget medlemsland i EU skall kunna skydda sig mot genom att bygga stängsel. Detta är moderaternas ”omsvängning”.

  Gillad av 5 personer

 13. Petrus skriver:

  Det måste till nya partier för att något skall hända. Snabbt. Nu är det väldigt, väldigt bråttom.

  SD täcker inte upp uttalat borgerliga väljarsegment och de människor som aldrig kan tänka sig att rösta borgerligt. Den sistnämnda gruppen är vanlig även bland infödda svenskar i norra Sverige även om åsikterna i sak kanske inte skiljer sig så mycket från väljare i Sydsverige. Det behövs alltså både ett höger- och ett vänsterkomplement till SD.

  Gilla

 14. Petrus skriver:

  Moderaternas omsvängning är uppenbart fejk. Både Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson har tidigare krävt fri invandring. Anna Kinberg Batra i en riksdagsmotion år 2001, Ulf Kristersson som nyvald MUF-ordförande i slutet på 80-talet. De har samma åsikter som Reinfeldt. Båda tycker att mer invandring och en än mer total demografisk omvandling av Sverige skyddar deras familjemedlemmar med utländsk bakgrund. Moderaternas låtsasomsvängning är taktik för att lura folk precis som folkpartiets språktester förr i tiden. Noterar f ö att EU är på väg att i högre grad plocka in kvotflyktingar från stora transitläger i Afrika. Planeringen för detta är redan i pipeline. Moderaternas förslag att gå över till kvotflyktingar från dylika läger är en anpassning i god tid till detta. Detta är också EU:s strategi för att göra Östeuropa mångkulturellt precis som Västeuropa. Subsahariska afrikaner har f ö tillräckligt låg levnadsstandard för att betrakta boende i Östeuropa som en tillräcklig förbättring av levnadsstandarden för att göra sig besväret att ta sig till transitlägren. Det här innebär en outtömlig ström av kvotflyktingar till Europa i framtiden, en ström som inget medlemsland i EU skall kunna skydda sig mot genom att bygga stängsel. Detta är moderaternas ”omsvängning”.

  Gilla

 15. Aha skriver:

  Den viktigaste opinionsbildaren torde public service vara. Om public service släpper fram röster som kritiserar PK-ismen torde mycket vara vunnet. Jag har läst på om deras ansvar. Som nog många känner till har de att agera opartisk och sakligt, men det finns också annat ansvar såsom att programledare inte ska uttala sig i kontroversiella frågor (jmf Alexandra Pascalidou).
  Jag har gjort en anmälan till Granskningsnämndens angående public services partiska och osakliga missbruk av negativa politiska epitet såsom populistparti och främlingsfientlig. I decennier har journalister smetat dessa epitet på kritiker till invandringspolitiken.
  Anmälan togs inte upp, men jag tycker mig kunna skönja en tillnyktring.

  I en kommentar till Moab föreslog jag ett dissidentråd som en fokusinsats. Att agera mot public service ser jag som ett annat fokusområde.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Da Jimmie Åkesson ble trakassert på norsk TV av Skavlan, kom det mer enn 3000 sinte protester til Kringkastingsrådet. Folk reagerte på Skavlands pøbeloppførsel.

   Og nylig skrev mer enn 5000 mennesker inn for å klage på en hijabjente som fikk eget program i forbindelse med stortingsvalget (nå i september). Folk reagerte primært på at en annen hadde blitt nektet å ha på seg et lite kors i halskjede.
   (Kun 19 av disse godt og vel 5000 brevene kunne kalles ‘hatefulle’).

   Tror mange er fed up og reagerer på ensretning (Gleichschaltung) og PK-arroganse. Vi er mange her ute. Samhold gjør sterk!

   Gilla

 16. oppti skriver:

  Tack Rutger.
  I gårdagens Studio ett sändes först ett inslag om Filipstad där det var många nyanlända utan större chans på ett framtida jobb. Många unga (läs unga män) drev på stan vilket lett till konflikter med Svenska grupper. Vakt hade anställts. Ett av många problemområden.
  Direkt därefter kom ett inslag om att män i åldern kring 20 hade det svårt i Sverige. Faktiskt svårare än i resten av Europa. De mådde sämst av alla.
  Tror du att nån på SR P1 drog samma slutsats som jag efter att ha lyssnat på bägge inslagen?

  Gilla

 17. Rutger Hauer skriver:

  Att maila är min metod. I bästa fall har det effekt.

  Tyvärr befarar jag att din metod stjälper snarare än hjälper, Rutger. I alla fall i fall som Åsa Lindhagen, som snarare stärks av ditt mejl då hon ser det som ett kvitto på att hennes och hennes medsystrars idoga arbete för att förgöra den etniskt svenske cis-mannen, hans historia och hans eftermäle gör effekt. Nu har hon till och med lyckats reta upp gubbslemmet (förlåt mig för detta styrkeord) Rutger Engellau, bror till smygrasisten (förlåt mig) bakom den nyfascistiska (förlåt mig) bloggen Det Goda Samhället som dessutom ingår i samma nätverk som ”kvinnohataren” och ”pisshuvet” (jag citerar nu de okvädesord som riktades mot honom) Pär Ström. Bingo, jackpot och strike på samma gång, mot skrivet kvitto dessutom! En kapitulationsförklaring, i hennes värld!

  När du bemöter rektorn så gör du misstaget att tala med honom, i stället för om honom. Mejlet skulle ha gått till rektorns chef med kopia till rektorskollegorna, men utan kopia till själva rektorn. Läs Vox Days bok ”SJWs Always Lie” (och kolla hans videor på YouTube) om hur vänstern gör för att påverka en arbetsgivare att ge en anställd de inte gillar sparken och använd samma metod mot dem själva.

  https://www.adlibris.com/se/bok/sjws-always-lie-9789527065686

  Ännu bättre om du hade ringt i stället; då tvingas chefen ge svar på tal, nu ger du honom all tid i världen att komma på ett avväpnande svar. Ring från en smartphone och spela in samtalet. Vid behov, publicera på nätet.

  När det gäller Åsa Lindhagen och hennes gelikar ska du gå på de människor du möter i din vardag som visar minsta uttryck för att stödja sådana tankar. Det ska göras/vara lika skamfullt att stödja vänstern som det var att vara sverigedemokrat före 2015. När någon uttrycker stöd för vänstern ska du flina, le i mjugg, sucka, himla med ögonen, låtsas att du inte förstår, fnissa, dra ett förminskande skämt om personen riktat mot dennas akilleshäl (det är oftast väldigt uppenbart vad en person har komplex för), tala förbi personen, tala om personen i förminskande termer med andra när personen är närvarande, tala om personen i förminskande termer med andra när personen är frånvarande, osv. osv.

  Var offensiv. Du har alltid rätt, oavsett. Kompromissa aldrig om dina ståndpunkter. Vik inte en millimeter. Vid behov, ljug dig framåt. Och viktigast av allt: Be aldrig, aldrig om ursäkt.

  Gillad av 5 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Flott – ingen grunn til å skamme seg! Vänsterns motiver er avslørte – og disse menneskene er IKKE GODE! Tvert i mot er de undertrykkere og utsugere.
   Les gjerne om å stå opp mot psykopater. Jeg er overbevist om at det er tett som torskerogn av dem blant tokvänstern.
   De har intet å fare med, kun noen tomme klisjeer som de bruker mot folk.

   Gilla

 18. Isabella skriver:

  Mycket bra handlat och skrivet!
  Tyvärr är förnekelsen bland de godhjärtade, som gärna vill synas i media, för stor för att med enskilda insatser kunna rubbas.
  Men upprop #………. med lämplig text kunde kanske göra susen.

  Gilla

 19. Axel skriver:

  ”Skrev följande till våra politiska partier:
  1. Skall Sverige ha mångkultur och vad innebär det?
  2. Skall Sverige vara med i Nato?
  3. Hur mycket överstatlighet skall EU ge? Skall vi vara med i EU och vad skall de bestämma som vi delegerar till en ”övre” nivå?
  4. Vilka besparingar vill ni införa i svensk byråkrati? Hur många myndigheter har Sverige? Hur ställer ni er till detta myndighetssverige?
  5. Vad anser ni om ämbetsmannaansvar och vad anser ni om meritokrati?

  Väntar med intresse om någon (eller alla!!) kommer med i nästa utfrågning, som verkligen skulle kunna klargöra var partierna står!!”

  Ett parti svarade, föga förvånande SD – från övriga hördes inget!

  Axel

  Gillad av 2 personer

 20. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror att detta inte är en praktisk möjlighet i den utsträckning som utmålas i artikeln. De flesta vanliga förbannade medborgare klarar helt enkelt inte av det. På det högsta planet är det ytterst få förunnat att veta vilken nämnd och vilket gremium som är ansvarigt eller överordnat t.ex. en rektor eller en föreståndare för en flyktingsinhysningsanläggning och likaså att kunna syna de bluffar som kommer som ett brev på posten om höga vederbörande mot förmodan skulle få för sig att svara, så som exemplifieras ovan. Risken finns att den arg medborgare låter sig lugnas med de lögnaktiga påståenden, precis som de flesta låter sig lugnas av liknande lögner som pressen och statsteve ständigt sprider. På ett något lägre plan är det många vanliga jobbare som inte ens förmår formulera kritiken i akademiska/abstrakta termer som accepteras intellektuellt av de ivrigt rationaliserande halvbildade politikerna och ämbetsmännen. Den största delen av vår omvärld upplever vi intuitivt och ordlöst. Vi kan veta precis vad som är fel utan att kunna formulera det på ett akademiskt/abstrakt sätt. Det är precis här som den rådande eliten tar till sitt hets-mot-folkgrupp-vapen och hänger ut pensionerade sjuksköterskor och andra som råkar formulera sig lite för rättframt och oförsiktigt. Och på det basala planet slutligen är det inte lätt att alls skriva en text som är någorlunda sammanhängande och förmår överföra information till mottagaren. Det är lättare att prata än att skriva.

  Så medan jag tror att metoden kan vara nog så effektiv, kommer den likväl att vara förbehållen en elit som Arne Anka/MOAB, Rutger Engellau och liknande urtontaggare. Risken finns att det slår bakut om allt för många skulle försöka sig på det. Vi skall inte underskatta fienden. De är utvalda för att vara professionella övertalare, lögnare och mobbare.

  Bättre skulle i de flesta fall vara att prata, prata, prata horisontalt med sina likar, släktingar, kolleger, i sin naturliga omgivning, och inte skämmas för sina åsikter och observationer. Och det är väl i princip vad Arne Anka/MOAB och Rutger Engellau har gjort.

  Gillad av 3 personer

 21. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vem ska vi brevbomba för att ta reda på hur Reinfeldt fick ihop 22 MSEK på sitt bolag på några år? Vilka är det som i efterhand har betalat honom för gentjänster då han satt vid makten? Jag tror i vilket fal inte inkomsten kan klassas som ”hederligt arbete”. Samma gäller för övrigt Göran P, ingen partiskiljande fråga alltså, utan mera ett tecken på vilka personlighetstyper som tar sig fram i svensk politik.

  Gillad av 3 personer

 22. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Rutger, ett nöje att få ta del av dina välformulerade e-brev! Till det här utmärkta förslaget finns två naturliga komplement. Att nästan hela tiden tänka och handla kritiskt påverkar ens eget psyke negativt. Därför är det viktigt både för en själv och för mottagarna att man ofta tackar för det som har gjorts bra – inte minst i egenskap av ”motståndare”! – och att man fortsätter att stötta även sina likasinnade.

  Alla älskar tack och positiv uppmärksamhet. Jag tror att varje mejl som redan i rubriken har ordet ”tack” blir läst. Budskapet går t o m effektivare fram om det kommer från en motståndare eller kritiker, som lite motvilligt erkänner att det här faktiskt var ovanligt bra. Ju rakare och ärligare man skriver, desto trovärdigare är budskapet. Om tyngdpunkten i ens budskap är ett ärligt tack, så kan man också i förbigående nämna det som man mest har irriterat sig på eller saknat.

  Sedan finns ju massor av kommentarsfält där man kan uppmärksamma andras inlägg positivt, informera sakligt och gärna försöka hyfsa den allmänna tonen, men utan att göra sig märkvärdig. Ett makalöst fint och mäktigt fenomen uppstår, när vi lite varstans bemödar oss att bidra till en sorts tillfällig virtuell gemenskap, som kan vara både anonym och generös. Det blir med tiden just en sådan motkraft som kan börja påverka dagens hispiga, narcissistiska värld.

  Gillad av 1 person

 23. Jan-Eric Örnberg skriver:

  Tack Rutger.
  Jag skriver också till mina s.k. politiker i min hembygd. Tyvärr väntar jag inte på några svar från dessa, men jag skriver för att påvisa det fria ordet (inom vissa gränser). Jag avslutar alltid min korrespondens med en liten ”videosnutt” med pinjeträdslarver. De marscherade över en högtrafikerad väg och mot säker död. De symboliserar Sveriges självmord med statsministern i täten följd av feministregeringen, riksdagen och det bidragstagande folket.
  Med vänlig hälsning
  Jan-Eric Örnberg

  Gillad av 1 person

 24. weasel skriver:

  Uppskattningsvis så har jag väl under åren skrivit någonstans runt 1000 mejl till ca 200 olika politiker, journalister och ”opinionsbildare” .
  Några få procent har svarat och två eller tre gånger har det väl faktiskt hänt att jag har fått ett svar som befinner sig på en högre nivå än … känslobaserat dravel om värdegrunder , allas lika värde och diverse fullständigt irrelevanta utläggningar om rasism.

  Jag tycker att det är väldigt bra att du mejlar de så kallade makthavarna , Rutger, och jag uppmanar alla att göra detsamma.
  Men…personligen så har jag gett upp. Detta beror helt enkelt på att jag inte längre klarar av den psykiska påfrestningen som det innebär att läsa svarsmejlet från exempelvis Lindberg på Aftonbladet eller Lindström på Expressen.

  Det känns som att förutsättningarna för en intellektuell och logisk konversation är bättre om jag talar med mitt kylskåp än med de så kallade makthavarna och opinionsbildarna .
  😦

  Gillad av 3 personer

 25. Lassekniven skriver:

  Hur många svenskar sympatiserar med DGS och dess krönikeförfattares och kommentatorers åsikter. I allt väsentligt lika åsikter. En miljon? Hur många läser DGS på en vecka, 200000? Jag säger till er som läser: informera om DGS.
  Jag har också föreslaget Redaktionen att vid lämpliga tillfällen då det är stora mängder människor i rörelse, exempelvis vid evenemang, att hyra ett litet flygplan med banderoll där det står i stor text och väl synbart: Läs http://www.detgodasamhallet.com
  Pengar går väl att skrapa ihop till detta. Sprid informationen i stor skala.
  Starkt av Rutger att bombardera de onda med e-mail. Jag skall själv försöka hitta a bunch of politcal targets för min frustration och börja skicka e-mail men kommer att vara utomordentligt korrekt och använda kanslisvenska. Avsikten skall vara att upplysa om att vi är många som kommer att se till röstunderlaget till vederbörande kommer att minska. Det är det enda de bryr sig om nämligen. De skattebetalande svenskarnas väl och ve struntar de ju helt i.

  Gillad av 3 personer

 26. Linden skriver:

  Kristersson är den nya favoriten i politiken. Han låter inte så lite som Åkesson när invandringspolitiken kommer på tal. Men hur är det i praktiken?

  I programmet Tvärvändningen på TVPlay ser man kKristersson och Batra entusiastiskt klappa händerna när Reinfeldt kom in på scenen och ställde sig bakom en skylt där det stod ” Alla behövs”.

  Varför frågar ingen Kristersson hur långt han är villig att kompromissa med Annie Lööf i migrationsfrågan vid en ev. Alliansregering?

  Bevisligen behåller M delar av migrationspolitiken som de kom överens om med MP.
  Lyssna t ex på Ann Heberleins intervju med Thomas Gür. Han genomskådar M:s migrationspolitik.
  https://www.youtube.com/wat

  Gillad av 2 personer

  • A skriver:

   S kommer lägga en budget nästa höst som är tio miljarder snålare på migration/integration än vad en alliansregering anslår.

   Här är det något som inte stämmer?
   Kristersson högljudda retorik om stängda gränser osv ett plagiat av SD politik.

   M vill ta emot uppåt 30000 asylsökande per år, på 3 år kan det bli uppåt 100000 asylsökande lägg därtill anhöriginvandring

   Är strategin att stänga dörren mot SD för att legitimera ett samarbete med vänstern en sjuklöver eller sex, Jonas lär väl inte bli inbjuden.

   Gillad av 2 personer

 27. Lasse Forss skriver:

  Jag brukar själv använda metoden. Senast gällde det SMHI:s ”översvämningskartor”, dvs hur mycket Östersjön kommer att stiga framöver. Jag skickade ett mail till SMHI och frågade hur man kommit fram till att Östersjön, som har en genomsnittlig landhöjning på ungefär 5 mm per år, skulle kunna svämma över. Jag fick svar från Karin Först, kundtjänst. Hon skrev att det var kul att jag var intresserad av klimatfrågan och kom med några intetsägande svar. Jag replikerade med att visa havsnivåer, mätta med peglar, över hela klotet och jag kunde inte hitta någon acceleration i nivåhöjning som SMHI påstår. Jag korrigerade också Karin Först uppgift om att landhöjningen i Stockholm är 0,53 mm per år och visade att SMHI uppgift är 5,3 mm.
  Nu fick jag inget svar. Så jag har skickat mailet till Karin Först till registrator på SMHI. Ännu har jag inte fått någon kommentar.

  Gillad av 1 person

 28. Rikard skriver:

  Hej.

  En god början.

  Nästa steg är att bli partimedlem. Det kvittar i vilket parti. Väl inne börjar man klättra och samtidigt infiltrera sin egen agenda i partiets egen. Kan man dessutom diskret knyta band med likasinnade i andra organisationer och partier kan man snabbt få en extrem (som i ej representerad hos flertalet i partiet) åsikt normaliserad och sedan upphöjd till dygd. Studera hur feminismen gjort så från mitten av sjuttiotalet och framåt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 29. Per-Anders skriver:

  Man får inga svar från politiker i dagens Sverige. Inga personliga svara utan bara standardiserade svar vars innehåll är lika med noll.

  Gilla

 30. phnordin skriver:

  Tack för dessa synpunkter. Jag är beredd bidraga till en organisation bestående av övertygade anti-PKister, som kan föreslå teman för kampanjer via internet och därmed påverka opinionen. (typexemplet är AVAAZ -en organisation av annan politisk inriktning).

  Gilla

 31. John Nilsson skriver:

  Bra initiativ.

  Ett sådant här brevskrivande skulle kunna göras mera attraktivt och inspirerande, om det funnes en sida där inidividers brevskrivande kunde publiceras på ett samlat sätt, framgångar delas och motstånd analyseras. Det vore ett sätt att lära sig om hur saker fungerar, en ”demokrati-skola”, om man så vill.

  Idén är väl att ett personligt mail, till en myndighet etc, antagligen väger tyngre än en kommentar på en blogg eller en tweet. Blir man fler som gör det, borde effekten öka. Jag tycker dock att det är ett särskilt värde i att göra det som individ, både för sin egen skull och för mottagarens skull. Beslut och politik påverkar individer, inte bara lobbygrupper och ”intressen”.

  Gillad av 1 person

 32. Pär Engström skriver:

  Rutger pekar på vikten av att följa gällande lagstiftning.
  Men vad ska medborgarna göra om de anser att lagarna är tokiga?
  Ska de följa lagarna och samtidigt verka för en förändring?
  Om så är fallet kan medborgarna också vilja ändra på den befintliga lagstiftningen, via 1000-tals mail, t.ex. om betygsättning i skolan och tillfälliga uppehållstillstånd?

  Här erinrar jag KDS-politiker i Uddevalla som går emot partiledningen och vill ändra så att det tillfälliga uppehållstillståndet ska bli permanent – eftersom ett tilfälligt uppehållstillstånd och osäkerhet kring den asylsökandes framtid påverkar den asylsökandes hälsa och lärande negativt.

  Att en lärare ska sätta betyg som avgör om en person ska få stanna eller sändas tillbaka till Afghanistan är en ny uppgift för lärare – en uppgift som de hittills inte är utbildade för. De får nu snabbkurser i hur de ska hantera denna och liknande situationer.

  Att sparka rektorer och lärare kan vara en tillfällig lösning. Men detta kommer inte åt grundproblemet. Läraryrket idag grundas mycket på att bygga upp tillit i sociala relationer vilket innebär att en lärare inte är utbytbar (vad händer när en vikarie kommer?) – medan betygsättning bygger på avstånd och objektiva kriterier där lärarna förväntas vara utbytbara – oavsett lärare förväntas betygsättningen bli detsamma.

  Gilla

 33. Carl G. skriver:

  Det hade varit klädsamt om Rutger bedrivit pennkrig för svenskens skull. Men nej det är ”befolkningen” han strider för och han skiter högaktligen i fattiga svenskar. Och då är det medelklassen hen tänker på. Inga rika eller fattiga svenskar har nåt att hämta här…

  Alltså Det Goda Samhället utger sig för att vara en borgerlig tankesmedja, men sanningen är ju den att skribenterna är vänsterliberaler.

  Gilla

 34. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Rågången mellan den genomfalska och respektlösa värdegrundsevangelisation pk-ismens förslagna prelater torgför via den subjektiva ”mänsklighet” de företräder och rent bedrägeri konvergerar och bildar en osund symbios, medan föråldrade begrepp som yrkesetiska principer och vuxet omdöme får stå tillbaka för godtyckliga och avgjort förvekligade ställningstaganden.
  Ovärdigt, bildningsfientligt och moraliskt förkastligt!
  Andreas.

  Gilla

 35. V for Vendetta skriver:

  Ett litet inlägg om kommunens skyldighet att värna barn. Om det kommer en ansökan från en person som inte är skriven i kommunen eller vistas är som tillfällig besökare så är kommunens ansvar att tillse att den sökande får bistånd så att denne kan ta sig till hemorten för att där söka sitt försörjningsstöd eller fullständigt bistånd. Finns det barn med i bilden skall dessa under den tiden ansökan behandlas inkvarteras i skydd och om det finns skäl skall utredning inledas om föräldraansvar. Kommunens ansvar sträcker sig alltså bara så långt att man får pengar till en biljett hem och kanske en bit mat, resten skall sökas på hemort.

  Gilla

 36. Gunnar Karlén skriver:

  Mitt intryck är att många makthavare av olika slag låter bli att besvara e-post om ärendet är det minsta besvärligt. Däremot när det gäller ett vanligt postbefordrat brev är det bara ett fåtal som avstår från att svara. De allra värsta! Och vem vill tillhöra den kategorin?

  Jag tror alltså att ett mer begränsat antal vanliga brev kan ha bättre effekt än massor av e-post, som är lätt att radera. Dessutom kan mottagaren tänkas inse att den som gjort sig besväret att skicka ett vanligt brev kanske inte kommer att ge sig så lätt!

  Gillad av 1 person

 37. O.T. skriver:

  Det är som vanligt lite roligt att titta på Moderaternas Facebooksida och läsa kommentarerna. Det brukar alltid vara de SD-vänliga kommentarerna som får flest ”gilla”.
  Igår hade de ett inslag där rubriken är; ”Regeringens dagar är räknade”, signerat Ulf Kristersson.
  Den kommentar som fått helt överlägset flest ”gilla” är denna:
  ”Nu har vi Svaret: Moderaterna fortsätter sin linje med att sammarbeta med partier som vill öka invandringen och som vill tillåta anhöriginvandring.
  Räkna med ca 300 000 nya som ska försörjas och som inte kommer i arbete de första 9 åren. Många av dom kommer hit och får sin Pension direkt.
  Sverige med 7klövern vid makten kommer att bli vägen mot fattigdom för många som arbetat hela sitt liv i Sverige och trott sig få en hygglig ålderdom.
  Sverige kommer fortsatt att ha världens högsta skatter. Pensionsåldern kommer att höjas till föreslagna 69 år. Allt för att försörja turister från Mellanöstern. Läst på,samnytt.se

  Gilla

 38. Björn skriver:

  Såg ”dokumentären” Tvärvändningen-om svängningen i flyktingpolitiken på SVT tidigare i kväll! Där bekräftades vad många av oss hela tiden trott; Att Sveriges migrationspolitik under en lång följd av år, haft som ENDA syfte att INTE ge Ny Demokrati och senare SD, rätt i sina bedömningar av hur skadlig den gigantiska invandringen var och skulle bli för landet! Hellre offrade de styrande kallsinnigt sitt/vårt land, än erkände att kritikerna hela tiden haft rätt! ”Vi kunde ju inte ta de nödvändiga besluten, för då skulle vi blivit tvungna att erkänna att Ny Demokratis politik var den rätta, och det skulle gett dom chansen att slå sig för bröstet” var det nån kvinnlig politiker som sa, så här efteråt! Landsförrädaren Reinfeldt använde senare samma modus, när han ingick förbund med MP, I STÄLLET för att RÄDDA Sverige, tillsammans med SD! Det är märkligt och otroligt sorgligt, att några få politiker, galna av hat, har tillåtits ödelägga ett av världens bästa och mest framgångsrika länder, så som nu skett!

  Gillad av 2 personer

 39. bjornwiklund skriver:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  Idag gäller det
  – betyg, för att på låtsas bli duktigare….
  – boende för att på riktigt passera den kö som oftast finns rörande boenden
  – jobb där de facto kostnaden för AG blir låg eller försvinnande liten
  – – – om man gör rätt för sig till 20-30% men AG betalar bara för 10-20%
  – utbildningsplatser på mpopulära lärosäten…
  .
  allt syftar till att dölja decennier av helt fel beslut och slutsatser….
  .
  pensionsräddarna:
  decennier av invandring för att lösa problemen med att de föds för få barn och att vi har för många pensionärer.
  Empiri visar att de senaste decenniernas invandring varit kontraproduktiv iopm att andelen barn är hälften och andelen de facto pensionärer är dubblet mellan utrikes och inrikes födda . drygt en halv miljon det senaste decenniet bara…

  Gilla

 40. Ulla L skriver:

  Jag har också meljat i många frågor till alla våra riksdagspartier och andra makthavare – och av de fåtal svar jag fått dragit slutsatsen att det är bortkastad tid. Men om det organiseras upp så att jag inte känner mig ensam om att ifrågasätta dumma beslut kan jag tänka mig att ta nya tag.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.