Gästskribent John Gustavsson: Det är dags att lagstifta om yttrandefrihet på social media

För några dagar sedan publicerade Sverigedemokraterna en dokumentär om Socialdemokraternas historia. Dokumentären hann ligga uppe mindre än ett och ett halvt dygn innan YouTube tog ner videon då den ansågs bryta mot sajtens regler. Om jag vore Sverigedemokratisk strateg så hade jag inte kunnat önska mig ett bättre händelseförlopp:

Hundratusentals människor hann se dokumentären innan den togs ner, ännu fler kommer att se den nu när censuren skapar publicitet (för dokumentären har redan laddats upp på många andra ställen), och Sverigedemokraternas image som de nedtystade sanningssägarna stärks. Men censur av detta slag borde inte vara tillåtet i en demokrati, och för att kunna säkerställa demokratins överlevnad måste vi nu lagstifta om yttrandefrihet på sociala media.

Idag är internet, och social media i synnerhet, en oersättlig del av politiken. Via social media kommunicerar partier med väljare på ett sätt de aldrig gjort tidigare. Helt ärligt misstänker jag att detta val kan bli ett av de allra sista med valstugor, för vem vill traska ner till en valstuga när man kan ställa politikerna mot väggen på Facebook?

Men detta innebär också att sociala media-plattformar får ett otroligt inflytande över vilka som får höras och inte. YouTubes radering av denna dokumentär är bara det senaste i en lång rad påverkansoperationer (och ja, jag tycker den termen är lämplig) från internetjättar.

Juridiskt sett så omfattas Facebook och YouTube inte av yttrandefriheten; det är bara staten som inte får förbjuda dig att säga något. Med vanliga företag i länder med demokratiska kulturer så är detta inget större problem, men Google (som äger Youtube) och Facebook är inga vanliga företag. Deras dominans på social media är enorm, och om de gemensamt bestämmer sig för att censurera en politisk aktivist eller ett politiskt parti, så kommer det partiet få väldigt svårt att nå ut till väljare. Demokratin blir alltså i praktiken begränsad.

Problemet förvärras av att Sveriges kultur blivit allt mindre demokratisk, vilket populariteten hos rena censurnätverk som #jagärhär visar. Censurnätverken genomför aktioner där man massanmäler ett visst inlägg, YouTube-klipp eller person i hopp om att algoritmerna automatiskt ska plocka ner inlägget eller stänga av personen (det är inte alls osannolikt att en sådan automatisk åtgärd ligger bakom nedplockande av dokumentären). I en mer demokratisk kultur hade lagstiftning mot Google och Facebook inte behövts då deras censur hade mötts av bojkott från både höger och vänster, men sådan är den politiska kulturen inte i Sverige idag.

Detta är inte heller egentligen en radikal åtgärd. Sverige har sedan urminnes tider tagit för givet att företag har ett ansvar gentemot samhället i stort, vilket är anledningen till att vi har vi lagar mot exempelvis diskriminering. Det är inte heller en ny idé att storföretag ställs inför större krav än småföretag. Det finns ingen anledning till att staten ska tvinga fram yttrandefrihet på vartenda litet forum på internet, men det finns anledning att göra det på dominerande plattformar som alla politiska aktivister i praktiken måste använda för att kunna få livsluft idag. Det är därför rimligt att sådan censur endast bör vara tillåten om personen eller organisationen bakom fått sin sak prövad i domstol och dömts för olaga hot, hets mot folkgrupp eller liknande brott.

Men om nu nedtagandet av dokumentären egentligen gynnar SD, som jag skrev i början, varför inte ignorera censuren? Saken är den att det inte bara är SD som parti som censureras. Vanliga skribenter får sina inlägg och konton borttagna varje dag. Jag tror inte att Facebook kommer radera SD:s officiella konto, men alla vanliga skribenter som med sina texter sprider information och bidrar till den livsviktiga idédebatten ligger sämre till. Senaste exemplet på detta är Jan Sjunnesson som fått båda sina konton (som han haft i över 10 år) permanent raderade från Facebook. När konservativa skribenter inte kan publicera och sprida sina texter fritt, så missgynnas yttrandefriheten även om såna här uppseendeväckande fall av censur slår tillbaka på censurmakarna.

John Gustavsson är doktorand i nationalekonomi på National University of Ireland, Maynooth och forskar inom beteendeekonomi. Han har sedan tidigare en Master’s degree i beteendeekonomi från University of Nottingham, ett av världens tre främsta universitet inom området. John är född 1991 och växte upp i Örnsköldsvik. Följ gärna John på Facebook. Du kan stödja John Gustavsson genom att swisha till 00353 87 102 63 68.

56 reaktioner på ”Gästskribent John Gustavsson: Det är dags att lagstifta om yttrandefrihet på social media

 1. villervalle03 skriver:

  Jag håller med, det behövs ett försvar mot den åsikts censur som sker. Att de största, Facebook Yuo Tube m.fl. har en möjlighet att styra flödet efter eget huvud och egna värderingar är ett dilemma. Det kan orsaka och orsakar redan stor oreda i den demokrati vi levt i hitintills. Lagstiftning om det fria ordet är nog det enda sättet mot den stora globala publicistiska internet industrin. Eftersom staten nu förhandlat om censur mot vissa, t.ex GS med dessa, så borde väl motsatsen gå att framhandla. Stora företag som vill köpa upp andra och bli allena rådande, åsätts restriktioner för att inte få ensamrätt på marknaden, samma borde gälla dessa giganter på internet, lagar och regler som försvarar människors rätt att få komma till tals

  Gillad av 1 person

 2. Aurora skriver:

  Fäster mig vid orden att ’Sveriges kultur blivit allt mindre demokratisk’. Ja, man (läs bl.a M Johansson men även många skattesubventionerade organ) försöker mer och mer strypa åsikts,-yttrande,-och tryckfriheten i syfte att, som man påstår, försvara demokratin. Alltså, förhindra vissas demokrati för att försvara sin egen rådande demokrati. Tekniken används vanligtvis i diktaturer. F.ö är jag nyfiken på om det bara är sossarnas ’reklamfilm’ som ska visas i tv. Eller får alla 7-klöverpartier visa valrekkam. Räknar med att SD kommer inte att få medieutrymme. Tänk vilken enastående ’svensk’ version av demokrati vi kan visa upp.

  Gilla

  • Åse skriver:

   Socialdemokraterna tog med sig utomstående svenska barn när partiet skulle spela in sin valfilm på Rågsvedsskolan i Stockholm tidigare i sommar. Egentligen finns det nämligen knappt några svenskar på skolan, uppger Expressen.

   Moderaten Hanif Bali har uppmärksammat händelsen på sin Twitter.
   – Stefan Löfven åker alltså till en förortskola och blir tvungen att ha med sig blonda statister för att ”få mångfald.”

   Gillad av 4 personer

 3. bjornwiklund skriver:

  ”Detta är inte heller egentligen en radikal åtgärd. Sverige har sedan urminnes tider tagit för givet att företag har ett ansvar gentemot samhället i stort, vilket är anledningen till att vi har vi lagar mot exempelvis diskriminering. ”

  Gilla

  • bjornwiklund skriver:

   MEN vad är att driva ett särintressen ochvad är rimligt? Att hoppa minst 2 meter i höjd är duktigt och för de flesta av oss omöjligt… ska vi gilla läget eller ska vi via lagar mot diskriminering agera mot de som hoppar högst?

   Gilla

   • Underdog skriver:

    Jag känner mig kränkt av att jag är för kort för att bli basketspelare och kräver att DO ingriper så att korgen hamnar på en sådan höjd att alla kan göra ”slam dunk”.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Vad det handlar om är att de som tillhandahåller infrastruktur inte har rätt att bestämma vilka som får använda den.

    Frågan kom upp i telefonens barndomstid huruvida Televerket hade ansvar för vad folk sa i telefonerna. Svaret blev att de inte hade det men de kunde å andra sidan inte hindra misshagliga personer från att skaffa abonnemang.

    I USA har Google och Facebook juridisk status som plattformar och inte som ansvariga utgivare och de kan därför inte stämmas för innehållet. Konsekvensen av denna status är dock att de inte kan självsvåldigt bestämma vllka som får publicera där.

    Gilla

  • nationstatist skriver:

   Att vi har annorlunda lagar för storföretag är inte för att straffa de som gör bäst ifrån sig utan för att i detta fall trygga demokrati inte bara på pappret utan i praktiken. Facebook är dagens torg, och precis som ingen utan synnerliga skäl kunde avvisas från torg förr så ska ingen utan synnerliga skäl kunna avvisas från Facebook idag.

   Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Enligt konkurrenslagen (2008:579) 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar gäller:
  7 § Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet.

  Sådant missbruk kan särskilt bestå i att
  1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
  2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
  3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller
  4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

  Punkt 2 skulle kunna vara tillämplig när t.ex. Youtube tog bort filmen om socialdemokratins nazistiska rötter om den inte hade lagts tillbaka. Frågan måste dock avgöras i domstol i det enskilda fallet. Den som missgynnas av ett företag som har en dominerande ställning på den relevanta marknaden kan driva frågan.

  Gillad av 4 personer

 5. Jan Bengtsson skriver:

  Vår svenska regering HOTAR MED lagstiftning istället,
  för att insKRÄNKA yttrandefriheten!

  Arbetar alltså EJ för att säkra/stärka den,
  vilket i hög grad även stämmer i EU…

  De KRÄNKNINGAR som planeras av Regeringen,
  för de oberoende journalister,
  som granskar våra myndigheters (S)löseri internationellt,
  leder till ett STASI-samhälle,
  med repression övervakning/avlyssning…

  Gillad av 3 personer

 6. R.Nilsson skriver:

  ”YouTubes radering av denna dokumentär är bara det senaste i en lång rad påverkansoperationer från internetjättar.”
  —————-
  Denna radering var ju också en fientlig handling mot Sverige och svenska folket.

  Gillad av 3 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Det är dags inte att lagstifta, utan att grundlagsstifta. Kommunikation på sociala medier måste få samma grundlagsskydd som kommunikation i brev eller på telefon. Ett sådant skydd är även ett nödvändigt skydd av de företag eller organisationer som utför informationsöverföringen, eftersom de annars skulle bli personligen ansvariga för alla yttranden som de sprider. Det hela är mycket enkelt, det är ett redan löst problem.

  Gillad av 12 personer

  • olle reimers skriver:

   Regeringen visade tydligt sina avsikter i samband med riksdagsbehandlingen av EU:s yttrandefrihetsdirektiv; att begränsa snarare än stärka yttrandefriheten. Den minnesgode vet att propositonen fick nedgörande kritik i remissomgången man att man trots detta fortsatte på den inslagna vägen.

   En smärre avledningsmanöver har hållit kritikerna lugna tills vidare.En de menar dock att den lagändring som ska godkännas av den nyvalda riksdagen i höst bäddar för förslag i ytterligare begränsande riktning.

   Gilla

 8. Jaxel skriver:

  Instämmer. När privata företag blir en del av den (digitala) infrastrukturen så kan de inte fritt bestämma vem som får utnyttja denna infrastruktur.

  Detta kan även gälla andra typer av tjänster. Drar mig, diffust, till minnes ett fall där betalkortsföretagen, på politiska grunder, stoppade överföring av pengar till någon organisation.

  Gillad av 1 person

 9. MartinA skriver:

  När man väl lyckats få tillräckligt med makt för att kunna driva ett förbud mot censur på sociala medier så kommer man troligtvis inte längre ha nytta av förbud mot censur på sociala medier. Lättare att lyfta på luren och ringa Facebook och be dem ta ner det man vill att de tar ner.

  Gilla

  • bejji skriver:

   Detta har redan förekommit, enligt IT-minister Peter Eriksson (MP).
   Samme Peter Eriksson (som vanligt uppblåst och pösig), vilken före valet i augusti 2010 i en valintervju i SR pläderade för att Sverige skulle införa månggifte. Hittills har varken han eller Miljöpartiet tagit avstånd från yttrandet.

   Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Det hjälpte till att det blev en snackis…

   Östermalmstorg 2.0!

   Att tjurarna inte lär sig,
   att låta bli att rusa efter (S)kynket?

   Gilla

  • nationstatist skriver:

   Som Jan påpekade, det gjorde det hela till en snackis och gav det därmed en publicitet videon aldrig fått om det inte vore för censuren. Samtidigt demonstrerade det vilken makt sociala media-plattformar har idag, vilket säkert kan skrämma en del och ha en negativ effekt i och för sig.

   Gilla

 10. Östrahult skriver:

  Detta är ett problem som kommer att tillta. Det är två komponenter:

  Monopolföretag som fått en orimlig ställning inom sociala medier. Här måste staten ingripa genom klämma åt missbruk av dominerande ställning. Staten borde också finansiera framtagande av alternativ till Facebook m fl. Finansiärerna av dominerande sociala medier borde sättas under press.

  Den andra komponenten är den allvarligaste, att regering, politiker och MSM utövar påverkan på sociala medier som innebär censur. Endast valresultat kommer att påverka detta. Möjligen kan kampanjer att säga upp abonnemang på DN och SVD ha viss effekt.

  Gillad av 1 person

 11. Min gamla klarinett skriver:

  Jag gillar Victor Davis Hansons återkommande schavotteringar av Zuckerberg och de andra mogulernas liberala hyckleri där den enda Rosita de träffar är hon som diskar deras skitiga sojamjölkskoppar och den enda Carlos är han som klipper det alltid gröna gräset i vattenbristens Kalifornien.

  Gillad av 5 personer

 12. Enough skriver:

  Det fria ordet är under hot, det är ganska självklart att det är (S) som driver på det, dom är det parti som är närmast NASISTERNA, ett socialdemokratur parti!

  För att kunna kontrollera folkmassan, krävs någon form av diktatur, den utövas av (S) via begränsningar i åsiktsfältet, där går skiljelinjen mellan kommunister och den fria marknaden!

  Gilla

 13. Jari Norvanto skriver:

  Dokun ‘Ett folk, ett parti – Socialdemokraternas historia’ försvann förvisso från Youtube, men var snabbt tillbaka. The backfire of censorship… Vad så kallade sociala medier och kommenteringstjänster istället fortsätter med är att stänga av enskilda medlemmar eller lägga dem i frysboxen genom t ex shadow banning.

  Gillad av 1 person

 14. Karl skriver:

  Kort Kronologisk Kommentar:
  Det tyska nazistpartiet var ett rasistiskt parti med rötter i den svenska socialdemokratin.
  Framstående tyska nazister hyllade det svenska initiativet med rasbiologiska institutet (grundat 1922 under Brantings regeringstid) som ett föredöme.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Men det tala(S) det mycket tyst om…

   Även om det inte var obekant för initierade!
   TInspirerade tyskar utvecklade teorierna, är väl korrekt uttryckt?

   Gilla

 15. Magnus Rosensparr skriver:

  Javisst måste också vi här i Sverige skydda internet från politisk censur, men då kan inte staten vara part i målet som t.ex. Morgan Johanssons lilla samverkansgrupp med sociala mediejättar, där man drar upp riktlinjerna för censuren mot alternativmedia och icke politiskt korrekta åsikter. Sverige har ett stort arbete framför sig. Vi måste ha en helt ny regering, helt nytt sammansatt parlament, ny regeringsform, vassare mediegrundlagar och en författningsdomstol. Det kan bara åstadkommas av en majoritet som har drygt femtio procent i riksdagen. Klaras detta inte i årets val kommer det garanterat att göra det i valet 2022, för vid det laget kommer det inte att finnas något alternativ mer än undergången.

  Gillad av 2 personer

 16. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Följande video om amerikanska Communications Decency Act är väldigt upplysande. De sociala medie-företagen lever farligt då de bryter grovt mot den.
  Lagen skyddar dem mot åtal för t.ex. förtal, genom att de INTE är publicister utan att betrakta som plattformar för kommunikation. Publicister har rätt (och skyldighet) att fatta redaktionella beslut om det som publiceras. Det är därför det finns ansvariga utgivare. Genom att de inte är publicister ansvarar de inte för det som publiceras, och har därmed inte heller någon rätt att filtrera bort material på grund av sitt innehåll. Enligt amerikansk lag befinner de sig alltså i ungefär samma position som en telefonleverantör eller förmedlare av brev.
  Hoppas att Trump-administrationen eller andra konservativa sätter åt dem riktigt rejält för att de bryter mot lagen.

  Gilla

  • nationstatist skriver:

   Problemet med att Alex Jones blev avstängd är orsakerna som angavs, nämligen att han ”hetsat” mot muslimer, transpersoner etc. Detta är för vagt.

   Om man däremot hade stängt av Jones för att han begått förtal och ärekränkning mot föräldrarna till de barn som mördades i Sandy Hook genom att påstå att de ljög, att de var skådespelare, att deras barn aldrig funnits eller fortfarande var vid liv – lögner som Jones spred som ledde till att föräldrarna fick ett levande helvete med Jones-anhängare som dök upp på tröskeln och började hota dem och krävde att få veta ”sanningen”. Det hade varit ett OK skäl att utesluta honom då förtal aldrig täckts av yttrandefriheten.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Jag har satt mig noga in i frågan om Sandy Hook och Alex Jones uttalanden i frågan. Det han säger är i själva verket att det ”finns mycket som tyder på” att Sandy Hook var en psy-op; d.v.s. en händelse som såg ut på ett visst sätt men i själva verket var något helt annat.

    Hela Sandy Hook är så konstigt med så många märkllga detaljer att det är berättigat att ställa den typen av frågor och kräva svar.

    Allt sedan begreppet konspirationsteorier lanserades av CIA och via Operation Mockingbird beväpnade de stora medianätverken för att få stopp på kritiker av Warrenkommissionens slutsatser rörande mordet på JFK med New Orleans åklagaren Jim Garrison som främsta namn; har det använts som ett medel och motiv för att kunna stänga av eller utesluta kritiker.

    Framför allt i fallet Kennedy men också fråga om händelserna den 11 september 2001 (9/11) har det uppstått allt större och bredare rörelser som ifrågasätter de officiella versionerna. Den som betecknas som 9/11 ”truther” och som anses stödja någon av de många ”truth movements” med miljontals sympatisörer, riskerar att mista såväl jobb som familj och vänner.

    Det har alltså blivit ett högt pris att betala för den som framför kritik mot den officella versionen av vissa viktiga händelser. Minns bara vad GW Bush sa, med adress till alla världens länder, i anslutning till 9/11 och om kriget mot terrorismen: ”you have a choice to make: you are with us or with the terrorists”.

    Budskapet var tydligt. Ifrågasätt inte vår sanning, då går det åt skogen för dig! I praktiken var det inte riktat till enbart till länder utan till företag, institutioner och enskilda människor. Tidga kritiker som UTAH-professorn i fysik Stephen Jones och en annan fysiker Kevin Ryan fick båda sparken från jobbet för att de påpekade att förklaringen av fallet av tornen stred mot fysikens lagar.

    Jag tror att du John, begår ett misstag när du tycker att man gott kan stänga av någon som varande konspirationsteoretiker. I fråga om Sandy Hook anför man att föräldrar till de avlidna barnen har lidit skada av Jones ifrågasättande. På samma sätt har man angripit kritiker mot 9/11 ommission Report på grunden att man sårar familjerna till de omkomna.
    Tänker man efter så är det inte kritikerna som sårar. Om det hela var en psy-op så är det de som genomförde dem och myndigheterna som ska klandras.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    En viktig fråga när det gäller det som kallas konspirationsteorier och kritiken mot konspiirationsteoretiker är huruvida det finns en faktaunderbyggnad eller inte.

    Poängen med att avfärda en person med de sagda begreppen är att man inte ens behöver diskutera verkliga fakta. Förklaringen att vederbörande är konsprationsteoretiker räcker.

    Att kalla en person ”konspirationsteoretiker” och med det som argument vifta bort allt vad denne har att säga är också att förklara att vederbörande är en notorisk lögnare och av den anledningen inte värd att lyssna på.

    En person som gång på gång blir påkommen med grava lögner får finna sig i att ha mindre trovärdighet som berättigar till allmänt avfärdande. Det utesluter dock inte att vederbörande någon gång kan visa att hans utsaga är underbyggd med fakta.

    Ifråga om konspirationsteoretiker har det blivit värre än att vara lögnare. De spelar ingen roll att man har fakta till stöd. Brottet man gör sig skyldig till är att man attackerar en allmänt accepterad sanning som skulle orsaka svåra nationella trauman om de blev uppdagade. Man skapar kognitiv dissonans och det är något som gör rejält ont.

    Ett exempel på hur Bushregeringen kunde hantera någon som inte accepterade den officiella sanningen om Saddams massförstörelsevapen är den om undercover CIA – agenten Valerie Plame. Hon var gift med en fd ambassadör, Joe Wilson,som av regeringen fick i uppdrag att åka till Nigeria och raportera om hur Saddam köpte uran därifrån. Han rapporterade som det var; det fanns inga sådana köp. Utredningen begravdes och när det sedan ändå angavs somm ett bevis mot Brown skrev han en op-ed i Washington Post om saken. Hämnden blev att Valerie Plames identitet läcktes ut och hon fick sitt och sin makes liv förstört

    Gilla

 17. Mats R skriver:

  Det är ingen bra idé att tvinga privata webaktörer till att publicera allt på sina sajter. Äganderätten måste ha sista ordet, om man inte vill ha en helt bisarr situation. Det som kan hjälpa, är att starta icke-vänstersajter där riktig yttrandefrihet råder, och bojkotta vänsterliberala sajter som t.ex. Facebook. Man kan starta en konkurrent till Facebook, till Twitter, till vadsomhelst. Man kan starta en egen sökmotor, som inte filtrerar på politiska grunder, ja, man kan faktiskt bygga upp ett helt alternativt Internet, eftersom hårdvaran numera är billig och mjukvaran är gratis (enda kostnaden är den tid det tar att lära sig använda den).

  Låter det här utopiskt? Jag försäkrar att det inte är så, tvärtom är jag övertygad om att vi kommer att få se åtminstone en del av detta realiseras inom en ganska snar framtid.

  Gillad av 1 person

  • nationstatist skriver:

   Idag så är Facebook direkt nödvändigt. Du kan bojkotta det, men dina vänner då? Dina släktingar? Hur håller du kontakt med dem?

   Dessutom är det bättre att ha STORA plattformar där alla får plats och det faktiskt sker diskussion och meningsutbyte än att alla drar till sina egna små plattformar som bara blir echo chambers (åsiktskorridorer).

   Jag sa heller inget om att alla hemsidor skulle behöva publicera vad som helst, utan denna regel skulle bara gälla de allra största, vilket jag uttryckligen sa i artikeln.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.