En socialdemokratisk international

Patrik Engellau

Om den socialdemokratiske agitatorn August Palm återkom idag, hundra år senare, så kan man undra hur han hade låtit. Jag tror att han hade låtit som USAs fyrtiofjärde president Barack Obama.

Nyligen höll Obama ett tal i Sydafrika med anledning av att det var 100 år sedan Nelson Mandela föddes. Enligt The New Yorker, som publicerade talet, var det Obamas ”hittills mest utförliga reflektioner kring det rådande politiska klimatet”.

Nu kanske du fnyser lite och undrar varför man ska bry sig om vad en avdankad amerikansk president, som dessutom kanske inte var så framgångsrik, har att säga. Men Obama är en begåvad människa och här artikulerar han en tolkning av världen som jag tror en sådan som Sveriges utrikesminister Wallström varit glad om hon lyckats formulera. Obama skildrar världen i termer som skulle passa en socialdemokratisk international om det hade funnits någon. Han talar om vad ”vi” ska göra utan att nämna vilka han avser. Men det känns som en global grupp socialdemokratiska politiker med förankring i FN och motsvarande internationella organ, en grupp människor som visserligen är födda någonstans, men som höjt sitt tänkande över nationsgränserna och känner sig som representanter för mänskligheten och jorden.

Under 1900-talets sista årtionden, säger Obama, efter murens fall, startade en demokratisk världsrörelse. ”Respekt för lagstyre och mänskliga rättigheter såsom de formulerats i FNs deklaration blev den styrande principen i majoriteten av världens länder, även där verkligheten inte nådde upp till idealen… Plötsligt lyftes en miljard människor ur fattigdom.”

(Förlåt en kanske futtig sidokommentar. Obama använder passiv form. En miljard människor ”lyftes”. Av vem, undrar man. Varför inte ”lyfte sig”? Jag ser troll överallt, i detta fall välfärdspolitiskt överhetstänkande. Jag tror det är ett pretentiöst ”vi” som vill ta åt sig äran.)

Men trots framgångarna har den ”internationella ordningen inte uppfyllt sina löften”, fortsätter Obama. (Vem är det som lovat något? FN?) ”Det är ett uppenbart faktum att rasdiskriminering fortfarande existerar både i USA och Sydafrika… Kvinnor och flickor förmenas fortfarande positioner som ger makt och inflytande.”

Den ekonomiska ojämlikheten har exploderat. ”Det har lett till att några dussin individer kontrollerar lika mycket pengar som den fattigaste hälften på jorden… Den nya eliten och de professionella klasser som stödjer dem skiljer sig på avgörande sätt från de tidigare härskande aristokratierna.” Många av dessa människor, understryker Obama, är hyggliga personer (varav många finansierat hans valkampanjer antar jag)men de saknar nationell förankring och har därmed isolerat sig från de vardagsbesvär som folk i deras ursprungsländer drabbas av. De lever i sin egen globala, superrika bubbla.

Bristen på jämlikhet har lett till starka motrörelser, förklarar expresidenten. Attacken mot World Trade Center den 11 september inledde en internationell terroristkampanj. I Ryssland återupprättades gradvis den auktoritära kontrollen. I USA och Europa utmanades globaliseringen först av vänstern och sedan av högern. ”Dessa rörelser gav uttryck för den olust många kände att deras ekonomiska säkerhet undergrävdes och deras sociala status och privilegier eroderades, att deras kulturella identitet hotades av främmande människor som såg annorlunda ut och inte bad till Gud på samma sätt.”

Så nu, på Nelson Mandelas hundrade födelsedag, ”står vi vid ett vägskäl där två helt olika visioner av mänsklighetens framtid konkurrerar om världens medborgares hjärtan och sinnen”.

En möjlighet är att världen återvänder till det tillstånd som rådde före de senaste årtiondenas framgångar, en tid då ”makten regerade oinskränkt, då politiken var en fientlig tävling mellan stammar och raser och religioner och nationerna tävlade i ett nollsummespel och ständigt hotade varandra med konflikter tills ett riktigt krig bröt ut. Är det så vi vill ha det?”

Obama har en annan vision: ”Vi har en bättre historia att berätta.” (Ständigt detta ”vi”.) ”Jag tror på Nelson Mandelas vision. Jag tror på den vision som delades av Gandhi och King och Abraham Lincoln. Jag tror på en vision av jämlikhet och rättvisa och frihet och mångkulturell demokrati byggd på övertygelsen att alla människor är skapade jämlika och har av vår skapare försetts med vissa omistliga rättigheter. Jag tror att en värld som styrs av sådana principer är möjlig…”

Huvudmotsättningen i världen, enligt Obamas tolkning, verkar därmed stå helt klar. På ena sidan står de globala, kapitalistiska eliterna som visserligen får den internationella ekonomin att rulla på, men som samtidigt skapar enorma klyftor och inte ens uppfattar vad de ställer till med eftersom de saknar förankring hos och kontakt med vanliga människor. Om dessa eliter får bestämma går det inte att undvika att odemokratiska populister flyttar fram positionerna och skapar hat och hot på internet och social oro i samhällena.

På den andra sidan står ”vi”. Vi är de som, upplysta av Nelson Mandelas och Abraham Lincolns tänkande, ska garantera freden, framstegen och demokratin. Hur ska det då gå till?

”Hur vi ska åstadkomma detta kommer att variera från land till land… men det kommer inte att handla oreglerad, ohämmad oetisk kapitalism. Ej heller kommer det att betyda gammaldags toppstyrd kommandosocialism.” I stället ska monopol brytas sönder, korruptionen utrotas, förmögenhetsskatt, medborgarlön och allmän sjukvård införas, klimathotet bekämpas plus att Jesu kärleksbud ska gälla.

Obama avslutar med en hyllning till ungdomen som på förekommen anledning gör mig lite betänksam. Han citerar Nelson Mandela: ”När unga människor är upptända kan de krossa förtryckets torn och höja frihetens banér”. ”Det är dags att bli upptänd (aroused)”, manar Obama Sydafrikas ungdom. ”Nu är ett lämpligt ögonblick att bli upphetsad (to be fired up).”

Jag undrar om inte Obama leker med elden. Sydafrika tycks vara på väg att anamma seden från Zimbabwe att stjäla vita farmares land och eventuellt slå ihjäl de vita farmarna. Den främste förespråkaren för detta tycks vara politikern Julius Malema, en ungdomens man. Malema anser att Mandela vek sig för de vita intressena och att det nu är dags att gå längre. Är det lämpligt i detta läge att en internationell ledare som Obama uppmuntrar ungdomarna att bli upphetsade? Obama måste väl ha förstått?

På mig känns Obama för övrigt mest gammaldags även om han har en visserligen, enligt mitt tycke, felaktig men ändå välsnidad analys. När han säger exempelvis att skolorna måste ”lära unga människor kritiskt tänkande, inte bara blind lydnad” skrattar jag bara. Det är sådant som med trovärdighet inte kunnat sägas i Sverige under innevarande sekel.

62 reaktioner på ”En socialdemokratisk international

 1. heraldikern skriver:

  Konstaterar att det är lite olika vem eller vilka som rent politiskt tillskrivs äran av att en miljard människor har ”lyfts från fattigdom”!
  Det kan först ock främst till viss del vara en produkt av korruptionen hos dem som står bakom påståendet eller sköter siffrorna för statistiken.
  Om det är sant så inte är det varken FN med sitt Agenda 21 och numera Agenda 2030 eller några filantropiska Gerorge Soros med sina NGOs ute i världen och inte heller den gamla vanliga kapitalismen som skapat jobb för vanligt fattigt folk.
  Det är helt enkelt Kineserna som lyft en miljard av sitt eget folk!

  Gillad av 3 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Mångkulturell demokrati” – hur man får en sådan att fungera, kan man ju pröva först där verkligheten redan är multietnisk och multikulturell.

  Vilka drömmar man än har om hur vi bör leva och bete oss, kan man inte ignorera det faktum att vi är flockvarelser och skall solidaritet efter etnisk tillhörighet mönstras ut, måste man först veta vad man vill ha istället. – Jag hittar inga tankar om detta någonstans.

  Min egen solidaritet med allt och alla, vilar på idén om att medvetande är en generell aspekt av skeendet och att styrkan beror på komplexitetsgraden. – Döden är en synvilla, ”där jag är, är inte döden och där döden är, är inte jag”.

  Men rättvisa? – Varför det? – Maximera nöjet och minimera obehaget generellt men varför sprida det jämnt över alla?

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ja, den rätta betydelsen av rättvisa skall ju vara att få det man förtjänar och där kommer lagstyre in. – Vilka idéer man än har om framtiden, är det mad rättsordningen man styr och den kan egentligen bara göras på ett sätt för att förtjäna att respekteras: Så att utvecklingen går framlänges. – Så att det går den redlige väl men inte den som mördar och stjäl, – så att livsmiljön blir bättre och inte sämre, – så att artrikedomen består och de omistliga ekosystemens överlevnad säkras, – så att mänsklighetens tillväxt blir kvalitativ istället för kvantitativ.

   Gilla

  • Svenne skriver:

   Bo
   Döden är en synvilla, ”där jag är, är inte döden och där döden är, är inte jag”.

   Jag förstår inte riktigt vad du menar med att döden är en synvilla? Epikuros menade väl att man antingen är död eller levande och detta är ju binärt man kan ju inte vara lite död utan man är antingen eller.

   Avser du att dra en parallell ”verkligheten redan är multietnisk och multikulturell” mellan detta och Epikuros påstående eller har det någon annan betydelse i ditt inlägg? Jag måste erkänna att jag tycker att detta är lite svårbegripligt.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Som död är man ju inte alls, alltså om det inte finns någon tillflykt där man kan vila sig från levandet ett tag innan en reinkarnation.

    Men det finns det kanske inte.

    Att man bara lever en gång, är ju också en sorts sanning som är viktig för att väl ta vara på sina möjligheter men den fungerar inte så bra för förnuftets bevarande.

    Bland tankar jag kryssar mellan, är jag rätt nöjd med denna: Medvetande finns överallt där det finns ett skeende och skärpan beror på hur välstrukturerat skeendet är. – Bevisligen kan materia ha medvetande, d v s om vi bara består av materia, för vi är ju medvetna.

    Var man ser, ser man sig själv.

    Gilla

  • Björn G skriver:

   ”När han säger exempelvis att skolorna måste ”lära unga människor kritiskt tänkande, inte bara blind lydnad” skrattar jag bara.”

   Fake är det som vanligt då sossarna kommer med ‘jämlikhetsbudskap”.
   I deras valfilm 2018,

   är de vita barnen som springer kring Löfven, i slutscenerna på filmen, inhyrda från andra vita skolor. I filmens skola som är Rågsved finns inga sådana barn!

   Förutom detta vurmar ju sossarna för fake även inom universitetsutbildningen. Universitetens kurser i Genusvetenskap – är ju en avart av MarxistLeninistisk ideologi, snarare än vetenskap.

   Gillad av 1 person

 3. J.G skriver:

  Jag tror att Obama är väl medveten om situationen i Sydafrika. Och att han även vet vad han antydde.

  Tittar man på hans presidentstid ser man liknande uttalanden. Och hans politik arbetade mot att liknande skulle ske i USA.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   De två mandatperioderna lär nog att komma fram i nytt ljus!

   Spygate, en demokratisk katastrof, som avvärjdes)
   Där massor av utnämnda skurkar länge får sona sina brott!
   Inkl skarprättaren Mueller?

   Undgår Obama förräderiåtal?
   En Cliffhanger nästan i Lödderklass)

   Gilla

 4. R.Nilsson skriver:

  Lite störande när man läser denna text, eftersom Engellau inte håller reda på singular (vem) och plural (vilka) i texten. Om en enskild person (vem), om en grupp (vilka).
  Irriterande, andemeningen i texten störs.

  Gilla

   • V skriver:

    Det pågår ett lågintensiva krig i Sverige också.
    Avrättningarna man inte talar om
    
Det vi fick veta genom media var att Carola och hennes son befann sig på fel ställe vid fel tidpunkt.
Carola och Emil befanns sig på IKEA. Det hade de rätt att göra
    . Men eritreanen skulle inte befinna sig i Sverige överhuvudtaget.
Dessa två mord är politikerna skuld till.
    
Hade Sverige haft en human flyktingpolitik hade Ukbagabir varit i närmsta flyktingläger i ett grannland till Eritrea

    https://samnytt.se/tre-ar-sedan-carola-och-emil-knivmordades-pa-ikea-i-vasteras/

    Gillad av 4 personer

   • Jan Molin skriver:

    Någon eller några, jag ställer gärna upp, borde göra sammanställningar över alla mördade och skadade svenskar, alla våldtagna kvinnor, alla övergrepp mot svenskar överhuvudtaget. En vitbok som fylls på så länge förrädarregimerna har makten och till dess att samtliga brottslingar skickats ut ur landet. De flesta kommer väl då att hamna i Danmark, som får sköta resten, sedan vart dom vill. De som kommit med flyg får ta sig ”till närmsta enklav” vid flygplatser som Svensson föreslår.

    Gillad av 2 personer

 5. Jan Andersson skriver:

  Obama har inte skrivit talet själv. Och grundproblemet, att så många män i Afrika fortfarande tänker med fel kroppsdel istället för att fundera på hur de skall kunna försörja de barn som de redan har, skiljer dem från de mer krävande västerländska kulturerna som åtminstone under några hundra år först och främst visat och väglett medborgarna till flit och självförsörjning (arbetet först, nöjet sedan) framfört av sockenprästen varje söndag i svavelosande predikningar.

  Man ändå skaffade ändå många barn men under långa tider överlevde bara hälften till vuxen ålder. Barnen var då den enda pension som fanns, och Afrika är fortfarande kvar i detta tänkesätt.

  När hälsoläget och sjukvården förbättrades efter katastrofåren på 1850- och 1860-talen hade varje torpstuga 10-15 munnar att mätta vilket var en omöjlighet, men Nordamerika var den stora säkerhetsventilen på den tiden och flitiga skandinaver var välkomna.

  Idag predikar våra nya präster ”Tänk på dig själv så ordnar vi resten” vilket är en annan omöjlighet, och nu är det ingen generell utväg längre att dra till USA (eller någon annanstans). Vi måste alltså göra upp med våra falska profeter på hemmaplan, lära oss att det är saligare att arbeta och spara än att bara kräva att andra skall kompensera för min bristande ansvarskänsla och arbetslust.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Alltså bara för att du av någon anledning har monogam livsstil som ditt ideal betyder ju inte att alla andra människor har det? Vad gör dina preferenser bättre än deras? När jag jämför nordeuropeers beteende med väldigt många afrikaners beteende framstår afrikanerna som mycket mer framgångsrika och mycket starkare än nordeuropeerna. Blir det inte litet fel att försöka skriva andra på näsan när man är en del av ett folkslag som är så värdelöst att det håller på att försvinna? Vore det inte rimligare att du lärde dig från afrikanerna snarare än att försöka göra dem lika anemiska och ynkliga som nordeuropeerna?

   Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Jag vet inte det ja, det finns naturliga motkrafter. Till exempel så kommer alla nordeuropeer som inte naturligt har stark etnocentris att blanda bort sig. Till exempel kommer inga nordeuropeer som inte har en naturlig drift att skaffa många barn att försvinna på naturlig väg. Till exempel kommer varje nordeurope med någon dragning till en homosexuell livsstil ha en mycket stor sannolikhet att vekrligen göra det, givet samhällsklimatet och därmed drastiskt minska sin fertilitet. Vårt numerär kommer minska till en tiondel eller ännu lägre. Men de som finns kvar kommer ha instinkter som är mycket väl anpassade för sin nya miljö. Och som kommer vara mycket väl anpassade för att snabbt öka sin numerär igen om tillfälle öppnar sig.

    Gilla

   • A skriver:

    Detta MartinA tycker jag är mycket viktigt, och helt missförstått. Jag menar att det är vänstern som tveklöst är de som ser ned på invandrarna. Ser dem som svaga och underlägsna och därmed inte som ett hot. Vänstern är de som är rasister och beviset är de olika måttstockarna. Vi däremot ser dem som starka, och därför som ett hot. Alltså ur ett maktperspektiv så ser vi upp till dem. Raka motsatsen till medias propaganda.

    Jag menar att inget kommer att hända förrän allmänheten inser att det är svenskarna som är svaga och ”synd” om. Media gör allt de någonsin kan för att dölja detta, genom att blanda bort korten.
    Detta resonemang förklarar även för mig själv varför jag tycker mycket om och beundrar andra kulturer i dess ursprungliga miljöer men inte här. Jag menar att nationalister oftast tycker om andra nationer oerhört mycket mer än internationalisterna, som krossar alla på sikt. Och även sig själva.

    Har jag fel så påtala gärna det.

    Mvh A

    Gillad av 4 personer

   • Elisabeth skriver:

    Martina, jag vet inte var jag ska börja. Nordeuropéer är ett värdelöst folkslag ? Vilket påstående. Vilket självförakt. Jag tror inte du menar det du skriver. Dock har Nordeuropa byggt upp ett politiskt system som i kombination med politikerkontrollerad media ger politiker allt större makt att föra en politik som vanligt folk inte vill ha. De har, hittills, kunnat ge bort våra skattepengar och vårt land som de behagat. Det är detta system som måste förändras i riktning mot ökad nationalism.
    Vad har vi att lära av Afrika ? Knappast något, enligt min åsikt. Men upplys mig gärna..Kleptokratier, befolkningsexplosion, våld, kvinnoförtryck, det är vad som enligt min mening i mångt och mycket präglar kontinenten. Och den sista noshörningen och elefanten vore nog avskjuten om det inte var för djur-och naturvänner i väst. Afrikas stora problem är ju fattigdomen och den har många orsaker .En monogam livsstil,som Jan Andersson förespråkar, skulle hjälpa mycket. Och göra livet lättare för kvinnor och barn.

    Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Hur många européer fanns t.ex. år 1300? (eller vilket århundrade som helst)
    Var det någon som då oroade sig för att vi höll på att ”försvinna”?

    Gillad av 1 person

   • Jeff skriver:

    Se vad som händer i de små bruksamhällena. Det offentliga rummet är ockuperat av de ” nya svenskarna” pursvenskarna viker undan. Gå ut en fredagkväll, klungor med mörkhyade unga män med enstaka blondiner. De blonda unga männen lyser med sin frånvaro. Tänker att de måste känna sig marginaliserade. Är det en tillfällighet att fler och fler arbetare ser SD som enda alternativet. Möjligen Afs på senare tid.
    Ju längre ner på samhällsskalan man befinner sig desto säkrare att man drabbas av undanträngningseffekter. Då återstår bara SD eller Afs som ännu skarpare förordar repatriering.

    Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Detta har hänt förr MartinA, och då betraktats som en förädling, av vissa ur gruppen som drabbats. Alltså att de kvarvarande blivit starkare. Men det visste du nog redan M.
    Inte så roliga perspektiv kanske, men allt är inte roligt heller.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Men den insikten gäller väl bara Allah svenskar!
   Att MAN skall kunna försörja barnaskaran!

   De arbetsbefriade kopulerar vidare helt obehindrat…
   Kvinnan sin MAN till behag!

   Några krävs ju för att jobba o betala kalaset!
   Då hinns det inte med svenska barn, bara karriär!

   Gilla

 6. svenne skriver:

  ”Han talar om vad ”vi” ska göra utan att nämna vem han avser”.

  Även svenska makthavare använder detta ”vi” i tid och otid, precis som om de svenska medborgarna skulle vara en homogen åsiktsmassa, och detta handlar då främst om invandringspolitiken.

  Det sägs t.ex. att ”vi måste ta vårt ansvar” då det gäller att ta emot människor ”som flytt för sina liv”. Detta oavsett om de är identifierade, har en kriminell bakgrund i hemlandet, deltagit i halshuggningar tillsammans med IS eller t.o.m. medverkat till folkmord. Givetvis vill den vanlige svenske medborgaren veta vad de figurer som vi släpper in har i sitt bagage.

  Kommunalpolitiker kan säga att ”vi skall dra vårt strå till stacken” då det handlar om att ordna boende för de ”ensamkommande barn” som kommit hit och som förväntar sig att även resten av deras släkt skall tas emot av ”oss i den humanitära stormakten”.

  De politiker som använder ordet ”vi” och ”oss” i ovanstående sammanhang, och som tror sig på något sätt representera folkviljan, är så insnöade att de inte borde befinna sig i den maktposition som de nu gör. ”Vi” – skattebetalande medborgare – har aldrig tillfrågats om vår åsikt angående invandringspolitiken och kan därför aldrig betraktas som skyldiga till det nu pågående eskalerande haveriet. Egentligen menar de styrande ”vi goda politiker” då de använder ordet ”vi”, och de som inte inser storheten i deras invandringsexperiment betraktas som mindre vetande ”främlingsfientliga” töntar.

  Gillad av 4 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Man får de ledare man förtjänar, eller väljer!
    Sista chansen att vända (S)keppet ges troligen i höst!

    Now or forever hold Your piece,
    som man säger i utlandet!

    Gnäll sen INTE!

    Gilla

  • Pelle skriver:

   Bra, Svenne. Du sätter fingret på kärnfrågan, nämligen vilka ”vi” är. De svenska politikerna har sträckt ut detta ”vi” till hela världens befolkning utan att tillfråga oss som står för fiolerna och utrymmet. Min motreaktion är att hävda att Annie Lööf, Stefan Löfven, Gustav Fridolin och anhang inte ingår i ett svenskt ”vi”. De ska stötas bort och bytas ut mot riktiga representanter för ”oss”.

   Barack Obama ingår defintivt inte i vårt ”vi” och jag tror inte att han själv tycker det. Likaså är det nog tämligen klart att hans tal i Sydafrika syftade till att tydliggöra att han anser om de vita sydafrikanerna och deras framtid. Zimbabwe närmar sig med expressfart för landet. Hur någon kan göra sig illusionen att Obama vill ”oss” väl är för mig en gåta. Hans år i Vita huset var en monumental katastrof, endast till gagn för våldsverkare och de som vill rasera fungerande samhällen – Lööf, Löfven, Fridolin, et al.

   Gillad av 3 personer

 7. Björn G skriver:

  Det är tur att USA slipper Obama.
  Hoppas att vi slipper 7-klöverns likartade orerande, efter valet, om en månad. Sänd dem till Obamaland i Sydafrika där de tillsammans kan odla sina utopiska klyschor.

  Gillad av 1 person

 8. Jan Bengtsson skriver:

  Obama trollar/jonglerar med ord…

  Demokrati är i praktiken slaveri,
  kritiskt tänkande är inte önskvärt av makthavarna!

  Man vill enbart utbilda skatteslavar!

  Gillad av 2 personer

 9. slaszlos skriver:

  Verkligen Obama ”lekte med elden” i sin charm och påverkningarna för den socialliberala världsordningens tjänst att göra den moderna tidens största människohandeln på demokratiska verktyg och medmänsklighets -bluffen mot den judisk-kristna civilisation…

  Ghandis och Kings icke-våldsteori passar knappt in i USA Presidentens Abraham Lincolns vision om FRIHET ” America will never be destroyed from the outside,If we falter and lose our freedoms , it will be because destroyed ourselves ”…

  Parollen om ” min fiendes fiende är min vän ” bilden passar in i den attityd för Obama-administrationen lakejer med FN och EU taktiken i deras antisionistiska och antisemitiska judeutrotningens världsoperationer i samarbeta med terrorregimer och terrororganisationernas i Mellanöstern och Världen över…

  Pandoras ask för ondskan är öppet och alla goda handlingar kantad av helvetet…

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Tydligen fler som genomskådat/börjat genomskåda honom!
   Amerikanska Konstitutionen skulle ”förändras i grunden”!

   Chief Justice Scalia dog under oklara outredda omständigheter,
   hos en halvskum underrättelseman, dekorerad av Obama…

   Koppling finns mao!

   Gilla

 10. Elisabeth skriver:

  https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/the-time-for-reconciliation-is-over-south-africa-votes-to-confiscate-whiteowned-without-compensation/news-story/a8a81155995b1adc1c399d3576c4c0bc
  Det som sker i Sydafrika är mycket upprörande och nästan helt förtiget i MSM. Parlamentet har röstat för sådan ändring i konstitutionen som möjliggör konfiskation av vitas mark utan kompensation. Vita utsätts för många övergrepp, mycket våld. Förra året skedde 340 attacker mot vita, sydafrikanska farmare och 70 personer mördades. Obama, den evige aktivisten, tycks nu subtilt uppmuntra till ännu mer våld och hets mot vita. ” Upptända människor ska krossa förtryckets torn och höja frihetens banér”, ja, herregud vilket svammel, men det är farligt svammel, hetsande svammel. Han höll på likadant när han var president, det var ständigt ”blommiga” tal om ”rättvisa” och han ställde sig alltid på svarta gärningsmäns sida när det skedde något uppmärksammat brott. Vita Huset vimlade på den tiden av svarta kändisar av alla de slag, det var fest och parties. Men trots allt prat blev inte svartas situation bättre under hans tid, skolorna var lika usla, arbetslösheten och kriminaliteten lika förfärande. Obama är en pratkvarn, en champagne-socialist, en ”empty suit” som Clint Eastwood så träffande kallade honom. Eastwood sade också att Obama var ”the greatest hoax ever perpetrated on the American people”. Klockrent ! Ryssland har förresten öppnat famnen för de sydafrikanska nödställda farmarna. Ryssland kommer då att få utmärkt kompetenta, driftiga människor till sitt land, sådana som vårt land också skulle behöva. Och Sydafrika kommer väl att sjunka ner till Zimbabwes nivå.

  Gillad av 6 personer

 11. Eva Danielsson skriver:

  Att så många i väst verkar fanatiskt övertygade om att politisk globalism är något bra, övergår mitt förstånd. En FNliknande världsregering som ska ha hand om alla resurser o ägna sig åt fördelningsprioriteringar. Klimathotsavtalen är ju som en förövning till detta. Och IPCC har som uttalat mål att förstöra kapitalismen. En ny sorts ”grön” marxism lär följa på det.

  Kapitalismen har möjliggjort att många tidigare fattiga regioner har kunnat öka sitt välstånd.
  Även kineser har blivit rika genom kapitalism fast man politiskt har behållit kommunistisk totalitärt styrelseskick.

  Globalisering på en mängd sätt är en naturlig utveckling. Men politisk globalism är höjden av makthunger och klåfingrighet. Människor liksom nationer med självförtroende, kan samarbeta framgångsrikt med varandra och stävja interna småpåvar och andra dumheter. Men en världsordning som räknar bort kultur, språk, gemensamma traditioner och historia kan helt enkelt inte lyckas. Bör inte ens bli något försök.

  Sveriges lilliputtstorlek och socialdemokratins mindervärdeskomplex och längtan efter att räknas med internationellt, exploderade efter murens fall i en maktstrategi med massimport av resurssvaga och obildade människor som nytt röstprekariat och med klimathotet som förevändning för inskränkningar i välstånd och välfärd för skattebetalarna och där man låtit kärnverksamheterna förtvina.

  Och övriga politiker är också marinerade i vänstertänk och i ljusblå drömmar om en utopisk värld utan nationsgränser. En öppen värld förutsätter tydliga nationsgränser och regleringar, men det känns väl för trist att inse, när man bara vill sjunga ”inatt jag drömde..”.

  I Kapstaden i Sydafrika bor en vit familj i villa bakom höga murar med utåtgående högspänningsledningar högst upp. Med sovrummen samlade på andra våningen i korridor bakom låst gallerport.
  Just saying.

  Gillad av 5 personer

 12. Enough skriver:

  Om världen, och världens människor ska överleva på sikt, krävs disciplin, både i resursutnyttjandet, men framförallt i antalet människor.

  Idag ökar jordens befolkning kraftigt, det kommer inte att hålla, är det så svårt att inse. Sedan kan man ha en massa ideer om hur jordens befolkningar ska samsas, men utan begränsning i antal, spricker alla goda intentioner.

  Gillad av 8 personer

  • brrr skriver:

   c:a 150 miljoner nyfödda/år, c:a 70 miljoner döda, genomsnittlig livslängd c:a 75 år.
   Man behöver inte vara mattegeni för att inse vart det barkar.

   Gilla

 13. Min gamla klarinett skriver:

  Ja det är vidrigt, detta ”vi” är ett revanschistiskt rasistiskt vi där det helt centrala är hatet mot den vite mannen och det han uppnått, allt vilar på denna grund men det skall förnekas, det var FN som uppfann kärleken, glödlampan och kom på att jorden var rund. Jag tror det är välvalt att talet hölls i Sydafrika, där denna revanschism genomförts med socialdemokratins hjälp och våra skattepengar och nu börjat nå sitt egentliga mål och syfte, vita mördas. Obama är ondskan personifierad.

  Gillad av 8 personer

  • Min gamla klarinett skriver:

   Man erkänner förstås inte detta för Obamaismen bygger helt på hyckleri där de styrande iterna ingår i en ohelig allians med ”förtryckta” våldsverkarna och tittar åt andra hållet när de mördar farmare, skjuter poliser i USA eller attackerar svenskar. Vi förtjänar det ju egentligen. Tommy Robinson förtjänar det. Mycket står på spel, och inget av det sägs öppet, men i Sydafrika så ser vi vad som sker när ”rasifierade” får makten, och Obamaiter över hela världen slår ut med händerna, det har ju inget med deras höga principer att göra.

   Gillad av 4 personer

 14. educaremm skriver:

  En lustig, eller märklig, psykologisk och också sociologisk företeelse, som är allmänt förekommande överallt runt hela jordklotets alla olika befolkningar och folk, det är att det verkar finnas en latent, en inneboende och en oemotståndligt drivande vilja, eller behov, av att identifiera sig själv, och de sina, med vad och vilka de själva INTE är?…

  VI är VI, och vi är just INTE ni…?…

  (Läs mer….https://educaremm.wordpress.com/ ”Ty Internationalen, för alla o-lycka bär”…?

  Gillad av 2 personer

  • Min gamla klarinett skriver:

   Jag måste kanske förtydliga, men jag anser att mycket av den politiska retoriken som inte anser sig vara pk, men ändå mera sofistikerad än SD och AFS, mera civiliserad och förfinad, värjer sig med alla sina ord för något enkelt och uppenbart: kan islam samexistera med oss i väst? Jag anser det som självklart att det inte går, exemplen är legio men man behöver inte gå längre än till att man inte kan skämta med profeten i våra egna länder längre. Tidigare behövde vi inte göra det, nu är det allt vi behöver. Allt dessa Teodorescus och Heberleins och Westerholms och Heegs skriver mynnar ut i en utopi om hur man skall kunna sålla terrorist från moderat muslim, och att muslimer i allmänhet är som vi, nästan, och egentligen om vi bara uppmuntrar dem vill bli som vi. Detta är så uppenbart fel, och jag har kommit fram till att ALL deras retorik i denna fråga bara är till för att dölja sin egen skuld för våldtäkter och terrordåd och att yttrandefriheten är borta. Endast AFS talar klarspråk om detta idag, och till viss del SD, men de svävar nu på målet.

   Gillad av 1 person

 15. A skriver:

  Ja PE, här berättar Obama vad som hände efter sovjets fall och om IMAGINE. Lenin var ju inne på i stort sett samma. Nog är det väl märkligt, så fort utopin äntligen gått i kras, så börjar den om igen hos den tidigare fienden. Genast. Man kan bli knäckt för mindre..

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 16. Bo Svensson skriver:

  Det där med markägandet i avkolonialiserade länder har sin rätta lösning i form av grundskatter. – Alltså avgifter på nyttjande och täkt av begränsade och efterfrågade naturresurser. – Lämpligtvis med ett grundavdrag motsvarande avgiften för en husbehovsodlingslott. – Äganderätt kan vara lika okränkbar om den hävdas med en avgift som om den hävdas med ett engångsbelopp till den tidigare ägaren.

  Gilla

 17. Underdog skriver:

  ”Vi” är samma som ”det allmänna” som det står i Regeringsformen. Det är avsett att anonymisera makten och dölja konflikterna så att det sovande folket inte vaknar och märker att maktens människor håller på att ta ifrån vanliga människor den lilla rätt till sjävbestämmande de har kvar.

  Gilla

 18. Björn skriver:

  M. Wallström; ”en röst på M är lika med en röst på SD”! Inget kan vara felaktigare! ENDAST en röst på SD är en röst på SD!

  Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Men dagens artikel, ”Statsministerns sommartal”, av Johan Westerholm,
   där finns nog (bara) ett parti som med glädje skulle stödja honom!

   Nästan som klippt och skuret ur SD:s partiprogram)
   Undrar bara om han själv inser det)

   Detsamma gäller även Ann Heberlein,
   som är minst till 90 % SD:are…
   INgen skulle reagera negativt, om hon sökte medlemskap…

   Inte skulle Uffe bli glad om hon kryssades in?
   Men det sista steget är ibland långt att ta!

   Skulle SD få 30 %, vet vi var tacket skall riktas)

   Gilla

 19. Vax skriver:

  Det som kommer att särskilja riksdagsvalet 2018 från tidigare riksdagsval är att regeringsbildandet med stor sannolikhet kommer att pågå en längre tid efter det att riksdagsmandaten väl har fördelats på valnatten. Regeringsbildandet och förhållningssättet till SD kommer att prägla en i övrigt ganska ointressant valrörelse där partierna undviker att tala klarspråk i regeringsfrågan (och även andra viktiga frågor) för att inte skrämma bort väljare eller undvika att måla in sig i hörn.
  https://cornucopia.cornubot.se/2018/08/gastinlagg-annie-loof-king-maker.html#more

  Gilla

 20. olle reimers skriver:

  Obama är ingen verklig person. Han är i stället en slags drone, en robot som ser ut som en människa och låter som en människa för det otränade örat.

  Obama har aldrig stått för något verkligt. Han har producerat ordkaskader som fungerar som ett brandsläckarskum mot alla dem som anfört kritik mot det rådande systemet.

  Han har konsekvent svikit alla sina löften om att minska USA:s krigsinsatser och han har hittat på att driva flyktingpolitik (DACA) genom WH-producerade direktiv i stället för att förankra dem med lagstiftning.

  Obamas roll var att fungera som ett mellanled mellan klanerna Bush och Clinton. Han användes för att lugna svarta, latinos och andra minoriteter medan Hillary kude smida sina ränker tillsammans med övriga delar av the Deep State och förbereda för sig och Chelsea.

  Till en början tjusades vi alla av hans charm och vältalighet, av hans medmänskliga framtoning som en person som företrädde moderna och globala värden.

  Hade det hela fortsatt med Hillary hade smutsfläckarna aldrig kommit till ytan. Det oväntade att en brutalt frispråkig och vulgär affärsmannatyp som Donald Trump skulle rasera Obamas Potemkinkulisser fanns inte i tankevärlden hos etablissemanget.

  När väggarna nu kommer ner och det blir tydligt vilka program som planerats och delvis genomförts för Amerika; med total övervakning och ohämmad immigration, har i stället något som börjar likna – åtminstone ett kallt – inbördeskrig brytit ut.

  Obama börjar allt mer komma i skottgluggen som den som lät allt detta ske; i hemlighet och med bländvita leenden. Domen över honom kommer att bli hård.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.