Tredje uppgiften

Patrik Engellau

Jag har visserligen skrivit om det här tidigare, men nu återkommer jag med ny vinkel och observation. Liksom Sverige har ett ekonomiskt musikunder så har Brasilien ett ekonomiskt föreläsningsunder.

Enligt lag har svenska universitet och högskolor en skyldighet inte bara att undervisa studenter samt forska, utan också att informera allmänheten om sina rön och sitt vetande. Av Högskolelagen 1 kap. 2 § framgår följande:

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Jag har, eventuellt med otillräcklig energi, försökt hitta exempel på sådan nyttig information. Kanske något föredrag om Polhem eller Swedenborg, kanske något upplysande om hur man tillverkar cellgifter och hur dessa trasslar sig fram till cancern utan att slå ut friska celler på vägen eller hur man egentligen ska fatta det där med E = mc2.

Men det lilla jag hittat som skulle kunna vara avsett för min nytta handlar mest om genus och sådant trams. Man tröttnar efter någon minut.

Brasilien är ett motsägelsefullt land såtillvida att den mest förskräckliga underutveckling, exempelvis i form av svår fattigdom, kriminalitet och korruption samexisterar med den mest högststående tekniska och sociala utveckling man kan önska sig (ehuru olika människor och olika platser är inblandade). Till den mest högtstående och nydanande sociala utvecklingen vill jag räkna hur brasilianarna hanterat det här med den tredje uppgiften.

Det finns ingen lag i Brasilien som tvingar ens de statliga universiteten att lyckliggöra omvärlden med sina rika kunskaper. Ändå är de lika överlägsna Sverige på det här området som om det gällt fotboll.

Nätet överflödar av brasilianska filosofer, historiker, sociologer och andra slags skarpa tänkare som pratar. Att prata kan betyda att någon ställt en kamera framför dem varefter de pratar oavbrutet i en timme om något intressant, till exempel om skillnaderna mellan det nordamerikanska och det brasilianska slaveriet. Det kan också handla om en filmad universitetsföreläsning med hundratals studenter i lokalen. Eller om en bank som ska ha personalfest och det sitter tusen finklädda bankanställda och lyssnar på ett tjugo minuters ståuppnummer om filosofen Baruch Spinoza genomfört av någon av superstjärnorna i branschen.

Hur har detta kunnat uppstå utan någon som helst politiska påtryckningar eller bidrag? Det kan jag förklara för det har min portugisiskafröken berättat för mig. Det handlar som vanligt när något angeläget och fint uppstår om en kombination av ekonomiska intressen, entreprenörskap och goda institutioner.

När portugisiskafröken för trettio år sedan studerade vid Universidade Federal de Juiz de Fora i delstaten Minas Gerais var det en vanlig företeelse att professorer fick hålla egna föreläsningar för vem som helst i universitetets lokaler och ta inträdesavgift som gick rakt i professorns egen ficka. I tillägg till de avlönade professurerna uppmuntrades alltså universitetslärarna att bli egna företagare. (Hur man gjorde för att förhindra att professorerna ägnade hela sin tid åt kommersiell verksamhet och betraktade professorslönen som bonus vet jag inte.) Jag kommer att tänka på det gamla svenska läkarsystemet, där landstingsanställda läkare hade rätt att ta emot egna, betalande patienter på det offentliga sjukhuset.

Det var inte bara allmänheten som köpte biljetter till föreläsningarna utan också universitetets egna studenter. Även studenterna fick betala. Lärarinnan berättade att hon och hennes studentkamrater brukade boka sig på en serie om fem föreläsningar för en hundring totalt.

Sådär var det inte bara i Juiz de Fora utan i hela landet. Tänk vad det måste ha motiverat universitetslärarna att vässa sina budskap och sin talekonst!

Fram till internets uppkomst kunde det knappast bli mer än ett småskaligt hantverk. Men nu har det blivit industri. Det är inte bara det att professorernas föreställningar hamnar på YouTube där de kan avnjutas gratis av vem som helst. Dessutom har det uppstått företag som förpackar och säljer föreläsningar, till exempel Casa do Saber (Kunskapens hus) som på sin hemsida förklarar att ”verksamheten bildades år 2004 när en grupp vänner samlats hemma runt en filosofiprofessor och några flaskor vin”. Andra institut i branschen är YouTube-kanalen Grandes Mestres e Pensadores (Stora mästare och tänkare) och historiesajten História Online.

Några av talarstjärnorna har blivit nationella kändisar och uppträder som kloka gubbar i teve och uttalar sig i viktiga frågor. Där vi i Sverige har ståuppkomiker och sångerskor har man i Brasilien universitetsprofessorer.

Den störste av dem alla, tycker i alla fall jag, är Clóvis de Barros Filho. Han har tio anställda som administrerar hans imperium från ett kontor i São Paulos affärsdistrikt, antagligen med uppgift att tjäna pengar på betalda specialföreställningar och bokförsäljning. På kul skrev jag och frågade hur mycket ett gig om till exempel Immanuel Kant kunde kosta. Det lovades svar inom 48 timmar, men det har nu gått mer än en vecka, så allt är inte perfekt ens i Brasilien.

21 reaktioner på ”Tredje uppgiften

 1. camiry skriver:

  Tack, både kul och intressant!

  Jag läste, måhända felaktigt, din text som att det är framför allt forskarna som brister i sin lagstadgade uppgift att sprida sina rön till allmänheten. Senast igår diskuterade jag detta med en mer senior person på min arbetsplats (ett av Sveriges lärosäten med nämnda skyldigheter) som uttryckte stor frustration över detta att folk inte vill ta till sig evidensbaserad kunskap förmedlad av forskarna, utan hellre tar till sig alternativa fakta. I april gick ”March for science” i just syftet att motverka detta.

  Att det arbetas ”för fullt” vore kanske att ta i, men med visst engagemang för att lära ut just hur forskarna kan förmedla sin kunskap till allmänheten. Det ges kurser i hur man ska skriva och i bild illustrera sina data på ett sätt som möjliggör för allmänheten att ta del av nya data.

  Men sedan ankommer det trots allt på andra aktörer att ta upp det som presenterats. När det gäller kunskap inom hälsoeffekter ex så är det dessvärre inte ovanligt (snarare vanligt) att när forskarna presenterat resultat med rekommendationer ska dessa av politiker vägas mot bla socioekonomiska faktorer, där hälsan ofta står sig slätt. Ta den feta fisken som exempel.

  Så att viljan och ansträngningarna inte finns håller jag inte med om. Däremot kanske informationen, skrivkurser till trots, inte paketeras på ett lättillgängligt sätt. Kanske den även tarvar viss bakgrundskunskap för att nå ut. Nostra culpa.

  Tips: googla ex på ”cytostatika nanopartiklar” så poppar en rad populärvetenskapliga artiklar upp om just detta du sökte svar på, hur cancerbehandling kan nå målet utan att förstöra allt i sin väg. Detta med nanopartiklar är för övrigt ett oerhört intressant område, dessutom med stor potential, så håll till godo!

  Ps, somliga av de som ser den fulla potentialen med nanopartiklar befarar att den tekniken kommer gå samma öde till mötes som GMO. Informationen finns där (och samlas in för fullt), men sedan kommer andra krafter i samhället in och styr hur vi ska uppfatta och hantera informationen…..

  Liked by 1 person

 2. Sture skriver:

  Patrik,
  här har du lösningen på den svenska skolkrisen och det som Lotta Gröning var inne på i sin intervju: föreläsningar på Internet. I USA har 10 % av tagit sina barn ur skolan för att istället ge dem hemundervisning. Då undviker man allt stök och all mobbning mot det egna barnet, att de utsätts för och förstörs av ”könsneutral” indoktrinering och hjärntvätt och att de för kunskaps-inhämntningen så viktiga skolåren slösas bort. Man tycker att det skulle vara väldigt besvärligt att som förälder ge dem erforderliga kunskaper (och det är det säkert), men dessa 10% undervisade i hemmet har visat sig göra mycket bättre ifrån sig vid inträdesprov till högre utbildning.
  För Sveriges del ser jag ingen annan möjlighet att lösa skolans problem än att bekymrade föräldrar övergår till hemundervisning i ökande omfattning. Vi vet att våra barn blir förtryckta och mobbade i skolan, att deras kunskaper blir dåliga och att de utsätts för hjärntvätt, huvudsakligen i genusfrågor och integrationsfrågor.
  Idag har vi genom Internet möjligheter att stötta denna undervisning i hemmet (och även i skolan) genom att paketera viktiga YouTube- föreläsningar på ett genomtänkt sätt och säkerställa en effektiv kunskapsinhämtning. Genom Internet har vi idag alla dessa möjligheter. Det gäller bara att någon eller några tar tag i uppgiften. Men man skall nog undvika att politiker får ett finger med i spelet – de är nämligen odugliga. Och dessutom tror jag att de skulle fokusera sina föreläsningar på genustrams och genusindoktrinering. Förutsättningen för att detta skall lyckas är att det är helt fritt och att det är någonting man tar till sig helt frivilligt.
  [Även skolan skulle kunna utnyttja denna typ av undervisning. Alla barn behöver inte ha en egen dator att leka med, som dessutom distraherar dem. Istället kan man ha en stor skärm framme vid katetern, varifrån en erkänt duktig föreläsare kan framträda för alla barn i en viss årskull. Kanske en hejare på matematik, historia etc., etc.]

  Liked by 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Hemundervisning kan nog vara bra. Tänk dock på att om det godkänns så kommer alla muslimer bedriva ”hemundervisning”. Vilket kunskapsregn tror ni då att vi skulle ha? Muslimerna är ju outbildade (och obildade) redan idag. Hemundervisning med kunskapskontroll är nog modellen. Kan inte barnen det som de borde kunna så tvångsundervisar vi dina barn. Vissa undantag för förståndshandikappade kan vi ju ha.

   Gilla

  • Maja Dacke skriver:

   Först måste vi avkriminalisera hemundervisningen. Jo, föräldrar är inte tillåtna att själva undervisa sina barn. Det blir straff utdömda och långt processande.

   Gilla

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Det enda jag sett i media om tilldelning av forskningsanslag handlar om genusfrågor samt om hur elak man blir om man inte är tillräckligt pigmenterad.
  Att jag inte sett något annat kan givetvis bero på att tidningarnas skribenter tycker detta är det mest intressanta och därför bara berättar om detta.

  Såvitt jag förstår finns annars bara två möjligheter, där den första innebär att universiteten och högskolorna inte bryr sig särdeles om vad lagen säger och ger sjutton i att tillgängliggöra sina rön.
  Det andra alternativet, som är det mest skrämmande egentligen, är att dravlet, som kunde beskrivas som Södertörnssyndromet, är det enda som presteras.
  I så fall befinner vi oss inte längre på det sluttande planet. Då har vi redan lämnat det och övergått i fritt fall.

  Liked by 1 person

  • cmmk10 skriver:

   I dag handlar allt om att bli publicerad i någon tidskrift som ”ingen” läser. Dessutom måste det skrivas på engelska och flertalet av dagens unga forskare vet inte längre vad saker och ting heter på svenska,så det är en omöjlighet att kunna delge allmänheten någonting.

   Då det skall översättas, så blir det dessutom oftast tokigt, antagligen beroende på bristande kunskaper i både svenska och engelska. Ett exempel: det talas i kursplaner etc. om ”generiska” kunskaper, vilket är en ”oöversättning” då det ursprungligen avsett allmänna färdigheter/kunskaper. Svenska högskolelärare tror alltså att ”generiska” är några speciella färdigheter. Undrar vad forskare inom genetik säger om saken?

   Liked by 1 person

 4. Stig Fölhammar skriver:

  Jag vet hur det blev för jag var med rén då. De svenska universiteten och högskolorna (UoH) såg regeringsförslaget och riksdagsbeslutet om den s k ”tredje uppgiften” som en möjlighet att upprätta ”näringslivsekretariat” eller ”näringslivsenheter” och att anställa ytterligare några byråkrater vid univerisiteten!
  De tidigare informella kontakter som tidigare hade förekommit mellan UoH och allmänhet blev nu centraliserade och formaliserade. Som i liknande fall skulle kontakterna registreras och en statistik över frekvensen av kontakter upprättas. Om större företag eller ”viktigare personer” hörde av sig måste självfaller (UoH) representeras av rektor själv eller åtminstone en professor”!
  De mest optimistiska UoH-ledningarna hoppades att den ”tredje uppgiften” skulle kunna ge ytterligare intäkter till den traditionella verksamheten.
  Hur det gick? Ja, någon direkt rusning till ”kunskapskällorna” blev det i varje fall inte. Självfallet fanns det personer inom UoH och allmänheten som struntade i de nya byråkraternas försök att skapa sig en roll åt sig själva. Det var i första hand de, som redan hade bra informella kontakter och upparbetade vägar in i UoH-världen, och som struntade i de nya byråkraterna. Men för alla de mindre, nya och oerfarna företagen och personer blev byråkratienheterna endast ytterligare ett hinder att övervinna.

  Liked by 1 person

 5. Moab skriver:

  Som någon noterade så stod kronan högt i kurs förr, det var billigt att åka på semester, men det verkar som hela världens valutor nu står i ca 10kr, semestern är en allt större utgift. Om 20år hur der det ut då? Lars Bern pekar på den oroande trenden där våra storföretag flyttar utomlands och våra politiker verkar tro att det är de som står för produktivitetsökningen och låter det hända. De tror de har ett ymnighetens horn som de kan ösa ur till all världens folk (nåja alla världen muslimska folk). Det kanske finns ett någonstans i Riksdagshuset?

  Alla trender är kortsiktigt och långsiktigt negativa i Sverige, när Sverige blir mer som Grekland, kommer EU att acceptera att vi blir nettomottagare då? Jag tror det sitter djupt att se ner på länder som Brasilien men de har anpassat sitt system till ett permanent klass-samhälle, vi låtsas att vi är något vi inte är mer. Jag har en god vän som nu är professor i Sao Paolo, hans arbetsnit och kunskaper inom optoelektronik var imponerande, lika imponerande som hans samba och förmåga att komma försent. Hans högspänningsexperiment med Van de Graaf generatorer var nästan lika skrämmande som mina inom kärnteknik, jädrar vad det small.

  Jag undrar när det svenska självmedvetandet normaliseras och folk inser att vi med god fart är på väg att placera oss i botten i västvärlden, lika snabbt upp som det gick på 50-60 talet, lika snabbt kan det gå på vägen ner.

  Sen var det välgörande att äntligen få läsa lite om Trump överst i SvD, han har förolämpat folk igen och stängt journalister ute. Jag väntar dock fortfarande på analysen om varför högsta domstolen röstade 9-0 för det muslimska inreseförbudet, inklusive 4 demokratiska domare. Vilka implikationer kan det få att det verkar möjligt att helt enkelt neka muslimer tillträde till västvärlden? Jaja, de har kanske glömt att tänka över det där på SvD.

  Liked by 5 people

 6. Christer L skriver:

  P E: ”Jag kommer att tänka på det gamla svenska läkarsystemet, där landstingsanställda läkare hade rätt att ta emot egna, betalande patienter på det offentliga sjukhuset.”

  Detta kanske återkommer i modernare former. Hur är det med landstingsvården kontra privatvården numera? Jag misstänker att krisen inom sjukvården inkluderar en faktor av uppsving för privat icke landstingsdriven vård med bättre tillgänglighet och kvalitet för den som betalar en privat försäkring.

  Är processen den att vården delas upp i olika klasser, beroende på den vårdbehövandes ekonomiska status? Att vårdkrisen driver fram eller rentav drivs av skiljandet på de som har och inte har?

  Gilla

 7. Fredrik W skriver:

  Samhället stöder aktivt all kommersialisering av forskningsresultat. Och de är väl bra. Du kan forska i decennier, med hjälp av skattemedel, och sedan runt det egna forskningsresultatet bygga upp ett privat utvecklingsbolag. Ibland med hjälp från statliga Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

  Ofta köps snart Utvecklingsbolagen upp av större amerikanska företag, som Google, Microsoft och Apple, på jakt efter kompletterande spetsteknologi för sina verksamheter. I bästa fall blir det då en liten kunskapsintensiv rest kvar i Sverige, under en viss tid, men så mycket sysselsättning inom Sveriges gränser, brukar det inte bli.

  Satsade svenska skattekronor har en tendens att glida iväg och hamna utomlands. Däremot brukar det bli en rejäl slant över till ägarna av det sålda utvecklingsbolaget. Vars individer ofta förvandlats till mycket goda entrepenörer och riskkapitalister, men i det mindre formatet, och som ofta satsa slantarna i nya utvecklingsprojekt och mer lovande idéer.

  I Brasilien går det tydligen att kommersialisera oberoende tänkande, intellektuellt kapital och ren kunskap, som då förmår nå ut till den egna befolkningen, en kunskap som då stannar och växer inom det egna landets gränser.

  Kanske borde Vinnova inte bara ägna sig åt Sveriges innovationsförmåga, för att stärka svensk konkurrenskraft, som ju tycks ha en stor tendens att undslippa utomlands, utan även parallellt bygga upp en verksamhet som aktivt riktar in sig på ren hjärnkraft och kunskap, använd och brukad för att tänka klara tankar med. Och således verka för att stärka och höja nivån på det demokratiska samtalet, och därmed vara med i utvecklandet av vår egen demokrati.

  Rentav bör kanske Vinnova klyvas i två parallella enheter, en för rena innovationer, och en annan för ren tankekraft. Där den senare gärna får döpas till Hjärnnova – som en slags Krabbnebulosa, men inte en som sprider stjärnstoff, utan en som sprider ren och god kunskap och högre tankar.

  Liked by 1 person

 8. annagustin2@gmail.com skriver:

  …och tänk vilken morot det skulle vara för alla oss vanliga människor om vi fick behålla allt vi kunde tjäna efter vår 8-timmarsdag….själv hade jag varit rik idag (eftersom jag är en arbetsnarkoman) och hade kunnat sätta mängder av andra människor i arbete OM inte staten genom beskattning av ALL arbetad tid – stulit den möjligheten.

  Gilla

 9. Moab skriver:

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/gangen-inifran/konfliktzon-stockholm/statistik/

  Det har hänt något, jag läste att S har insett att deras taktik mot SD har misslyckats, jag får intrycket av att man nu byter taktik inför valet 2018 och börjar berätta mera öppet om att invandrare står för nästan alla allvarliga brott i Sverige. Ta undersökningen ovan i Expressen, ett underlag på 191 gängkriminella, man finner att 82.2% har två utlandsfödda föräldrar. Men urvalet för dessa 82.2% var endast 157, 27 föll ifrån för att uppgift om föräldrars födelseland saknas, i min bok betyder det att alla 27 borde läggas till utlandsfödda föräldrar. Därutöver har 7 sekretessbelagda personuppgifter. IS-krigare? Det verkar troligt att nästa alla av dessa sju också har utländsk bakgrund. Därmed 157+27+6=190. Därmed är det så att Expressens undersökning visar att med god approximation så är 100% av de gängkriminella av utländsk börd.

  Min poäng med ovanstående uträkning är att om man försöker visa att ALLA brott minsann inte begås av invandrare så skulle man ha bytt taktik för 30 år sedan, eftersom vi redan då hade en kraftig överrepresentation av invandrare i våra fängelser, jag var bekant med en fängelsevakt på den tiden och fängelserna var fulla med jugoslaver. Det är för sent nu, för även om man köper Expressens lögnaktiga framställning så är ändå 82% (som egentligen är 100%) av de gängkriminella invandrare, vanligt folk struntar i vilken generation. Poängen är att det är den grupp i samhället som växer snabbast som begår alla grova brott i stort sett, så framtiden är utstakad, att SD blir största parti, nu eller i nästa val är givet, men sen då, när det blir allmänt känt att etablissemanget förlorat kontrollen och det blir upp till SD att styra upp det, vad händer då? Jag gissar att alla de politikernamn vi idag ser utanför SD kommer att vara försvunna helt om 5-10år, man kommer att gömma sig och hoppas att man får behålla sin pension.

  Liked by 5 people

 10. BN skriver:

  Det media, inte minst svensk sådan, aldrig begrep när de med glädje rapporterade om inreseförbudsstoppet är hur den amerikanska demokratin generellt och i synnerhet HD fungerar. Svensk media antog att de lägre domstolarna var slutet för Trumps inreseförbud. Jag underströk att de lägre domstolarna bara var början. HD är slutet, ett slut som Donald Trumps viktigaste del av inreseförbudet nu alltså vann med 9-0 till svensk medias förtret.

  Svensk media verkar för övrigt, av förklarliga skäl, ligga lågt i rapporteringen kring detta viktiga domslut till skillnad från när inreseförbudet stoppades av lägre domstolar då de hade det som huvudnyheter på löpsedlarna i skadeglädje. Det är nog inte lika kul att rapportera om slutresultatet där Donald Trump vann. Därför mörkläggs det eller rapporteras som en liten parentesnyhet i förbifarten.

  Jag kan bara fortsätta att poängtera att svensk medias avsaknad av kompetens om USA och dess demokratiska system är stor. Svenska utrikeskorrespondenter i USA besitter helt enkelt för mycket hat och för lite kunskap och förståelse för att kunna ge det svenska folket korrekt information samt rationella analyser i sakfrågor som rör USA.

  Liked by 3 people

 11. Niklas skriver:

  Patrik, insamlingsknappen till MB-rapporten (den på förstasidan) syns varken på telefon eller surfplatta! WordPress eller vad ni nu använder verkar automatiskt skala bort denna när den anpassar sajten till mobilläge.

  Jag ber er att marknadsföra denna kampanj bättre, det är av yttersta vikt att den får den uppmärksamhet den förtjänar och går i mål!

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Så är det tyvärr. Det finns saker som man inte klarar av om man är liten och fattig, vilket är vad vi är. Våra otillräckligheter beror inte i första hand på bristande intresse utan på inkompetens som vi tills vidare saknar resurser att upphäva. Här sitter jag på semestern och Hugo på deltid och ska försöka ratta den här bloggen vilket för det mesta går ganska bra, men vi klarar ännu inte allt som folk tycker att vi borde göra.

   Jämför med ett företag. När kunderna gillar produkten och vill köpa så får företaget mer pengar och kan skaffa sig mer kompetens och utveckla produkten.

   Men vi tar inte betalt. När folk gillar vad vi gör så får vi inte mer pengar per automatik och inte mer resurser att lösa problem. Då blir det tvärtom så att en del irriterar sig på att vi inte gör tillräckligt.

   Patrik

   Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Jag har läst och storligen uppskattat bloggen sedan ett par år. Men jag hade ingen aning om bloggens grundläggande villkor för sin fortlevnad! Men igår satte jag in pengar på ett bankkonto och hoppas dom kom fram. Ni är så nödvändiga för Sveriges fortlevnad som fri och demokratisk nation att det finns inte ord nog.
    Jag såg ikväll en kort debatt mellan AB:s Anders Lindberg och Sakine Madon i Aktuellt. Det var skrämmande att lyssna till den mannen. Han är rent farlig och kan säkerligen utvecklas till en svensk goebbels om vänstern får ännu mer makt och alliansen fortsätter med sin politik utan innehåll. Betänk följande män och deras makt via sina mediesittsar: Helin på SVT, Wolodarski DN, Karen SVD, Thomas Mattsson Expressen och så Lindberg på AB! Jag blir mörkrädd av att förstå vilken oerhörd samlad propagandamakt de har och använder.
    Motkrafter är: DGS, Ledarsidorna, Avpixlat, Nya Tider, Alfsson mfl. Dessa har i jämförelse med de ovan få läsare. Men det i särklass kraftigaste vapnet är ju att man lyckats hindra dessa fora att ”komma in i det officiella rummet”. Och att lyckats skrämma troligen många till tystnad pga olika stämplar som rasist, nazist mfl. Och flera personer som fått avsked på grund av åsikter utanför de ”tillåtna”.
    Jag anser Sverige vara i väldigt hög grad ”östtyskt”. Birgitta Almquists böcker om socialdemokratins djupa och mycket täta förbindelser med denna diktaturstat lyckades man effektivt tona ned och bort.

    Gilla

 12. Torbjörn Johnson skriver:

  På min surfplatta och på min mobil kommer knappen upp men den kommer efter kommentarerna så många ser den nog aldrig. Jag använder Android så jag vet inte hur det fungerar i iOS (iPhone) men det borde vara lika. Ett enkelt sätt att framhäva den kan vara att lägga en länk i huvudmenyn och peka på donationsblocket. Ett annat sätt kan vara att lägga knappen överst i alla inlägg (top of post). Tyvärr vet jag inte hur man gör det i WordPress utan bara i Drupal.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.