Något litet om goda viljor, plikttrogenhet och ondska

Helena Edlund

För över ett decennium sedan satt jag i bilen på väg till jobbet och lyssnade på ett radioreportage. Ämnet var kvinnlig könsstympning, då ett nytt fenomen i Sverige. En kvinnlig polis som arbetade i Järvaområdet tillfrågades om hur det kunde komma sig att de som var mest pådrivande för att könsstympa unga flickor i Sverige var flickornas kvinnliga släktingar, det vill säga kvinnor som själva könsstympats och tvingats leva med de psykiska och fysiska konsekvenserna av övergreppen i sina liv. Journalisten var märkbart frustrerad. Borde inte dessa kvinnor vara de ivrigaste motståndarna till stympningarna?

Rent logiskt borde det ju vara så: En kvinna som själv tvingats genomgå smärtan, sveket och det ofta livslånga lidande som könsstympning innebär borde väl göra allt för att hennes dotter skulle slippa? Men så var det inte. Undersökningar hade visat att det var tvärt om. De könsstympade kvinnorna förespråkade könsstympning, medan männen oftare förhöll sig neutrala.

Varför?

Mammorna älskade ju sina döttrar och ville dem bara väl. Det fanns ingen tvekan om att mamman ansåg sig agera för dotterns bästa när underlivet skars sönder till oigenkännlighet.

Polisen levererade det enda logiskt hållbara svar på frågan som jag någonsin hört: För en könsstympad kvinna var det, för att undvika att falla ner i djup depression och ångest, helt nödvändigt att hålla fast vid övertygelsen att stympningen varit absolut nödvändig. Att öppna upp för möjligheten att allt lidande, all smärta och alla begränsningar varit helt i onödan var för mycket för kvinnan att bära. För att kunna motivera det egna lidandet var hon helt enkelt tvungen att intala sig själv att stympningen varit ett absolut krav, och var det ett absolut krav så måste också dottern stympas. Information som hävdade motsatsen avfärdades av kvinnorna.

Under åren har jag upptäckt att denna modell går att använda för att förklara många aspekter av mänskligt handlande som annars är till synes obegripligt: Ju ivrigare en individ har förespråkat en viss åsikt eller ett visst beteende, desto mer krampaktigt kommer han eller hon att hålla fast vid åsikten och beteendet. Individen kommer till och med att – medvetet eller omedvetet – värja sig mot saklig information som objektivt sett borde få personen att ända åsikt. Människan låter sin egna längtan efter bekräftelse styra, även om vi därmed riskerar att hamna väldigt fel. Det är ett psykologiskt fenomen som kallas ”confirmation bias” och om detta har jag skrivit tidigare .

Efter att ha avslutat läsningen av Ann Heberleins bok Den banala godheten så minns jag än en gång den där radiointervjun. Förklaringsmodellen som levererades av polisen är för mig den enda som kan förklara den uppenbara masspsykos som under de senaste åren dominerat svensk politik, media och tjänstemannautövning och som lett Sverige till avgrundens rand: Så många har på individplanet intalat sig själva att de öppna gränserna, den stora migrationen och kulturrelativismen varit absolut nödvändigt och alltigenom gott, att man helt enkelt inte kunnat öppna upp för möjligheten att man haft fel – trots att verkligheten levererat allt fler bevis på att man varit på galen väg.

Jag undrar i mitt stilla sinne hur många tjänstemän på Migrationsverket som har sneglat på sina kollegor när de stått inför att fatta ett uppenbart vansinnigt beslut om PUT, men sedan intalat sig att det är gott att bevilja? Eller hur många riksdagspolitiker som röstat mot en skärpt terrorlagstiftning för att värna terroristens säkerhet trots att de förstått att det leder till ökad fara för medborgarna? Eller hur många vårdanställda som avstått från att anmäla övergrepp eftersom de fått lära sig att det är gott att ta kulturell hänsyn?

Men när tveksamheterna över det egna agerandet gör sig påminda och vi börjar fundera på konsekvenserna av vår snällhet, kickar som regel confirmation bias in och vi avfärdar alla fakta som strider mot vår övertygelse. Skulle vi öppna upp för möjligheten att vår vilja att göra gott i själva verket även har lett till mänskligt lidande som annars kunnat undvikas, blir skuldbördan för tung att bära – alltså fortsätter vi på den upptrampade stigen, såsom vi tror att det förväntas av oss.

Den numera klassiska bortförklaringen ”jag var naiv” kommer snart att ersättas med ”jag gjorde bara mitt jobb” – och den har vi ju hört förr i världshistorien.

Hannah Arendts bok Den banala ondskan porträtterade Adolf Eichmann som en plikttrogen och noggrann byråkrat. Även om det kan tyckas hårt, så måste vi kanske ställa oss frågan om vilka likheter dagens svenska samhälle uppvisar med nazisttidens tyska samhälle? Jag befarar att det inte är så stora skillnader mellan oss som vi skulle önska. I dagens Sverige strävar vi efter att vara duktiga anställda, effektiva tjänstemän och medmänniskor som följer den påbjudna värdegrunden. Vi gör vårt jobb. Vi opponerar oss inte utan ställer upp för systemet, eftersom vi är övertygade om att systemet är gott och syftet med våra ansträngningar kommer att resultera i en bättre värld. Precis som Eichmann gjorde.

Om Eichmann hade lyft blicken från detaljerna hade han kanske sett ondskan som blev resultatet av det system han så plikttroget tjänade. Hur många människoliv som hade kunnat räddas om Eichmann gått emot confirmation bias kommer vi aldrig att få veta.

Men i Sverige lever människor vars liv och verklighet vi fortfarande har möjlighet att påverka till det bättre – förutsatt att vi som individer vågar bryta oss ur masspsykosen, öppna våra ögon för verkligheten och ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar. Även om det smärtar.

Att inse att vår strävan efter att vara alltigenom goda har lett oss bitvis fel är en bra början. Sedan är det dags att spotta i nävarna och ta nya tag, mot mer realistiska mål och med större förnuft. Kanske kan vi då vara goda på riktigt.

60 reaktioner på ”Något litet om goda viljor, plikttrogenhet och ondska

 1. malinkim skriver:

  Dessvärre handlar det inte enbart om att orka bära de psykologiska konsekvenserna av sina åsikter. Människor har inte bara investerat sitt känsloliv utan även sin försörjning, sina karriärer och sitt sociala anseende i förfäktandet av mångkultur, kulturrelativism och öppna gränser. Den som ifrågasätter det vettiga i detta blir därmed ett hot mot den sociala ordningen. Därav de kraftfulla reaktionerna och oviljan till dialog.

  Gillad av 4 personer

 2. Per Blomquist skriver:

  Undrar om självskadebeteende hänger ihop med att ingen behöver ta ansvar för kostnaderna. Tänk om invandringen finansierats av en frivillig skatt. Hur många hade betalat den? Alla goda människor? Eller är det lätt att vara god när man spelar rik med andras pengar? Speciellt när respekten från de nyanländas sida uteblir? Annars kan jag tipsa om att respekt när man kommer till en annan kultur betalar sig mångfalt!

  Gillad av 4 personer

 3. Jaxel skriver:

  Om psykologiska mekanismerna som upprätthåller traditionen med könsstympning kan man måhända komplettera med följande på ungefär samma tema som redovisas i krönikan.

  Att för en utsatt kvinna erkänna att detta – könsstympning – är ett fruktansvärt övergrepp innebär också att se att ens älskade föräldrar utsatt en för detta. Detta är en fruktansvärt smärtsam tanke eller insikt om man så vill. Hur försona sig med denna? Den enklare utvägen är att säga att det inte var ett övergrepp utan något nödvändigt.

  Gilla

 4. Jaxel skriver:

  Man kanske kan säga så här också. Om man under lång tid accepterat ett visst system fast man egentligen vet att systemet är fel, fast man egentligen hör att argumenten för klingar falskt, så uppstår ett problem. Mest påtagligt blir det förstås om man direkt tjänat, karriär etc, på att försvara systemet, men det kan nog gälla även om man bara varit en tyst medlöpare. Hur försvara ett sådant omoraliska handlande inför sig själv? Enklast då att övertyga sig själv om att systemet är rätt. Sedan är det förstås svårt att ta in information som säger något annat.

  Ligger nära till hands att se på samhällets maktelit i detta perspektiv.’

  Gillad av 1 person

 5. Svenne skriver:

  ”Så många har på individplanet intalat sig själva att de öppna gränserna, den stora migrationen och kulturrelativismen varit absolut nödvändigt och alltigenom gott, att man helt enkelt inte kunnat öppna upp för möjligheten att man haft fel – trots att verkligheten levererat allt fler bevis på att man varit på galen väg”.

  Av de politiker som medverkade till att Luciabeslutet revs upp skulle jag skulle vilja ha ett svar på frågorna:
  – Var den situation som landet nu befinner sig i med som ett möjlgt scenario i den konsekvensanalys som genomfördes innan Luciabeslutet revs upp?
  – Skulle Sverige vara ett sämre land att leva i om Luciabeslutet inte rivits upp?

  Av de politiker som nu styr landet skulle jag vilja ha svar på frågorna:
  – Hade ”utmaningarna” varit färre och mer hanterbara om man hade behållit Luciabeslutet?
  – Tror ni att ni är av den kalibern att ni kan bemästra ”utmaningarna” och styra händelseförloppet på ett sådant sätt att medborgarna kan se ljust på framtiden?

  Svar på ovanstående frågor skulle ju kunna ge ett någorlunda besked om de är beredda att ”öppna upp för möjligheten att man haft fel”.

  Gillad av 2 personer

 6. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Texterna publicerade på DGS är avgjort bättre och klart intressantare än det mesta MSM och deras vasaller prånglar ut.
  Det är så uppenbart men det som står framför en måste ibland beskrivas ändå, speciellt i vårt land, speciellt i denna tid. De goda föresatsernas tid. Stensättarnas tid. Den enda vägens tid.
  De Helena beskriver; VIK, vänstern, pseudoliberalerna, etablissemanget, de hävdar att vi aldrig kan komma tillbaka till vad som varit, nostalgiker är kverulanter och icke-realister och i förlängningen fascister.
  Och elefanthjorden i rummet, ja den bidar sin tid, kanske inte i tysthet men snart får den mer att säga till om.

  Gillad av 2 personer

 7. Lars Åhlin skriver:

  Jag tror nog inte på din förklaring till konstiga åsikter, varken när det gäller könsstympning eller massinvandring. Vad gäller könsstympning handlar det snarare om att a. systerlig solidaritet kvinnor/flickor emellan är sällsynt, vanligare är konkurrens och avund, och b. att det är kvinnor som i första hand värnar sin grupps kultur och sammanhållning, kanske för att de är mer beroende av den än männen.

  I fallet massinvandring tror jag att skulden till vad som hände är en tanklös statsledning/regering, Sveriges förvaltningsorganisation med självständiga myndigheter (som inte enkelt kan styras eller samordnas, vilket blir katastrofalt i akuta lägen) samt juridikens växande betydelse i statsförvaltningen, Den sistnämnda faktorn gäller efter EU-inträdet generellt, men är särskilt tydlig i migrationspolitiken där mycket av praxis är ett resultat av avgöranden i Migrationsdomstolarna.

  Balansen mellan demokrati, lagstyre (institutioner och regler som balanserar majoritetens makt) och statsförvaltning (statens förmåga att utöva exekutiv makt) har störts, menar jag. För en beskrivning över denna balans, läs Fukuyamas underbara ”The Origin of Political Order” och ”Political Order och Political Decay” (andra lättare framställningar finns säkert, känner dock inte till dem).

  Gilla

  • wildwest63 skriver:

   Du skriver om juridikens växande betydelse. Ja, men det är just det som är felet och det som ger paralleller med Nazi-Tyskland. När människor reduceras till ett ärende som ska tas om hand av ett regelverk. När man anammat den gamla devisen ”att inte döma efter kläderna” för hårt. När man inte vill reflektera över att något är totalt fel med ett juridiskt ärende, utan bara följer regelverket. Det finns i de flesta regelverk undantagsparagrafer som gör att man inte slaviskt behöver följa ett regelverk, jag tror att det i många fall går att undvika de beslut som tagits. Men då förstör man verksamhetens målsättningar, antalet fullföljda ärenden per timma osv. Det blir lite mer obekvämt att gå till sin arbetsplats.

   Jag undrar hur de resonerar som ger en islamistisk terrorist statsbidrag bara för att hans värderingar f n inte är lagstridiga. Eller att man inte kan ändra beslut när en 14-åring visar sig vara 24, bara för att det – inte går! Trots att hela ens inre säger en, det här är fel.

   Det fanns stora skaror sådana trofasta, ärliga, effektiva statstjänstemän i Nazi-Tyskland, i DDR. Många har kritiserat att de kom undan för lätt. Vad kommer vi säga i Sverige om 20-30 år om de tjänstemän som trots inre oro inte ens försökte stoppa vansinnet? Historien upprepar sig aldrig och en sak har vi lärt oss av historien: att vi aldrig lär oss av historien.

   Sedan tror jag godheten ibland är väldigt kortsiktig. Man har inte tänkt linan ut. Så var det med alla applåderande medborgare som välkomnade smuggelflyktingar till våra länder. Men sen? Det handlar inte om hundvalpar som man klappar några dagar för att sen lämna dem vind för våg.

   Gillad av 1 person

   • Lars Åhlin skriver:

    Nja, domstolars rätt att döma över statsförvaltningen är snarast något som tillkommit för att säkerställa att 1933 års Machtübernahme inte upprepas, dvs avsedd som ett skydd för minoriteten mot en majoritet som ohämmad av domstolar skulle ha diktatorisk makt. Således raka motsatsen mot det som skapade Nazi-Tyskland. Men det finns mycket att så mycket säga om domar över myndigheters beslut.

    En aspekt är att så mycket av lagstiftningen härstammar från en annan tid när missbruk och avsiktliga lögner inte troddes kunna förekomma, och att regering/riksdag är så långsamma med att uppdatera lagstiftningen till dagens verklighet. En annan att det är just tolkningsutrymmet i lagarna, i kombination med domstolars benägenhet att hellre fria än fälla, som leder till att domstolarna får en orimlig makt. En tredje aspekt är att den part som skall företräda allmänintresset och staten – i Migrationsdomstolar är det Migrationsverket – i mitt tycka är alldeles för vek och inte tar sitt ansvar.

    Gillad av 1 person

  • Mjölner skriver:

   Lars Å Har du aldrig hört talas om Mr Soros,Kissinger eller Bildebergsgruppen. Att läsa böcker hjälper föga. Någon balans existerar inte i en diktatur. Svensken vaknar inte förrän han stirrar in i en vapenmynning. Landet är ohjälpligt förlorat.

   Gillad av 2 personer

 8. uppstigersolen skriver:

  Jag håller helt med dig. Men, hur ska vi väcka dessa människor som än i dag är övertygade om att nuvarande väg är rätt väg? Några har insett verkligheten och jag finner en glädje i att umgås med dem. Andra ser på mig med förfäran när jag tar upp det du beskriver. Försöker jag resonera med dem kan en del bli riktigt aggressiva. Faktaresistens är bara förnamnet. Se bara på debatten om Bokmässan i Göteborg. Ingen diskussion där inte.

  Gillad av 5 personer

  • Mjölner skriver:

   Till UPPSTIGERSOLEN Vi som inser vad som är på gång kan inte göra mycket förrän nuvarande riksdag och partiledningar avsatts. Många tror att valet 2018 skulle lösa problemet. Det tror inte jag. Frågan måste lösas på annat sätt. Det går inte i all oändlighet rösta på samma individer som medverkat till landets förstörelse. En majoritet av sveriges befolkning måste tänka om. Vi behöver näst intill en ny relativitetsteori för att vända alla negativa trender, genushysteri, förment feminism, islamisering, godhetsyra, rättsröta mm mm mm. Så länge SR SVT med slaskpressen och regering får härja fritt kommer inget att ändras. Så länge svenskarna läser slasktidningar ser på SVT och lyssnar på SR är det svårt att övertyga dem om att dessa medier har en politisk agenda att indoktrinera och förleda allmänheten. Efter revolutionen får vi hoppas att socialdemokrater, kommunister och miljöpartister förpassas ur riket.

   Gillad av 1 person

 9. YvonneRosenthal skriver:

  Kvinnlig könstympning och förnekelse. I Dagens Eko 23 juni 2017 berättar reportern Maya Abdullah att andelen svåra förlossningsskador ökar i Sverige liksom mödradödligheten och spädbarnsdödligheten. Afrikanska kvinnor utgör enligt reportern i nästan uteslutande de drabbade . Reportern förklarar orsakerna till utvecklingen med ” Strukturell diskriminering”. Abslotuta merparten av dessa kvinnor är könsstympade vilket innebär svåra förlossningar och kraftigt ökad risk för moderns och barnets liv men om detta talar inte reportern.

  Gillad av 8 personer

 10. phnordin skriver:

  Tack för en briljant beskrivning av den svenska visionen som förblindat och lett landet käpprätt åt Hälsingland. De verklighetsfrämmande idéer som styrt Sverige måste tempereras med en avsevärd dos realism. Låt oss inspireras av en gränsöverskridande debatt.

  Gilla

 11. Lena Torp skriver:

  Ja Helena Edlund! Bra skrivet! Där ger du en förskaring på dessa så oförklarliga beteenden. Men det är få som är så ödmjuka att de erkänner sina personliga tillkortakommanden. Stoltheten står i vägen. Inte vill de kännas vid goda och logiska lösningar om de kommer från vi som länge har larmat och varit varse problemen och farorna.
  Höglandspinglan

  Gillad av 1 person

 12. Moab skriver:

  Detta är nog bra men vi får inte förledas att tro att alla bara är viljelösa slavar under omständigheterna, en vanlig vänsterfigur. Alla som deltar i detta har ett ansvar, liksom alla som nu inser att i denna fråga så har SD haft mer rätt än alla andra men inte röstat på detta parti, har ett ansvar för könsstympning i Sverige. Alla som inte röstat SD delar ansvaret för könsstympning. Se flickan framför er.

  Sedan måste vi också inse att det finns arkitekter i detta, stora delar av vårt etablissemang, det politiska, det mediala, det religiösa, det administrativa, och från forskningen, bär ett ansvar som inte kan beskrivas som att man bara gjorde sitt jobb, ju närmare maktens kärna i Stockholm man befinner sig, desto mer ansvar. Det kommer att behövas motsvarande Nürnberg-rättegången även om brottet ännu inte är i paritet på något vis, men en ansvarskommission kommer att behövas för att ställa alla Fridolin och Lindbergs, Helins och Mattssons, Rambergs och Jackelens till svars.

  Som vanligt så stör mig inlägget, bitvis fel? När man kan hjälpa 100 gånger fler direkt i flyktingläger, när en stabil kultur ersätts av splittring och extremism, när ett par hundra våldtäkter blir över 6000, när flickor stympas och kastas från balkonger, bitvis fel? Har man medverkat till detta blir man ALDRIG god på riktigt, den möjlighet har man förverkat, om man någonsin trodde att det var mänskligt möjligt att vara ”god på riktigt”. Har inte det varit problemet hela tiden, detta överdrivna fokus på att vara god?

  Gillad av 5 personer

 13. MartinA skriver:

  Mer nazibabblande. Förstår du då inte att för att genomdriva förstörelsen av sverige så har nazibabblande varit centralt? Så varför fortsätter du?

  Gilla

  • Verdandi skriver:

   För att nå dem som ännu krampaktigt håller kvar sin övertygelse?
   Helena har tidigare visat att hon vågar säga sanningen rätt ut, hon är inte rädd för egen del.
   Jag vet själv hur det var att lämna det för krampaktiga. Jag var tvungen att lyssna till någon som var snäll. Annars kommer man inte över skammen och skulden. Och då riskerar man att ge upp helt, depression och i förlängningen att ta sitt liv. Då har ju kolonisationen verkligen lyckats…

   För oss som trodde på att förhindrandet av nästa förintelse stavades pluralism och det SVT visade upp sin ‘mångkultur’, så blir chocken svår. För många blir det så omedvetet otänkbart att man hellre mördar sina meningsmotståndare (könsstymparna, avgrundsvänstern).

   Men är ju svårt att första om man inte gått igenom det.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Hm. Ok. Men jag kommer alltid att angripa de som nazibabblar. Jag tycker att det är viktigt att göra det. Det här att använda ”historien” i sin retorik när man i själva verket är helt ointresserad och helt okunnig om historia? Eller detta att infantilisera ett stycke historia till ett generiskt ord för ”ondska”. Det är dumt, obildat, kontraproduktivt och många andra dåliga saker.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För att ta några exempel. NSDAPs t4 program, att uppmuntra till att lämna in missbildade barn för ofrivillig eutenasi, alltså mördas, dödas, var en otålig variant av SAPs steriliseringsprogram. Dessa kom sig av, enligt min åsikt, att de var de första som införde generella välfärdsstater. De oroade sig naturligtvis för att när staten skulle garantera allas liv så skulle de overksamma och oproduktiva föröka sig mer än de strävsamma och ansvarsfulla. Diskussionen om T4 programmet bör inte kokas ner till att glada gamänger ska få en synonym till ”ondska” och känna sig litet duktiga över att de minsann använt ett historiskt exempel. Diskussionen handlar egentligen om välfärdstaten.

    Ett annat exempel är Nazitysklands krigsförklaring mot Polen. Detta kom sig av att en tredjedel av Polens territorium utgjordes av före detta tyskt territorium som getts till Polen av segrarna i Versaile. Situationen var helt ohållbar, förr eller senare skulle Tyskland försöka ändra på det här, nazister eller inte nazister. Eftersom Tyskland var mycket mäktigare än Polen. Imperiets försvarsgarantier till Polen hade enbart att göra med Imperiets egna intressen av att behålla världsherraväldet. Hade Polen ej fått dessa säkerhetsgarantier hade Polen förhandlat med Tyskland och någon kompromiss hade uppnåtts. En intressantare diskussion än det befängda påståendet att ”nazityskland strävade efter världsherravälde och måste stoppas” vore att diskutera USAs stora stöd till Polen idag. Och förhållandet Europa – USA. Tyskland – Ryssland. Sjöhandelsimperie – kontinentalmakt.

    Jag kan fortsätta med hur många exempel som helst. Så mycket av det vi tillskriver nazisterna är bara fortsättningen på historiska trender. Som sedan propaganderats i oändlighet och mjölkats politiskt till döds av segermakterna och diverse politiska kolportörer under efterkrigstiden. Av de som har skapat det elände vi befinner oss i nu. Ja, NSDAP var också genuin dårskap och ofattbar brutalitet. Men att reducera historien till ett klatschigt party-trick för de obildade som vill låtsas att de är allvarliga människor, DET är ondska. Tycker jag. Vi diskuterar ju för att förstå världen och varandra. Nazibabblarna gör tvärtom, de diskuterar för att göra förståelse av världen människorna och historien omöjlig.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Ett annat stort problem med nazibabblande är att det är förskrivna exempel. Den som nazibabblar behöver inte tänka själv alls, behöver inte leta i historien. Den tar bara färdiga mallar. Min tro är att de som gör sånt här hämtar 90% av sina historiska exempel från nazismen. Att höja kostnaden att nazibabbla kommer förhoppningsvis få dessa personer att visa litet äkta intresse för historien. Helena är präst eller någonting liknande, eller hur? Varför hämtar hon inte sina exempel från krykofäderna eller från munkar eller från det fantastiska och underbara byzantinska imperiet? Det skulle jag jättegärna se, kyrkan har en otroligt rik historia och har haft så många av våra främsta i sina led. Borde inte Helena som är kristet lagd blåsa liv i den historien och de exemplen? Snarare än detta trötta, förutsägbara, uttjatade, ovärdiga innehållslösa?

    Gilla

   • tobbewallin skriver:

    Martina: Det Du kallar Nazibabbel kommer sig av att världen har enats på ett antal punkter. FN har skapats för att förhindra angreppskrig. Det återstår alltså för stater att försöka innästla.

    Gilla

   • In Absurdum skriver:

    Spatziba, Naziba…. Martina är bara obildad, f.ö. är nazism en kollektivistisk vänsterlära (smörja). Hitler hävdade bla att han var den bäste ”socialisten”, han idealiserade arbetarna, kollektivet och ”folkets vilja” och avskydde individbegreppet, borgligheten och ”judekapitalismen”. För de som orkat traggla igenom och läst Mein kampf är detta inga nyheter. (Enda rimliga förklaringen till förbudet i Sverige är att tankegodset är såpass vänster att de blir för besvärade. Bättre då att helt enkelt försöka tysta ner och förhindra att de blir allmänt känt). Dessutom skulle de krångla till den av vänstern förenklade vä/hö-dikotomin som förkunnar att vänster ”god” och höger ”ond”.

    Drygt sjuttio år av vänsterhegemoni, sosseri och obekymrat problem-formulerings-priviligum i kombination med makt över våra institutioner har satt sina spår tyvärr. De är inte bara debattklimatet som är ett problem i Sverige.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Tobbewallin
    Nej, segermakterna efter andra världskriget har enats om ett antal punkter. Dessa makter har skapat dagens värld där vi svenskar står inför utrotning.

    Under stora delar av efterkrigstiden, om du har försökt engagera dig som nationalist. Alltså ideologin att vi svenskar är ett folk och att vi har rätt att finnas till även i framtiden. Så har du ofelbarligen fått nazibabbel slängt i ansiktet. Och nu sitter vi här. Följaktligen har nazibabbel straffat ut sig för tid och evighet. Nazibabblare är ondskefulla människor som söker utrota oss svenskar. Nazibabbel har varit en central ideologi för de som har skapat dagens fruktansvärda situation för oss svenskar.

    Sen har jag tidigare påpekat att nazismen har fått en fullständigt orimlig uppmärksamhet. Det känner väl alla till vid det här laget? Varför är 90% av böckerna om Tysklands långa historia på stockholms stadsbibliotek om 12 år? Varför dyker det upp artiklar om NAZISTERNA flera gånger i veckan i dagstidningarna i sverige? NSDAP, Andra världskriget har extremt begränsad relevans för oss svenskar. Vi var inte ens med i kriget. Trots det så sköljer denna nazibabblande propaganda över oss i våg efter våg, dag ut och dag in, år ut och år in. Till och med en normalt troskyldig svensk bör väl börja ana ugglor i mossen vid det här laget? Eller åtminstone ifrågasätta rimligheten i det hela?

    För övrigt, det här med angreppskrig, vad har USA och NATO ägnat sig åt de senaste decennierna om inte just det? Dagens härskare har ingenting alls emot angreppskrig, det är bara bländverk och dimridåer.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Absurd
    ”Martina är bara obildad”

    Tack för att du hjälper oss andra att raskt bedöma din verklighetsförankring och din relation till ärlighet.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @In Absurdum
    Trevligt att höra. För övrigt ogillar jag både socialism och individualism. Vi är ett flockdjur, individualism som ideologi är omänsklig. Däremot ogillar jag att lägga för mycket fokus på kolossal-kollektiv såsom staten sverige. Men oavsett vad så kommer viss kollektivism även på den nivån vara nödvändig eftersom militärt försvar måste skapas på en konkurrenskraftig nivå.

    Gilla

 14. Gunnar Bergström skriver:

  Bra skrivit Helena Edlund…men slutklämmen blir – som vanligt i Sverige tvingas jag konstatera – en alltför försiktig sådan. Dvs att vår strävan att vara goda har lett oss ‘bitvis fel’….Jag kopplar resonemanget till exempelvis den förda migrationspolitiken under decennier – som absolut har varit färgad av ‘en god vilja’. Men resultatet är en katastrof – och inte att politiken har lett oss ‘bitvis fel’. Sverige har – i grunden – förändrats till det sämre. Förortseländet, miljardrullningen på Migrationsverket (kopplad till krisen inom t ex vården och polisen som verkligen behöver resurserna till fromma för landets medborgare), otryggheten på gator och torg i allmänhet, kaxiga invandrarungdomar som befinner sig ljusår ifrån att vilja visa respket för allt det goda som Sverige velat erbjuda. Tilläggas kan de extrema svårigheterna inom svenska skolan med mängder av olika språk i en enda klass, eller klasser där svenska språket inte alls är representerat (!). Vem i landet Sverige kan någonsin ha ansett att denna katastrofala situation överallt i samhället kan ha varit önskad? Krisen och eländet i Sverige är, som sagt, fullständig och total. Bedrövligt är ett relevant ord i sammanhanget. MVH, Gunnar Bergström

  Gillad av 2 personer

 15. Fredrik Östman skriver:

  Dr. Gad Saad har formulerat en diagnos: Parasitiskt strutssyndrom får en person att avvisa realiteter som annars är lika uppenbara som gravitationens existens. Den som lider av PSS tror inte sina egna ljugande ögon. Han skapar sig en alternativ verklighet som kallas Unicornia. I en sådan värld förnekas samfällt: vetenskap, förnuft, kausalitetsregler, tröskelvärden för bevisföring, en nästan oändlig mängd data, dataanalytiska förfaranden, inferentiell statistik, den vetenskapliga metodens inneboende epistemologiska regler, logikens regler, historiska mönster, dagliga mönster och sunt förnuft. I stället baserar den som lider av PPS sitt bländverkspladder på illusoriska korrelationer, obefintliga orsakssamband och progressiva plattityder avsedda att få avsändaren att känna sig bra. Strutslogik levereras alltid ur en högmodig attityd av moralisk överlägsenhet. Två komorbida indikatorer är en otäck form av Dunning-Kruger-effekten, nämligen en arrogant och självsäker [ovetskap] om ens egen idioti, och en introspektiv blindhet, nämligen en oförmåga att någonsin inse att man har drabbas av PPS. Dessa komorbida faktorer gör, när de uppträder med PPS, en meningsfull dialog omöjlig.

  De komorbida faktorerna är viktiga. Det är inte bara confirmation bias, det är inte bara enskilda psykologiska fenomen som råkar slå fel. Mycket av den patologi du beskriver är inte ens confirmation bias, enkannerligen inte viljan hos offer för missförhållanden att vidareföra dessa missförhållanden.

  Det är viktagare än någonsin att hålla fast vid det vi har, att hålla fast vid det som redan är anpassat till människans svagheter och tendenser. Multikultur är den farligaste och dummaste idé som någonsin fötts ur liberalismen/socialismen.

  Gillad av 1 person

 16. Fredrik Östman skriver:

  Dr. Gad Saad har formulerat en diagnos: Parasitiskt strutssyndrom får en person att avvisa realiteter som annars är lika uppenbara som gravitationens existens. Den som lider av PSS tror inte sina egna ljugande ögon. Han skapar sig en alternativ verklighet som kallas Unicornia. I en sådan värld förnekas samfällt: vetenskap, förnuft, kausalitetsregler, tröskelvärden för bevisföring, en nästan oändlig mängd data, dataanalytiska förfaranden, inferentiell statistik, den vetenskapliga metodens inneboende epistemologiska regler, logikens regler, historiska mönster, dagliga mönster och sunt förnuft. I stället baserar den som lider av PPS sitt bländverkspladder på illusoriska korrelationer, obefintliga orsakssamband och progressiva plattityder avsedda att få avsändaren att känna sig bra. Strutslogik levereras alltid ur en högmodig attityd av moralisk överlägsenhet. Två komorbida indikatorer är en otäck form av Dunning-Kruger-effekten, nämligen en arrogant och självsäker [ovetskap] om ens egen idioti, och en introspektiv blindhet, nämligen en oförmåga att någonsin inse att man har drabbas av PPS. Dessa komorbida faktorer gör, när de uppträder med PPS, en meningsfull dialog omöjlig.

  De komorbida faktorerna är viktiga. Det är inte bara confirmation bias, det är inte bara enskilda psykologiska fenomen som råkar slå fel. Mycket av den patologi du beskriver är inte ens confirmation bias, enkannerligen inte viljan hos offer för missförhållanden att vidareföra dessa missförhållanden.

  Det är viktagare än någonsin att hålla fast vid det vi har, att hålla fast vid det som redan är anpassat till människans svagheter och tendenser. Multikultur är den farligaste och dummaste idé som någonsin fötts ur liberalismen/socialismen.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Jo,det är skrämmande, eftersom muslimernas ledare inte är bekväma. Jag har precis läst om Nelson, att han blev av med ögat och armen är bara en liten del av vad han drabbades av, vilken enarmad europeisk politiker kommer ni på? Jag kommer bara på en, Ett öga och en arm: Abu Hamza

   Vem tror att integration kan lösa detta? Vi är i krig, men endast ena sidan använder vapen. Vår bekvämlighet blir vårt fall.

   Gillad av 5 personer

 17. Linden skriver:

  Läste i läkartidningen följande:
  ”I Göteborg skottskadades under tiden 1 januari 2013 till och med 30 juni 2014 sammanlagt 58 personer. 57 var män, och median­åldern var 26 år. 90 procent av patienterna inkom under jourtid.
  Majoriteten av skadorna var lokaliserade till extremiteterna. 10 patienter dog, och av dessa var 4 skjutna i huvudet, medan resterande 6 patienter hade skador i mediastinala strukturer och stora kärl.

  Skottskadade patienter, som hittills varit relativt ovanliga i svensk sjukvård, har i och med den senaste tidens utveckling blivit en alltmer påtaglig del av rutinsjukvård

  Omhändertagande av dessa patienter ställer stora krav på erfarenhet och kompetens hos samtliga inblandade. Många gånger krävs att svåra beslut fattas under stor tidspress. Flöde och inläggningsbehov av traumapatienter har betydelse för hur akutverksamheten organiseras.

  Den totala direkta sjukvårdskostnaden uppgick till >6 miljoner kronor. De största kostnaderna var förknippade med operation och intensivvård. Beräkningarna inkluderar emellertid inte efterföljande återbesök och eventuella reoperationer.

  De avbrott i planerad verksamhet som sker i flera verksamheter under ett larm har inte heller gått att kostnadsberäkna. 
  Ur ett längre perspektiv är de indirekta kostnaderna i form av kvarstående invaliditet och produktionsbortfall i regel betydande och i vissa fall vida överstigande de direkta kostnaderna.
  Om även polisiära insatser och domstolskostnader räknas in, utgör sannolikt sjukvården endast en liten del av de totala kostnaderna.”

  Att skattebetalande svensken får sitta i väntrummet på akuten i upp till ett halv dygn, eller vänta på en operationstid i månader, kan man värdera det i kronor och öre?

  Gillad av 4 personer

 18. Gösta Oscarsson skriver:

  Ja man kan hoppas att de många goda människorna nu står vid någon form av ”tipping point” – där de alltså plötsligt inser att det finns kranseffekter till min godhet som gör att att denna godhet kanske inte är så god. Kan det t.o.m. bli ett strömhopp, alltså en snabb svängning i opinionen? Några stora händelser kan ”trigga” det hela, där troligen typ ”arbogakvinnan” kan ha en större roll än Drottninggatan. Även om upprepade Drottninggator naturligtvis kan fungera som en ögonöppnare.

  Gilla

  • B skriver:

   Ja, man får väl hoppas det att många tänker om och inser att det som verkar gott vid en första anblick kanske inte alls är det när man beaktar de långsiktiga konsekvenserna av det ”goda” handlandet.
   Jag tycker att det är bra av Mariestads kommun att polisanmäla ”ensamkommande barn” som har ljugit om sin ålder. Det är ju faktiskt bedrägeri precis som om jag hade ljugit om sjukdom eller annat för att få understöd på skattebetalarnas bekostnad.

   Gillad av 1 person

 19. Kristina skriver:

  Vem vill efter decennier av investering i egna åsikter tömma sitt inre och helt plötsligt börja fylla det med främmande innehåll, i ett enda höj. Och i och med det även förlora kontakten med likasinnade.

  Det nya måste även det, om förändring skall ske, tuggas in i små portioner, sväljas, för att sedan smältas i den mentala buken. Och det tar tid. Och mycket är inte ens smältbart för de mer vuxet förhärdade.

  Ingen kan dessutom leva i en mellanperiod av mentalt vakuum. Kulturella och åsiktsmässiga segheter består i mycket hög grad av en mental trögheter och sociala strukturer. När vi talar om integration av vuxna är det huvudsakligen detta motstånd vi möter.

  Överlag har politiker och allmänhet en mycket grund syn på vad kulturell anpassning innebär. Primaten människan, homo sapiens, genomlever en mycket lång barn- och ungdomsperiod, just för att hennes anpassning till mer ett komplexa levnadssätt kräver detta. Hon behöver en lång tid av inlärning. Och ändå är barn- och ungdomsperioden en extra sensitiv period i en människas liv, där hennes förmåga att ta till sig det nya är extra väl utvecklad. Som vuxen minskar denna förmåga drastiskt.

  Tyvärr kommer pk-ismen länge än att tillhöra en av de mer sega strukturerna, befäst och fastnaglad i sinnet efter decennier av färd i en enda riktning.

  Och det här gäller i än högre grad religiös och etnisk betingad mångfald. Svensk mångfaldspolitik bygger på ytligt tyckande, pådrivet av ideologi, och saknar i egentlig mening all vetenskaplig grund. Vänstern har länge, och fortsätter, betraktat all biologi som sin fiende. De avfärdar den lättvindigt för att den står i vägen för deras egen ideologi och önskan om att se människan som något extremt formbart, som kan inpassas i den egna ideologin.

  Själv blir jag även mer pessimistisk när man på högre universitetsnivåer ser ett antivetenskapligt synsätt breda ut sig, för att ge plats åt ideologi och politiserat genustrams.

  Vi har enbart sett början på tillväxten av våra utanförskapsområden. Och över Medelhavet fylls de på.
  Vi kommer aldrig klara av att hantera detta. EU har ju inget egentligt gränsförsvar. Dessutom sjunger de politiskt korrekta, och vår egen grundlag, den politiskt sanktionerade månghövdade identitetspolitikens lovsång.

  I Sverige när vi vid vår barm den naiva förhoppningen att alla problem, hur svåra och komplexa de än är, kan informeras bort. Vi är faktiskt inte vuxna nog för att möta vår egen framtid. Inte ens lite vuxenundervisning skulle hjälpa oss särskilt långt.

  Gillad av 6 personer

 20. MartinA skriver:

  Helena påstår sig ifrågasätta sin tidigare pkism men använder precis samma retorik som tidigare. Jag ser ingen skillnad på henne och mamman som könsstympar sin dotter.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Ojdå, såg inte att min kommentar högre upp hade släppts igenom. Då ber jag om ursäkt för den här kommentaren och önskar att jag kunde ta bort den. Jag var inte nöjd med den, min önskan var att kritisera Helenas retoriska verktyg. Tog därför till exempel från hennes egen artikel som kanske inte var helt rättvisa.

   Gilla

 21. Ina Höst skriver:

  Så kan det mycket väl vara! Hur bryter man detta? Upplysa männen?

  Liknande fenomen är när grupper demoniseras. I övrigt hyggliga människor kan fås att bete sig illa mot oskyldiga genom förtal och propaganda. Krigspropaganda t.ex. går just ut på att luckra upp människors hämningar mot att döda. Exempel på hur man bygger krigspropaganda:
  http://www.greens.org/s-r/20/20-24.html
  Eller mediers drev som mot t.ex. SD. Då måste dessa fortsätta demonisera för att inte gå under av samvetskval. Mycket svårt att bryta om man inte gör det med detsamma.
  Samma med mobbing.

  Vi måste återta våra normer som fungerar och bekämpa normbrytarna. Som t.ex. att tala sanning, äkta forskning som man kan lita på, rättvisa mellan jaget och duet, juste beteende enligt Gyllene regeln osv Och sluta avhumanisera medmänniskor.

  Gillad av 2 personer

 22. lasse4u skriver:

  Få går emot rådande ordning, de som står upp mot kollektivet är få historiska undantag. En del av dessa gjorde skillnad och ändrade rådande ordning.
  Vad som är logiskt ur ett visst kulturellt perspektiv behöver inte vara det ur ett annat. Att det ur ett ytligt främmande perspektiv verkande som om männen inte brydde sig behöver inte vara så. Det är en kultur där kvinnor och män lever åtskilda och var grupp sköter sina ”affärer”. Men ytterst är det en ordning där patriarkatet sätter rådande ordning.

  Psykologförklaringen utgår ifrån att människan alltid vill gott, ur psykologens västerländska nutida kulturella modell. Historien är full av sedvänjor som är allt annat än goda mot medmänniskorna inkl. barnen. Dessa har kunnat fortgå ”hur länge som helst”. Dessa nutida psykologförklaringar om att vi går emot vår inneboende goda natur i självförsvar kanske inte stämmer. Vi är kanske inte ”naturligt” goda, det är även det inlärt grupptryck? Det ligger förstås i generna att skydda avkomman så den når vuxen ålder.
  Varför behöver vi uppfostrande sedelärande historier som t.ex. den barmhärtige samariten, om vi är av naturen goda?

  Vi är troligen genetiskt programmerade att lyda auktoriteter, vi är under hela vår ovanligt långa uppväxttid beroende av auktoriteter för vår överlevnad. De som bestämmer i samhället har högt upp i åren gått i auktoritära utbildningssystem där det gällt att vara lydig och följa reglerna för att belönas. Därför kan också religioner/ideologier få ett så starkt grepp om samhällen/kulturer.

  Gilla

 23. Göran skriver:

  Det finns även en förklaring i könsstympningen och motivet från barnets moder att en kvinna som inte är könsstympad har svårare att få en make.

  Det lustiga är att denna fråga är totalt död i svensk kultur. Alla borde stå upp för att en människokropp inte får stympas utan personens egna godkännande. Enklare än så behöver det inte vara. När kvinnan har fyllt 18 år och är myndig får hon själv bestämma om hon vill stympa sitt könsorgan av religiösa eller kulturella skäl.

  Jämför med debatten om abort och kvinnors hävdan att få bestämma över sin egen kropp. Abortfrågan är komplicerad medan frågan om stympning av könet vare sig det är en pojke eller flicka är enkel. Ska barnmorskor tvingas att utföra aborter, ja, då ska väl alla läkare i Sverige tvingas att utföra könsstympningar av både pojkar och flickor. Vägrar de får de söka ett annat jobb. Hyckleri är inte enkla frågor, eller?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Finns det någon rimlig anledning,
   att tillåta könsstympning överhuvudtaget?

   Såväl kvinnlig, som manlig!
   Förmedeltida kulturella förlegade värderingar,
   som borde vara mogna för sophögen!

   Gillad av 1 person

 24. Pär Engström skriver:

  När Stefan Einhorn kom ut med boken (2005) ”Konsten att vara snäll” var detta en något revolutionerande tanke – att ”snällhet” kunde vara något bra eller gott.

  Liksom Heberlein hävdade Einhorn att det är konsekvenserna av en handling som räknas, inte intentionerna. Men i motsats till Heberlein problematiserar Einhorn möjligheten att i förväg beräkna konsekvenserna av en människas handlingar. ”Svaret är att vi inte kan förutse alla konsekvenser av våra handlingar, eftersom de är oändliga. Varje människas liv berör tusentals andra och det vi gör i relation till en annan människa påverkar i sin tur dennas relation till andra och så vidare, i en allt större cirkel” (Einhorn 2005, s. 55).

  En annan skillnad mellan Einhorns ”snällhet” och Heberleins varning för en ”banal godhet” är att Einhorn betonar att empatisk förmåga är en tillgång för människors handlingar, medan Heberlein ser en konflikt mellan känsla och rationalitet i människors handlingar.

  Om vi ska grunda våra beslut endast på rationella överväganden kanske samhällets robotisering och digitalisering kan göra att de bästa besluten i ett framtida samhälle fattas av en robot – om vi ska tro en del framtidsstudier. Det tycks som om arbetsdelningen mellan människa och maskin kommer att få en allt större betydelse, bla. enligt Brynjolffson och Mcafee (”Den andra maskinåldern”). Och människan tycks vara bäst på att vara människa där människan för tillfället är bättre än en robot på mänskliga relationer, inklusive känslor, samt på kreativitet och att komma på nya idéer.

  Det är väl denna omvandling av samhället till ”den andra maskinåldern” som bli den verkliga umaningen för dagens och morgondagens beslutsfattare. Det tycks som om de flesta framstående ekonomer i ett längre tidsperspektiv har övergett tanken om full sysselsättning. De svenska värderingar som Heberlein och andra hyllar förutsätter dock att det swka finnas möjlighet för varje individ att (med lönearbete) försörja sig själv. Konflikten mellan de som har arbete och de som inte har arbete lär hårdna under de kommande decennierna – om inte vi ändrar på de svenska värderingarna.

  Parallellt med ovanstående samhällsomvandling sker således folkomflyttningar runt om i världen där en stats gränser och medborgarskapet framhålls, bla. av Heberlein. Men om nu medborgarna i Sverige är eller borde vara förbittrade på stat och myndigheters tidigare handlande vad gäller invandring och integration – hur menar Heberlein med flera att vi ska återupprätta ett samhällskontrakt för medborgarna inom en stat som bla. bygger på tillit till statliga institutioner?

  Gillad av 1 person

 25. Ulf H skriver:

  Ja, här har vi orsaken till att människor har svårt att förändra sina åsikter, när de är är grunden för deras sociala identiteter. Speciellt när åsikterna baseras på ideologier, som kanske länge stigmatiserat människan.
  Desto mer inflytande människans personliga identitet är integrerad i hennes sociala identitet, ju lättare har hon att förändra sina åsikter när verkligheten förändras. Men har man ingen, eller svag personlig identitet, så får man leva min sin sociala identitet, oavsett hur verklighetsfrämmande åsikter som den baseras på. För övrigt en mycket upplysande artikel av skribenten.

  Gilla

 26. Strix skriver:

  Ingen vågar ifrågasätta politikernas bättre rätt att plundra sina medmänniskor på skatter för att bedriva sin verksamhet.
  Den dagen våra folkvalda respekterar egendomsrätten och låter medborgarna utveckla samhället till allas vårt bästa tror jag knappast fenomenet könsstympning blir ett politiskt ledord eller problemformulering.
  Stöldbenägenheten eller begäret efter vår nästas egendom är vårt största och allt överskuggande problem. Det gäller både rättigheter och egendom.
  ”De flesta förstår att det är fel att stjäla andras pengar.
  Men om man ber staten att göra det, och kallar det för skatt, så tycker många helt plötsligt att det är helt OK att stjäla pengar”!!!
  Som sagt, utan stöldgodset hade nuvarande politiker gjort något annat.

  Gillad av 1 person

 27. Sixten Johansson skriver:

  Ingen ska befrias från ansvar, men för att förstå det som hänt kan man tänka sig att den mentala omvärldsbilden hela tiden har förändrats i många små steg. Individens val är sällan fritt. Många omärkliga knuffar kan leda en flock till avgrundens rand.

  I grunden har människan en förbluffande stor förmåga att bedra sig själv och andra. Både sinnena och tolkningarna påverkas av grupptryck. Vi upplever vanligen det som vi själva och andra förväntar sig och konformism ingår i vårt flock-jag. Allt kan bortförklaras. Vi letar ivrigast efter bekräftelser. Även motargument kan bäddas in i det egna mentala rastret och cementera den egna verklighetsbilden och tron att man själv är ovanligt klarsynt, självständigt tänkande och god.

  I det privata och offentliga samtalet låtsas man att argument prövas och vägs mot varandra, men i verkligheten är de sällan jämförbara. Följder av en hård klankultur eller religion kan inte jämföras med erfarenheter från en kvalitativt annorlunda, skenindividualistisk kultur som vår. Man kan inte likställa historia med nutid, inte arbetskraftsinvandring med bidragsinvandring, inte dra slutsatser från villkoren i USA till den fundamentalt annorlunda Mena-invandringen i Sverige, osv. Den basala mentala bilden byggs alltså på en mängd ojämförbara beståndsdelar.

  Sedan ökar laddningarna i problemkomplexet. Journalister, tjänstemän och politiker går själva allt mer ”in” i de till synes sakliga argument och beskrivningar som allmänheten matas med. Det signaleras allt tydligare vad som är ”rätt” tyckande och tänkande. I små, små steg ökar polariseringen mellan de skilda verklighetsbilderna och lägren. Den egna mentala kartan justeras omärkligt hela tiden och inte ens lättare örfilar från verkligheten påverkar den.

  Till sist har man konkret och psykologiskt blivit en del av ett stort maskineri som har byggts upp. Då går det inte längre att bryta sig ut utan att socialt och ekonomiskt bli hårt straffad. Och allt som man känslomässigt har investerat i sin verklighetsbild och självbild ser ut att vara förspillt. Föraningen om detta raserande väcker självfallet ångest och vrede – mest mot dem som ”hade rätt”. Den som inte står ut med att förlora ansiktet intalar sig gärna att situationen egentligen var helt annorlunda tidigare och att man egentligen har haft rätt och gjort rätt hela tiden.

  Gillad av 1 person

 28. Mikael Steinwall skriver:

  Journalisten Negra Efendic är Sommarpratare i dag. Precis när jag slog på radion var hon inne på ett resonemang kring journalisternas trovärdighet. Det finns ingen dold agenda, vi mörkar eller vinklar inte, påstod hon.
  Samma fenomen där, journalister träffar andra journalister och diskuterar möjligen den senaste SOM rapporten, som visar att en majoritet misstror medias bevakning av invandringspolitiken. Så bedyrar de för varandra att det inte är sant, att de är utsatta för en illvillig komplott.
  Och när Jan Helin och andra blånekat tillräckligt många gånger så upplever tillslut hela journalistkåren det som en absolut sanning.

  Gillad av 1 person

 29. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  För den som aldrig varit disponerad för fenomen av ovan behandlade slag och således ej mottaglig för denna grasserande form av psykostillstånd och självsuggestion, ställer det sig ofattbart att en vuxen normalbegåvad människa, vilken befinns vid vad man förr kallade sina sunda vätskor, förmår försätta sig i detta mentala försvarsläge för att kunna agera tvärt emot bättre vetande.
  Grupptrycket måste utöva en sällsam makt över den individ som faller offer för den moderna tidens kognitiva dissonans och galenskap, där man med hjälp av defekten i vår nationalkaraktär – den allestädes närvarande konsensushysteri som emanerat ur själva Jantelagstiftningen – väljer att segla under bekvämlighetsflagg i syfte att undvika konflikt.
  Nutidens landsmän, såväl herrar som damer, kan helt sonika definieras som mycket dåligt förberedda på det mandomsprov vi nu alla står inför, och kan med fog betraktas som ett mycket lätt byte för proglobalismens omättliga gamar, vilka kontinuerligt kretsar över de icke stridsdugligas hukande skuggestalter.
  Andreas.

  Gillad av 1 person

 30. Jans skriver:

  Viktigt i sammanhanget är också att det vid sidan om ”de goda” som intalar sig själva att massimmigrationen är bra finns en betydande apparat av företag, artister, kommunala och statliga verksamheter som mer eller mindre uteslutande tjänar sina pengar på asylindustrin. Hade det inte varit så hade propagandan lyst med sin frånvaro. Det är som vanligt: Follow the money!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.