Gästskribent Lennart Rendik: Vilse i politiken

Jag känner mig vilsen i dagens politik. Det som har rört till det för mig är den identitetspolitik som numera genomsyrar politiken. Jag har en förståelse för enskilda individers identitet som människa är viktig. Jag själv har genomgått detta som andra generationens invandrare. Det tog många år innan jag förstod och accepterade att jag både är svensk och ungrare samt att jag faktiskt har två hemländer. När jag insåg detta blev jag trygg som individ.

Om någon framför en åsikt som andra inte delar tycks dessa andra numera i ökande utsträckning uppleva att de blir kränkta som individer. Om den som framfört åsikten då ber om ursäkt händer det allt oftare att ursäkten inte godtas. I stället för förlåtande blir det bara fördömande.

Om jag brydde mig om all de gånger som jag har blivit kränkt skulle jag få ägna halva mitt liv till att älta oförätterna och tycka synd om mig själv. När de flesta upplever att de har blivit kränkta så kan det säkert finnas skäl, men oftast handlar det om okunnighet från den kränkande parten. Om jag som kränkt får en rimlig förklaring förstår jag förhoppningsvis och förlåter. Men om jag lever kvar i offerrollen blir det så mycket svårare att förlåta.

Sverige har en mycket fin tradition av humanistisk politik där vi ser individen som en människa med sina legitima behov. Men nu vi gör ofta individen till ett offer genom överdriven medlidsamhet. Vi bör visa medkänsla och se varje individ som en individ oavsett ursprung. Men idag ser jag hur toleransen trängs bort av kränkthet. En kränkt individ har svårt att vissa äkta tolerans.

Nyliberaler anser att individen ska stå i centrum utifrån ett ägarperspektiv fritt från ett kollektiv. Vänstern anser att ett starkt kollektiv bäst möter de flestas behov. Men nu känns det som om identitetspolitiken sätter individen före kollektivet mycket likt nyliberalernas syn. Intressant att en del av vänstern och nyliberalerna har kommit till samma slutsats fast från olika utgångspunkter.

Feministerna ska stå upp för kvinnorna och skapa förutsättningar för att alla kvinnor ska kunna skapa sig en bra framtid i Sverige. Men feministerna tycks ha kört fast i identitetspolitiken. Vi är även ett sekulärt land där religionen inte bör styra kollektivet. För mig är det en gåta att en del feminister inte tar kampen för den enskilda kvinnan utan låter religiösa kollektiv bestämma över henne. Vi har många starka feminister i landet som bedriver ett aktivt arbete i de så kallade utsatta områdena men som inte får tillräckligt stöd från feministerna. Här anser jag att identitetspolitiken har gjort större skada än nytta.

Jag känner mig vilse i politiken där jag verkat i snart 24 år. Skälen anser jag är att PK har fått för stor betydelse och att rädslan för att uppfattas som obekväm gör att många hellre tiger. Det goda samtalet uteblir helt enkelt.

Lennart Rendik, 64, arbetar som kommunalrådssekreterare för Vänsterpartiet i Södertälje kommun. Är både svensk och ungrare och har inget problem med det utan ser det som en extra tillgång. Ogillar intolerans och sitter hellre ner med politiska motståndare för att diskutera politik inklusive SD då alla är medmänniskor oavsett kultur, religion etnicitet med mera.

34 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Rendik: Vilse i politiken

 1. gmiksche skriver:

  Det goda samtalet har uteblivit på grund av att de som försökt framföra åsikter som inte fallit de som kontrollerar det offentliga samtalets sfär, d v s media, i smaken uteslutits från samtalet. Och utesluts fortfarande till stor del. Oavsett om icke godkända åsikter framförts på ett civiliserat sätt eller ej. När det offentliga samtalet snedvrids på det sätt som skett under lång tid är det inte underligt med en reaktion från de som tror sig ha någonting att säga men inte får göra sin röst hörd.

  Att återställa något man har förstört i grunden är svårt. Jag har dessutom svårt att se att det finns en vilja till återställande hos dem som förstört. Snarare en vilja att dölja för allmänheten var ansvaret för skeppsbrottet ligger. Och att vältra över ansvaret för återställande till de som skymfats.

  Det goda samtalet förutsätter intellektuell redbarhet. Argument istället för invektiv. Sverigedemokrater och annat folk med obekväma åsikter har offentligen kallats för brunråttor av högt uppsatta personer som påstår sig värna lag och ordning och som getts en nära oangripbar ställning. Exempelvis bemöts Nya Tider fortfarande som en spetälsk av sina konkurrenter, som istället för att kritisera i sak det som skrivs öser ur sig invektiv. Även DET GODA SAMHÄLLET har då och då fått finna sig i att betecknas som hatsajt.

  Det är intressant att kunna konstatera att vänstern börjar upptäcka att människor har identitet utöver klasstillhörighet. En lång väg att vandra.

  Gillad av 3 people

  • frihetligvanster skriver:

   Jag är humanist och socialist men även feminist och jag har inte överseende med massmord. Massmord har skett i alla ideologiers och religioners namn. Problemet är när folk fastnar i en politisk återvändsgränd och inte klarar av att vända om och kör på som inget har hänt. Jag som politiker har som uppdrag att förbättra villkoren för medborgarna i min kommun. Medborgaren går först och till min hjälp använder jag en del av det socialistiska verktyget som inte är helt perfekt och då skruvar jag på den lite och kan ta in delar från andra ideologier för att vässa till det. För mig är det tillgången av mångfalden i den svenska politiken som är styrkan.
   Lennart Rendik

   Gilla

   • Moab skriver:

    Kärnan i din ideologi är ondska för att du anser dig ha rätten att styra andras liv i kraft av dina åsikters överlägsenhet. Du personligen vill inte skicka någon till Gulag, men kärnan i den rättviseideologi du företräder slutar ALLTID med det. Du kan inte gömma dig bakom ”alla” ideologier, kommunism och nazism är inte alla ideologier, bara den du företräder, den som mördat flest, någonsin, att ta russinen ur kakan ur en mördarideologi går aldrig. Du är en fiende till friheten och därmed..

    Gillad av 2 people

 2. larslindblog skriver:

  Jag har ofta funderat över att vänstern i Sverige och annorstädes numera har så olika uppfattning mot det som gällde i dom socialistiska länderna . T.ex ; skulle det vara ordning och reda i skolan , man tillät ingen invandring , ( ideliga hyllningar till det egna folkets storhet) , religion ansågs som vidskepligt och ovetenskapligt , tiggeri var inte en legitim inkomstkälla , alla skulle ha något arbete , utbildning ansågs viktigt , osv..
  Att den ekonomiska politiken inte fungerade är en annan sak , ty det ingen äger -vårdar ingen.

  Gillad av 1 person

  • frihetligvanster skriver:

   I Sverige utgår vi ifrån hur vi har det. När jag sätter på mig svenska glasögon och ser på världen utifrån ett svenskt perspektiv finner jag massor av brister i andra länder och i Ungern mitt andra hemland. När jag är i Ungern och sätter på mig ungerska glasögon och försöker se skeenden utifrån ett ungerskt perspektiv får jag en annan bild och även en viss förståelse för deras agerande, Kryddar jag sen allt med historiska perspektiv kan bilden bli väldigt annorlunda än bilden från Sverige. Att vänstern har olika syn på vad som har hänt under de senaste hundra åren beror på att för många är det svårt att acceptera att det som hen en gång trodde på visade sig vara fel. Det svåraste för människan är att erkänna sina egna misstag. jag däremot anser att det är just misstagen som vi ska lära oss av och därigenom bli bättre själv eller förbättra ett samhälle. Inom politiken är detta extra svårt då det kan uppfattas som hen lämnar en ideologisk ståndpunkt. Egentligen är det tvärtom anser jag det är utvecklande för ideologierna och politiken.
   Lennart Rendik

   Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Förbättre ett samhälle, jag betackar mig för dina förbättringar, håll fingrarna borta, vik hädan. Jordan Peterson förklarar på ett bra sätt att det viktigaste av allt det är att ha klart för sig var ondskan finns, så att man kan vända den ryggen, genom att vara vänster idag visar man att man inte förstått det.

    Gillad av 2 people

 3. Johan Löfgren skriver:

  Ja, politiken i Sverige är så vilsen som någonsin och det upplever nog de flesta. Kompassen har lämnats åt sidan och känslor med mera har tagit över. Vi behöver en ny regering med tänkare som har en riktning.

  Gillad av 1 person

 4. Gunilla skriver:

  Jag förstår helt hur man kan känna sig vilse i politiken om man är Vänsterpartist idag. Samma om man är Miljöpartist. Dessa 2 har sedan länge frångått sina grundläggande värderingar samt låtit sig infiltreras av diverse parti-program-främmande grupper. Sedan har vi problemet med ‘upplevd rasism’. Man har nu på rasism-området frångått de svenska rättsliga bevisprinciperna som säger att det är den som anklagar som måste bevisa och att ingen är skyldig förrän det är bevisat. Man tillämpar omvänd bevisföring; alltså den åtalade måste bevisa sin oskuld. Och DO är en aktiv pådrivare i applikationen av denna omvända ordning. Om någon vill veta hir svårt det är att ‘bevisa sin oskuld’ kan den studera Indonesien som har det systemet. Nästan 100% av de anklagade åker i fängelse. Som en konsekvens förstår man att med ett sådant system kan vem som helst anklaga vem som helst för vad som helst och vinna i domstol.

  Gillad av 2 people

 5. Göran skriver:

  Du är inte ensam om att tvingats bli alienerad från en politisk syn där ditt inre tidigare hade funnit en plats och förklaringsmodell. Du är inte vilsen – du är ärlig och öppen mot dig själv och dina ideal – det är de som formulerar dagens politik som har gått vilse i en identitetspolitisk korrekt dimma.

  Gillad av 1 person

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Tänk om man vågade samtala,
  då hade problemen varit lösbara…

  Som bekant är det lättare att stämma i bäcken än i ån!
  Nu står vi mitt i strida älven…

  Går flödet att stoppa, eller Sverige flyter bort?

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag måste absolut uppmana alla (som orkar) att läsa Jens Ganmans långa intervju med tre kvinnor som har arbetat på asylboenden. Den ger en bra bild av kultur- och religionsklyftorna, men framför allt en skrämmande bild av Migrationsverkets fullständiga inkompetens, ointresse och haveri även i förhållande till alla andra myndigheter. Många i personalen gör sitt yttersta, men handfallenheten och de infantila PK-attityderna slår igenom. Det här är alltså ett sönderfallande system och när man dessutom tänker på alla andra delsystem i förfall – skolan, polisen, räddningstjänsten, sjukvården, rättssystemet, ekonomin, den sociala tilliten och sammanhållningen, kyrkan, media, politiken osv – så blir det svårt att se rosenrött på framtiden.

   Gillad av 3 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är socialism. Kort och koncist. Den som vill ha socialism vill ha det så där. Den som vill hålla ordning är inte socialist. Därför fortlever oordningen och röran på Invandrarverkets eftr. Varje åtgärd som skulle kunna förbättra läget avfärdas som konservativt, reaktionärt, borgerligt och inte minst kontraproduktivt i den större skalan, i det stora planen att förstöra hela den västerländska civilisationen och ersätta den med elände, slaveri och komplett okunskap och oordning, det tillstånd som går under beteckningen socialism.

    Gilla

 7. oppti skriver:

  Härligt att du är så tolerant att du tom kan tala med en SD anhängare, trots att du är vänster.
  Politisering borde inte innebära polarisering!

  Gillad av 2 people

  • frihetligvanster skriver:

   Att jag talar med SD politiker är helt naturligt då de är en del av vår demokrati. det handlar egentligen inte om tolerans utan om respekt om jag vill att mina politiska meningsmotståndare ska respektera och att jag har en åsikt så måste jag respektera att de har en annan åsikt. Det handlar inte om att acceptera åsikten och ibland inte heller förstå. Det mesta som SD står för är jag inte så förtjust i. Men jag tar hellre en sakdebatt med dem och ställer oftast frågan; hur har du eller ni tänkt nu, än att avfärda dem som icke rumsrena. Även jag anses inte vara rumsren av andra. Men min utgångspunkt är att respektera våra demokratiska traditioner

   Gillad av 2 people

 8. Gösta Johnsson skriver:

  Det finns tydligen en(1) vettig vänsterpartist! Men du är nog ganska ensam Lennart…tyvärr! Men bättre att en ger sig till känna än att alla hamnar i intoleransens mörka vrå!

  Gillad av 3 people

  • frihetligvanster skriver:

   Först ett tack för att du anser mig vara vettig. Vi är många inom Vänstern som resonerar på liknande sett som jag men det tar tid att få ett genomslag. Det svåra är att undvika personpåhopp och föra en saklig debatt utifrån sakfrågan. Jag har blivit kallad intolerant, islamofob, rasist med mera, men då ser jag det som ett bevis på att min argumentation håller eftersom motparten inte kan leverera relevant sakargument.
   Lennart rendik

   Gillad av 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Varje gång du är saklig och resonlig sviker du den socialistiska saken. Har du inte fått höra det ofta nog? Hur ställer du dig till denna onekligen alldeles sanna anklagelse?

    Gilla

 9. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Det jag alltid undrar är hur man kan stödja en ideologi som lett till diktatur och folkmord överallt i världen. Men visst kan jag hålla med om att vansinnet numera skruvats upp till helt oanade, närmast dårhusmässiga, nivåer som passar in under rubriken ”självskadebeteende”.

  Utövare av PK-sektens agenda borde lämpligen behandlas inom psykiatrin.

  Gillad av 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Denna fråga är intressant. Jag tror att vi alla har förmågan att känna vördnad inför Ginnungagap, inför den totala förstörelsen och det totala sammanbrottet, där världen upplöses och ersätts av intighet. Denna vördnad driver, den är, socialismen. Stoppa jorden, jag vill kliva av. Den lever i oss alla i viss grad. Vi som inte är socialister, vi som förstår den och avfärdar den, känner vördnad inför sinnevärldens mysterier, inför ett fungerande samhälle, inför en civilisation som ger oss så många gåvor utan att någon har en ringaste aning om hur det går till. Denna vördnad kan socialisten inte känna. Det är en brist i den mentala konstruktionen. Jag tror att en sådan som Lennart har en viss rest av denna vördnad inför världen kvar, men den är underlägsen vördnaden inför förstörelsen.

   Gilla

 10. Sixten Johansson skriver:

  Lennart Rendik har förutsättningar och vilja att se med båda ögonen i ett samhällsklimat där vänsterögdheten blivit norm i nästan hela det politiska fältet, i offentligheten, på jobben och t o m i privatlivet. Den enögde har ett uselt djupseende och annorlunda verklighetsbild – även perceptionen påverkas av grupptryck.

  Men jag vill peka på en förbisedd faktor som orsakar förbistring och vilsenhet. Få inser att själva orden och begreppen är mycket bristfälliga och föränderliga verktyg.

  Tänk på ordet ”bil”. Det är ju en abstraktion, ett ogripbart koncentrat, kanske av VW-bubbla, Ferrari eller Volvo PV, av självstyrande Tesla, en frihetssymbol, ett transportmedel, ett hatobjekt osv. Ju mer laddade och ensidiga våra mentala bilder är, ju svårare har vi att förstå varann.

  Nyckelordet ”identitet” blir nu allt viktigare, men låt oss analysera Lennarts andra nyckelord: ”kollektiv” = grupp, gemenskap, flock osv. Vänsterns mentala bild av ”kollektiv” har alltid varit en annan än högerns och omärkligt har verklighetens kollektivism och individualism nu blivit annorlunda än man tänkte sig för 50 år sedan.

  På den konservativa sidan är kollektiv (gemenskap) något organiskt sammansatt, långsamt växande, hierarkiskt, med historia och personkopplingar. För den tidigare, demokratiska socialismen var kollektiv (kooperativ, klass) en organiserad enhet i syfte att uppnå större social rättvisa. Tänkandet var i grunden egalitärt, men där fanns både bildningstörst och sunt förnuft baserat på erfarenhet och verklighetskontakt.

  Människan är i hög grad ett flockdjur, men dagens flockar / kollektiv är varken organiska eller organiserade enheter, utan består av lösryckta individer som bildar tillfälliga mobbar. Individerna är heller inte organiskt starka inom sig, så individualismen är heller inte äkta. I stället söker de sin identitet och styrka genom spegling och bekräftelse hos andra ”lika”, mångfalden sitter bara på utsidan. Ledarna har inga verkliga ledaregenskaper, ingen större kompetens, idealism eller ryggrad, bara större vilja och förmåga att manipulera andra. Egalitarismen har blivit en absurt helig princip oavsett dess konsekvenser, som är nivellering, mental kloning och avskaffande av ledarskap och ansvar. Minsta gemensamma nämnaren gäller, varje upplevd orättvisa är en narcissistisk kränkning, som måste regleras av en opersonlig högre makt – staten – och resultera i generella föreskrifter och straffbeskattning.

  Gillad av 5 people

 11. Mikael Steinwall skriver:

  Själv har jag röstat på Vänsterpartiet i hela mitt liv, men nu är det stopp. Den extrema invandringen under flera decennier ser vi resultatet av nu, problemen hopar sig. Men V står vid sidan om och fokuserar på vinster i välfärden och alla miljardärer som borde beskattas hårt, i stället.
  Sverige har i grunden förändrats dramatiskt i negativ riktning på bara några år. Vänsterpartiets politik förblir däremot intakt, godhetstanken står över allt annat.

  Gilla

 12. Usk skriver:

  Staten och kommunerna kommer nästan säkert att järnhårt prioritera bidrag till invandrarna och vara villiga att offra nästan allt annat. MENA immigranterna är de som ställer till i särklass mest problem om de blir missnöjda, svenska pensionärer är motsatsen. De lär få ta den första smällen när pengarna inte räcker.
  Men det kommer likväl inte att kunna pågå så värst länge. De 350 tusen asylanter som kom under 2012-15 håller nu på att tanka in fruar och släktingar, 70 tusen bara förra året. Vi får väl ser hur många det blir innan vi troligen får ett totalstopp någon gång 2019-20. Men sannolikt kommer då ”reinfeldtgruppen” att ha växt till 6-7 hundra tusen och de lär då föda 50-100 tusen barn om året. I princip alla dessa kommer att behövas försörjas över skattsedeln, plus ytterligare en stor andel av de som kom tidigare.
  Svensken kommer ganska fort att förvandlas till en renodlad skatteslav. Allt kommer att gå till att försörja MENA figurerna. Ålderdomshem, barnomsorg, skolor, sjukhus etc kommer man att tvingas betala för själv, om man vill ha något med västerländsk standard.
  Samtidigt kommer det bara att bli mer och mer våld och grov brottslighet. Bilkapningar, kidnappningar osv kommer att läggas till sådant som svensken numera redan är van vid, som gruppvåldtäkter och rån. Det kommer också att bli MÅNGA terrorattacker.
  Det som troligen knäcker systemet är att svenskarna börjar lämna landet. De som har lättast att lämna är även oftast de som har högst värde för ekonomin. Sjukvården lär falla ner på 3je världen nivå ganska snabbt, när läkarna börjar dra. Alla former av högteknologisk industri kommer att försvinna när de kvalificerade ingenjörerna flyttar. Osv, osv.
  Sen är vi snart ett helt vanligt MENA land! Det kommer att gå fort! Slutligen kommer då även alla ”enkla jobb” att uppenbara sig! Stora basarer med små stånd kan sysselsätta tusentals personer, istället för ett ICA Maxi! Alla kan tjäna 10 dollar om dagen! Det blir väl fint…..

  Gillad av 2 people

 13. Lars Sjögren skriver:

  Det är fullkomligt bisarrt att en ungrare engagerar sig i ett kommunistparti. Man tänker självfallet på den sovjetiska kommunistdiktaturens angrepp på Ungern 1956, vad ungrarna önskade var frihet från denna våldsideologi. Vi vet resultatet. Det var ett av oerhört många övergrepp i kommunismens namn. Det finns två extremistpartier i Sveriges Riksdag idag, Mp och kommunisterna, det senare är dock alltid avgjort det otäckaste och farligaste. Kommunismen ligger bakom 110 milj. mord, den nationella socialismen har begått 21 milj. mord. Källa: fd vice statsministern Per Ahlmarks bok ”Det öppna såret”.

  Gilla

  • frihetligvanster skriver:

   revolten 1956 var på väg att bli ett inbördeskrig. Ungern bad FN om hjälp att stabilisera landet, de vände sig även till väst för att få stöd. samma år var det Suezkrisen så svaret från väst och FN var att de inte lägger sig i vad som sker i Ungern och indirekt betydde det att Ungern tillhörde Sovjetunionens område. De som startade revolten var kommunister. Imre Nagy var en hängiven kommunist men som ville ha en mer mänsklig kommunism detta ledde till att revolten blev en revolt inom landet mellan olika grupper. Det slutade med att Sovjet marscherade in i Ungern och västvärlden stod och tittade på. Som vanligt så blev det bara läpparnas bekännelser från väst i kritiken.
   Alla kommunsit diktaturer slutar till sist med att de avskaffas och det beror på att i dessa diktaturer satsar de på utbildning och det i sin tur innebär att folket kan göra revolt mot diktauren.
   Jag skulle kunna räkna upp olika historiska händelser som har inneburit många som har dödats av att stora länder har lagts sig i ett mindre lands politik. I Centralamerika dödades det över 5 miljoner människor av regimer som fick stöd av USA.
   Som demokratisk socialist kan jag inte acceptera mord på människor oavsett ideologi. Många av de som har kommenterat mitt inlägg besitter inte tillräckliga kunskaper av de historiska bakgrundsfakta om vad som har hänt i Ungern, även jag har stora brister men jag bemödar mig att ta reda på fakta. Jag har träffat många i Ungern och i Sverige som var med under revolten i Ungern. De som valde att stanna i Ungern var många väldigt besvikna på väst de som hann och kunde lämna Ungern var tacksamma. Det är segraren som skriver historien.
   Jag har reviderat min syn på revolten efter alla dessa samtal och nya fakta som har kommit fram. De som inte klarar av att revidera sin åsikter utifrån fakta och facit av vad som har hänt trampar på i samma fotspår vilket innebär att inget händer.
   Socialism är bara ett verktyg för att förbättra villkoren för medborgarna. I alla samhällen så är det oppositionen som för ett samhälle framåt inte de som sitter vid makten. Jag är oppositionell i vissa delar i mitt parti och jag hoppas att alla de övriga partierna har oppositionella i sina egna partier detta för att vitalisera demokratin.
   Lennart Rendik

   Gilla

   • Lars Sjögren skriver:

    Du försöker i någon mening att smita undan alla kommunismens infama förbrytelser. Fakta är fortfarande att 110 miljoner människor har mördats genom denna våldsideologis framfart. Överallt där denna infama lära har tillämpats, har det slutat med förtryck, ofrihet, terror, massmord, fattigdom, enpartisystem, förföljelse av oliktänkande, varubrist, stagnation, extrem kollektivism, individen är helt ointressant för de kommunistiska makthavarna, et cetera, et cetera, et cetera.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.