Stök på bibliotek

Patrik Engellau

Det slog mig att jag inte sett så mycket om stök på bibliotek på senare tid. För två år sedan uppmärksammade Paulina Neuding företeelsen genom artiklar i Svenska Dagbladet, men sedan har det liksom blivit tyst. Antagligen har väl någon löst problemet, tänkte jag.

För säkerhets skull frågade jag herr Google om hans uppfattning.

Låt mig här passa på att kommentera herr Googles existens. Jag kan knappt komma på någon som gjort mer för friheten och demokratin än herr Google. Det skulle i så fall vara herr Gutenberg, han med boktryckerikonsten. Herr Gutenberg gjorde det möjligt för vanliga människor, såframt de var läskunniga och hade en liten peng, att själva utan mellanhand, exempelvis i form av en präst med egna avsikter, ta del av andras tankar och då inte bara författarnas av evangelierna och Pauli brev, utan även sekulära och rentav revolutionära skrifter. Man kan inte nog lovprisa herr Gutenberg för de mänskliga framsteg hans konstruktion möjliggjorde.

Jag vågar påstå att herr Googles vidareutveckling av herr Gutenbergs demokratiska genombrott är minst lika lovvärd. Utan att för en sekund ringakta herr Gutenbergs succé var det i allmänhet komplicerat att komma åt den kunskap som fanns lagrad i hans alster. Om jag exempelvis, innan herr Google kom till jorden, skulle undersöka vad som hänt med biblioteksstöken under de senaste två åren – om de skickligt hanterats av olika kommunala myndigheter och blivit en icke-fråga eller om de tvärtom av onda krafter vidareutvecklats och tagit sig ytterligare proportioner – så hade jag antagligen tvingats till månaders arbete med att på ett statistiskt godtagbart sätt forska i gamla tidningslägg på olika platser i landet. Projektet hade varit så arbetskrävande att det varit oöverstigligt, i varje fall för mig.

Men herr Google har gjort sitt inträde i det mänskliga samhället och löser mitt problem på några sekunder. Jag slänger åt honom sökfrasen ”stök på bibliotek”, fast utan citattecken, och får 38 500 träffar. Men det är antalet träffar sedan tidernas begynnelse, och det säger inget om utvecklingen. Så jag frågar herr Google om antalet träffar dels det senaste året, dels den senaste månaden (vilket kanske betyder trettiodagarsperioden, det vet jag inte). Och se! Det visar sig att jag haft helt fel i mina förmodanden om en allmän avklingning av biblioteksstöken, ty ”det senaste året” ger 2 010 träffar, vilket motsvarar ungefär 170 träffar i månaden, medan min sökning på ”den senaste månaden” ger 322 träffar, således 90 procent mer än förväntat.

Efter en stunds rotande och trevande bland den senaste månadens 322 träffar tycker jag mig få anledning att fördjupa mina fördomar mot vårt lands politiska ledning, ty även denna månad verkar de ha ägnat sig åt sin paradgren, nämligen att under pladder genomföra politiskt korrekta skenmanövrar medan problemen växer dem över huvudet.

Först är det en kulturchef i Jönköping som analyserar. Det har uppstått så många restauranger och kaféer där folk som ”avviker” inte är välkomna utan avvisas varför biblioteken blivit deras ”sista utpost” och att allt ”bottnar i fattigdom, segregation, sociala problem och usla framtidsutsikter”.

I Stockholm har flera bibliotek fått stänga, ”det visar nu kulturnämndens tertialrapport”. ”Detta bekräftar och förstärker vårt argument för att vi behöver kunna använda ett tillträdesförbud”, menar kulturnämndens vice ordförande.

I Solna har unga män börjat använda biblioteken som ”ett andra vardagsrum”. ”Det har varit chipspåsar och glasskladd i böckerna på barnavdelningen när biblioteket öppnat. Inget direkt brottsligt men vi vill göra något innan det blir värre”, förklarar ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden. Biblioteken kommer därför att stängas klockan 19 i stället för klockan 22.

I Ängelholm har stöket lett till att kommunens säkerhetsenhet beslutat att genomföra trygghetsvandringar i gula skyddsvästar med anledning av stöket på bibliotek. En ensam förtroendevald deltog i den första trygghetsvandringen.

Dagens Nyheters kulturredaktion tycker att ”langare, missbrukare och stökiga ungdomsgäng som till och med har försökt begå rån” bör välkomnas till biblioteken i stället för att motas bort.