Leviatan och de mänskliga rättigheterna

Patrik Engellau

Min portugisiskafröken i Rio de Janeiro blev lite störd häromsistens. Hon tyckte att jag tog för lätt på de mänskliga rättigheterna när jag pratade om att polisen inte får dra sig för att använda våld när det gäller att återerövra det statliga kommandot över no go-zoner. Det gjorde mig lite bekymrad eftersom hon är en klok kvinna. Om hon tyckte sig upptäcka tvivelaktiga tendenser hos mig måste jag utsätta mig för allvarlig skärskådning.

Efter ett tag upptäckte jag en sak som jag aldrig tänkt på tidigare. Den är kanske självklar för andra, men jag hade aldrig formulerat den i min skalle. Upptäckten är att det inte kan finnas några mänskliga rättigheter, till exempel yttrandefrihet och religionsfrihet, om det inte finns vad Thomas Hobbes kallade en Leviatan, alltså en statlig våldsapparat med ensamrätt på våldsutövning som dessutom svartsjukt och vildsint värnar sitt våldsmonopol. 

Självklart räcker det inte med en stark och våldsam stat för att mänskliga rättigheter ska föreligga. Se på Saddam Hussein och Muammar Gaddafi. De var våldsamma så det förslog, men det gav inte upphov till några mänskliga rättigheter. Det omvända är inte heller sant. Man kan inte plötsligt deklarera mänskliga rättigheter och hoppas på att få ett pålitligt statligt våldsmonopol på köpet. Däremot är det statliga våldsmonopolet en förutsättning för att några mänskliga rättigheter ska kunna deklareras, lagstiftas och upprätthållas.

Detta är inte bara, tror jag inte i alla fall, statsvetenskapligt pladder, utan något som har avgörande praktisk betydelse av ett synnerligen kontroversiellt slag. Det gäller frågan om huruvida mänskliga rättigheter kan existera när statens våldsmonopol på allvar är utmanat.

Jag vill gärna göra det svårt för mig genom att bli konkret. Antag att polisen förlorat kontrollen, i varje fall under stora delar av dygnet, över Husby eller något annat utanförskapsområde. (Utanförskapsområde? När Raqqa och Mogadishu öppnar förort i Stockholmstrakten hedrar vi stället med en politiskt korrekt eufemism, men hur många lurar vi?) Gäller då mänskliga rättigheter där om polisen skulle få för sig att ta tillbaka området?

En brottsling som jagas av polisen förlorar en del av sina mänskliga rättigheter. Verkar han farlig kan man bli skjuten av polisen och nekas därmed sina rättigheter enligt FNs allmänna deklaration (”lättläst version”): ”Alla har rätt till liv och att leva fritt utan att fängslas”. Slutsatsen är att den som jagas av Leviatan, alltså polisen, i större eller mindre utsträckning och under kortare eller längre tid, faktiskt förlorar sina mänskliga rättigheter. När Leviatan jobbar uppstår lokalt en delvis rättighetsfri zon. Även den enskilde polisen förlorar i praktiken sina medborgerliga rättigheter för han kan ju till exempel bli ihjälskjuten av en brottsling som försöker fly. När ordningen är återupprättad återinträder rättigheternas herradöme medan Leviatan återvänder till sin grotta där han kan ligga och frusta eld i avvaktan på nästa utryckning.

Men om nu Leviatan ska ta itu inte med en ensam eller ett par ensamma regelbrytare i ett hav av laglydiga och skötsamma medborgare som i just den här kampen hejar på polisen, utan med ett helt samhälle där alla är mer eller mindre fientligt inställda till Leviatans projekt och i stället avser att själva ta makten över området, då påminner spelet inte längre om det gamla tjuv-och-polis, utan mer om krig. Skruvar vi bara lite på resonemangets förutsättningar och låter Husby bilda enhet med det likasinnade Akalla och det likasinnade Rinkeby så närmar sig situationen inbördeskrig.

Jag tror att det är en historisk sanning att inbördeskrig är ännu mer vedervärdiga föreställningar än vanliga krig. I varje fall vet vi att de mänskliga rättigheterna sitter löst i sådana situationer, inte för att människor ansätts av rasism och andra förråande avgrundsdrifter, utan för att det ligger i sakens natur. Att slåss är att upphäva ett antal mänskliga rättigheter och när några rättigheter är upphävda faller de andra som käglor. Skulle man inte avlyssna och hacka fiendens kommunikationssystem så mycket man kan även om det bryter mot regeringsformens 2 kap 6 § enligt vilken ”var och en är… skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”.

Får jag så sammanfatta med min skrämmande och för mig oväntade slutsats som jag hoppas är felaktig: Om ett samhälles interna motsättningar trappas upp kan man nå en punkt där fortsatt försvar de mänskliga rättigheterna fjättrar Leviatan och gör det svårare för honom att snabbast möjligt upprätta en sådan ordning att rättigheterna ånyo kan installeras. Därför kan det i vissa lägen vara kontraproduktivt att försvara de mänskliga rättigheterna.

Det var till exempel inte fel av England att år 1940, just före slaget om Storbritannien, bryta mot yttrandefriheten genom att förbjuda sitt ganska starka inhemska nazistparti. Man kunde ju inte ha folk som hemmavid gick Hitlers ärenden samtidigt som Hitlers bomber föll i skallarna på londonborna.

62 reaktioner på ”Leviatan och de mänskliga rättigheterna

 1. Gösta Svensson skriver:

  Det PA skriver borde vara en självklarhet för alla, men är det nog tyvärr inte. Jag försökte förklara ungefär samma sak för några bekanta vid en middag för drygt ett halvår sedan. De var dock inte riktigt mottagliga för tanken på att det som ytterst gäller, är om man kan försvara sina fina principer och sin sofistikerade etik med tvång och våld, annars är de bara ord och tomma önskningar.

  Tyvärr verkar det som att det Sverige som vuxit fram de senaste decennierna, lägger allt fokus och all vikt vid idéerna och principerna. Sedan verkar man inte vilja/kunna/orka se till att de verkligen spelar en roll på riktigt, bortom babblandets värld.

  Gillad av 5 people

  • sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

   Jag håller fullständigt med dig Gösta. Och jag vill bygga på ditt resonemang litet: Om man inför massor med lagar och bestämmelser (som vi gjort!), så kan vi till slut inte följa upp dem. Hur mycket vi än bygger ut kontrollapparaten. Då kan vi iaktta hur journalistkåren kan plocka i olika fall, som inte blivit utredda eller åtgärdade. Vissa områden kommer i fokus för ett tag och faller sedan tillbaka (Sahindal, Sabine). Ingen människa har en chans att leva ett lagligt liv för ingen har kunskaper nog. Principfrågor döljs av en massa kackel. Politikerna kan inte längre ta några beslut som betyder något. Minsta lilla lagändring måste utredas i flera år, för att man skall kunna se konsekvenserna för andra lagar och bestämmelser. Tjänstemännen har tagit över. När Palme och Ingvar K. började jobba som små statsrådspojkar i kanslihuset var dom sammanlagt 8 st. Idag 2 400!

   Gillad av 3 people

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Jag hade också tänkt hänvisa till ett middagssamtal. Angående behovet av en Leviatan så provocerade jag några vänner genom att hänvisa till Filippinernas president Duterte. Och jag sa (ungefär) så här: ”Om ett samhälle/stat förlorat kontrollen av delar av sitt territorium så finns det inga ”snälla” lösningar. Då måste man gå in med ett till situationen anpassat våld. Och om situationen är eländig då blir våldet eländigt”

   Mitt inlägg väckte ingen entusiasm.

   Gilla

 2. Johan Löfgren skriver:

  Utifrån resonemanget tänker jag på Israel – ett land där det finns mycket att lära av. De har erfarenhet och vet att vissa saker gäller på liv och död och hanteras därefter. Den svenska regeringen har inte greppat läget utan snarare förvärrar situationen. Margot Wallström är ett praktexempel på haveriet.

  Gillad av 6 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Självbevarelsedriften räddade oss från precis det öde vi nu villigt ansluter oss till, nämligen den mördande socialismen, under Kalla kriget. Sedan 1990 breder postmodern socialism i form av politisk korrekthet och hatlagar mot vita medelålders heterosexuella konservativa män ut sig.

   Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Nej, det stämmer inte. – Det behövs inget statligt våldsmonopol för att upprätthålla rättsordning. – Ett mönster för efterföljd är Islands ordning som den beskrivs i gamla skrifter, där alla hade en ekonomisk garant som blev ersättningsskyldig efter ett våldsbrott.

  Bättre än de vi är släkt med skulle nu försäkringsbolag fungera som garanter och jag menar att idén bör allvarligt begrundas att avkräva alla en ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – En garant som blir ersättningsskyldig för all den skada man kan komma att förorsaka.

  Och före polisens förstatligande hade vi faktiskt kommunalanställda poliser.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Mycket av eländet som resulterar i flyktingströmmar, kommer som en följd av ottomanska imperiets uppstyckning i nationalstater. – Den rätta ordningen måste vara en där folkens självbestämmande kan förverkligas utan att det tvunget måste dras skarpa gränser mellan dem.

   Gilla

 4. BjörnS skriver:

  Detta håller på att hända:
  1. Det finns ett skäl till att blåljuspersonal utsätts för olika slags överfall i vissa förorter och att det kan bli kravaller om polisen vill arrestera någon.
  2. Att t.ex många kvinnor blir förtryckta i samma förorter är väl belagt. För dem gäller inte frihet.
  3. Det är den svenske Leviatan som blir undanrensad och ersatt med ett klanväldets och gängens Leviatan. Det tenderar alltid att finnas en Leviatan i någon form.

  Gillad av 3 people

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror inte alls att Din slutsats är felaktig utan faktiskt helt korrekt. Det allvarliga idag är att samhällets representanter i form av regering och centrala myndigheter inte ens tycks begripa detta.
  De har istället låst in Leviathan och tror att dagens samhällsproblem löser sig självt som ett övergående sommaråskväder.

  Gillad av 3 people

 6. Alexander Zetterberg skriver:

  Brilliant analys!

  Vid en första anblick kan det tyckas märkligt att de grupper som mest åberopar ”mänskliga rättigheter” är postmodernistiskt influerade identitetspolitiska aktivister, mot bakgrund av att deras underliggande ideologi de facto är marxistisk, en ideologi som när den appliceras ofelbart resulterar i förtryck och åsidosättande av mänskliga rättigheter. Men vi borde inte förvånas – för marxister helgar ändamålet alltid medlen, och deras tal om mänskliga rättigheter är bara ett verktyg för att åstadkomma den samhällsomvandling dom strävar efter.

  Men Sverige håller på att vakna. Alltfler inser med dig att Leviathan måste återupprättas och klanstrukturer utmanas.

  Först när människor känner sig trygga i att svenska staten innehar ett obestridligt våldsmonopol kommer den tysta majoriteten i utanförskapsområdena kunna tala och agera fritt, utan rädsla för repressalier. Islamism kommer då på allvar kunna utmanas och islam tvingas till en reformering. Först då kan en framgångsrik integrering/assimilering in i vår svenska samhällsmodell påbörjas.

  All kraft måste därför läggas på att återupprätta svenska statens våldsmonopol. Det finns ingen viktigare uppgift!

  Dan Korn skriver i samma anda i senaste ”Kvartal” om hur det gick till när nordiska klanstrukturer avvecklades:

  http://kvartal.se/artiklar/nar-sverige-var-ett-klansamhalle

  Gillad av 2 people

 7. Sture skriver:

  Patrik,
  du har både rätt och fel. I detta fall, som i många andra, skjuter du ”från höften”, vilket innebär att du inte satt dig in i frågan utan förlitar dig på dina spontana reflektioner.
  ”Statens våldsmonopol” – vad innebär det? Ja, historiskt sett har ju detta inneburit folkligt förtryck och inte demokrati som du påstår. Det är först under senare sekler (eller skall vi begränsa oss till decennier?) som det i vissa västerländska länder kunnat kombineras med demokrati. Statens våldsmonopol i kommunistiska länder har t. ex. inte inneburit ett försvar av demokratiska rättigheter.
  Dessutom är det så att detta statens våldsmonopol inte kan upprätthållas i en tid då det är så lätt och billigt för kriminella att få tag hand-eldvapen, semi-automatiska vapen och t. o. m. granatkastare. (Läs t. ex. historikern professor Carroll Quigleys bok ”Tragedy and Hope” om detta problem)
  Då måste man tänka nytt.
  Det finns en nationalekonom i USA, John Lott Jr. som yrkesmässigt ägnat sig åt att studera kriminalitetens nationalekonomiska kostnader. Han har också genomfört den helt utan jämförelse största undersökningen av effekten av civilbefolkningens partiella beväpning i USA, då han följde samtliga counties i USA (=3.054) under 30 år.
  En sammanfattning av denna studie finns på nätet, och denna är väl värd att begrunda:
  http://denamerikanskavapendebatten.blogspot.se
  Patrik, du har fel om statens våldsmonopol (den tiden är tyvärr förbi) och om detta blir verklighet så är risken överhängande att detta monopol kommer att användas till att förtrycka den egna befolkningen och inte alls leda till demokrati. Du måste (i alla fall i denna fråga) börja tänka i nya banor.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nog är vapenrätten i USA ett hinder för att förtrycka folket…

   Demokraterna som i högsta grad går Storfinansens ärenden,
   med ohämmat flyktinginflöde har försökt begränsa den…
   Buset skaffar alltid vapen ändå?

   Här är det EU som har samma strävan att avväpna privatfolket!
   Lyckas det, då har man makten över slavarna…

   Nog finns det en gemensam Agenda!

   Yttrandefriheten lever på nåder, ett litet tag till?
   Men makten gör tydliga försök att ta kontroll över Internet!

   Gillad av 1 person

 8. Moab skriver:

  Just så, Leviathan måste förbehålla sig rätten att vara den mest våldsamma och den som då och då bryter mot reglerna, detta kan Leviathan göra eftersom han kontrolleras av ett demokratiskt system. Om inte Leviathan gör detta, med eftertänksam återhållsamhet, så kommer andra krafter att göra det, utan återhållsamhet, det är det vi ser nu med bilbränder, öppen knarkhandel, skjutningar, shariapolis och kvinnoförtryck inte minst via sexualbrott och tafs, osv osv.

  Ett exempel som jag kommer i tankarna om är från min tid i Schweiz, vi bodde nära den franska gränsen och franska tjuvar dristade sig ibland in i Schweiz för at tjuva. Vid ett rån så lyckades tjuvarna hoppa in i sin bil som polisen sköt efter, och lyckades därmed döda båda tjuvarna. Det var en övertramp av Leviathan, men när Geneves polischef utalade sig i Tribune de Geneve så ryckte han på axlarna och konstaterade att det är riskabelt att vara tjuv. Det blev så vitt jag vet inga vidare åtgärder. Var man skall dra gränsen kan debatteras men om Leviathan skall hålla sig till millimeterrättvisa så kommer snart en situation att uppstå när de brottsliga har tagit över och inbördeskrig mycket riktigt hotar. I Sverige har vi millimeterrättvisa och det är därför mitt intryck att polisen oftare än vad annars borde behövas skjuter ihjäl folk. Om de boede i Husby som bränner bilar etc hade blivit behandlade med vattenkanon och gummikulor så hade kanske polisen behövt skjuta färre? Vi står nu antagligen mycket nära en situation när dessa upplopp börjar rinna över förortsbrädden, tafsningarna är ett exempel när migranter agerar i grupp. Polisen kommer då antagligen att stå handfallen och vi kan förvänta mer våld från båda sidor än om man tryckt tillbaka detta med våld redan nu, i förebyggande syfte.

  Gillad av 1 person

 9. Eva Danielsson skriver:

  Inga sorts åtgärder kommer att kunna räcka till om man inte omgående stoppar all asylinvandring och anhöriginvandring för lång tid framöver.
  Och börjar kräva total anpassning och lojalitet med det svenska samhället och vår kultur för att få ett tillfälligt uppehållstillstånd och därefter flera krav för att få stanna mer permanent och så småningom kunna förtjäna ett svenskt medborgarskap och först då få tillträde till välfärdssamhället fullt ut. (Det som finns kvar av det.)
  Markera statens våldsmonopol. Förstärka polis och rättsväsende (resursmässigt, kompetensmässigt och med uppbackning för sitt skarpa uppdrag) och se till att svenska lagar och regler följs av alla utan förmildrande hänvisningar till ev annan kulturell bakgrund. Och faktiskt utvisa dem som inte får stanna oavsett var de kommer ifrån. Minsta bråk på ett asylboende ska innebära risk för omedelbar utvisning. Unga omyndiga lagöverträdare ska åtalas men även deras föräldrar, som faktiskt har ansvar för vad deras telningar gör. Med utvisning som en av möjliga påföljder. Och omhändertagande av barnet.
  Islam som lära är hotet mot vårt samhälle!
  Sämre ekonomi och omställning på arbetsmarknaden osv är problem som är möjliga att brottas med. Men en politisk ideologi som låtsas vara en religion och som sprider sig som cancer i samhället och vars avsikter är att ta all makt i samhället och förslava alla, det är vad vi måste kriga emot.
  Hur mycket av vår liberala inställning som i a f tillfälligt måste offras är svårt att säga, men man måste kunna börja med att omgående slopa alla bidrag till islamska föreningar och ”studieförbund”, förbjuda alla moske’byggen (och kräva svenska som språk på de nuvarande) och stänga muslimska förskolor och skolor, slopa barnbidraget och ge möjlighet för skatteavdrag i st för småbarnsföräldrar. Och göra det olagligt med utländsk finansiering av islamsk verksamhet. Våga ta ställning mot islam som den förtryckarlära det är. (Sluta låtsas att vår luthersk-evangeliska kristna kyrka skulle räknas som likställd med islam. Kristna har missionerat med ord och muslimer har missionerat med mord, en lite grov men ändå riktig beskrivning av skillnaden)
  Vi behöver hjälpa muslimska människor som vill lämna islam eller som ärligt vill anpassa ”islam” (eller vad man skulle kalla det, resterna av läran som då skulle återstå) till ett modernt jämställt liv i ett sekulärt demokratiskt samhälle. Första steget där är då att allt, böner osv, måste hållas på svenska och att även kvinnor kan få bli imamer och öppenhet för vem som helst att besöka och delta osv. Och vi behöver hjälpa muslimer som inte vill detta, inte vill leva som svenskar, att få möjlighet att bosätta sig i något land som skulle passa dem bättre.

  Gillad av 3 people

  • Varva skriver:

   Klockrent Eva Danielsson!
   Vill bara tillägga att ens personliga tro, ska man få veta, skall skötas på fritiden. Inga ”religiösa symboler” i offentlig verksamhet – PUNKT

   Gillad av 1 person

 10. Göran Fredriksson skriver:

  På Järvafältet utbildades förr Leviatan i form av Krigsmakten att hålla fienden utanför Sveriges gräns. Nu kan Leviatan i form av Polismakten, under en katastrofalt misslyckad polischef som skapade problemen i sina tidigare befattningar och mumlande justitie- och inrikesministrar, inte ens upprätthålla ordningen inom det f.d. övningsområdet. Och Allianspartierna låter bara saken bero och sitter på händerna år ut och år in och tror att de kommer att vinna väljarnas förtroende bara för att de rödgröna är ännu sämre. När Mauricio Rojas kartläggning av utanförskapsområden visade på problemen med utanförskapsområden och Leijonborgs kravliberalism var lösningen redan på 1990-talet. Men i det av regeringen proklamerade feministiska Sverige tror man nu istället att lösningen är att älska och älska med sina fiender om det sker på HVB-hem och på skattebetalarnas bekostnad.

  Gilla

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  I Sverige har man abdikerat från våldsmonopolet, abdikerat är kanske fel ord eftersom viljan att upprätthålla våldsmonopolet i utsatta områden inte finns, det är helt enkelt inte politiskt korrekt att ingripa. Däremot är man ganska bra på att upprätthålla åsiktsmonopolet.

  Gårdagens statstelevision agerade hjälpreda åt de krafter som profiterar på politikens omsorg om utanförskapsområden, men släpper inte fram dem som sitter inne med sanningen, typ Nalin Pekgul. Detta gjort av en journalist som anklagar andra för mörkning, Läs Anna Dahlberg i Expressen om detta.

  Svenska media har sin egen logik, det är bättre att ägna sig åt eländet i världen än här hemma, rubrik i SVD idag: ”Förfallet fortsätter i Brasiliens statsapparat”, är det någon som tror att man skulle skriva motsvarande om Sverige?

  Nazismen i UK: I dubbelmoralens Sverige hände följande 1939: Per-Albin Hansson skrev ett personligt brev till chefredaktörer på större tidningar där dessa uppmanades att inte skriva negativt eller kritiskt om Hitler. Han byggde inga murar mot Hitler, nazis welcome! En av dem som lydde var DN.

  Gilla

  • Liberal skriver:

   STEN LINDGREN DEN ÄLDRE:

   ”Nazismen i UK: I dubbelmoralens Sverige hände följande 1939: Per-Albin Hansson skrev ett personligt brev till chefredaktörer på större tidningar där dessa uppmanades att inte skriva negativt eller kritiskt om Hitler. Han byggde inga murar mot Hitler, nazis welcome! En av dem som lydde var DN.”

   ———————–

   Ja, det var en skamlig period i Sveriges historia. Sverige undandrog sig sitt ansvar att värna demokratin. I stället tillät man permittent-trafiken och sålde järnmalm till Tyskland. Den ende som hade någon ryggrad var Torgny Segerstedt. Familjen Bonnier vek olyckligtvis ner sig. Men eftersom regeringen hade föreslagit att staten skulle köpa DN (hint om socialisering vid bångstyrighet) så får man väl förstå att även de agerade medlöpare. Men de sparkade i alla fall chefredaktören efter krigsslutet.

   Dagens Allianspartier hade aldrig vikit ner sig och hänvisat till neutraliteten som Per-Albin Hansson. När det stod och vägde hösten 1941 och Sveriges resurser och soldater behövdes hade man nog sett till att Sverige gjort sin plikt. Jag kan ha viss förståelse för att de borgerliga partierna stöttade neutraliteten under det Kalla Kriget. Sovjet hade ju trots allt besegrat Nazityskland. Och förhoppningen fanns ju alltid att man återigen skulle välja en mer marknadsliberal väg, som ett tag på 20-talet när Olof Aschberg fick ha en bank med 700 anställda i Moskva. Och utvecklingen i slutet på 80-talet och på 90-talet blev ju väldigt bra i Sovjet/Ryssland med snabb demokratisering. Sedan kom bakslaget med Putin som återförde Ryssland till något som närmast påminde om tsar-tiden med dess värderingar. På väggen har han visst någon tsar på 1800-talet som är hans idol. Det Ryssland vi ser idag måste onekligen ses som snäppet värre än det forna Sovjet. Därför är det idag naturligt – och nödvändigt – att söka NATO-medlemskap.

   Åter till tidningsvärlden. Jag måste säga att det är inte bara Torgny Segerstedt jag saknar. Vi har idag inte några starka tidningsprofiler typ Per-Arne Jigenius och Bo Strömstedt.

   Gilla

   • Sten Lindgren den äldre skriver:

    Torgny Segerstedts namn har kidnappats av sosse-adeln bl a genom bildande av ett ovanligt enögt institut

    Gilla

 12. Christer Carlstedt skriver:

  När man talar om Leviatan så får man direkt tanken på den stora samhälleliga varianten, men man glömmer så lätt att han även har små hjälpredor.

  Hemma vid köksbordet serveras middag. I dag blir det jordgubbar till efterrätt. En av de tre ungarna glufsar snabbt i sig sina och tittar sedan på lillebrorsans tallrik och börjar förse sig därifrån också. Det blir ett sjuhelsikes liv och lillebror blir tillflötad av den större.
  Nu kommer Lill-Leviatan in i bilden i form av mamma eller pappa och tar storebror i upptuktelse. I normalfallet rätar storebror in sig i familjeledet och anpassar sig till vad vi tycker är normala umgängesformer.
  Vissa ungar gör det dock inte eftersom dom aldrig begriper varför de inte skulle få ta för sig av vad andra har.
  Jag har sett sådana. De hamnade så småningom i fängelse.

  Leviatan är är alltså egentligen någon som kallas in till hjälp när husfriden störs av någon eller några individer, som är för dumma att begripa att deras beteende inte är önskvärt i huset. Antingen det nu är familjens hus eller det litet större samhällsbygget.

  Det följer helt naturligt att Leviatan begränsar vissa individers frihet att göra vad dem lyster på andras bekostnad. Det är ju hela idén.

  Om man nu en längre tid har hållit honom inlåst och det alltså hunnit bli ganska så stökigt, så kan väl ingen förundras över att när han äntligen blir inkallad så blir det en jädrans massa städande.
  Varför är man så förundrad över det?
  Har någon hört talas om att ungarna får leka i vardagsrummet när mamma just håller på att skura golvet?

  Gillad av 1 person

 13. Liberal skriver:

  Jag skulle vilja tillägga att det var legitimt av den brittiska regeringen att i början av 1939 ta kontroll över den brittiska pressen när det stod klart att det inte skulle gå att komma till rätta med problemet Hitler och nazismen utan en militär lösning.

  Det stora problemet var lord Rothermere och hans tidningsimperium. Man kunde ju misstänka att han delade en del åsikter med sin framlidne bror, Alfred Harmsworth (lord Northcliffe). Det var också nödvändigt att skjuta upp de allmänna valen på obestämd tid tills dess kriget var över. Demokratier måste ha rätten att försvara sina värden och inte exponeras för den frestelse folk alltid har att välja den mest bekväma lösningen.

  Jag tycker inte att man skall överdriva faran med islamism i förorterna. Men det teoretiska hotet om en islamistisk kupp visar på nödvändigheten i Värdlandsavtalet. Värdlandsavtalet innebär att den svenska regeringen har möjlighet att blixtinkalla NATO-trupp om det behövs.

  Men jag tycker definitivt att det är fel att sätta invandring av muslimer i någon slags motsatsställning till demokratin. På sikt konsoliderar all invandring av ”färgade” invandrare demokratin i Sverige eftersom risken för nazism och andra radikala nationalistiska ideologier då på sikt elimineras. Jag håller med om att det går litet trögt i vissa förorter att integrera vissa invandrargrupper i den västerländska demokratin. Assimilationen och integrationen kan kanske gå litet trögt. Man varje år försvinner några tiondelar från den typiska hemlandsmiljön man tog med sig hit till den västerländska värderingssfären. Kvar är kanske maträtter, uppmärksammande av vissa högtider etc, alltså faktorer som berikar vårt samhälle och gör det mer spännande och intressant, samtidigt som man integreras politiskt och värderingsmässigt i Västerlandet. Jag tror själv att de unga afghanska hazarer som i stort antal kommit till oss de senaste åren kommer att integreras hyfsat snabbt i den västerländska värdesystemet. I alla fall i snitt. Den främsta faktorn som talar för detta är att de kommit som ensamma ynglingar och att de spritts ut i landet. Detta innebär att de flesta kommer att skaffa en svensk partner vilket generellt är den viktigaste faktorn för snabb integration i det västerländska samhället. Barnen till dessa par kommer i de flesta fall att anamma västerländska värderingar, speciellt om de hamnar utanför storstäderna, och de kommer p g a sin härstamning att vara så gott som immuna mot nazism och annan radikal nationalism. Men om man gör det för lätt att hämta en partner från hemlandet kan det ju hända att det tar längre tid att inlemma hazarerna västerländska politiska systemet. Så den mer restriktiva syn på anhöriginvandring som utvecklats bland de demokratiska partierna de senaste åren tror jag inte är något som är direkt dåligt.

  Man kan också diskutera om det skulle vara legitimt för NATO att ingripa om Sverigedemokraterna skulle ta makten tillsammans med en grupp likasinnade partier. Jag tror att den möjligheten/rättigheten inte bör avskrivas från dagordningen. Ibland är det nödvändigt att använda mer radikala metoder för att försvara demokratiska värden. Ta t ex Ukraina 2013/14 när landet p g a ett fördrag med Ryssland var på väg att inlemmas helt i det auktoritära Rysslands ekonomiska sfär. I det läget var det nödvändigt med en revolution som omkullkastade de rådande maktstrukturerna. Det var också i det läget legitimt att förbjuda kommunistpartiet som i praktiken fungerade som ett stödparti åt Poroshenko, speciellt då kommunismen i grunden är en antidemokratisk ideologi. Ett liknande scenario kan i teorin bli aktuellt i Sverige.

  Det enda problemet med Värdlandsavtalet är att kuppmakarna kan hinna avrätta regeringen innan den hinner kalla på NATO-hjälp. Eller att den sittande regeringen är för feg för att kalla på NATO-hjälp om odemokratiska krafter vunnit majoritet i riksdagen under de veckor man har på sig innan den nya regeringen tillträder. Därför är fullt NATO-medlemskap ett tryggare alternativ för demokratin än bara Värdlandsavtal.

  Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Men herregud. Det är inställningen som du har och likasinnade som orsakat moraset i Sverige. Ja Liberal är tydligen bara ett annat ord för naiv. Jag tror inte för ett ögonblick att muslimerna vill anpassa sig till oss. Och att du vill kalla in NATO om Sverigedemokraterna får makten. Nej usch, du behöver avprogrammeras från den förskräckliga sörja som fastnat i ditt huvud. Sverigedemokraterna är ett parti som uppemot en tredjedel av Sveriges befolkning kommer att rösta på. Tror du verkligen att de vill avrätta nuvarande tomtar som ingår i regeringen? Det räcker att flytta på dem så att de inte har någon makt.

   Gillad av 3 people

   • Liberal skriver:

    UPPSTIGERSOLEN:

    ”Men herregud. Det är inställningen som du har och likasinnade som orsakat moraset i Sverige. Ja Liberal är tydligen bara ett annat ord för naiv. Jag tror inte för ett ögonblick att muslimerna vill anpassa sig till oss. Och att du vill kalla in NATO om Sverigedemokraterna får makten. Nej usch, du behöver avprogrammeras från den förskräckliga sörja som fastnat i ditt huvud. Sverigedemokraterna är ett parti som uppemot en tredjedel av Sveriges befolkning kommer att rösta på. Tror du verkligen att de vill avrätta nuvarande tomtar som ingår i regeringen? Det räcker att flytta på dem så att de inte har någon makt.”

    ————————–

    Nej, Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson är nog inte kapabla att avrätta de som nu styr eller ledarna för Allianspartierna. De som skulle vara det är väl de islamister jag pratade om. Och det är ju klart, släpper man in extrema mängder med f d jihadister från Syrien och Irak så finns väl en teoretisk risk att de skulle kunna försöka sig på en kupp eller liknande. Och det är ju bl a på grund av denna teoretiska risk jag tycker att Värdlandsavtalet är så viktigt och att vi bör ta steget fullt ut och gå med i NATO (andra faktorer som spelar in är att svenskt territorium kan utgöra ett värdefullt tillskott till NATO i kampen mot Ryssland och att anti-missilsystem och medeldistansrobotar med fördel skulle kunna placeras i Sverige).

    När det gäller Sverigedemokraterna så litar jag nog på nuvarande ledning när det gäller inställningen till statsskicket. Speciellt Mattias Karlsson som av fd ungdomsförbundet kallas för ”Runk-Mattias” på Flashback. Deras aggressioner mot denne man får väl anses utgöra en indikation på att han är hyfsat vettig för att vara Sverigedemokrat. Richard Jomshof med sitt engagemang för Israel skulle kanske också kunna anses som en förhållandevis vettig Sverigedemokrat. Men är hans engagemang för Israel äkta? Eller är det teater för att plocka legitimitetspoäng?

    Åter till SD:s ungdomsförbund, eller rättare sagt det f d ungdomsförbundet. Den uteslutne ledaren för ungdomsförbundet, Gustav Kasselstrand, hade när partiledningen avsatt den f d NRP-medlemmen Patrik Ehn som ordförande för Västgöta-distriktet skrivit ”Allt stöd åt Patrik Ehn!” på nätet. Han stödde alltså en f d nazist som med viss sannolikhet fortfarande hyste liknande, eller delvis liknande, åsikter. Sedan har vi SD:s nazistiska rötter. Det kan ifrågasättas om SD bör anses vara ett legitimt regeringsparti med tanke på partiets historia och med tanke på vad en stor del av medlemmarna sannolikt fortfarande tycker mellan skål och vägg. Många lär t ex i smyg vara mot ”rasblandning”.

    När det gäller muslimernas anpassning så medger jag att den biten i viss mån blivit ett problem i storstadsområdena. Där går anpassningen lite för sakta. Kom dock ihåg att det finns mer liberala muslimer som Nalin Pekgul och att det hela tiden droppar av individer från hemlandets värdesystem till det västerländska. Anledningen till att vissa inte vill se detta är kanske att det hela tiden fylls på med nytt folk från deras hemländer. Detta ger illusionen att inga med muslimsk bakgrund anpassar sig. Sedan kan det också vara så att du inte vill låtsas om att en del muslimer anpassar sig trots att det sker, speciellt de som placeras ute i mindre orter, och låtsas som att detta är ett oöverstigligt problem trots att det problem du egentligen oroas över är ”rasblandning” precis som en nazist eller Ku Klux Klan-medlem. Eller en BSS:are (BSS var SD:s föregångare och var öppet mot ”rasblandning”). ”Muslim” och deras ”kultur” har för många blivit kodord för det man i själva verket ogillar nämligen ”rasblandning”. Eftersom många SD medlemmar innerst inne hyser den åsikten anser jag att det är rimligt att betrakta SD som ett åtminstone delvis rasistiskt parti.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Vilken vanvettig rappakalja ”Liberal” hasplar ur sig. Muslimer som placeras på mindre orter anpassar sig inte heller. Det är den inhemska ortsbefolkningen, som i skriande brist på blåljuspersonal, tvingas anpassa sig till det importerade buset. Det kallas ”integrering”.

    Gilla

  • Varva skriver:

   LIBERAL: Om SD vid nästa (eller nästnästa) val väljs av Sveriges medborgare och får 51% av rösterna så är ju det demokrati. I ett sådant läge så har de tagit över ännu fler röster från andra partier och kanske många röster från utrikesfödda som inte vill ha icke-demokratiska sharia-lagar i vårt land. De utrikesfödda som kommit hit före den stora massinvandringen kom ju hit för att Sverige då var ett föredöme ute världen och många har anpassat sig mycket bra och varit bra för oss. Så är det ju inte nu. Vi räknas ju idag som ett varnande exempel, med rätta.
   Ju fortare fler och fler muslimer äntrar vårt land desto fortare tar de över. Muslimerna kommer att ha organiserat sig (kanske om ca 20 år) och då är vi inte längre ett demokratiskt land som vilar på kristen grund. De etniska svenskar och kanske andra nationaliteter som inte gillar muslimska sharia-lagar och som har resurser försvinner härifrån. Resten blir väl slavarbetare? Att så många (historiskt utan motstycke) betalat människosmugglare och ljugit sig hit talar för att de inte tänker assimilera sig in i Sverige. (Undantag finns men de ser nog också med oro på utvecklingen). Sveriges politiker och EU-politikerna som möjliggjort detta får sina belöningar som nyttiga idioter (likt Reinfeldt) från globalisterna (de rikaste rika i välden). Vi får hoppas detta inte händer men som vårt samhälle på mycket kort tid utvecklats så är det ingen utopi, tyvärr. Men fler och fler börjar tack och lov vakna verkar det som.
   Frågan är om det är för sent.

   Gillad av 3 people

   • Liberal skriver:

    VARVA:

    “Om SD vid nästa (eller nästnästa) val väljs av Sveriges medborgare och får 51% av rösterna så är ju det demokrati. I ett sådant läge så har de tagit över ännu fler röster från andra partier och kanske många röster från utrikesfödda som inte vill ha icke-demokratiska sharia-lagar i vårt land. De utrikesfödda som kommit hit före den stora massinvandringen kom ju hit för att Sverige då var ett föredöme ute världen och många har anpassat sig mycket bra och varit bra för oss. Så är det ju inte nu. Vi räknas ju idag som ett varnande exempel, med rätta.
    Ju fortare fler och fler muslimer äntrar vårt land desto fortare tar de över. Muslimerna kommer att ha organiserat sig (kanske om ca 20 år) och då är vi inte längre ett demokratiskt land som vilar på kristen grund. De etniska svenskar och kanske andra nationaliteter som inte gillar muslimska sharia-lagar och som har resurser försvinner härifrån. Resten blir väl slavarbetare? Att så många (historiskt utan motstycke) betalat människosmugglare och ljugit sig hit talar för att de inte tänker assimilera sig in i Sverige. (Undantag finns men de ser nog också med oro på utvecklingen). Sveriges politiker och EU-politikerna som möjliggjort detta får sina belöningar som nyttiga idioter (likt Reinfeldt) från globalisterna (de rikaste rika i välden). Vi får hoppas detta inte händer men som vårt samhälle på mycket kort tid utvecklats så är det ingen utopi, tyvärr. Men fler och fler börjar tack och lov vakna verkar det som.
    Frågan är om det är för sent.”

    ————————-

    Mja, tar vi emot EXTREMT många muslimer så kan det kanske bli kuppförsök och sharia-lagar. I teorin i alla fall. Och det är ju just därför jag tycker att Värdlandsavtalet är så viktigt och det är också delvis därför jag tycker vi bör gå vidare med ett NATO-medlemskap. Då skulle vi verkligen ha både hängslen och livrem. Men risken för en muslimsk kupp eller liknande måste ändå anses vara väldigt liten.

    Det innebär dock inte att integration inte är viktigt. Utplaceringar på mindre orter och kanske en litet mer restriktiv attityd mot att hämta partners i hemlandet är sannolikt goda vägar att underlätta integrationen. Jag medger att vi har vissa problem i storstadsförorterna. Integrationen och anpassningen till västerländska värderingar går litet för trögt. Men just därför är det så viktigt att styra tillförseln av nyanlända ut mot mindre orter och t o m mindre byar. Om hela Sverige är mångkulturellt minskar också den eventuella framtida risken för separatistiska tendenser i områden som fortfarande domineras av ”svenskar”. Så fördelningen av flyktingar ut på mindre orter, och helst även mindre byar, är väldigt viktig. Och när det gäller just hazarerna, ynglingarna från Afghanistan, verkar ju anpassningen till det västerländska samhället gå relativt bra. Problemet har väl snarare varit personalen på en del boenden som inte kunnat agera professionellt.

    Gilla

   • Varva skriver:

    LIBERAL en gång till:
    Med fortsatt invandring av välfärdsmigranter (många av de tillfrågade ”vuxna barnen” säger själva att de kommit till Sverige för ”där får vi mest pengar”). De är i de allra flesta fall INTE flyktingar. Om muslimerna fortsätter att infiltrera de politiska partierna, öka sin befolkning med många barn och anhöriginvandring och så småningom skapat egna partier likt deras nuvarande växande muslimska organisationer som de byggt upp delvis i hemlighet och med skattebidrag från svenska blåögda politiker så blir de i majoritet eller näst intill. På det sättet kan de mycket väl ta makten och det kan gå fort med det inflöde som sker hela tiden men som det inte talas så mycket om i media. Antingen är våra högsta politiker (undantaget SD) med på detta och väntar sig en belöning (likt Reinfeldt) eller också så har de sina huvuden fulla med kork…

    Gilla

  • Björn skriver:

   Det finns inget tillstånd typ muslim light, utan antingen är man muslim eller inte! Några ”hybrider” existerar inte! Sedan finns det ju ett litet fåtal klarsynta från MENA som är anpassningsbara här hos oss, men dessa är och har aldrig varit ”riktiga” muslimer! MUSLIMERNA är inte här för att bli integrerade, utan har en helt annan agenda med sin invasion! Varför kan inte ALLA svenskar fatta detta……?!

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Precis, Björn, när ska ALLA svenskar inse, att det är lika omöjligt att vara ”lite” MUSLIM som att vara ”lite” GRAVID?

    Antingen är man muslim (och uppseendeväckande ofta även gravid, om man är kvinna), eller så är man det inte alls.

    Gilla

 14. Lasse W skriver:

  Sverige är gott samhälle som befolkas av goda och solidariska människor. Vi har ingen Levathan hos oss. Vi tror på icke-våld och människors förmåga att lyssna och ta reson. Dialog är bättre än att använda våld. Därför dialogpoliser som bjuder buset på kaffe och bullar. Den som är stark måste också vara väldigt snäll säger Bamse. Och alla människor är snälla innerst inne. Även den värsta buse. Brukar inte det goda segra i de flesta filmer? Jovisst. Vi svenskar vill inte ha ett cyniskt våldssamhälle med behov av några Leviathans. Vi är den humanitära stormakten som ska visa andra folk vägen fram till harmoniskt icke-våldssamhälle. Vi har till och med en feministisk utrikespolitik och ett genus-certifierat försvar. Framåt! 😉

  Gilla

 15. uppstigersolen skriver:

  Just igår hörde jag på SVT att DN skrivit om att Polisen nu meddelar att ytterligare kanske åtta utanförskapsområden tillkommit. Alltså 50 % ökning mot förut. Att detta rapporteras i MSM är ju särskilt anmärkningsvärt. Jag bor ju i närheten av just Husby och ibland orkar buset ta sig hit och göra en räd. Lågintensivt (sic) inbördeskrig pågår. Ännu har vi inte slagit tillbaka eftersom polisen kommer omgående när vi hör av oss om pågående bus.

  Gillad av 1 person

 16. Tor Arne skriver:

  Juridikprofessor Jean Louis Harouel:

  “At the end of the 20th century, human rights took the place of Communism,” Harouel said adding that human rights have become, “our last utopia”.

  He noted that like Communism, the human rights religion “knows no nations, no countries and no civilisations. You only have individual people throughout the world and any one of these people can go where he wants and take what he wants.”
  http://www.breitbart.com/london/2017/05/09/french-historian-human-rights-religion-french-state/

  Gilla

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Tack för länk till intressant artikel, hade aldrig hört talas om Jean-Louis Harouel. Tyvärr, i likhet med många franska intellektuella, har han inte skrivit något eller lagt upp några presentationer på engelska. På Bokus hittar jag en bok på svenska, ”Urbanismens historia” från 1993. Säkert intressant men ett annat ämne.

   Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Tack, uppskattade framför allt Eric Zemmours artikel i Le Figaro, ”Europe´s Nihilistic Vision”.

    Frågan är om Sverige och vår västerländska civilisation har någon chans att överleva utan en uppgörelse med begreppet ”mänskliga rättigheter”, en uppgörelse som tydligt särskiljer mellan negativa rättigheter och positiva.

    Med en negativ rättighet menas att man har rätt att slippa något (till exempel att bli dödad, misshandlad, bestulen). En negativ rättighet kräver ingen aktiv handling från någon annan, den kräver enbart att andra avstår från att göra något, till exempel att bruka våld eller att stjäla andras egendom.(Wikipedia)

    En positiv rättighet är en rätt att få något (till exempel mat, boende, utbildning, arbete). En positiv rättighet kräver en aktiv handling från någon annan (till exempel arbete och skattebetalande, politiska beslut), vilket innebär att en persons positiva rättighet innebär någon annans skyldighet att tillhandahålla föremålet för den första personens rättighet. (Wikipedia)

    Skillnaderna mellan dessa klasser av rättigheter är avgrundsdjup, ändå buntas dom ihop i samma kategori, ”mänskliga rättigheter”.

    Språket är det verktyg vi använder oss för att kommunicera och forma vår gemensamma framtid och för att kunna göra det på ett konstruktivt sätt måste de begrepp vi använder, vara klara.

    Begreppet ”mänskliga rättigheter” bör förbehållas de negativa rättigheterna (vilket inkluderar religionsfrihet, äganderätt, yttrandefrihet osv).

    De positiva rättigheterna bör kallas för vad de är, nämligen medborgerliga rättigheter. De är rättigheter man har som medborgare i ett land, i enlighet med de beslut som fattats i landets politiska organ.

    Och detta måste göras på allra högsta nivå, dvs FN. Dess deklaration om mänskliga rättigheter måste skrivas om i enlighet med detta.

    Visst kan FN uttala sig om vad som är ett gott liv, att ingen svälter osv., och visst kan dom uppmuntra regeringar att tillhandahålla fri sjukvård, skolgång och annat, men det får aldrig ses som en mänsklig rättighet.

    Gilla

  • Anna Lindén skriver:

   Mänskliga rättigheter kan endast upprätthållas inom nationella rättsstater. Det utopiska ligger inte i mänskliga rättigheter som sådana, utan i det globalistiska uppifrånperspektivet, som i praktiken skyddar diktaturstater genom att ge dem frisedel att exportera sina dissidenter till Västvärlden. I stället bör varje land som tillhör FN se till att de mänskliga rättigheterna tillfaller den egna befolkningen. Det borde vara ett absolut krav för medlemskap. Som det är nu är FN en del av problemet istället för en del av lösningen. FN bör reformeras eller avvecklas. Tyvärr kommer det knappast att ske, eftersom organisationens vilja till makt är för stor. Vad som återstår blir då att lämna FN.

   Gillad av 2 people

   • Anna Lindén skriver:

    Jag får rätta mig själv: ”Istället bör varje land som tillhör FN se till att de mänskliga rättigheterna tillfaller de egna medborgarna” skall det stå.

    Gilla

 17. Strix skriver:

  Patrik, menar Du på fullt allvar att min granne inte har rätt till sitt liv och egendom om det inte råkar finns en ”STAT” som kan försvara min granne?
  Staten i det ”skick” det den nu befinner sig i, med en hord av korrupta politiker och tjänstemän, förslagsvis 1,5 miljoner stycken, är överhuvudtaget inte intresserad i att skydda medborgarnas liv och egendom mot allehanda övergrepp, förnedringar och kränkningar.
  I dagsläget är det i Sverige ”staten” med sin enorma ”blindtarm” som för krig mot sina utplundrade medborgare.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Om det inte finns en stat som kan garantera din grannes rätt har han ingen. Vem som helst kan kränka den rätt man rent teoretiskt kan tycka att han borde tillerkännas.
   Patrik

   Gilla

   • Strix skriver:

    Den senast tillkomna regeringsformen Januari 1975 garanterar på inget vis den enskilde medborgaren ”egendomsrätten” än mindre rätten till sitt liv.
    Betr. egendomsrätten går det bra att läsa RF Kap. 2 § 15, sista stycket om hur socialisterna lyckas kränka den. Det sker dagligen hela året runt!

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Måste än en gång påpeka, att på Island i heden tid rådde rättsordning utan att det fanns statsmakt. – Ogärningsmän vars ekonomiska garanter inte erlade bot, blev fredlösa.

    Kan tänkas ha varit så generellt bland nordbor och germaner.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Om det inte finns en stat som kan garantera min rätt så har jag ingen skriver Patrik. Men, finns ingen stat så gäller ju den starkes rätt. Jag och mina grannar kan då själva eller med inhyrda hårdhudade figurer själva freda oss. Kanske inte riktigt som jag tänkte mig att det skulle bli på ålderns höst men anpassning eller död kanske blir det som gäller.

   Gillad av 1 person

   • Välfärdsjihad -- nej tack skriver:

    Det förekommer ofta missförstånd om ”mänskliga rättigheter” som de formulerats i Västerlandet.

    Vad dessa rättighetskataloger handlar om är den enskilde medborgarens rättigheter gentemot staten, inget annat.

    Sedan har vi andra lagar och regler, t ex i Sverige en brottsbalk, som syftar till att medborgarna, med hjälp av staten, ska skyddas från varandra.

    Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Just, UPPSTIGERSOLEN, och så efter några år är vi tillbaks i ett medeltida klansamhälle! Det önskar nog inte ens du.

    Gilla

 18. Gösta Johnsson skriver:

  Ett gammalt och välkänt statement; Land skall med lag byggas är ett grundläggande fundament som måste gälla. I annat fall fungerar inte ett samhälle eller ett land eller en nation. Dock måste andra grundläggande villkor också vara uppfyllda; t.ex yttrande- och åsiktsfrihet för att ett samhälle skall ”må bra”. För att skapa de lagar som skall vara gällande sker ju en dialog och diskussioner hur och vad lagarna skall innehålla och när ingrepp får göras av de som har som uppgift att se till att dessa efterlevs. Löpande sker också översyn och justeringar så att lagarna fungerar på avsett sätt och så att de följer med och anpassas till tidens rådande normer och flertalet medborgares acceptans. Om starka grupperingar internt i ett land börjar motarbeta de lagar som gäller och de som skall upprätthålla dessa inte vågar eller känner fullt stöd för nödvändiga åtgärder från majoritetsbefolkningen börjar rättsstaten erodera. Detta blir en farlig utveckling som – om den inte stoppas – kan splittra samhället med förödande skador som i värsta fall leder till inbördeskrigsliknande tillstånd.

  Gillad av 1 person

 19. Fredrik Östman skriver:

  Äntligen har du lämnat den avskyvärda och farliga liberalismen bakom dig! Välkommen till oss rationella betraktare av samhället! Vi kallar oss konservativa.

  ”Human rights are human rights. They are not strings.” — Margaret Thatcher

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  På åtgärdssidan ansluter jag mig till Eva Danielsson (07:22). Men jag fortsätter att spekulera: Jag tror att vi t ex kan vänta oss koordinerade gatukravaller, plus större bränder, och båda är svåra att hantera. Enstaka terrorister kan också med enkla medel döda hundratals. I övrigt kan IS krossas, men islamismens grund finns ändå kvar, starkast koncentrerad inom wahhabismen, men Koranen och Muhammed har cirka 1,5 miljarder anhängare. I Europa kan terrordåden få minst tre effekter: de fungerar internt som en sorts shariapolis, stärker den övergripande muslimska identiteten och lojaliteten till följd av att trycket utifrån ökar, och dåden skrämmer de icke-muslimska makteliterna till eftergifter, samarbete och ökade anslag.

  Det är lätt att vara vidsynt, förstående och rättighetshyllande på tryggt avstånd, men i det ögonblick man själv eller ens närmaste hotas måste skalan bli svart och vit – det gäller ditt liv eller mitt. Inbördeskrig kallas även brödrakrig, för det värsta är att fienden finns mitt ibland oss. Fanatisk tro på den egna godheten och det rätta målet, på ideologier och religioner, splittrar även släkter, etniciteter och nationaliteter. Båda sidornas egen terror drabbar dem som kallas svikare, kollaboratörer och förrädare.

  I Sverige är religiös och etnisk kartläggning förbjuden, men i USA finns kartor som visar hur olika grupper med tiden självmant segregerar sig allt mer, samlas i egna områden. Så kommer det att bli även i Sverige och då blir enklavernas interna rättskipning och kontroll effektivare. De ungas kriminalitet kan då också hanteras på traditionella, ”osvenska” sätt. Storsamhällets maktelit tror att det beror på förbättrad integration. I stället har det utvecklats ett oerhört splittrat, men delvis osynligt klansamhälle, även med kristna klaner, maffiaklaner och svenska separatister.

  Eviga småskaliga revirstrider eller mer utbredd anarki är två möjliga utvecklingar. Inom islam finns egentligen inte hierarkier av västerländsk typ, som ger mer övergripande makt och myndighet åt valda företrädare, men kanske kan mellanformer av ett sådant ledarskap uppstå i Europa. Men islam består som rättesnöre och hela den västeuropeiska dekadensen, tankefriheten, valfriheten och individualismen på gott och ont lär bli ett avslutat kapitel i världshistorien.

  Gillad av 1 person

 21. tobbewallin skriver:

  I Sverige har DN förespråkat att staten ska följa det brittiska exemplet och inte det franska, enbart på grund av att britterna tagit till mindre ingripande åtgärder än Frankrike gjort för att komma tillrätta med den militanta Islamismen.

  Men det finns ett annat exempel på framgångsrik terrorbekämpning som bekräftar Patriks tes, och det är Peru och grupperna Sendero Luminoso och MRTA.

  Peru bedrev under flera presidenter en rättsstatlig bekämpning av sin vänstergerilla men misslyckades. Det var först under president Fujimori, som nu avtjänar fängelsestraff för bland annat Brott mot mänskligheten (Crimes against humanity) som staten vann kampen.

  Hur kampen fördes?

  Till exempel bedöms antalet aktiva terrorister aldrig ha varit högre än 3 000 personer, men staten hade drygt 15 000 personer internerade som mest. Det räckte med misstanke om samröre med terrorismen för internering.

  75 % av landet stod under militärbefälhavares kontroll. Kommunpolitikerna hade en militär överrock som godkände allt.

  Finns det någon som tror att Sverige för närvarande är berett på något liknande?

  Situationen kommer att försämras länge ännu innan staten till slut vinner.

  Gilla

 22. Ulf H skriver:

  Marx hävdade på sin tid att samhällets våldsapparat tjänade den härskande klassen. Så var det ju i Tyskland och Sovjet på trettiotalet.

  Gilla

 23. wildwest63 skriver:

  Precis på samma sätt som det inte finns någon ”nåd” om det inte finns ”straff”. En av kristendomens grundtankar, applicerbart även på rättsväsendet. Hur kan regeringen bevilja en brottsling nåd om han inte dömts och fått ett straff?

  Gilla

 24. Hannu skriver:

  Ja, då vi blev självständiga 1917 hade vi inte någon ”Lewiathan” när inbördeskriget började och så blev det en tragedi för över ett decennium. Hade vi haft den finska arme som vi hade ännu vid sekelskiftet (ja, vi hade faktiskt en sådan) så hade det inte blivit någon revolution!

  Så, man skall alltid ha en arme, frågan är bara vilket språk lyder den.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, under och efter finska inbördeskriget, en röd revolution som varade under några månader 1918, dog ca 35 000 – 40 000 (varav 75 procent röda, ca en tredjedel dog av svält och sjukdomar i interneringslägren efteråt). Terrorn var omfattande på båda sidorna, men drabbade mest de röda, och även deras barn behandlades sedan i decennier som en pariaklass. De tre krigen mot Ryssland och mot bundsförvanten Tyskland under perioden 1939 – 45 bidrog till en förbättrad nationell enighet, men minnena och verkningarna kan spåras än i dag. Tiden efter 1945 präglades sedan av krigstrauman och mycket djupa ekonomiska kriser under ett halvt sekel.

   Ändå verkar stora delar av dagens två yngsta generationer ha förlorat markkontakten och de lärdomar som historien tidigare gav. Precis samma PK-attityder som i Sverige vällde fram år 2015, ”värdegrund” översattes till finska (arvopohja) och poliskåren fick gradvis allt hårdare munkavle om migrantproblemen. Den rödgröna oppositionen och facket har i två år ansvarslöst saboterat den till en början kompetenta och vettiga borgerliga regeringens förslag till samförståndslösningar och osakliga mediadrev har bearbetat opinionen. Nu när Sannfinländarna fick en ny ordförande, (intelligent, saklig och rättfram), blev journalist- och politikerreaktionerna lika hysteriska som mot Trump – och partiet uteslöts i dag ur trepartiregeringen.

   Gilla

   • Hannu skriver:

    Jag tänkte nu fortsätta med några ord men du, Sixten kom ut med allt som behövdes.Vår politisk elitklass har slutat att tänka. Dom tittar bara på Frau Merkel för att göra samma sak 😦

    Gilla

 25. MartinA skriver:

  ”Se på Saddam Hussein och Muammar Gaddafi. De var våldsamma så det förslog, men det gav inte upphov till några mänskliga rättigheter.”

  Helt fel. Hussein och Gaddafi gav upphov till fler medborgeliga rättigheter än USAs invasionsstyre gjorde. Deussomt avslöjar PE här att han inte förstår att ”mänskliga rättigheter” är en gråskala och att de kommer ”kränkas” överallt.

  Vidare avslöjar PE med det här synnerligen illa valda exemplet att han stödjer USAs aggressionskrig och förstörelse i mellanöstern. Illa gjort.

  Ofta när jag läser PEs artiklar förstörs de säkert goda poängerna av en aningslös attityd av att de ingångsvärden PE använder är självklara. Till exempel, själva konceptet ”mänskliga rättigheter” har redan förstörts av vänsterns inblanding av positiva rättihgeter. ”Rätt till bostad” står i konflikt mot ”äganderätten”, för att ta ett exempel. För att överhuvudtaget kunna diskutera PEs poänger krävs en fjorton sidor lång debatt om ingångsvärdena. Det blir förvirrat och komplicerat att alls försöka under sådana förutsättningar.

  Sen tror inte jag att inbördeskrig är värre än krig mellan stater. Det är bara så att krig mellan stater har starkare beskyddare och tillrättaläggare.

  Gillad av 1 person

 26. Rikard skriver:

  Hej.

  Det finns inga mänskliga rättigheter. Överge den illusionen.

  Refererar man till FN-dokumentet så är det en förhoppning vars värderingar grundar sig i den unikt västerländska kombinationen av sekulärt förnuft, humanism och reformationen av den romerska Jupiter-kulten till protestantismen. Vilket är irrelevant internationellt sett; realpolitik är och förblir herre.

  Rätt sitter i spjutstångs ände; den enda mänskliga rätt man kan säga finns är rätten att försvara sin familj, sina fränder, sitt folk och sitt fosterland.

  En liten övning som moderna liberala västerlänningar avskyr: om två likvärdiga människor är på väg att drunkna; vem av dem förtjänar hjälp? Vem väljer du att rädda? Vems mänskliga rättighet är det att bli räddad när en måste dö?

  Så illa ställt är det.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

 27. Strix skriver:

  Det är märkligt svårt i Sverige.
  Den Amerikanska konstitutionen förestavar sina invånare TRE okränkbara rättigheter.
  1. Rätten till Livet. (liv)
  2. Rätten till egendom.
  3. Rätten att åtnjuta framgång.
  Alla andra så kallade ”rättigheter” kan korrupta politiker när som helst ta ifrån dig.
  Sverige är därvidlag ett praktexempel på hur politikerna stjäl, dock inte på något sätt unikt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.