Miljöpartiet missriktade energi- och klimatpolitik

LB juli 16

Lennart Bengtsson

Miljöpartiet har inte haft det lätt det senaste året. Det har varit många tårar. Migrationen har hållits tillbaka och kampen att rädda klimatet har inte gått som man tänkt sig. Vad skall nu hända med klimatet med Donald Trump i Vita Huset? Inte heller har MP, som lillasyster i koalitionen, haft det lätt och har fått ge efter i den ena frågan efter den andra. Och i opinionsmätningarna närmar de sig KD.

Men nu verkar det som om MP skall få litet att glädja sig åt då det verkar som S skall ställa sig bakom den inom MP så viktiga flygskatten. Bakar man in det i budgeten blir det svårt för riksdagen att få stopp på okynnet. Med ett skattetillägg på 110 kr för varje enkelresa inom landet och EU samt 270 kr för resor längre bort. Vad må inte offras för att rädda klimatet! Med mindre biffstekar och mindre flyg kan lilla Sverige bidra ännu mer till att minska de fossila utsläppen. Vilken rättänkande person kan opponera sig mot en sådan ambition?

Finansministern är förstå positiv då det blir några extra miljarder i kassan men S-topparna utanför storstaden är i revolt och även M-ledaren anser att flygtrafiken behövs för jobben. Kommunikationsmöjligheterna i Norrland och inre Svealand är ju inte lika fina som i Storstockholm och kostnadseffektivt flyg behövs i Sverige för effektiva, snabba och tillförlitliga transporter.

Problemet med den svenska klimat– och energidebatten är att den numera är enbart kvalitativ och ideell. Många kan inte ens skilja på energi och effekt. Kan man inte garantera effekt blir det brist på ström kalla vinterdagar. Då blir det inte roligt. Det hjälper inte mycket om det blev mycket vindenergi veckan innan. Det är inte i första hand den installerade elkraften som är viktig utan förmågan att leverera el när det behövs.

De svenska växthusgasutsläppen globalt sett är obetydliga och effekten av dyrare svenskt flyg är infinitesimal när det gäller atmosfärens CO2 koncentration. Sverige har ett utomordentligt effektivt energisystem och en väldesignad energimix speciellt när det gäller den viktiga elförsörjningen. Växthusgasutsläppen minskar stadigt utan politiska tvångsåtgärder. Mellan 2002 och 2013 sparade Sverige in cirka 15 Mton (millioner ton) CO2 medan Kina dessvärre samtidigt ökade sina utsläpp från 3 271 Mton till 8 977 Mton, det vill säga 380 gånger mer än den svenska minskningen (IEAs årliga sammanställningar). Idag emitterar varje kines omkring 40 procent mer CO2 än varje svensk. Stora procentuella ökningar sker i Indien och allmänt i Asien och snart också i flera afrikanska länder. Redan nu dominerar utsläppen från länder utanför OECD.

När jag lyssnar på den svenska debatten får jag intrycket att Sverige ensamt har som mål att rädda jordens klimat. Det är helt enkelt bara en fråga om uppoffringar och huvudparten skall klaras med besparingar och återgång om möjligt till ett slags idylliskt och återvinningsriktigt bondesamhälle ungefär som i en del av Astrid Lindgrens böcker eller i Anna-Maria Roos läroböcker för småskolan från förr i tiden. Att vara kritisk mot en sådan naiv men varmhjärtad syn känns lika svårt som att anmärka på det lilla barnets första försök vid pianot.

Det är viktigt att världen på sikt kan reducera de omfattande fossila utsläppen (fortfarande mer än 80 procent av jordens energiproduktion) för utsläppen leder helt visst till ett varmare klimat. Detta är baserat på grundläggande fysik som har varit känt sedan mitten av 1800-talet. På 100 års sikt kan det säkert bli 2-3 grader varmare vilket kan ge upphov till besvärande värmeböljor i delar av världen men knappast på våra breddgrader där de positiva effekter i stället kommer att dominera. Samtidigt kommer de svåra köldknäpparna att minska.

Vad skall man då göra för att stabilisera jordens klimat?  Även om Sverige och ytterligare några få länder till omfattande kostnader under de kommande 30-50 åren skulle kunna reducera sina utsläpp till noll, också inkluderande utsläpp från biomassa som också producerar CO2, så skulle effekten bli ringa om inte länderna utanför OECD gjorde detsamma. Det är nämligen dessa länder som de kommande decennierna kommer att stå för de stora växthusgasutsläppen. Den högsta prioritet för tillväxtländerna är nämligen att förbättra och modernisera de egna länderna. Detta kan inte ske utan tillgång till stora mängder energi. Att producera de enorma kvantiteter fossilfri energi som krävs (ungefär dubbelt mot dagens) är säkert endast möjligt med en kombination av kärnkraft och solenergi. Motståndet mot modern kärnkraft i Sverige och en del andra europeiska länder är därför närmast obegripligt. Om den fossila energin inte kan reduceras får man utveckla metoder att pumpa ned växthusgaserna i underjordiska hålrum alternativt lagra biomassa där så att nedbrytningsprodukterna inte kommer ut i atmosfären.

Problem med MPs svenska ambitioner är att de endast kommer att försvaga den svenska ekonomin och därigenom försvåra för oss att effektivt hjälpa tillväxtländerna. MPs passionerade motstånd mot kärnkraft är likaså kontraproduktivt. Vad som behövs är mer än att transferera pengar. Vad som behövs är bättre tekniska lösningar och mer forskning. De bästa lösningarna är alltid de som inte behöver subventioneras. Värmepumpar är ett sådant exempel där lika mycket energi har sparats som den kraftigt subventionerade vindkraften producerat. Vad som behövs är mindre politiskt aktivitet a la MP och mer avancerat och genomtänkt ingenjörsarbete. Låt oss hoppas att detta kommer att inträffa utan att vi först skall behöva genomleva en kallvinter utan kärnkraft och med utslagna elsystem.

33 reaktioner på ”Miljöpartiet missriktade energi- och klimatpolitik

 1. Nils Borje Tallroth skriver:

  Tack Lennart för ett välskrivet, logiskt och informativt bidrag. Jag vill lägga till två argument som ofta glöms bort i svensk debatt. (1) De framsteg som Sverige och andra västländer gjort när det gäller att begränsa koldioxidutsläppen är delvis en chimär eftersom de möjliggjorts genom att flytta ut miljöförstörande tillverkningsindustri till Kina och andra utvecklingsländer. I stället för att titta på de utsläpp som vår produktion genererar vore det kanske bättre att belysa de utsläpp som vår inhemska konsumtion genererar, oavsett var konsumerade varor och tjänster producerats. (2) Vindkraft (och solenergi) nödvändiggör i princip en dubblering av energiproducerande kapacitet. När vinden inte blåser behöver vi t.ex. kärnkraft för att generera elektricitet för hushåll och företag.

  Gillad av 3 personer

 2. Winette Söderkvist skriver:

  LENNART: mycket bra beskrivning av ”miljöproblematiken” – och inte bara på grund av Miljöpartiets totalt intelligensbefriade inställning till och krav på vad vi i vårt lilla land skall plåga oss med för att ”rädda” klimatet på vår planet. Jag kan bara konstatera att MP inte är det enda parti som inte inser vårt lands obetydliga roll; såväl Sossarna (härtill troligen pressade av MP) som Centerpartiet förefaller lika rabiata….(I debatten i går kväll i TV4 mellan Jimmie Åkesson och Annie Lööf framgick med all önskvärd tydlighet att det var Jimmie Åkesson som hade proportionerna klart för sig medan Annie L.- i sin vanliga lite ettriga stil- ”malde på” med sina ”rädda klimatet”-argument). Och den där plågsamma attityden att vi i vårt land skall ”gå före” och vara hela världens lilla föredöme….Alltmer pålagor och avgifter läggs på invånarna i vårt land – allt medan – som du mycket riktigt påpekar – stora länder och utvecklingsländer ökar sina utsläpp allt mer.
  Inte nog med att regeringen stolt hävdar att vi är och skall förbli en ”humanitär stormakt” – nu skall vi också med åtgärder här hemma ”rädda klimatet” – VILKEN JÄVLA HYBRIS!

  Och hur ”maktlös” känner sig inte den reflekterande människan, som läggs på den ena pålagan och skatten efter den andra. Ingen har väl glömt skatten på solenergi som regeringen beslutade om med hänvisning till EU. Det visade sig något senare att man ”misstolkat” regelverket – och nu ”backar” från beslutet (fast inte helt och hållet). .Jag misstänker att man inte alls misstolkat – avsikten var givetvis att få in ytterligare intäkter till statskassan….

  Jag misstänker också att regeringen är så ”desperat” att få in extra miljarder till statskassan att man tar till vilka miljöargument som helst (för höjda miljöskatter eller nya dito)… Detta med tanke på mångmiljardutgifterna i asyl- och flyktingmottagandet.

  Min slutsats blir att den ”huvudlösa” miljöpolitik som regeringen bedriver måste stoppas – jag undrar bara hur det skall gå till med tanke på att logik, sans och balans helt tycks saknas.
  (Det smått ”tragiska” Mp borde lämna regeringen.. Problemet tycks vara att S vill fortsätta att regera – Löfvén verkar dessutom konflikträdd….)

  WinSo

  Gillad av 4 personer

 3. BjörnS skriver:

  Kärnkraft är det enda raka tills ett bättre fossilfritt alternativ finns. Sverige har dessutom en hel del använt kärnbränsle som en ny generation av reaktorer kan matas med under mycket lång tid vilket dessutom avsevärt förkortar slutförvaringen. Hur man kan vara emot detta begriper jag inte. Antagligen måste man vara miljöpartist.

  Gillad av 3 personer

  • akesundstrom skriver:

   Ingalunda, Björn. Det räcker att tänka logiskt och förstå 1) att Sverige i dag har ett extremt stort överskott av elkapacitet och 2) att det inte finns några sakliga motiv för vår extremt höga koldioxidskatt (som därför är en s k fiskal pålaga och ingen miljöskatt). Så även om ny reaktorteknik är bättre än den gamla och kan vara intressant i andra länder, är det alternativet uteslutet på den svenska (och nordiska) elmarknaden, för överskådlig framtid.

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolenArne Nilsson skriver:

    Nej något stort överskott av elkapacitet har vi inte i Sverige, tvärtom. En kall vinterdag och vi måste importera, alternativt be några industrier att stänga verksamheten om det inte ska bli mörkt och kallt i stugorna.

    Gilla

   • BjörnS skriver:

    De gamla kärnkraftverken åldras och behöver bytas ut inom överskådlig framtid. Det är med andra ord dags att börja planera för moderna reaktorer nu för att inte tvingas till ”paniklösningar” senare.

    Gilla

  • Magnus H skriver:

   För det första: även om Sverige upphörde att existera dvs att inte en enda molekyl CO2 släpptes ut från Sverige är det inte ens mätbart på global basis. Ingen skulle kunna påvisa en koldioxidsänka om Sverige försvann, så lite påverkar vi växthuseffekten.

   Men lokalt för nationen handlar det om arbetstillfällen, Miljöpartiet är inte nöjd förrän ALLA i Sverige är arbetslösa.’

   För det andra: om ett land har/vill ha höga löner då är det bara lågt energipris som gäller, både arbetskostnad och energipriset ingår i ALLA produktkalkyler utan undantag.

   Det industriella problemet: när energipriset går från 40 öre kWh till 50 öre kWh dvs 20% ökning så påverkar det mig knappt privat, vi kan bo kvar och inget dramatiskt händer. MEN för industrin som ligger på tex 10% vinstmarginal med en produktkalkyl på 50% kostnader för energi innebär det att 90/2 x 1,2 + 90/2 = 99 vilket medför att vinstmarginalen går från 10% till 1% DVS 90% av vinsten försvinner. Då kommer ägarna att lägga ned eller flytta!

   Och allt detta bara för att energipolitiken som inte påverkar den globala miljön det minsta MÅSTE vara så extrem att den hotar Sveriges själva existens, snacka om global solidaritet eller kanske mer suicidalt beteende.

   Hur är det ens möjligt att arbetarrörelsen godtar detta vansinne.

   Gilla

  • akesundstrom skriver:

   Underlig debattetik, Björn, att avstå från att besvara kritiska invändningar. Att våra reaktorer åldras är förvisso sant, men det betyder inte att de måste ersättas. Min poäng är ju att Sverige har ett så stort överskott av el-kapacitet att några nyinvesteringar inte går att motivera inom överskådlig framtid, varken i form av ny kärnkraft, mer vindkraft eller någonting annat.

   Arne Nilsson bestrider också elöverskottets existens. Han har, tydligen i likhet med dig, inte förstått hur ett sådant beräknas – nämligen som skillnaden mellan installerad kapacitet (ca 175 TWh) och efterfrågan på el VID FRI KONKURRENS, d v s frånvaro av statliga subventioner eller straffskatter (115-120 TWh). Överkapaciteten är därmed gigantisk, minst 55 TWh. I termer av effekt är överskottet lika stort, relativt sett, och räcker med råge till även om all vindkraft står stilla årets kallaste veckor.

   Det avgörande är att koldioxidskatten INTE går att klassa som en miljöavgift, utan är en ”vanlig” skatt, en s k fiskal pålaga. Ni är både är vilseledda av våra maktlojala ”experter”, som tiger om detta viktiga förhållande och därmed medverkar till att väljarna grundluras.

   Gilla

 4. Sldy skriver:

  MP var det första nyreligiösa partiet i Sverige som inriktade sig på affärsidén att man stod för det som var gott. ”Man är så att säga för det som är bra och mot det som är dåligt” med David Eberhards ord. Denna affärsidé har sedan anammats av hela sjuklövern. Miljön liksom migranterna har som huvudsyfte att skapa en trossats som vi skall buga för, därför spelar inkonsekvenserna ingen roll, man vill ha ner koldioxidutsläppen men ingen kärnkraft, man vill ha ner utsläppen i Sverige trots att de är irrelevanta, man vill ha hit så många migranter som bara är möjligt trots att det är mycket dyrare än att hjälpa dem på plats och trots att allt fler svenskor blir våldtagna och badhusen blir manliga domäner.

  Så det är meningslöst att efterfråga kvantitativ logik från etablissemangets håll. Det handlar om propaganda nu, jag läser just nu om Goebbels, kanske man kan lära sig något?

  Gillad av 2 personer

  • Ina Höst skriver:

   Att ta hit en massa migranter till vårt kalla nord, är i varje fall inte miljövänligt! De måste ju förbruka mycket mer energi och resurser för att överleva här (som vi måste) än i sina hemländer!

   Gillad av 1 person

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Flygutsläppen: Vi kan börja med att be om daglig publicering av regeringsplanens rutter, syften, kostnad och bränsleförbrukning. Jag gissar att där är det inte aktuellt med inskränkningar. Kritik bemöts med att man köper utsläppsrätter (för skattebetalarnas pengar), det är skillnad på folk och folk. Svaret blir nog att det är hemligstämpel som gäller här (rikets säkerhet)

  Gillad av 2 personer

 6. Anders F skriver:

  Mycket sansat och bra inlägg. En petitess bara: det där med kallt i stugorna vid elbrist är ett återkommande ”argument”. Värmeproduktion är det enklaste (ved, flis, olja…), litet batteri (bilens i värsta fall!) till små pumpar och tändare. Vi borde sannerligen vara oberoende av el för värme. Och i viss mån till matlagning och matförvaring.

  Gillad av 1 person

 7. Rune Nilsson skriver:

  För min del berörs jag inte av flygskatt. De fåtal gånger som jag flyger så sker det från Kastrup i Danmark. Dit har jag bekväm direktförbindelse med järnväg.

  Gillad av 1 person

 8. Alexander Zetterberg skriver:

  Hur kan det komma sig att även kloka skribenter tämligen okritiskt deltar i pågående hysteri kring människoorsakad katastrofal klimatpåverkan? Det är i det närmaste omöjligt att förstå utan att beakta moralsociolog/moralpsykolog Jonathan Haidts beskrivning av hur vi människor fungerar i grupp, vad det är som förmår oss att samarbeta i stor skala utan att vara nära släktingar.

  Sen civilisationernas gryning har detta åstadkommits genom att vi placerar något heligt i centrum av vår världsbild, något heligt vi cirkulerar kring.

  I Sverige var det tidigare den kristna religionen, men i takt med tilltagande sekularisering kom i stället nationen och byggande av den gemensamma välfärdsstaten att ställas i centrum och heligförklaras.

  Men nationens helighet och betydelse har ständigt underminerats av socialister, som istället fokuserat på skapandet av en international av socialistiska länder, där det gemensamma intresset hos arbetarklassen, oavsett nationstillhörighet, betonas.

  Dessutom visade det sig att ju mer välfärdsstaten expanderade, desto mer började negativa konsekvenser av att staten övertog ansvaret för människors välmående bli tydliga, och framför allt skattebetalarna började i stigande takt förakta både välfärdsstaten och den svenska nationen. Välfärdsstatens helighet flagnade. Själv röstade jag för EU, och såg inträdet i en större politisk enhet som en befrielse från det svenska socialistiska ok vi på den tiden levde under.

  Undermineringen av känslan för den svenska nationen fortsatte, samtidigt som paradexemplet för det socialistiska projektet, Sovjetunionen och de kommunistiska östeuropeiska staterna, kollapsade, varvid socialismens misslyckande blev uppenbart för hela världen.

  Detta var en traumatisk händelse för alla socialister, deras helgedom hade raserats, vad fanns det nu att samlas kring?

  Stora delar av den västerländska intellektuella eliten berövades fästet och sökte efter en ny grund att stå på. Här har teorin om människoorsakad global uppvärmning växt fram som en helig idé, som inte bara socialister utan alla kan cirkulera kring. Vad kan vara heligare än att kämpa för att rädda mänskligheten från en kommande undergång? Inte undra på att varje ifrågasättande av teorin betraktas som hädelse. Det är dessutom en teori som kräver globala lösningar och driver på förskjutningen av makt från nationer till överstatliga myndigheter, vilket gör den aptlig även för näringslivseliten, som alltid sett nationsgränser som hinder.

  Heligförklarandet av kampen mot människoorsakad global uppvärmning går dessutom väl ihop med det samtidiga heligförklarandet av minoritetsgruppers offerstatus. Är inte en indier som går under i fattigdom lika viktig, ja kanske viktigare, än en svensk pensionär som inte får plats på ett äldreboende, frågar dom sig.

  Vi befinner oss mitt i en avgörande historisk kamp, där Sverigedemokraterna är det enda parti som stått emot både rättighetsaktivisternas försök att injicera sitt telos i partiprogrammet, och alarmisternas apokalyptiska varningsrop om en kommande global klimatkatastrof.

  Och de har gjort det genom en heligförklaring av vår svenska nation. Genom att samlas kring vår egen nations intressen kan vi bygga tillit mellan människor och skapa en fantastisk framtid för alla här i Sverige.

  Det är enda vägen framåt, tänker jag. Svenska politikers telos bör vara att skapa förutsättningar för ett gott samhälle för svenska medborgare här i Sverige. Samarbete och stöd till andra folk och nationer är viktigt, men måste vara underordnat detta telos.

  Gillad av 3 personer

  • akesundstrom skriver:

   Gratulerar till ett sakligt inlägg. Du missar dock att klimatfrågan i grunden handlar om ett propagandakrig mellan de två stora kombattanterna på elmarknaden: kolet och kärnkraften. Utan stöd av höga skatter på kol (och naturgas) är kärnkraftstekniken stendöd – nu t o m hotad av effektivare och billigare solenergi.

   På svensk nivå krig handlar detta krig om Tage Erlanders 12-reaktorsprogram, den största felinvesteringen i modern svensk historia. Detta fiasko (en förlust på cirka 300 miljarder kronor) vill dagens socialdemokrater till varje pris dölja för väljarna, med hjälp av höga klimatskatter. Så även moderaterna, som ställde sig bakom satsningen (i syfte att stödja ASEA-Atom). Det är heller ingen tillfällighet, som du säkert inser, att det var en svensk ”forskare” med partibok, Bert Bolin, som fick i uppdrag att i FN-skrapan lobba för tillskapandet av IPCC.

   På den vägen är det, även om nu också andra motiv tillkommit, bl a att skapa en världsregering i FN-regi.

   Gillad av 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Tack, Åke Sundström, för uppmuntrande kommentar och jag måste erkänna att jag aldrig satt mig in i kärnenergins kostnader. Dock har mitt intryck varit att de beräkningar som leder fram till att kärnkraften skulle vara en dålig affär rent ekonomiskt baseras på antaganden om höga kostnader för slutförvaringen. Vad jag förstått skulle moderna kärnkraftverk kunna använda nuvarande lagrade radioaktiva restprodukter som bränsle vilket förändrar kalkylen. Dessutom kan nya kraftverk göras mindre och byggas så att risken för härdsmälta försvinner. Men som sagt, har inte riktigt satt mig in i frågan.

    Dock, de som oroar sig för global uppvärmning brukar samtidigt vara emot kärnkraft, så tanken om en heligförklaringen av ”kampen mot en kommande civilisationshotande global klimatkatastrof” faller knappast av din invändning – även om du har rätt om kärnkraftens kostnader.

    Gilla

 9. Bamse skriver:

  Jag tycker att det är rimligt att den som smutsar ner står för (mer) av sina kostnader. Flyget har ju blivit extremt billigt samtidigt som man inte betalar skatt på bränsle. En hundralapp extra fär en inrikes resa är knappast någon katastrof. Ett annat alternativ vore, som MP tidigare diskuterat, att befria landet norr om Stockholm från skatt. Söder om Stockholm finns det gott om alternativa färdmedel, och avstånden är kortare. Visserligen avslräcker ”den humanitära stormalten” som förebild, men det goda exemplet ska inte underskattas, tycker jag ( F. d. förtroendevald kommunpolitiker för MP).

  Gilla

 10. Chili skriver:

  Tack för dina intressanta och övergripande samtal i debatten.
  Ja, dessa världsförbättrare! MP är en liten elitistisk sekt som har fått för mycket att säga till om i dagens politik. De verkar ha skygglappar och vara lomhörda för realiteter som t.ex att utsläppen dominerar från länder utanför OECD. Men vi i Sverige ska ju vara bäst i klassen. Vi kan bara hoppas att det blir en växande opinion mot deras dumheter, som leder fram till en förändring av politiken framöver.

  Gillad av 1 person

 11. Steven Jörsäter skriver:

  Här är det viktigt att återkoppla till Patriks inlägg igår https://detgodasamhallet.com/2016/12/01/da-forstod-jag-varfor-jag-inte-hade-begripit-nagonting/#more-5669 .

  Miljökampen är inte faktabaserad. Den är grundad på tro och känslor! Visserligen finns en verklighetsrelaterad upplevelse i bakgrunden – den om smutsiga industrier – men den har sedan förstorats och förvanskats i väldig omfattning.

  Miljöpartiets nedgång har inte kunnat förverkligas genom debatt hur stolliga idéerna än har varit. Men deras konfrontation med verkligheten har varit desto effektivare. Märkligt nog har den huvudlösa invandringspolitiken, som inte på något rimligt sätt kan kopplas till några ”gröna” ideologier, främst varit det som har sänkt partiet. Tyvärr har deras ”gröna” evangelium fullständigt infiltrerat de andra partierna

  För oss som fortfarande tror på fakta utgör din sammanställning, som alltid från dig, en utmärkt grund för framtida beslut. Men hur når vi de faktaresistenta?

  Gillad av 1 person

 12. Pekka Rousu skriver:

  När det gäller MP finns ingen mening att debattera. Det är som att lyssna på en indoktrinerad 11-åring som har lärt sig något galet av fröken i skolan. Det är ingen mening att ens ödsla kraft och intellektuellt tänkande på saken. MP spelade ut sin roll redan för 25 år sedan. Det var bra att vi började ta hand om miljön t ex i form av försurade sjöar, sluta hälla gifter ut i naturen i stora mängder så vatten, djur och växtlighet inte skadades. Allt efter det har bara varit ett sätt att hålla sig kvar vid megafonen och allt med global uppvärmning är bara nonsens. Exakt alla deras teorier och beräkningar är helt enkelt felaktiga. När man sedan 10 år senare frågar dem varför uträkningarna inte stämde så slingrar de sig och hittar på nytt trams och räknar en gång till. Sedan frågar man dem 10 år senare varför inget hände och då räknar de en gång till och det blir alltid fel. Klimathotet har blivit en religion där man inte lyssnar på fakta och bevis.

  Ozonlagret var det ett himla tjafs om, men där hände ju inget. Polarisarna som skulle smälta har inte smält alls och Arktis har mer is än någonsin och även Antarktis. De senaste 19 åren har medeltempen stått helt stilla vilket är FULLSTÄNDIGT emot allt de någonsin pratat om. När inget längre fungerar så börjar de yra om instabilt väder, men det kan de absolut inte bevisa, snarast kan motsatsen bevisas. Om 15 år kommer ingen att lyssna på deras trams, vetenskapen kommer att motbevisa dem, men idag är det inte PK att tala om det. Världshaven har INTE höjts! För 25 år sedan sa de att havet skulle spola bort halva Holland. Har det hänt? Icke! Världsdata finns sedan 1992 och då ska haven stigit med 3 mm/år dvs 7 cm. Men har det hänt på riktigt? Nej, bara om man korrigerar data för ingen kan se det på land!!! På Maldiverna har man inte kunnat mäta ett enda dugg i havshöjning. Så var det med det tramset.

  Sverige står för 0,2% av världens koldioxidutsläpp och har halverat det sedan 1970-talet. Med denna flygskatt så kanske det företas några resor mindre, flygandet kanske minskar 1% eller något? Men flyget står bara för 4% av våra utsläpp. Det är som att lyfta bort en nypa sand från en lastbilsflak med sand av världens utsläpp medan andra länder ökar med flera ton sand på lastbilen. Vad ska det tjäna till? Det är bara identitetspolitik för att visa hur ”god” man är och man vill visa hur ”onda” andra är. Tro mig, kineser skiter fullständigt i vad Fridolin säger eller tycker. Sedan kommer infantila kommentarer som anstår ett naivt litet barn som försöker låta vuxen ”Alla måste vi hjälpa till och många bäckar små bildar en å”. Vi får hoppas att inte dessa dumheter blir av som är nästan lika tramsiga som lågenergilampor är för världens klimat.TRAMS!

  För övrigt. Vad är korrekt och bra temperatur för jorden? På medeltiden i flera hundra år var det mycket varmare än idag. Jorden varierar i temperatur och det kan vi inte göra något åt. Vem har sagt att temperaturen t ex 1950 ska vara den eftersträvansvärda? Mellan 1900-2000 steg temperaturen och det var bra. Tyvärr har temperaturen varit stilla nu i 19 år. Mer gröna områden och fler människor kan odla mat. Sluta tjafsa om detta, det är i sin ordning. För min del vore det bättre om jorden blev varmare så fler människor skulle kunna överleva. Om man ser till deras klimatmodeller så skulle det bli 0,3 – 0,4 grader varmare till 2100. So what!? Det är bara eftersträvansvärt.

  Och det finns ABSOLUT ingen koncensus bland forskare om global uppvärmning förorsakad av människan. Uttalandet Obama gjorde om 97% koncensus är fullkomligt nonsens. Det är ett sådant ohyggligt trams så man rodnar. Man borde stämma Obama. https://wattsupwiththat.com/2014/07/11/the-climate-consensus-is-not-97-its-100/

  Gillad av 2 personer

 13. Hortensia skriver:

  Tack, Lennart. Ett extraval, vore en nåd att stilla bedja om, så att alla faktaresistent ”klimattroende” miljöpartistiska regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter äntligen kan pensioneras och förhindras att förstöra Sverige helt och hållet.

  ”Flygskatten visar att Miljöpartiet är ett parti för dem som bor i storstäderna och som har råd att välja bort flyget men vill ha statens hjälp att göra det.”

  http://www.smp.se/ledare/symbolskatt-som-slar/

  Gillad av 1 person

 14. JL skriver:

  Bra inlägg.
  Fakta före tyckande och känslor.

  Har synpunkter på detta:

  ”På 100 års sikt kan det säkert bli 2-3 grader varmare vilket kan ge upphov till besvärande värmeböljor i delar av världen men knappast på våra breddgrader där de positiva effekter i stället kommer att dominera. Samtidigt kommer de svåra köldknäpparna att minska.”

  Har hört liknande utsagor innan och det känns som man förbiser hur omvärldens miljöproblem kommer påverka alla länder, oavsett geografisk placering, även om vårt lokala nordeuropeiska klimat inte blir någon katastrof.

  Matbrist, vattenbrist, krig, inbördeskrig, minskad global produktion av allt möjligt etc etc.

  Att det bara handlar om ”besvärande värmeböljor” känns som en extrem underdrift. Föreställ er tyfoner som hayan som vardagsmat runt om i de varmare delarna av världen, ev även t.o.m runt Medelhavet . Föreställ er år av torka i tidigare bördiga områden.

  Nuvarande flyktingströmmar, IS och krigen i Mellanöstern/Afrika kommer framstå som pissar i rymden jämfört med de globala problem som eventuellt väntar. Att inte ta uppvärmingen på extremt stort allvar tror jag är livsfarligt.

  Kanske är som med mycket annat, folk förstår inte på riktigt förrän de drabbas personligen?
  Har ni mot förmodan inte sett denna så är den klart sevärd: http://channel.nationalgeographic.com/before-the-flood/videos/watch-before-the-flood-for-free-everywhere/

  Gilla

 15. Ina Höst skriver:

  Jag är ingen expert eller klimatforskare, men jag skulle vilja ha svar på ett par frågor från experterna – om de nu är det och inte bara politiker:
  Hur kommer det sig att klimatet var varmare (åtminstone här i norr) under vikingatiden än idag? Redan när jag gick i folkskolan och klassen gjorde en utflykt till ”tusenårseken” i närheten, berättade lärarinnan att klimatet var mycket varmare för tusen år sedan än idag och att eken gick mycket längre norrut den gången i Skandinavien. Folk bosatte sig på Grönland för där fanns fina, saftiga betesmarker utmed fjordarna. Sydvästra Grönland har alltid ett bättre klimat än resten av landet pga Golfströmmen, men även på andra ställen var det fint för tusen år sedan. Det medförde förstås en isavsmältning på Grönland och havet fylldes på med färskvatten och havsytan steg förmodligen några meter under denna värmeperiod. Berodde denna värmeperiod på mänsklig inverkan? Knappast! Sedan följdes denna medeltida värmeperiod av nedkylning som varade från 1400-talet till mitten av 1800-talet och kallas lilla istiden. Då tillväxte inlandsisen och glaciärerna och havsytan sjönk. Sedan dess är vi inne i varmare period.
  Ända sedan inlandsisens avsmältning efter senaste istiden som berodde på en tusenårig värmeperiod då havsytan steg med ca. 120 meter över hela jorden under perioden, har klimatet svängt naturligt. (Enligt Milankovic cykler, har vi en ny stor istid att vänta – kanske på 100 000 år – om 4000 år, men den prognosen beror på planeternas beräknade dragningskraft som bl.a. påverkar jordaxels lutning och jordens bana.)

  Om vi vill veta hur mycket våra utsläpp påverkar klimatet idag – och det kanske de gör? – måste man veta vad de naturliga variationerna beror på så att man kan göra prognoser. Det vet man inte än. De kan bero på solaktiviteter (som vi vet varierar), vulkanutbrott, havsströmmar och annat eller allt detta på en gång? En av orsakerna till att kallare perioder följer på varmare, kan vara att varma havsströmmar så småningom sjunker pga påfyllning av färskvatten efter isavsmältningen? Ökar CO2-utsläppen värmen idag och i så fall hur mycket? Det vet man inte så länge man inte förstått vad de naturliga klimatvariationerna beror på.

  Men det är en bra ambition att vilja göra något åt luftföroreningar och att göra oss mindre beroende av olja och naturgas. Det forskas på alternativa drivmedel. Biogas ska vi förstås ta vara på, men det förslår inte, inte vindkraft heller, solenergi kan vara en stor vinst i sydligare länder, men bara marginellt här. Vattenkraft är en större vinst för oss plus kärnkraft. Kärnkraftsavfallet forskas det också på och kanske kan man återvinna utbränt kärnbränsle liksom att kanske ska kunna ersätta eller komplettera uran med torium? Det forskas också på att använda vätgas som drivmedel och det finns flera vätgasdrivna bilar som fungerar alldeles utmärkt. Det blir zero CO2- utsläpp, bara vattenånga. Men framställningen av vätgas är väldigt kostsam och elektrolysen för att klyva vattenmolekylerna kräver än så länge dyrbara metaller. Ultraviolett ljus kan också klyva vattenmolekyler, men vätet har en tendens att försvinna ut i rymden, medan O2 stannar i atmosfären. Det gäller då att hitta metoder att fånga in vätet. Om man kunde hitta billigare metoder att framställa vätgas, skulle vi vara självförsörjande på drivmedel och mindre beroende av olja och naturgas. Då kunde vi framställa hur mycket som helst själva och slippa oljeshejkerna!

  Men CO2 är livets gas! Noll i atmosfären skulle vara döden. Växterna måste ha CO2 och de tar upp den genom klyvöppningarna i bladen. I gengäld producerar de syre och lagrar solenergi genom fotosyntesen. Inte ska det behövas pumpa ner CO2 i underjordiska hålrum. Finns det skadliga mängder CO2 i atmosfären, kan man väl plantera mer?

  Gilla

 16. Nils Borje Tallroth skriver:

  Lennarts utmärkta artikel påminde mig om en kommentar i Grönköpings Veckoblad, Sveriges under 1970talet intellektuellt ledande publikation. Fritt ur minnet var kommentaren som följer

  Vi är emot kärnkraft därför att den är farlig.
  Vi är emot kolkraft därför att den smutsar ner atmosfären.
  Vi är emot olja därför att den gör oss beroende av oljeshejker.
  Vi är emot vattenkraft därför att den förstör vara älvar,

  Vi är for elektricitet, därför att den är ren, den är inte farlig, den förstör inte vår natur och den gör oss inte beroende av oljeländer.

  I historiens ljus framstår 1970 talet som en intellektuellt gyllene epok. Hoppas ironi fortfarande förstås.

  Sic Transit Gloria Mundi

  Gilla

 17. Agneta Berglöw skriver:

  Hur skall Sverige nu kunna vara på plats i FN:s säkerhetsråd? Medelst Atlantångare????Om de skall förgå med klimatgott exempel
  Sittande regering S V o MP fullständigt dammsuger varenda samhällsområde som skulle kunna beskattas.
  Det senaste med flygskatten fick ju flera socialdemokratiska kommunalråd framförallt i Norrland att gå i taket.Bara till Stockholm är det ju hundra mil.
  Den politiker som hittills praktiserat att åka tåg lång väg var ju Romson när hon deltog i Klimatmötet i Paris.Sen dess har hon ju oxå varit spårlöst försvunnen.
  Nyval i början av 2017 tack.

  Gilla

 18. JL skriver:

  Verkar som majoriteten här inte tror det är någon direkt fara med klimatet.
  Lite förvånande då nivån allmänt är hög här.

  Skulle gärna se lite länkar till icke biased forskning som stöder tankarna. Bekantas bekanta som forskar på ämnet verkar övertygade om att ni har fel, och de saknar så vitt jag vet incitament att få mig att tro varken det en eller andra.

  Om man matas kontrasterande uppfattningar är det vettigt att titta på vem/vilka som har starka incitament, och framförallt resurser, att få dig att tro det ena eller andra.

  Världens största företag, hälften av top 10 inom oil and gas:
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_companies_by_revenue

  Kommer ni ihåg den här?

  Gilla

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  JL och INA HÖST

  Jag skall försöka svara så gott det går.

  På mycket lång sikt (flera tusen till hundratusentals år) har jordens klimat påverkats av oregelbundenheter i jordbanan och variationer i jordaxelns lutning. Dessa beror på gravitationseffekter, främst från de stora planeterna. Det är dessa variationer som ger upphov till istiderna. För ca 6000 år sedan var jorden närmast solen vid midsommar vilket ledde till varmare somrar med kraftig smältning av is på Grönland. På Island smälte Vatnajökull bort. De senaste 100 åren är jorden längst bort från solen kring midsommar vilket skulle kunna ha vara ett bidrag till en långsam avkylning de senaste 2000-3000 åren med en maximal avkylning kring lilla istiden ca 1400-1850. Det är inte otänkbart att de stigande växthusgaserna under de senaste 100 åren bidragit till att bromsa och kanske förhindrat en mindre nedisning. Härtill kommer oregelmässiga svängningar i jordens klimat på tidskalor på tiotals till hundratals år som hänger samman med värmeutbytet mellan hav och atmosfär.

  Allmänna strålningsberäkningar visar att ökande växthusgaser ger högre temperatur vid jordytan. Vid en fördubbling av växthusgaserna ger det en temperaturhöjning på ca 1°C. Härtill kommer förstärkande återkopplingar som främst hänger samman med att vattenångan i atmosfären stiger vid högre temperatur. Genom att vattenånga också är en växthusgas ger detta en extra temperaturhöjning.

  De främsta atmosfärforskarna har arbetat med dessa frågor de senaste 150 åren och vi vet nu en hel men naturligtvis inte allt. IPCC International Panel for Climate Change) sammanställer regelbundet kunskapsläget. Den senaste rapporten kom 2013 och kan laddas ned från nätet. (https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf)
  Kungl. Vetenskapsakademien publicerade 2015 en kort sammanfattning av det vetenskapliga läget, http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/miljo_klimat/uttalanden/akademiuttalande_klimatuttalande_final_150410.pdf

  Gilla

  • JL skriver:

   Tack Lennart, bra länkar också.

   Min kommentar var menad till de svar som antydde att människan inte hade med uppvärmningen att göra.

   Citat KVA sid 4:
   ”Det är svårt att förklara uppvärmningen under de senaste 50 åren med enbart naturliga faktorer. Det innebär att mänskliga aktiviteter bidragit till uppvärmningen. Denna slutsats stöds bland annat av mönstret med en uppvärmning av de lägre luftskikten (troposfären) och en avkylning högre upp (stratosfären).”

   IPCC sid 13:
   ”Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and understanding of the climate system. {2–14}”

   Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Tack, Lennart, för svar, det uppskattas!
   När det gäller de stora istiderna så kan de inträffa när jordbanan blir mer elliptisk och om sommaren då inträffar när jorden är som längst bort från jorden och om somrarna då blir så svala eller korta att vinterns snö och is inte hinner smälta förrän nästa vinter kommer och fyller på. Is och snö gör också att solstrålarna reflekteras mer ut i rymden. Men är jordbanan tillräckligt elliptisk idag för att det ska inträffa? Uppenbarligen inte – ännu. (Det här är ju mycket långsamma förändringar) Om så vore är det inte för mycket CO2 i atmosfären utan det är bara att fylla på?
   Men de kortare perioderna av omväxlande uppvärmning och nedkylning som regelmässigt följer på varandra under den nuvarande interglaciala perioden, kan det ha med varma havsströmmar som golfströmmen att göra? Om havet fylls på med sötvatten pga isavsmältning under den varma perioden, kommer golfströmmen att så småningom sjunka under ytan eftersom den blir mindre salt. Då sker en nedkylning och glaciärerna ökar som binder vattnet. Så småningom stiger golfströmmen igen eftersom den blir saltare och klimatet blir därmed varmare. Men jag är ingen expert, som sagt.
   Växthuseffekten är till största delen naturlig, det har alltid funnits CO2 och vattenånga i atmosfären så länge jorden har funnits. När det är varmare ökar CO2. Vulkaner släpper ut mängder.
   Människor kan också bidra till en ökning av växthuseffekten genom användning av biogas och ved och fossila bränslen. Men också genom avskogning och genom djur och människors utandningsluft. Ju fler människor det blir på jorden, desto mer ökar CO2 i atmosfären, avskogningen ökar också då.
   Det här är oerhört komplicerade frågor eftersom klimatet ingår i EKO-systemet!
   MVH
   Ina

   Gilla

   • akesundstrom skriver:

    Vad är det du tackar för, INA HÖST? Du fick ju inga svar på dina frågor! Varken om rekordvärmen under vikingatiden då Grönland koloniserades och fossila bränslen var en okänd företeelse. Eller om ditt påstående att klimatet ”har svängt naturligt” ända sedan den senaste istiden. Det bestrider ju Lennart Bengtsson, utan att ens i runda siffror vilja precisera andelen mänsklig påverkan. Hur förenligt är detta med forskaretikens krav, tvingas man undra? Inte heller Arne Nilsson eller signaturen BJÖRNS tycks anse att det hör till god ton att bemöta kritik.

    Vad gäller huvudpersonen själv, LB, är jag mindre förvånad, mot bakgrund av att han på Lars Berns blogg inte velat ta avstånd från KVA:s ursprungliga och IPCC-hyllande klimatdokument – skrivet av honom själv – innan han i samband med sin pensionering ”kom ut” som skeptiker och blev en i dessa kretsar uppskattad renegat! Nu har han en ny chans att lägga korten på bordet.

    Gilla

 20. akesundstrom skriver:

  Lite förvånande att ingen utöver sign JL har uppmärksammat den smått sensationella slutsatsen i Lennart Bengtssons artikel: ”På 100 års sikt kan det säkert bli 2-3 grader varmare vilket kan ge upphov till besvärande värmeböljor i delar av världen men knappast på våra breddgrader DÄR DE POSITIVA EFFEKTERNA I STÄLLET KOMMER ATT DOMINERA.

  Vem, mer än JL, har tidigare hört talas om den hypotesen? Fast man undrar förstås vad detta med ”våra breddgrader” betyder, mer exakt. Ingår även Arktis, det vore en ännu större sensation.

  JL kallade talet om ”besvärande värmeböljor” i resten av världen som en ”extrem underdrift”. Den som trott på Al Gores film eller IPCC:s politiskt finslipade rapporter borde dela hans upprördhet. För vart tog resten av hotbilden vägen, de smältande glaciärerna, den stigande havsytan mm? Utelämnandet är i och för sig logiskt, för om nu allt är positivt på våra breddgrader, så kan väl inte några märkbart högre havsnivåer vara att vänta?

  LB lämnar läsaren i sticket, hans replik innehåller ingen förklaring, han säger A men vägrar säga B. Men JL är ändå nöjd, i glädjen över de två länkar som kan tyckas bekräfta den centrala AGW-tesen, om att temperaturhöjningen sedan mitten av 1800-talet är antropogen, d v s ett resultat av mänsklig påverkan i form av förbränning av fossila bränslen.

  Men vad är det KVA säger: jo, att ”människan bidragit”. Hur dräpande är den argumenteringen? Handlar bidraget om 1 procent, 50 procent eller 90 procent? Det får vi inte veta, varken i svaret från LB eller i KVA-länken. Och i den senare finns inte minsta skymt av LB:s tal om POSITIVA EFFEKTER för vårt lands vidkommande. Så dras lögnens slipstenar, i regi av vår Kungliga Vetenskapsakademi!

  Och om nu större tillskott av ”livets gas” är så bra för oss här i norra Europa, vilken anledning har vi då att hjälpa till att stoppa denna gynnsamma utveckling? Logik och klimatpolitik är som eld och vatten, oförenliga. Det beror bl a på att klimathotet bara är en kuliss, en narrspegel för att dölja vad allt egentligen handlar om: ett krig på liv och död mellan två starka särintressen: kärnkraftsbolagen och kolgruveägarna (som jag ngt utförligare diskuterade i min replik till Alexander Zetterberg).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.