Ej kommer han med härar

mohamed omar
Mohamed Omar

Första söndagen i advent inföll i år den 27 november. Jag gick i kyrkan för att sjunga psalmer och uppleva stämningen. Jag tycker att julen blir torftigare utan kyrkan. Första advent minns man Jesu intåg i Jerusalem, ridande på en åsna. Folket, fullt av förväntan, ropade Hosianna, Davids son! Här var kungen alla hade gått och längtat efter, men ödmjuk och ringa. Inte som världens kungar.

En psalm som sjöngs denna dag är Bereden väg för Herran från 1812, skriven Frans Michael Franzén, och handlar just om intåget i Jerusalem. Flera rader i Franzéns psalm framhåller Jesus roll som fredsfurste, vilket gör honom väldigt annorlunda än Muhammed, islams grundare. Jag har ju varit både kristen och muslim, gått i både kyrkor och moskéer, så jag kan inte låta bli att fundera på dessa skillnader. Idag har jag ingen tro, men som svensk är den kristendomen en viktig del av min kultur.

Profeten Muhammed var en härskare och härförare. Han ledde sina härar i fält mot dem som inte ville tro på hans budskap och underkasta sig hans lagar. Han tog slavar och byte och han dömde till stening och halshuggning och andra straff. Men Kristus, de kristnas gud och lärare, hade ingen världslig makt. Han använde aldrig våld. ”Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt”, heter det i psalmen.

När Muhammed talar om svärd menar han riktiga svärd. Han visade detta genom att själv bära svärd leda härar av svärdsmän ut i jihad för att döda de otrogna. I sin Koran uppmanade han sina män att döda de araber som ville hålla fast vid sin gamla tro: ”Döda dem varhelst ni finner dem!” Det var genom svärdet som tidigare kristna länder som Syrien, Egypten och hela Nordafrika föll under islams lag och legenderna om dessa erövringar lärs fortfarande ut i moskéer över hela världen som en del av islams ärofulla historia.

Men när Jesus i Matteusevangeliet talar om att inte har kommit med fred utan med svärd, menar han svärdet som metafor. Han menar att hans budskap kommer att väcka fiendskap hos vissa. Och detta kommer att splittra människor. Jesus själv slog ingen med svärd. ”Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider”, heter det i psalmen.

Det skiljer honom alltså från Muhammed som själv bar ett riktigt svärd, slogs med svärd, och befallde sina trogna, som också bar på riktiga svärd, att döda hans fiender. Det är svårt även för den välvilligaste Korantolkaren att bortse från detta. Enligt Koranen är Muhammed ett föredöme som de troende ska följa. Traditionellt har muslimska teologer ansett att profeten är den som bäst begrep hur Koranen ska tolkas eftersom det var han som tog emot den. Och Muhammed tolkade ordet ”jihad”, som betyder ansträngning och strävan, som ett fysiskt krig, en krigisk ansträngning, där man dödar riktiga människor.

Muhammed blev kung över Arabien och byggde ett rike av denna värld, en stat som dömde de som lämnade hans religion till döden. Men Jesus rike är av ett annat slag. ”Giv akt, det helga riket ej är av denna värld”, heter det i Bereden väg för Herran. Han dömde ingen till döden. Tvärtom, när folket förde fram en kvinna, anklagade henne för äktenskapsbrott och ville stena henne, sa han: ”Den som är utan skuld kastar den första stenen”. Han räddade hennes liv.

Men när en kvinna, anklagad för samma brott, fördes inför Muhammed, befallde han att hon skulle stenas. Kvinnan väntade dock barn. Så Muhammed lät henne först föda barnet och amma det. Sedan tog han barnet ifrån henne och dömde modern till döden genom stening. Det krävs hårdhet och kyla för att göra något sådant.

Jesus är nämnd i Muhammeds bok Koranen, men han är en endimensionell figur. Bokens författare har plockat bort allt som gör honom gåtfull, levande och gripande. Jesus huvudsakliga roll tycks vara att förebåda Muhammeds ankomst och bekräfta hans profetskap. Jesus i Koranen är inte kristen. Han förkastar den kristna tron på Guds människoblivande, korsfästelsen och uppståndelsen. Figuren som talar kallas Jesus, men det är Muhammeds ord. I sin Muhammedbiografi från 1930 gör biskopen och orientalisten Tor Andrae en riktig observation: ”En kristen finner i islam mycket, som erinrar om hans egen religion, men det möter honom i en egendomlig, karikerad form.”

Islam är Muhammeds religion och kristendomen är Kristus religion. De båda religionerna har formats av två helt olika personligheter. Den ene en härskare och härförare, en som slog ner sina fiender och tog byte och slavar. Den andre en kringvandrande predikant som led och dog på ett kors. En kung som red på en åsna. Det är något att tänka på i advent.

29 reaktioner på ”Ej kommer han med härar

  • Michael Söderberg skriver:

   Mohamed, det är ett nöje att läsa dig. Det är tråkigt att vi alla måste fundera så mycket på vidskepelse. Själv bor jag med en muslimsk tjej som julpyntar. När hon flyttade in hittade hon min översättning av Koranen, jag fått av en kurdisk vän. Hon lade den ovanpå Bibeln och jag frågade varför. Då sade hon på sin härliga Rosengårdssvenska: va faen två sagoböcker kan väl ligga där, vem fasen tror på sådant?

   Ja du så är det. Idag, snart 250 år efter franska revolutionen, finns det folk som spränger sig själva och andra i bitar med en sagobok i handen. Det är en slags sinnessjukdom, det där med religion.

   Du behövs men det är tråkigt att du måste ägna så mycket tid åt att kämpa mot häxkonster och vidskepelse. Jag gillar siten, men du borde skriva i en större tidning. Ett tips: skriv till GP och den intelligenta Alice Teoduresco. Du hade platsat där. Micke

   Gilla

 1. Sldy skriver:

  Mohammed Omar borde ha en daglig kolumn i våra stora morgontidningar och 5 min i P1 så att svenska folket kan utbildas, lite dag för dag, och vakna ur sin slummer. En liten Omar-kolumn till morgonkaffet. Istället så fortsätter våra medier att svika sitt uppdrag å det allra grövsta. Folk vet helt enkelt inte vad de håller på att utsättas för innan deras egen dotter blir våldtagen. Omar till kaffet hade kunnat minska denna brutala väg till upplysning.

  Det och en liten rondellhund i hörnet på morgontidningarna.

  Gillad av 6 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Nej, det var på palmsöndagen, men det är riktigt att det skedde strax före påsk. Texten om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna läses dock även vid första advent och har alltid varit förknippad med den söndagen i kyrkoåret.

   Gillad av 3 personer

 2. Anders F skriver:

  En av Sveriges mest klartänkta personer, dvs Lena Andersson, har i boken Förnuft och högmod beskrivit Jesus som en snål förtryckare och en person med vassa härskartekniker. En skitdålig ledare/chef helt enkelt. Nu känner jag inte Jesus som person och allt Lena A skriver är ju inte sant, men allt detta med kärleksbudskap från guds son osv lär härröra från Bergspredikan. Och bara där, nästan. Jesus var nog bussig, men lite tilltufsad på sin piedestal.

  Gillad av 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   Lena Andersson är klartänkt men knappast någon objektiv observatör i religiösa frågor. Hennes utgångspunkt är att Jesus inte är den han utger sig för att vara, utan en människa vem som helst. Samtidigt ställer hon paradoxalt nog orimligt stora krav på honom, då hon förutsätter att en människa som levde för 2000 år sedan skulle utöva ett modernt ledarskap av demokratisk typ. Den historiskt medvetne inser ju att alla människor, även Jesus, är barn av sin tid.

   Gillad av 3 personer

 3. M.Martinson skriver:

  Tack Mohamed !
  Det du skriver borde några av våra kyrkoledare läsa och begrunda. Att Jesus i Matteusevangeliet talar om svärdet som metafor,tycks inte vara riktigt klart för de teologer som i DN Debatt 2016-08-09 kritiserade #mittkors-kampanjen för att uppmana till kulturkamp

  Gillad av 2 personer

 4. Birger Winsa skriver:

  Bra skrivet! Jesus var som sagt en fridsfurste. Ta bjälken ur ditt eget ögas så skall du set godheten i din nästa. Galileos version: Se inte på solens fläckar utan på solen. Vi tenderar att bara se på fläckarna.

  Gillad av 1 person

 5. Hjalmar Hoson skriver:

  Bibeln säger att ” en man som fortsätter att titta på en kvinna och grips av begär har redan begått äktenskapsbrott i sitt sinne”. Alltså ligger det på mannens ansvar att behärska sig. Kvinnan ska inte behöva skyla hela sin kropp.

  Gillad av 1 person

  • Rutger skriver:

   Dessutom sa Jesus att man fick inte utan vidare skiljas från sin fru. Muhammed sa till sina manliga efterföljare att de kunde lätt skilja sig från sina fruar bara genom att upprepa detta tre gånger, jag skiljer mig. Jesus införde att man bara fick ha en hustru inte fyra som exempelvis Abraham hade. Detta som Jesus införde var kanske världshistoriens främsta jämställhetsreform.

   Gilla

 6. Hortensia skriver:

  Pedofilprofeten Muhammed var uppenbarligen en obildbar och vildsint våldsbejakande barbar, som av outgrundliga skäl framhålls som ett föredöme för miljontals muhammedaner än idag, år 2016 enligt vår västerländska tideräkning.

  Varför ska vi svenskar, som i generation efter generation förmanats, att efter allra bästa förmåga leva efter den milde juden Jesus kärleksfulla lära som civiliserade, fredliga, vänliga, givmilda, rättvisa, ansvarsfulla, strävsamma och toleranta kristna medmänniskor, bytas ut mot importerade, antisemitiska, kristofoba, allmänt intoleranta, bakåtsträvande och gravt dysfunktionella utlänningar?

  Julen nalkas med stormsteg och det är ingen slump, att vi svenskar äter skinka på julafton. Det är heller ingen slump, att vi svenskar förväntas behandla våra tamdjur väl och förtjust håller hundar som älskat sällskap. Det är ingen slump att svenska kvinnor har behandlats som människor och – liksom grisar och hundar – i allra högsta grad har bidragit till svenska folkets överlevnad och långsamt ökande välstånd.

  Vad har vi, hyperciviliserade, kulturellt kristna, skötsamma svenska män och kvinnor, egentligen gjort för att förtjäna sjuklöverpolitikernas samstämda förakt och envisa tro på vår umbärlighet för nationen Sverige? Vi gammelsvenskar har väluppfostrat vänt andra kinden till, medan vi tvingats bli varse, att rättroget muslimska nysvenskar lever efter sin egen barbariska lära även här hos oss. Varför ska de få hållas med sådant oskick?

  Gillad av 5 personer

  • Sven skriver:

   Det är samma gud basunerar många. Och ärkebiskopen har kanske bytt till före detta månguden. Förvirringen till följd av Mohamed är stor. Det är därför ideologin inte ska tas på allvar, för de som gör det griper svärdet och förmörkas till förståndet. Att alltså hävda att det är samma gud är bara helt i linje med dagens andliga avtrubbning och kognitiva fördumning.

   Gillad av 1 person

 7. Birger Winsa skriver:

  Ett av de trista inslagen i flera tron, Inte bara islam är att gud inte gillar sång och musik. Många kristna församlingar har än idag förbud på musikinstrument. Man får sjunga, men inte spela. Luther menade att psalmer, sånger, musik är guds egen röst på jorden. Vad är väl vakcrare än svenska och engelska julsånge.r Beethovens lovsång till Lyckan. Om något är närmare vår största lycka och glädje är det sång och musik. Det är haram i många muslimska grenar. Kulturen utarmas och förtvinar medan Europa förädlar själen med de renaste klanger som bara himlen kan skapa. Turkiet har en hel del musik. Men snart blir det väl haram där också.

  Gillad av 1 person

 8. Jaxel skriver:

  Mohamed!

  Jag vet inte om du såg programmet ”Welcome to Gunnarsbyn” igår.

  Det fanns tydligen en oro kring islam i byn. Därför hade någon från en organisation som hette Sensus (stavning?) sänts ut för att dämpa denna oro.

  Frågan om IS väcks. Hon säger att hela den muslimska världen fördömt dem. ”Varenda muslimsk institution i världen har fördömt dem”.

  Det sista sägs ca 17 min in i programmet. Hela den delen börjar lite drygt 15 min in i programmet.

  Detta stämmer dåligt med hur jag uppfattar det. Min uppfattning bygger till stor del på dina krönikor.

  På något sätt blir det ju inte bara ett budskap till innevånarna i byn, utan också SvT:s budskap till alla tittare. Det sagda kan förvisso sägas få stå för kvinnan som säger det. Fast så länge denna bild inte korrigeras (eller korrigerats) eller kommenterats på annat sätt eller annan plats så måste det uppfattas som den bild SvT vill ge tittarna. Är det då felaktigt så stämmer det dåligt med kravet på saklighet.

  Vore intressant om du ville kommentera detta.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det fördömandet är väl ej speciellt starkt uttalat, bakom kulisserna…

   Men borde ha EKAT från varenda Imam i varenda Moské…

   På varenda hemsida i våra Islamistiska organisationer!

   Gilla

  • Ozzie skriver:

   Sensus hette tidigare SKS (Svenska kyrkans studieförbund). De har stor skuld i att samfundet ifråga är fullständigt desarmerat på all kristendom, och istället vill vara politiskt korrekt.

   Gilla

 9. Sven skriver:

  Vilken ljus jämförande beskrivning så här i adventstiden. Såväl Jesus som Mohamed har gjort avtryck i historien och i samtiden. Idag är det bara att jämföra platser i världen och det blir uppenbart att en av personerna fått svärden att vina.

  Att sedan vetenskapligt beakta människan Mohamed och efterföljande virriga idéer ger inget vidare resultat – kanske solsting ligger bakom. Varför ingen berättigad kritik och prövning från våra lärosäten?

  Ja, advent pekar på Jesus Guds son, som föds in i världen i enkelhet. Han själv är Gud och ger sitt liv för hela världen. Som ett ljus kom han in i en värld full av mörker, ett mörker vi erfar även idag. Och en stor del av det mörkret beror på en av personerna.

  Gilla

 10. phnordin skriver:

  Tack Mohamed för en bra text. Kan bekräfta att jag med många andra turister sett Profetens svärd, hjälm, brynja mm i Topkapi. Vet inte om de fortfarande finns att se där.

  Gilla

 11. Mi Grandin skriver:

  Men… men… va!? Jesus var ju inte kristen! Han startade ingen ny religion! Hans religion var inte kristendomen! Jesus var ju jude – han föddes som jude, levde som jude och dog som jude! Han uppfann ingen ny religion – han ville skaka liv i den religion som var hans. Jag trodde i min enfald en gång att ”alla” kände till detta men så är inte fallet – det finns förfärande många människor som tror att Jesus var kristen! De ord, liknelser och talesätt som Jesus använder är judiska, och i många fall har de ”bättrats på” av hans efterföljare. Apostlarna, särskilt Paulus, var ena hejare på det där med marknadsföring – böckerna i ”Nya” testamentet är ju skriva långt efter Jesu död och apostlarnas död också dessutom. Men det kanske inte var detta du menade Mohammed, med vad du skrev. Kristendomen blev ju en religion på grund av Jesus – men inte genom honom själv, personligen. Jag är nog lite petig. Men rätt ska vara rätt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.