Gästskribent Thomas Ek: Lägg ned och ersätt Public Service

logo­DGSJag tillhör den lilla svenska skaran som trodde att Trump skulle vinna valet. Tror mig samtidigt också ha följt den politiska utvecklingen i USA betydligt mer ingående än vad våra svenska journalister gjort.

Under presidentvalstriden mars 2008 avslöjade ABC News att den sällsynt kontroversielle pastorn Jeremiah Wright som i sin kyrka ihärdigt marknadsförde extremt USA-fientliga politiska åsikter sedan 20 år tillbaka var Barack Obamas nära gode vän, personlige handledare, präst och mentor, det vill säga under Barack Obamas hela vuxna liv. På söndagarna satt alltså Barack Obama tillsammans med hustrun Michelle och bad till pastor Wrights extremradikala och direkt samhällsfientliga politiska budskap. Videoinspelningar visar att Wrights predikningar var rasistiska och så hatiska. Pastor Wright vigde paret Obama till man och hustru.

Jeremiah Wright var under flera dagar hela världens nyhetsbyråers förstanyhet. Eftersom SVT valde att helt och hållet undanhålla sina tittare information kring detta (förmodligen västvärldens enda Public Service) tillskrev jag i mars 2008 SVTs nyhetsredaktions redaktionschef och ansvarige utgivare Geronimo Åkerlund. Jag bad att få veta på vilka grunder SVT valt att undanhålla sina tittare kunskapen om pastor Jeremiah Wrights relation till Barack Obama. Geronimo Åkerlunds förklarade att det beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad. Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant. Geronimo förklarade vidare för mig att nyheten endast var en pikant detalj. Jag gjorde en anmälan till Granskningsnämnden, dock utan framgång.

Utöver Amerikahataren Jeremiah Wright bestod Barack Obamas umgänges- och vänskapskrets i betydande omfattning av renodlade (dömda) terrorister som bombat både Pentagon, Washington och polisstationer och som fortfarande tycker att de inte bombade tillräckligt mycket, och gravt kriminella (också dömda) brottslingar. Bill Ayers, Bernadette Dohrn, Father Pfleger, Tony Rezko, Weather Underground Radikalister. SVTs nyhetsredaktioner valde att under presidentvalen undanhålla sina tittare även den här kunskapen.

Det var för övrigt hemma hos den domstols dömde terroristen Bill Ayers privata bostad där Barack Obama och Bill Ayers i en gemensam skål startade Barack Obamas presidentvalskampanj.

Kunskapen om att världens mäktigaste man inte hade plockat jordgubbar på sina sommarlov utan istället umgåtts med grova brottslingar, rasister, terrorister och extremradikala vänsterideologer ger naturligtvis skäl till djup begrundan. SVT valde att inte berätta någonting om det här.

På årsdagen av 9/11 under valrörelsen 2012 utsattes USAs konsulat i Libyen för en terrorattack som dödade den amerikanske ambassadören Chris Stevens plus tre andra amerikaner. Efter attacken brände terroristerna ner hela konsulatbyggnaden. Benghaziattacken inträffade fem dagar efter det att Demokraternas valkonvent hade försäkrat att ”Al-Quaida is on the run”. Terroristdådet förstörde den falska bild av kompetens som låg till grund för att Barack Obama skulle bli återvald till USAs president. Väl medveten om vad som i själva verket inträffat lät utrikesminister Hillary Clinton emellertid meddela att attacken ifråga istället handlade om en ”spontan protestaktion mot en kränkande video upplagd på Youtube som gått överstyr”. Härigenom undvek Obamaregimen att deras inkompetens exponerades. Händelsen i sig är en skandal och den inbegriper en stor mängd lögner och uppträdanden.

Om Obama eller Hillary hade berättat sanningen om Benghazi – det vill säga att det var en planerad terroristattack – då skulle händelsen ha förstört den falska bild av kompetens som låg till grund för att Barack Obama blev återvald till USAs president. SVT undanhöll detta.

Obama och Clinton har tänt eld på hela Mellanöstern. Men SVT nyheterna har medvetet målat upp den felaktiga bilden att det var George W. Bush som orsakat dagens problem med IS och genom detta skapat migrantkatastrofen, vilket är mycket allvarligt. SVT har medvetet undanhållit medborgarna om vad som i själva verket ägt rum här.

Det var inte FBI-chefen James Comeys fel att Clinton förlorade viktiga röster i presidentvalet 2016. Det var Clinton själv som misslyckats med att hantera topphemliga statshemligheter. James Comey slog fast att Clinton visat grov oaktsamhet i hanteringen av både hemligt och topphemligt materiel, vilket i sig dessutom är en kraftigt straffbelagd förseelse. Raden av lögner från Clintons sida är därtill häpnadsväckande. Det står utom allt rimligt tvivel att Clinton slapp åtal just för att hon är en Clinton. Den här är väsentlig information som svensk Public Service har undanhållit medborgarna.

Iran förnekar Förintelsen och är världens största sponsor av terrorism. Iran har klart och tydligt sagt att dess avsikt är att radera Israel från kartan. Israel har av det skälet klargjort att landet under inga som helst omständigheter kommer tillåta Iran att förfoga över kärnvapen. Obama har trots dessa fakta uppfört en betonglagd autobahn åt Iran så att de tryggt tillåtits producera sitt efterlängtade kärnvapen. Vad är det som gör att SVT vågar undvika att ta upp det här spörsmålet? Var finns självkritiken?

Det finns, menar jag, ingen möjlighet att svensken genom vårt befintliga Public Service kan få en rimligt saklig och objektiv bild över vad som försiggår i USA. Konsekvenserna riskerar härigenom snabbt bli förödande. Vårt Public Service bör därför skrotas och ersättas med ett Public Service som fungerar.

Thomas Ek har arbetat som placeringsrådgivare hos Söderman Life AB, drivit motellrörelse i Fort Lauderdale, USA och arbetat som montör hos Lear Seating i Bengtsfors m.m. Han är numera pensionär.