Hur offer blir klienter

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har då och då påstått att politiskt korrekta idéer om identitetspolitik och sådant utvecklats vid amerikanska universitet, sedan förts hit av atlantvindarna och fallit i god jord eftersom de passar som hand i handske för det välfärdsindustriella komplexet. Nu tror jag att jag har förstått mer exakt hur den där processen går till. Jag fick hjälp av Jonathan Haidt.

På de amerikanska universiteten är tre kontrahenter inblandade: Förövarna, Offren samt Överheten.

Offren består av dem som blir kränkta av Förövarna. Offren är i första hand kvinnor, svarta, HBTQ-kollektivet, hispanics, handikappade och kanske numera även muslimer. Förövarna, som i allmänhet också är studenter, kränker Offren genom att framföra budskap som Offren inte vill höra.

I april 2016 satte några Förövare upp affischer på San Diego State University. Affischerna handlade om att vissa uppräknade studenter hade stött Hamas i dess kamp mot Israel. Det retade ett antal muslimska studenter till den grad att de jagade universitetets rektor. Rektorn försökte fly i en polisbil men lyckades inte. Efter några timmars belägring av studenterna kände sig rektorn tvungen att be om ursäkt för affischerna för att bli fri.

Här ser man Överhetens roll. Överheten var rektorn. Offren begär att Överheten ska engagera sig för Offrens sak. I detta fall tvingade Offren Överheten att göra det.

Överheten vid de amerikanska universiteten gillar i allmänhet inte det här. Det blir bråk och stök. Tänk på Harvardrektorn Lawrence Summers som år 2006 i ett offentligt tal argumenterade att även om män och kvinnor har samma genomsnittliga intelligens så kan män ha större spridning vilket gör dem överrepresenterade såväl bland dem som har mycket låg som bland dem som har mycket hög intelligens. Detta kunde, sa Summers, leda till att män är i majoritet bland framstående forskare. Då tog det hus i helsike eftersom en viktig Offergrupp – kvinnorna – inte ville höra budskapet och därför tvingade den övriga Överheten på Harvard att sparka sin rektor.

Att det här sortens idéer kunnat utvecklas så väl i USA beror antagligen på att amerikaner är innovativa och driftiga inte bara i företagsamhet och teknik utan även i stolligheter. På samma sätt som amerikansk teknologi sprider sig över den trögare resten av världen så sprider sig stolligheterna.

När stolligheterna kommer till Sverige så får de ett varmare välkomnande än någon annanstans, inte bara på Södertörns högskola och i Svenska kyrkan, utan i hela det välfärdsindustriella komplexet som är predisponerat för nya tankar som ger dem utvecklingsmöjligheter. Här fanns redan sedan länge en Överhet som hade som livsuppgift att ta hand om Offer. Medan de amerikanska universitetens Överhet förefaller rätt motvillig mot dessa idéer är den svenska Överheten i stället välkomnande. Ett vackert exempel på statlig svensk produktutveckling på basis av stolligt amerikanskt idégods är den HBTQ-certifiering som bedrivs av RFSL och som, om jag fattat rätt, nästan helt och hållet finansieras med skattepengar.

I själva verket erbjuder den statliga svenska Värdegrunden ett troligen starkare underlag för de amerikanska stolligheterna än vad de någonsin skulle kunna uppbringa hemmavid. Med Värdegrundens hjälp engageras den svenska staten i spridningen av dessa idéer exempelvis inom skolväsendet med förödande verkningar för skolans resultat. Om ”alla människor är lika”, vilket Värdegrunden officiellt stipulerar, är exempelvis lärare och elever lika vilket innebär att lärarens uppfattningar om tyska prepositioner inte nödvändigtvis har något företräde framför elevens om det skulle uppträda någon oenighet i samband med rättning av prov. Om läraren i kraft av lärare försöker utöva auktoritet över eleven uppstår då genast en Förövare Offer-relation dem emellan som endast kan hanteras genom att Överheten i form av någon högre skolmyndighet griper in.

Min poäng, i den mån den är en poäng, är att de amerikanska stolligheterna har så mycket lättare att få genomslag i Sverige än på andra ställen eftersom vi har en statsmakt som så villigt anammar tankar som gör folk till Offer och därmed klienter hos det välfärdsindustriella komplexet.

17 thoughts on “Hur offer blir klienter

 1. Fredrik Östman skriver:

  Turning and turning in the widening gyre
  The falcon cannot hear the falconer;
  Things fall apart; the centre cannot hold;
  Mere anarchy is loosed upon the world,
  The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
  The ceremony of innocence is drowned;
  The best lack all conviction, while the worst
  Are full of passionate intensity.

  Gilla

 2. BjörnS skriver:

  Ett par reflektioner:
  1. Amerika har de främsta universiteten i världen. Att stolligheterna bedrivs på Harvard, Yale, MIT, Princeton, Stanford osv förstärker stolligheternas tyngd vilket ökar genomslaget.
  2. Genomslaget är, om jag förstår PE rätt, proportionellt mot välfärdssektorns storlek eller borde vara det eftersom mekanismen är ”klientskapande/sökande”. Detta borde vara testbart och stolligheterna skulle då i praktiken vara lika utbredda i Norge och Danmark. Det tror jag inte att de är.
  3. En möjlig förklaring till att stolligheterna, enligt PE, uppstår i USA är deras rättssystem. Det finns helt enkelt en vana att driva stolligheter rättsligt. Detta kan öka viljan att driva andra stolligheter utomrättsligt.

  Liked by 1 person

 3. oppti skriver:

  PK får sin förklaring i SVD idag. Publicistklubben införde regler på 1920 talet för hur man fick uttrycka sig i media för att inte hänga ut människor i media, därav PK.
  I samma tidning ser man hur alternativ media får ökad betydelse inför valet.
  Denna blogg tex!

  Liked by 1 person

 4. larslindblog skriver:

  Jag läste nyss att hela personalen ,5700 personer, vid Karlskrona kommun skall HBTQ certifieras !! Tidigare meddelade kommunen att man skall anslå 225 000 SEK till frivilligorganisationer (kyrkor) som skall ordna natthärbärge åt tiggare över vintern .Då skall man hålla i minnet att Karlskrona kommun har stora ekonomiska problem.

  Gilla

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  I en minnesvärd artikel på ledarsidorna.se

  Ett typexempel, med två tecknade serierutor. ( En bild säger mer än tusen ord)

  Ruta ETT
  Stefan håller brandtal om Förintelsen, vi får aldrig lov glömma denna!

  Ruta TVÅ
  En gravallvarlig rektor har kallat in en stackars historielärare för upptuktning!
  Det förstår Du väl, att vi ej har rätt att kränka våra Muslimska elever…

  Dessa förnekade att ”F” överhuvudtaget skett!

  Svensk skola i ett NÖTskal?

  Liked by 2 people

 6. Sven skriver:

  Här gäller det att vara selektiv. Amerikanska stolligheter finns det gott om – likaså stollar i Sverige, som oreflekterat tar emot eländet för att sedan lägga till det i sina samhällsexperiment. Vi behöver stå fasta i en egen nationell identitet och sovra rejält bland alla stolligheter som florerar. Det som sker idag kan mer ses som stollighetscertifiering. Och vad en sådan certifiering ger för människotyp har vi många exempel på.

  Liked by 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Iakttagelsen är säkert riktig och visst är det så det går till. Sverige har ett sällsynt välsmort maskineri för att sprida stolligheter. Men frågan är om man inte håller på att såga av den gren man sitter på. Grunden för det väl fungerande maskineriet är en stark stat, en stark byråkrati och väl utvecklade regelsystem, allt sprunget ur en enhetlig befolkning. Vad som händer nu är att olika intressen utnyttjar detta maskineri för syften som egentligen inte är förenliga med maskineriets principer.
  Några exempel:
  • Sverige är så tolerant att landet tolererar religioner som bygger på intolerans.
  • Sverige är så tolerant att tillräckligt högljudda särintressen alltid kan räkna med att känna sig välkomna
  Med andra ord blir det för mycket av det avvikande så fungerar inte maskineriet längre. Tecknen blir allt tydligare på att maskineriet börjar gnissla.

  Liked by 2 people

 8. Sldy skriver:

  Jo, och hur bryter vi detta. Hur övertygar man någon som köpt detta idépaket? Man måste få dem att tvivla på att de intar en god position och få dem att inse målkonflikterna. När man argumenterar för att gränserna skalla stängas och storskaliga deportationer så är det enormt lätt att få stämpeln ond påklistrad. Man måste börja i andra ändan, de bortglömda gamla, sjuka som inte få vård, eller våldtagna kvinnor, de många fler flyktingar i läger som aldrig kommer att kunna komma till Europa, förtryckta kvinnor i muslimska länder eller bara alla de fattiga som aldrig får hjälp för att vi lägger resurser på några få. Man måste vända godhetsvapnet mot godhetsivrarna själva och få dem att inse att det finns en målkonflikt. Det är möjligen bra för en afghansk yngling att komma till Sverige, men var är hans syster och hur kul var det för den han våldtog?

  Liked by 2 people

 9. Hovs_Hallar skriver:

  Jomenvisst. Här i idiotlandet Sverige hälsas varje fjärt som utpruttas av någon vänsterextrem student med underdåniga bugningar, som vore den Guds ord.

  Exempelvis anses det inte finnas någon absolut sanning — med ETT undantag;
  nämligen: ”tesen att det inte finnas någon absolut sanning”.

  Läs ovanstående igen om polletten inte trillar ner.

  Liked by 1 person

 10. Hortensia skriver:

  Tusen tack, Patrik, för ännu en obetalbar förklaring av orsakerna till allt märkligare statliga prioriteringar i vår surrealistiska, svenska verklighet. Härligt att få sig ett riktigt gott skratt mitt i bedrövelsen över sakernas tillstånd. 😀

  Liked by 1 person

 11. Sixten Johansson skriver:

  Jonathan Haidts pusselbitar passar in i ett mycket större mönster:

  1) Alla flockar behöver alltså något heligt att samlas kring. I nyvänsterns religion ingår tankar om identitet och (över)kompenserad rättvisa. Eftersom religion bygger på känslor och likriktning och drivs av ångest kan kunskapsbaserad sanning, logik och konsekvensanalys förkastas.

  2) Offertänkandet går hand i hand med den effektivt inlärda hjälplöshet som nu finns hos både barn och föräldrar (=vuxenbarn) och dagens atomiserande individualism förenas lätt med olika typer av flock- och mobbagerande, som saknar vuxet mogna och ansvarsfulla ledare.

  3) Ordmagi och besvärjelser blir naturligt tillgripna medel i syfte att förändra den yttre verkligheten och människan. Med orden som verktyg går även det absurda att motivera, rationalisera och försvara.

  4) Tänkandet blir allt mer svart och vitt, ser bara onda och goda. Detta är både religiöst betingat och en följd av identitetstänkandet. Ursinnet mot oliktänkande är också en försvarsmekanism, som tjänar till att tränga bort all kluvenhet och medvetenhet om det egna inre onda.

  5) Den överhet som den gråtande och hjälplösa flocken vädjar till ges inte en auktoritativ och mer varaktig ledar- eller fostrarroll, utan är bara en sorts högre makt som ska höra bön och krav och skipa kompenserande rättvisa. Detta är helt i linje med den svenska konsensustron på Samhället och den Goda Staten – och i linje med hela NånAnnanismen!

  6) Välfärdskomplexet får sitt levebröd, sin upplevda betydelse och sin tillväxt till följd av detta tänkande.

  7) Förskolan, skolan och högskolorna avlöser de biologiska föräldrarna och fostrar barnen in i detta tänkande, som föder pedagogkårerna och hela administrationen samt håller barnen och de unga borta från hemmen och gatorna, så att de biologiska föräldrarna kan föda sig själva, näringslivet, den goda staten och alla som därav får sitt levebröd och sin upplevda betydelse.

  8) Det maskineri som framför allt producerar, bibehåller och livnär sig på detta kollektiva, muterade och hybridiserade nyreligiösa tänkande är hela massmedieapparaten, som indignerat visar upp offer och kräver att NånAnnan eller Samhället ska kompensera offret eller pekar anklagande ut De Onda. I likhet med andra, inlärt hjälplösa barn- och vuxenbarnsflockar behöver journalister aldrig själva ta ansvar och uträtta något, deras kampanjer markerar bara att de själva tillhör De Goda.
  (Men observera att MSM inte är enhetligt och att styrningen inte är uttänkt. Medierna producerar mycket distraktion och lockbeten och pekar hela tiden även slumpmässigt åt många olika håll. Det är summan, resultanten, som har en mycket tydlig riktning och med tiden blir en mycket stark formande och vidmakthållande kraft).

  Gilla

 12. Lars skriver:

  Läst i en annonsspalt:”Tjänsten som ”Universellt Offer” är nu utlyst.Lön efter överenskommelse med sedvanliga i avtal preciserade semestervillkor.Sökande bör ha personlig lämplighet och vara förtrogen med offer-dynamiska processer.Grundutbildning på dramatiskt institut är meriterande.Beklädnagsbidrag utgår.Fortbildning i offer-dynamikens processer och yttringar sker kontinuerligt.Just nu efterfrågas Offer-aktörer av alla etniciteter och kön.Även svensk-etniska människor är välkomna att inlämna ansökan-vilket är ovanligt.Så passa på!”

  Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  Nu har jag läst Karl-Olov Arnstbergs senaste inlägg på morklaggning.wordpress.com – ”En teori om politisk korrekthet”. Texten är lysande och ni MÅSTE läsa den (- gärna även de föregående inläggen och speciellt ”Media” från 12 nov). Arnstbergs tolkningar har inspirerats av två av Bruce Charltons böcker (som båda kan läsas på nätet och även kopieras). Arnstberg gör också här en grundlig genomgång av PK-religionens dogmer och argument och förklarar hur och varför de kan vara så oemottagliga för kritik och för den uppenbara verkligheten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.