Gästskribent Göran Svensson: Experterna hade fel, så de borde hålla tyst nu!

logo­DGSMånga experter eller av media utvalda experter borde nog hålla tyst just nu.

De flesta bedömare har haft fel om Donald Trump. Först hade han inte en chans att bli republikanernas kandidat, sedan hade han inte en chans att bli vald till president.

Det var inte bara fel, utan käpprätt åt skogen fel under väldigt lång tid!

Det är både slående och oroväckande hur flockmentalitet och intellektuell trångsynthet präglat expertkommentarerna och de förutsägelser som uttalats in i det sista. Utsagorna har varit färgade av både politiska och personliga ställningstaganden mot Donald Trump som en obehaglig person och otänkbar president.

Det är inte värdigt att experter blandar ihop korten på detta vis.

Nu överöser samma experter oss med domedagsprofetior och allsköns tyckande om hur illa det kommer att gå med Donald Trump som president. Än en gång är i princip alla överens. Men i verkligheten vet ingen något om vad som kommer att ske och hur Donald Trump kommer att fungera i rollen som president.

Att han är oberäknelig och uppvisar ett annorlunda beteende samt gör oväntade uttalanden avgör inte om han inte kommer att bli en bra president för sitt land. Det kanske är just denna typ av president som USA behöver för att det skall bli förändring, att vanligt folk skall få tillbaka framtidshoppet om den amerikanska drömmen och tilltron till det politiska systemet.

De senaste presidenterna – Obama, Bush och Clinton – har knappast lyckats åstadkomma något som gynnat de stora massorna i det amerikanska samhället eller världen i övrigt.

Det är fullt möjligt och kanske granska troligt att Donald Trump också får det svårt att skapa förändring. Det finns gränser för vad en enda man kan åstadkomma även om han är USAs president.

Men låt oss slippa de fördomsfulla utlåtandena och bedömningarna kring Donald Trump. Hittills har de kommit på skam. Låt oss i stället lyssna på Hillary Clinton och Barack Obama som poängterat att Donald Trump måste ges en ärlig chans att bli en så bra president som möjligt.

Professor, Kristiania University College, Norge – verksam internationellt i olika kulturella kontexter och kontinenter.