Vad är det för fel med friskolor?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det är ett himla tjat om skolpengssystemet och vinster i friskolor. Jag blir lite road och lite stött när det kommer upprörda politiker och har synpunkter. Jag tycker nämligen, förmätet nog, att systemet är mitt (och Erik Langbys, som var kommunalråd i Nacka). Jag (och andra tillsammans med mig) skrev böcker om skolpengssystemet innan det fanns, jag reste runt i Sveriges kommuner som ett slags Ansgar och missionerade om det, jag installerade systemet i Sveriges första skolpengskommun – Vaxholm – som konsult åt kommunens politiker. En sak kan jag tala om: Bildt-regeringen visade inget som helst intresse för konstruktionen av det system den senare tog äran av.

Vad innebär då detta system? Två saker: dels att privata skolor får etableringsrätt på vissa villkor, dels att alla skolor får konkurrera med varandra om ”kunderna”, alltså eleverna. Jämfört med det tidigare systemet, där skolorna garanterades sina elever eftersom eleverna inte kunde välja skola, hade incitamentsstrukturen därmed ändrats i grunden. Det blev plötsligt lika angeläget för skolor som för vilka andra företag som helst att göra sig attraktiva för ”kunderna”.

Här kommer det eventuella problemet. Vad är en attraktiv skola? Det finns två alternativ:

  1. Det kan vara en skola som ställer höga krav på eleverna och som har många och skickliga lärare. En sådan skola är antagligen ganska dyr att driva, men den förser samhället med ständigt nya kohorter av ambitiösa och välutbildade ungdomar med goda betyg.
  1. Men det kan också vara en skola som inte tar så hårt på utbildningen utan sparar på allt. Eleverna får en dator som de kan knappa på under sina lärarlösa lektioner. En sådan skola kan ge ägaren ordentligt klirr i kassan. Sättet att locka elever är att erbjuda dem höga betyg utan ansträngning. Detta är möjligt eftersom den enskilda skolan själv sätter betygen. Om föräldrarna pockar på toppbetyg för sina barn får de självklart som de vill.

Problemet är att både skolan – läs skolägaren – och eleverna kan ha incitament att välja det andra alternativet. Skolägaren gör sig enkla vinster och eleverna kan få bra betyg utan stort besvär. Men detta alternativ är naturligtvis förödande för nationen.

Var det en överraskning att det skulle kunna gå så? Inte för den som läst det jag skrivit i ärendet. När man har ett organisationssystem som detta på ritbordet inser man med lite eftertanke att det krävs en enhetlig nationell betygssättning i annan regi än den enskilda skolans för att systemet inte ska gå över styr. Det skrev och predikade jag. Vi talade om det i Vaxholm, men det dög inte att inrätta ett betygssystem för en enda kommun, saken måste med nödvändighet drivas nationellt.

Men det gjorde inget intryck på nationens politiker, vars skolpolitik genomfördes med samma administrativa tafflighet som alla andra liberaliseringsåtgärder (till exempel penningersättning till lärosätena för utdelade universitetspoäng vilket skapar en enorm betygsinflation även i det högre utbildningsväsendet eller försäljningen av det naturliga monopolet elkablar till privata företag som naturligtvis i kraft av sin monopolställning jackat upp priserna och skörtar upp oss elkonsumenter).

Det är naturligtvis inte bara frånvaron av ett externt betygssättningsystem som förklarar kvalitetstappet i den svenska skolan. Men om en klok utbildningsminister fick vidta en enda åtgärd till skolans förbättring skulle det vara att införa ett sådant system. Då skulle skolornas resultat kunna mätas rättvist och eleverna få korrekt information. Skolorna skulle utsättas för en kvalitetskonkurrens på allvar.

I stället tramsar man om vinstbegränsningar i friskolor. För den som bryr sig om den svenska skolans kvalitet och dess ställning i PISA-undersökningarna borde detta vara en icke-fråga. Kan någon förklara hur ett vinstförbud skulle kunna förbättra skolans kvalitet? Om problemet nu är det jag beskrev i den andra punkten ovan, alltså usel undervisning, lata elever, hög lönsamhet och inflaterade betyg, hur skulle en vinstutdelningsbegränsning kunna vara en lösning? Det blir bara en något mindre lönsam skitskola. Problemet är att alla skolor, såväl kommunala som privata, kan sätta vilka betyg de vill.