Gustav Adolfsdagen 6 november 2016

mohamed omar

Mohamed Omar

Gustav Adolfsdagen den 6 november är en viktig högtid i studentstaden Uppsala. Studenterna går i procession ned för Carolinabacken till Odinslund där den stupade kungen hyllas med sång. I Odinslund står en obelisk rest av Karl XIV Johan, den förste Bernadotten, för att hedra Gustav Adolf. I år sjöng man traditionsenligt bland annat Luthers psalm Vår Gud är oss en väldig borg och Heidenstams Sverigesång: ”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden!”

En nation behöver sina högtider då vi firar vår gemenskap och påminns om vår historia. På Gustav Adolfsdagen minns vi upsaliensare numer framför allt hans betydelse för universitet. Det har blivit mycket viktigare än hans roll som protestantismens försvarare, militär nytänkare och stormaktsbyggare. Men det står förstås var och en fritt att komma ihåg just den sida av kungens gärning som man själv uppskattar. Gustav Adolf hade både bra och dåliga sidor, men om hans stora betydelse för Sverige råder ingen tvekan. Flera av mina katolska vänner deltog till exempel vid ceremoni i Odinslund. De är inte långsinta…

Det man alltså framför allt tänker på idag är den så kallade gustavianska donationen år 1624 i vilken Gustav II Adolf till universitetet i Uppsala donerade närmare 400 gårdar men även torp, kvarnar och ängar. Donationen säkrade universitetets fortlevnad och än idag bidrar avkastning från den till att främja forskning och annan verksamhet vid universitetet. En blomstringstid inleddes och antalet studenter ökade kraftigt. Olof Rudbeck blev professor i medicin och företrädde den nya naturvetenskapen. Han upptäckte lymfsystemet, byggde den anatomiska teatern på Gustavianums tak. Huset är förstås uppkallat efter Gustav Adolf.

I en av Wennerbergs mest älskade gluntar heter det ju att Uppsala är bäst, ”bättre än någon annan fläck på hela jorden” och att fanns det en bättre plats ”så är det på en annan planet”. Ingen annan stad i Sverige har ett lika traditionellt och samtidigt levande studentliv. Det går att festa både dag och natt. Detta, att Uppsala är så bra som det är, har vi Gustav Adolf att tacka för. Inte bara honom, men ändå.

gustav-adolf-spel-2016Detta år firade jag och mina vänner dessutom dagen genom att återskapa slaget vid Lützen. Inte så att vi klädde ut oss till soldater och gick ut på en åker och sköt på varandra. Nej, vi använde små figurer som vi ställde upp på ett stort bord. Vi hade också små väderkvarnar, vägen med dikena som gick tvärs över fältet, och ett litet Lützen i brand. Jag var Pappenheim och stred på den katolska sidan. Mina trofasta pappenheimare kom fram, men gjorde ingen nytta. När vi slutade spelet levde fortfarande den svenske kungen. Men det gjorde även jag! Den verklige Pappenheim gjorde ju ett djärvt anfall med sina kyrassiärer, träffades av en kanonkula och stupade.

Att spela krigsspel är faktiskt ett bra sätt att lära sig historia. Man får en mer konkret bild av skeendena när man ser flyttar trupper på ett modellandskap. Jag vet inte om även Snoilsky lekte med tennsoldater, men i sin Lützendikt nämner han åtminstone brickor på ett bräde.

De drabbat samman med dunder och knall
I höstdagens ljusningstimma.
Det smattrar från grafvar och dikes-vall,
Det blixtrar i gulgrå dimma.

Kanonen plöjer bland rök och damm
I åkern för blodigt säde,
Och fäktande fylkingar flyttas fram
Som brickorna på ett bräde.

Sången i Odinslund på kvällen var oerhört stämningsfull med studenter i frack som gick i procession med facklor och fanor. Sedan ställde de upp sig framför obelisken. Här kan man se ett filmklipp från ceremonin. Efter sången gick vi till Västgöta nation för kaffe, punsch och bakelse. Gustav Adolfbakelsen pryddes av kungens siluett i choklad. Och så lyssnade vi på Bengt Kylsberg, tidigare intendent vid Skloklosters slott, som höll ett föredrag om slaget vid Lützen.

gustav-adolf-cigarr-2016Gustav Adolfsdagen är en allmän flaggdag i Sverige och Finland. Det finns ett begränsat antal dagar på året och vi kan inte fira alla länders stora män och kvinnor. Vi kan heller inte flagga varje dag. Vi måste göra ett urval och då är det naturligt att vi i Sverige väljer de svenska bemärkelsedagarna framför de utländska. Det är därför mångkultur inte fungerar i praktiken, alla världens kulturer kan aldrig behandlas lika i Sverige, den svenska kulturen har helt enkelt företräde. Vi bör erkänna detta för oss själva och för de som invandrar till vårt land. Och dessutom, tycker jag, verka för en medveten politik där den svenska kulturen görs till norm i alla offentliga sammanhang.

När man säger att svenskar ska anpassa sig till invandrarnas kulturer i lika hög grad som de ska anpassa sig till den svenska kulturen, vilken kultur menar man då? Den somaliska? Den kurdiska? Den irakiska? Det går förstås inte. Svensk kultur utgör den minsta gemensamma nämnaren för alla som lever här och en assimilationsmodell bör ersätta den ogenomförbara mångkulturmodellen. Vi kan inte fira somaliska, kurdiska och irakiska historiska gestalter vid sidan om våra svenska. Årets dagar räcker inte till.

10 thoughts on “Gustav Adolfsdagen 6 november 2016

 1. sldy skriver:

  Därför vann Trump. Detta enda säger allt. Dessa uppenbara tokerier som de skötsamma tidigare avfärdade som just det hörs allt oftare, i USA såväl som i Sverige och kan snart inte undvikas, de kryper in på arbetsplatser och i skolor. Nå vågar man hoppas att vinden vänt? Det är kanske slut på skitsnacket? Hur långt smygindoktrineringen gått blir tydligt när exempelvis Nordea i sin webbreklam har en familj med en familjefar på knä, som är till förväxling lik Ahmadinejad.. kvinnan är västerländsk. Chefsanalytikern tycker vi skall låna 850miljarder till integration och behåller jobbet.. Det är inte alla möjliga kulturer vi förväntas anpassa oss till, det är endast den muslimska. Nå kampen har börjat med en president som öppet säger att de kanske skall bli hemma.

  Liked by 4 people

 2. tomas skriver:

  Ett samhälle uppstår endast om människor värderar en mängd saker på samma sätt, om de har samma uppfattningar om ett stort antal ting och slutligen om samma fakta framkallar samma intryck och samma tankar hos dem. – Alexis de Tocqueville

  Liked by 3 people

 3. Trynbald skriver:

  Denna krönika är utmärkt och borde efterföljas.
  Verkligheten ser tyvärr väldigt annorlunda ut.
  Kulturmarxister, historierevisionister, politiker och vanliga vänsterterrorister har ett hat mot svensk kultur som gör det hela nästintill hopplöst.
  Man undrar vilka som är dom riktiga barbarerna.
  När spelade SR Heidenstams och Stenhammars Sverige senast?

  Liked by 1 person

 4. Hovs-Hallar skriver:

  Min historia kanske är representativ för många av de senare decenniernas Uppsalastudenter. När jag kom till Uppsala 1970 pågick just den kinesiska Kulturrevolutionen, och horder av fanatiska följare till Mao Tse-tungs lära drällde omkring i staden. Själv borde jag förstått bättre, men det gjorde jag skamligt nog inte på den tiden.

  De traditioner som Mohamed Omar skriver om ovan fann jag mossiga och löjeväckande. Nej, nu var det nya tider! Nu skulle den nya moderna socialistiska människan skapas!

  Lyckligtvis övergav jag dessa destruktiva och idiotiska idéer inom ett par år, men många i min generation har egentligen ALDRIG i grunden gjort upp med den här sortens tankemönster.

  De tror fortfarande på att ”socialismen”, i någon fräsch och uppdaterad version, ska lösa alla världens problem, göra alla till jämlikar och uppfostra lejonen att börja äta gräs tillsammans med lammen!

  Nutidens ”PK-ism” är i grunden en sådan pseudo-religiös väckelserörelse, den bygger på ur-kommunismens tankar om att det existerande samhället är ”ont” och att detta måste radikalt omgestaltas för att skapa verklig jämlikhet — eller med dagens vokabulär: ”allas lika värde”.

  Vad man har skalat bort är den klassiska kommunismens dogmer om ”klasskamp” och ”revolution”, och inte heller ser man ”arbetarklassen” som någon revolutionär kraft. Nej, nu är det de ”förtryckta folken” i ”tredje världen” som utgör bundsförvanterna — de bundsförvanter som ska hjälpa till med krossandet av vårt nuvarande samhälle!

  Man är förstås smart nog att inte säga detta öppet, utan draperar sin verkliga agenda i försåtligt humanitär sockervadd.

  Liked by 2 people

 5. Drutten skriver:

  Citat från Wikipedia om Soldaterinran: ”Det svenska försvaret …. ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur”.
  Det är lätt att få intrycket att vi svenskar inte utnyttjar våra möjligheter att via våra politiker forma vår rättsordning och särskilt inte vår kultur. Mycket av rättsordningen utformas numera av EU och kulturen utformas till stor del av flyktingströmmar vars kulturella sammansättning inte verkar vara påverkbar om man får tro våra tongivande politiker. Det går faktiskt att vara selektiv när det gäller vilka personer som tillåts bosätta sig i Sverige och vilka villkor som skall gälla för svenskt medborgarskap. Att i Sverige få flyktingstatus skulle kunna innebära att få sitt fysiska skyddsbehov tillgodosett i ett flyktingläger på en plats som ligger närmare hemlandet både geografiskt och kulturellt, kanske med svenskt bistånd till UNHCR’s självkostnad. Även om den asylsökande lyckats ta sig till Sverige för att söka asyl så borde det inte hindra att skyddsbehovet tillgodoses i ett flyktingläger. I den mån vi tycker att vår kultur behöver en annan utformning (”själva utforma vår …. kultur”) kan vi premiera invandring från sådana kulturer som vi önskar ett större inslag ifrån. Jag kan själv tänka mig att ett större inslag av ostasiatisk kultur skulle kunna vara till gagn för Sverige. Eller varför inte ta hit ambitiösa studenter från utvalda flyktingläger (till exempel kristna) som får studera här på samma villkor som svenska studenter, kanske med uppehållstillstånd efter fullgjord examen? Det viktiga är att vi tar oss rätten att uppfatta oss som subjekt och inte som objekt i den globala kulturella förändringsprocessen. Även att bevara det som av många uppfattas som svensk kultur borde i högre grad vara en legitim ståndpunkt.

  Liked by 2 people

 6. Yvonne Rosenthal skriver:

  Riktigt kul läsning! Sverige ska inga andra hjältar ha en Pippi Långstrump . På annat håll kan man fira just den kung, de soldater, de medborgare som gav Gustav Adolf rejält på pälsen. En i en by utanför Wien firar man att byborna besegrade den svenske kungens soldater genom att locka dessa till att supa sig redlöst berusade. Tunnor med traktens vin fanns tillgängliga , byborna hade gömt sig och väntade så ut deltagarna på fyllefesten. Då dessa var helt redlösa , slog man ihjäl dem. En dag varje år firas med rejäl berusning på traktens goda vin som räddade byn från de vidriga svenskarna. Maciej Zaremba har berättat liknande historier från Polen och polska byar.

  Liked by 1 person

 7. 77711n skriver:

  Mycket viktigt att lyfta fram våra traditioner – inte bara för nytillkomna utan lika mycket för de okunniga svenskarnas skull, bl a för dem som sitter i riksdagen och många gånger inte verkar ha den blekaste aning om svenska kulturtraditioner.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Interessant å lese om for oss i Norge. Jeg kjente ikke til denne feiringen. –
   Ja, hold på tradisjonene – de er viktigere enn noensinne som åndelig vern mot PK-tyrannene.

   Gilla

 8. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Ett alldeles förträffligt inslag för vilket man med glatt hjärta och största förnöjsamhet tackar! Vilken rekommendabel stil och elegans, och vilken hedrande hyllning till denne storartade konung. Slikt skall en slipsten dragas! Har man någonsin tagit del av en faktamässigt och estetiskt fulländad redogörelse, är det denna. Unge herr Omar, denne gudabenådade skriftställare, torde vara en inkarnation av den studentikost upsaliensiska anda man fordom dags hade nöjet att erfara. Med referenser till Gluntarne, och allt. Fan, man blir rent av rörd.
  Andreas 🙂

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.