Förståsigpåarnas misstag

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det kan hända att Donald Trump är en oberäknelig galning som aldrig borde ha blivit vald till president i USA. En del uttalanden han gjorde under valkampanjen, till exempel det där med att han skulle få Mexico att bygga och betala för en mur längs gränsen, känns svårsmälta. Men jag har förstås ingen aning om vad hans presidentskap kommer att få för eftermäle.

Däremot kan jag redan nu förklara min tillfredsställelse inte så mycket över att Trump blev vald som över att alla de förståsigpåare som självsäkert deklarerade att han aldrig kunde bli vald faktiskt fick fel. Jag gillar inte grötmyndiga förståsigpåare som tror sig veta hur landet ligger och vart utvecklingen går.

I det här fallet finns två slags förståsigpåare att ogilla: å ena sidan etablissemangsförståsigpåarna, å den andra oppositionsförståsigpåarna.

De förra är alla de kunniga, pålästa, ofta snygga människor som får tillfälle att uttala sig i frågan i normala media, inte bara i Sverige, utan även i USA (i varje fall i CNN, som är den enda amerikanska tevekanal jag då och då följer) och i Brasilien (vars tevedebatter jag ibland tittar på) där väluppfostrade och välutbildade människor har ungefär samma uppfattningar i politiska frågor som deras motsvarigheter i Sverige.

Dessa framstående människor har på det hela taget mangrant sett på en Trumpseger med förfäran, något som inte får ske och därför inte kan ske. Inte ens det amerikanska folket kan vara sådana idioter, har dessa övertygat sig, att det utser Trump till nationens och därmed världens högste ledare.

De motsatta förståsigpåarna har resonerat på ett helt annorlunda sätt. Låt Julian Assanges intervju med en australiensisk journalist bli mitt illustrerande exempel. Assange förklarar att Trump inte kan vinna eftersom hela etablissemanget är emot honom, bankerna, vapenindustrin, mediamogulerna, det utländska kapitalet, även journalisterna, kort sagt varje makthavare utom möjligen de evangeliska kristna ”om de nu kan räknas till etablissemanget”.

En intressant sak är de båda förståsigpåargruppernas inställning till demokratin. Den första gruppen utgår från att folk i allmänhet tycker som de själva (och de som inte gör det är bara ”äldre vita gubbar med kissfläckar i byxorna” som den väluppfostrade och rättänkande kulturskribenten i Dagens Nyheter Hynek Pallas formulerade det i samband med Brexitomröstningen). De har svårt att föreställa sig att demokratins utslag inte skulle följa den statliga svenska värdegrunden. Om det blev till en konflikt mellan folkets vilja och värdegrunden undrar jag om de inte skulle sätta värdegrunden högre.

Förståsigpåare som Assange tror över huvud taget inte på demokratin. Det är inte nödvändigtvis så att han ogillar den, men han tror inte folkets vilja kan vinna över etablissemangens intressen. Om etablissemangen enhälligt och bestämt tar avstånd från kandidaten Trump så kan kandidaten Trump inte bli president.

Båda grupperna fick fel, vilket jag tycker är glädjande eftersom det visar demokratins styrka. När det kommer till kritan spelar det ingen roll vad mer eller mindre självutnämnda förståsigpåare har fått för sig. Kanske är det ingen tillfällighet att detta års omvälvande omröstningar – Brexit och nu det amerikanska presidentvalet – inträffat i just de anglosaxiska länder som alltid har varit demokratins främsta banérförare på jorden.

45 thoughts on “Förståsigpåarnas misstag

 1. 77711n skriver:

  Instämmer – ger lite förhoppning ändå om att demokrati fungerar. Än bättre vore det om media hjälpte demokratin med analyser, utredningar och klargöranden istället för denna ständiga ensidiga propaganda för en enda ståndpunkt.

  Liked by 2 people

 2. Lars skriver:

  Den feltolkning av verkligheten som människor i Sverige ofta gör beror på det medvetet styrda och censurerade nyhetsflödet och de styrda tolkningarna av detta flöde.Ytterligare en viktig komponent som leder till denna feltolkning är svenskarnas sk basprogrammering som gör att de i allmänhet instinktivt,reflexmässigt som ”automatons” tolkar verkligheten på ett visst sätt.Varför upprörs svenskarna inte över de teknologiskt mycket avancerade gränsstängsel som Israel skyddar sina gränser med?Vet svenskarna överhuvudtaget att sådana stängsel finns?Känner svenskarna till Israels demografiska politik?Varför har Görans Palms ”Indoktrineringen i Sverige” helt fallit i glömska?Varför anses det vara ett ”majestätsbrott” att peka på existensen av en svensk monopolpress som hinder för en genuin svensk yttrandefrihet?Varför får svenskarna ej tänka fritt och fritt ge uttryck för sina åsikter?Svenskt;”Att tänka fritt är stort.Att tänka rätt är större”.(Thomas Thorild).Men hur kan man tänka rätt när man ej får tänka fritt?Danskt:”Fritt och frimodigt skall Du som dansk ge uttryck för dina tankar!”(Grundtvig) Vilken skillnad!Den svenska ”överheten” är ynklig.

  Liked by 3 people

 3. gmiksche skriver:

  Gillat med tvekan. Visserligen fungerade demokratin i USA i så måtto, att inte valfusk i någon större skala förekom (åt ena eller andra hållet). En viktig del i en demokrati är emellertid inte enbart rätten att kunna hävda sin uppfattning utan att trakasseras, utan också att informationen i media är någotsånär rättvisande. Att det skiljs mellan fakta och åsikter. Att Trump har vunnit trots den massiva snedvridningen i media belyser faktiskt hur illa det är ställt. PK-media trodde att Trump skulle kunna oskadliggöras genom spott och spe, genom att visa upp honom med en läglig bakgrund som en politisk pajas. Det gick inte hem. Så nu frågar sig journalisterna, jag refererar till NY Times som jag läser dagligen, om vad de gjort fel. En insikt som man oftast stöter på är att man överhuvudtaget inte borde släppt fram Trump i rampljuset.

  Valsystemet i USA har fungerat, trots sina i våra ögon många underligheter och brister. En viktig förutsättning för en fungerande demokrati, media som skiljer mellan fakta och åsikt, har fungerat uruselt. Och det är ytterst det som Assange baserar sin uppfattning på. Det är fel att tillskriva Assange att inte tro på demokratin som politiskt system. Det han inte tror på är dess svans. Hans åsikt torde vara präglat icke minst av svenska PK-medias roll i sin dust med det vårt politiskt styrda rättssystem.

  Gilla

 4. Bamse skriver:

  Jag uppfattar Trumps seger inte i första hand som en entusiasm för hans politiska program, som verkar ganska vagt. Snarare var det en spark i baken på det (för-)härskande etablissemangets självgodhet och oförmåga att vilja ”lyssna på folket”. Dessutom såg nog väljarna Hillary Clinton som en trött, förbrukad, kanske även brottslig representant för just detta etablissemang. (Trots detta fick hon tydligen flest röster ändå).

  Liked by 1 person

 5. Alexander Zetterberg skriver:

  Det är i sanning en fröjd att se och höra den förtvivlade PK-massan efter Donald Trumps överraskande seger i presidentvalet. Själv slog jag på TV:n vid tretiden på valvakemorgonen och kunde med stigande glädje följa Trumps framgångar i delstat efter delstat. De allvarliga surmulna minerna i våra svenska TV-studios bara förstärkte den glädje jag kände, och alltsedan segern har jag gått i ett lyckorus.

  Eftervalsanalysen visar att det var det amerikanska samhällets ryggrad, arbetande vita män och kvinnor samt rekordmånga klarsynta latinamerikaner, som röstat fram Trump till president, den grupp som inte kräver mycket av staten för egen del mer än att den sköter nationens yttre och inre säkerhet, den hånade tysta majoritet som betalar kalaset för en ständigt expanderande välfärdsstat. Om jag förstått rätt röstade även en majoritet av de högutbildade på Donald Trump.

  Tanken att bygga en mur längs den långa gränsen mot Mexiko ter sig vid första anblicken absurd. Men det finns redan ett högt stängsel, så egentligen är det svårt att förstå varför etablissemanget är så upprört. Tydligen menar dom att det är ok att upprätta en spärr vid gränsen, bara man kan forcera den. Det var först när jag i Youtubeklipp från nästan alla Trumps valmöten hörde åhörarna spontant skandera, ”Build the wall, build the wall, build the wall..”, som jag insåg detta förslags symboliska betydelse och sprängkraft – och tog steget över till Trumplägret.

  Det handlar om ett återupprättande av nationen, att rulla tillbaks internationella institutioner som det genomkorrumperade FN, det illigitima EU och den globalistiska världselitens försök att skapa en sammanhållen världsordning som en dag riskerar att förslava oss alla, om inte utvecklingen vänds.

  Hur skulle marknadsekonomin fungera om vi bara hade ett företag?

  Titta gärna på detta tiominutersklipp där ”Based Mama”, en irländsk-hispanic(?) kvinna uttrycker sin glädje över valresultatet och öser sitt förakt över den bortskämda narcissistiska PK-generationen. Inte det mest välvårdade språk och allt håller jag kanske inte med om, men jag delar henns entusiasm och glädje. Underliga äro Herrens vägar och Trump som president kan bli något riktigt bra:

  Liked by 4 people

  • Sture skriver:

   @ Alexander
   Uppfriskande video, som borde ses av alla. Jag är också trött på alla dessa skrikande och gapande barnrumpor som springer omkring på gatorna och tror att de har något viktigt att lära alla andra. Det har de inte alls – i själva verket är de nyttiga idioter för de intressen som de säger sig bekämpa (= George Soros, Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sachs etc.)

   Gilla

 6. Gunilla skriver:

  Det liknar mycket synen i svenska media när man missberäknade SD. Man menar nu att det var fel att bara misskreditera honom utan man skulle ‘granskat’ bättre. Samma recept som med SD. Man ‘granskar’ och jublar när ‘skandaler’ kan spåras . Det hjälper heller inte. Enda lösningen är då att förbjuda vita män (men även 53% av vita kvinnor röstade för Trump) att rösta. Förmodligen måste man förbjuda alla åsiktsmotståndare och ex.vis rasförrädare eller husblattar att rösta också. Vilken härlig vänster-version av demokrati.

  Liked by 3 people

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Utgången av USA valet ger även oss nytt hopp!

  Att den Politiska Korrekthetens totala galenskap är möjlig att pressa tillbaka!

  Avseende den första delen hade Assange rätt,
  etablisseanget tog i princip enhälligt avstånd från Trump.

  Wall Street med Soros i spetsen satsade ofantliga summor på The LIAR,
  oegennyttigt o helt utan minsta baktanke förstås…

  En hycklande Champion för ‘de förtryckta’,
  som tog emot stora summor från regimer,
  med en fullständigt avvikande inställning med ‘annorlunda kvinnosyn o till HBTQ’…

  Pay for Play, gigantiska belopp öppnade Utrikesministerns dörr o öra…

  Raderingen, ja UTPLÅNINGEN, av mailen,
  där fanns garanterat bevisen för denna korrupta verksamhet!

  Som motvikt till detta gjorde WikiLeaks/Assange en avgörande insats,
  även om den övervägande delen av media försökte tiga ihjäl AVSLÖJANDE FAKTA!

  Men utan HD domare Scalias död, under mystiska outredda omständigheter,
  hade ej ens detta räckt!

  Insikten att Hillary skulle nominera ny HD domare, ja rent av flera under FYRA ÅR,
  mobiliserade Republikanska Partiet, trots i många fall stor vånda!

  Det hade fått efterverkningar under ett flertal decennier,
  man sitter på livstid, Loretta Lynch var en kandidat,
  USA hade aldrig blivit samma land mer!

  Demokratiskt styre under överskådlig tid genom import av röstboskap typ S här,
  hade hade förändrat röstningsdemografin!

  Vi slapp även krigshetsarna o Globalisterna, som skulle styrt bakom Hillary!

  TACK Sir Donald, för att Du dräpte den elaka draken,
  vi är evigt tacksamma för detta paradigmskifte?

  SD störst 2018 o vi hoppar också med på tåget!

  Liked by 1 person

 8. Lasse W skriver:

  Ja Sveriges två anglosaxiska stöttepelare USA och England har fallit ifrån. Det betyder att Sverige nu står mer ensamt. Jag tror inte det ska underskattas. Sverige har älskat Obama och hans mångfalds-USA byggt på kvinnor och minoriteter. Och i England har de EU-vänliga teknokraterna Cameron och Osborne styrt. Allt det här är plötsligt borta. Från att ha haft känslan att ”alla tycker som Sverige” så blir plötsligt allting mer osäkert för den svenska regeringen som tidigare inte dragit sig för att läxa upp sina grannländer. Att Löfvén nu sagt att SD ska behandlas anständigt är ett tecken på att något har hänt.

  Nu framstår feministisk utrikespolitik och feministisk snöröjning plötsligt som det signalpolitiska buller det är. En postmodern lek för den liberala storstadsborgerligheten som kittlas av sin egen förträfflighet. Dags nu att börja ta verkligheten på allvar. Snöhögarna, skolproblemen, rättssäkerheten och försvaret. Det kändes som en skakning på nedre däck…..alla kan låttexten om Titanic hoppas jag.

  Liked by 5 people

 9. BjörnS skriver:

  Också jag ler i mjugg över förståsigpåarnas krystade förklaringar och det svenska etablissemangets förfäran. Personligen tror jag att vi inte vet vem Trump egentligen är och vad han vill. Efter hans segertal och ett par nyhetsartiklar misstänker jag att han kommer visa sig vara mycket mer pragmatisk och mindre populistisk än vad etablissemanget tror. Kort sagt kommer han att överraska positivt. I så fall blir det etablissemangets andra nederlag mot Trump. Tiden får utvisa.

  Jag vill varmt rekommendera dagens krönika av Ann Heberlein på ledarsidorna.se. Den förklara på ett mycket bra sätt hur Trumps framgång beror på etablissemangets marginalisering av och ibland rena förakt för de grupper som bygger samhället. Hon visar också pedagogiskt att samma sak sker i Sverige pch, min tolkning, i ännu högre utsträckning.

  De etablerade partierna behöver se över sin maktanalys och ”värdegrund”. Annars tror jag att nästa val kan bli en ”utmaning”.

  Liked by 2 people

 10. Staffan Persson skriver:

  Man måste kunna få ha en negativ åsikt om en viss politiker även om denne vunnit ett val(elektorsvalet,inte the populous voice.25 % av alla amerikaner röstade på Trump och ett litet antal fler på Clinton.25%.).Man måste också kunna skilja på sak och person.Det framskymtar i intervjuer att många av hans väljare ändå varit mycket kluvna till honom som person,de vill ha change!Det bästa som kan hända nu är att Trump fortsätter med talkshower och delegerar allt regeringsarbete till kompetenta personer.Vi anar redan tecknen:han börjar räkna med Washingtonpolitiker och lobbyister i sin stab(han skulle dränera träsket sa han i valrörelsen),och han börjar backa om Obamacare.Den avgående presidenten,som ”skapat ISIS”,och kallat Trump ”mentally unfit for President”,kallar han nu ”a good man” efter språkstunden i Vita Huset.

  Gilla

 11. kim skriver:

  Förståsigpåarna gör många misstag nu. De verkar ha svårt att ta in att folk inte längre låter sig hunsas av makteliten. Västvärldens folk är trötta på att få höra att de är moraliskt korrupta, att de inte har rätt att vara stolta över sin kultur och att de ödmjukt ska acceptera att samhället omvandlas för att passa främmande sedvänjor. Jag är minst sagt tveksam till Trumps förmåga att leda USA, men jag känner ändå viss tillfredsställelse över att han blev vald. Situationen är olycklig, men den har sänt en viktig signal till det ledande skiktet. Det är samma känsla som jag upplevde i samband med Brexit och som jag antar att jag kommer att uppleva vid valet 2018.

  Liked by 2 people

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Iakttagelsen är säkert riktig även om jag har lite svårt att se skillnaden på de två kategorierna. Man kan fundera över varför det blir på detta viset. Är det en viss typ av människor som blir sådan förståsigpåare? Det kan vara så, exempelvis kan kategorin matematiskt/naturvetenskapligt orienterade människor vara underrepresenterade.
  Jag tror dock att den viktigaste förklaringen är att det är mediasystemet som skapar dessa beteenden. Hurdå? Jo genom att mediasystemet med teknikens hjälp för människor i systemet närmare varandra. Det uppstår ett starkt tryck att agera i flock, vilket är nödvändigt att vara en del av för att inte riskera att bli bortglömd och utesluten. Att uteslutas är nämligen vad som händer oliktänkande.
  Vad som är svårare att reda ut är vad som styr flockbeteendets huvudriktning och vilka faktorer som påverkar. Hur kommer det sig exempelvis att de idag gråhåriga vänstermänniskor som på sextiotalet agerade mot fördomar och tabun idag är med och skapar nya i snabb takt?

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Gå till morklaggning.wordpress.com och läs Karl-Olov Arnstbergs glasklara analys ”Medierna, prolog” (9 nov). På slutet nämner han en bok, som jag nu har läst och ser som den viktigaste nyckeln till förståelse av vår samtid. Jag hade själv börjat tänka allt mer i liknande banor, men blev ändå både skakad och tacksam över att få ögonen helt öppnade. Hela boken kan läsas på nätet om man googlar på Bruce G. Charlton, ”Addicted to Distraction” (från 2014). Arnstberg kommer framöver att beskriva Charltons syn på massmediernas innehåll och funktion som ett fristående, ansvarslöst, destruktivt agerande system, den starkaste, farligaste, mest oåtkomliga makthavaren, vars enda mål är att själv växa genom att likt knarkhandlare skapa beroende missbrukare av falska, virtuella verkligheter.

   Gilla

 13. Mariana. skriver:

  Kanske bör vi avvakta med våra reflektioner. Donald Trump är inte president än. Det blir han först sedan han svurit eden den 20 januari 2017 och mycket hinner hända innan dess.

  Gilla

 14. Ami skriver:

  Sakine Madons artikel idag beskriver precis som PE hur medierna knuffade röster till Trump precis som våra svensk medier gör till SD. Är själv ingen direkt Trump fantast men jag älskar när etablissemanget får sig käftsmäll efter käftsmäll. Och valet mellan Trump och Clinton dvs en burdus äldre herre mot en tidigare utrikesminister med tveksamt förhållningssätt till Saudi, Benhgazi attacken och email skandaler så väljer jag nog en burdus äldre herre.

  Liked by 2 people

 15. sten lindgren dy skriver:

  Det spelar ingen roll eller gör det kanske det? Jag tror att den skötsamma klassen har vaknat i 11 timmen och till sist insett att etablissemanget spelar hasard med deras framtid genom att anta att alla är utbytbara och genom att inte förstå överlägsenheten i den västerlänska kulturen. Demografin verkar för etablissemanget om portarna mot den muslimska världen öppnas, som de gjort i Sverige. Jag läste att USA skulla ta emot 7miljoner muslimer om året om de agerat som Sverige, hur många år innan the bald eagle är ett minne blott? Etablissemanget med deras utopiska ideer, som tar den skötsamma klassen, i huvudsak vita, och i huvudsak vita män, för självklar och delar ut det vi byggt till alla andra, både ekonomi och trygghet och tror att de inbjudna kommer att agera på samma sätt har nästan vunnit, när demografins mekanism väl startat så är det mycket svårt att reversera. Det är 11 timmen och utan deportationer och drakoniska lagar mot muslimer så är det redan försent i Sverige antagligen. USA kan nog räddas. Europa osäkert, Brexit kom nog försent.

  Så det är i sista ögonblicket vi vaknar, självklart så har etablissemanget ingen som helst aning om vad de skapat, de ser en muslim som utbytbar med en vit svensk eller amerikansk arbetare med den enda skillnaden att man inte firar jul. Alla är svenskar med Patriks ord, eller alla är Amerikaner. Nå, det är de inte, endast i NY eller Stockholm tror man det där man kan gömma sig i sin lägenhet.

  Liked by 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Jasså, vad var det för fel på den förra då?

   Det är nog bäst för svenska folket att den mannen tigs ihjäl och får förpassas till historiens skräpkammare (alt. skräckkabinett).

   Liked by 2 people

 16. Verdandi skriver:

  Nu blir jag grymt besviken på denna misstolkning av Assange. Han är en frihetskämpe och demokrat av största mått. Han vet vilken kriminell maffia DNC är och visste att de skulle försöka fuska, vilket det finns massor med bevis för att så skedde. Nu räckte det inte, och Trump vann.

  Jag hoppas att Trump Kommer att återupprätta rättstaten i USA och att sanningen kommer fram. Det pågår 5 FBI utredningar av Clinton/Clinton Foundation och dessutom lokala IRS utredningar. Jag orkar inte skriva mer utan inväntar resultat av Trumps politik. Han kommer att ha goda möjligheter att vånda utvecklingen i många krisområden i världen och det är viktigt för oss i Sverige.

  Jag kommer att försvara Assange, som gjort det yttersta för att rädda demokratin i västvärlden. Jag tror att Trump vet det.

  • Janne skriver:

   Både Hillary och Bil har varit på Trumps bröllop med Malania för 11 år sedan och deras döttrar är vänner. Mycket man säger för att komma till makten. I dag uttryckte Trump sin beundran för Bill Clinton.

   Gilla

  • Janne skriver:

   USA är nästan monarki men Trump är inte någon katt…
   Bland hans 20 rådgivare finns hans 3 barn. Han håller på att bilda nytt familjeföretag…

   Gilla

 17. JAN BENGTSSON skriver:

  Som Patrik sagt tidigare!

  Detta var medelklassens REVOLT i stor utsträckning!
  Man var trött på det post-kulturella tramset!

  Grow up, Crybabies!

  Gilla

  • tomas skriver:

   Efter Brexit och Trump är frågan om globalisterna i Europa och Sverige nu äntligen lärt sig läxan: att all demokratisk politik är nationell. – Lars Trägårdh

   Liked by 1 person

 18. Gösta Svensson skriver:

  Jag tror det handlar att man (som vanligt) söker bekväma förklaringar på obekväma frågor. Det känns säkert jättebra att kunna beskriva den politiske motståndaren som enkel pappfigur. I fallet med Trumps väljare så har det ju dock visat sig att det är flera än manliga, vita rednecks med vapenställ bakom förarhytten på sina pickuper, sydstatsflagga vajande från bilantennen, låg utbildningsnivå, almmänt rasistisk och kvinnofientlig attityd osv, som faktiskt väljer Trump. För många verkar det ha handlat om pest eller kolera och att Clinton ansågs som mest dålig.

  Läs förresten Ann Heberleins intressanta artikel ”USA-valet och det glömda folket” ang detta ämne. Jag tycker Heberlein verkar har brutit sig ur åsiktskorridoren på ett tydligt sätt det senaste halvåret.

  http://ledarsidorna.se/2016/11/ann-heberlein-usa-valet-och-det-glomda-folket/

  Liked by 1 person

 19. bomarkusson skriver:

  Nu hör man att valresultatet leder till demokratins död.
  Jag anser det vara precis tvärtom. Jag ser det som en förnyelse av demokratin. Det är ”folkets” reaktion mot det inavlade politiska etablissemanget. Det gäller detsamma med Brexit.

  Det är ett hot mot det politiska och det mediala etablissemanget. Men det verkar man inte förstå. Man må tycka vad man vill om Trump men han blev ett sätt för vanliga människor att kanalisera sin hjälplöshet gentemot. vad jag skulle rubricera som regelrätt kommunism. Proletariatets diktatur där en (självutnämnd) totalkorrumperad elit satt sig själva att styra proletariatet. Enligt eliten består proletariatet av .gubbar med kissiga byxor och medelålders heterosexuella män, som saknar förmågan att tycka ”rätt”.

  ”Eliten” är så totalt insnöad i sin egen elitism att den inte kan förstå varför människor till slut regerar.Personligen anser jag att ”eliten” i själva verket är tämligen korkad. Jag kan inte tycka att Göran Greider, Anders Lindberg, Peter Wolodarski, Henrik Arnstad, Clownen Steffe , Alice Bah Kunke, Gustav Fridolin, #Dan Eliasson plus ett stort antal andra tomma tunnor verkar så där otroligt skärpta. I varje fall tycker jag det betydligt mindre grad än vad de själva tycker.

  Eliten saknar förmåga att dra slutsatsen av vad som händer. Eliten beter sig som en treåring i sandlådan, som gallskriker och kastar sand på omgivningen för att ungen inte fick sin vilja fram. Efter brexit skulle man stärka likriktningen inom EU. Men det var ju just MOT detta britterna röstade.

  Efter Trumps seger börjar man organisera medborgargarden, som det skulle kallas om motsidan gjorde samma sak. Nu kallas det kamp för demokratin. Det annonseras efter hel- eller deltidsanställda för att ställa till bråk.

  Låt oss hoppas att den revolution som Brexit och Trump var, kommer att fortsätta för att upprätta medelklassen, den, som står för fiolerna när etablissemanget idkar förment ”godhet” för andras pengar.

  Liked by 3 people

 20. Staffan Persson skriver:

  Angående vad en Trump-administration skulle göra, vill jag gärna utmana ny -rousseaunismen som brett ut sig på detta forum.
  Trump måste ändå omge sig med kompetent folk,insiders i viss mån, som kan kongressen, ekonomin, lagarna. Det betyder folk som Gingrich m fl. Det betyder högerpolitik. Det kan skapa jobb men det innebär mycket annat som inte Trumpväljarna röstat för. När de märker att det blir kärvt före kommer vreden att rikta sig mot Donald. För att behålla momentum måste han då avancera snabbt framåt Det kan betyda att göra sig av med medarbetare och kanske börja regera per dekret. Utrensningar, dekret, ner med auktoriteterna, störta folkets fiender! Vad erinrar detta om? -wen hua da ge ming, den stora kulturrevolutionen. Det finns faktiskt paralleller mellan Trump och Mao. Som affärsman imponerar han inte.

  Gilla

 21. Bekymrad skriver:

  Några dagar har nu gått sedan Donald Trump utropades som vinnare i det amerikanska presidentvalet. Inte minst mediavärlden är förbluffad över hur det – tvärtemot de flesta prognoser – alls kunde ske, och människor i alla läger försöker nu att överträffa varandra i att utrycka sin oro för vad det kan komma att innebära. Man är bekymrad över allt från hur skolbarnens rädsla över valutgången ska hanteras till hur FN:s inflytande i världspolitiken ska komma att försvagas.

  Personligen tror jag att Donald Trump aldrig hade ambitionen att bli amerikas president. Jag tror inte att han själv på allvar trodde att det skulle kunna bli verklighet och jag är inte ens säker på att han i själva verket alls ville det. Jag tror att han såg kampanjandet som ett sätt att i första hand stärka sitt eget varumärke och på vilken annan scen skulle han kunna få mediabevakning av motsvarande dignitet? Som en självskriven realitystjärna i en show som ingen bara kunde stänga av och ignorera, skulle han få oöverträffad gratisreklam åt sitt Trump-imperium. Hur skulle han kunna försitta en sådan chans?

  Att en politisk outsider trots allt kan utmana det etablerade etablissemanget på det viset, kan förvisso ses som ett visst bevis för att åtminstone ett av demokratin grundfundament faktiskt fungerar. Ur den aspekten finns det ringa anledning att vara kritisk mot det som skett. Problemet ligger väl snarare i att någon som inte förväntar sig att gå segrande ur en presidentvalskampanj och som dessutom överhuvudtaget inte aspirerar på någon politisk post efter kampanjens avslut, ju heller inte räknar med att i framtiden alls behöva stå till svars för givna löften. Utan till synes någon reell risk för krav på verkligt ansvarstagande, blir det lätt att utlova en mur mot Mexiko, att förpassa Obamacare till historiens soptipp och att åtala Hillary Clinton etc.

  Nu ligger fyra år av ansvarstagande framför honom och med hela världen som åskådare. Kanhända är det därför som Donald Trump nu plötsligt har tappat sin bombastiska framtoning och i det närmaste framstod som en osäker skolpojke vid sitt möte med Barack Obama. Kanske är Donald Trump själv den som är mest förvånad av oss alla över valutgången?! Snart börjar räkenskapens tid och förhoppningsvis kan allvaret sjunka in och få honom att hoppa ur pajaskostymen.

  USA:s befolkning (liksom den i många europeiska länder) är idag starkt delat, så att lugna sina kritiker och samtidigt inte göra de egna väljarna besvikna på samma sätt som de tycker sig ha blivit svikna av tidigare ledare, lär bli en svår balansakt för Donald Trump att genomföra. Den lärdom man skulle önska att våra svenska politiker drog av det amerikanska presidentvalet – inklusive de partier som vill utmana sjuklövern – är att det finns en gräns för hur länge medborgarnas tålamod räcker när löften ges som inte kan infrias. Det lär gälla även för Donald Trump.

  Gilla

 22. Jonas Nilsson skriver:

  Är bloggens perspektiv något annat än förståsigpåarnas före valet fastän nu omvänt?
  Jag saknar ännu faktisk kunskap om den grund som gjorde valresultatet möjligt.
  Det finns uppenbart övertygelser i USA som vi viftar bort som populistiska (till skillnad från tänkt ideologiskt samordnade=slipsbeklädda???). En sådan kunskap borde kunna nyansera pinsamheten i vår naivitet som inte ens nu vågar säga att det kanske fanns människor som ändå trodde att de visste vad de gjorde när de röstade?
  Vi har själva låtit en ohyggligt hög medial mur byggas mot öst. Utan tvekan skickar vi ut elementen som vi tror skulle hota detta land innan de ens gjort något brott.
  Och vi förmår inte ens att hålla tillkomna flyktingar på de orter de blivit anvisade. De ankomna som inte gillar läget bör skickas ut, svårare är det inte.
  Nej ryssen ska inte lägga ut rör i Östersjön hur som helst. Tyskarna kan hämta sitt gods med båt. Men kohandel har vi (också) alltid ägnat oss åt.

  Gilla

 23. Johnny skriver:

  Trump är naturligtvis ingen galning utan fullständigt briljant. Han har lyckats med den största politiska prestationen i världshistorien. Trump har vunnit den verkställande makten i världens viktigaste land på bara 18 månader. Det tog många år för Niegel Farrage att fixa Brexit, Le Pen har jobbat i två generationer och SD har väl jobbat i 15-20 år.

  Trump visade sig vara en helt överlägsen kommunikatör och övertalare jämfört med alla sina 17 konkurrenter plus att han besegrade alla motståndare i media, banker, storföretag, politiker i Washington och internationellt. En fantastisk presentation. Han har visat att han kan leda och organisera samt välja de bästa för valarbetet. Han höll flera djupt insiktsfulla tal, krossade all politisk korrekthet, var oförskämnd och rolig.

  Hans tal om att bygga en mur mot Mexiko på deras bekostnad var en nyhet i media över hela världen. Sju miljarder människor hade en stor mur i huvudet och alla undrade hur Trump skulle få Mexiko att betala för den. Trump dominerade media fullständigt som ingen lyckats så bra med tidigare.

  Om Obama som bara varit ledare för en skolklass lyckades klara jobbet som president så tror jag förutsättningarna för Trump som byggt Hotell och tjänat tio miljardedollar är mycket goda.

  Förhoppningsvis leder Trumps seger till Globalisternas förlust. Folket mot etablissemanget. Nationell demokrati mot Global diktatur. Konservatism mot Marxism. Är vad det handlar om. USA har fått den bästa personen de kunnat få som president. Om inte han klarar av att förändra USA så skulle ingen annan heller klara det. Trump är en vinnare!

  Gilla

 24. Diver skriver:

  Folk får tycka vad de vill om Trump, men det är djupt beklagligt när gatans parlament tar sig friheten att kritisera en tjänsteman innan han tillträtt. Nu har vi sett hur demonstranter i vänsterliberala fästen uttrycker sitt ogillande av det amerikanska folkets val. En demokrati kräver att vanligt folk accepterar utslag i allmänna val. Men dessa curlade demonstranter som i de flesta fall växt upp i överflöd ser sina “ideal” hotade när vanligt folk valt någon som demonstranterna inte gillar. Tänk om deras föräldrar lärt dem demokrati istället för att curla dem.
  Nu är det inte bara i USA som vänsterliberaler anser sig ha rätten att bestämma hur alla andra skall tycka och leva. Vi har samma problem i Sverige. Svenska vänsterliberaler från olika grupperingar tar sig ofta rätten att använda våld för att uttrycka sin åsikt om något de ogillar. Vi skall naturligtvis inte inskränka demonstrationsrätten. Den är viktig. Däremot borde vi överväga att se våld och skadegörelse i samband med demonstrationer som ett allvarligt brott och beivra detta.
  Nu kan vi naturligtvis fråga oss varför Trump blev vald. De flesta trodde ju att Clinton skulle väljas, eller är det bara våra media som varit övertygade om detta. Jag skall försöka mig på en kortfattad analys. Först och främst båda kandidaterna gjorde sitt bästa för att svärta ner den andre. Skillnaden var att Trump kritiserade Clinton för händelser som haft direkt samband med hennes ämbetsutövning och detta kan ha skrämt många väljare. Clinton å sin sida kritiserade Trump för att han uppträtt olämpligt mot kvinnor för länge sedan. Visst var det olämpligt, om nu allt var sant, men det var länge sedan och kontexten var trots allt sådan att vanliga kvinnor knappast kan tänka sig hamna i sådana situationer. Jag tror att de flesta väljare, som inte på förhand valt att rösta på Clinton, har överseende med detta. Sedan tror jag att Trumps inriktning av politiken har haft stor betydelse för vanligt folk. Han var visionär och slog an en inriktning samtidigt som han medgav att allt inte går att genomföra exakt så som han sagt eftersom hans utsagor ska ses som utgångsbud i förhandlingar. Detta skall ses i skenet av Clintons löfte om att väljarna kan känna sig trygga med henne som president. Trygga med vad? Vad ville hon åstadkomma?
  Hur ser det då ut i Sverige? Har vi samma problem med etablissemanget som Trump trummade ut i sin kampanj? Ja, det har vi! Våra folkvalda verkar vara isolerade från vanligt folks vardag och denna isolering delar de med stora delar av den svenska journalistkåren. De verkar inte tro att något är ett problem om inte problemet upplevs i centrala delar av Stockholm. Därför måste våra partier och våra folkvalda tänka över hur de skall bete sig fram till nästa val. Annars kan vi få uppleva en amerikansk överraskning i Sverige.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.