Krister

Krister Thelin

Det finns få saker som engagerar så mycket som brott och straff. Här kan var och en vara sin egen expert. Det handlar ju bara om “sunt förnuft”. Men den enes förnuft kan vara den andres oförnuft. Och få saker inbjuder så till politiska utspel som gräsliga gärningar, där allmänheten anses kräva “hårda tag”, d v s längre straff.

mohamed omar

Mohamed Omar

Återigen sprider Rashid Musa, ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM), dimridåer om det jihadistiska våldet. I artikeln ”Vi bör kunna säga nej till terror och ja till rättssäkerhet samtidigt” i webbtidningen Kultwatch den 9 juli befriar han de islamiska grundtexterna från allt ansvar. De som försöker hitta förklaringar till jihadismen i Koranen letar på fel ställe, menar han.

IMG_0121

Ilan Sadé

När jag skrev essäsamlingen ”Frommare kan ingen vara”, som nu har ett drygt år på nacken, var avsikten framförallt att belysa de utopistiska tankebanor som präglar svensk politik och samhällsdebatt, samt det puritanska och stundtals sekteristiska förhållningssättet gentemot dem som undgått frälsningen.

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Revolutionsmuseet hade flyttat. Jag letade mig fram på Timisoaras gator efter en knapphändig beskrivning om var det nya museet låg. Revolutionen i Rumänien som ledde till kommunismens fall startade i Timisoara i december 1989. Detta europeiska revolutionsår är en av mitt livs stora höjdpunkter. Drygt 20 år senare, ville jag besöka revolutionsmuseet för att se och lära mer. Till sist fann jag det. Det var stängt.

Vänstern har vanligtvis ett underifrånperspektiv och borgligheten ett ovanifrånperspektiv när de närmar sig olika frågeställningar. Skolan är ett sådant exempel. Vänstern är emot friskolor då de anser att vissa föräldrar inte har intresse/kunskap/ekonomi nog att välja skola varför deras barn hamnar i de sämsta skolorna (vänsterelitens egna barn går dock ofta i friskolor) medan de borgliga tycker det är självklart att föräldrar skall få välja den bästa skolan för sina barn. Båda perspektiven har merit, vad som är objektivt bäst blir i slutändan en politisk fråga.