Finländsk fascism – och svensk?

Anders Leion

Visst kände jag till Lapporörelsen och dess våld gentemot dem som de uppfattade som kommunister eller kommunistiska medlöpare. De skjutsade bland annat misshagliga personer till gränsen mot Sovjet, förnedrade och misshandlade dem och tvang dem över gränsen. Ett av offren var en tidigare president. Rörelsen behandlas i Svart Gryning, Fascismen i Finland, 1918–44. (Aapo Roselius, Oula Silvennoinen & Marko Tikka, Lind & Co, 2018). Men det mesta i boken är nytt för mig.

Det visar sig att fascismen i Finland inte bara var ett marginellt fenomen, som i Sverige. (Bortsett nu från de försiktiga, tysta medlöparna som fanns också här). Den hade i Finland, liksom i Italien och Tyskland, en bättre jordmån: de veteraners bitterhet som ansåg att frontmännens insatser – i Finland efter inbördeskriget – hade förminskats och förskingrats. (Samtidigt var det en skillnad.

De vita, från vilka den finska fascismen fick sina anhängare, hade segrat). Ändå hade rörelsen inte kunnat få sin styrka – vid två tillfällen var man ytterst nära att utlösa en statskupp – om inte de tyska och italienska förebilderna funnits. På trettiotalet var Mussolini den främsta inspirationskällan, i slutet på andra världskriget var det Hitlertyskland, som ekonomiskt och praktiskt understödde den då aktiva fascismen.

Förklaringen till min och andras okunskap är helt enkelt den politik av aktiv undanträngning och medveten glömska som rått fram till nu. Ingen har varit intresserad av att dra fram händelser och personer ur glömskan.

Boken, Svart Gryning, tar fram denna historia i ljuset. Den är mödosam att läsa, just därför att den grundar framställningen på olika personers roll och insatser i den fascistiska rörelsen. Det blir många, många namn. Boken är ändå väl värd att ta till sig. Den väcker viktiga frågor. Dess främsta förtjänst är faktaredovisningen. I sina resonemang om den nutida fascismens särdrag blir dock författarna väl ansträngt politiskt konformistiska: Fruktan för mångkulturalism och invandring likställs med andra markörer för fascism.

Vilka faktorer främjar fascism?

Fascismen behöver yttre stödjepunkter. Också Finland behövdes det för att fascismen skulle utvecklas. De motsättningar och det hat som erfarenheterna från inbördeskriget skapat räckte inte. Den svenska fascismen under trettio- och fyrtiotalet föddes och närdes av inspiration från främst Tyskland.

Rättsväsendets självständighet är avgörande för den enskildes skydd och därmed dennes tilltro till demokratin: ”de fascistiska staternas medborgare ställdes nakna inför statsapparaten”. I Finland stod rättsstaten pall – trots en del vacklan under trettiotalet. När den enskilde börjar tvivla på den statliga rättsapparaten blir han benägen, ja tvungen att söka skydd på annat håll.

Propagandan, den statliga lögnproduktionen, är nödvändig. Det nödvändiga hatet göds av fabricerade, lögnaktiga berättelser och konspirationsteorier. Judarna fick en huvudroll i dessa berättelser.

Hur är läget här i Sverige, i dag?

Det finns inte någon yttre inspirationskälla, trots utvecklingen i Östeuropa och i Italien. Inte heller kan Trump tjäna som sådan, även om vissa lite krampaktigt försöker framställa honom som ett sådant hot. Han gör sig bättre som clown i ett nöjesfält, eller som pappgubbe att kasta bollar på.

Rättsväsendets självständighet kan ifrågasättas. Ann Heberlein har visat hur oförklarligt olika rätten har dömt i våldtäktsmål. Massmedia verkar ha haft en tydlig inverkan.

För att rättsväsendet skall klara sin uppgift måste det också kunna stå emot varje påtryckning. Det gör det inte idag. Vittnen vågar inte tala. Polisen klarar inte sin uppgift. Den är vanmäktig. ”För varje man som skjuts… står det 10–15 stycken bakom som är beredda att kliva in.”

Våldsmonopolet fungerar alltså inte längre. Den enskilde är utan skydd. När börjar han då beväpna sig, för att skydda sig mot de redan väl beväpnade brottslingarna?

Propagandan, i form av en statlig lögnproduktion är allvarligast. Gång på gång upprepar statliga företrädare uppenbara lögner, som underlättas av att massmedia svikit sin roll som oberoende granskare. Senast idag (tisdagen den 18/12) gav SvD ett uppenbart exempel. Jämför det med denna redogörelse.

Löjlig är den nygamla antisemitismen i sin uppenbara orimlighet – men den förekommer i allt större utsträckning, som en följd av den muslimska invandringen från länder där befolkningen är marinerad av offentligt sanktionerad antisemitism. Som vi sett är det störta partiet anfrätt av denna vanföreställning, men också i andra partier har den dykt upp. I Malmö, länge styrt av socialdemokrater, har judar svårt att vistas och bo.

Invandringen är ett mycket tydligt exempel på hur statens företrädare, också regering och riksdag, har fastnat i sina egna lögner. Skolan är ett annat. Misslyckandet där är så stort att ingen offentlig företrädare vågar vara ärlig och beskriva situationen som den är, och utifrån denna beskrivning föreslå verksamma förändringar. Man fortsätter med samma gamla duttande. Kriminalpolitiken är ett tredje område. En förklaring till det offentliga tigandet och bortförklarandet är förstås att invandringen är en väsentlig orsak till det eländiga tillståndet också på dessa områden.

Alla dessa tillkortakommanden tvingar det offentligas företrädare till ett fortsatt ljugande. Det är deras enda försvar. I detta ingår att svartmåla motståndare. Länge, och i vissa fall fortfarande, betecknades invandringens motståndare som lögnare när de förde fram uppgifter, fakta, som inte passade i den offentliga bilden. Massmedia understödjer i allmänhet det offentligas påståenden om allmänhetens ljugande och benägenhet att tro på lögner. Men också detta försvar för makten är dömt att misslyckas. Det finns för många alternativa sätt att föra fram information på. Statstelevisionen och de stora tidningarna har inte längre något monopol.

Naturligtvis finns det mycket av lögner och konspirationsteorier som produceras och torgförs på nätet. Dessa måste avslöjas och bemötas. Men av vem? De traditionella medierna har ju redan förlorat sin trovärdighet.

På framförallt denna punkt är alltså Sverige och dess demokrati illa ute. Propagandan förgiftar det offentliga samtalet. Och statens företrädare är de mest skyldiga. I vilken mån det därmed finns jordmån för en antidemokratisk utveckling får var och en bedöma.

27 reaktioner på ”Finländsk fascism – och svensk?

 1. Fredrik Östman skriver:

  Men du vågar inte skriva ut din slutsats att det är staten och media och muselmanerna som står för fascismen i dagens Sverige? SAP har alltid varit ett fascistiskt parti, grundat som det är på socialismen och på fackföreningsrörelsen. Nils Karlebys funktionssocialism kan inte särskiljas från andra former av fascism. Det är precis denna detalj som skiljer fascismen från andra socialismer, t.ex. kommunismen.

  Gillad av 5 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  ”Naturligtvis finns det mycket av lögner och konspirationsteorier som produceras och torgförs på nätet. Dessa måste avslöjas och bemötas. Men av vem? De traditionella medierna har ju redan förlorat sin trovärdighet.”

  Framför allt är det ”de traditionella medierna” som måste avslöjas och bemötas. Som konsument och medborgare kan man dock ransonera eller helt undvika att ta del av dem, om än inte undslippa tvångsfinansieringen av dem.

  Gillad av 4 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Det finns ändå en ”mörk materia” i Europas folk som liksom i universum inte syns men utgör den största massan. Det är alla som aldrig får en röst i massmedia eftersom de sköter sig själva, inte ser sig som ett offer, inte ropar på hjälp utan biter ihop och kämpar på. Några få av dessa har nyligen ändå gått ut på torgen iförda gula västar.

  Men de kunde vara miljoner bara i Sverige.

  Det skulle vara intressant att veta om en massmanifestation skulle förändra något även i Sverige, om våra makthavare skulle förstå och ändra något eller bara bli ännu mer rigida i sin övertygelse att DE har rätt och alla andra FEL.

  Idag härskar den sluga dumheten fullständigt i deras kretsar, och mot den kämpar gudarna som bekant förgäves.

  Demokratin är som en trasig luftmadrass; om någon inte ständigt pumpar är den inget att ha längre.

  Gillad av 8 personer

 4. Ulf skriver:

  Att Tyskland anfrättes av fascism anser jag vara en annan myt. Istället var det nationalsocialism. Media undviker förstås rörelsens riktiga namn och använder nazism istället för då låter det mer ”höger”. Men om man sätter sig in i ideologin kan man med lätthet se att det handlar om en nationalistisk socialism om än väldigt förvirrad pga av att en förvirrad man skrev den. Den har dock inga kopplingar alls till fascismen. Fascistiska länder som Francos Spanien samarbetade med Hitler men notera att Spanien inte gav vika för vad som helst. Landet var ett av få dit judarna kunde komma och därifrån fly vidare. Det kan man inte säga om neutrala Schweiz eller de flesta andra länder vid den tiden i Europa. Så att bunta ihop socialism med fascism blir helt fel. För övrigt ett ämne som det borde doktoreras på av någon som verkligen klarar av att neutralt sorterar upp skillnader och likheter.

  Gillad av 7 personer

 5. Thomas Ek skriver:

  Vårt Public Service måste skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få ordning på vårt samhälle annars.

  Vårt nya Public Service som skall ha till uppgift att återge Sanningen, – om vad som faktiskt sker i våra samhällen med omvärld bör förslagsvis inrättas genom en kommitté som leds av en domare. Därefter övervakas av en panel bestående av ett antal välrenommerade domare, – en modell som premiärminister Benjamin Netanyahu tagit fram.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Vad som är sanning, finns det olika uppfattningar om och därför kan förslagsvis eventuella skattemedel till public service -kanalerna fördelas på de folkvalda som får köpa programtid för att förmedla sin bild av läget och vad som bör göras åt det.

   Gilla

 6. gmiksche skriver:

  ”I vilken mån det därmed finns jordmån för en antidemokratisk utveckling får var och en bedöma”. Lite väl tamt uttryckt. Vi är ju redan inne i en antidemokratisk utveckling ovanifrån. Eftersom neutral information – eller att alla röster ska kunna göra sig hörda på samma villkor – inte bjuds på i de informationskanaler som når menigheten. Den härskande politiska och mediala klassen förmenar medborgarna denna demokratins grundbult. Den antidemokratiska utveckling som Anders Leion åsyftar är inte en reaktion mot demokratin utan mot dess vrångbild som prackas på oss.

  Gillad av 5 personer

 7. Klok man från Xinjiang, handlare i mattor vävda av särkmans hand, soppa mot bölder lagar med många ingredienser ibland, soppa sörplas av danske man, tungan bränner som fan, röda frukter i soppans varma vand, att föredra, kallbrand skriver:

  Jag tycker en komponent saknas i analysen, vi måste gå till tiden för demokratins uppkomst för att förstå, för demokratin och friheten gick från början hand i hand med att medborgare tog ansvar för det som var deras med våld, det var inte fascism, det var motsatsen.

  Varför sprider sig islam i Europa, men inte lika snabbt i USA, varför byggs det moskeér med böneutrop trots att folk inte vill, varför får kulturella sedvänjor som vi ser som barbariska sprida sig, varför sker allt fler terrordåd, kriminella nätverk breder ut sig och övergrepp på kvinnor blir allt vanligare, varför låter vi islam sprida sig i politiken och varför går en allt större del av välfärden till invandrare, inte minst muslimer? Det kanske bästa exemplet, varför har organiserade våldtäktsnätverk som våldtagit tusentals vita utsatta flickor i England fått hållas, med politikers, journalisters, socialarbetares, rättsväsen och polisens goda minne? För mig är så var det fram till nyligen omöjligt att förstå, hur kan detta barbari tillåtas fortgå i årtionden och varför kände inte den breda massan i England till det, och varför är inte detta känt som den värsta skandalen i samtida Europa? Varför torterar den engelska staten Tommy Robinson? Varför fortsätter massinvandringen trots att Europas folk inte vill ha den och trots att nya politiska partierna växer och växer och hotar den sittande politiska hegemonin? SD har nu 20% och jag gissar att utan stigmat så hade 20% till röstat på dem, kanske 30%, varför fortsätter etablissemanget en politik som gör att de partier de hatar växer?

  Svaret är det våldskapital man besitter. I USA förstår man vikten av att ha en beväpnad befolkning för att hålla makten i schack, det är inskrivet i konstitutionen, det vi ser i Sverige och Europa nu kan sägas vara en avart av detta, ett vakuum som fylls av en importerad grupp. Den europeiska demokratin uppstod just genom att fria medborgare organiserade sig och gick i krig, mera effektivt än världen fram till dess skådat, för över 2500 år sedan i Grekland. Demokratin uppstod för att män försvarade sin egendom och sitt land och utvecklingen av demokrati och västlig krigföring gick hand i hand. Författarna till den amerikanska konstitutionen visste var demokratin kom ifrån, från hopliter som organiserade sig i falanger, i Europa så har vi glömt det. Kärnan i demokratin är krig och våld, initierat av folks fria vilja.

  Gillad av 5 personer

 8. Klok man från Xinjiang, handlare i mattor vävda av särkmans hand, soppa mot bölder lagar med många ingredienser ibland, soppa sörplas av danske man, tungan bränner som fan, röda frukter i soppans varma vand, att föredra, kallbrand skriver:

  Forts från ovan

  Därför tror jag att utvecklingen nu mot miliser och medborgargarden är en oundviklig och kanske också demokratiskt den mest önskvärda utvecklingen, det har uppstått en obalans i demokratin, vi kämpar med att förstå hur det har kunnat bli så här, men svaret är ganska uppenbart om man vågar se det i ögonen, en sida är våldsam och breder ut sig på andras bekostnad, och staten, räddhågsen och skyldig till detta från första början, gör inget, eller rentav står på det nya framväxande våldets sida, än så länge genom att vara passiv och se bort, men att folk som pekar på detta fängslas, från Tommy Robinson till gamla damer i Sverige, är ett första tecken på att staten väljer de våldsammastes sida, och än så länge så är detta invandrarna. Detta måste balanseras, så det vi nog ser nu det är hur en politisk generation som endast upplevt fred tvingar våra barn och barnbarn att lära sig slåss organiserat återigen, för att frihet och demokratin skall kunna återvinnas. Detta tror jag är det vi ser. Våldet måste återigen komma under folks kontroll, under demokratisk kontroll. Våra politiker har velat detta, de har importerat röster för att vända en politisk utveckling mot populism de själva har startat i en kapplöpning med tiden, därför kommer de absolut inte att stoppa massinvandringen, och nästa steg blir nu, då de uppenbarligen uppmuntrar snarare än stävjer det importerade våldet mot Europas urbefolkning så skapar de nästa reaktion efter populismen, nämligen att Europas folk åter måste organisera sig nedifrån och upp, av egen fri vilja för att försvara sig.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hoplit

  Gillad av 6 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Klok man (och allt klokare), javisst! Det måste börja nerifrån igen. Atomiserade individer klarar sig inte, så man måste hitta gamla sociala gemenskaper eller skapa nya. Den enklaste nya formeln kunde vara: ”kooperativ” + ”organisk, traditionsskapande konservatism”. (Jag tror att socialismens kardinalfel var att slopa frivilligheten och det knepiga samarbetet på markplanet för att i stället försöka omstörta alla ovanliggande nivåer och med tvång skapa ett nytt samhälle och en ny människa. Dessutom förgiftades alltihop av förljugenheten, elitismen, maktgirigheten och bristen på verklighetskontakt).

   Om det skär sig i den skisserade nya gemenskapsformen på grund av människans ofullkomlighet behövs ett starkare ledarskap. För att hålla grälmakarna och ledaren på mattan behövs sedan också en sorts religiös kupol (och normer), men då uppstår gärna ett avskilt prästerskap och religionen kan bli så rigid att utvecklingen hämmas. Mental och genetisk inavel ställer till ytterligare problem, förutom alla de materiella försörjnings- och fördelningsbekymren. Så hur man än vänder sig och hur och var man än lever tvingas nog även eremiten och anarkisten hitta sociala lösningar på de eviga samhällsfrågorna.

   Gilla

 9. Tritonen skriver:

  Toppjournalist på Der Spiegel avslöjades som producent av fake news. För att få en balanserad bild av utvecklingen i omvärlden måste man ta del av både PK-media och alternativmedia, samt se och värdera med egna sinnen. Man måste också lära sig att avkoda MSM-begepp som ”ungdomsgäng”,
  ”stök”, ”strulpellar”, intetsägande, om ens något, signalement på brottslingar, ”svensken”, ”boråsaren” etc.

  Gillad av 6 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Ja alla som har talat om lögnmedia har nu fått vatten på sin kvarn. I åratal har denne ”journalist” vunnit priser för sina alster. Der Spiegel får svårt att i fortsättningen kunna framställa sig som seriöst. Ännu har inte de svenska ”journalisterna” avslöjats för de troende.

   Gillad av 3 personer

   • Klok man från Xinjiang, handlare i mattor vävda av särkmans hand, soppa mot bölder lagar med många ingredienser ibland, soppa sörplas av danske man, tungan bränner som fan, röda frukter i soppans varma vand, att föredra, kallbrand skriver:

    Vi minns Sandviken och Boden, små under.

    Gillad av 1 person

 10. Lars-Olof Svensson skriver:

  Ingen har varit värre ute än DNs Kristina Lindkvist när det gäller att dra paralleller mellan Tysklands trettitotal och Sverige. Likheterna består enligt Lindkvist i SDs framväxt. Hon hade sett filmen Cabaré och då gick detta ljus upp för Lindkvist, skribent på DN Kultur.
  Hur likt är då Sverige 2019 Tyskland på trettiotalet? Veckorna efter den 18 november 1918 kom mellan 4-5 miljoner man hem fronterna till Tyskland. De var vana att gå i uniform och lyda och dessutom krigsskadade. Revolution bröt ut i Kiel, Hamburg, Berlin och Munchen där de röda tog makten (men genast röstades bort i första fria val). Sedan kom hyperinflationen som gjorde medelklassen utfattig. Versailles-avtalet hatades, bl a för att skulden för kriget ensidigt lades på Tyskland och för att fransk trupp tog kolgruvorna i Saarlandet i pant. Wall Street-kraschen medförde att världshandeln sjönk med 70 % och att arbetslösheten i Tyskland steg till 50 %. Politiskt motverkade tyska kommunistpartiet, som stod under Stalins befäl varje försök till försoning med Frankrike. Kommunisterna motarbetade också tyska Socialdemokraterna, som gjordes till huvudfiende. Socialdemokraterna var den enda kraft som hade kunnat motverka nazismen men försvagades av kommunisternas krypskytte.
  Ja, hur kan två epoker vara mera olika. Ändå tjatar media om ett nytt trettiotal.

  Gillad av 2 personer

 11. Konservativ skriver:

  Märkligt det där. Ju längre tiden går från två uråldriga regimer. Och desto sämre det liberala samhällsbygget går. Eller snarare, ju längre den liberala samhällsförstörelsen fortskrider. Desto mer snackar liberalerna om ”fascism”.

  Liberaler bryr sig inte ett smack om yttrandefrihet eller folkstyre eller föreningsfrihet eller rättvisa spelregler i samhället. De skapar fler och fler lagar och praxis för att inskränka yttrandefriheten, att förvägra folk med fel åsikter tillgång till det allmänna. Och samtidigt detta eviga prat om ”fascism”. Precis som liberalen Macron i Frankrike blir liberalerna över hela Europa alltmer avskydda. Och de reagerar precis så som de anklagar ”fascisterna” för att vara.

  Gillad av 2 personer

  • Aristokrati skriver:

   Ja. Dessa så kallade liberaler står på konservativa jättars axlar, men vägrar att inse det – och krossar alla som vågar nämna relevanta fakta. Så liberalt. Hur länge ska svansen tillåtas vifta med hunden?

   Gilla

 12. Konservativ skriver:

  De två uråldriga fascistiska regimerna i Europa blev störtade av utländsk invasion från bombliberaler. Men min tro är att liberalerna kommer störtas av folkliga uppror. Stämmer inte det till eftertanke? Vilka är dessa liberaler? Och vad vill de? Vad är de ute efter, egentligen? Att man inte kan tro ett enda ord som de säger, det är ju tydligt. De förvrider ju alla ord till sin motsats och ingenting är heligt för liberalerna. Så vad vill de? Vad är de ute efter?

  Gillad av 2 personer

 13. Klok man från Xinjiang, handlare i mattor vävda av särkmans hand, soppa mot bölder lagar med många ingredienser ibland, soppa sörplas av danske man, tungan bränner som fan, röda frukter i soppans varma vand, att föredra, kallbrand skriver:

  Nu kräver regeringen besked! Man vill veta om män med håravfall är barn! För mig personligen kvittar det, är de gamla nog för att våldta så räcker det gott för mig.

  Gillad av 1 person

 14. Observatör skriver:

  Få begrepp är så missbrukade som begreppet ”fascism” som dag tycks betyda ungefär vad som helst som den talande inte tycker om. Begreppet är användbart om man diskuterar Italiensk politik mellan 1919 och 1945 men knappast annars. Många politiker utanför Italien har förespråkat fascistiska principer som blandekonomi, kvinnlig rösträtt och starka politiskt styrda fackföreningar. Man bör dock inte använda begreppet fascism om dessa då begreppet kommit att belastas med en känslomässig belastning som gör det oanvändbart i den nutida debatten.

  Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Vore värdefullt om du kunde läsa den text om vår tids globalistiska fascism som jag skrev på DGS 8 november och ge synpunkter på innehållet. Du behöver inte alls spara på kritiken, men håll i minnet att den är ett genomtänkt försök att vrida den osakliga fascism-stämpeln ur motståndarnas händer och samtidigt kunna kritiskt klargöra och beskriva vår samtid, vilket få av statsvetarproffsen vågar sig på. Skriv mitt namn i sökrutan här längst ner; artikeln heter ”Gästskribent Sixten Johansson: PK-korporatismen banar väg för globalfascismen”.

   Gillad av 2 personer

   • Observatör skriver:

    Hej Sixten. Jag har läst din artikel. Den var bra. Jag avråder dock från användningen av ordet fascist då ordet idag har lika många definitioner som användare.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack, Observatör! Du har rätt, men i det politiska samtalet kan vi inte komma förbi ordet ”fascist” och inte heller andra termers innehåll och användning ligger längre fast. Vi lever i en omvälvande tid, där all väsentlig dialog förutsätter att vi uthålligt preciserar vad vi menar med våra nyckelord och gång på gång frågar vad motparten menar och försöker få fram den tankestruktur där hans ord ingår. Det är mödosamt, men nödvändigt för förståelsen och för att upptäcka missförstånden och de logiska bristerna i tänkandet.

    Gillad av 1 person

 15. olle reimers skriver:

  Globalfascism är den helt adekvata beteckningen på ansträngingar som pågår i den riktningen sedan lång tid tillbaka.

  En av de viktigaste ingredienserna i Mussolinis egen nationella socialism/kommunism-variant var just att alla större företag skulle inordnas under det statliga intresset.

  Globalfascismen ska heta just det därför att det slutliga målet är att samla all verklig makt i ett antal globala företag som kan verka globalt utan nationella eller fackliga restriktioner. Det man bör komma ihåg i sammanhanget är att de viktigaste företagen redan kontrolleras av en mycket liten elit; samma elit som givetvis driver frågan om en New World Order allt intensivare, mer djävulskt och hänsynslöst än någonsin.

  Det tycks som om striden går mot sin kulmen eftersom vanlga människor i allt större utsträckning börjar genomskåda de lögner som har serverats oss via de av dem kontrollerade medierna under sextio års tid. Vi lever i intressanta tider!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.