Samma gamla nödvändiga analys igen

Patrik Engellau

Lars Anders Johansson, bland annat chefredaktör på Smedjan, skriver ofta artiklar som förtjänar en större läsekrets – jag vet inte hur många som läser dem, men de förtjänar i alla fall en större läsekrets – till exempel den här som ställer en relevant fråga:

På vems sida står egentligen staten: de laglydiga medborgarnas eller de kriminellas? Frågeställningen aktualiseras gång på gång när man följer de rättsvårdande myndigheternas göranden och prioriteringar. Som vi har skrivit tidigare här i Smedjan tenderar myndigheterna vid oroväckande många tillfällen i första hand prioritera brottslingars väl och ve medan brottsoffren faller mellan stolarna.

Johansson kommer fram till 1) att staten står på de kriminella sida eller i varje fall anser dem likaberättigade med de laglydiga medborgarna – ”Den som försvarar sig själv och sin familj i sitt eget hem behandlas av myndigheterna likadant som inkräktaren” – samt 2) att den svenska lagstiftning som tillåter detta är ”principiellt och moraliskt felaktig”.

Hear, hear. Så tycker jag också. Men för en person som jag, som gillade att i barndomen plocka isär klockor för att upptäcka deras hemlighet, räcker det inte med detta uppriktiga och rättmätiga fördömande av de rådande förhållandena. I stället vaknar min inre rumpnisse och frågar sig som vanligt ”Voffor gör di på dette viset?”. Ty den förefintliga ordningen – att staten står på de kriminellas sida mot medborgarna eller i varje fall verkar oförmögen att prioritera de senares intressen framför de förras – är ju en skrattretande, om den inte skulle vara så skrämmande, anomali i det västerländska rättssamhället som vi känt det. Sedan Thomas Hobbes skrev boken om det statliga våldsmonstret Leviatan, som för medborgarnas frid snabbt och obevekligt skulle ingripa mot kriminella störningar, så har medborgarna villigt betalat skatt för att kunna förse Leviatan med vapen, kraftfoder och andra livsförnödenheter.

I vårt samhälle är detta uråldriga system alltså upphävt. Det handlar inte längre om att medborgarna till varje pris ska skyddas från buset. Det första man lär sig av detta är att det inte längre är medborgarna som bestämmer i samhället ty om medborgarna faktiskt hade bestämt så skulle de ha beordrat Leviatan, som trots allt lever av medborgarnas pengar och är deras tjänare, att göra processen kort med buset.

Så det måste finnas någon annan som bestämmer i samhället , någon som tycker att medborgarna och buset ska likabehandlas. I varje fall ska den enas intressen inte sättas högre än den andras.

Det finns en sådan ”någon annan” vilket jag tjatat om till leda utan att det verkar göra intryck på samtiden, troligen eftersom tankegången går på tvärs emot den under så lång tid inövade föreställningen om att konflikten i svensk politik går mellan höger och vänster, mellan borgare  och socialister.

Denne ”någon annan” är ingen mindre än Sveriges nuvarande härskande skikt, nämligen politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex, alltså den miljonhövdade apparat som ägnar sina liv åt att göra goda saker för dem som makten utser till stackare och därför värdiga mottagare av maktens omsorger.

Så ser vi då hur vårt folk indelar sig i tre stora sociala grupper. Den första gruppen består av de anställda inom det härskande politikerväldet med vidhängande välfärdskomplex. (Att dessa är härskare betyder inte att alla nödvändigtvis lever i sus och dus; även på den absoluta kungamaktens tid fanns fattiga tjänare vid hoven.)

Den andra gruppen består av makthavarnas klienter, till exempel just brottslingar. Makten är till avsevärd del beroende av dessa klienter. Dels är de kunder hos välfärdskomplexet. Alla leverantörer gillar att ha goda relationer med sina kunder. Dels är det viktigt att klienterna allmänt i samhället åtnjuter respekt så att de enorma summor som avsätts för att ordna och tillrättalägga deras liv – varav ju en övervägande del går till välfärdskomplexets egen relativt bekväma försörjning (vilket förstår är själva syftet med upplägget) – inte anses illa förbrukade ty därigenom skulle stämningar i samhället spridas som kunde hota att rycka undan mattan för makthavarna.

En typisk sådan revolutionär och statsfientlig stämning är föreställningen att migrationen inte alls är lönsam för Sverige och att den aktuella klientgruppen kanske därför inte alls borde välkomnas. En sådan tanke är hädisk eftersom den ifrågasätter maktens hela affärsidé och därmed existensberättigande. En annan subversiv tankegång är att det daltas med kriminella. Den tanken är farlig för makten eftersom den skulle motivera helt andra attityder gentemot välfärdssystemets klienter än de som ligger bakom maktapparatens sagolika expansion. Att ge uttryck för sådana omstörtande idéer är att utmana makten. I andra tider hade sådant kunnat leda till anklagelser för högmålsbrott. Hos oss leder de till anklagelser för rasism, fascism och nazism och till försök till social utstötning.

Den tredje betydelsefulla samhällsgruppen är de nettoskattebetalande medborgarna som genom sitt arbete finansierar både maktapparaten och dess klienter. Makten, således politikerväldet och förvaltaren av politikerväldets affärsidé, alltså det välfärdsindustriella komplexet, måste här genomföra en besvärlig balansakt. Makten är beroende både av sina finansiärer och sina klienter. De är ekonomiskt beroende av finansiärerna, alltså nettoskattebetalarna, och ideologiskt beroende av klienterna eftersom klienterna hela tiden måste framställas för finansiärerna såsom värdiga de kännbara ekonomiska uppoffringar som krävs av finansiärerna för att hålla systemet på rull. Den som fattar detta begriper också varför Leif Östlings berömda diktum ”Vad fan får jag för pengarna?” väckte sådan avsky hos makten.

Den skenbara anomali som ligger i Johanssons observation att staten ofta respekterar sina klienters intressen framför den skattebetalande allmänhetens upplöses därmed inför våra ögon. Statens beteende beror inte på något tillfälligt misstag eller någon feltolkning av vedertagna moraliska principer utan är helt och hållet ett resultat av reguljär maktutövning. Det går inte att prata förnuft med makthavare om detta för det handlar inte om förnuft utan om deras maktställning. De kan inte talas till rätta, de måste flyttas undan.

88 reaktioner på ”Samma gamla nödvändiga analys igen

 1. Bo Svensson skriver:

  Misstanken har malt länge att det är kvinnlig rösträtt som är problemets kärna. – Ju grövre brott någon begått, desto fler attraktiva och villiga kvinnor ställer upp som sexpartner, verkar det som. – Är man redlig och vill fungera som en tillgång för sina medmänniskor, blir man bortvald till förmån för den som tvingar till sig rang och respekt genom hot och våld.

  Nu har kvinnorna och de feminiserade männen genom sitt numerära överläge öppnat för massinvandring av den sortens män de beundrar, medan de redliga får svara för deras försörjning.

  Gillad av 6 personer

  • Livet, Trump och allt annat skriver:

   Det är uppenbart att baksidan av kvinnlig rösträtt inte är välförstådd. Man kan säga att vi delvis ser resultatet av att kvinnor tar plats vid bordet.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag förstår inte vad denna analys grundar sig på. Vi har haft kvinnlig rösträtt precis lika länge som vi har haft allmän rösträtt. Vad tyder på att just kvinnornas rösträtt i sig har orsakat våra problem? Bara att de som grupp i genomsnitt röstar mer till vänster än männen och att de är långsammare på att ändra sitt beteende när grundförutsättningar ändrar sig räcker liksom inte. Samtidigt fick också hela den obildade och kulturlösa underklassen rösträtt, och den agerarpå liknande sätt men ännu mer utpräglat.

    Varför inte skylla på proletärerna snarare än på kvinnorna?

    Men har inte de som ändå styr vad som erbjuds och hur det erbjuds ett större ansvar? Varför blev Benjamin Disraeli ett undantag till höger i att tala till och tilltala underklassen?

    Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    Kvinnor har uppenbarligen andra preferenser vid val av politik, men jag tror att några enkla åtgärder, som en höjd rösträttsålder och krav på inbetald skatt för rösträtt är betydligt mer angelägna att diskutera.

    Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Hva med Reinfeldt & Co, da?!
    Det nytter ikke primært å skylde på kvinnene – man må også se på hele tidsånden og venstresidens propaganda gjennom tiår! Mødre og andre kvinnet i min barndom ytret ikke alle de sinnsvake utsagn vi hører nå for tiden! Våre mødre var voksne og ansvarsbevisste – de kunne sette grenser. Samme gjaldt våre lærerinner i folkeskolen.

    Nei, syke idéer har spredt seg i hele samfunnet, og begge kjønn abonnerer på dem. Postmodernisme og kulturmarxisme ble vel fremmet først av menn? Men kan godt tenkes st propagandaen nå for tiden retter seg særlig mot kvinner og deres ‘svake punkter’. I så fall står noen bak og ønsker denne utviklingen.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Försöker igen, – har dålig uppkoppling här, så mina inlägg når inte ända fram:

   Det krävs en radikal ändring av reglerna: Direkt makt för skattebetalarna över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål och krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet ute i samhället.

   Garanterna får då betala kriminalitetens totala kostnader i proportion till vad deras klienter ställer till med, medan skattefinansieringen kanaliseras som hjälp med brottsförsäkringskostnaden till dem man känner samhörighet med.

   Gilla

  • Richard skriver:

   ”det är kvinnlig rösträtt som är problemets kärna”

   Ja, det är en väldigt stor del av problemet. Men den egentliga problemkärnan är att vi blev bofasta för ca 10.000 år sen. Sen dess har vi haft komplexa samhällen där människor inte varit fria. Komplexa samhällen måste ha hierarkier med makthavare som fattar beslut. Och makt korrumperar. Alltid, utan undantag!

   Vi kan tillfälligt skapa ett lite mindre ofritt samhälle med lite mindre korruption men det det är bara fluktuationer. Ofrihet och korruption är regeln. Ett samhälle präglat av frihet och rättvisa är inte möjligt. Den som drömmer om det behöver vakna från den illusionen.

   Gillad av 4 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Ju perfektare rättsordning-marknadsekonomi, desto mindre utrymme återstår för det godtyckliga maktutövandet.

    Gilla

   • Richard skriver:

    ”Ju perfektare rättsordning-marknadsekonomi, desto mindre utrymme återstår för det godtyckliga maktutövandet.”

    BO, tyvärr löser det inte problemet. Vem ska vakta väktarna? En rättsordning upprätthålls av makthavare – och makthavare korrumperas. Det kan hålla ett tag men inte i längden.

    Gillad av 3 personer

   • Richard skriver:

    Även stora kapitalägare är stora makthavare och korrumperas därför. T.ex. skapar de monopol med ojusta metoder, korrumperar rättsapparaten o.s.v.

    Gillad av 3 personer

   • Pelle skriver:

    Intressant frågeställning faktiskt, Tina. Finns det incels på riktigt? Ärligt talat har jag faktiskt svårt att tro det. Är det ens möjligt att hamna i en situation där någon blir ratad av de skrikiga 250-kilospjäser med grönt hår som nu till så stor del befolkar våra menscertifierade offentliga rum? Tappar man inte innehållet i begreppet ratad helt med de betraktelsesättet? För att någon ska kunna bli ratad måste det ju finnas åtrå. Jag skulle snarare tro att det handlar om brist, en brist som enkelt kan åtgärdas genom kontakter i Ryssland, Ukraina, Thailand, Filippinerna eller andra ställen där åtrån och den ömsesidiga uppskattningen kan gro och frodas.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Skulle jag odla bitterhet, vore det för att inte tidigt ha insett att kvinnor är mascosister och söker män som kan kränka dem. – Även de änglalika.

    Gillad av 1 person

   • Livet, Trump och allt annat skriver:

    Tina, det är ju så att kvinnor i mycket högre grad än män röstar på en politik som medför att de mest kvinnofientliga kulturerna sprider sig. Det yttrar sig också på andra sätt, idag läste jag om två bestialiska halshuggningar av två unga skandinaviska tjejer i Marocko. På mig verkar det som kvinnor är väldigt dåligt skickade i att bedöma risker.

    Gillad av 5 personer

   • Johan skriver:

    Tina…se det som en tankelek. Vad hade hänt om inte kvinnorna röstat i nästa val? Eller… Om inte männen röstade…Lek med tanken.

    Gilla

   • Dansk mand, med bölder på fot och hand, vaknar upp, tror hans huvud rullar andra i bland, i blodig sand i samarkand. Nej, livets låga brann, solen skyms av bergets rand, ögonen bedrar lite Grand, näsan vet, ett berg av kamel minsann skriver:

    @johan, det är en intressant tankelek, hade vi förbjudit män att rösta så tror jag Sverige upphört som land inom 10 år, vi hade fått ett kalifat inom 5, sedan hade något grannland gjort något åt saken.

    Gillad av 3 personer

   • Lev Barkland skriver:

    En analys som jag brukar göra (och inte bara jag förresten) är att se hela mångkulturprojektet som ett stort ”shit test”. Ett test av det svenska manskollektivet utfört av kvinnorna.

    Det är naturligt av kvinnor att testa ingruppens män. Att bjuda in män från en annan stam för att se om de egna männen är stridbara, om de står upp för det som är deras, om de förtjänar lojalitet eller om de lika gärna kan bytas ut. Historiskt har en majoritet av alla kvinnor som blivit vuxna också blivit mödrar, men endast en liten del av männen blivit fäder. Män är utbytbara. En naturlig konsekvens av att kvinnokollektivet får mer inflytande är att de kan utmana männen genom att bjuda in konkurrenter till middagsbordet.

    Så visst, visst är det kvinnorna generellt sett som har agens i detta. Men vi skall inte glömma att det är de svenska männen som failat testet. Kapitalt. Vad män i en livskraftig och stridbar kultur skulle göra då de utsätts för ett sådant test är att bestämt kliva in och reda upp situationen. Varför var inte 30 tusen svenska män på mynttorget och protesterade? Det hade fortfarande bara varit en liten del av alla familjeförsörjande fäder i storstockholm. Mynttorget, förresten. Det skulle aldrig ha gått så här långt, vändningen skulle ha kommit för länge sedan. Om Svenskarna hade livsvilja som nation och folk. Den svenske mannen är trött. Saknar självkänsla och vilja till reproduktion (generalisering naturligtvis).

    Men min slutasats är. Jag är absolut för en evolutionsanalys, att titta på kvinnlig grupp-psykologi, tror att det har stort förklaringsvärde. Men den analysen friar inte männen på något sätt.

    Gillad av 3 personer

   • Tina skriver:

    Intressanta svar på min kommentar… Antisemitism är förbjudet här på sajten, och till viss del rasism likaså. Fullt begripligt. Dock har jag aldrig förstått varför sexism är fullt acceptabelt. Kan tillägga att jag begrep det tillfullo som tonåring i Paris på 1970-talet. Och det var inte fransmännen det handlade om. Res och lär.
    Och ja, naturligtvis har jag varit i Marocko också. Hade det jättebra bakpå en moppe utanför byarna i Marrakech. Man bör alltid ha bekantas bekanta på resa, då är man på sätt och vis deras ansvar, och inget ont händer. Men med internet har det gamla hederliga sättet att färdas försvunnit.

    Med tanke på mängden av kommentarer från åldrande incels bör sajten framgent döpas om till ”Det misogyna samhället”.

    Gilla

   • Johan skriver:

    Tina…Du raljerar nedsättande med ”incels”…döper samtidigt om sajten till ”det misogyna samhället”. Inga argument bara etiketter…Skulle vara intressant att höra vad du anser om evolutionär biologi istället.
    Om jag skulle använda din terminologi är alla kvinnor jag är oense med en ”nucka”. Det skulle aldrig falla mig in att kalla dig en nucka, Tina. Vad skulle det vara bra för? Inte får det mig att må bättre…

    Gilla

  • Linden skriver:

   Kvinnorn får betal sitt pris
   Skandinaviska tjejer har fått huvudena avhuggna i Marocko – ”avrättade av islamister”

   Marockansk resebyrå gör sig lustig över unga kvinnornas död – ”specialrabatt på nästa resa till Marrakech”

   Hatet mot oss vita är gränslöst. Och det folket släpper vi in i parti och minut.
   Att dådet skedde utanför marrakech kan man se som ett omen.

   Och sjuklövern med sina hejdukar på statstelevisionen mörkar och lägger locket på.

   Eller ta HMF lagen, ingen utlänning kan dömas enl. den. Lagen skriven av sjuklövern och är ren diskriminering av infödda svenskar. Och så ser det it över hela linjen.
   Och våra surt förvärvade slantar hittar de på alla upptänkliga sätt att komma åt. Nu senast skattefinansieringen av statsmedia där man inte ens får anstånd efter sitt frånfälle.
   Satans folkförrädare.

   Gillad av 6 personer

   • Dansk mand, med bölder på fot och hand, vaknar upp, tror hans huvud rullar andra i bland, i blodig sand i samarkand. Nej, livets låga brann, solen skyms av bergets rand, ögonen bedrar lite Grand, näsan vet, ett berg av kamel minsann skriver:

    Kanske lite inspiration från Ture Sventon, mattbombning.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Ugjerningene er grufulle, men det er en god del marokkanere som har ytret sin fortvilelse over det som har skjedd – også på Facebooksiden til den norske kvinnens mor.
    (NB. Dette er ingen bagatellisering av jihad-terroren fra min side!)

    Dessverre er Marokko blitt et farlig transittland, mange som kriget for IS, er kommet tilbake til hjemlandet. En del av disse tenker seg videre til Europa/Spania over stredet ved Middelhavet. Dette kan også gjelde jihadister fra andre land , de samler seg i Marokko i vent på å krysse.

    En fastboende mann i landsbyen nær hvor de to kvinnene ble drept, advarte dem kvelden før mot å campe i fjellet alene.
    Han gråt og var sterkt ulykkelig da han snakket med norske og danske myndighetspersoner. De fleste normale mennesker tar jo avstand fra jihad-slakt – det gjelder også de muslimer som ikke er helt skrudd i hodet. IS er ikke spesielt populære.

    Gilla

  • Mats skriver:

   Bo Svensson! Måste säga att det andas en tung bitterhet och avsaknad av kvinnor i ditt liv.
   Att ifrågasätta den kvinnligsa rösträtten, vilket fler gör i denna kommentarstråd, känns extremt stenålders och vida omodernt. Tror du finner mycket av ditt sätt att se på kvinnor och omvärld i hur du ser och förhåller till dig själv.

   Gilla

 2. Palle9 skriver:

  Patrik: en lysande analys, mycket klarsynt. När det gäller att dalta med kriminella, har väl Malmö kommun stått för ett övertydligt exempel när man försåg gängkriminella med en gratis lyxlägenhet i centrala Malmö, betald skidsemester i Åre mm. Allt medan de kriminella fortsatte med grov brottslighet (tanken var förstås att hjälpa dem till ett laglydigt liv). Här har faktiskt MSM i form av svt lokalnyheter Skåne stått för en utmärkt granskning:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/20225402
  Detta i en kommun, som mottager mångmiljardbelopp från andra kommuners skattebetalare genom den kommunala skatteutjämningsbidraget …
  Undrar när några reaktioner från svenska skattebetalare liknande de franska gula västarnas ska se dagens ljus? Här måste finnas ett fullt berättigat missnöje att utnyttja politiskt för ett parti som SD, det borde vara öppet mål.

  Gillad av 10 personer

 3. Johan skriver:

  Jag kallar det här fenomenet ”Feminiseringen av Sverige”. Björn Wiman och Peter Wolodarski är typiska representanter. Beta-hannar manövrerar ut alfa-hannar. Evolutionärt hållbart?
  Här är inget individens fel. Systemet skapar offer. Kriminella är offer. Sverige gullar med offer. Stackars våldtäktsmannen slipper utvisning…Ingen hålls ansvarig. Journalistkåren driver feminiseringen av Sverige. Opportunistiska politiker följer efter…
  Sverige är det modernaste, mest feminina landet i världen enligt worlvaluessurvey.org. Titta på Sveriges utveckling de senaste 20 åren. Jfr med Danmark. Uppe i högra hörnet… https://youtu.be/ABWYOcru7js
  Romariket höll i tusen år. 2 tusen år om man inkluderar Bysans. Feminina var de inte…

  Gillad av 12 personer

  • Livet, Trump och allt annat skriver:

   Jag tänker att spelet ändrats för att passa kvinnor, mindre aggressivitet bland goda män har gjort att ballongen bular ut ett annat ställe, de våldsammaste får hållas för kvinnor och Wolodarski kan inte hantera dem utan fokuserar på genus.

   Gillad av 3 personer

  • Dandersan skriver:

   Den kartan visar varför vi får så stora kulturkrockar!
   Att ta sig från nere till vänster upp till uppe till höger har tagit oss århundraden.
   För en Syrier så förväntas det ta något år.

   Gillad av 2 personer

 4. Seve Nilsson skriver:

  Så sant, kommer ihåg min uppväxt när den troende bjöd in byns fyllo till deras möten och startade med frågan, tror du på Gud och svaret var nej så var det slutdiskuterat och så jobbar etablissemanget i dag .Du ska inga andra åsikter ha än mina, punkt slut utan att bli tillsagt, håll käften!!

  Gillad av 1 person

 5. Göran Fredriksson skriver:

  ”Släpp fångarna loss” var en film som producerades när 68-vänstern började riva ner samhällsbygget. Så varför vara så förvånad ett halvsekel senare när 68-orna har haft den politiska makten i många decennier?

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   GÖRAN FREDRIKSSON — Just det! Patriks vanliga käpphäst skjuter fortfarande bredvid målet anser jag, i stället behöver man förstå detta som en slags kvasi-religiös sekt.

   Studentvänstern från 1968 bildade efter några år en sådan sekt, som vi känner under beteckningen ”PK-sekten” eller ”kulturmarxisterna”. En del använder termen ”vänsterliberala”, med inspiration från motsvarande rörelse i USA.

   Förhållandena var extremt gynnsamma för att en sådan sekt skulle uppstå. För första gången någonsin hade, tack vare den tekniska utvecklingen, en betydande del av ungdomarna nu möjlighet att skaffa sig en akademisk utbildning.

   Samtidigt hade kristendomens makt över själarna kraftigt urholkats.
   Resultatet blev att en stor grupp ungdomar nu var ute på grönbete, likt kreatur utsläppta ur ladugården. De skumpade omkring och var lyckliga i sin nyvunna frihet, och samtidigt var de mottagliga för diverse farligt nedbrytande tankegods.

   Resultatet blev, kort sagt, att många av dem blev smittade av olika slags ny-kommunistiska idéer — som för dem blev ett substitut för äldre generationers kristna tankevärld.

   Sedan tog de med sig sina vänsterextrema idéer in i yrkeslivet.

   Ofta hamnade de, genom sin utbildning, i universitetsvärlden eller i massmedia — där de hade enorma möjligheter att sprida sina idéer och värva nya generationer folk av sin egen sort.
   Vilka är det som vänsterextremisterna på SVT anställer, för att nu ta ett enkelt exempel?

   — Jo, givetvis anställer så’na som Hanna Stjärne folk av sin egen sort! Fattas bara att Stjärne skulle släppa in någon som röstar på SD! Tala om ”katt bland hermelinerna!”

   Och så rullar det på… Medelsvensson utsätts dag ut och dag in för denna vänsterpropaganda. Den nya versionen av det som förr predikades i kyrkan, helt enkelt.
   Och med samma effekt. Ända in i vallokalerna.

   Gillad av 7 personer

   • Redaktionen skriver:

    Det där är också sant. Makten måste ha en legitimerande ideologi. Till exempel ansåg sig den absoluta kungamakten vara tillsatt direkt av Gud. Makten måste också ha sina härolder och präster. Hos oss är PK-ismen ideologin – eller religionen, som du säger – och media prästerskapet.

    Patrik

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det var en perfekt storm. Flera olyckliga omständigheter samverkade: en stor kull, rikedom och säkerhet, en förhoppning om ett teknokratiskt lyckorike befolkat med ämbetsmän. En omständighet du inte nämner i detalj, men kanske syftar på, är insisterandet inom biologien att det inte finns något gruppurval hos människan. Darwin hade intuitivt insett att det nog gjorde det och skrivit ned det, och E. O. Wilson tog upp den fallna manteln 1975, men just vid tiden för Jätteproppen Orvar att indoktrinera sig på universitetet var uppfattningen den felaktiga. Detta leder direkt till nihilism och postmodernism, men även till insisterandet att allt annat är ovetenskapligt.

    Det är ingen slump att kampen mot postmodernismen förs av evolutionära psykologer som Gad Saad, Jonathan Haidt och Jordan Peterson. De är sociobiologiens och E. O. Wilsons och alltså även Darwins arvtagare.

    Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Vad jag vet, så var det Reinfeldt som anställde Hanna Stjärne. Kanske begrep han att hon skulle hjälpa till med hans förstörelseverk…?

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Göran F –
   Faget kriminologi oppsto vel på 70-tallet? To drivende krefter ved Universitetet her i Oslo var Nils Christie og Thomas Mathiesen, begge professorer. Mathiesen mente vi trengte ikke fengsler overhode – og Christie var for ‘dialog’ mellom mordere og offerets etterlatte. Snakker om naivitet!

   Ellers må nevnes (litt ondskapsfullt) at en del av Oslos narkomane begynte å samle seg i universitetshagen utenfor Kriminologisk institutt. Da tok det ikke mange dager før portene inn til hagen ble lukket og stengt!

   Gilla

 6. Jan Andersson skriver:

  En svensk lastbilsförare blev rånad i Sydeuropa på hela lasten. Polisen frågade:
  — Har du ingen pistol?
  — Nej, då kan man ju döda någon!
  — Ja, VI skulle inte säga nåt!

  Gillad av 3 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Den frågan har extra tyngd i Sverige.
   Den politiska makten ser till att vi inga vapen har.
   Jägare och s.k. sportskyttar är kartlagda och kontrolleras noggrant.
   Resten av oss är försvarslösa och så vill man ha det.

   Gillad av 3 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Precis så. Makthavarna måste bytas ut mot några som vill ha finansiärernas, skattebetalarnas, uppriktiga stöd i stället för att lura sig till det. Riksdagen kan halveras och valsystemet ses över. Staten måste få mycket mindre makt. Det vidhängande välfärdsindustriella komplexet bör halveras direkt. Och deras största klientkategori bör få ett sista bidrag med hemresebiljett inkl ett litet startkapital mot att inte återvända hit. De som redan är självförsörjande och verkligen vill bli svenskar undantaget.
  Det statliga presstödet bör dras in och public service bli privat betalkanal.
  För övrigt bör islam klassas som den odemokratiska religiös-politiska rörelse det är och inte omfattas av religionsfriheten. Man bör stänga moskéer och muslimska friskolor och dra in alla sorts bidrag till islamska föreningar och ”studieförbund”.
  Sverige bör lämna FN och även EU ifall man inte lyckas hårdbanta EU till en mindre samarbetsorganisation mellan Europas självständiga stater.
  Sedan kan vi börja ta itu med kärnverksamheterna och uppmuntra allt vinstmaximerande företagande. Samhällsinstitutioner och lagstiftning måste börja utgå från människors sämsta sidor för att kunna begränsa maktmissbruk. Man behöver slå fast att befolkningstillväxt inte i sig är något önskvärt. Vi behöver bara tillväxt i form av ökad individuell frihet och levande demokrati. Då går allt annat att lösa.

  Gillad av 10 personer

  • Kalle skriver:

   Den politiska slemsjukan är i full bom. Men nu kommer nya tider, räntehöjning, lågkonjektur utifrån övriga världen. Den segrerade, välmående medelklassen får det svårare att få ekonomin och konsumtionen att gå ihop. Den importerade populationen har och tar de flesta samhälliga stöden i anspråk. Vad händer frågar man sig yrvaket. Vaffö är det på detta viset??

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Eva Danielsson — Utmärkt! Till att börja med lämna FN, denna sammanrotning av diverse skurkstater!
   En korrupt organisation som Sveriges korrupta makthavare svansar för och frotterar sig med.
   Kaka söker maka! Samma gäller EU.

   — Här har vi redan ett utkast för att stoppa vanvettet och få tillbaka ett fungerande Sverige.

   Gillad av 6 personer

   • W skriver:

    Tyvärr bara en önskedröm så länge PKisterna har makten.
    Du har väl inte bommat att Marrakechavtalet skrevs nästan ordagrant på moderaternakansli
    mars 2014. Närvarande var hela moderattrojkan, så också Ulf Kristersson.
    Sverige blir de sista som ger upp FN.
    Reinfeldt har redan fått sin belöning.

    Gillad av 1 person

 8. Thomas Ek skriver:

  ”De kan inte talas till rätta, de måste flyttas undan.”
  Svenskarna saknar helt enkelt saknar kunskapen – insikten, – om vad det är som stjälper vårt samhälle. De vet inte vad PK-ism och det välfärdsindustriella komplexet är för något, – hur det funkar och med det faktiskt är ett samhällsstörtande maskineri. Dess anhängare är inte onda. De saknar helt enkelt kunskapen. Så frågan är, Hur skall man sprida kunskapen – insikten – som Patrik så pedagogiskt och lättförståeligt här på DGS klargör. Hur?

  Gillad av 2 personer

  • Elof H skriver:

   90% lär sig genom erfarenheter. 5% lär sig aldrig. 5% kan förstå utan egen erfarenhet. Så, tyvärr, det måste bli betydligt sämre innan det kan bli bättre. PK syftar till att störa (förstöra) folks förmåga att tolka sina erfarenheter. Är PK tillräckligt starkt förgör folk med glädje sig själva för att undvika att inte vara PK. Återstår att se hur start PK är i Sverige. Jag befarar det värsta.

   Gillad av 3 personer

 9. Fredrik Östman skriver:

  Analysen är bestickande, men den bortser från att de idéer som ger den vingar har tagits upp av stora delar av den nettoskattebetalande befolkningen. De ideologiska förklaringarna till att det ligger något gott i att det är så här, att det måste vara så här, kan i din modell lätt tolkas som efterkonstruktioner till förekomsten av VIK, men de har i själva verket skapat VIK. De är efterkonstruktioner, men inte till VIK, utan till människans rädsla inför det okända. Det postmoderna består i att de socialistiska och liberala efterkonstruktionerna samverkar i ett samhälle där de redan har skapat VIK.

  De socialistiska efterkonstruktionerna bygger på tanken att ondskan och godheten är distinkta fenomen i bemärkelsen att det inom politiken eller samhällslivet finns en god och en ond sida, och att man kan frälsa sin själ genom att sälla sig till den uppenbarligen goda sidan och hejdlöst angripa den onda sidan. (Dualism, manikeism, …) Detta orsakas av confirmation bias, tendensen till förhastade slutsatser och förstärker sig själv genom att angripa och begränsa det fria ordet.

  De liberala efterkonstruktionerna bygger på tankarna (i) att nettoeffekten av det okända ändå är positiv och (ii) att varje människa inom sig har hela sin värdeskala och meningen med livet och därmed kan leva ett fullgott liv även om han är omgiven av människor med helt andra värderingar, seder och bruk (vars nettoeffekt är positiv). Ett annat ord för liberalism är nihilism. Den orsakas huvudsakligen av survivorship bias, tendensen att bortse från kostnader som bärs av andra.

  Gillad av 6 personer

  • Dansk mand, med bölder på fot och hand, vaknar upp, tror hans huvud rullar andra i bland, i blodig sand i samarkand. Nej, livets låga brann, solen skyms av bergets rand, ögonen bedrar lite Grand, näsan vet, ett berg av kamel minsann skriver:

   Jo, visst folk har köpt dessa felslut, men många har oreflekterat dragits med, det är ändå skillnad på de som gått till ett hederligt arbete och inte haft tid och intresse att organisera sig, just för att man naivt litat på att de som gjort det velat väl, detta är ju den stora demokratiska myten som de som blev den nya överklassen förstod och snabbt utnyttjade. Det är en annan typ av människa som redan i unga år organiserar sig för att ”påverka” och tillförskansa sig fördelar. I det lilla, de flesta här påtar i trädgården själv, eller betalar dyrt, men de som har känningar hos moderaterna (som styr kommunen), de använder samma svindyra bolag som kommunen använder i sina egna trädgårdar. Parasiter var man än vänder sig.

   Mekanismen verkar inbyggd i demokratin, att den innersta drivkraften är att politikerna ser till sig själva och mer vill ha mer, och till sist så inrättas hela samhället efter det, som i Sverige. Det är väl därför USA stått sig bättre, man har haft parasiter, demokraterna, men på senare år så har dessa gjort gemensam sak med storfinans och delar av republikanerna, en ohelig allians som vi ser överallt nu som du väl beskrivit på din blogg (har aldrig sett en bättre beskrivning). I USA så har man dock en genomtänkt konstitution som agerade stoppkloss så att de som kommit i kläm kunde göra sin demokratiska röst hörd så Trump blev vald. Inte ens i England så verkar detta fungera, vi får se. Vad är lösningen? Kanske man bör studera forna brittiska kolonier, Singapore och Hongkong, parallellt med USA. Kanske du redat löst problemet?

   Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag vill instämma angående vad som saknas i krönikans analys. Nämligen vad som får den nettoskattebetalande medelklassen att anamma tankegodset i dagens PK-ismen, Häri förenas medelklassen med komplexet. På samma sätt som medelklassens värderingar negligeras så överdrivs i krönikörens analys betydelsen av det (materiella) egenintresset hos komplexet.

   Idéer, värderingar och känslor har betydelse. Dagens PK-ism skulle inte bestå om den inte talade till en stor del av befolkningen i detta avseende. Den som inte delar PK-ismen idéer och värderingar bör lägga betydande energi på att angripa det falska eller rent av förljugna i dessa. (Istället för att angripa dolda motiv.)

   Jag är benägen att tro att det finns större möjlighet att nå en person som är anfäktad av PK-ismen tankegods genom att diskutera idéer, värderingar och verkligheten snarare än att tala om för vederbörande att han/hon egentligen bara talar utifrån sitt (pekuniära) egenintresse. Eller bara är grundlurad.  Med den senare analysen som utgångspunkt blir förstås frågan hur samma egenintresse ser ut för krönikörens del?

   Gillad av 2 personer

   • Redaktionen skriver:

    Frågan varför många nettoskattebetalare anammar PK-istiskt tänkande är viktig och svårbesvarad. Det var likadant ”förra gången”. Socialdemokratiska ledare undrade varför en del proletärer inte tänkte som proletärer utan med motståndarnas begrepp och tankevärld. Någon socialist, kanske Lenin, uppfann begreppet ”falskt medvetande”.

    Självklart bestäms enskilda människors tänkande i allmänhet inte av ett pekuniärt egenintresse. De flesta tycker som de tycker för att andra tycker likadant. Men på gruppnivå är det lite annorlunda. När många människors tänkande vibrerar i takt finns det alltid, tror jag, något gemensamt ekonomiskt egenintresse som inte nödvändigtvis genomskådas av varje enskild deltagare.

    Patrik

    Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    Jag utgår givetvis mycket från mig själv. Trots att jag tycker hjärtligt illa om PK-ismen finns det ändå vissa element i den som tilltalar mig. Problemet är att dessa drivits in absurdum. Tror alltså att det finns vissa grunder som tilltalar många samt att detta är viktigt att förstå om man skall motarbeta dagens politiska absurditeter.

    Angående Lenins(?) ”falska medvetande” tycks det mig som något infördes för att försöka lappa ihop en i grunden felaktig analys.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Patrik, om du sätter likhetstecken mellan PK och välfärdssystemen dvs socialförsäkringar, pensioner, bostadsbidrag så finns naturligtvis ett pekuniärt intresse hos de som försvarar de systemen och kanske man kan härleda även tanken på att ha ett försvar dit om vi ser det som försvar för vårt sätt att leva inklusive välstånd. Sedan har du de som leder och ideologiserar dessa verksamheter och de har naturligtvis som alla andra ett pekuniärt intresse av sin egen försörjning.

    Kausaliteten däremot är knappast att välfärdsystem ger PK eller tvärtom. Det finns legitima skäl att skapa försäkringssystem för landets befolkning som inte har ett dugg att göra med att utöva makt. Det är skyddsmekanismer i en osäker värld. Det är gemensam och ömsesidig solidaritet.

    PK-maktens verktyg, är sannolikt inte direkt avsedda att försvara en elits intressen, utan de ideer om samhället som dessa eliter tror på och dessa ideer har en nyliberal och multikulturalistisk bakgrund, medan välfärdsystemen blir satta under press och nyliberaler vill minska ned dem och andra delar av eliterna vill försvara dem. Eliterna vilar alltså i toppen av samhället, på det kapitalistiska systemets övre platåer och det är produktionsförhållandena, för att tala med Marx, som lyfter dem och det är konflikten mellan löntagare och kapital bakom. Nettoskattebetalare….det är 2/3 delar av de arbetande, den sista tredjedelen betalar inte riktigt för vad de får ut det kallas inkomstomfördelning.

    Gilla

 10. Aurora skriver:

  Ebberödsbanlen. Bortsett från det välfärdsindustriella komplexet i modern tid så har vära rättspriciper en äldre historia också. En anklagad har rätt till försvar. Dock har denna tanke tagit överhand. Man lirkar med förmildrande omständigheter, förövaren förstod inte och andra rena ursäkter. En annan svårighet är beviskravet ’ställt utom allt tvivel’. Det är ju faktiskt ingen fast vetenskap utan kan göras subjektiv av domare och nämndemäm. Ytterligare en faktor är frågan om uppsåt. En del brott avskrvs helt enkelt därför att uppsåt kunde inte bevisas. Hurdå undrar man. Brottet begicks ju. Nä, de kriminella har kommit till sitt brottsparadis i Sverige. Blånekar man bara hela väger så går man fri. Tiderna har förändrats och det måste lagstiftningen också.

  Gillad av 7 personer

  • Christer L skriver:

   P E: ”Så det måste finnas någon annan som bestämmer i samhället, någon som tycker att medborgarna och buset ska likabehandlas. I varje fall ska den enas intressen inte sättas högre än den andras.”

   Det här är gammalt. Länge gällde i rätts-Sverige argumentationen att rättsväsendet inte agerar för den av brott drabbade medborgaren utan för staten. Staten som representant för alla medborgares rätt. Länge förekom sådant som skadestånd knappast alls i praktiken. Sedan ändrades denna uppfattning gradvis, troligen när jämförelser med rättsuppfattningar i andra länder blev tillängligare genom media. Men fortfarande gäller nog grundsynen att brott i första hand är ett problem för rättsstaten.

   Inte heller uppfattas den enskilde förbrytaren som som ansvarig i första hand. Kriminalitet ses enligt ännu rådande svensk vetenskaplig teori som symtom på orättvisor i samhället. Slutsatsen är då att samhället måste bli rättvisare, så kommer allt färre brott att begås; man ska inte skylla på förbrytarna – men viss hänsyn måste tas till känslobetonade föreställningar hos populasen.

   Gillad av 1 person

 11. Janne skriver:

  Sverige har blivit en anarko-tyrannisk stat, som uppvisar stor oförmåga i att kontrollera brottslingar och därför övergår till att i stället kontrollera offer och oskyldiga. Den svenska staten klarar fn inte ens av de mest basala uppgifterna i en nattväktarstat än mindre välfärdsstatens.

  Gillad av 5 personer

  • Pelle skriver:

   Tack, Janne! Du sätter ord på tillståndet i landet. Sverige är sannerligen en anarko-tyranni som fungerar som en omvänd nattväktarstat. Vi har femtielva övergödda genusinstitut som känner sig som offer och gråter ut i media – men inte polis, försvar och rättsvårdande myndigheter värda namnet för en modern västerländsk stat. Den fråga som alla svenskar dock måste ställa sig är om, och i sådana fall varför, de på något sätt bidrar till eländet. Alla måste rannsaka sin egen del och sitt eget ansvar för hur geggan kan motarbetas. Det går att mobilisera motstånd i små, små steg och beståndsdelar som till slut kommer att skapa en kraft som sveper bort galenskaperna. Jag är övertygad om att vi en dag kommer att få se Annie Lööf, Dan Eliasson, Peter Wolodarski, m.fl. på plats i Finspång.

   Gillad av 1 person

 12. Göran Holmström skriver:

  Ur detta daltande kommer det inget gott. Allt har en brytpunkt och ett gränsvärde.
  När det överskrids så kommer ofelbart en reaktion, den kan ta ett år eller tio år.
  Men politiker och media bär det fulla ansvaret i denna onda saga.
  Frågan är om dom kommer ta ansvaret och städa upp röran, när” Skiten träffar fläkten”.
  Tror inte det, vi har varit utan regering en bra stund för att man inte kan enas, bara det säger allt.

  Gillad av 2 personer

 13. Jari Norvanto skriver:

  ”Så det måste finnas någon annan som bestämmer i samhället , någon som tycker att medborgarna och buset ska likabehandlas. I varje fall ska den enas intressen inte sättas högre än den andras.”

  PK-dogmen ‘Allas lika värde’ i sin prydno…

  ”En typisk sådan revolutionär och statsfientlig stämning är föreställningen att migrationen inte alls är lönsam för Sverige och att den aktuella klientgruppen kanske därför inte alls borde välkomnas.”

  KOA gör en intressant utvikning om skuldfinansierad BNP-expansion genom massinvandring av konsumenter i sin senaste essäistiska krönika – ‘Pengar som inte finns’:

  https://morklaggning.wordpress.com/2018/12/17/pengar-som-inte-finns/

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Definitiv ordning på bank och finans får man genom att makten över kreditgivningen tas över av spararna. – Allt blir mycket överskådligt, om man tänker sig ett primitivt system och det vi har, liknar ett där någon leker bank och delar ut papperslappar att handla för mot ränta till lättlurade som inbillar sig att de är något värda och sedan själv blir rik, mäktig och bekymmerslös.

   Så länge de banker vi har nu accepterar varandras skulder, kan svindeln pågå och de tar hand om räntan på samtliga värden som kan belånas vilket som bekant även omfattar våra framtida förväntade inkomster.

   https://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0

   Gilla

 14. Östrahult skriver:

  Samma mönster går igen överallt. Idag kan läsa om vilka kraftiga subventioner som erbjuds av regeringen till de jättestora IT-företag som ska etablera serverhallar i Sandviken och Gävle. I stort sett hela energiskatten tas bort samtidigt som den privata kunden får betala 43,38 öre per kilowattimme, inklusive moms i energiskatt. Mar hjälper alltså Google och Facebook m fl som är på väg att införa Orwells 1984, har jättevinster och betalar inga skatter.

  ”Tack vare den storskaligt utbyggda vattenkraften kan man också marknadsföra tjänster ut mot kunden med att de drivs på förnybar el.” Man skänker alltså bort den förnybara elen och låter vanligt folk använda ”sämre” el, vilket motiverar att pressa medborgarna ännu mera.

  Gillad av 3 personer

 15. Björn skriver:

  Slutsatsen av ALLA analyser säjer samma sak; de nu styrande kommer ALDRIG att ändra ståndpunkt, de måste bytas ut!!! Och det kommer inte att räcka med nån j-a ”osthyvel”!

  Gillad av 1 person

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är nog bara en tidsfråga. Till slut blir den skattebetalande allmänheten, och de är ganska många, förbannade och tar själva över vad som borde vara samhällets uppgift. Även Sverige kan få sitt 2nd Amendment. Blir man hotat och utsatt för våld tar man till nödvärn. Självbevarelsedriften är starkare än fogligheten mot icke fungerande myndigheter. Vägrar myndighetssamhället att inse detta får de till slut stå sitt kast.

  Gillad av 2 personer

 17. Sixten Johansson skriver:

  Vrider vi Patriks beskrivning ännu ett varv, så framträder en enkel och brutal verklighetsbild. Kanske gällde Patriks bild ännu på 90-talet, men om vi drar undan babbelismens och vaneseendets slöjor inser vi att Sveriges situation nu helt enkelt bara är densamma som i något vanligt korrumperat land i Afrika.

  Överst flyter grädden, ett helt odugligt, girigt, parasitärt härskarskikt. Vänster som höger: fackpampar, politiker, byråkrater, akademiker, mediafolk, näringsliv, överklass. Deras basala intresse är pengar och makt, de mjölkar systemet till sista droppen. Då är det viktigt att barriären nedåt mot samhällsbärarna förblir svårgenomtränglig, för där finns det enda hotet. Därför bankar de ner varje obstinat huvud som sticker upp.

  Under samhällsbärarklassen finns sedan det bidragsförsörjda proletariatet, som nu har blivit mycket stort. Om de tre skikten skulle framträda tydligt och samhällsbärarna hade tid och ork att studera hela skiktningen och alla följder av den kunde de enas och sparka ut stora delar av härskarskiktet.

  Alltså är det viktigt för härskarskiktet att se till att samhällsbärare och trasproletärer blandas om maximalt och förblir förvirrade, antagonistiska och splittrade. Deras psyken matas med ett PK-idékomplex som lamslår samhällsbärarna och stöder trasproletärernas agg mot dem. Sammanstötningar dem emellan, kriminalitet och fejder hotar inte härskarskiktet, för det har både isolerat sig och hjärntvättat så många att ökad folklig skräck bara stärker deras makt.

  Gillad av 3 personer

  • Björn skriver:

   Problemet är, att det ”bidragsförsörjda proletariatet” blivit så övergödda och feta, och de också flutit upp till ytan, och blandat sig med ”grädden”! Vi ”vanliga” längre ner får hela tiden allt mindre syre att dela på, och går en plågsam kvävningsdöd till mötes…..

   Gilla

 18. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Varför är våra domstolar och juristerna i dem så tandlösa?
  Den socialistiska människosynen ligger bakom.
  Du kan inte göra karriär i myndighetssverige utan en grundläggande förlåtande attityd gentemot alla som inte är korrekt uppfostrade och när staten inte har lärt upp föräldrarna rätt kan man ju inte skylla utfallet på barnen.
  Liberaler i Sverige är socialister, socialister är paternalister och i den politiska maktens ögon är vi alla barn, dessutom med fyndiga bokstavskombinationer som motiverar mediciner & schlagerfestivaler så det sprutar ur sinnena våra.
  Red pill eller blue pill spelar ingen roll, innehållet detsamma.

  Gillad av 1 person

  • Dansk mand, med bölder på fot och hand, vaknar upp, tror hans huvud rullar andra i bland, i blodig sand i samarkand. Nej, livets låga brann, solen skyms av bergets rand, ögonen bedrar lite Grand, näsan vet, ett berg av kamel minsann skriver:

   Tandlösa? Så ser jag det inte alls, de vill ha det så här och maximerar antalet brottslingar som går fria. Jag tycker tänderna har bra bett, du har bara missförstått och trott att deras syfte var att minska brottsligheten.

   Gillad av 4 personer

 19. Klient som klient... skriver:

  Vi mäter ständigt världen. I kilo, meter och tid. Metern som måttstock låg länge inlåst i Paris. Nu har ett icke inlåsningsbart mänskligt värdemått getts prioritet – ”allas lika värde”. En klient är så god som en an. I vänliga och mjuka tider går det tämligen smärtfritt att upprätthålla detta mått. Men tänk tanken att världen plötsligt bestod av ett enda stort globalt koncentrations- och förintelseläger – ett uppblåst Auschwitz. Med chefer, fångar, lägervakter och kapos. Skulle måttenheten ”allas lika värde” då kunna upprätthållas? Och är det ens önskvärt? Offer och förövare står inte i moralens vibrerande ögonblick på samma nivå. När samhällen och enskilda människor går över moraliska gränser uppstår alltid obalanser. Den ene tar liv – från den andre. Det är lätt att i finrummets värme tala om en gemensam och enhetlig måttstock. Det låter bra. Rentav fint. Men så har vi det acceptablas gränser. Vilken sida av mänsklig godhet och ondska står man på – i en praktik – när det filosofiska finrummets trygghet rasat samman. Tillhör torterare och mänskliga marodörer samma klientgrupp, som det traumatiserade våldtäktsoffret? I vilken typ av värld gäller måttenheten ”allas lika värde”?

  Gillad av 1 person

 20. Folke Lidén skriver:

  Börjar vi närma oss situationen när de anställda inom det härskande politikerväldet med vidhängande välfärdskomplex och makthavarnas klienter är så många att nettoskattebetalarna inte längre, via val, kan stoppa utvecklingen?
  Då uppstår det intressanta läget att skattehöjningar och/eller lån inte längre kan finansiera kalaset.

  Då har vi en avveckling av välfärdsstaten (som redan påbörjats) på G. Detta förutsätter givetvis en avveckling alternativt upphävande av den parlamentariska demokratin (som redan påbörjats).

  Som jag ser det är ovanstående färdriktning utstakad och resan nedåt efter den snitslade banan oundviklig.

  Gilla

  • Christer L skriver:

   Instämmer. Sedan är frågan hur långt detta kan pågå enligt den snitslade banan. Avvecklingens hastighet ökar. Det hela kan spåra ur totalt.

   Gilla

 21. Lars skriver:

  Det välfärdsindustriella komplexet består av socialförsäkringar och sjukvård och andra producerande enheter som skolor, polis, militär, naturvårdsverk, arbetsmiljöverk, tull mm. De flesta där jobbar helt enkelt och följer riktlinjer och enligt organisationens kultur och ledningsformer och den är inte märkbart större i Sverige än i andra OECD länder. Om produktionen sker i privat regi eller offentlig är inte viktigt utifrån tanken att det är ett producerande och försäkringsmässigt baserat ”komplex”.

  Ineffektivitet, svårigheter ta bort, men lättare att lägga till, styrformer, onödig verksamhet (som kulturstöd, stöd till föreningar, NGOs mm) är nog ett problem. Det innebär dock inte att detta ”välfärdsindustriella komplex” är obehövligt eller en apparat för att utöva makt.

  Återstår det politiska och mediala systemet, de ideologibildande enheterna vid universitet och tankesmedjor, de som skapar teori/modeller för hur ett bra samhälle ser ut och hur det ska skötas.

  Hur blir man politiker i Sverige? Hur blir man lobbyist? Hur blir man universitetsprofessor? Hur blir man chefredaktör vid någon mediaprodukt? Och i andra ledet: hur blir man myndighetschef? Hur blir man ambassadör? Hur blir man kommundirektör? Hur blir man sjukvårdsdirektör?

  Gilla

 22. Dan skriver:

  Men folk vill ju ha det sa har…de rostar ju for dessa galenskaper vart fjarde ar.
  Jag tror att vi tyvar bast kan beskriva Sverige som en Venezuela ”light”
  socialdemokrater och vansterpatrasket som har sa stort fortroende for ideologierna och det att godhet, altruism och positivism ar losningen till allt, att de kan rosta ett land in i missar.

  I tyskland rostade folk in nazisterna baserat pa en skrack for kommunism och ekonomiska problem efter 1a varldskriget. I sverige tycks vi ha en skrack for marknadsekonomi samt meritokrati(jante lag?) att vi har skaffat oss ett valfardskomplex och politiker som ar allt annat an kompetenta.

  Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Min modell (10:04) liknar Patriks, men är mer brutalt realistisk genom att jag strax under härskarskiktet (avskilt av en barriär) placerar samhällsbärarna och längst ner det bidragsförsörjda proletariatet. Patriks modell tycks liksom kasta om de två senare. Det blir förvirrande, bland annat pga det som Lars beskriver 13:25.

  Patriks beskrivning av politikerväldet ”med vidhängande VIK” och ”maktens klienter” ger också ett intryck av att härskarna har nära kontakt med dessa två, men så är ju inte fallet. Förutom att mer pengar och makt indirekt kan mjölkas ut via systemstressen har härskarskiktet inget intresse alls av välfärden eller av klienterna och inga kunskaper om dessa. Hela härskarskiktet sitter ju avskilt och skyddat och styr via sina lakejer på chefsnivåerna och via den legitimerande och styrande PK-ideologin.

  Det samhällsbärande mellanskiktet står i direkt kontakt med proletärskiktet och nöts ut av den ständiga förvirrande och konfliktskapande blandningen och omrörningen av dessa två skikt. Denna process drivs av härskarskiktet, hjälper det att lamslå medelklassen och mjölka ut pengar och makt ur systemet.

  Om vi säger att PK-ideologin sprids som ett enda idékomplex, så har detta ”virus” en dold del, som öppnar sig bara i härskarnas hjärnor. Den kodar deras härskaridentitet och överlägsenhet, medvetet eller omedvetet. På så vis kan härskarna säga ”vi”, men mena ”ni”. I realiteten sitter de ju på samhällsbärarnas axlar, piskar och skäller på dem och kallar dem rasister.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag håller med. Intressant i en analys som Marx som byggde på att förlägga äganderätten av produktionsmedlen (kapitalet) till en kapitalistklass och definiera löntagarklassen (proletariatet) som de som inte ägde annat än sitt eget arbete och inga produktionsmedel, tänker jag är hur kommunismen tolkade det i öst staterna som att om staten ägde så var den distinktionen upphävd (men de kommunistiska staterna var ju mycket efterblivna stater där socialismen inte egentligen skulle slå igenom eftersom samhället inte utvecklat sina produktivkrafter tillräcklig). Även om nu herr Marx snarast uttryckte en vision här utifrån vad han trodde om samhällets utveckling och ökande samverkan så är det ändå intressant ur det perspektivet att se hur nomenklatura utvecklades i öst dvs makten över människor och produktionsmedel tog form inom ramen för statligt ägande. En ny klassindelning, starkt repressiv stat, totalitarism, rekryteringsvägar, familjeband etc. Även de pekuniära fördelarna fanns där för den klassen om än i mindre grad, men sådana fördelar är relativa i olika samhällen.

   Så med tanke på din modell så är det ju rimligen så att i alla samhällen kan ett ledande skikt utkristalliserar (och måste kanske det) som har betydande inflytande över samhället och detta skikt kan även tillskansa sig fördelar av olika slag och de kan även göra sig relativt oberoende av befolkningen även i en demokrati, för utan klara alternativ så kan man inte utkräva ansvar – för det krävs nog förankring i partiväsenden.

   Intressanta fenomen ändå och jag behöver väl inte poängtera att jag tar avstånd från totalitära stater och kommunism och fascism hoppas jag, även om jag menar att kommunismen föll i första hand pga de planekonomiska systemen.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag menar att demokratin utvecklas i pluralistiska samhällen där olika fraktioner organiserar sig på olika vis. Arbetsgivare, fackföreningar, media, myndigheter, kommuner, kooperationer osv. Utan skydd i en maktbas står sig individen slätt mot makten, kollektiv organisering krävs för att de små ska kunna göra sin stämma hörd. Jag ser demokratin som en civiliserad metod lösa konflikter, de valda representerar inte en folkvilja utan vänder sig till folket för att övertyga, bli godkända eller avvisade, för att leda utvecklingen. Media är centralt och snedvriden rapportering styr människors förståelse av samhälle och politik, inte minst i migrationsfrågan, som vi har sett under några decennier.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Lars (23:19 + 23:36), precis! Jag tror att hela situationen i Sverige nu framträder så glasklart att vi dissidenter på sakliga grunder kan tillämpa uppdaterade klassiska modeller just av hur eliter utkristalliseras, avskärmar sig, börjar driva sina egna intressen och fokuserar på eliminering av sina närmaste konkurrenter. Det här stämmer också med enkel vardagspsykologi och mångas erfarenheter.

    Själva dilemmat med eliter kan inte kringgås, eftersom alla kollektiv behöver ledare och organisering. Utvecklingen visar också hur mycket nyckelpersonerna betyder. Ledarnas moraliska och intellektuella halt spelar en stor roll för hela nationen. Jag tror att förljugenheten, inkompetensen och bristen på ledarskap är de tre svåraste problemen i dag, kanske värre än bristen på mannakraft. Svårt att se hur man då ska kunna klara av en enastående farlig, målinriktad, uthållig och kamouflerad invaderare, som makteliten själv har lockat in innanför stadsportarna och skönmålat för folket.

    Gilla

 24. Willy.Lindqvist skriver:

  Då är väl det enda som återstår att sluta sköta sig och ställa sig i kö hos det välfärdsindustriella komplexet och få tillbaka lite av sina skattepengar. Gör tillräckligt många det spricker förstås det välfärdsindustriella komplexet som ett troll i solskenet.

  Gilla

 25. Fiat Lux skriver:

  Artikelförfattaren glömmer en stor grupp, nämligen arbetslösa etniska svenskar och fattigpensionärer, som varken är klienter eller nettobetalare. Till den gruppen kanske man också kan räkna etniskt svenska låginkomsttagare som bara har marginell nytta som nettobetalare. Det här är människor som makthavarna önskar livet ur.

  Gilla

 26. olle reimers skriver:

  Det som glöms bort i Patriks som vanligt eminenta analys är de bakomliggande intresset till den utveckling han beskriver.

  Avsikten är inte att få medelklassen att betala för detta. Avsikten är att avskaffa medelklassen.

  Hela synopsisen till dramat är det överskuggande intresset för de globala företagen och vidhängande finanssystem att kontrollera skeendet genom att ha tillgång till alla världens markander och dess arbetskraft. Kalla det gärna ett slavsystem för det är precis det det är.

  Det ledande politiska skiktet är redan köpt. Nu handlar det om att exploatera den investeringen.

  För oss är frågan om vi är den fårskock som villigt låter oss bli ledda in och vara fångade i den hagen?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.