Vår beredskap är dålig, det finns ingen anledning till lugn

Patrik Engellau

Den 20 november träffade ett antal ledande poliser representanter för justitiedepartementet. En vecka senare översände rikspolischef Anders Thornberg en promemoria till departementet som sammanfattade polisens synpunkter (diarienummer A598.518/2018; justitiedepartementet skickar texten om du ber om den).

Inledningen är dramatisk. Så här olycksbådande är situationen:

Polisen gör alltså mycket redan i dag och arbetar intensivt med att bli mer offensiv men inser att även om fler grips, häktas och döms, så minskar inte den grova brottsligheten. Tillväxt och återväxt i de kriminella miljöerna är ett av de grundläggande problemen.

Läs gärna en gång till. Den grova brottsligheten minskar inte även om fler grips, häktas och döms. Det betyder, vad jag kan förstå, att polisen är chanslös mot den grova brottsligheten. Situationen har, om man ska tala klarspråk, vuxit polisen över huvudet. Som jag har skrivit ett otal gånger: välkommen till Rio de Janeiro. Även där är polisen hjälplös och där har man ändå försökt även med tanks, helikoptrar och militär.

Men den svenska polisen verkar ha gott framtidshopp. Den bedömer dock ”att regeringen, övriga myndigheter och samhällsaktörer måste öka sina insatser för att bryta den negativa utvecklingen i synnerhet i de utsatta områdena. Det krävs kraftfulla åtgärder”. Så räknar polisen upp ett antal angelägna kraftfulla åtgärder.

Till exempel kan Kriminalvården ”ges i uppdrag att höja ambitionen i arbetet med att förhindra återfall i brott, t.ex. genom ökade insatser inför att brottsaktiva blir frigivna”. På mig låter det som ytterligare ett terapisamtal innan fängelseportarna öppnas.

Migrationsverket ”kan ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter analysera problemet med nyanlända som hamnar i kriminalitet och föreslå åtgärder för att förhindra en sådan utveckling”. Analysera och föreslå? Vad är det? Har inte detta gjorts tjogtals gånger?

Brottsförebyggande rådet ”föreslås få i uppdrag att… utreda bakomliggande faktorer och komma med förslag till åtgärder på lång sikt, framför allt för att förhindra tillväxt och återväxt i de kriminella och extremistiska miljöerna”. Jag tar mig för pannan. Sådant kan inte utredas lika lite som man kan utreda hur många änglar som får plats på ett knappnålshuvud. En del forskare skyller på dålig uppväxtmiljö, andra talar om svaga gener, andra åter om kulturell bakgrund och så vidare. Har vi inte pratat och pratat om detta i femtio eller, föralldel, hundratals år?

Socialtjänsten ”behöver därför bli bättre på att identifiera barn som är i riskzonen och deras familjer så att åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede… För att kunna bedriva ett effektivt arbete i dessa avseenden behöver socialtjänsten finnas tillgänglig dygnet runt.” Fler socialarbetare alltså. Har du hört den förr?

”Åtgärder behöver vidtas inom många områden för att strypa nyrekryteringen till brottslighet och mycket handlar om kommunerna och barn- och ungdomspsykiatrin. En viktig komponent är också den slutna ungdomsvården. Regeringen bör därför låta utreda om den slutna ungdomsvården är anpassad till dagens behov och initiera en översyn om så bedöms nödvändigt.” Utreda BUP igen? Är det möjligt att Sveriges ledande poliser är så förblindade av det välfärdsindustriella komplexets världsbild att de tror på sådant? Då är Sverige i sanning förlorat.

Vidare ska privata fastighetsägare ta bort klotter och köpcentra anställa trygghetsvärdar. Visst. Där det är rent och snyggt och det finns snälla människor kan ingen grov brottslighet överleva.

För egen del är polisen något mindre mesig. Den vill få rätt att kroppsvisitera även folk som inte är misstänkta och den vill slippa sätta upp skyltar runt fasta övervakningskameror. Den vill att domstolarna slutar ge ungdomsrabatt på straffen för 18- till 20-åringar med argumentet att låga straff för ungdomar ger brottsligheten incitament att rekrytera underåriga vilket låter klokt tänkt. Den vill också få bättre möjligheter att identifiera människor vilket också förefaller rimligt. (Undrar vad som hindrar polisen från att identifiera folk.)

Den sammantagna bedömningen är att polisen knappt kan mena allvar annat än i den inledande observationen att den inte klarar sitt jobb. Detta kan vara ett memento för oss skattebetalare. Jag tror att vi hellre hade velat ha poliser som i ett läge som detta åtminstone begärde stoppad invandring och gärna också beställde hjälp från erfarna kollegor i exempelvis Israel.

106 reaktioner på ”Vår beredskap är dålig, det finns ingen anledning till lugn

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Det borde vara uppenbart för alla att situationen förvärrats beroende på den omfattande migrationen eftersom det är omöjligt att skaffa meningsfulla jobb till den stora mängd av främst yngre män som kommit till landet. Dit hör naturligtvis det olyckliga beslutet att låta de 9000 afghanska unga männen att stanna i Sverige – ett beslut som drevs igenom av landets vänsterpartier utan att det ringaste ha tänkt igenom konsekvenserna. Många av afghanerna saknar arbete och husrum och hamnar av denna anledning lätt i den kriminella miljön. Inte minst är det känslosamma kvinnliga politiker och aktivister som låg bakom beslutet. De saknar förvisso inte känsla och passion med tyvärr krävs det också att tänka igenom konsekvenserna. Skjutningarna och det tilltagande droghandeln är dessvärre en av dessa.

  Gillad av 20 personer

  • Professor Kalkyl skriver:

   ”utan att det ringaste ha tänkt igenom konsekvenserna.”

   När ska polletten trilla ner? De känner mycket väl till konsekvenserna och de vill ha det så här.

   Gillad av 7 personer

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    @olle,

    Lennart skriver att de inte tänkt igenom konsekvenserna. Detta köper jag inte. Alla kände till de kulturer vi nu har här, allt var förutsägbart och konsekvenserna visade sig tidigt och doldes omedelbart, just för att man förväntade sig dem. Jag tror heller inte att Lennart är ironisk när han skriver om det är för att vissa ”saknar arbete” som det blir kriminella. Detta är vänstertänk rakt av och direkt ovetenskapligt och skulle bygga på att vi alla är goda och bra, egentligen. Istället är det så att det finns onda människor och vissa kulturer uppfostrar de värsta och det kan arbete och bostad inte förs något åt. HMF hindrar mig att lägga ut texten och bli specifik. Ni är barn av en bättre tid.

    Gillad av 1 person

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Ja, som för att understryka min poäng nedan. Lennarts generation kommer aldrig att lösa detta, nya yngre krafter, mindre indoktrinerade, måste till. Hela Lennarts begreppsvärld är anpassad till en bättre vänligare tid, en kort period i Sveriges historia som vänstern och socialdemokraterna och sedan hela 7-klövern förstörde och gjorde till en parentes. Hela kommentaren är passé och fel.

   Gillad av 5 personer

   • O.T. skriver:

    Lyssnade på polischef Thornberg igår. Intervjuad av ankaret på,aktuellt. Spetsade öronen särskilt efter om elefanten skulle nämnas.
    Trots en lång utfrågning …inte ett knäpp. Däremot tjafset om sociala insatser upprepades minst fem ggr.
    Det är bara att inse att man utnämns inte till rikspolischef om man har den rätta värdegrunden.
    Och med den påfyllning som skett i år och kommer att accelerera efter Marrakechavtalet är det kört. Om inte Afs får makten vilket tyvärr inte sker i närtid

    Gillad av 5 personer

   • K. Ulvert skriver:

    Då får vi vänta länge på en förändring. De unga idag är om möjligt ännu mer vänsterblivna än de äldre.

    Gilla

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Det är nu så att det nästan inte går att beskriva hur fel Lennart har utan att HMF kan åberopas, kort bara, med alla de stöd som finns, skola, språkundervisning och subventionerade anställningar, hur kan en utbildas och kook man som Lennart tro att det skulle vara omöjligt att finna arbete i Sverige? Självklart finner en skötsam och arbetsam människa arbete, det är häpnadsväckande hur annars kloka så fullständigt saknar insikt i baksidan av de mänskliga drivkrafterna och landar i de sedvanliga vänsterförklaringarna.

   Gillad av 1 person

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    Ja kook skulle vara klok men..

    Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Lennart Bengtsson skriver: ”utan att det ringaste ha tänkt igenom konsekvenserna.”

   När ska Lennart Bengtsson och likasinnade begripa, att svenska politiker är LIKGILTIGA för invandringspolitikens konsekvenser för gemene man?

   Kommentarer ”de vill ha det så här” missar också målet. Den groteska brottsutvecklingen är inte något självändamål för svenska politiker. Men, som svenska politiker ser det, så är det LIKGILTIGT, om gemene svensk drabbas av brott.

   Den svenska befolkningen är helt enkelt invandringspolitikens kanonmat – collateral damage, som engelsmännen säger.

   Gillad av 9 personer

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    Du har då missförstått innebörden av ”de vill ha det så här”. Som uppfinnare av frasen så vill jag förtydliga att frasen inte i huvudsak skall förstås som att ansvariga politiker med medvetet nöje ser 12-åringar bli våldtagna (även om det för vissa säkert finns en undermedveten ond drift men det är en djupare diskussion) utan att man som vuxen måste titta på båda sidorna av myntet. Endast barn och sinnesslöa kan ges ursäkten att man inte förstår dessa konsekvenser av massinvandringen, de är självklara och var förutsägbara. Det är som att köra bil i 200km/h och säga att man inte VILL krocka och köra ihjäl folk. Vuxna måste ta ansvar för sina åsikter och handlingar. Så om man flyttar ett större antal män från kulturer där kvinnor behandlas som boskap, så är det som att köra i 200km/h när man sedan upptäcker att också här så behandlas nu kvinnor illa men det vill man inte.

    Det är vänstertänk att tro att de inte vill ha det så här.

    Gillad av 10 personer

   • Linden skriver:

    Vänsterliberale politikern Frans Timmermans är nominerad till att bli nästa ordförande för EU-kommissionen.
    Om han blir vald lovar han att krossa alla konservativa regeringar i EU och göra Europa och Afrika till en gemensam kontinent.

    Timmermans har goda chanser att ta över ordförandeposten.
    Han menar att ”det är ödesbestämt” att Afrika införlivas med Europa och blir som en enda stor kontinent beträffande fri rörlighet.

    Han lovar att krossa alla konservativa regeringar i EU!
    Smaka på det uttalandet,,,det borde diskvalificera honom från att ens bli kandidat till posten som ordförande.

    Sverige EU FN samma andas barn.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    ”Utan ha det ringaste tänkt igenom konsekvenserna” betyder just det Lennart Bengtsson skriver.

    De har inte tänkt igenom konsekvenserna för att de är likgiltiga för dem. De har ett mål och använder de medel de har tllgängliga.

    De konsekvenser som är följden av ett visst handlande har man ansvar för; i såväl moralisk som juridisk mening. Det kallas på juristspråk, precis som Fredrik Östman skriver, eventuellt uppsåt och ger samma påföljd för den skyldige som om han avsåg dessa konsekvenser.

    Ni som angriper Lennart Bengtsson skjuter på fel mål. Han vet exakt vad han talar om!

    Gilla

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    @olle, Lennart skriver inte ens att de skulle vara likgiltiga för konsekvenserna, bara att de inte skulle ha förstått dem. Det är ett djupt och allvarligt tankefel.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Han, turk…o.s.v.

    Utan att tänka igenom konsekvenserna är liktydigt med att man inte bryr sig om dem. Man gör det ändå!

    Lennart Bengtsson är ingen PK-gubbe!

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   Ibland behövs det bara att någon står på sig. Som nu Vellinge kommuns kommunalråd Carina Wutzler med kolleger. Kommunen har lyssnat på kommuninnevånarna som är hjärtligt trötta på tiggandet . Man har sedan överklagat hela vägen och nu har Högsta Förvaltningsrätten äntligen gett Vellinge kommun rätt att införa tiggeriförbud. Man får tacka nådig överheten, tänk att vi får lov att bestämma själva i vårt närområde någon gång, vi uschla små skattebetalare.

   Gillad av 8 personer

  • Christer L skriver:

   Det här är från en som (inte?) visste vad han ville – Olof Palme:

   Politik – kamrater – det är att vilja något. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner. Men naturligtvis måste viljan ha en inriktning och förändringen ett mål. Vi socialister är förmätna nog att vilja något därför att idén är viljans drivkraft och vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen gör utopier till verklighet.

   Gilla

 2. Tritonen skriver:

  De stigande vålds- och brottskurvorna samvarierar med den fortsatt stora invandringen. Denna självklara slutsats är dock omöjlig att dra. Hellre då åtgärder ” mera av samma”, något som hittills varit helt otillräckligt, närmast kontraproduktivt. Visst ser väl politikerna problem med massinvandring, men samtidigt ser man en valboskap, speciellt inriktad mot nuvarande regeringspartier.
  Ett minst tioårigt invandringsmoratorium behövs för att börja komma tillrätta med de självförvållade problemen, detta oavsett vad FN och EU har för åsikter.

  Gillad av 17 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Det är tyvärr så i vår västliga värld. Den vanligaste ”Management metoden” är ”More of the same”, dvs mera av det som inte visat sig fungera när man försökt förändra.
   Föreslår istället att man börjar pröva den finska metoden:
   ”Management by perkele”.

   Gillad av 1 person

 3. Palle9 skriver:

  Patrik: tack för bra problembeskrivning. När det gäller socialtjänsten, som behöver göra mer enligt rikspolischefens uttalanden (se SvT Agenda från 16/12), har vi redan idag en arbetssituation, som driver socialsekreterare från yrket:https://www.sydsvenskan.se/2018-12-14/larmrapport-socialsekreterare-flyr-yrket
  Din slutkläm är den springande punkten: varför talar inte dessa myndigheter klarspråk gentemot rikspolitikerna: stoppa invandringen från dysfunktionella länder, effektivisera avvisningar, öka utvisningarna av grovt kriminella med utländsk bakgrund. Dessutom måste effektiva gränskontroller införas – hur ska annars den tillväxt av våldskriminella brytas, den som rikspolischefen identifierat, som huvudproblemet?

  Gillad av 18 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Råden till de folkvalda från migrationsverk och brottsförebyggande råd bör ju vara att vända strömmen av obehövda med de medel som krävs.

  Folk som inte hittar något konstruktivt att ta sig för, måste ju syssla med något annat istället.

  Gillad av 1 person

 5. Johan skriver:

  En tankelek…Hade vi ens haft någon brottslighet att tala om utan de senaste 50 årens invandring? Antalet mord sägs ligga på konstant runt 100/år. Hur många av dessa mord är 100% svenska? Hur många av överfallsvåldtäkterna är svenska?
  Tar du som svensk man en konflikt med ett gäng invandrarkillar som beter sig illa i tunnellbanan? Heder och våldskapital får dig säkert att låta bli…
  Unga muslimska män knullar svenska kvinnor. Unga svenska män knullar inga muslimska kvinnor…Allt jag här beskrivit vet varenda svensk. Att säga det högt är förbjudet.
  Ta bort invandring ur ekvationen Patrik Engellau ovan beskriver och hans artikel hade aldrig blivit skriven.
  Ordet invandring i min kommentar borde bytas ut mot ASYLINVANDRING.
  Människor med en stark hederskultur, där våldet konstant ligger i luften, har kommit till Sverige. Kulturer förändras extremt långsamt.
  Deprimerande framtid.

  Gillad av 23 personer

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Nästan noll, hade man haft ordentlig gränskontroll så vi sluppit östeuropeiska ligor så hade nog brottsligheten legat nära noll, på Japans nivå.

   Gillad av 4 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Jag kallar det Omsorgsinvandring, en svensk specialitet och den överlägset dyraste formen av folkpåfyllning människan känner.
   LO stängde effektivt arbetsmarknaden och gjorde arbetskraftsinvandring onödig och omöjlig men Riksdagens sysslolösa dilettanter kände sig tvungna göra gott.
   Bl.a. hämtade man efter scanning utomnordiska romer i z-läger i Europa 1970, man hittade dem i bl.a Trieste och sammanlagt blev det 238 stycken.
   Målet var att lyfta dessa trashankar ur fattigdom och försvenska dem. Gick sådär.
   På den vägen är det.

   Gillad av 2 personer

  • Tobbe skriver:

   Vårt samhälle är under attack och det för att någon vill det. Den som har militär utbildning kan identifiera en rad indikatorer: våldtäkter, bränder, skjutningar, mord på oskyldiga, överbelastningsattacker på de flesta instanser, alla varningslampor lyser rött. Lika tydligt att makten inte kommer att lösa det hela till folkets fördel.
   Håller med om att de vill ha det så här. Viktigt att då identifiera vilka ”de” är. Och varför det är så viktigt att öppna portarna för fri rörlighet mellan kontinenterna, detta verkar vara prio 1 för ”dem”.

   Gilla

 6. Frank skriver:

  Om man ser det så här istället. Polisen vill ha utökade befogenheter, tex att visitera osv. Man framför en liten del av vad man behöver inlindat i tonvis av det snömos politikerna tror på och vill höra. Förhoppningsvis leder det till att polisen arbete underlättas något och Det Välfärdsindustriella komplexet kan få nya uppgifter att ”lösa”. Räkna änglar på knappnålshuvud var en bra liknelse.

  Gillad av 2 personer

 7. svenne skriver:

  ”…….bryta den negativa utvecklingen i synnerhet i de utsatta områdena. Det krävs kraftfulla åtgärder”. Så räknar polisen upp ett antal angelägna kraftfulla åtgärder”.

  De ”kraftfulla åtgärder” som redovisas är endast ytterligare ett exempel på att man fortfarande inte har kurage att ta itu med problemets kärna utan tassar som katten kring het gröt. Precis som Patrik skriver så har ju samtliga ”åtgärder” upprepats i lite olika former under ett antal år och samtliga har resulterat i ett fiasko.

  Rädslan hos myndigheter och politiker att ta till de krafttag som krävs ligger som en blöt filt över deras agerande. Sannolikt kan detta delvis härledas till rädslan att förlora vissa kategorier inom väljarkåren och rädslan för negativa reaktioner de hos journalister och debattörer som anser sig förkroppsliga den sanna godheten.

  Det finns ju även enskilda politiker – med kontakter inom globalistvurmande internationella organisationer – som riskerar att misstänkliggöras av dessa organisationer om de alltför mycket går landets medborgare till mötes då det gäller att stävja vissa företeelser. Dessa politikers önskemål att i framtiden på något sätt belönas för sin globalistiska övertygelse är ytterligare en blöt filt som ligger över deras agerande.

  Vad har vi ”pursvenskar”, och assimilerade invandrare, gjort för att ”belönas” med den politikerkader som nu håller på att käbbla i sandlådan. Jag är verkligen avundsjuk på medborgarna i våra grannländer som har politiker som klarar av att mera öppet ventilera samhällsproblemen. Vid jämförelse med dessa är våra svenska politiker, och myndighetsföreträdare, som strykrädda hundar då det handlar om att tala i klartext.

  Gillad av 16 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Är Du säker på att polisen har det våldskapital som behövs för att hantera 100 000 unga män som vill annorlunda?
   Påminner om bilbränderna på Frölunda Torg som var en ren provokation från brottslingarna för att visa vem som bestämmer. Attacken utfördes i skymningen inför ögonen på tusentals vittnen och även poliser som inte ingrep.
   Hur många har lagförts?

   Gillad av 6 personer

 8. Eva Danielsson skriver:

  Den sista meningen i krönikan är det vilktiga. Stoppa invandringen och be om internationell hjälp.
  Kryp till korset. Detta gick åt pipsvängen.
  Sverige behöver stoppa all invandring inklusive anhöriginvandring.
  Och starta ett tufft återvandringsprogram där alla som fått asyl från länder där det nu är lugnt, ska få hemresebiljetter och ett litet startbidrag mot att inte kunna få komma tillbaka. Brottsdömda bör utvisas omgående och släppas av på flygplatsen bara, om deras hemländer krånglar. Brottsdömda med dubbelt medborgarskap bör inte få behålla det svenska medborgarskapet.

  Klassa islam som en odemokratisk religiös-politisk rörelse, vilket det ju är, och stäng alla moskéer. Dra in alla bidrag till islamska föreningar och studieförbund och friskolor. Noll kronor samt förbud mot utländsk finansiering.

  Slopa alla bidrag utöver existensminimum, med enkelt boende i typ baracker, till icke svenska medborgare och höj samtidigt kraven för medborgarskap, ex åtta år med självförsörjning, goda kunskaper i svenska och om det svenska samhället och fläckfritt vad gäller brottsregistret.

  Der finns mycket internationell kunskap om hur man bekämpar gängbrottslighet och slår sönder gängbildning. Rekrytering av omyndiga brottslingar kan nog strypas med hårdare straff för tonåringen kombinerat med kännbara böter för hans föräldrar, som ju är ansvariga, samt därefter familjeutvisning.

  Det är dags att ta av silkesvantarna.

  Det är också dags att ifrågasätta det svenska medlemsskapet i EU och framför allt i FN.

  Gillad av 26 personer

  • Hans Nilsson skriver:

   Med tanke på våra 7 Klöverpolitiker deras tjänstemän, PK media och en valmanskår på 82% som anser att Sverige är helt OK så kommer detta aldrig att ske.

   Gillad av 3 personer

   • Björn skriver:

    PK-sektens överstepräst Löfven, uttalar sig nu över allt i MSM, om hur bra det blivit i Sverige! Förutom några mindre ”försumbara utmaningar”, funkar ALLT till belåtenhet, får man höra! Och att det skulle bli ÄNNU MYCKET BÄTTRE, om bara inte de ”högerextrema” krafterna”, dvs drygt 1 miljon SD-väljare, försökte sätta käppar i hjulet för den fria invandringen!

    Gillad av 1 person

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Eva for president! Jag hade röstat på sig, en kvinna i spetsen för ett nytt parti hade varit knorren!

   Gillad av 6 personer

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    På dig, får putsa glasögonen, stor repa från en spade också..

    Gillad av 1 person

  • gratiks skriver:

   Ja du Eva, även min solidaritet har nått vägs ände. Delar tillfullo din samhällssyn och dina resoluta lösningar av den mångkulturella våldtäkten på vårt land.
   Dags att proklamera undantagstillstånd i Sverige och pausa alla lagar som gynnar de muslimska inkräktarna, alla män i stridbar ålder!
   Med maffia i vartenda förortskalifat och med muslimsk machokultur i övrigt kan det bara sluta med katastrof för Sverige, svenskarna och svensk kultur. Den missriktade välvilligheten blir vår egen undergång.

   Gillad av 4 personer

 9. Aurora skriver:

  Polis och rättsväsende får begränsa sig till att ta hand om de brottslingar vi har. Bovar har alltid funnit och kommer f.ö alltid att finnas. Och det måste de klara. Det får inte accepteras att man fuskar med statistiken genom att mindre stölder och förskingring inte längre anses som brott. Åtgärder för att minska lockelsen till brottslighet, förutom höjda straffnivåer och borttagande av rabatter, är att göra klart att i Sverige gäller skyldighet att försörja sig istället för bidragstillvaro med kriminalitet som luktativt extraknäck. Och det är politikernas uppgift.

  Gillad av 2 personer

 10. Postkodmiljonären skriver:

  Valet är:

  ”Nej. Ut.” i dag

  eller

  ”Nej, skjut inte!” i morgon följt av ”Nej. Skjut.” i övermorgon.

  Det är dags för Fröken Sverige att bestämma sig för hur hon vill ha det.

  Gillad av 8 personer

 11. Jari Norvanto skriver:

  Finns ingen samordnare? Eller rent av en nationell samordnare, om inte det anses för högerextremt? Det behövs mer fakta. Och vi måste börja prata om detta. Iallafall börja prata om att prata om detta. ; )

  Mer av samma framgångsmelodi som ledde hit – gränslöshet, ansvarslöshet, ”konsekvensneutralitet” (läs: utan konsekvenser) och uteslutning av dem som ”stör bilden av Sverige” – och lite till: Global Compact for Migration. Fokusförflyttning: Agenda 2030; som integrerar Global Compact. Under denna ”antropogena” interglacial, tilltar värmen i den mångkulturella smältdegeln.

  Ur sista sidan av Samuel Huntingtons ‘The Clash of Civilizations’:

  ”On a worldwide basis Civilization seems in many respects to be yielding to barbarism, generating the image of an unprecedented phenomenon, a global Dark Ages, possibly descending on humanity.”

  Kristendomens och västerlandets expansionistiska anläggarfas är sedan länge över. Den gyllene åldern är över. Nu handlar det om att avvecklas något sånär städat. Universalism är inte demokrati, det är monokultur och hegemoni. FN är en globalistisk, universalistisk skapelse. Säkerhetsrådet har inte alla civilisationer representerade, och alla medlemmar har inte vetorätt. Något jag inte får ihop hos Huntington är hans påstående att USA inte är USA med mindre än att det vita, kristna, europeiska arvet gör sig gällande – och USA är västerlandets centralstat (”core state”) i förening med EU – men likväl ska västerlandet transformeras av multikultutalismen. Är då västerlandet längre västerländskt?

  Gillad av 3 personer

 12. Aha skriver:

  Polisen utstrålar värsta PK-arrogans när de ogenerat föreslår samma medicin som föreslagits väl snart i ett halvsekel. Nä, här kommer åtgärderna;
  – gör som i vissa USA-stater; efter tre riktiga brott såsom att slå en Svensson, livstid. Fängelseplatser har då uppköpts i lågprisländer
  – indragna bidrag och vräkningar när kidsen inte sköter sig
  – återsändning till hemland av hela familjen när kidsen skött sig alldeles för dåligt.

  Gillad av 9 personer

 13. Aurora skriver:

  Med anledning av ämnet vill jag ta upp att antalet dödliga skjutningar nu slagit förra årets rekord. Det är en i veckan nu. Kom ihåg att detta är enbart dödande skjutningar. Dödliga våldet totalt, kniv, misshandel m.m, är flerfaldigt mer. Man hittar också med jämna mellanrum döda i naturen som visar sig vara mord men vid tillfället klassades som försvunna. Det dödliga våldet i Sverige uppgår snarare till ett mord varannan dag. Men media vinklar så vi ska bli bortkollrade.

  Gillad av 6 personer

   • Aurora skriver:

    Har alltid undrat vilken hans bevekelsegrund är för att förneka verkligheten och alltid skylla på svenne (våldtäkter på (svensk alkoholkultur och annat våld på svensk strukturell rasism). Ren rasism i min värld.

    Gilla

 14. Johan P skriver:

  Begära hjälp från utlandet
  Det har jag tänkt länger tex hur jobbar polisen i Bagdad , Damaskus, Kabul eller i Istanbul .
  Där lär ha relevant kunskap finnas. New York , Israel eller Brasilien har inte samma typ denba typ kriminalitet,

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Johan P — Just Kabul var kanske inte ett bra exempel. Där kan mördare utan problem MUTA sig ut ur fängelset — om de ens blir lagförda. Googla på Magda Gad och hennes skakande rapporter från Afghanistan.

   Titta hellre på Israel.

   Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Johan P, i länderna du räknar upp så tror jag att dalta är inte det man gör med vaneförbrytare. Utan vid fortsatt kriminalitet så hittas förövaren på närmsta soptipp med ett prydligt hål i pannan.
   Då detta aldrig lär ske, i kriminella korvgrillnings paradiset. Så är problemet svårlöst.

   Gilla

 15. svenne skriver:

  Igår gjordes ett inlägg på DGS av gästskribent Torsten Sandström: ”Liberalismens väg mot undergång?”

  Jag skrev en kommentar angående detta gällande Migrationspakten och fick en intressant kommentar av Brita Sundberg-Weitman där det framgår att Jan Eliasson var pådrivande för att denna skulle förverkligas :

  ”Beträffande migrantpakten har jag länge förgäves sökt svar på vem som tog initiativet, var det såsom med barnkonventionen möjligen Sverige? Nu har jag hittat svaret. I Der Spiegel!

  I senaste numret finns en lång artikel om hur ”högerpopulister” under hösten bedrivit en ”hetskampanj” mot Migrant Compact. Der Spiegel är i sin inriktning ganska lik PK-medierna i Sverige men läsvärd för att den är betydligt mer hederlig, djupgående och informativ. I artikeln med överskrift ”Die Schlafwandler” framgår att det var Jan Eliasson som 2015 tog initiativet till FN-pakten; han var då ställföreträdande generalsekreterare för FN. Enligt artikeln ville Eliasson agera mot den ”negativa berättelse” som i hans ögon uppkommit under 2015 års europeiska flyktingkris. ”Som svensken Eliasson önskat sig, beskrivs migration ensidigt som något positivt, ‘källan till välstånd och innovation’. Der Spiegel gör inte, som svenska PK, någon större poäng av att pakten inte är rättsligt bindande utan ger motståndarna rätt i att den ju är ett politiskt dokument som skall ge effektiva riktlinjer.”

  Det vore välgörande om några ”grävande journalister” kunde rota i detta, intervjua Jan Eliasson och få honom att förklara hur han resonerade när han initierade detta vansinne. Han är ju faktiskt medskyldig till landets nuvarande kaotiska situation.

  Gillad av 17 personer

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Håller med! Detta verkar väl värt att gräva i.

   Gilla

  • Dandersan skriver:

   Eller om det var hans hund? Leo.
   En labrador-eller av någon liknande ras-för hundar har olika ras med särskilda villkor för att få tillhöra rasen.
   Fast hunden ser inte ner på andra raser för det! Om den inte pinkar in på nån annans revir-då blir det annat ljud från hunden.

   Gilla

  • Jörgen skriver:

   Detta är lite för listigt för Eliasson. Det är utan tvivel den muslimske gruppen som har övertalat honom, och brukar honom som stråman i egna syften. Precis som de gjorde då det arabiske rådet lyckades genom honom och NATO at göra en privat vendetta mot Ghadafi och få det att se ut som det var Västens humanism som kämpade mot ondskan., när det i verkligheten var privata räkningar som gjordes upp.
   Allt vad muslimerna gör har dubbla bottnar. Målet är alltid något annat än man tror.
   Men ingen västlig politiker kan genomskåda vad som händer. Först efteråt förstår man. Sluga Islam vinner alltid över ärliga Västen. Därför att våra politiker inte förstår ett skit av den muslimsk/arabiska tankeprocess.

   Gillad av 1 person

 16. Göran Holmström skriver:

  Om nu polisen skötte kärnverksamheten, att fånga riktiga bovar och domstolsväsendet inte hade så många aktivister i sina led. Så var i varje fall två tredje delar av rättsväsendet säkrat.
  Men när polisen som jag ser det springer politiska dilettanters vägar som oftast ändras i takt med pressens orimliga önskningar. Så kan dess verksamhet inte bli annat än kaos.
  Nej höj straffskalan och inför progressiva straff där återfallsförbrytare inte kan räkna med strafflindring eller rabatter. Sedan så behöver vi reformera fängelserna! Inga,”All inclusive spa längre”. Utan ställen där man får förtjäna sina mål mat, och hårt fysiskt monotont arbete, inga gym eller tv-spel. Välförsedda bibliotek med vettig litteratur samt dedikerade lärare i ämnen som kan ge både fostring och bildning. Inför även påbackning på straffet om man inte sköter sig.
  Allt ovan är ju självklarheter för alla någorlunda hederliga människor. Hur kommer det sig att dom styrande inte kan se, eller ta till sig att daltande och gullande inte fungerar och kommer aldrig göra det?
  Sedan det sista och mest viktiga punkten att få förmånen att vara medborgare i Sverige är ingen rättighet utan en ynnest! Vid upprepad brottslighet så dra in medborgarskapet omgående, samt utvisa oavsett eventuell framtid för den berörda! Varje våldsbrott som slutat med blodig tragedi har börjat med flertalet småbrott som eskalerat till den blodiga finalen.
  Det är ett hån mot offret samt anhöriga att i efterhand göra handhjärtan och spela goda.

  Gillad av 3 personer

 17. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Tillväxt och återväxt i de kriminella miljöerna är ett av de grundläggande problemen”.
  Och varför får svenska folket inte ha synpunkter på det, Hr. Reinfeldt eller Hr. Löfven?
  I dag firar svenska folket 100 årsdagen av socialisternas missbrukande av lagvunna rösträtten.
  I morgon firar jag den 100 dagen med ”demokrati” på riktigt i Sverige. Unikt?
  Vi är mer bekymrade över eventuella ”grundlagsbrott” Hr. Löfven begått under hans tid som chef för en ”expeditionsministär”.

  Gillad av 1 person

 18. Eskilstuna skriver:

  Humanism som praktik inte lätt. Vill man leva i ett mjukt samhälle, som respekterar mänsklig svaghet och befordrar medmänsklighet, passar sällan hårda nypor in. Ett repressivt förhållningssätt slår lätt tillbaks som något negativt. Som en motreaktion. Detta synsätt har i decennier präglat den svenska samhällsutvecklingen. En syn på människan som en god varelse. Som visserligen kan snubbla och fela ibland – och då kräver hjälp för att vårdas tillbaks till ett normalt liv. Detta synsätt ligger bakom begrepp som kriminalvård. Där den kriminelle förvandlats till en patient. En klient bland alla övriga. I samma anda har vi öppnat grindarna mot världen. Tagit emot människor från världens alla hörn, vars samhällen inte alltid kan sägas följa utpräglat humanistiska principer. Vår människosyn skiljer sig ofta markant från övrigas. Mot det kulturellt mer aparta, står ett mjukt samhälle, som det svenska, sig tämligen slätt. Varför? In i det längsta kommer varenda myndighetssjäl i Sverige att försvara de humanistiska principerna. Och endast i liten grad svara upp med hårda och repressiva nypor. För överger svensken dessa humanitära principer, överger vi även vårt samhälles själ. Den svenska. Vad ingen vågar erkänna är att Sverige därigenom satt sig i en försvarslös situation. Det mjuka samhället står sig slätt, när hårda och hänsynslösa krafter väl släppts lösa, och lyckats bygga momentum. Där mer utredande enbart riskerar att fungera terapeutiskt. Som en förförelseakt riktad mot en själv. Som förhindrar oss se oss själva i spegeln. Dessutom arbetar polisen enbart i en städbransch. De sopar enbart upp det mest akuta, det som andra ställt till med. Att höra intervjun i gårdagens Agenda med vår högste polischef, där den intervjuande journalisten försökte göra polisen ansvarig över brottsutvecklingen, utvecklade sig till en plågsam uppvisning. När var och en innerst inne vet att det är migrationens stora debacle som ligger bakom samhällets alla större nederlag. Att politiska beslut lett oss till kanten, där vi nu befinner oss. Politik av varierande kulörer, som förespråkat dagens migrationspolitik. I vars spår de allvarliga samhällsproblemen nu eskalerar. I mer tysta vrår har enskilda människor och företag redan börjat fila på personliga exitplaner. Dessa planer vill Tino Sanandaji titta närmare på – som forskare. Medel för detta samlas nu in på Kickstarter.

  Länk Kickstarter, Tino Sanandaji;

  Gillad av 8 personer

 19. Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

  Ja att anställa israelisk hjälp blir nog en succé ghettona. Ett bättre alternativ även om jag gärna sett israelisk hjälp är Academi, tidigare Blackwater.

  Problemet är att vi har en hel generation som är marinerad i vänstertänk när det som behövs är Dirty Harry, ”and i mean that technically”, som Jordan Peterson brukar säga. Jag läser aldrig någon svensk som skriver ens i närheten av det som nu behöver göras i någon detalj. Det är nog bra att peka på allt som gått fel men om man inte ens med ord kan beskriva vad som behöver göras så kan man ju inte ens specificera uppgiften som man outsourcar till israeliska säkerhetsstyrkor eller andra legosoldater. Det språk och de lösningar vi använder är ju inte fel, de är motsatsen till vad som nu behövs, endast de som beskriver sakernas tillstånd så att de blir åtalade för hets mot folkgrupp talar ju om problemen på en nivå som är erforderlig. Ta exempelvis fängelser, i Sverige talar vi om vård, i Japan så knäcker man internerna. De japanska brottslingarna kan om de sköter sig sakta men säkert jobba sig upp via enormt tråkiga arbetsuppgifter till något mindre tråkiga. Så ordet som krävs är ”knäcka”, inte ”vårda” eller ”hjälpa. På samma sätt är det på alla områden, en hel vänstervokabulär måste nu bytas ut av en vuxen ”höger” som ser verkligheten som den är. Är detta den eviga politiska cykeln nu, folk som ser verkligheten som den är bygger upp, sedan kommer parasitiska socialdemokrater och vänstern in och förstör allt, sedan måste hårda högerkrafter till och så vidare, som i Brasilien och USA. I Europa har det precis börjat.

  Dagens nyord: knäcka

  Gillad av 12 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Du har rätt, vågade inte skriva Duterte bland mina förslag.
   Lite fegt sådär, och lagom svenskt.
   Men rädslan att få rejält med skit tog överhanden samt att bli refuserad 🙂
   Annars så är ju den snabba lösningen att behandla våld med övervåld effektivt.
   Om det inte leder till mera våld.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Israelisk vapenmakt här skulle nog först knäcka ryggraden på nordisk befolkning innan man bekymrade sig för de kriminella.

   Gilla

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    Varför det?

    Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Jo fast att tänka ut vad som behöver göras när det ska städas upp ser jag som det lätta Samarkand Sand. Problemet är att komma i position. Som läget är nu tycks den enda vägen gå genom eld. Det måste tydligen ha sin gång, allt annat verkar vara önsketänkande? Armstrong menar att det aldrig går att bryta en trend innan den löpt ut. Ser vågor i allt. Isåfall kan de uppmärksamma främst hålla sig undan det värsta. Typ poker. Nån slags långsiktig opportunism i att överleva och emmellanåt frodas?

   Mvh A

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Egentligen en tillämpning av Borstalprincipen för ungdomsbrottsligheten : ”short sharp shock immediately after the crime”.

   Gilla

 20. Jan Andersson skriver:

  Varje människa behöver en identitet, det vill säga en viss status för att bli bemött med respekt både i mötet med bekanta och obekanta. Alla vet vad klädsel och ett vårdat intryck betyder härvidlag. För en ung invandrare är det svårt eller omöjligt att få en sådan önskvärd status i det svenska samhället; hur bra det än går kommer han inte att betraktas som annat än en outsider, ett undantag, en kuriositet, eller en clown.

  Om någon lyckas bygga upp en lönsam (laglig) företagsverksamhet med många anställa, så tänker svenskarna ”Varför gjorde han inte det där i sitt hemland?”.

  Det är därför oändligt mycket lättare att skaffa sig respekt som kriminell. Att det inte rör sig om samma slags respekt spelar ingen roll; unga kan nog inte ta in vad positiv respekt är i vilket fall.

  Det är lätt att inse att samma grumliga tankar ligger bakom hos de som finner utlopp för sitt utanförskap genom att klottra ned väggar och järnvägsvagnar med sin personliga signatur eller meterhöga ”logotyp”.

  Allt har givetvis samband med rotlösheten hos alla som inte blir coachade till en vettig sysselsättning och en yrkeskunskap så tidigt som möjligt. Idag ”måste” man ha högskoleutbildning eftersom man som ung inte kan peka på någon annan merit när man söker ett jobb.

  Ett gott råd till alla unga är: ta vilket jobb som helst även om du har helt andra livsdrömmar. Det är väsentligt bättre att ingå i samhällsmekanismen än att stå utanför. Det brukar märkligt nog ordna sig så småningom för de flesta som inte ser sig som ett offer och som måste straffa samhället för det. Samhället kan inte straffas, bara du själv, och det är du själv som gör det.

  Gillad av 2 personer

 21. Nils Dacke skriver:

  Varför talar ingen ansvarig politiker eller polis om elefanten i rummet, alltså den stora massinvandringen som idag föröder landet?. Sveriges grannländer borde ingripa och ställa landet inför tvångsförvaltning eftersom våra politiker inte vågar angripa pudelns kärna. Ta också ett samtal med det stora landet i öster om vi kunde få hyra några kompanier med omronpoliser och låt dessa rensa lägenhet för lägenhet, hus för hus i no/go zonerna. Dessutom eftersom fängelserna och häkten i Sverige är smockfulla kanske vi även kunde hyra platser i ryska fängelser åt de små liven. Det skulle bli en upplevelser och möjlighet till eftertanke för varje individ att lämna all inclusive anstalten i Sverige och istället hamna i Sibirien.

  Gillad av 2 personer

 22. V for Vendetta skriver:

  I min barndom fanns det en serietidning som gick under namnet Läderlappen, sedermera omdöpt till engelskans original Batman. Han bor i en stad som heter Gotham och denna stad är under tryck från brottssyndikat som styr den. Batman rensar upp i staden och håller superskurkarna stångna och är den enda orsaken att staden fungerar för polisen har sedan länge i staden förlorat kontrollen och måste förlita sig på Batman. Jag tror inte vi kan hoppas på en maskerad villigiant en i övrigt har dikten överträffats av verkligheten. Stad efter stad i Sverige faller för den tunga brottsligheten, det må vara en så pass stor stad som Malmö eller en håla i sydväst som Ronneby, båda lever i skuggan av droger, skjutningar, bränder och mord. Det står rader med kärringar av båda könen och berättar att ungdomar har inga andra val än att visa sin frustration genom att beveka sig för våldet och bli en del av det. Det låter som att de gjort ett offer för samhället och därmed blivit själva ett offer. Inget kunde givetvis vara mer felaktigt. Deras val är aktivt, det är ekonomiskt och det är kulturellt. Vi, nettoskattebetalarna, pumpar in miljarder i olika projekt som skall syfta till engagemang för samhället, integration, förbättrade studieresultat, ja listan kan ju göras så lång att den räcker till Vintergatans ände och tillbaka igen. Dessa ungdomar har fått manegen krattad på ett sätt som inga andra ungdomar tidigare ens varit i närheten av. Kvoteringar och ekonomiska eftergifter har erbjudits för att de skal kunna förkovra sig i skolor men icke… de väljer våldet. Att detta är kulturellt torde väl stå utom allt tvivel. Kommer man från en kultur där t e x hedersmord ansens vara en god gärning så förstår var och en att våldet inte bara står nära individen utan at det också glorifieras. Detta bevisas genom att det ställts till med kalas i särskilt utsatta områden då ett terrordåd lyckats ytterligt väl. Samtidigt tiger den ryggradslösa svensken ihjäl problematiken samt dess grund. Man talar om mer resurser, mer kurser, mer insatser som skall dränera ett redan i brygg nedbragt land på ytterligare ekonomiska omfördelningar och resurser. Det finns bara en enda sak som kan hjälpa mot det som sker. Vi måste börja tala om att alla människor inte har samma rättigheter, samma tänkande och att alla inte passar in överallt. Börjar vi där kan vi bygga något….gör vi det inte får vi hoppas på Batman.

  Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Trikå-Göran anmäler sig till tjänstgöring.
   Krav, Gå fri från fängelse kort, två stöddiga baddare till pistoler, ett kontokort laddat med stålars, en legitimation som står högre än samtliga myndigheter.
   Kan börja omgående 😉

   Gilla

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    Kapten Kalsong.

    Gillad av 2 personer

 23. Staffan Berg skriver:

  Tack Patrik, Sverige är i fritt fall, inte bara försvarsmakten. Tyvärr har de svenska ledarna inte insikt om vare sig problem eller orsak. Sverige behöver hjälp utifrån för att reformera förstörda samhällsstrukturer!

  Gillad av 1 person

 24. Elisabeth skriver:

  Ja, landet förfaller och vår statsminister står i Avesta och håller tal om att det är ”högerextremismen” som måste stoppas till varje pris. Sällan har uttrycket, Rom brinner och Nero spelar fiol, passat så bra.

  Gillad av 8 personer

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   De spelar visst Bach på flygel.

   Gillad av 4 personer

 25. Bo Adolfsson skriver:

  Ett helt Agenda igår om de enorma problemen vi har utan ett ord om invandringen. Den invandring som de ledande politikerna påstår ha stramats åt, när det i år beviljas 130 000 uppehållstillstånd!
  I Löfvens jultal handlade det bara om högerextremismen som vår tids stora problem. Tydligen skall detta ältas i ett halvår fram till EU-valet. Det blir en spännande kamp mellan globalisterna anförda av George Soros på ena sidan och nationalisterna ledda av Steve Bannon på den andra. Det blir nog inte så stort utrymme för nyanser.

  Gillad av 2 personer

 26. Tack skriver:

  Tack PE för att du skriver det inga annan mainstreammedia vågar yppa och gräver fram de relevanta dokumenten (som även dem egentligen borde presenteras av statsmedia). Jag och vi (vågar jag säga) älskar dig för det.

  Det finns inget som ursäktar våra ”ledare” att dra detta elände över den del av befolkningen som står för notan.

  Gilla

 27. Lars-Olof Svensson skriver:

  De flesta MENA-familjer som kommer mitt i livet med barn har svårt att ta en plats i Sverige. Språk, utbildning och kultur är barriärer som är svåra att ta sig över. Papporna blir sittande hemma utan arbete och inkomst och kan inte försörja familjen. Sönerna får ingen förebild att se upp till, pappan är ett bidragsvrak. De vet inte vad arbete är och många kommer aldrig att lära sig det. Det finns nog ingen quickfix på detta problem. Leveranserna av unga kriminella kommer säkert att öka. Jag tror lika lite som PE på de besvärjelser som Anders Thornberg uttalar.

  Gillad av 1 person

 28. Svante Jonsson skriver:

  Innan valet babblade Löfvén om att ”knäcka gängen”. Tre månader efter valet babblar Löfvén om att ”lära känna” sina socialliberala kamrater i sjuklövern för att kunna bilda en regering mot kameleontfienden, för närvarande ”högerextremismen”. Hur många gäng består av sådana här:https://www.svt.se/nyheter/inrikes/unik-film-har-forbereder-sig-is-mannen-for-krig-framfor-sina-barn? Intervjun med polischefen i gårdagens Agenda gav mig intrycket av en smått desperat polischef som egentligen ville skrika stoppa för f-n massinvandringen nu! Holmbergs minspel tydde på jag vet, jag vet…

  Gillad av 1 person

 29. Bo Svensson skriver:

  Den globala rörlighet storfinansen efterfrågar kan man få utan att sabotera allt annat genom krav på ekonomisk garant för resenärer och migranter som önskar omfattas av rättsordning.

  Resten förpassas till bevakade enklaver varifrån de är fria att ta sig tillbaka hem eller till något flyktingläger.

  Tycka synd om -migrationen ger redan en merkostnad runt 60000kr per skattebetalare och år jämfört med ett läge med enbart arbetskraftsinvandring motiverad av kompetensbrist.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Alltså nu redan 300 miljarder per år för att underlätta tillvaron för ett par miljoner som hellre borde stannat där de hör hemma och där högst var tionde kan klassas som flykting.

   FNs budget är mindre än 200 miljarder för de 67 miljoner flyktingar de har ansvar för.

   Gillad av 2 personer

 30. W skriver:

  Ledande politiker hävdar att FN:s migrationsavtal inte är juridiskt bindande för de länder som gått med i pakten. Det är dock inte sant, konstaterade partiet Alternativ för Tyskland under en debatt med förbundskansler Angela Merkel.

  Under en debatt mot förbundskansler Angela Merkel i tyska förbundsdagen avfärdade Alternativ för Tysklands ledamot Martin Hebner argumentet att avtalet inte är bindande som en bluff.
  – Du kan ju själv klart och tydligt se att Marockos talesman under konferensen underströk att avtalet var rättsligt bindande. Han sade tydligt, bokstavligt talat, att alla länder som är med är juridiskt bundna av avtalet och skyldiga att implementera det.
  Hebner fortsatte, riktad till Merkel:
  – Du och din delegation hade inte någon som helst invändning mot det uttalandet, utan accepterade det bara.
  Merkel gjorde inga ansträngningar att argumentera mot Martin Hebner, utan konstaterade att avtalet kommer att gälla alla medlemsländer som godkänt det.
  – När FN:s generalförsamling möts nästa vecka kommer pakten återigen att diskuteras och det kommer att fattas ett beslut om huruvida den ska accepteras. Vid denna tidpunkt kan en medlemsstat kräva en omröstning. När två tredjedelar av de representerade länderna är överens gäller det för alla. Så fungerar majoritetsbeslut.

  Gilla

 31. Ulli Vollmer (@VollmerUlli) skriver:

  Sluta med försökt symptombekämping, drar allt större resurser med ytterst magert resultat.
  Ta istället itu med orsakerna, stoppa importen av bidragstagare och kriminella helt, utvisa konsekvent alla som tagit sig in illegalt, utvisa kriminella (dra tillbaka medborgarskapet som alla getts ~ utan krav)

  Gilla

 32. Elof H skriver:

  Det som helt saknas är MÅL -> ÅTGÄRD -> UPPFÖLJNING -> ev. ESKALERADE ÅTGÄRDER (om målen ej uppfylls). Är det någon som har någon har någon uppfattning om vad något enda parti har för MÅL avseende antalet våldtäkter som är ”acceptabelt”? Skiter de i själva verket hur många de är? Är det viktigare att ÅTGÄRDERNA inte blir för kraftfulla? I så fall kommer politiken aldrig lösa problemet.

  Gilla

 33. Göran Holmström skriver:

  Jodå vissas beredskap är god. fyra elverk, borrad brunn, alternativ för uppvärmning ved och pellets samt olja om det går att få tag på.
  Fyrhjuling check, liten båt check, fyrhjulsdrivna fordon check, snöskoter check.
  säkert rum fixat, åker med, fiskenät, konserver till det odlingslådor och en åker att odla på.
  Verkstad att repa saker i, med bar bara det! Visst avfärda mig om tok-prepper, enklast så. Lever mitt vanliga lugna inrutade lite tråkiga trygga liv, där största skräcken är läskiga brev i postlådan (Vilket det aldrig kommer) men finner postlådan skrämmande ändå. Varför vart det såhär då, med i praktiken allt för att ha god chans att överleva ww-3. Fan vet, men redan som 18 åring när jag fick utbildning på ångturbinen på gymnasiet där jag gick, så kom första tanken, den är lätt att hämta vid katastrof, kommer inte ihåg effekten på generatorn men minns storleken så skulle tippa 100 KVA cirka.
  Sedan vuxen familj dubbla jobb och så vidare, men i bakhuvudet har alltid detta lilla legat och gnagt om det smäller så. Av en slump köptes huset i byn, GARAGET var skälet, nu 12 år senare så snöat in på hemmaodlad mat fullständigt. Giftfritt och smakar så mycket bättre, sista tre lugna åren så läst dom flesta nyheter rörande vår del av världen. Både PKs alla kanaler och det som kallas i bästa fall alternativa media, och tre års nyhetsflöde har fått mig att vässa beredskapen till det texten började med, inventarielistan över bra och ha saker.
  Jag tror inte nämligen våra styrande och deras hjälpredor i form av polis och militär har varken resurser eller nödvändiga kunskaper att skydda någon av oss
  från allvarligare hot.
  jag önskar inte att kollapsen dyker upp, eller jo lite då det skulle vara gott att se Löfven och resten överleva på egen hand. Men bortsett från det barnsliga ge igen motivet, så önskar jag att Sverige fredligt hittar bättre harmoni och balans.
  Men jag är inte säker på att så kommer att ske, jag är rädd för att det kommer att smälla och lider med alla som inte förberett sig ordentligt.
  Min dörr kommer stå öppen för alla som behöver om det händer, visst familjen kommer gå först, men i mån av resurser så.
  Men åter önskar en vuxen debatt och vuxna mogna beslut som leder oss ur denna dåliga spiral av elände.

  Gillad av 1 person

  • Johanna skriver:

   Våra planer går i liknande banor. Att dra sig undan på en avlägsen plats långt långt ifrån den icke-skidåkande befolkningen.
   Att leva ett enkelt men rikt liv med självhushåll, jakt, byteshandel, återbruk. Utan lån på hus och bilar. I en trakt med ett rikt föreningsliv där folk bryr sig om varandra. Med inkomster på en lagom låg skattenivå. Vi blir nog fler och fler som väljer att inrätta oss på detta vis. För att stå ut med den sorgliga utvecklingen i Sverige.

   Gillad av 1 person

 34. Sixten Johansson skriver:

  För ytterligare fakta och synpunkter föreslår jag läsning på Hans Li Engnells blogg fristad.eu ”Tryggare kan ingen vara” + nu 25 kommentarer. De ytterligt samtidsmasochistiska kan ta del av vad som har hänt på brottsfronten i Sverige de senaste tre veckorna: toklandet.wordpress.com ”Det Nya Sverige del 4” + nu 96 kommentarer.

  Gilla

 35. Alex. skriver:

  På TED finns en video ”What a world without prisons could look like”. Länk https://www.ted.com/talks/deanna_van_buren_what_a_world_without_prisons_could_look_like?language=en. Den kan rekommenderas. Inte för att det skulle vara ett realistiskt alternativ, men den pekar på att antal realistiska åtgärder som skulle kunna förbättra situationen.
  Den väg som de flesta verkar förespråka: fler gripna, hårdare och längre straff, slopad ungdomsrabatt, fler poliser osv. är av allt att döma en återvändsgränd. Polised eller samhället kommer aldrig att klara upp situationen. Jag tror på ett kraftigt ökat engagemang av civilsamhället. Passiviteten vid pågående brott, oviljan att vittna eller på andra sätt ”ta itu” med de kriminella eller unga ”odågor” måste minska.
  Vi får inte glömma att vi vanliga hederliga människor (än så länge) är i majoritet. Vi skall inte inte låta oss regeras av de andra.

  Gilla

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Det finns två grupper med träning i att slåss för att döda i Sverige, invandrare och militären. Lycka till. Jag lägger blommor på din grav,

   Gilla

 36. Sixten Johansson skriver:

  I Expressens nätversion nämnde i dag Susanna Birgersson ”den nya konservatismen” som en motrörelse med idéer som skiljer sig från nationalistiska partiers. Kanske är det ett tecken i tiden, för kritiker mot makteliten brukar stämplas som (extrem)höger. Hon länkade till en artikel av Mark Lilla i The New York Review of Books, ”Two Roads for the New French Right”. Den är intressant, beskriver samma idéspektrum och vägval som svenska dissidenter brottas med och problemet att vi saknar en kraftfull plattform.

  I Frankrike har traditionalistiska katoliker flera gånger mobiliserat och kunnat påverka politiken. Oväntat nog är det unga intellektuella som försvarar katolicismen och andra konservativa element i samhället, ofta ur sekulära positioner. De är mot egoismen, konsumismen, EU, globalismen och islam, och förenar vänster och höger i en ny konservatism, i en tid då båda flyglarna har fjärmat sig från sin idékärna. De unga konservativa står inför vägvalet mellan en mjuk långsiktig och en hård, mer konfrontativ strategi.

  De har ett starkt namn som möjlig ledargestalt, den unga Marion Maréchal (som slopat namndelen Le Pen). Hennes senaste projekt är att starta en egen (högre) skola, som kan ge efterfrågad kunskap och bilda ett kontaktnät mellan dissidenter i Europa. Projektet är värt att studera. Den lösningen skulle kanske även här kunna ge en billigare och snabbare start än ett eget mediehus eller parti.

  https://www.nybooks.com/articles/2018/12/20/two-roads-for-the-new-french-right/

  Gilla

  • Johanna skriver:

   Det får mig att tänka på den enda friska fläkten i svensk politik; Ebba Busch Thor.
   Såg som hastigast i Svt Klara kyrkas körledare, kör och trafikanter fylla en stor del av Sthlms centralstation med mäktig julpsalmsång häromveckan.
   Det kändes i vår tid så förbjudet men också så befriande och starkt även för mig som knappt satt min fot i kyrkan.
   Jag fick en tankeställare att det kanske är ngn sorts religiös motrörelse som behövs. Men långt ifrån Antje Jackelen och co.
   Något nytt som kanske mer är likt Estlands sjungande revolution.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Svenskar har alltid gillat att och varit dktiga på att sjunga i kör. Det är kanske det bästa sättet vi kan demonstrera på!

    Gilla

 37. Gösta Svensson skriver:

  Det enda jag kan göra är att försöka skydda min familj och ge mina barn så bra förutsättningar som möjligt för att bli attraktiva på en global arbetsmarknad. Nya Zeeland, Australien, Kanada? Kanske kan de emigrera? Hur det skall gå för oss som är äldre och förmodligen inte har en chans på den globala arbetsmarknaden, det vete någon annan.

  Gilla

 38. LJ skriver:

  Intressant att du nämner hjälp från Israel.

  Igår hade jag ett långt samtal om situationen i Sverige med min 45 åriga amerikansk-israeliska granne som bott länge i både Israel och USA.

  Han gav samma tips som Patrik, typ:

  “We have been deailing with the arabs and Islam for as long as our country has existed. To you this is all new, and you are completely clueless thinking your current system will suffice dealing with them.”

  Pratade även med hans gamla mor, en förintelseöverlevare. Hennes kommentar var kort, och på riktigt skrämmande.

  ”You need to put a stop to arab immigration now. Is is very dangerous.”

  Då pratar vi om en kvinna som bott i Israel senaste 30 åren, och innan detta runt om i världen.

  För övrigt hade SVT en bra, och mer konkret, artikel för några månader sen:
  https://www.svt.se/opinion/jan-kallberg-om-kriminella-gang-och-bilbrander?fbclid=IwAR2cMGP9RBZpXKPlBeMvE3oKnU4ImL3CbrldYokE8yhOxg8E7V3E5W1PGBE

  Till ovanstående 9-punktlista skulle jag lägga till att föräldrarna till minderåriga riskerar utvisning, om deras barn begår alvarliga brott.

  Är klaner vi pratar om.

  Vilken snorunge skulle ens fundera på att begå brott då?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.