När övertygelsen förlorar kontakten med verkligheten

Lennart Bengtsson

Av en obegriplig anledning enades man vid klimatmötet i Paris år 2015 att jordens temperatur inte skulle tillåtas stiga över 2°C. Helst skulle man eftersträva att begränsa temperaturökningen till 1,5°C. Det är väsentligt att framhäva att temperaturökningen inte skall jämföras med dagens utan den som rådde vid industrialismens början kring mitten av 1700-talet under den lilla Istiden. Jämför vi med dagens temperatur reduceras ökningen med 1°C eftersom detta redan inträffat. I vilken utsträckning som den temperaturökningen beror på växthusgaserna kan inte bestämmas med någon större säkerhet. De flesta klimatforskare håller dock för troligt att det dominerande bidraget beror på växthusgasökningen. Men inget är absolut säkert. Man vet till exempel inte orsaken till lilla Istiden.

För att sätta Parismötet i ett sammanhang är det nödvändigt att jämföra med IPCC:s femte allmänna utvärdering, 5th Assessment Report, från 2014. Där framgår det tydligt att det enda scenario som skulle kunna garantera en uppvärmning på endast cirka 1°C måste motsvara experiment RCP2.6. RCP (Representative Concentration Pathway) är ett sätt att beteckna belastningen av antropogena växthusgaser. RCP2.6 är ett tänkt scenario där 2.6 mäts i koldioxidekvivalenter med enheten Watt/m2 som man i modellexperimenten antagit skall gälla mot slutet av innevarande århundrade. I RPC2.6 har man till exempel antagit att växthusgasutsläppen når sitt maximum 2010-2020 varefter utsläppen kommer att minska väsentligt. Detta är nödvändigt då dagens antropogena växthusgasbelastning uppgår till cirka 3,1 Watt/m2.
Resultaten från experimenten med RCP2.6 visar att den sannolika globala uppvärmningen kommer att uppgå till 1°C (0,3°C – 1,7°C) jämfört med perioden 1986 – 2005. Denna uppvärmning skulle enligt klimatexperimenten mer eller mindre gälla för hela perioden efter 2045.

Även med en omedelbar insatt reduktion av växthusgaser finns det inga möjligheter att garantera att jordens uppvärmning kommer att hamna under 1°C och ännu mindre på 0,5°C om vi nota bene skulle basera detta på IPCC AR5(https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/). I vilken utsträckning som Parismötet och därmed avtalet byggde på IPCC är dock inte klart utan kan lika gärna vara ett politiskt önskemål som man ansåg var rimligt enkelt att förstå för allmänhet och media.

För att få mer klarhet i Pariskonferensens märkliga beslut bad man IPCC att genomföra en särskild studie för att bedöma konsekvenserna av att hålla jordens uppvärmning till de angivna värdena. På detta sätt gick man bakvägen. Man utgick från ett värde på en politiskt bestämd uppvärmning, varefter man bad IPCC att berätta vad detta skulle kunna innebära för jordens befolkning. Detta redovisades för två månader sedan i en särskild rapport, IPCC1.5°C (https://www.ipcc.ch/sr15/). Denna rapport var föremål för förhandlingar vid det nyligen avslutade mötet i Katowice i Polen.

IPCC-rapporten från oktober 2018 utmålar alla tänkbara hemskheter som kommer att inträffa om jordens temperatur stiger med ytterligare 1°C. Även en temperaturhöjning på 0,5°C är tillräckligt allvarligt med allsköns förfärligheter. Dit hör döende korallrev, utdöende däggdjur, minskande antal insektsarter med mera. Inte minst kommer den arktiska befolkningen och djurvärlden att drabbas. Vidare utmålas en värld med allt värre stormar, översvämningar och våldsamma skogsbränder. Huruvida detta har någon robust vetenskaplig grund eller inte förefaller inte ha bekymrat rapportskribenterna än mindre alla passionerade journalister som knappast vet ett jota vad de pratar om.

Önskar man begränsa uppvärmningen till 0,5°C måste man oundvikligen minska utsläppen med 45 procent (relativt 2010) till 2030 och till noll år 2050. Eftersom en märkbar ökning inträffat mellan 2010 och 2018 (som dock inte beaktats i IPCC studien) blir det nödvändigt att reducera utsläppen ytterligare till hela 50 procent till 2030, det vill säga under de kommande elva åren, och nå noll-värden omkring 2045 i stället.

För att uppnå ett sådant klimatmål måste alla OECD-länder eliminera samtliga sina utsläpp till 2030 och därtill måste världens övriga länder minska sina utsläpp med cirka 1/3. Med tanke på att världen för tillfället är i färd med att bygga hundratals nya kolkraftverk för att förse jordens befolkning med nödvändig energi hör ju knappast en sådan fossilreduktion hemma i verkligheten.

Önskar man hålla sig till det mindre krävande målet på 1°C uppvärmning så inser man likaledes att även dessa är ekonomiskt och tekniskt omöjliga att genomföra.

Några reflektioner

1. Varför har klimatfrågan blivit så extremt högprioriterad i Sverige i ett land där ett varmare klimat snarare är gynnsamt än problematisk?

2. Varför är det en mindre viktig fråga i länder som USA, Ryssland, Kina och Brasilien där klimatändringarna enligt alla studier är vida mer allvarliga än i Sverige?

3. Orsaken kan ju knappast vara att Sverige har en högre vetenskaplig kompetens då denna i dag genomgående är mer avancerad i länder som USA, Ryssland och Kina. Är orsaken att Sverige ser sig som en utvald nation med ett särskilt globalt ansvar, något som de flesta länder saknar förmåga till?

4. Det är inte heller den vetenskapliga kompetensen som är framträdande utan ett mycket starkt politiskt engagemang som hos den 15-åriga flickan Greta som sannolikt inte baserar sin oro och övertygelse på studier av atmosfärfysik. Har klimatfrågan blivit en del av en svensk identitet och ett element i att man ser sig som en humanistisk stormakt som vill rädda och frälsa världen?

Det som får det att framstå som exceptionellt patetiskt är att det ännu inte föreligger något som helst hot eftersom vädervariationerna inte är värre än de varit de senaste 100 åren, snarare mindre allvarliga. För detta behöver man bara studera tillgänglig väderstatistik som finna att läsa för alla på Internet.

55 reaktioner på ”När övertygelsen förlorar kontakten med verkligheten

 1. Johan skriver:

  Klimatet förändras extremt långsamt. Med eller utan växthuseffekt. Inom svensk Public Service och andra ”main stream media” har denna extremt långsamma effekt blivit nyheter. Dagligen hotas alla svenskar med hur omoraliskt vi beter oss. Rött kött, all sorts kött, flyg inte, omoralen i att köra bil…
  Det finns en extrem moralism inom journaliskåren som går tillbaka till 1968. Sedan dess har nästan alla journalister haft en agenda. Då kommunism. Nu är man generellt bara emot kapitalism. Samma sorts människor söker sig till yrket. Idag som då. Gamla röda redaktörer anställer unga röda journalister. Kaka söker maka…
  Inte ett enda kritisk reportage om industrin runt växthuseffekten inom svensk Public Service. Alltså bedrivs här ingen journalistik. PROPAGANDA. Inget annat.
  Imorse var bilen täckt av snö. Kan det vara rätt?

  Gillad av 14 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    ‘Arvesynden’ i beste pietistiske tradisjon!

    Når dette er sagt, er det faktisk ganske store problemer på Svalbard. ‘Landet med de svale kyster’ er ikke så svalt/kaldt lenger. Hva enn årsaken er (jeg stiller meg åpen, da jeg som Lennart B helt rett sier, ”ikke vet et jota”), må nå 142 hus i Longyarbyen rives og settes opp på tryggere sted. Permatrosten som husene er bygd på, tiner – det har tidligere ikke vært nødvendig å fundamentere dem i fjell. Skred med dødelig utgang har ført til flyttingen.
    Frølageret for hele verden har også hatt problemer med smeltevann pga de økte plusstemperaturer.

    Den ekstremt raske temperaturstigningen som er nord i Arktis (deler av Arktis?) skaper selvsagt store problemer for dyrelivet på Svalbard. Sultne isbjørner bryter seg inn i hytter på jakt etter mat – de får problemer med å fange sel når isen forsvinner.
    En hytteeier er stadig plaget (kan dessverre ikke legge ut bilde!), og det er ikke umulig at denne binnen har forøket seg til tre bjørner til våren.
    Og Patrik, det er ingen bosatt på Svalbard som synes de er søte eller ufarlige! Folk har skytevåpen for selvforsvar hvis de må utenfor Longyearbyen – dette i nødsfall og for selvforsvar. For ikke så mange år siden var det en engelsk turist som ble spist…

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    PS. Interessant dette at sammenligningsgrunnlaget for stigning av temperatur er starten på den industrielle revolusjon da det fortsatt var ‘den lille istid!

    Gilla

   • Björn skriver:

    Anne-Hedvig. Att det kan uppstå problem vid temperatur-variationer, är de flesta numera väl upplysta om, men att det TIDIGARE har förekommit mycket kraftiga variationer under jordens miljontals år gamla historia, verkar vara mer okänt!

    Gilla

  • Christer Bengtsson skriver:

   Skattebas mao!

   Greta är nog lätt miljöskadad inom familjen,
   ”styvmamma” Malena Ernman är väl ingen vetenskaplig auktoritet precis?

   Gilla

 2. Thomas Ek skriver:

  Jag älskar att läsa Lennart Bengtssons artiklar.
  Här kan man snacka om en livsviktig överlevnadsresurs.
  De bekräftar min magkänsla genom att sätta ord på den.
  Önskar att Bengtsson skrev lite oftare.

  Gillad av 2 personer

 3. Östrahult skriver:

  Varför just i Sverige, några skäl:

  • Den moraliska stormakten
  • Den säregna blandningen av socialism och amerikanisering
  • Långvarig enpartistat
  • Symbios mellan media och politik
  • Totalt politiserad offentlig sektor
  • Totalt politiserad forskning
  • Kändisfixering

  Gillad av 8 personer

  • Klas Göran skriver:

   Tilläggas kan även:
   Lutheransk grundsyn på individens personliga ansvar för sin frälsning.
   D v s var och en måste engagera sig själv för klimatet om man inte vill bli evigt förtappad. Detta ansvar kan inte delegeras till någon annan, varken till präster eller till politiker.

   Gillad av 2 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Tack, Lennart, för att du med jämna mellanrum försöker få lite sans och balans i klimatdebatten utifrån vetenskap och fakta.
  Det föreligger inte någon människofabricerad klimatförändring som hot om ogynnsam global uppvärmning. Det har inte blivit värre eller allvarligare vädervariationer nu än under de senaste hundra åren.

  Klimatfrågan handlar inte om klimat eller väder eller miljö. Den handlar om politik. Makt och pengar.
  Makt över folk, att styra med hjälp av rädsla och frälsningslära. Makt över tillgångarna, att fördela stora summor skattepengar mellan folk och regioner. Och så förmögenheterna som tjänas på själva klimatindustrin.

  Gillad av 9 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   NASA är känt som en klimathotsalarmistorganisation om jag har förstått rätt. Däremot gick några pensionerade NASAforskare nyligen ut med att klimahotsrapporterna de själva tidigare anslutit sig till är felaktiga. Ett slags avbön. Men Lennart kanske vet mer.

   Gillad av 5 personer

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Varför börjar alla tidsserier 1880? NASA har beslagits flera gånger med att rensa gamla data från misshagliga datapunkter som visade högre temperaturer förr. Alla ljuger, alla, alla.

   Gillad av 5 personer

  • Ulf skriver:

   Vad jag kan se har Lennart kommenterat det. Att temperaturen ökat med 0,9 grader sedan 1880 eller att de flesta forskare tror människan påverkar klimatet är inte kontroversiellt. Däremot är de katastrof scenarios som målas upp och lögnerna om ökat extremväder synnerligen kontroversiellt och det är detta Lennart skriver om i artikeln. De 97 procenten betyder inte att 97 procent anser att påverkan är extrem eller för den delen farlig. Ej heller hur snabb den är. Den avgörande frågan är hur mycket resurser vi lägger på att bekämpa något som vi vet så lite om, resurser som obönhörligen kommer att tas ifrån fattigdomsbekämpning det kan jag däremot garantera.

   Gillad av 2 personer

 5. Dandersan skriver:

  Global dimming och global brightening är det som SMHI för fram som orsak till den ökning av inflödet av solenergi som sen 1983 då mätningarna startades är påtaglig både mätt som energi(100KWh/Kvm och år) och timmar med sol (ca 10%)
  100 KWh/ kvm och år innebär ca 11,4 W/Kvm. (/365*24)
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/stralning-1.17841

  Gissa om detta nämns då CO2 skall få skulden för ALL uppvärmning?

  Gillad av 1 person

 6. Eskil skriver:

  Sveriges politiker är helt övertygade om Sverige går före och visar vägen kommer alla jordens länder med Kina, Indien och USA i spetsen bli så imponerade så de kommer att följa vår väg oberoende hur mycket det kommer att kosta.

  Eller så är det så krasst att våra politiker ser sitt engagemang i klimatfrågan som en väg till fina och synnerligen välbetalda uppdrag inom internationella organisationer.

  Gillad av 4 personer

 7. Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

  Jag vänder mig mot användningen av ordet ”Sverige”. Jag skrev detta inom citationstecken under en period men tröttnade. För vad betyder att ”Sverige” vill något, hit eller dit? Vad menas? Tidigare kunde det helt enkelt betyda vad kungen och hans rådgivare ville, de var den ”svenska” viljan. Med demokratin så kom idén om demokratin, folk trodde för att de gick och röstade, att vi hade demokrati, och våra politiker myste och gick runt i dräkter spunna av osynlig guldtråd som vi alla beundrade, men trots allt, så uppfattar jag än idag att en majoritet av svenskarna inte var fullständigt oeniga med politikerna och politikerna åtminstone delvis såg sig som demokratiskt tillsatta, de hade ett ansvar gentemot deras arbetsgivare, oss. Jag kan ta fel, för det verkar som socialdemokraterna tidigt började agera som ägare till Sverige, snarare än som anställda av ”Sverige”, de VAR Sverige. Så var är vi idag? ”Sverige” finns ju inte mer och det beror inte enbart på att det bor 10-11 miljoner människor här och endast 7.7 miljoner svenskar, utan på att politikerna nu representerar endast sig själva. Det enda Sverige som finns kvar, som upprätthålls med noggrannhet och med statens fulla kraft, det är Sverige som skatteupptagningsområde. Skatteupptagningsområdena är de enda områden som dagens internationella politiker erkänner, det är det svenska skatteupptagningsområdet som finansierar ”svenskar” i FN, och Jan Eliassons flygel och Margot Wallströms rödvin. Så vi är tillbaks i ett feodalt tillstånd där olika grupperingar, en ny adel, har rätt att inkräva skatt med sheriffen i Nottinghams hjälp, INGEN politiker talar om att luckra upp dessa gränser, gränserna mellan skatteupptagningsområdena, endast då i så fall som att lägga på ytterligare ett lager av skatt, som EU.

  Så vad är Sverige idag? Ett skatteupptagningsområde där den arbetande delen av svenskarna slavar åt en ny adel och deras hjälpredor som skall hålla oss i schack med våld och hot och skjutningar. Vi har samma möjlighet att slippa oket som för flera hundra år sedan, vägra betala och åk i fängelse, eller gör revolution, eller fly.

  Gillad av 12 personer

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    1:07 in,

    Dirty peasant: Who are The britons?
    King: We are all britons, and I am your King.

    Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Det var väl under SAP som vi alla, redan som barn, fick lära oss att staten och samhället är samma sak?

   Undrar hur många svenskar som förstår skillnaden!

   För mig är Sverige en vacker plats på Jorden, där mina förfäder har strävat och är begravda. Jag undrar om den gamle arrendebonden, som staplade stengärdesgårdar här i Bohuslän, förstod att andra folks arvingar skulle tillåtas ta över resultatet av hans vedermödor.

   Gillad av 4 personer

  • LJ skriver:

   Exakt så.

   ”Sverige” finns inte längre.

   Det Sverige som bestod och av geografiskt område bebott av en homogen sammansättning individer med hög tillit är borta.

   Det enda som skulle kunna få tillbaka ”Sverige” är många år av ”extrem politik”.

   Sannolikt att så sker?

   Det bästa vi kan hoppas på är några mini-Sverige inom landet. Staffanstorp, och eventuella privata initiativ, ”tryggare Sverige” eller annat avgränsade projekt.

   Kommunal skatteutjämning kvarstår nog dock, och även statlig skatt för de som skapar för mycket värde. Malmö kan fortsätta föda upp kameler på andras bekostnad. Wallström kan fortsätta fördöma alla som skapar mer än de förstör.

   Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Du har alldeles rätt, Lennart, exceptionellt patetiskt stämmer bra. Det blev ju käbbel vid den senaste konferensen och givetvis käbblade man om pengar. För det är vad det handlar om. Pengar. Väst ska skyffla över pengar till korrupta länder med tvivelaktig ledning. Annars ! Och så finns det förstås klimatångest-profitörer vid sidan om som suger åt sig allt de kan. Och givetvis följer man aldrig upp i vad mån dessa ekonomiska bidrag hjälper ”klimatet” eller ej. Var hamnar pengarna ?
  De flesta jublade nog över den varma, härliga sommaren vi hade i år. Så SvT gör reportage om att den fina sommaren gör att färre svenskar planerar att flyga utomlands vilket ju är ”bra för klimatet” Men, svenska varma sköna somrar är ju ett problem, eller ? Nu blev jag förvirrad……. Enligt svensk klimatångestmedia är alltså det nyttigaste och bästa för oss en kall sommar med mycket högt beskattade flygresor som gör att vi stillsamt huttrar i husvagnen i ösregnet. Medan den politiska adeln får fria tjänsteresor per flyg till klimatkonferenser i Rio eller Kapstaden…..

  Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   Visst är det underligt, om länder som hävdar att deras existens är mer eller mindre hotad, istället för att minska sina egna utsläpp kräver att andra skall göra det istället.

   Om det nu är så akut kanske man skall försöka börja hemma och rent instinktivt kunde man förvänta sig att de som drabbas värst skulle vara de som skulle minska på utsläppen mest.

   Gilla

  • Axel skriver:

   Det bästa Sverige kan göra är att skicka ut MP:arna på missionsuppdrag. Tänk er kolviftaren Fridolin stå under ekvatorns glödande sol med tropikhjälm och förkunna Miljöpartiets välsignelse för världen

   Gilla

 9. Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

  Kan Lennart ge en referens till en artikel som räknar igen den infraröda absorptionen och återemissionen av CO2, för en stor del av den absorberade energi måste ju strålas ut i rymden igen förr eller senare?

  Gillad av 1 person

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Igenom

   Gilla

 10. Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

  Jag gissar att 2050 så är allt som nu, sommaren är i bästa fall 25C och 20 i vattnet, men på TV så säger vädergubben att det är 35C ute och nytt rekord. Termometrar för eget bruk har för länge sedan blivit förbjudna som icke-politiskt korrekta och grannar anger varandra om de ses avläsa någon temperatur.

  Gillad av 4 personer

  • Kommentatorn skriver:

   Kan rekommendera denna skönlitterära bok som ytterst framsynt skrevs redan 2002. Termostatpoliser och vetenskapsförakt i en nära framtid

   https://play.google.com/store/books/details?id=8M10CwAAQBAJ

   One minute the two space Hab astronauts were scoop-diving the atmosphere, the next they’d been shot down over the North Dakota Glacier and were the object of a massive manhunt by the United States government.

   That government, dedicated to saving the environment from the evils of technology, had been voted into power because everybody knew that the Green House Effect had to be controlled, whatever the cost. But who would have thought that the cost of ending pollution would include not only total government control of day-to-day life, but the onset of a new Ice Age

   Stranded in the anti-technological heartland of America, paralyzed by Earth’s gravity, the ”Angels” had no way back to the Space Habs, the last bastions of high technology and intellectual freedom on or over the Earth. But help was on its way, help from the most unlikely sources ….

   Gilla

 11. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag gillar också Bengtsson och skulle önska att han kunde reda ut följande fråga.
  Leder ökad mängd koldioxid i atmosfären i och för sig till högre temperatur på jorden? Alltså, finns det samband som Svante Arrhenius skrev om redan för hundra år sedan?
  Eller finns det fysiker inom vetenskapen som hävdar att sambandet inte finns?
  Om sambandet sedan finns är ju frågan hur stor effekten blir givet mängden utsläpp. Här tänker jag på en föreläsning den norske nobelpristagaren i fysik Ivar Giaever höll och som finns på Youtube. Han tar följande exempel. Antag ett stort rum, 10x6x3 (min uppskattning). Antag att rummet ska fyllas med lika mycket koldioxid som världens alla bilar släpper ut i atmosfären under 20 år. Vad krävs? Enligt Giaever en tändsticka. Kan den jämförelsen stämma?

  Gilla

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Återemmissionen mot rymden sker i genomsnitt från cirka 5km höjd där temperaturen är ungefär -16°C. Detta motsvarar 239 Watt/m2 och kan lätt räknas fram från Stefan-Boltzmanns lag.
  Utstrålningen från jordytan däremot uppgår till cirka 395 Watt/m2 vilket betyder att den naturliga växthuseffekten är skillnaden mellan dessa tal = 156 Watt/m2 ( i globalt årsmedelvärde).
  Detta bör jämföras med den antropogena växthuseffekten+ en förstärkning från mer vattenånga.

  Gillad av 3 personer

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Men denna länk från NASA:

   https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/rossow_01/neteffect.html

   Säger att nettoeffekten av att moln reflekterar strålning ut i rymden och tillbaks till jorden är 5C, dvs mer moln ger lägre temperatur så hur hänger det ihop. Mer moln gör jorden kallare?
   Hur välförstådd är denna effekt? Inte så värst förekommer det mig.

   För att inte tala om att värmekällan ju inte precis är stabil:

   Gillad av 1 person

   • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

    Jag måste erkänna att ju mer jag läser om detta ju mer blir jag övertygad om att det är, som Scrooge i julsagan säger, humbug. Världens hittills största vetenskapliga humbug där ofantliga resurser går åt till att på 10,000 olika vis kommer fram till en redan dragen slutsats. Läser man om molnformation så när man först funnit den uppenbara effekten att moln reflekterar tillbaks strålning ut i rymden (fann en studie från 1995 men det verkar ju inte vara raketforskning precis) och därför har en enorm effekt på jordens temperatur så finner man allsköns märkliga och sökta förklaringar som alla skall leda till att mer moln (som väl blir resultatet av mera vattenånga) ändå på mystiska vis leder till högre temperatur. Det verkar som det tog 20 år efter den studie som NASA refererar innan man kom på en effekt där mer moln skapas vid polerna och inte vid ekvatorn och därmed höjer temperaturen. Mycket märkligt, eftersom vad jag kan förstå det växer allt mer vid Sahara, Sahara krymper, vilket väl betyder att det regnar mer där, vilket väl betyder att där är mera molnigt? Det hela självreglerar kanske? Mer moln, mindre värme?

    Gillad av 2 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Så alla journalister ljuger om klimatförändringarna tillsammans med politikerna..
  Jag är såå besviken, hade ju tänkt hyra ut solstolar på stränderna nästa sommar.
  o tjäna massor av kosing utan att anstränga mig.
  Fasen också vem kan man lita på?

  Gillad av 1 person

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Du har ju en ny karriär som Kapten Kalsong? Inga telefonkiosker idag bara.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Japp glömde ju det, saknar bara vissa formalia 🙂
    Ingen deg, ingen kapten kalsong.
    Men gillar namnet skarpt, lite som doktor Mugg ungarna älskade honom.
    Fasen det var inte fullt så PK för runt 20 år sedan.

    Gilla

 14. Kungskobran skriver:

  KOLDIOXIDFRÄLSET

  Koldioxid är vårt liv
  mötena är många
  och oändligt långa
  Jordens undergång är nära
  för våra nära och kära
  Politikerna och profitörena hakar på
  Journalisterna likaså.
  Många skatter och priser att höja
  låt oss inte dröja.

  Gillad av 4 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Att ljuga om miljö och väder
   Ger ett fett och välfyllt läder
   Allt som behövs är ett lögnaktigt munväder
   Dessa profitörer förpestar länder och städer
   Dom hatar folks frihet och bilar
   Även gott kött och glödande grilar (nödrim)
   Elitens förbud eskalerar tills dom i jorden vilar
   För dom är godhet och maos röda som knark silar
   Vigt med en sojalatte dom för fula kvinnor stilar
   Feminister vars hjärta och huhu ömmar
   Efter håriga pojkmän i våta drömmar
   Nej nu fattas orden för att sy fler sömmar.
   Göran Fakir
   Pk är ett farligt gift som omgärdar Sveriges stift.

   Gillad av 1 person

 15. Lars skriver:

  Jag tänker att vi hela tiden i nuet måste förhålla oss, planera dvs se hur vi närmast ska förhålla oss (se på världen) och vi kan inte räkna med att förstå tillräckligt, men vi måste röra oss framåt (förhålla oss), inta någon slags uppfattning, men med kunskap om bristerna i vårt seende. Ett krav på politiker och media blir ju då att de gör sammaledes! Och det kan man väl inte se att de gör direkt och aldrig ändrar de uppfattning, hur mycket fakta från världen omkring t.ex. om migrationen de får.

  Gilla

 16. Kristina von Heland skriver:

  Här läser jag L.B.s inlägg som har en vetenskaplig grund. På AB läser jag ett inlägg från en ung dam som beskriver sin ångest för klimatet. Bild på några isbjörnar som trängs på ett isflak. Björnar kan simma! National Geographic har pudlat, fotografen har pudlat, en bild på isbjörnar, en mager jäkel. Jag frågade om obduktionsprotokoll,-finns ej alla blir sjuka gamla och dör, det kan vi vara säkra på.
  Den unga damen var med i flera org,. hon hade minsann läst en massa skrev hon, hon tänkte flytta till Sveg för där kunde man överleva! Först tänkte jag, detta är ironi men icke så. Jorden ska gå under, kyrkan har klimatångestmöten. Jag tänker på Robert Lind i Kramfors, han finns för det har Hasse A. sagt.
  Vidare tänker jag att när man tar in bilder på isbjörnar, det är rekordmånga isbjörnar nu, och gråtande barn är det något lurt. En gravad hund
  .Då jag såg Al Gore med sina diagram och bilder på kalvande is kom min misstänksamhet fram. Han åkte runt med sin privatjet och talade om hur det var.
  Gråtande barnen hängde i många hem, de passar på väggen men att illustrera en klimatförändring. Känslopjunk av ledarna är ynkligt.
  Ska de lägga sig ner och invänta döden nu? Preppers kallas de idag. Det går inte att odla soja till din veganmat i Sveg! Inte om 20 år heller. Problem är till för att lösas, på 50-talet byggde folk skyddsrum för att bomben skulle döda alla. Nu får de ha en hjälm på sig i skogen så att inte hackspettarna anfaller.

  Gillad av 1 person

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  Svar till Lars Olov Svensson

  Mer växthusgaser leder till högre temperatur i atmosfärens nedre skikt samt vid jordytan. Samtidigt får stratosfären en lägre temperatur. Detta visade Suki Manade redan 1967och för detta fick han Crafoordpriset tidigare i år. Numera kan vi observera precis detta från satellitmätningar. Med dagens räknekapacitet kan idag en intresserad student lätt upprepa Manabes beräkning som är detaljerat beskriven i den ursprungliga artikeln. Arrhenius beräkning tog bara hänsyn till strålningsprocesserna men inte till atmosfärdynamiken och det är absolut nödvändigt.
  Uppvärmningen hittills är ytterst måttfull och dagens mediala skräckberättelser har inget empiriskt stöd. En uppvärmning på 1-3°C är knappast en katastrof och på de flesta ställen på jorden är lite mer koldioxid och lite högre temperatur en fördel. Motsatsen skulle ha varit ett större problem. Allt för stora utsläpp innebär dock risker som bör undvikas. En omläggning av jordens energisystem är emellertid på gång och OECD länderna har redan reducerat koldioxidutsläppen märkbart. Det tar dock längre tid i utvecklingsländerna varför man sannolikt behöver en stor del av detta sekel för en mer genomgripande omläggning.Bara Kinas utsläpp är i dag a v samma storleksordning som hela OECD området.

  Gilla

  • Han, türk, tang, eller tibetan, men aldrig danske mand, satt sin fot i Kashgars land, utan tand, drack som förste av danskar ibland, av detta oasens vand skriver:

   Och molnen? Det borde vara lätt att mäta hur stor areal av jordens yta som täcks av moln och hur det förändras över tid?

   Gillad av 1 person

 18. Robert Bergquist skriver:

  Henrik Svensmark, a physicist at the Danish National Space Center, has advanced the theory that solar activity, as indicated by sunspot fluctuations, is associated with the intensity of cosmic radiation reaching Earth resulting in periodic warming and cooling of the planet. He suggests that large numbers of sunspots lead to reduced cloud covers and higher temperatures due to their association with a stronger solar magnetic field, which shields Earth by reducing the influx of cosmic rays. On the other hand, the fewer the number of spots, the weaker the solar magnetic field allowing a higher atmospheric penetration rate. According to Svensmark, this cosmic radiation ionizes the air and produces dense clouds reflecting much of the solar energy leading to a cooler planet, processes that can explain the temperature variations during the last few centuries as well as the current period of global warming. If this hypothesis is verified, which more recent research indicates, the weakening trend of the latest sunspot cycles should introduce a strong cooling similar to the little ice age that endured between 1650 and 1710, rather than approaching runaway warming. Of course it is possible that neither scenario might occur as the two effects could cancel each other out.
  Sunspots vary in 11-year cycles of different strengths, the phenomenon that has been known since Galileo first observed them in the beginning of the 17th century, which provides a 400-year record. It is recognized that sunspot minima coincided with three major cold periods peaking around 1680, 1810 and 1900, the first of which, the so called Maunder minimum, was of unusual intensity. However, these three strong climate swings are unpredictable and a clear direction might only be assumed after a run of ever diminishing or increasing solar cycles. Without going into details, suffice it to say that carbon14-based dendroclimatology data indicate that the increased level of solar activity initiated in the 1940s was the strongest for 9000 years, and that we are currently at the tail end of sunspot cycle 24, which is the lowest cycle since accurate records started in 1750 (http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression).

  Gillad av 2 personer

 19. Lennart Bengtsson skriver:

  Om moln

  Jordens molntäcke liksom dess albedo har mätts regelbundet med satellit minst 18 år. Några mätbara ändringar har inte kunnat registreras.
  LennartB

  Gilla

 20. leif stern skriver:

  Koldioxid och ljus är grunden för fotosyntesen som skapar alla livsmedel. De processerna är starkt temperaturberoende. Det är bevisat att träd i stadskärnor med några tioendels grads högre temperatur än omgivande landsbyggd tillväxer 25 % snabbare än motsvarande träd som växer utanför staden. Växthus som tillför CO2 fördubblar sina skördar.
  Varför har temperaturen vid slutet av den lilla istiden på 1880 talet setts som önskad temperatur.
  Den lilla istiden var en tid då massor av bönder svalt ihjäl i hela Europa.
  Läs denna utredning. https://docs.google.com/presentation/d/1683vl92eEiPso2IrA_HL6gqe1YN0H3RjKPp0xq51_Jc/edit#slide=id.p
  Leif Stern

  Gillad av 3 personer

 21. splintved skriver:

  Tack för intressant länk.
  Uppgiften om den fina tillväxten av trän i stadsmiljö var mycket intressant
  Även perspektivet beträffande senaste och ev. kommande lilla istid.
  Stämmer ju bra med tanke på att insolationen NH 65 blev negativ ( mindre än genomsnittet) sedan ca 3 000 år.
  Sålunda hårresande att CO2-hypotesen dragit med sig så mycket intresse trots enbart pseudovetenskap. Samt felaktig tro att data-modellering kan klara av komplexa problem.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.