Rasismen håller på att dö

Jan-Olof Sandgren

Rasismen befinner sig i kris, och det är antagligen en tidsfråga innan den dör ut. Det är möjligt att Henrik Arnstad inte håller med, men han har å andra sidan byggt hela sin karriär på att rasismen frodas och står i begrepp att ta över samhället. Försvinner rasismen försvinner inte bara Henrik Arnstad från det offentliga samtalet, utan också hela det antirasistiska etablissemanget som i årtionden omhuldats av media och sponsrats med generösa statsbidrag.

Det kan visserligen se ut som att rasismen ökar, men det beror dels på att den rasism som tidigare dolts i människors medvetande kommer upp till ytan när folk träffas. Trots allt tal om segregation har aldrig så många kontaktytor skapats mellan grupper som just nu, på gott och ont.

Det andra skälet till att rasismen verkar vara på frammarsch är att en mängd företeelser kallas rasism, utan att egentligen ha ett dugg med att göra med ras. I stort sett alla intressekonflikter som kan uppstå mellan invandrare och svenskar kan avfärdas som rasism, om man vill undvika att diskutera de bakomliggande orsakerna.

Ras är ett begrepp från biologin som betyder ”genetiskt avgränsad grupp, som skiljer sig markant från andra väl avgränsade grupper inom samma art”. När vita européer en gång konfronterades med svarta nakna infödingar, måste det ha legat nära till hands att tala om skilda raser av Homo Sapiens. Vissa ville gå längre och menade att de varelser som befolkade Afrika var djur, men ”rasisterna” avgick med seger och alla hudfärger inordnades under begreppet människa. Dock med olika status. Det där med jämlikhet och allas lika värde var ännu inte uppfunnet, varken i Afrika, Europa eller någon annanstans. Den som för tillfället ägde största våldskapitalet bestämde spelreglerna. Slaveri sågs som något naturligt i större delen av världen, ända fram till att det avskaffades i USA 1865.

Rasismens århundrade var 1800-talet. Under detta sekel blev rasismen etablerad vetenskap, ungefär på samma sätt som genusvetenskapen blev etablerad vetenskap under 2000-talet. I bägge fallen tog man sig friheten att koppla personliga egenskaper och moraliska kvaliteter till ras respektive genus, utan att vara så petnoga med den vetenskapliga metodiken.

Under 1900-talet föll rasismen i vanrykte. Andra världskrigets fasor och nazismens försök att utrota bland annat judarna, skrämde människor. Den enorma destruktivitet som tycktes framspringa ur tanken på den egna rasens överhöghet, förvisade rasismen till den europeiska kulturens smutsigaste bakgård. Någon liknande utveckling skedde aldrig i Afrika eller arabvärlden, där föreställningen om den egna gruppens medfödda överlägsenhet är i högsta grad levande. Det kallas inte ens rasism, eftersom det förefaller så naturligt.

Det andra dråpslaget mot rasismen var att gränserna mellan raser började luckras upp. Redan under nazitiden var det svårt att reda ut vem som egentligen var jude. Utan kippa eller tinningslockar tenderade den judiska diasporan att förrädiskt smälta in i det europeiska folkhavet, så det krävdes påsydda stjärnor på kläderna för att skilja dem från arier. Bara det ett svidande nederlag för rasismens idé. Att arier inte alltid såg ut som arier måste också ha utgjort ett problem. Joseph Goebbels var till exempel varken högrest eller ljushylt. Lockigt hår förekom i de bästa familjer.

Herman Lundborgs nitiska arbete på rasbiologiska institutet i Uppsala, kan ses som en vilja att beskriva och dokumentera de mänskliga raserna ”medan de fortfarande fanns kvar”.

Idag har de flesta människor i västvärlden ”blandade gener”, vilket visas av att sajter som MyHeritage är så populära. För att ”rädda rasismen” (och dess siamesiska tvilling antirasismen) börjar man allt oftare använda förvärvade egenskaper som rasmarkörer. Ungefär som man kan ”bestämma sitt eget kön” kan man i viss mån ”bestämma sin egen ras” genom att identifiera sig med en viss kultur, omfatta en viss religion eller bo i ett visst område.
En uppenbart europeisk kvinna som Alexandra Pascalidou kan alltså, med hänvisning till att hon är uppväxt i Rinkeby, förneka att hon skulle vara vit. Och Victoria Kawesa, som uppenbart har afrikanska rötter, kan utan att blinka utse östeuropéer till sina icke-vita rasfränder.

Det är lätt att förstå varför dessa skruvade rasteorier blivit så populära inom vänstern. Det är ett smidigt sätt att avfärda politiska motståndare utan att behöva presentera ett enda argument. Man kan vinna en diskussion enbart genom att hänvisa till någons melaninhalt (upplevd eller verklig) eller slå ner på en motståndares ”vithetsnorm”, utan att behöva förklara varför vissa normer skulle vara ”vita” eller vad som i så fall skulle göra dem sämre. Och det bästa av allt: man behöver aldrig erkänna att man har fel.

I en globaliserad värld där folk blandas, kommer relevansen för rasidéer så småningom att minska. Skillnaden i nedärvda egenskaper mellan grupper tunnas ut, vare sig vi vill det eller inte. Rasismen kommer att dö. Men precis som den en gång hjälpte kolonialmakterna till världsherravälde, tjänar den idag som hjälpideologi åt den politiska höger- och vänsterflanken, åt islamistiska grupper, rekryterare till kriminella nätverk, Henrik Arnstad, företrädare för mångkulturen och många, många fler. Därför kan man befara att dess dödskamp blir långdragen och blodig.

60 reaktioner på ”Rasismen håller på att dö

 1. gmiksche skriver:

  Tveksamt. Ras och etnicitet överlappar ofta varandra, men går inte hand i hand. Man integreras i ett folk, inte i en ras. Givetvis spelar yttre kännetecken en roll för hur lätt den andre accepteras som frände. Ryggmärgsreaktionen ligger faktiskt i generna. Men det hindret kan övervinnas. Och övervinns genom den egna erfarenheten, i vart fall min egen. När den andre, oavsett sitt från mängden avvikande utseende, beter sig och därför uppfattas som en av den egna gruppen. Som svensk.

  Gillad av 2 personer

  • Mässkalle skriver:

   Ett relevant tillägg till denna utmärkta krönika. Alla kan blandas, gemisch sein, och accepteras. Hindret är etniciteten, ursprunget varifrån jag du, dina föräldrar kommer ifrån, utbildning, religion och språket. Enklast är att ta seden ditt man kommer men denna regel passar uppenbarlige inte alla immigranter till Sverige. DGS har i många andra krönikor påvisat att det är vårt eget fel. Nåja, inte ditt och mitt men Riksdagen har bestämt att Sverige skall vara mångkulturellt. Så nu får vi ligga som dom bäddat för oss.. Dock föredrar jag att dela säng med den av motsatt kön oavsett färg bara vi pratar samma språk och förstår att vi är lika trots våra olikheter. En brasklapp, sängkamraten är den äkta hustrun och våra olikheter ger många ”likes”.

   Gillad av 1 person

 2. Jari Norvanto skriver:

  ”Det kan visserligen se ut som att rasismen ökar, men det beror dels på att den rasism som tidigare dolts i människors medvetande kommer upp till ytan när folk träffas. Trots allt tal om segregation har aldrig så många kontaktytor skapats mellan grupper som just nu, på gott och ont.”

  ”I en globaliserad värld där folk blandas, kommer relevansen för rasidéer så småningom att minska. Skillnaden i nedärvda egenskaper mellan grupper tunnas ut, vare sig vi vill det eller inte. Rasismen kommer att dö.”

  Är det säkert det? Det finns en multikultibejakande civilisation, eller iallafall dess globalistiska hegemoni rotad i västerlandet: den oikofoba occidentens hegemoni, som bara är hegemonisk inom den egna civilisationen, när det visat sig att det inte bor en västerländsk liberal i varje invånare på jordklotet, som skulle förlösas av missionerandet av Pax Americana. Skulle den kinesiska, indiska, japanska eller muslimska civilisationen och genpoolen späs ut av migrationen i nämnvärd utsträckning? De är knappast så inkluderande som det både självföraktande och arroganta västerlandet. Det finns ju rent numeriska, demografiska, förhållanden, förutom civlisatoriska som låter en ana åtminstone migrationsströmmarna och vilka centralstater som består och vilka som kan gå under – och med dem deras hela civilisationer, Det framgångsrika västerlandet blev sin egen värsta fiende?

  Gillad av 13 personer

  • TT skriver:

   150 IS-terrorister har återvänt och lever i Sverige – kommunerna vet inte vilka de är,
   Åkesson ville landsförvisa alla IS krigare.
   Ygeman och Johansson fick spader, Lovade grötmyndigt att krigarna skulle fåmsitt straff i Sverge
   Och med det gick det som väntat det blev inte ens en tumme.
   Syltryggar.

   Gillad av 3 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Ja, bättre då att som brittiska specialförband ta kål på dem på plats så att terroristerna aldrig ”återvänder”. Iallafall gick det ut sådan info i offentligheten 2016. Hur sant detta är och i vad mån det förhindrat ”återvändare” vet jag inte. Men fullt tänkbart att sånt avhåller en del ”medborgare” från att alls ansluta sig till jihadismen. Eller som vissa EU-.länder redan visat exempel på, att neka dem att ”återvända” och att dra in eventuellt ”medborgarskap”.

    Gillad av 1 person

 3. Lenam skriver:

  I Sverige har våra visselblåsare gällande okontrollerad massinvandring blivit kallade rasister. I dag tycker jag mig märka att det skällsordet har upphört. Kan det bero på att alltfler upptäckt att dessa visselblåsare hade rätt? Att vi nu har precis de problem som man varnat för. Att man dessutom inte klarar att hantera dessa samhällsproblem och kostnader. De växer liksom migrationsmotståndarna. Då uppfinner man skällsordet högerextremist eller nationalist. Liberalismen måste bekämpas eftersom den totalt spårat ur och förstört hela vårt fina land.

  Gillad av 11 personer

 4. Aurora skriver:

  Rasism som ord kanske är på utdöende. Det finns ju inga raser. Hatet från olika folkgrupper fortsätter dock. Idag kan man nog med befog konstatera att hatet från s.k rasifierade grupper mot svensk urbefolkning är större än det omvända. Den politiska ’antirasismen’ bygger de facto på omvänd rasism. Man kanske inte säger rasism lika ofta. Arnstad älskar ordet fascism. I hans värld alltid vit rasism och vithetsnorm. Kunde vara intressant med ett studiebesök i Afrika för att erfara vilken normfärg som gäller där. En alltmer ökande rasism/fascism, som vi kommer att få mer av, är den religiösa där kristenheten och vita är satt under attack. I Italien greps en somalier, som fått uppehåll och ’skydd’ bara för ett par år sedan, i färd med att utföra attacker på kristna kyrkor under julen. Men i sådana fall blundar Arnstad.

  Gillad av 4 personer

 5. Hosianna skriver:

  Tvärtom, Jan-Olof, tror jag dessvärre, att rasismen kommer att frodas, framförallt i Sverige; den fasansfullt folkförrädiskt massimporterade rasismen mot oss helt vanliga, vita svenskar, alltså.

  VI håller på att dö ut – kallblodigt och metodiskt utrotade av det ”naiva” politikerfrälsets vettlöst resursslukande och förnuftsvidrigt ovetenskapliga, multikultiutopiska folkutbytesexperiment.

  Gillad av 13 personer

 6. svenne skriver:

  ”Ras är ett begrepp från biologin som betyder ”genetiskt avgränsad grupp, som skiljer sig markant från andra väl avgränsade grupper inom samma art”.

  Bonniers 3-bandslexikon (ISBN 91-0-039515-3) från år 1970 (tryckt år 1974) innehåller på sidan 85 en del fakta angående raser:

  ”Ras, underart, en grupp individer inom en djur- eller växtart, kännetecknad av vissa gemensamma ärftliga egenskaper.

  Människans raser motsvarar helt raserna hos övriga djur; de har alltså enbart med ärftliga förhållanden att göra, inte med språk, nation, kultur etc. Rasindelningen bygger helt på ”yttre märken” som hud-, hår-, och ögonfärg, kroppslängd, huvudform …………”

  Därefter sker en uppräkning av ”Indelning av människoraserna efter yttre rasmärken”:
  1. Negrida rasen – med i regel mörk hud och krulligt hår.
  2. Mongolida rasen – med gulbrun hud, strävt hår och ofta mongolveck.
  3. Europida (kaukasiska rasen) – med ljus hud och oftast ljust hår.

  Så sent som år 1974 spred alltså Bonnierföretagen ut sådant som nu – bland den ”goda delen” av befolkningen – betraktas som en ”stereotyp beskrivning” av olika människor. Att ifrågasätta Bonniers beskrivning är väl egentligen ganska underligt. Här konstateras att människan är en djurart och denna består av olika raser med olika fysiska egenskaper.

  Ur Wikipedia:
  ”Människa är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens”.

  Det är väl först när man betraktar den egna rasens överlägsenhet och med detta som motiv börjar förfölja personer av andra raser. Vi har ju exempel från nazityskland och japanernas förakt för de vita amerikanerna under andra världskriget. Även nu förekommer förakt mellan olika invandrargrupper i Sverige men detta är inget man vill tala om. De som nu upprätthåller rastänkandet är de som använder begrepp som ”vithet” och ”rasifiering” och dessa betraktar sig själva som ”antirasister”, men det är ju inom denna grupp som rastänkandet är som starkast.

  Gillad av 5 personer

  • Lenam skriver:

   Fanns det bara 3 raser? Jag trodde det var fyra. Man brukar säga röd, gul, vit, svart. Den röda rasen är förmodligen en blandras. Vi blir alltfler blandras och det blir ju också väldigt vackra människor av dessa blandraser.

   Gilla

  • brrr skriver:

   Jag tror att definitionen på ”ras”, förutom ”genetiskt avgränsad grupp, som skiljer sig markant från andra väl avgränsade grupper inom samma art” också är att de olika raserna kan få fertil avkomma med varandra. Kan de inte det så är de olika arter.

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Men i sista stycket blandar du ju alla de olika och till stor del motstridiga definitioner på rasism som du inledningsvis försökt bena ut och särskilja. Vilken av alla rasismerna kommer att dö ut? Vilken kommer alltså att överleva?

  Den avsevärda frågan är ju om vi själva som tänkande och kännande individer skall tillåtas att fatta beslut om våra egna åsikter om andra människor eller inte, om vi skall tillåtas att ingå personliga relationer eller inte. Det är den avsevärda frågan.

  I dagens politiska situation är liberalism och socialism krafter som agerar mycket kraftfullt och med full insats av våld, tvång, hot, lögn och övertalning för att förbjuda och förhindra oss att ingå fria personliga relationer. Varje gång vi väljer en person, väljer vi bort en hoper andra. Den som är allas vän är ingens vän. Den som lever sitt eget liv avskiljer sig från andras liv. Den som vill leva alla andras liv lever inget eget liv.

  Gillad av 2 personer

 8. p2185 skriver:

  Det vore väl om ”rasismen” dör helt. Då skulle möjligen intresset för och analysen av problemen med pågående invasion av bärare av radikala kulturella skillnader i stället kunna få den uppmärksamhet som förtjänas. Och Arnstad, ja, stackarn, glömmas.

  Gilla

 9. Leif Nilsson skriver:

  ”Rasism” är en utmärkt hjälpideologi för ”antirasisternas” faktiska rasism. I Sydafrika ser vi idag en politik som är uttalat rasistisk. Denna öppna rasism förtigs nästan helt i PK-media och uppmuntras som regel av de så kallade ”antirasisterna”.
  Rasism i praktiken: https://youtu.be/nURta8-zu4E

  Gillad av 5 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   …och naturligtvis ser vi parallellerna till Rhodesia/Zimbabwe. ”Metoden” som eventuellt kommer att tillämpas i Sydafrika innebär en viss inflation:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_in_Zimbabwe

   Hyperinflation där man till slut printade sedlar med valören 100 000 000 000 (Zimbabwian ”dollar”). Sen slutade man med sin egen valuta…..

   79 600 000 000% i inflation skriver Wikipedia i ett ”estimate”. För värsta MÅNADEN.

   Noterar också att Wikipedia sidan inte finns på svenska

   Gillad av 1 person

 10. Anders skriver:

  Pia desideria, Jan-Olof Sandgren. Raser finns, och olika raser har olika både olika yttre drag och inre egenskaper. Det är bara vita västerlänningar som hävdar motsatsen. För all andra är detta självklarheter. Fråga vilken arab, afrikan, japan eller kines som helst, eller varför inte prata med våra ”nysvenskar” så kommer du att få besked så det förslår. Det räcker t.o.m. att fråga någon östeuropé. Det har varit så lätt att bo här i Sverige, ett förr etniskt homogent land, och hävda att alla är lika, och att följaktligen också fördöma dem som av egen erfarenhet, som t.ex. vita sydafrikaner, påtalat att så inte är fallet. Men nu när vi har tagit hit alla världens folkslag så kommer rasismen, tvärtom mot vad du hävdar, att öka också här. Och det är väl heller ingen konst att se att olika raser faktiskt har olika egenskaper. Titta på hur det gått i f.d. Sydrhodesia, och vad som nu händer i Sydafrika. Och tag och fundera på var t.ex. förutsättningarna för jordbruk är störst, i Zimbabwes eller i Nederländerna, och hur befolkningarna i de två länderna har lyckats i sitt samhällsbygge. Och minns då att man i Zimbabwe faktiskt fick en ”head start” i och med att man övertog en fungerande infrastruktur (och sedan förstörde den). Exemplen är oändliga, för den som har ögon att se med.

  Gillad av 10 personer

  • Mässkalle skriver:

   @Anders, rasismen består. Vi förstår att han/hon inte är som oss. De yttre kännetecken finns kvar oavsett den politiska indoktrineringen. Skillnaden är att pk inte längre kan använda ordet rasist eller faisit är att de äntligen förstått att de själva är rasister och antirasister.

   Gilla

 11. uppstigersolen skriver:

  I lördags den 15:e började jag och hustrun titta på en film i SvT1 som heter The Best Man Holiday. Den handlar om ett antal färgade människor i New York som verkar vara hyggligt försedda med pengar och socialt anpassade men som beter sig precis så som min fördom om folk med ett ursprung i Afrika beter sig. Männen (grabbarna) talar om kvinnorna som ägodelar vars huvudsakliga uppdrag är att tillfredsställa dem sexuellt på de mest upptänkliga sätt. Kvinnorna, alla med rejäla tuttar, verkar i huvudsak nöjda med sakernas tillstånd, några av dem har samma slafsiga beteende som jag förväntar mig av dessa. För ordningens skull finns även vit man med. Han får frågan om han gillar chokladkakor. Hela filmen är en förskräcklig föreställning, hade alla varit vita och dragit samma vitsar så hade hela filmen blivit svartlistad (!). Jag undrar varför politiskt korrekta SvT sänder dylik film? Sen kan ni ju undra varför jag ser den. Jag har inte sett den till slut ännu, jag ska se när jag kan ta till mig resten. Kanske finns nånting som är upplyftande (förutom damernas tuttar då).

  Gillad av 1 person

 12. Av Kashgars vann, törsten försvann, men halsen och benen danske man, fulla av bölder fann, kamelens usla sans får bann skriver:

  Artikeln är felaktig och ogenomtänkt på flera sätt. Globalism har alltid pågått, från de första folkvandringarna som ledde ända till Tasmanien fram tills nu. Men endast om en liten elit reser så ledde det inte till krig och utrotning. Aboriginerna är nästan borta och när de själva spred sig över Asien så utrotades antagligen ett antal människoarter, man har ju exempelvis funnit att det bott små människor i indonesien relativt nyligen. Endast om en liten elit reser så leder det inte till konflikt, och också Marco Polo och James Cook mötte motgångar. Det är också denna lilla elit som överför kunskap och ger synergier, det behövdes inte tusentals människor för att föra krutet och spaghettin till Europa. Större folkförflyttningar leder alltid till konflikt och den vi nu upplever tror jag inte man skall utgå från att den slutar lyckligt eller kommer att fortsätta. Jag ser inget som bryter den tydliga trenden av ökande konflikter och man anar önsketänkandet från vänster i Sandgrens inlägg. Jag tycker det är omöjligt att se hur detta skall fortsätta utan våldsam konflikt.

  Rasismen är heller inte död, dels så är det perspektiv från vänsterliberaler i väst, fråga de mycket mer talrika i Kina och Asien i stort, eller Afrika, eller för den delen identitetsgrupper i väst och de politiker som utnyttjar dem om rasimen är död. Det är den inte, och vi är bara i början av att förstå vad folkvandring från Afrika betyder för om det beror på ras eller annat kan vara underordnat men intelligensen i Afrika är väsentligt lägre än i väst, och samma kan ses i USA som diskuteras nedan. Detta är ett faktum och nedärvt och inget som ett skolsystem eller annat kan ändra, ens över många generationer. Det finns dessutom en annan effekt, den är att överklassen, den mest intelligenta, segregerar sig, inte minst vänsterliberaler som alla i USA och samma gäller i Sverige, i allt högre umgås och får barn med sina likar, så en effekt likt den som gjort judarna mer intelligenta än de flesta andra har skapats. Charles Murray skriver och talar om detta. Självsegregation baserat på IQ, jag behöver inte gå längre än till mitt eget grannskap. Ingen av de svenska barnen leker med migranterna här utanför skolan, ingen.

  Gillad av 3 personer

 13. Björn skriver:

  Det handlar om ”volymer”! ”Pittoreska inslag i gatubilden”, tror jag de flesta svenskar tycker är helt OK, men ingen normal människa vill känna sig som en udda och marginaliserad främling, ute på gator och torg i sitt eget hemland! Och dessutom sakna stöd från sina egna politiker och myndigheter, som mer bekymrar sig om de invasivas väl och ve! Självklart växer hat och förakt fram i en sådan ”miljö”, och de som inte kan förstå detta djupt mänskliga beteende, måste ha nån obotlig diagnos!

  Gillad av 4 personer

 14. Bo Svensson skriver:

  Olympiaden instiftades en gång som ett fredsprojekt. – Man skulle tävla om ära. – Skörda respekt för dem man räknades rill och vinna rang bland dem man ville tillhöra. – Behovet av vinna respekt med våld, skulle därmed reduceras.

  Alla tävlingar har fortfarande samma funktion och det handlar så klart om generna: Vem skall få sprida sina gener.

  Rasismen kan inte väljas bort. – Det man kan fördöma, är att håna folk för saker de inte kan göra något åt.

  Gilla

 15. Bo Svensson skriver:

  Det är inte att intressera sig för skillnader mellan olika släkten som förtjänar att fördömas utan mobbning.

  Noggrann information om olika släktens genetiska egenskaper borde läras ut till alla flickor tidigt, så att de fick gediget underlag inför sitt val av fäder till sina barn. – Val av bra gener är ännu viktigare än god undervisning och inget man bör slarva med eller lämna åt slumpen.

  Vill man ha grym och blodtörstig avkomma, får man välja bland helt andra än om man vill ha empatisk och intelligent och är det istället sportig med medfödd solbränna, får man leta på annat håll.

  Fördomar skall inte bekämpas uttan kontinuerligt uppdateras, så att de stämmer så väl som möjligt med kända fakta.

  Gilla

 16. Kulturisten skriver:

  De miljoner år gamla gruppöverlevnadsreflexer som rasism bygger på kan bara evolutionen rå på, och det kommer inte att hända under Värdegrundismens livstid. Däremot kunde man med fördel byta ut begreppet rasism mot kulturism, för det är i grund och botten det det handlar om.

  Gillad av 2 personer

 17. Vax skriver:

  Frankrikes vänsterliberale president Emanuel Macron begår landsförräderi genom att underteckna FN-avtalet om migration. Det hävdar 13 företrädare för Frankrikes högsta militärledning i ett sensationellt öppet brev som har publicerats i landets alternativa medier.

  Landsförräderi det är andra tongångar än här i Sverige. När får vi se vår pridegeneral ställa sig på barrikaderna och hävda samma sak.

  Gillad av 6 personer

  • O,t. skriver:

   FOLKUTBYTE. I skrivelsen Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar (Skr. 2013/14:154) från regeringen Reinfeldt läser vi inledningsvis:

   ”Denna skrivelse fokuserar särskilt på den globala utmaningen migrationsströmmar som handlar om migrationens utvecklingspotential för både ursprungsländer och destinationsländer. Regeringen belyser exempel och potentiella mål- och intressekonflikter inom fokusområdena cirkulär migration, remitteringar och skydd och varaktiga lösningar för flyktingar.”

   Därefter lägger man ut texten och snart börjar formuleringar som nästan ordagrant återfinns i FNs ramverk att dyka upp. Allt tydligare verkar det faktiskt som att det var den dåvarande svenska regeringen som till stora delar tänkte ut det som nu FN presenterat.

   Vilkas namn återfinner vi sedan längst bak i skriften från UD?

   ”Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

   ”Närvarande: Statsminister Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf, Svantesson.

   ”Föredragande: statsrådet Engström.”

   Fascinerande att svensk politik under Alliansen fann vägen till FN och nu ska diktera migrationspolitiken för medlemsländerna. Ännu mer fascinerande är det att Moderaterna klagat över att riksdagen inte fått information från regeringen. Det var ju faktiskt deras egen Alliansregering som lade grunden för det hela och presenterade det för riksdagen den 13 mars 2014.

   Gillad av 6 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    O.T. — Just det! Och enligt vad jag inhämtat var just socialdemokraten Dan Eliasson inblandad i att starta iniativet ‘Global Compact’ då han var vice generalsekreterare i FN för några år sedan (2012-2016).

    Svenska makthavare verkar ha specialiserat sig på att sprida sina destruktiva åsikter (troligen insupna på Bommersvik eller liknande inrättning) — över hela världen.
    Med oöverskådligt onda och destruktiva resultat…

    Gillad av 1 person

   • Linden skriver:

    Jag har vid ett flertal tillfälle kallat Kristersson för en falskspelare och lögnare här på DGS.
    Det kan tyckas hårt att kalla en människa för lögnare men i UKs fall upprepas lögnerna regelbundet. O.T.s inlägg är ytterligare ett bevis på det.
    För UK lider väl inte av partiell amnesi? Att han bara minns det som passar för tillfället.

    Gillad av 1 person

   • Mässkalle skriver:

    @Hovs_klipphällar, Du tänker på hunden Leos husse. Mannen som kunde blivit Sveriges statsminister men blev en ”Marie Antoinette”,

    En twitt beskrev en skit. På gränsen till god ton kanske, när jag luftar min besvilelse över arbetargrabben som svek sina väljare. Nu tillhör han Fredrik, Stefans och Annies gäng.

    Gilla

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  Rasism handlar om att man 1) tillskriver en viss folkgrupp speciella biologiskt nedärvda egenskaper
  2) att dessa egenskaper gör dem till en sämre slags folk — dvs sämre än det egna folket.

  — Ett sådant synsätt blir förståss schematiskt och fyrkantigt. Men förr i tiden hade det säkert överlevnadsvärde. Det kunde betyda skillnaden mellan liv och död att snabbt särskilja om en obekant person troligen var en fiende, och agera därefter.

  I vår tid blir det däremot ett hinder att försöka dela upp folk i så förenklade kategorier.

  Detta hindrar inte att människor från olika etniska grupper kan vara VÄLDIGT olika rent kulturellt!
  För att nu ta ett aktuellt exempel: googla på ‘Magda Gad + Kabul’

  Journalisten Magda Gad har just publicerat en serie skakande reportage om hur kvinnorna behandlas i Afghanistan, med bilder som kan göra vem som helst spyfärdig.

  Detta visar hur medlemmar i en viss kultur kan bete sig på ett för oss helt obegripligt ont och destruktivt sätt — ett sätt som är allmänt accepterat och inpräglat i den kulturens ‘sociala DNA’!

  Man behöver nog vara en extremt hjärntvättad svensk för att fortsätta påstå att ”Alla kulturer är lika braaa”, som PK-sektens politruker gör.

  Gillad av 1 person

 19. Jan Andersson skriver:

  Om man uttrycker åsikter om andra folk så är det väl för att känna sig bättre än de som till exempel går halvnakna hela dagarna i varma länder och lagar sin mat vid öppna eldar. Då är det märkligt att se vad som händer med en sådan bättre individ i Sverige första soldagarna i maj månad varje år. Kläderna och skorna av, på med kortbyxor och sandaler, och fram med grillen.

  Gilla

  • M.D. skriver:

   Så lustigt och originellt. Glöm inte den obligatoriska uppföljande observationen om hur primitiva infödingar dansar regndans, som givetvis är helt meningslöst, medan den upplyste svensken skriker åt fotbollsbollsspelarna på TV-rutan. Den har säkert ingen hört förrut heller.

   Gillad av 1 person

 20. Karin skriver:

  Äldre fossil av människor är ytterst begränsade. Och dyker oftast upp som ett splittrat och söndrat benmaterial. Det blir svårt att skilja på en individuell variation, inom en människorgrupp – eller om den upphittade människan skall betecknas som en ny art. Men skillnader är det enda man har att tillgå. Därför blir historisk antropologi sprängfylld med analys av just skillnader. Numera har fönstret genetisk arkeologisk öppnat sig. Där rekonstruktion av DNA blivit möjligt. I DNA återfinns vår genetiska historia. Man har då börjat hitta tämligen överraskande mönster, som man med hjälp av fossil tidigare inte kunde upptäcka. Man har upptäckt att DNA-utbyten mellan starkt särskiljande människogrupper varit vanligt förekommande, mer än man tidigare förstått. Människans evolutionära historia tycks mest likna en yvig buske, där olika grenar gått in och ut i varandra. Om inte grupperna drivit allt för långt ifrån varandra, kan en fertil avkomma uppstå, trots ett genetiskt avstånd på runt 1,5 miljoner år. Det betyder att mycket olikartade människotyper inympat sin genetiska variation i oss. Vi är alla korsningar, rent genetiskt, med många tidigare, sedan länge utdöda människotyper. Mest berömd korsning torde vara den sentida europeiska befolkningens genetiska möte med Neanderthalaren. Vars gener tycks ha ansamlats runt hud, hår och i fettunderlagets genetik, och inom vårt immunsystem.

  Att peka mot genetiska karaktärer är tämligen dödfött när kommer till kulturella aspekter. Det visar alla adoptioner, där barnen varit riktigt små, vid miljöbytet. De formas helt efter den nya omgivningens kultur. Kanske med en viss pubertal undran i ungdomsåren.

  En Neanderthalare skulle troligen inte alls skilja sig i kulturell förmåga och anpassning, om en tidsmaskin tog henne hit. Vi bär alla på fördomar gentemot tidigare människor. Människor som inte kan resa sig ur sina gravar, och försvara sig.

  En bronsåldersmänniska är i hög grad din genetiska frände och like. De väsentligaste skillnaderna, de som verkligen har betydelse, återfinns alltid som kulturella avvikelser. Det hindrar dock inte att vi har mycket lätt för att gå på yttre karaktäristika i vår bedömning av andra.

  De skillnader som uppträder mest konfrontativt är dock skillnader i moral, synsätt och handlingar. När vi möter dessa i negativ form kan vi, med rätta, bli mycket upprörda. Men detta har inget specifikt med DNA att göra. Eller hudfärg. Det handlar om det mellanmänskliga. Den konforma tryggheten vi alla har behov av att få vila ut i. Att hela tiden tala om rasism förmörkar enbart möjligheterna att diskutera kulturella avvikelser. Vi låter debatter gå i baklås och infektera därmed våra relationer. Dags att fokusera på de kulturella aspekterna. Som också har fördelen att de är föränderliga och formbara. Visserligen under viss plåga. Men likväl är de formbara.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Karin: Ja — dagens problem orsakas just av sådana kulturella skillnader som får rent destruktiva konsekvenser för oss. Genom att vi av makthavarna påtvingas enorma mängder migranter från underlägsna kulturer, som har en nedbrytande effekt på vårt samhälle.

   Förr i tiden hade vi aldrig accepterat ett sådant inflöde av folk från en underlägsen kultur, utan vi hade bekämpat dem med vapenmakt. Och i den kraftmätningen hade troligen den mer avancerade kulturen vunnit — det är så människosläktet har utvecklats genom evolutionen.

   Det är fullständigt på tvärs mot våra kollektiva överlevnadsinstinkter att tvingas böja oss för ett kulturellt underlägset folk, och via skatter tvingas bidra till att försörja dem.

   Och med ”kulturellt underlägset” menar jag folkslag som ex-vis behandlar sina kvinnor så som journalisten Magda Gad rapporterar om i en serie reportage i Expressen!

   Gillad av 7 personer

  • gmiksche skriver:

   Vettigt överlag.

   Jag skulle dock inte använda uttrycket ”kulturella avvikelser”. Avvikelser är alltid från en norm, och den sätts enligt eget smak och tycke. Kalla det hellre för varianter, fast även det är väl blekt. Visserligen är kulturella aspekter formbara. Men inte alltid i positiv bemärkelse. Som nu. Fast ”positiv bemärkelse” utgår även det från en norm. Min egen. Som jag delar med somliga och som kan vara konträr till andras normer. Jag har all rätt att värja mig mot andras försök att medvetet omforma den kultur jag är uppfödd i. Den är min fasta punkt. Jag tillstår att andra får ha sina fasta punkter, men de ska inte försöka rubba min.

   Gillad av 1 person

  • Av Kashgars vann, törsten försvann, men halsen och benen danske man, fulla av bölder fann, kamelens usla sans får bann skriver:

   Kämpar med att inte skriva trams. Det är ju alldeles självklart att precis som hudfärgen skiljer sig åt pga olika miljötryck och mutationer så skiljer sig också intelligens åt. Jag bor i ett vitt hus, och spindlarna som bygger bon blev efter ett par år ofta vita. Det är istället så att intelligens och mycket som därmed följer (självkontroll och våldsbenägenhet) skiljer sig mer mellan folkslag än hudfärg. Det är, tyvärr kanske, en enorm skillnad. Förfäktar du motsatsen?
   Det är anekdotiska bevis vad gäller adoptioner, och ofta så är barn adopterade från Asien som ofta ligger över vita i intelligens. Intelligens är medfött, det är ovetenskapligt att tro annat.
   Självklart kan man genom träning och god uppfostran ändå lyfta folk, men har du 70, 80, 90 inintelligens ja då är det en rejäl uppförsbacke och många uppgifter helt enkelt för komplexa.
   Det är en bekväm pk-myt att tro att allt förklaras med kultur. Istället är det riktigt att vi optimerat det kulturella problemet genom att importera vår kulturella antites, där man också har lägre intelligens, men om vi på allvar börjar importera folk från Afrika så kommer de genetiska skillnaderna att göra sig gällande snabbt.

   Gillad av 4 personer

   • Av Kashgars vann, törsten försvann, men halsen och benen danske man, fulla av bölder fann, kamelens usla sans får bann skriver:

    Jag går längre, för spelar detta någon roll eller inte? Den socialt accepterade och ”goda” positionen är att vi alla vad gäller intelligens, våldsbenägenhet, självkontroll och så vidare är likadana över hela jorden, endast dessa egenskaper, efter miljoner år av miljöpåverkan har inte låtit sig påverkas, vissa fick smalare ögon, andra brunt skinn, och några rött hår och kan motstå köld mycket effektivt, men just den egenskap som mer än någon annan avgjorde om vi levde eller dog, slutade utvecklas exakt samtidigt, på samma nivå?

    Min poäng är, om man inte är realistisk rasist här, så kan man inbilla sig att det inte gör något om vi blandar olika folk (utan attt nämna vilka man inte kan blanda), men om detta visar sig vara fel så kommer en mycket mera hemsk rasism att visa sig, när de genetiska skillnaderna manifesterar sig och som alltid så kommer våld och utrotning att bli resultatet. Dessa slappa argument är skadliga.

    Gillad av 3 personer

   • Av Kashgars vann, törsten försvann, men halsen och benen danske man, fulla av bölder fann, kamelens usla sans får bann skriver:

    Till sist, de som vi har att tacka för att dessa villfarelser nu kan leva vidare är Herr Hitler, Herr Stalin och Herr Hirohito, deras massmord gjorde det omöjligt att tala om vissa grupper som överlägsna, med resultatet att just de grupper som har bevisat störst kapacitet att döda och skada andra avhåller sig tillfälligt, till ”förmån” för alla andra grupper som allt mer breder ut sig. Förutsägbart så kommer de svagaste i kläm, i Sverige kan vi tydligast se det med våldtäkter mot minderåriga. Självklart kommer detta inte att vara, dagspolitiken i Europa blir allt mer absurd och något nytt kommer att komma, och trycks inte bromsen i snart så har vi sett det förr.

    Gilla

 21. Östanskog skriver:

  … att Alexandra Pascalidou inte skulle vara en europé?! När jag besökte Rinkeby festivaler svävade hon över eventen som vilken som helst vit, klyftig och rar tjej som väntar på franskläraren utanför klassrummet.

  Gilla

 22. Lenam skriver:

  Allteftersom tiden går kanske det visar sig vilken ras som är överlägsen. Som är intelligentare och bättre på att leda samhällen och samhällsutveckling. Innan vi vet är det bäst att vi håller tyst eftersom högmod går före fall.

  Gilla

  • Av Kashgars vann, törsten försvann, men halsen och benen danske man, fulla av bölder fann, kamelens usla sans får bann skriver:

   Frågan är avgjord. Se videon ovan (och försök lösa de test som visas). Vem som är mest intelligent står redan klart, men det är inget direkt kausalt samband mellan det och vem som betvingar vem. Kvinnor väljer nämligen den som de uppfattar vara starkast, inte mest intelligent.

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   LenaM — jovisst, och då kan vi ju till att börja med låta alla raser tävla på lika villkor. Så får vi se vilka som vinner.
   Hittills har det förstås varit vi nordeuropeer, men nu är vi utmanade av kineser + japaner.

   Folkslag som däremot levde på närmast stenåldersnivå tills de eventuellt råkade hitta olja på sin mark (eller kom till Sverige för att leva på socialbidrag) räknar jag inte till vinnarna…

   Gilla

 23. Konservativ skriver:

  Liberaler saknar helt förståelse för Homo Sapiens. ”Rasism”. Alltså etnocentrism. Alltså att blod är tjockare än vatten. Är medfött och livsnödvändigt. Och inte beroende av några synliga skillnader. Typiskt kommer människor alliera sig med närbesläktade människor mot mindre besläktade människor. Och om de segrar så kommer de senare att splittras upp enligt samma premiss och skapa nya krig.

  Ett exempel på att ”rasism” inte är beroende av rasskillnader är Påskön och Rapanui. De var alla ättlingar från en handfull människor som koloniserade Påskön på elvahundratalet. Och delades upp i långöron och kortöron och bedrev till sist skoningslösa utrotningskrig mot varandra.

  När man läser såna här artiklar förstår man att ”liberal” bara är ett annat ord för utopisk antikonservativ vänsterextremist.

  Gillad av 3 personer

 24. laogong2018 skriver:

  Rasism kommer inte att försvinna, det finns för mycket pengar och makt att få mha rasismen. Det gäller att hela tiden underblåsa mer rasism och hålla den vid liv. Samma som att ”underklassen” inte kommer att försvinna, det finns för mycket pengar och makt att hämta även här. Tänk om alla skulle få det bra och rasism försvinner, då försvinner näringen hos 80% av alla politiker och organisationer som lurar oss att ge bort pengar, tid och frihet.

  Gilla

 25. karl oskar skriver:

  Benägenheten att egenrättfärdigt sålla ut särskilda grupper ( judar, godsägare,kristna, vita män, SD, kapitalister, ”rasister”, listan kan göras lång) som avvikande och till var mans niding. Och som man egenrättfärdigt anser sig ha rätt attackera.
  Det är problemet.
  Många kallar nog detta rasism.Jag gör det.

  Gilla

  • Danske mand med ont i tand, nu också variga bölder fann, måttar spark kamelkulor ibland, två tår från baktrisk kamel möter ben i pann, ådrig näsa finner vila i taklamakans mjuka sand skriver:

   Nej det är Tony Alva.

   Gilla

 26. olle reimers skriver:

  Rekommenderad läsning i ämnet är Jarrod Diamonds The World Yesterday. Av hans studier kan man se dra slutsatsen att rasismen förmodligen är mindre idag än någonsin. Med detta sagt innebär det dock inte att de kulturella verkliga skillnaderna blivit mindre. De är verkliga. Rasismen bygger på en naturlig fördom om att de som inte ser ut som vi inte heller är som vi och därför utgör ett hot.

  Gilla

 27. Konservativ skriver:

  Sen bör alla komma ihåg att de som utformar reklamen för TV, de som utformar invandringspolitiken, de som styr. De bryr sig fanatiskt mycket om ras. De hatar nordeuropeer och kommer göra vad som helst för att nordeuropeerna skall upphöra att existera. Den här artikeln bör ses i det perspektivet.

  Gillad av 1 person

 28. Johan Karlström skriver:

  Jag tror inte han hör själv hur korkat han resonerar. I en globaliserad värld så kommer olika grupper i kontakt med varandra och lär sig hata varandra. Det finns inget som mer stärker känslan av den egna identiteten så som kontakten med det totalt främmande.

  Personligen häpnar jag över den brutala framfarten av exempelvis afghaner och pakistanier i form av gruppvåldtäkter och systematisk grooming av barn. Och söker man en förklaring så blir det antingen en fråga om kultur eller en fråga om biologi. Författaren av denna krönika vill antagligen förklara det med kulturella skillnader och tro sig då vara balanserad och sansad. Slutsatsen blir då att afghansk och pakistansk kultur måste bekämpas.Är han då ”bättre” i sin ”kulturella rasism” än de som väljer den biologiska varianten?

  Jag vet inte vilket svar som är rätt, men även om det skulle vara kulturen som är svaret så blir man tvungen att erkänna att den inte kommer från ingenstans utan är ett resultat av arv och miljö.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.