Könsmaktsordningen – medan man ännu får tala om den

Patrik Engellau

För några dagar sedan skrev jag en text om att den amerikanska myndigheten National Labor Relations Board tycks ha beslutat att allt omnämnande av skillnader mellan könen utgör kvinnoförtryck. Och om det inte är just detta som NLRB menar så finns det andra viktiga institutioner som anser det.

Professor Stuart Reges som undervisar i IT-programmering vid University of Washington hade deltagit i en diskussion på temat ”Varför kvinnor inte programmerar” och försökt hitta något slags rimlig förklaring till det empiriska förhållandet att det finns fler manliga programmerare än kvinnliga. Det hade gjort studenterna upprörda. Professor Reges skriver:

De betraktar varje diskussion om könsskillnader, hur lugn och rationell den än är, som ett slags kvinnoförtryck som även blir ett sexuellt förtryck. Med andra ord betyder det att om man vågar diskutera vetenskapen om könsskillnader – till och med på ett universitet – så är det stor risk att man anklagas för att bryta mot amerikanska lagar.

Att prata om könsskillnader uppfattas som ett slags våldtäkt. Reges tycker att hans universitet alltför lättvindigt givit efter för de kränkta studenterna:

Jag är besviken för att University of Washington tagit ställning utan att ha avgjort den centrala frågan om huruvida min diskussion av detta utgjort könsförtryck. Det lämnar mig och andra som jag utan vetskap om vid vilken punkt yttrandefriheten slutar och olagligt könsförtryck startar. Ännu mer besvärande är att vi underlåtit att undervisa dessa studenter. Vi hade kunnat avvisa deras idéer om kränkning och i stället gått i bräschen för idéen att universiteten måste värna om traditionen att kunna diskutera alla slags idéer… I stället lämnar vi dem med föreställningen att de har rätt i att betrakta sig själva som offer och i att fortsätta att försöka tysta idéer som stör dem.

Medan det fortfarande finns en glipa yttrandefrihet kvar (eftersom ingen egentligen bryr sig om texter på en sajt som den här) så tänker jag göra en observation, nämligen att det är mycket liten skillnad mellan den förfeministiska och den feministiska uppfattningen om relationerna mellan könen, alltså den ordning som numera kallas könsmaktsordningen.

I det samhälle där jag växte upp gällde den förfeministiska uppfattningen. Män sågs som maktlystna, giriga och ansvarstagande. De skulle offra sig för familj och fosterland. De tävlade med andra män om de främsta positionerna. De hade uppfunnit Olympiaden och organiserar sig hierarkiskt och accepterar sin position. Guld, silver, brons och hela vägen ned i ett oändligt antal nivåer. De vet sin plats och tål det. De gillar starka män ty om de sällar sig till starka män kan de själva vinna framgångar. Starka män strider mot varandra och det handlar då om liv och död. Svaga män mobbas ut om truppen inte har någon glädje av dem och de inte ens kan användas för att putsa de starkas sköldar.

Kvinnor vill ha trygghet för att sköta barnen och livet. De vill ha framgångsrika alfahannar för genernas och trygghetens skull. De har en egen kultur där de pratar med varandra och organiserar tillvaron medan karlarna krigar. De tycker karlarna är lite löjliga men måste, kärleksfullt och överseende kanske, tolerera dem. Kvinnorna lever i en annan värld, en värld av relationer och människor. Liksom hos männen är deras viktigaste kontakter med varandra och inte med det andra könet. Det är i varandras ögon de läser sitt värde. De som sänker kvinnans värde genom att alltför villigt gå männen till mötes får ett strängt straff.

Männen bryr sig inte om relationer och människor utan om bilar, troféer och ryttarstatyer åt sig själva. Om de lever länge nog, vilket de för det mesta inte gör, upptäcker de att sådana strävanden är tomma. De kan då i stället djupna i vishet. Ingen som är beroende av en hierarki kan bli vis.

Ungefär så tänkte mänskligheten, kvinnor och män, under tusentals år (påstår jag alltså). Mänskligheten gjorde sig inte så mycket besvär med den bilden utan ansåg att det var så tillvaron var inrättad. Det var som det var. Detta var den förfeministiska uppfattningen.

För hundra år sedan började det feministiska inflytandet att växa. Feminismen betraktade precis samma värld och precis samma mänskliga beteenden som tidigare åskådningar men bestämde sig för att den existerande ordningen inte längre dög. Det som människorna tidigare hade betraktat som tillvarons inneboende, oföränderliga natur upplevdes plötsligt som en defekt. Den gamla ordning som folk hade betraktat som inskriven i tillvarons DNA framstod nu som en avskyvärd skapelse som försågs med en ny, nedsättande beteckning, nämligen könsmaktsordningen.

Nu har vi hundra års erfarenhet av feminism. Det var inte fel att förkasta den gamla den gamla ordningen där kvinnor faktiskt alltför ofta hade satts på undantag (även om vi nästan aldrig talar om de stackars män som också försvann i ruljangsen utan att få någon framgång varken hos männen eller hos kvinnorna). Västerlandet har numera, påstår jag, förutsättningar för verklig jämställdhet. Det hade kunnat bli riktigt bra.

Men uppenbarligen fattas något vilket exemplifieras av att man på amerikanska universitet, enligt professor Reges erfarenheter, inte ens får tala om könsskillnader eftersom sådant tal anses skända kvinnor. Psykologiskt är detta anmärkningsvärt. De flesta älskar att tala om sig själva och sina särdrag. Särskilt mogna individer kan till och med analysera sin personlighet med något som liknar objektivitet. En förutsättning för att man ska våga sig på sådana diskussioner är, tror jag, att man erkänner och står ut med och kanske till och med gillar sig själv. Människor som inte klarar sådan öppenhet är människor som misstänker att de inte duger och därför vägrar att prata om sig själva av rädsla för att deras tillkortakommanden ska uppdagas för alla att betrakta.

Jag undrar om det inte är där det kniper för de studentskor som inte tål diskussioner om könsskillnader. De kan inte utstå de nya krav som jämställdheten ställer på kvinnorna. De längtar tillbaka till ett skyddat kvinnorum. De vill att hela världen ska förvandlas – med eller utan stöd av den statliga våldsapparaten – till ett skyddat kvinnorum, vilket #metoo-kampanjen och kraven på menscertifiering så väl exemplifierar. Jag säger detta medan det ännu är tillåtet att uttala sig i frågan.

74 reaktioner på ”Könsmaktsordningen – medan man ännu får tala om den

 1. Gustav Hjelm skriver:

  Lite raljant kan detta sammanfattas som att män sinsemellan mobbar svaga män och kvinnor mobbar sina framgångsrika kvinnor.
  Incitament och utfall skiljer sig därför väsentligt inom gruppen män och inom gruppen kvinnor.
  ”Förfeminism” härskar därför fortfarande ohotat under ”nyfeminismens” yta, eftersom skillnanden i gruppdynamik bland män och kvinnor är hårdkodade i människans gener.

  Tänk till exempel situationen på ”Jämställdhetsmyndigheten”…

  Gillad av 7 personer

  • Håkan skriver:

   Du ställer själv en bra fråga Fredrik Östman, men svaret är att möjligen med undantag för stenläggare, vilket ju åtminstone i länder som Sverige har fått lite image av skapande och kulturell anknytning, så ”väljer” inte heller några män sådana yrken som gruvarbetare eller avloppsrensare. Inte om det finns alternativ där de växer upp.

   Gilla

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Håkan — Om vi nu omformulerar frågan kanske det blir lättare:
    Varför är det alltid män som hamnar i fysiskt krävande yrken typ byggnadsarbetare eller maskinförare?
    Eller för den delen i yrken där man hanterar fysiska föremål, men har begränsad kontakt med andra människor? Som maskiningenjörer?

    Svaret är förstås att kvinnor inte i allmänhet dras till sådana yrken, utan föredrar att arbeta med andra människor.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Det var ett mycket märkligt påstående. Män väljer yrken där de kan få utöva sin kompetens och kanske till och med få bra betalt för att göra det. Världens farlgaste yrke är kanske att var brandsoldat på oljeborrtorn. Det är också ett av världens högst betalda yrken. Tror du att de som väljer det yrket hellre hade blivit underbetalda barnskötare om det hade varit alternativet?

    Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Män har alltid tvingats ta de smutsigaste och hårdaste och farligaste jobben. Även om män i västvärlden har fått det lite lindrigare i modern tid. Mer som kvinnor. Det var och är antagligen naturligt att kvinnor skulle vara skyddade och kunna ta hand om avkomman, artens fortlevnad, plus att hon är mindre muskelstark generellt sett. Och inte klarar de tuffaste uppgifterna. Annars var väl det farligaste för kvinnor förr graviditeter och förlossningar. Och att umgås med män. Det sista gäller kanske fortfarande. I alla fall i vissa kulturer.

   Gillad av 5 personer

   • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

    I det som skall gälla för den svenska kulturen så är det mycket farligt att umgås med män. Denna kultur lär jag min dotter därför att sky som pesten, hoppas jag lyckas.

    Gillad av 3 personer

  • Micke skriver:

   Därför det är låglöneyrken med hög grad av förslitningsskador och dylikt. Kvinnor ska ju tjäna mer än men fast de jobbar mindre enligt den feministiska åsynen är således att jömställdhet betyder att kvinnor ska göra mindre för samma lön som män.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    För yrken med låg status är det uppenbart att den Marxistiska ”analysen” att dess ”försvararas” av sina ”innehavare” mot ”utomstående” ”intränglingar” inte alls stämmer. Ingenting, absolut ingenting, hindrar kvinnor från att ta dessa yrken. De är varmt välkomna. Men de låter bli för att de inte vill, precis som de inte vill bli programmerare. Den Marxistiska ”analysen” är falsk. Alla feminister är ondsinta hatare.

    Gillad av 6 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Micke — Ja vad sägs då om maskiningenjörer och liknande? Alltså manschettyrken? Det handlar snarare om: arbeta med föremål / arbeta med människor.

    Gilla

 2. Enough skriver:

  PE, du tangerar minerad mark, för tänk om det är så, att kvinnor och män, är ganska olika bra på olika saker, på gruppnivå, givetvis?

  Det skulle ställa hela den stegande feminiseringen av samhället på ända, och jag är övertygad om att den dagen kommer….

  Gillad av 6 personer

 3. svenne skriver:

  Är inte mycket i diskussionen angående mäns och kvinnors egenskaper konstlad? Majoriteten av kvinnorna har väl egenskaper som man utan att darra på manschetten kan kalla för ”kvinnliga” och motsvarande gäller väl även män och ”manliga” egenskaper.

  Redan i de tidiga barnaåren visar sig detta exempelvis genom att flickor föredrar att leka med dockor och pojkar med brandbilar. Det finns ju exempel på dagispersonal som försöker att bryta detta mönster genom diverse tvångsåtgärder angående barnens lekvanor. Det är knappast en slump att vissa skillnader visar sig så tidigt i barnens utveckling, utan det är i verkligheten medfödda skillnader som jag tycker borde accepteras.

  Åtminstone enligt min erfarenhet så kompletterar kvinnors och mäns egenskaper i många fall varandra på ett naturligt sätt. Exempelvis fördelningen av sysslorna i hemmet ramlar ofta på plats på ett naturligt sätt och att den ena parten kan vara latare än den andra är en annan sak.

  De direkta diskrimineringar av kvinnor som nu – via invandringen – breder ut sig i samhället borde vara mer oroande än att pojkar inte vill leka med dockor. Sverige har ju kommit väldigt långt då det gäller jämställdhet mellan könen och denna förbättras inte – utan i stället förvärras – genom en aggressiv feminism. Men det finns ju en del figurer som har hittat en plats i rampljuset genom detta och de kanske inte kan göra sig gällande i tillvaron på annat sätt och då är ju aggressiviteten förståelig men inte godtagbar.

  Gillad av 8 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   En bra idé, en skatt på alla utsagor som inte är pk, 100kr för varje utsaga på en blogg, idag blir skatteräkningen hittills 38700kr.

   Gillad av 2 personer

 4. Johan skriver:

  Började laga middag igår strax efter 6. Satte på P1 utan större förhoppningar. Kokt torsk med citronsås skulle det bli. En av min stridbara gamla mors två paradrätter. Hon hatade att laga mat. Jag tog över när jag var 14. Dillkött var den andra rätten…
  P1 kultur skulle sammanfatta bl a populärmusikåret. Programledaren Lisa Wall hade bjudit in musikkritikerna Viveca Bladh och Matilda Källén. Numer är jag närapå allergisk mot tonläget på P1 kultur…detta självklara självförtroende som verkar strömma ut ur dessa förmodade södermalmsröster. Men jag orkade inte leta fram någon engelsktalande podcast på min telefon. Jag gav de tre kvinnorna en chans. Sex artister med respektive låtexempel senare stängde jag av. De sex bästa artisterna år 2018 var alla kvinnor. Jag har aldrig hört deras namn eller musik förut. 3 kvinnor röstar fram 6 andra kvinnor…Känns som om jag var den enda lyssnaren i Sverige som sist stängde av denna inavelsradio…Jag blev inte ens besviken. Fördomar bekräftade förtjänar bara en huvudskakning. P1 Kultur har ingen målgrupp. Lyssnarna jobbar alla på P1 Kultur.
  Medans jag letar fram en gammal podcast av Bill Burr’s ”Monday Morning Podcast” kommer jag på att jag framledes via skattsedeln ska betala för eländet på P1 Kultur. Inte ens det gör mig längre förbannad…

  Gillad av 8 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Haha P1, din gamle självplågare. Jag gör det ibland också, som tusen nålar när man var liten.

   Gillad av 3 personer

  • gmiksche skriver:

   Närapå allergisk? Du är inte den enda lyssnaren som drabbats. Numera brukar jag stänga av radion så snart jag hör en viss röstmelodi, oavsett om den hörs i ett kulturprogram eller något annat. Utan att ens försöka ta till mig det som sägs. Erfarenheten har lärt mig. Så har det inte alltid varit. Det är under det senaste decenniet som röstmelodin i SR bytt karaktär. En annan sak. När jag någon gång kör bil söder om Östersjön och sätter på radion kan jag inte hitta någon liknande ljudbild.

   Gillad av 2 personer

   • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, passgång mot öst, trots både band och av spöet tröttade hand skriver:

    Aha, du är där i utvecklingen, så var det för mig, sen stängde jag av för gott. Varför lyssna på P1 om du kan lyssna på Thomas Sowell eller Ted Nugent?

    Gilla

   • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, passgång mot öst, trots både band och av spöet tröttade hand skriver:

    Känner precis igen det om röstmelodin, Udeén, Zimmerman, Sarinen, hela gänget, kväljande.

    Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   P1 är ju det enda man hittar på bilradion när man färdas i obygden. Numera färdas jag inte i obygden längre så P1 är bortglömt. Ibland sätter hustrun på Ring P1 och då ringer den ene tokstollen efter den andre in. Vad vill SR med det programmet? Vet ej.

   Gilla

 5. Henric Ankarcrona skriver:

  Tänk om den förfeministiska hållningen är den som gäller? När Jordan B. Peterson konstaterar ( på bas av mångfaldiga vetenskapliga studier) att närr alla hinder är borta vad gäller yrkesval (t ex i Sverige) så blir skillnaden mellan kvinnors och mäns val av professionell gärning större än i andra länder. Biologin styr.
  Margot Wallström tycker att Peterson ska återvända till under den sten varifrån han kommit.
  Exemplen är otaliga vad gäller förnekelse.
  Kusligt.

  Gillad av 9 personer

 6. Aurora skriver:

  Jag upprepar att ordet som saknas i samhället är Respekt. Om alla Respekterar det andra könet kan alla även acceptera att det falktskt finns olikheter mellan könen. Nu har det istället i vårt s.k. moderna (och upplysta (?)) samhälle utvecklats till en maktkamp och skyttegravskrig.

  Gillad av 4 personer

 7. Aha skriver:

  Etablissemanget är ute på farligt vatten om de börjar förbjuda både det ena och det andra när det gäller yttrandefrihet. Rekylen riskerar att bli stark. Gula västar kan dyka upp när som helst.
  Det torde vara en till två miljoner svenskar som är rejält förbannade över sakernas tillstånd i konungariket Sverige, förbannade för att de reagerat på faktauppgifter såsom att utanförskapet i Sverige har antagit mycket besvärande och kostsamma proportioner. Hundratusentals har kommit hit och fått livslång försörjning.

  Börjar man dessutom förbjuda dialog som diskuterar skillnader mellan män och kvinnor kan grytorna börja koka över. Genom nätet kan stora proteststormar blixtsnabbt uppstå.

  Etablissemanget har börjat leka med elden.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Misstänker också att det är c:a 2 miljoner som är förbannade. Det underliga är att bara en miljon åtminstone röstar för en förändring och den andra miljonen röstar på de som har gjort dem förbannade!

   Gillad av 6 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  Censuren kommer kanske, men den fungerar inte. Vi har haft den förut och den har inte fungerat. Vi kommer bara att skriva om sagoländer där skillnaden mellan folk är vilken ände av ägget de äter från. Vi kommer att föreslå åtgärder som följer av den erbjudna logiken, men som övertygar var och en att något inte stämmer, som att tillaga bebisar till frukost.

  Låt oss inte måla fan på väggen. Låt oss helt lugnt, normalt och tryggt fortsätta att säga och skriva det vi finner är sant. The dude abides.

  Gillad av 8 personer

 9. Orions bälte skriver:

  Mina föräldrar ägde och levde av en mindre bondgård. De delade upp arbetet sins emellan allt efter kunskap och förmoga (även fysisk sådan). När det behövdes, vilket var ofta, arbetade de tillsammans. I nödfall kunde även den ene ta över den andres arbete, i alla fall vissa delar. På så vis uttnyttjade de sina krafter effektivt. Könskampen utspelade sig i form av ganska grova, men dock välmenande skämt om det andra könet. Min mor var på intet vis förtryckt, utan snarare den drivande kraften och aldrig såg hon och hennes väninnor sig själva som några stackars offer.
  Jag gjorde en gång ett praktik i en terapeutisk inrättning där det rådde absolut jämställdhetstänk. Kvinnorna skulle också såga med motorsåg, männen också väva. Kul att prova på och kanske i viss mån terapeutiskt, men de skulle inte överlevd en enda vinter i det verkliga livet….

  Gillad av 7 personer

 10. Eva Danielsson skriver:

  Som kvinna nöjd med att vara kvinna är feministprat, gäsp, utbota trist. När lagar och sociala tabun och andra regler på sextiotalet gjorde det möjligt för kvinnor att välja bana i samhället och även att kunna kombinera hem och familj och yrkesarbete, så borde man ha suttit still i båten. Låtit livet tuffa på och låtit människor på egen hand utforma sina liv utifrån den frihet och framtidstro som fanns då.
  Men klåfingrigheten är stor hos dem som en gång fått lite inflytande. Så då ångade man på och fortsätta strida och reglera, till mer skada än nytta. Liknande händelseförlopp drabbade HBTfrågan som jag ser det.
  Numera är feminism lika med vänster och t o m vänsterextremism för mig. Man avstår prompt från faktiska aktuella kvinnofrågor som handlar om hedersbrott och förtryck i vissa här närvarande importerade kulturer.
  Nej det är makten över männen och över tillgångarna som är det som gäller.
  Tack, men nej tack.

  Gillad av 13 personer

  • Elisabeth skriver:

   Du säger det bra Eva, jag håller helt med. Jag avskyr när vänsteraktivister kidnappar kvinnofrågor och driver kvinnosaken mot det absurda utan att vilja se de uppenbara problemen som orsakats av invandringen. .Och tänk om en vettig, sansad, respektingivande intellektuell som Lena Andersson hade fått leda Akademin istället för Sara Danius. Problemen hade inte uppstått, det är jag säker på. Ja, det är makt och pengar det handlar om, inget annat. Precis som i den nya klimatångestindustrin. Och det är så synd för det finns mycket att diskutera när det gäller det som förr kallades Kvinnosaken. Och förresten, att vara kvinna är härligt, det är min erfarenhet i alla fall.

   Gillad av 9 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Numera är feminism lika med vänster …”

   Historiskt var det borgerlighetens kvinnor som drev frågorna. Lenin ansåg inte att det behövdes någon särbehandling under kommunismen – ingen kvinnoavdelning i det partiet.

   Var det inte så, att ALLA män fick rösträtt senare än kvinnor. Den som inte gjorde militärtjänst fick väl inte rösta? Tanken är kanske inte så dum, då politikerna har makt att sända dig i döden kanske bara de som kan sändas skall få välja politiker.

   Personligen anser jag, att någon mindre inbetalning av inkomst/kapitalskatt skall vara en förutsättning för rösträtt.

   Gillad av 4 personer

 11. med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

  Ja det är tur att de har postmodernismen för hur skall man kunna kvotera in kvinnor om man inte får mäta deras frekvens inom olika yrken? Jag tror inte Wallström lyssnat mycket på Peterson och hon är uppenbarligen inte intelligent nog för att förstå vad han säger, men det måste väl vara att han pekar på att könsskillnader för exempelvis yrkesval maximeras i de mest egalitära samhällena, som Sverige, som gjort att hon skämde ut sig? Så när kvinnorna kan välja fritt så väljer de att leka med dockor och yrken som har med människor att göra. Detta måste vara ett beskt piller att svälja:

  Män är mer intresserade av saker än kvinnor och kvinnor är mer intresserade av människor än män helt enkelt, en självklar sanning.

  Jag tycker dock att det mest intressant är utsagan om att ”det hade kunnat bli riktigt bra”, för så trodde jag också tidigare. Det VAR ganska bra, jag respekterade kvinnor men insåg att de var annorlunda men också att en och annan slog mig på fingrarna också i matematik. Vi är individer först och främst och utan en stor ideologiskt driven stat så behöver man inte studera skillnader så mycket, det blir som det blir. Endast om en stat och dess parasiter har något att vinna på att driva utvecklingen hit eller dit så blir det intressant att studera detta. Ett exempel, på CERN, partikelfysiklanoratoriet i Geneve där jag tidigare jobbade så var kvinnliga italienska fysiker vanliga, faktiskt också portugisiska, men svenska kvinnliga fysiker var mycket ovanligt. Italien som då inte var känt i Europa för jämställdhet. Är det så att vänstern alltid uppnår exakt motsatsen av vad de föresätter sig, eller påstår sig vilja? Det verkar så.

  Gillad av 7 personer

 12. Kalle skriver:

  Feminismen har sett sina bästa dagar. Detta på grund av deras, att även vända den andra kinden till vid importerade förödmjukelser. Den nya kulturen i Sverige blir heltäckande påklädnad av kvinnor och källarvistelse för feministerna.
  Vems fel??

  Gillad av 2 personer

 13. med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

  ”Det hade kunnat bli riktigt bra”, men stämmer då det? Jag har allt mer börjat inse att det finns essenser eller kärnor i ideströmningar som kanske är omedvetna och som få eller ingen fullt ut inser. I detta fall så uppstod ”jämställdhet” delvis som ett resultat av teknisk utveckling, att kvinnor kunde hantera sina blödningar, och genom preventivmedel. Det var ju inte alls genom kvinnorörelsen utan genom bindans och tampongens uppfinnare som kvinnor kunde bli mera jämställda. Detta gillar Peterson att nämna också. Men är det inte så att denna jämställdhet istället har blivit en del ingen politiska arsenalen för vänstern och nu pk-ismen och detta kunde endast ske då det som tidigare balanserade försvann, nämligen religionen och traditionen? Så jag är inte säker på att detta någonsin kunde blivit bra, jag ser det som att mänskligheten med sin nästan gudomliga styrka, balanserar på slak lina över Niagarafallet, och religionen var staven som gjorde att vi kunde hålla balansen. Så nu saknas balans och totalitarism av olika kulörer, kommunism, nazism, islam, eller pk-ism är nu som en halv stav, Det svåra nu är att finna mekanismer som kan balansera, och just för ögonblicket så krävs en rejäl motvikt för vi är på väg att falla.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vänstern är komplett fantasilös, den kan rent av definieras som avsaknaden av fantasi. Karl Marx satt i källaren till British Museum och läste de Blå Böckerna om missförhållanden som hade utretts uttryckligen för att de var och ansågs vara missförhållanden och som med hjälp av utredningen långt innan Marx läste dem hade lett till förbättringar. Ingenting som inte påvisats inom det hederliga systemet har någonsin fallit en vänstermänniska in att klaga på. Vänster är principen att skjuta budbäraren. Det är inte nytt som har kommit med postmodernism och den politiska korrektheten. Det är och har alltid varit vänsterns djupaste väsen: confrimation bias, broken window fallacy. Den kompletta fantasilösheten. En ofullständig modell av verkligheten.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    När vänstermänniskor tenderar till höger när de blir äldre är det inte för att de plötsligt får fantasi och ett rörligt intellekt, utan det är bara så att deras ofullständiga världsbilder sakta men säkert fylls på och inte längre är så ofullständiga. Men som vi ofta ser här är de innerst inne fortfarande fantasilösa vänstermänniskor som ständigt missar saker som inte är alldeles uppenbara och som skäller på den eller det som råkar göra dem tydliga.

    Gillad av 3 personer

   • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

    Jo det verkar riktigt, för när man sticker in en pinne i vänsterbikupan så blir det samma surr.

    Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Det dröjer inte läge förrän vänsterdebattören bara har en mycket liten vokabulärsbrunn att ösa ur :”trams, nazist, konspirationsteori,” o.s.v.. Det slår aldrig fel.

    Gilla

 14. Björn skriver:

  Hela diskussionen om ”könsmaktsordning”, känns förlegad idag! Jag vet inte ett enda exempel från bekantskapskretsen, där det råder nån direkt obalans i ”maktfördelningen”! I de enstaka fall där det finns små, små ”avvikelser”, är det ALLTID kvinnorna som har ”sista ordet”! Kanske har jag undermedvetet valt ett visst umgänge, för att slippa ”konflikthärdar”, men jag tror inte att det är så! Det pratas ofta om ”starka” kvinnor, men i min omgivning är ALLA kvinnor starka! Min mor, min fru, mina bekantas fruar, f.d arbetskamrater, anställda i affärer och på kontor, ALLA, utan undantag! Jag tror att de som BARA vill se SKILLNADER i ”makt” mellan könen, är bittra människor som vill ha ”nåt orättvist” att skylla sina egna tillkortakommanden och misslyckanden på! Uf samma ”mekanismer” som får utlandsfödda att ropa: ”RASISM”, så fort de inte får det jobb de tycker sig ha rätt till, eller tilldelas den bostad de önskar!

  Gillad av 2 personer

  • med ett Grand i sin hand, kunde denna dansk, särkmän ibland, rädda sitt huvud från att rulla i sand i Samarkand skriver:

   Jag ser både och, ibland är det kvinnan som skiter i barnen och ibland mannen.

   Gillad av 1 person

 15. Kvikkjokk skriver:

  Tillhör själv 68-generationen, men drogs aldrig med av de ideologiska vindarna. Sket i barrikaderna. Att starta med ideologi, utan att först ha tagit reda på vem människan var, syntes mig redan då, vara helt på tok. Totalt meningslöst och bakvänt. Först kunskap och insikt om vem människan är, rent biologiskt. Hur hon danats och strukturerats av evolutionära krafter. Där antropologisk kunskap kunde brukas för att belysa den bredd hon besitter. Och hur individer formas till kulturvarelser, i utväxling med en lokal miljö. Som Jean Piaget så tidigt försökte beskriva. Dansen mellan DNA och psykologi. Alltså först analys. Därefter dragna slutsatser. Men hela tiden med vilja att modifiera sin egen syn, varefter ny information tillkommer. Denna principen följer jag än i dag. Den analysen följer två huvudspår. Det subjektivt upplevda. Och det yttre sterilt mekanistiska. Varje individ fungerar som en upplevelsemaskin. Med känslor och drifter. Med en övergripande vilja att, om än på krokiga vägar, föra sina gener vidare. Den principen följer allt liv. Även människan, om evolutionär överlevnad skall vara möjlig. Subjektivitet och vetenskap följer två parallella spår. Ett inifrån, fyllt av livet självt, med egna ambitioner. Och så det yttre kliniskt och känslolösa. Där vi betraktat oss själva utifrån, på distans, i ett kallt analytiskt oberoende. Med andra ord. Skilj på emotioner och vetenskap. 68-vänstern drevs inte på av saklighet och en oberoende analys, utan mest av starka känslor. Än i dag graviterar vi huvudsakligen runt emotionellt fastlåsta perspektiv. Där befinner sig stora delar av feminismen. Där faktakunskaper betraktas med fientlighet. Man vill hellre ideologisera sig in i varje enskilt hörn. Precis som 68-generationen gjorde. De släppte för övrigt aldrig sin emotionella syn på världen. Där kan feminismen ta 68-generationen i hand. Barn av samma stam. Samma ideologiska styrning och kontroll. Något 68-generationen sedan dess förfinat och tagit till nya höjder. Idag omvandlad till identitetspolitik. Som enbart slår in nya typer av kilar mellan människor. Och fortsatt emotioniserar det mesta. Moraljakt och fördömer följer i dess spår. Likt den som följer i feminismens djupa hjulspår. Det vi ser är hur man spänner vagnen framför hästen. Orsak och verkan kastas om. Och då brukar det gå på tok.

  Gillad av 4 personer

 16. Lenam skriver:

  Alla är lika, alla är lika bra. Ett önsketänkande. Vi bestämmer att alla män är lika bra på att ta hand om barnen. Då blir dom det. Lagstiftningen ändras. Får inte ta hänsyn till kön. Båda är lika bra. Hur många kvinnor gråter över att inte få vara viktigast för sina små barn vid skilsmässan?Ok vi löser det med lite lögner i rätten. Den som ljuger bäst vinner.

  Gillad av 1 person

 17. Göran Holmström skriver:

  Lite lustigt är det ändå. Dom som driver feminist eländet hårdast är ju B-kvinnorna och B-männen.
  Oavsett var man befinner sig på samhälls-stegen så är ju sanningen väldigt enkel vackra attraktiva eller rika har ett mycket större utbud att välja bland, oavsett om det handlar om lite kul i sängen eller kärlek för livet.
  Alfa-personerna finns och har alltid funnits, och dom som inte fötts som det får väl arbeta hårt för att tjäna nog med pengar så trofepartnern fixas om det är så viktigt?
  Lika för alla är en korkad utopi som aldrig kommer fungera, som ung trodde man och önskade så.
  Men med mer erfarenhet och stigande ålder så inser man att alla roffar åt sig efter förmåga, det ligger i människans natur.
  Super-alforna då? Ja oss är det synd om på allvar inget arbete passar en knappt eller något som gör en nöjd. Tur att man har ett garage med både bar och en Kamin att elda i, när formelbilar och motorcyklar inte skänker glädje mer.
  Kanske så är tiden mogen för stödgruppen, #krama en superalfa-hanne. nu..
  Rätt i tiden, ty genus och Östrogen hotet lär avlat bort oss inom cirka 50 år.

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Vad som är kvinnligt och vad som är manligt har man inte kunnat prata om sedan 1970-talet om man velat vara seriös och modern. Förvirrad läste jag Anais Nin för att se om jag kunde få en skymt av det kvinnliga. Det fanns där, men inte något patriarkat. Så läste jag Dorothy Lessing för att se om där fanns något, ”den femte sanningen”, men jag hittade inget, men Dorothy fick tillslut Nobelpris (men det var långt innan Bob Dylan ansågs platsa i församlingen…).

  Gilla

 19. Jaxel skriver:

  Har väl aldrig direkt gillat Horace Engdahl tidigare. Fast på sistone har han kommit med en del dödsföraktande uttalanden som onekligen gjort att han stigit i min aktning. Tänker bl a på det där om att kvinnor nog inte passar i sådana där akademier. Notera att jag inte fäst mig vid själva det sakliga innehållet utan bara att han i dagens svenska offentlighet har modet att säga något sådant.

  Gillad av 2 personer

 20. Rikard skriver:

  Hej.

  Kräv kvotering via lag, för alla branscher. Låt oss driva igenom detta.

  Iaktta sedan feminismens implosion, när hundratusentals kvinnor inom offentliga verksamheter skall sägas upp och omskolas till plattsättare, avloppsrensare, ordningsvakter, och så vidare.

  Förbjud anställning om könsobalansen inom bransch, kår eller liknande överstiger 5%, vare sig det är nationellt eller lokalt. Hör kvinnornas ve och klagan, när de drivs bort från sina fredade revir, och ersätts av män.

  Hör klagan från alla de som egentligen är arbetsföra för allehanda yrken, men som nu inte behöver flytta till arbetstillfälle eller ens söka jobb på avstånd från hemorten. Kombinera den feministiskt korrekta kvoteringen med förändrat socialförsäkringssystem – alla de svenskar som under nittonhundratalets första tre årtionden tvingades flytta land och rike runt i jakten på jobb, och leva i baracker, och skicka pengar hem till familjen; är de som nu är i arbetsför ålder av sämre virke än dessa våra mor & farföräldrar?

  Nej, säger jag. Istället för att bekämpa kvotering skall vi arbeta för påtvingad matematisk likhet i antal vid anställning inom stat, kommun och av dessa finansierade verksamheter. Inte istället för kompetens, utan som komplement till kompetens. Saknas folk på orten, kan man lätt hitta någon från annan plats i landet och tvinga dem att flytta genom att flytta befintlig tjänst eller genom att dra in ersättningen.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

 21. O.T. skriver:

  Presidenten al-Sisi i Egypten finner det orimligt att människor från dessa länder förväntar sig att västvärlden bara ska öppna sina dörrar och välkomna. Människor som oftast inte ens vill integreras i samhället utan istället behålla sina kulturer och tidigare arbetsmoral, något som är mycket annorlunda från västvärldens.

  – Ni begär att få migrera med er kultur som från er sida inte är det minsta förhandlingsbar att förändra. Ni säger det här är vilka vi är och ni måste acceptera oss på grund av mänskliga rättigheter. Nej, säger presidenten.

  – Om ni migrerar till ett annat land som en gäst, då ska ni helt och hållet följa deras lagar, sätt, traditioner och kultur. Ni måste följa det helt och hållet! Om ni inte är villiga att göra detta, då ska ni inte migrera. Ni kan inte förvänta er att länderna ska öppna sina dörrar och låta er komma in och förändra och skapa problem.

  Tänk om våra sjuklöverpolitiker hade haft en liten gnutta av al-Sisis intelligens.

  Gillad av 6 personer

 22. Sixten Johansson skriver:

  Det är viktigt att backa upp Katerina Janouch och hennes demonstration på Mynttorget på söndag kl 15.15. Hon är en viktig opinionsväckare nu, tonsäker, uthållig, innovativ, kanaliserar och riktar både vreden och känslorna mot det konkreta. Vägen är lång, men jag tror att just de mogna, starka kvinnorna t ex på hennes blogg och på DGS har en nyckelroll. Kanske kan de mobilisera männen.

  Jag har en liknande syn som Samarkand 09:29, har funderat mycket på de religiösa aspekterna i PK-väldet och för motståndsrörelsen. Redan för hundra år sedan beskrev Émile Durkheim hur religionen och dess riter håller ihop samhället. Kärnan är ”det heliga”, som man enas kring. Om det kränks väcks en vrede och en vilja att försvara det. I vår tid har mycket av det heliga upplösts frivilligt eller krossats. Kanske kan ”kvinnorna och barnen” åter bli kärnan i vårt nya heliga. Känslorna behöver då fördjupas, så att de tangerar eller tränger in i ett nu tomt religiöst rum.

  Jämlikheten ingår i ”lika värde”, vår sekulära statsreligions grunddogm. Mycket har satsats på att alla ska uppfatta denna värdegrund som helig. De ungas kränkthet och vrede visar att den har trängt in i det inre religiösa rummet. Men PK-ideologin säger också att ingenting är heligt och ”hitom” det religiösa kan dogmen bevisas vara orimlig och falsk. Könsmaktsordningen och identitetspolitiken döljer förljugenheten och framtvingar förändringar vilka kan beskrivas som framsteg trots att civilisationsutvecklingen nu går bakåt.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.