Det religiösa tänkandet flyttar fram positionerna

Patrik Engellau

PK-istiska idéer började spridas från amerikanska universitet för kanske trettio eller fyrtio år sedan. (Det är i alla fall min bild av läget.) Jag måste bekänna att det tog lång tid för mig att inse faran med dessa uppfattningar. Liksom många med mig tyckte jag att det var helt befängt att elever skulle kunna lära sig bättre på egen hand än med hjälp av en lärare eller att det inte fanns någon säker sanning och att analfabeters gissningar därför kunde vara lika fullgoda som disputerade experters uppfattningar eller att en kultur som bara kan skapa krig och fattigdom är lika bra som en som åstadkommer blomstring och välstånd. Jag kunde inte föreställa mig annat än att sådana dumheter skulle klinga av och försvinna ut i yttre rymden.

Men hej vad jag bedrog mig. För kanske fem år sedan – alldeles för sent! – insåg jag att PK-ismen hade tagit kommandot över nationens intellektuella liv, i varje fall den officiösa debatten. De egennyttiga dumskallarnas sammansvärjning hade lyckats. Under skydd av det roade förakt som sådana som jag beviljade PK-istiska bondfångare och charlataner hade de genom idogt arbete lyckats inta den ena samhällsbastionen efter den andra, kyrkan, de viktiga tidningarna, de pedagogiska institutionerna, de politiska partierna (i varierande grad), de sociala myndigheterna och så vidare.

I takt med att detta tänkande vunnit genomslag har det stärkt sina hegemoniska anspråk. ”Tänkande” är förresten fel ord ty det ordet antyder att det finns vetenskapliga inslag i verksamheten vilket det inte gör eftersom PK-ismen mer liknar religiös kontemplation än tolerant och öppet sökande efter ny kunskap. Till skillnad från vetenskapen, vars livsluft är ifrågasättandet och oppositionen, gillar inte PK-ismen att bli motsagd. Dess första bud, liksom kristendomens, lyder ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”.

En ingenjör vid namn James Damore var anställd på företaget Google och ägnade i fjol en flygresa till Kina åt att skriva en promemoria där han bland annat hävdade att det fanns biologiskt betingade skillnader mellan könen – här antas det finnas två stycken – och att kvinnor är mer intresserade av människor än av saker. För detta fick han sparken av sin politiskt korrekta arbetsgivare.

Damore anmälde saken till den amerikanska myndigheten National Labor Relations Board som inte såg något särskilt fel i att Google hade gett Damore sparken. Det tycker inte jag heller eftersom en arbetsgivare inom rimliga gränser bör ha rätt att själva bestämma vem de anställer (på samma vis som LO, enligt min uppfattning helt legitimt, anställer folk som delar ”rörelsens värderingar”).

Men det var inte av något liberalt nit avseende näringsfriheten, äganderätten eller någon annan mänsklig rättighet som NLRB nådde sin slutsats utan av motsatt anledning. Myndigheten vill i stället inpränta en skyldighet i Damore att han skulle underkasta sig den PK-istiska lydnadstesen att vissa typer av uttalanden är förbjudna:

Uttalanden om fasta egenskaper kopplade till kön – sådant som att kvinnor skulle vara mer neurotiska och män oftare förekomma bland de mest intelligenta – är diskriminerande och utgör könsförtryck oavsett försök att stödja argumentationen med ”vetenskapliga” referenser och trots avståndstaganden av typ att ”det inte gäller alla kvinnor”. Sådana uttalanden kan skapa allvarliga konflikter på arbetsplatsen.

Västerlandet, inte minst – utan kanske i stället tvärtom allra mest – USA, har av tradition betraktat yttrandefriheten som sin troligen stoltaste historiska landvinning. Nu kommer en amerikansk myndighet och förklarar att det finns något högre än yttrandefriheten – även om yttranden som fälls har en kanske omtvistad vetenskaplig grund – nämligen en PK-istisk dogm av innebörd att kvinnor inte ska behöva höra saker som några av dem inte gillar och som med statens makt ska inskärpas alldeles oberoende av vetenskapens inställning till yttrandena.

Det känns mer som Koranen än Bill of Rights.

76 reaktioner på ”Det religiösa tänkandet flyttar fram positionerna

 1. Jan Andersson skriver:

  Men yttrandefrihet är en personlig privat rättighet. På jobbet måste man vara neutral utåt, och lära sig att hålla käft om saker som inte har något med jobbet att göra. Det ingår i högsta grad i yrkesetiken. Alla har väl upplevt personer som har saboterat kafferasterna med drastiska uttalanden. På mina jobb har det till ochmed varit ”förbjudet” att snacka jobb. Rast är rast.

  Gilla

  • Den Sista Karolinen skriver:

   Jan Andersson: yttrandefriheten är inte en privat angelägenhet. Den är en grundlag. Den är ett axiom.
   Vem är du som ska bestämma vad dina kollegor ska diskutera eller säga? Smått horribel ståndpunkt.
   Följdaktligen är du även motståndare till demokrati?

   Gillad av 8 personer

   • Jan Andersson skriver:

    OK, du råkar ut för en olycka i samband med en grillfest och åker ambulans till akuten i bara ett par storrutiga bermudasshorts och finner att all personal på sjukhuset tydligt är muslimer. Vad vill du att läkarna prioriterar, yrkesetiken eller sin yttrandefrihet?

    Yttrandefriheten är en rättighet som man behåller endast om man inte missbrukar den. Precis som demokrati, brännvin och 110-vägar.

    Jag bestämmer absolut inte vad andra skall göra, men att snacka politik på svenska arbetsplatser har alla alltid frivilligt valt bort eftersom de inte vill sitta som Svarte Petter oemotsagda när de andra vänligt men bestämt bytt samtalsämne.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Oavsett att det du säger är smörja, så var James Damores promemoria uttryckligen en reaktion på en uppmaning från Goolags sida att intressera sig för dessa frågor och bearbeta och diskutera dem. Denna uppmaning uttalades under en obligatorisk hjärntvättssession anordnad av firman för att påtvinga medarbetarna en ovetenskaplig och förljugen syn på män och kvinnor och deras roller, förmåga, intresse och möjlighet att arbeta inom tekniska yrken.

   Gilla

  • Den Sista Karolinen skriver:

   Ja det har nästan alla valt bort. Därför att de är svenskar. Eller fega. Eller både och. Enligt undertecknad är feg och svensk synonymer numera.
   Det betyder INTE att jag inte har rätt att framföra mina åsikter även på min arbetsplats. GRUNDläggande.
   Därmed har även du rätt att framföra dina smått barnsliga åsikter även på din arbetsplats. Men kom ihåg: alla kanske inte tycker som du!
   Obehagligt?

   Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Även om man enligt yttrandefriheten har rätt och ska ha full rätt, så tror jag att Jan är ute efter att man behöver visa lite omdöme, självklart i sin yrkesutövning och även som arbetskamrat. Inte ständigt yttra sina åsikter bara för att pysa utan rikta dem till rätt personer vid bra tillfällen. Fast problemet i stort förstås handlar om svensk ängslighet och att det finns en oskriven regel att det är fult att prata politik. Det bör man försöka ändra på. Och att fråga om andras åsikter och vad de menar och varför är ju bättre än att gå ut med sina egna åsikter först.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Är det inte en generell fördummning som är grundproblemet? – Om dumma ett tillräckligt antal generationer lyckas skaffa rikligare med avkomma, landar man i att det inte längre går att föra ett ordnat samtal. – Detta kommer ju först att märkas i den skattefinansierade sektorn där alla hamnar som inte platsar i den beskattade.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Om jag luftar ett problem, känner jag mig ansvarig för att visa på en lösning och den består i att all skattefinansierad hjälp till barnfamiljer skall man få del av i takt med att man kan dokumentera införskaffad kompetens av det slag som gör att man kan fungera som en tillgång för sina medmänniskor. – Det kan ju också finnas en möjlighet för skattebetalarna att kanalisera medel till hopplösa ungars försörjning för dom som känner mera för det. – Alla skall trivas.

   Gillad av 1 person

  • Observatör skriver:

   Det handlar inte bara om en generell fördumning. Det finns också mer specifika fördumningar som särskilt kommit att drabba utbildningsväsendet. I mitten av 1900-talet gav en akademisk karriär hög status och hög lön. Att bli professor var inte alla förunnat. Konkurrensen var hård. Utmaningen lockade de bästa. Idag skall alla ha en akademisk examen. Professorerna har blivit talrika som Egyptens gräshoppor, status och (relativ-)löner sjunker. De bästa lämnar akademien. Kvar blir de som inte vågade ta klivet ut i verkligheten.Den vetenskapliga nivån sjunker. 99 % av det som publiceras är ren ”meriteringsmakulatur”. Fördumningen sprider sig sedan från akademien till grund- och gymnasieskolor och in i medie- och kulturvärlden.

   Gillad av 18 personer

   • Björn skriver:

    Idag räcker det t.ex med en weekend i New York för att bli ”USA-expert”, typ! Och det är samma på de flesta andra områden, kolla bara på SVT:s olika ”valda nyheter”, där fullkomligt vimlar det av autodidakta ”experter”!

    Gillad av 4 personer

 3. Aha skriver:

  Förskräckligt. Krönikan ger exempel på lagen hets mot folkgrupp, om den nu finns i USA, också omfattar hets mot kvinnor. Lagen säger som bekant att det är förbjudet att uttala sig missaktande/ringaktande om en folkgrupp, den vite mannen undantagen. Lagen tillämpas även om det man säger är sant. Förskräckligt.

  Pk-ismen är dock en jobbig ideologi för dess utövare, den strider mot både förnuftet och mot verkligheten. Den kan därför aldrig bli lyckosam men jäklar vad skada den kan ställa till och det har den gjort;
  – unga friska ensamkommandes väl och ve prioriteras före tiotusentals äldre sköra som väntar på tryggt boende
  – hundratusentals fattigpensionärer har utkristalliserat sig i kölvattnet av den humanitära stormakten
  – svenskarna har funnit sig dela välfärden med hundratusentals invandrare som inte jobbar etc.

  5-10% har fått det direkt jobbigt pga PK, 50%, kvinnorna, har fått minskad kvinnofrid. 100% har fått en sämre ekonomisk utveckling än nödvändigt.

  Men, men svensken fortsätter rösta på sina PK-partier.

  Gillad av 13 personer

  • Linden skriver:

   Den 10 december kommer FN att anta ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”. Ramverket har som huvudmål att riva ned nationella barriärer mot migration och etablera nya vägar in. Sanktioner ska kunna införas mot medier som rapporterar kritiskt om liberal invandringspolitik. Sveriges regering har beslutat att skriva under avtalet.

   Sverige har valt att skriva under FN:s migrationsramverk  – och öppna gränserna
   I en video på YouTube uttrycker EU-parlamentarikern Janice Atkinson från Storbritannien sin oro för FN:s migrationsavtal och vädjar till människor att kräva av sina ledare att de avstår från att skriva på.

   – Om ni tror att ni kontrollerar gränserna runt ert land, tänk då en gång till. Det här ramverket stödjer EU:s och FN:s målsättning att fylla våra länder med migranter, närmare bestämt 59 miljoner migranter innan 2025, alltså bara på sex år, säger Atkinson.

   Man undrar hur stor del av dessa 59 miljoner som hamnar i Sverige med tanke på de politiker och pulleffekter vi har här.
   Det blir dödsstöten för det land vi känner och vill värna.

   Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Religiöst tänkande kan inte väljas bort, bara ersättas med annat mera genomtänkt.

  Det är kanske den religiösa tanken att man bara lever en gång som gör det outhärdligt att tänka sig att man i detta enda liv skulle tillhöra en sämre sort som är problemet.

  Boten är då att välja en bättre genomtänkt idé och identifiera sig med något annat än denna begränsade individ som inte varar särskilt länge.

  Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Ondska kommer i många skepnader. Det lärde vi oss redan som små barn bland annat genom sagan om Rödluvan och vargen. Att illvilliga luras genom att låtsas vara välvilliga. Inte varnade vi våra döttrar, när de började gå ut och roa sig, för fula otrevliga killar. Det behövdes ju inte. Det var de charmiga killarna man måste lära sig att se upp med.
  De senaste årtiondena visar det sig att det är ”feminister” som är de som motarbetar jämställdheten. Politiker som talar mest högstämt om humanism, om medmänsklighet, låter utan att blinka svenska medborgare dö i sjukvårdköer och svenska äldre gå och leta pantburkar i sopkorgar för att dryga ut pensionen.
  Vår egen rödluva i politiken överträffar vargen som hungrig och bedräglig. I den moderna sagan kan man inte tro på att någon i berättelsen visar sig vara äkta god. Rödluvan av idag vet mycket väl att hon kommer med gåvor till en förklädd varg som har glufsat i sig hennes mormor. Men Rödluvan fascineras av hur spännande världen kan bli genom att öppna grinden för fler rovdjur inpå knuten och hon tror på att kunna kuva dem med allmosor och därmed fortsätta vara den som bestämmer. Men om man vet något om vargar så vet man att även rödluvan kommer att bli uppäten till sist. Det är bara en fråga om när.

  Vi som inte vill ha kvar den postmoderna onda kyrkan och inte vill att koranen ska bli det nya rättesnöret i vår kultur, får lov att vara uppmärksamma och på vår vakt. Ifrågasätta allt och fråga sig om det stärker individens självbestämmande och yttrandefrihet eller inte. Våga säga emot när bekanta som brukar läsa DN/SvD och brukar titta på SVT visar att de har svalt alltihop. Inte artigt hålla med eller vara tyst utan åtminstone komma med några små frågor. Som man gärna kan formulera i icke aggressiv snäll ton. Det är lättare för folk att ta till sig innehållet och tänka till då. På det viset kan man alltså själv utnyttja lite förklädnad och låtsas vara bara en beskedlig mormor.

  Gillad av 17 personer

  • Göran N skriver:

   Några flera ”issues” med vargarna måste nog explicit beskrivas Eva. Den gamla svenska vargstammen har varit liten, för liten, och man har varit rädd för inavel. Man har/hade förmodligen ett visst hopp med de nya vargstammarna…Men de nya vargstammarna har hittills valt att leva i mer eller mindre slutna flockar, som de med sannolikt gjort i många generationer vilket dels likriktat deras sätt att tänka, dels medfört en del oväntade (för stammarna) degenerativa sjukdomar.
   Några av våra nya vargstammar har t.ex. bekymmer med sina ögon och är därmed vårdkrävande. Vetenskapen, den vetenskap som vi som läser på DGS ”bekänner oss till”, anser (så uttrycker sig de som vi definierar som vetenskapsmän, så att de kan ifrågasätta sig själva eller låta sig ifrågasättas när det kommer ny kunskap baserad på fakta) att det finns en hög korrelation hur slutna vargpopulationer utvecklas över generationer. De nya vargstammarnas instruktionsbok som skrevs för länge sen kände inte till dessa ”issues” och så länge den är i bruk kommer med stor sannolikhet dessa ”issues” inte bara att kvarstå utan, sett med vår vetenskaps ögon, förstärkas.

   Vi kan säkert dra oss till minnes hur illa det gick med en nära släkting till vargen, vår egen svenska schäfer, som avlades för hårt på 60-talet från en sannolikt för liten population. Och, vad jag minns, fick allvarliga problem med sina höfter. Eller för den delen Golden Retriever.
   Så sakfrågan är väl känd för oss.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Ännu bättre vore att spela det klassiska ”Good Cop/Bad Cop”. Jag har förstått att jag i dessa sammanhang passar bra in som det senare. Din något mildare stämma gör dig som klippt och skuren för den förstnämnda rollen. Ska jag sätta ihop ett litet manus, kanske?

   Gillad av 1 person

 6. svenne skriver:

  ”Det tycker inte jag heller eftersom en arbetsgivare inom rimliga gränser bör ha rätt att själva bestämma vem de anställer (på samma vis som LO, enligt min uppfattning helt legitimt, anställer folk som delar ”rörelsens värderingar”)”.

  Om en person är anställd hos ett företag, och dessutom är LO-medlem, så accepteras denne – oavsett partifärg – då det handlar om att betala in medlemsavgiften, men då det gäller förtroendeuppdrag inom organisationen så är det stopp om det visar sig att denne medlem är en aktiv Sverigedemokrat.

  En stor del av LO:s medlemmar sympatiserar ju med SD och detta indikerar väl att ”rörelsens värderingar” inte borde medföra att medlemskap i landets näst största politiska parti innebär diskvalificering gällande fackliga uppdrag. Det vore välgörande om LO-ledningen redovisade vilka ”värderingar” som inte accepteras då det gäller SD-anhängare.

  Då handlar det inte om flummiga begrepp som ”människosyn” eller ”människors lika värde” utan de påtagligt oacceptabla, och vidriga åsikter som SD-sympatisörer anses vara genomsyrade av. Det skulle även vara intressant att få veta om en fanatisk kommunist eller radikal muslim är lämpliga att använda för fackliga förtroendeuppdrag och om deras åsikter uppfyller ”rörelsens värderingar”.

  Gillad av 4 personer

 7. Motsätter mig DGS ... skriver:

  Vi PK-ister känner oss nödsakade att gå i svaromål. DGS får inte stå emotsagd i dessa frågor. För många av oss representerar olika myndigheter och kräver därvid förståelse för våra högre syften. Att göra världen bättre att leva i. För alla. Dessa mål bör respekteras. För vi vill alla människor väl. Exempelvis går vi just nu igenom Astrid Lindgrens hela produktion. Vi tvekar inte då att angripa minsta fördomar eller felaktig attityd. Dessa får absolut inte föras vidare, till kommande generationer. Vi vet också, sedan tidigare, att det feministiska perspektivet helt saknas i Tanums hällristningar – från bronsåldern. Stridsscenerna där är för våldsamma och måste tonas ned. Alla höjda vapnen måste bort. Det om något, hotar den internationella sverigebilden. Vi myndigheter har även tagit initiativ till att utbilda en nya generation av rent feministiska arkeologer, som försetts med nya arbetsredskap. Där egen mejsel och hammare blivit viktiga för att rätt kunna hantera Bohusläns alla hällristningar. För med mejsel och hammares hjälp kan vi numera komplettera alla hällristningar med en mer feministisk världsbild. Vi lyfter därvid fram det kvinnliga perspektivet, något människorna själva på bronsåldern hade svårt för. Inga äldre tiders bildvärldar undgår våra argusögon. Dessa gamla bildvärldar får inte ligga i vägen för en modernisering av den svenska historien. Vi måste arbeta med både djup och bredd. Gå igenom vartenda museum.
  Alla äldre tiders missuppfattningar måste röjas undan. Det kräver stor hängivenhet och ett seriöst engagemang. Härom veckan anordnade vi exempelvis ett bokbål på Astrid Lingrens mest uppenbara övertramp, invid en feministiskt korrigerad hällristning. Kompletterad med nyinhuggna feministiska motivbilder. Vi får aldrig fastna i äldre tiders mer närsynta perspektiv. Moderniteten måste hela tiden kunna lyftas fram. Inga tidsdjup är då för små. Vi tänker alltid stort. Större än oss själva. Utan att glömma några detaljer. Så vårt verksamhetsfält växer stadigt. Snart går den svenska PK-ismen på export. För att kunna bilda världslig norm. Vi har en stor mission att fylla. Ingen får krypa tillbaka under sin sten. Sverigebilden måste, till varje pris, lyftas fram och försvaras. Där har vi myndigheter ett tungt ansvar. För i vårt uppdrag ingår att både korrigera enskilda människor och hela befolkningar, med hela deras historia. Rensa ut och förgöra allt ont. Så godhetens stjärna ges större lyskraft.

  Gillad av 15 personer

  • Margareta skriver:

   Med lite annat ordval låter det som en beskrivning av hur nazisterna ”skapade” och lyfte fram sin ”fornnordiska religion”.
   Nej, tacka vet jag det gammalmodiga(?) vetenskapliga ifrågasättandet och först efter kritisk granskning och diskussion accepterandet av nya rön som då förändrar bilden även om den inte bekräftar den för tillfället rådande politiska uppfattningen.
   Därför har jag i princip också slutat gå på museer nuförtiden. De är allt för fyllda av så kallade berättelser.

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Motsätter… — Och glöm inte att nämna de epokgörande bevis någon av era flitiga arkeologer har hittat, att vikingarna faktiskt var muslimer!
   Visserligen fick man klippa och klistra litet i materialet, samt läsa det baklänges — men DÅ blev det kristallklart att vikingarna tillbad Profeten!

   Det görs verkligen framsteg i denna den bästa av alla tänkbara nya världar…

   Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Om just denna fråga, så kontaktade nämnda forskare. Som berättade att resultaten blivit politiserade. Då forskningen endast handlat om mönster och vävnads sätt.
    Forskaren var mycket tydlig med att tolkningar får andra syssla med.
    Övrigt så påminner en viss religions paradis himla mycket om Valhalla, så frågan är snarare vem som snott av vem.

    Gilla

 8. Astrid skriver:

  Visst är det oerhört både chockerande och förvånande att PK-ismen i all sin befängdhet kunnat vinna över klokskap och förnuft. Hur är det möjligt att så många intellektuella spelar med i detta? Hur är det möjligt att inte författare, musiker, bildkonstnärer försvarar friheterna? Friheten i kulturlivet. Att domare, åklagare, advokater inte försvarar likheten inför lagen – hur är det möjligt?

  Kanske måste Väst ner i avgrunden, om inget annat hjälper. Ett helvete och sedan en vändning? Liksom för ryska folket. Vi såg Sovjetkommunismens brutalitet och i dag ser vi Ryssland resa sig med framtidstro. Men landet hotas av globalistoligarkins NATO-baser runt ryska gränserna. Så nära inpå. Kanske mest för att skrämmas –

  Globaliseringen fortskrider mot världsregering under FN och religionernas utplånande till en soppa utan äkta andlig substans och kraft, en kraft mäktigare än penningens – det vet oligarkin. Allt ska bli förändrat; gammal kultur bort. Betydande författarskap ignoreras, mästerverk hånas. För den nya värdegrundens skull.

  Det ödesdigra i omdaningen av vårt inre är svår att förstå. Den nya människan lär bli en obetydlig figur i en grå massa, förminskad och mycket mindre den individualitet präglad av just det ögonblick navelsträngen klipptes av: en kosmisk bild som aldrig funnits tidigare och aldrig kommer tillbaka. Så unik är varje individ vilket iris och fingeravtryck vittnar om.

  ”Vördnad för livet”, löd Albert Schweitzers vackra valspråk.

  Gillad av 7 personer

  • Palle9 skriver:

   ASTRID: Kan hålla med om mycket du skriver, men inte om din beskrivning av Ryssland resp. NATO. Ett par reflexioner kring det temat. När ekonomer i det landet fick uppgiften att genomföra en övergång från det tidigare planekonomiska systemet till en marknadsekonomi utbrast de: vem som helst kan göra en fisksoppa om man har tillgång till ett akvarium, men av oss förväntas att vi ska göra ett akvarium av en fisksoppa!
   Ryssland är långt ifrån någon blomstrande ekonomi, i stället baseras denna till största delen på råvaruutvinning (olja, gas). När köpte du senast någon rysk produkt av känt varumärke? Putins senaste budskap om höjning av pensionsåldern resulterade i kraftiga protester – i och för sig var väl de föreslagna åldersgränserna inte anmärkningsvärda i sig, men en ytterligare försämring blev väl droppen för en stor del av befolkningen.
   När det gäller Rysslands gränser och närmaste grannar, finns det ett talesätt baserat på lång erfarenhet. A: Vad gäller i fråga om de närmaste grannländerna till Ryssland? B: Ryssland vill själv bestämma vilka grannländer man ska ha vid sina gränser. A: Och vilka är det då? B: Inga.
   Den senaste aggressionen gentemot Ukraina får väl snarast ses som ett exempel på den gamla tekniken att skapa sig en yttre fiende för att dra uppmärksamheten ifrån interna problem.

   Gillad av 2 personer

   • Palle9 skriver:

    THOR: Tja, varje månad betalar jag till TeleNor. Men: med tanke på landets storlek, borde väl Ryssland snarare jämföras med länder av typ Japan, USA, Kina eller Tyskland.

    Gillad av 2 personer

   • Vax skriver:

    Du har inte tänkt tanken att motsatsen kan råda nu lagom till presidentvalet i skurkstaten Ukraina, lagom till presidentvalet. Ett klassiskt sätt att få folk att byta fokus. Oavbrutet använt av vårt public service…..me- too ett klassiskt exempel på det.

    Gilla

   • Thor skriver:

    Telenor är ju en tjänst, ingen produkt. Och ett skralt varumärke. Ryssland har haft mindre
    än 30 år på sig att ställa om från massiv kommunistisk vanskötsel. Jämförelsen med Kina är någorlunda relevant, den konfucianska arbetsmoralen och det kinesiska kommunistpartiets pragmatiska och framsynta politik har haft genomslag. Du glömmer behändigt nog en framstående högteknologisk exportvara som ryssarna har framgång med: vapen. Och det skulle nog säljas ännu mer om inte USA styrde inköpen hos satellitstater som Sverige. De övriga länderna har en betydligt längre historia som marknadsekonomier och är knappast relevanta som jämförelseobjekt. Möjligheten att leva på att exportera råvaror ger nog utslag i en viss lathet hos både ryssar, norrmän och a-r.

    Gilla

   • Palle9 skriver:

    THOR: Ja, det är alltid risken för länder, som har stora naturtillgångar – att de inte utvecklar sitt näringsliv utan gör sig helt beroende av råvaruexport/-utvinning. Det märkliga är att länder, som saknar råvaror i nämnvärd utsträckning kan kompensera detta med vidareförädling av importerade råvaror, Japan är ett typexempel. Norge är mycket beroende av oljan och fisket, men är som sagt knappast jämförbart storleksmässigt med Ryssland.
    Mycket hänger på de styrande i landet, i Ryssland hade vi 70 år av kommunistisk diktatur, som efter en kort övergångstid har övergått till det nuvarande vanstyret där utländska företag drar sig för investeringar pga den rättsosäkerhet som råder. Dissidenten och förre schackvärldsmästaren Gary Kasparov har uttalat att det inte krävs någon större utbildning eller begåvning för att vrida om en olje- eller naturgaskran … Begåvningar och välutbildade finns förvisso i Ryssland, men landet gör skralt bruk av denna typ av resurser.

    Gilla

   • Palle9 skriver:

    Stig Rydmark: Vill du verkligen på allvar jämföra USA:s hantering av Mexiko och Kanada med hur Ryssland agerat gentemot sina många grannländer under 1900- och 2000-talen? När det gäller placering av militärbaser kan du kasta en blick på Kaliningrad, som utgör en enda stor militärbas utrustad med kärnvapenbaserade missiler. Intagandet av Baltikum, anfallet mot Finland och dito mot Polen i inledningsskedet av andra världskriget. Militär ockupation av hela Öst-Europa efter detta krig, med invasionerna i Ungern och dåvarande Tjeckoslovakien som exempel. I närtid aggressionerna mot Georgien och Ukraina.

    Gilla

   • Palle9 skriver:

    VAX: Skulle inte ukrainska fartyg ha rätt att passera genom sundet in i resp. ut ur Azovska sjön?
    Det skulle ju innebära att ca halva Ukrainas kustlinje skulle bli avspärrad, tvärs emot gällande avtal.
    Med Krimhalvön ockuperad och östra delen av landet i krigstillstånd med ryssvänliga och ryssunderstödda rebellstyrkor tror jag inte landets ledning behöver uppfinna ytterligare en konflikt med samma motståndare – landet är redan i kris.
    Ukraina borde vara ett läroboksexempel för oss när det gäller medlemskap eller inte i NATO. Är man inte fullvärdig medlem blir understödet därifrån mer av det verbala och ganska verkningslösa slaget …
    NATO har inga stora militärbaser i direkt anslutning till ryska gränsen i Öst-Europa, men bara det faktum att länder som de baltiska är fullvärdiga medlemmar utgör en faktor, som gör att en angripare tänker sig för både en och två gånger innan denne startar militära äventyrligheter riktade mot något medlemsland. Även om de stationära styrkorna är små och inte skulle kunna hindra en rysk invasion, skulle konsekvenserna och kraften i motanfallet vara sådant att det verkar avskräckande.

    Gilla

  • Margareta skriver:

   Kanske vinner PK-ismen på grund av att den på något sätt är bekräftande? Dina tankar och idéer kan vara möjliga även om du saknar grundkunskaperna. Är du bra på att uttrycka dig på ett visst sätt går det att komma fram och bli hyllad eftersom innehållet inte utsätts för kritisk granskning. Kom med en massa idéer som verkar nyskapande men tänk för all del inte på konsekvenserna av genomförande av dessa! Sådana obehagligheter viftar vi bort! Men med PK-ism kan du bli en vinnare – hos dig själv och bland andra – utan att göra mer än att falla in i kören och ”tycka”! Och kanske lite aktivism också, som grädde på moset? Ser i alla fall inte illa ut.
   Du accepteras lätt av en grupp likasinnade och får en gemenskap, men en gemenskap där alla ylar åt samma håll.
   Att hålla på sig själv, utsätta sina åsikter och tyckanden, kräver mer och kan innebära ensamhet.

   Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   Vilka intelligenta skriver du om? Efter vad jag förstår så är Sveriges ekonomi i huvudsak delad i två ungefär lika stora delat: den privata och offentliga. Det betyder att hälften av de som tror att de försörjer sig själva på sitt arbete inte gör det, det är de som arbetar inom privata näringslivet som försörjer alla, både sig själva och de i den ofantliga delen. Jag inser att vissa inom denna offantliga del behövs, men jag tror en tämligen liten del mot nu.
   Det mesta av kulturen är socialistisk,b dvs till sista kronan betalad med skattepengar. Många tidningar är socialistiskt understödda med statliga bidrag, de skulle annars ej klara sig ekonomiskt och tvingas bort. Men staten hävdar då att vi alla ska bidra med pengar till mångfaldssynvinklar på det som händer i samhället. Praktiskt eftersom staten via journalistskolorna får fram till 80% journalister med ett mer eller mindre socialistiskt tänk och skrivande. Försäkerhetsskull har staten också monopol på radio- och tevetillstånd, via detta samma hållhake på TV4 som på det sk oberoende SR och SVT! Och från nyår tvingas alla skattebetalare betala för den egna indoktrineringen i dess kanaler då vi tvingas betala via skatten.
   Men många svenskar tycker nog att detta är bra, vi slipper ju räkningar som vi måste betala! Och vi får ju så många roande och roliga program för pengarna.
   Och domare, åklagare, advokater är till stora delar betalade med skattepengar! Tänk vilka enorma inkomster som de tjänar till den egna fickorna via invandringen, det är ju lag på att alla som söker asyl ska ha ett sk eget ombud. Och med minst tre överklagandemöjligheter. Inte minst viktigt är också här journalisternas ”räddningstjänster” för att få alla att kunna bosätta sig i Sverige och levandes på våra skatter!
   Detta går naturligvis inte i längden, men vilket slag av katastrof det svenska samhället kommer att gå igenom det vet vi inte.

   Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Jag tror att Jordan Peterson slr huvudet på spiken när han förklarar att livet ÄR svårt; riktigt svårt ibland, tillochmed!

   Vad är då inte bättre än en cocktail som i ett trollslag – och utan att omedelbart behöva passera G(Å)ulag – gör livet lättare. ”I natt jag drömde…”

   Gilla

 9. Aurora skriver:

  Vi är på väg mot ett globaliserat Sovjet-samhälle. Den enda frihet som återstod var (den fria) tanken. Frihet i tal och skrift och möten fanns inte. Människor viskade i hemmen. Väggar hade öron. Vem visste vem grannnen var. Föräldrar vågade ninte ens prata fritt med sina barm av rädsla att barnen kanske skulle prata bredvid mun i skola. I Sverige har vi redan egenmäktigaa organisation som Granskaren som polisanmäler männiiskor för deras åsikter. Vänsteraktivistiska åklagare står villigt till förfogande för att väcka åtal. Den nu altuella Marrakesh-deklarationen, av FN, vill långtgående inskränka all kritik mot global migration. Med global migration förstår man naturligtvis sådan från fattiga länder till rika. Alltså undertecknar emmigrationsländer gärna medan nu land efter land av potentiella immigrationsländer vägrar att skriva under. Utom Sverige förstås. Som naturligtvis sedan ska hävda sig ’bundet’ av avtalet.

  Gillad av 6 personer

  • Flu skriver:

   Joakim Lamotte
   Igår kl. 02:16 ·
   Ibland undrar jag hur vissa journalister står ut med sig själva. Som den här TT-journalisten Owe Nilsson som just nu eldar på de senaste dagarnas drev mot mig.
   Han kallar mig för halvmesyr och det får han gärna göra. Däremot undrar jag om han är stolt över att vara en av dessa proppmätta skrivbordsjournalister som hellre har åsikter på Twitter än att lämna kontoret i Stockholms innerstad för att göra riktig journalistik.
   Att han sedan får stöd av socialdemokraten och ministern Annika Strandhäll är anmärkningsvärt, men inte förvånande. Journalister av hans karaktär drar sig nämligen inte för att gå hand i hand med den politiska makten.
   Han kallar mig, som sagt, för halvmesyr men jag skulle vilja se honom göra det jobb jag gör. Medan han sitter bakom sitt skrivbord åker jag ut i Sverige och rapporterar om verkligheten och låter folk komma till tals. Jag gör det trots att jag har Sveriges medieetablissemang emot mig och lever under hot.
   Den dagen journalister som Owe Nilsson provar att gå några steg i mina skor istället för att vara omhuldad av Sveriges styrande politiker skall jag visa dem respekt. Men innan dess kommer sannolikt helvetet frysa till is.
   Sedan kan man givetvis fråga sig hur lämpligt det är att ministrar i Sveriges regering deltar i drev mot oberoende journalister.

   Gillad av 13 personer

 10. Chuck Norris is the only human being to display the Heisenberg uncertainty principle - you can never know both exactly where and how quickly he will roundhouse-kick you in the face. skriver:

  Jag tror att mycket få har en korrekt historieskrivning vad gäller USA för vänstern och progressiva har dolt sanningen, The Big Lie. Rasismen som idag är en pk-hörnpelare sägs komma från vita amerikaner, södern, konservativa republikaner och nu Trump, men som vanligt så är allt fel, sant är falskt, ont är gott. Väldigt mycket av det vi brottas med nu får sin förklaring i Dinesh D’Souzas bok ”Death of a Nation”. Jag läser boken som en mycket bra förklaring på att ”de vill ha det så här”. Demokraterna började som slavägarnas parti, och bokens poäng är de egentligen aldrig bytte fot, de skapade istället fattiga plantager i städerna där en etnisk underklass via bidrag och genom att man uppfostrade en ny sorts ”caretakers” arbetade med att hålla svarta och andra minoriteter i evigt beroende. De dåliga skolorna, våldet, knarket, nedvärderingen av familjen, barn som växer upp utan pappa, allt har samma cyniska syfte, att behålla underklassen som en ny typ av slavar som lurats att rösta på just de som håller dem i evigt beroende, Clinton och Obama, demokraterna och vänstern.

  Samma recept har nu upptäckts i Europa, först av vänstern, men sedan av i stort sett alla partier, men underklassen var inte stor nog så massinvandring skulle till. Det finns de som inte tror det svenska etablisemanget om sådan försagdhet, de är naiva, de är inkompetenta, de är banalt goda, allt utom medveten onda. Man missar då att ritningen för det multikulturella projektet redan var färdig och testad i USA, och också där, under Obama, så försökte man för alltid tippa balansen till sin fördel, vem har läst om att svarta fick det bättre under Obama, ingen, för det fick de inte, istället så fokuserade han på att expandera plantagen med HBTQ och illegala invandrare. Få inser nog hur nära det var att den fria världen byggd på fria självständigt tänkande individer gick under när Trump vann. Vi har samma process i Sverige med över 100,000 om året som fyller på den svenska etniska plantagen som är självklara vänsterröster. Etblissemanget vill ha skjutningar och våldtäkter, vi måste se vad de gör, vad som sker, inte lyssna på vad de säger, för allt är lögn, allt, allt.

  De vill ha det så här, dessa krafter har från början visst att de är cyniska, hycklande parasiter, de har skapat en malokrati som suger upp de värsta mest manipulerande som en tvättsvamp.

  Gillad av 9 personer

  • Chuck Norris is the only human being to display the Heisenberg uncertainty principle - you can never know both exactly where and how quickly he will roundhouse-kick you in the face. skriver:

   Försagdhet skulle vara förslagenhet

   Gillad av 1 person

  • A skriver:

   Visst Samarkand, men jag har formulerat för mig själv att ”de vill ha det så här” långt innan du skrev det, här. Men jag har inte formulerat vad den sannolikt bästa metoden att motverka detta är än, och vi lär ju inte ens ut hur man skiljer ut sanning på nåt systematiskt vis. Allt är spridda skurar. Folk ser inte ens skillnad på de som har makt och de som inte har. Framförallt så misstänker de människor som inte har, och inte heller vill ha makt, för att vara mörka krafter… Vi kan tydligen inte ens förklara detta, eller försöker inte? Nåt är ju fel förfan. Va, hallå?

   Mvh A

   Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Instämmer helt i din beskrivning av situationen. Och vi kan nog inte hoppas på någon räddande Trump i vårt eget välindoktrinerade och korrumperade land. En variant på Trump i Tyskland att ersätta Merkel med vore en nåd att stilla bedja om. För Europas skull. Sverige kan nog bara knuffas åt ett bättre håll av någon/några andra nationer.

   Gillad av 3 personer

 11. Dandersan skriver:

  Kort klagan över PK journalism och tro på sin egna förmåga.
  Split har ett palats som ligger nära hamnen och med golv som hotas av stigande vattennivå.
  På 1800 år har havsnivån stigit med 1,1 m. Nu hotar stigande nivå palatset.
  Nu kommer problemet: Hur mycket stiger Medelhavet numera?
  Det finns experter som journalisten hört med som säger 3 mm/år och i stigande takt.
  Sen finns det pegelmätningar från Split som säger 0,6 mm/år sen länge.
  För SR är detta inget att förmedla eftersom de samlat reportaget under klimatkrisen.
  Men ni kan ju se själva:
  https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=24144&artikel=7101449
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=280-021

  Fri och objektiv radio?

  Gilla

  • Chuck Norris is the only human being to display the Heisenberg uncertainty principle - you can never know both exactly where and how quickly he will roundhouse-kick you in the face. skriver:

   Idag pratade jag med en gubbe som var bärnstensplockare. Vi var eniga, havet hade aldrig stått så lågt, jag gick en lång promenad med min son på havsbottnen och skådade hägrar.

   Gillad av 2 personer

   • Alex. skriver:

    Det är visserligen sant att havsnivån stiger ca 1 mm per år, dvs. 1 dm på 100 år, men det innebär knappast några allvarliga hot. Söderhavsöar försvinner inte, de byggs ut. I Sverige har vi en landhöjning som är större än nivåhöjningen, så er iakttagelse stämmer.

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Även Mälaren har så lågt vattenstånd att inte ens de äldre i byn minns något liknande. Hägern som brukade stå precis vid strandkanten spatserar nu på botten en bra bit utåt varje morgon när han betraktar sitt revir. Jag tänker att han har någon punkt på sina smala ben som han kan tänka sig att blöta ner. Hit men inte längre.

    Gilla

   • Anders L. skriver:

    1. Chuck Norris har fyllt 78, såg ut som 55-60 när han besökte Orban häromdagen. 2. Norra Sverige har landhöjning, men södra änden har landsänkning sedan istiden. 3. Håll oss uppdaterade om när filmversionen av ”Death of a nation” kommer på tuben.

    Gilla

 12. Björn skriver:

  Gamla ”sanningar”, gjorda erfarenheter och vetenskapliga bevis, är inte längre värda nåt! Det är nya tider där var och en har rätt att skapa sin egen ”version av sanningen”! Allt sägs ligger i betraktarens ögon, typ! Jag kan i princip påstå vad som helst, utan att behöva visa upp något styrkande ”underlag”, för ”detta är MIN sanning”! Väljer jag t.ex att påstå att det finns 67 olika kön i stället för två, så ”äger” jag den ”sanningen” och ingen har rätt att kränka mig genom att påstå något annat! Eller att invandringen av analfabeter från tredje världen är lönsam, och på sikt direkt nödvändig för Sveriges framtid! Infantiliseringen och fördumningen har kommit för att stanna och breder ut sig med en skrämmande fart på alla nivåer i hela vårt samhälle!

  Gillad av 4 personer

  • Chuck Norris is the only human being to display the Heisenberg uncertainty principle - you can never know both exactly where and how quickly he will roundhouse-kick you in the face. skriver:

   Eller, så vill de ha det så här.

   Gillad av 1 person

 13. Göran Holmström skriver:

  Gillade texten, men finner den lite motsägande. Då jag inte finner PK-sekten och det religiösa tänkandet synkroniserat, utan likt en gottepåse så har båda sidor, grävt i godispåsen efter dom karameller som passat smaken bäst. I det religiösa tänkandet så har dom sötsura passat bra för att leverera herrens tukt och förmaning. I PK världen så har dom sötsliskiga passat,” Allas lika värde,
  det finns inga kön och så vidare. Funderade även kring uttrycket det, ”Religiösa tänkandet”, vad är det egentligen? Finns det ens? Det är cirka 40 år sedan jag började finna religion mycket intressant,
  ungefär samtidigt som jag började med motocross och kampkonst. Efter 40 års, i perioder dedikerade studier så, inte en millimeter närmare ett svar i den stora frågan finns Gud och styr Gud över våra liv? Lite ledtrådar och pusselbitar har nog nosats upp på vägen, vissa har förkastats vissa har kärt tagits till ens röda tråd. Men ett religiöst tänkande, det har då jag inte sett röken av!
  Visst det finns ju vissa som dricker lut och låter sig bli bitna av ormar, i ivern att visa sin tro.
  Eller spränger en kyrka för att visa sig värdiga. Men detta är ju avarter, som jag tror hade varit lika galna med eller utan tron som hjälp. Dom flesta som seriöst sökt i frågan om religon eller någon form av tro har lidit och tvekat, späkt sig och försökt göra bättre för att uppfylla sin del av att bli värdig ett svar. Nu ser jag inte lidande som ädelt, visst en gång i tiden så var det allt som betydde något.
  Att kunna springa tills man stupar och springa hem på vilja, lyfta extremt tungt och alla andra fjant metoder för att visa vem man var. Enda stora fördelen med att åldras, är att sådant tänk läggs till större delen till handlingarna i arkivet över onödigt vetande. Njuta och leva i harmoni är en skönare väg, kanske inte lika spännande men så mycket behagligare. Åter till det religiösa tänkandet.
  Hur hanterade människan dom 320000 åren utan det, om man får tro forskarna. Åt man och kopulerade samt berusade sig utan ånger eller ågren? Är det bara dom sista 30000 åren som vi lidit på grund av religionen i någon form? Varför slänger alla tolkare ur sig hur mycket synd, samt hur lite njutning det är att vara troende, eller ens bara människa?
  Fan vad djupt det blev..

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   GÖRAN HOLMSTRÖM — Termen ”religiöst tänkande” syftar nog närmast på ett slappt sekt-tänkande som inte ska förväxlas med seriösa existentiella funderingar.

   PK-sekten är närmast en lös sammanslutning av individer som parasiterar på nutidens existentiella tomhet och förvirring genom att erbjuda en uppsättning på ytan harmlösa floskler som egentligen inte säger något.

   Det onda och förrädiska ligger i hur flosklerna fylls med en uppsättning underförstådda betydelser:

   ”Allas lika värde” = ”Alla i hela världen har ovillkorlig rätt att komma till Sverige och åtnjuta alla våra sociala förmåner!” — Och den som tycker något annat är rasist!

   Gillad av 7 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Hov är helt enig med dig. Men då skriver man sekt-tänkande.
    Det andra sättet att formulera sig på är i mitt enkla tycke, att förkasta alla religiösa tankar och funderingar som struntprat.
    Är nu ingen språkpolis,skriver alldeles för illa och har inte fingertoppskänslan för språk. Men tycker nog att rätt formulerat är viktigt i detta fall.
    Mvh Göran.

    Gilla

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  På tal om religiöst tänkande: Som ett motgift mot PK-sektens pseudo-religiösa gallimatias kan man se på zen-buddismen. Här en diskussion som berör Jordan Petersons kritik mot PK-vansinnet (tyvärr endast på engelska).

  Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik, det finns en bra artikel om zen i svenska Wikipedia! Det är alltså en pragmatisk form, ett fördjupande sätt att förhålla sig både till vardagsgöromålen och till det som vissa individer livet ut vill uppöva intill perfektion. Många zen-skolor praktiserar långa meditationsövningar, men den bästa fördjupningen ges av att vara närvarande i allt det som man gör.

    Den här mannen är intressant – tack till Hovs! – inte minst därför att han har en bred bakgrund: tidigare tysk katolik + studier av Jung och mycket annat + zen-lärare, en utomordentligt bra kombination. För honom är nog Buddha och Kristus i princip detsamma.

    Allt som han här säger stämde med min intuition och mina egna ringa erfarenheter, utom det han på slutet nämner: att allt utom tillståndet i den allra djupaste sömnen egentligen är illusion, vilket för mig är en hypotes, som lätt kan dra bort uppmärksamheten från nuet. Han betonar det omutliga sanningssökandet, även av ens egna mest avskyvärda sidor och livslögner. Han ser detta andliga (och djuppsykologiska) arbete som ett absolut nödvändigt motgift mot dagens vansinne.

    Gillad av 1 person

 15. Laggar skriver:

  PK är utpräglat en attityd. Man slår fast vad som gäller som sanning i en fråga, inga variationer diskuteras och alla avvikelser förtrycks. Tolkningen kommer PK med, man kan inte få någon uppluckring av deras hållning. Det går inte att diskutera, de har hittat sanningen och då behöver man inte diskutera sanningens konstruktion. Vem är det bland dem som slår fast vad som är sanning?

  Gillad av 2 personer

 16. Jari Norvanto skriver:

  ”de viktiga tidningarna” har tack och lov gjort sig – eller gjorts – mindre viktiga, utom möjligen i deras självuppfattning; den mässande kören är ju en nödig röst för demokratiiin…

  Från medborgare till konsument. Från kunskapsskola till kundskapsskola. Livet är en del av upplevelseindustrin. Ha kreditkorten redo.

  Gillad av 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  Alla branscher har blivit allt mer beroende av statens välvilja och anslag och de som ännu är ekonomiskt fristående vill heller inte riskera att komma på kant med den hegemoniska statsläran och alla de vakande kommissarier som fyller det kollektiva medvetandet med innehåll. Jag tror att det beskrivna utslaget ändå måste ses som ett värnande av företagens rätt att skydda sitt varumärke och sina övriga ekonomiska intressen i det rådande samhällsklimatet, trots att det går ut över yttrandefriheten.

  Marknadsförare vet att kvinnor fattar de flesta köpbesluten. Och allt fler kvinnor blir chefer och opinionsbildare. Psykologin, ”auran”, kring varor och tjänster kan betyda mer än pris, funktion och kvalitet. Reklambranschen har lång träning i att trippa varligt fram mellan alla ömma tår som sticker ut. (Inte bara politiskt idégods, utan hela reklamvärldens tänkande och praktik har övertagits av massmedia. Dessa verklighetsbeskrivningar matas sedan in i skolvärlden).

  En liten inblick i hur PK-istiskt näringslivet i USA har blivit får man av den här intervjun (+ bra kommentarer):
  https://parallaxoptics.wordpress.com/2018/11/12/on-woke-capital/

  (Hämtat från motpol.nu 18 nov: ”Länktips: Woke Capital”. Läs också gärna Joakim Andersens artikel från 2013: ”Mencius Moldbug – en introduktion”. Moldbug beskriver bl a media och universiteten som Katedralen. Twittraren Woke Capital har undersökt Kapitalets iver att vara PK och slå sig ihop med Katedralen. Woke = ”vaken” för sociala orättvisor, PK).

  Gilla

 18. lookslikeanangel skriver:

  ARYTMI P.G.A. LITURGIN

  En äldre släkting, som arbetade som sjuksköterska på en hjärtklinik
  i Stockholm, berättade att till jul fick de alltid in ett antal kvinnor
  som ”julstökat” nästan till döds.

  Kraven; att göra det fint för familjen, att visa sig duktig
  inför andra (släkten?). Ja, jag vet inte….

  Så småningom blev det annorlunda – tack och lov!
  Visst stressar en del med lite status, Thailand eller skidsemester.
  Krångliga familjerelationer med barn i olika äktenskap att pussla ihop.

  Men, så har vi belastningen här! Sveriges enorma åtagande.
  Anstränger vi oss i Sverige för att klara av någon slags
  ”show-off julfest”? ”Julen” blev till en plåga…..

  T.o.m. en infarkt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.