Gästskribent Einar Askestad: Det kvinnliga våldet – om den oförlösta dynamiken mellan kvinna och man i vår samtid

Som varande en man drar man sig för att tala om kvinnan. Man vet att allt kan vändas emot en, och det innan man ens hunnit öppna munnen. Här i skrivkammaren kan dock ingenting stoppa mig från att tala till punkt. Ändå infinner sig liksom en internaliserad censur. Varför? I mitt fall säkerligen som en följd av en god uppfostran, där man lärt sig att vörda kvinnan. Jesu moder.

Omsorg, självuppoffring. Den aktsamheten byggde i någon mening på reciprocitet. En ömsesidig respekt. Den är nu borta. Den finns inte i offentligheten mer. Därför sätter jag det inlärda inom parentes, åtminstone tills vidare, och tar bladet från munnen.

Det kvinnliga våldet. Redan de orden frammanar motreaktioner. När jag för många år sedan läste in ”Tankar för dagen” för P1, refuserades ett enda av mina förslag. Jag ville tala om ett kvinnligt, mer psykiskt våld. Producenterna på SR tyckte inte att det var ett ämne att ha några tankar kring. Hellre då om patriarkatet, kärleken till nästan, mensvärk, katter, ångest inför julen, människors lika rättigheter och värde, eller det roliga i att prata i P1. De kvinnliga producenternas intresse för krönikören mattades, telefonen slutade att ringa.

Självklart kan jag endast tala utifrån det område jag verkat i. Om de kvinnor jag mött, privat och i mitt kall. Kulturbranschen. Jag har inga blåmärken att visa upp, för sådana blir det inte av psykiskt våld. Övergreppen är borta i samma ögonblick som de utförs. Ingen sperma att finna. Ingen lag som täcker in skadorna. Ingen läkare som kan skriva utlåtanden att använda i en domstol. Jag måste begränsa mig. Utelämna mer privata ting, ofrivilligt faderskap, otroheter, bedrägerier och svek, ting som närapå varje man kan berätta om. Här handlar det om kvinnan som ”tankefigur” i vår samtida offentlighet, där hon porträtteras som offret och mannen som förövaren. En i sin ensidighet hisnande förljugen bild.

Jag mötte en kulturredaktör på DN på en fest. Berusad hamnade jag i ett hörn med henne. Hon tog tag mellan mina ben och jag värjde mig. Hon gav sig inte. Allt tal om att börja skriva för tidningen var bortblåst efter att jag givit henne nobben. Tvärtom nådde det mig att hon i sociala sammanhang utmålade mig som ”våldsam” och som ”kulturman”, vilket i den världen är lika med det sämsta av det sämsta. Hatet i hennes blick då hon avvisades har jag sett många gånger både innan och efter den incidenten. En ratad kvinna, oförmögen att hantera ett nej bildas som ett gift inom henne som kan sitta i efter decennier. Hon stormade ut från festen, hem till mannen och barnen, och hennes kulturredaktion har inte skrivit en rad om någon av mina publicerade böcker sedan dess. Promiskuiteten i kulturvärlden är legio, liksom skenheligheten.

Jag har mött detta slags kvinna i otaliga former genom åren. Intensivt talar hon om det ena och det andra, om rättigheter, om jämlikhet, om att alla är lika värda, om sexism, fördomar och förtryck, men när väl slöjan faller vill hon ha igenom sin vilja till varje pris. Och inte sällan säger hennes vilja att hon vill låta sig domineras. Detta tabu, denna anomali i samtidens självförståelse, att hon vill bli fasthållen, tas med våld, till och med i en del fall förnedras, plågas, bestraffas, går givetvis illa ihop med självbilden och hennes medvetna och så att säga offentliga kvinnliga jag, vilket enbart tycks förstärka schizofrenin, självhatet, och hatet mot mannen, som hon både vill ha och inte vill ha.

I denna inre kvinnliga avgrund frodas det mer specifikt kvinnliga våldet. Fysiskt våld lär vara vanligare från kvinnor än män i relationer, men eftersom mannen är fysiskt starkare får hans våld allvarligare konsekvenser. Kvinnan får utveckla andra sätt att mer effektivt utöva våld på motparten. Ett våld som lämpar sig för hennes fysik och psyke, ett våld som lämnar fältet öppet för tolkning, för att man blivit missförstådd, som kan möjliggöra förmildrande ursäkter, utvägar från det egna ansvaret. Här kommer modern teknologi till hjälp. En annan kvinna, på kulturnyheterna på SVT på den tiden, fick mig att införskaffa min första mobil och mejladress. På så vis kunde hon upprätthålla (minst) två relationer samtidigt, sin man och sin älskare. Parallella världar, inom ett psyke. Ansvarslösheten firade segrar i den frihet som tekniska medel möjliggjorde. Senare har sociala medier öppnat för nya gränslösa möjligheter till såväl sociala som anti-sociala livsformer. Priset blir det verkliga, det näraliggande, barn och man.

Kulturvärlden består idag i de ledande positionerna till största del av kvinnor. Kulturcheferna på SvD, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan. Kulturcheferna på SVT, SR, Filminstitutet, kulturdepartementet. Feminiseringen av kultursverige har gått med stormsteg. Kanske kan man räkna Björn Wiman på DN kultur till kvinnorna, ty det handlar inte bara om det fysiska könet, utan om en mentalitet. Ett förhållningssätt, där det manliga a priori är lika med någonting dubiöst, för att inte säga ont. Kulturkvinnans tolkningsföreträde är överväldigande. Det är en dubbel historia. Å ena sidan är kvinnan det ständiga offret, å andra sidan är hennes ord och vilja norm. Samtidigt som alla skillnader mellan könen relativiseras görs de absoluta.

Kvinna och man definieras oberoende av kön genom att människan främst betraktas som medborgare i staten, med lika rättigheter och möjligheter, samtidigt som mannen ses som en kvarleva från en patriarkal struktur som menas leva vidare, diffust var, uppenbart allt svårare att peka ut och upprätthålla idén om ett strukturellt manligt förtryck. Biologin görs oväsentlig, könet till en konstruktion, samtidigt som kvinnas frigörelse landar i att kvinnliga kroppsvätskor och klimakteriebesvär fyller det offentliga rummet. Allt detta i en segerviss känsla som ser ut som revanschism och som mer tycks handla om kvinnan själv och hennes behov att försöka förlika sig med sig själv än om att mannen skulle hålla henne tillbaka och förtrycka henne.

Kanske vantrivs hon bara i den formaliserade och så att säga blodfattiga jämlikheten, kanske har hon svårt att upprätthålla bilden av sig själv som rationell under inflytandet av hormoner och ambivalenta önskningar och behov. Hur som helst tycks mannen allt jämt kunna utgöra en fungerande projektionsbild för hennes omöjliga krav och önskemål, men frågan är om han står ut så länge till.

I detta läge skriver feministiska kulturjournalister på de feministiska kultursidorna om feministiska författare som gått på feministiska författarskolor om feministiska böcker som belönats av feministiska kulturinstitutioner och myndigheter. En lika skoningslös som intellektuellt kväsande positionering och politisering undanröjer alla möjligheter till fri tanke och vidgande perspektiv och samtalet som sådant krymper ned till bekräftelse, till färdigpaketerade attityder och ett allt mer fanatiskt åsiktspoliseri i ett krympande medialt och kulturellt kotteri som drar kultursverige med sig ned i sin alldeles egna andliga sumpmark.

Verkar jag arg? Knappast, det handlar om helig vrede.

Einar Askestad är skönlitterär författare, född 1964 i Kalix av österrikisk mor och norsk far, uppvuxen i Portugal, Spanien, Österrike och Sverige. Han debuterade 1997 med novellsamlingen ”Det liknar ingenting” och har senast publicerat ”Så enkla är orden” (2018) som är hans elfte bok. Han inledde sin skrivarbana i början av 90-talet som litteraturkritiker på BLM och har därefter medverkat i tidskrifter som Ord och Bild, Artes, Lyrikvännen, Hjärnstorm, Res Publica, Vinduet, Ny tid och Axess. Han planerar för närvarande ett arbete med titeln ”Begreppet hem”, en längre essä om de mer filosofiska villkoren för att till-höra, att höra-hemma. Han finns på twitter: https://twitter.com/einaraskestad.

104 reaktioner på ”Gästskribent Einar Askestad: Det kvinnliga våldet – om den oförlösta dynamiken mellan kvinna och man i vår samtid

 1. olle reimers skriver:

  Det som är det verkligt förargelseväckande är att det inte finns män på ansvariga poster som har mod nog att stå emot ytterligheterna. För det är ytterligheter det handlar. Vanliga normala kvinnor beter sig inte på det där sättet.

  För min del tror jag att detta tidevarv för några kvinnor har inneburit att de kan få utlopp för verkliga och inbillade orättvisor och att de ångar på så länge ingen bjuder något motstånd.

  En form av motstånd bjöd Jordan Peterson på i ”Skavlan ” för en dryg vecka sedan när han uttalade att det finns biologisk skäl bakom vissa aspekter av ojämlikheten på arbetsmarknaden. Han sa då det som man förväntar sig av ledande manliga debattörer att våga säga offentligt. Rädslan att få stormen emot sig är större än tillfredsställelsen av att våga säga det man vet är sant.

  Att kvinnorna nu bryter in där inget motstånd finns är inget att säga om. De flesta av oss män skulle nog vara ännu mer sexuellt aktiva om kvinnor inte slog på sina spärrsystem då och då. Nu är det vårt spärrsystem som måste aktiveras.

  Gillad av 13 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   OLLE REIMERS Jovisst, men begreppet ”ojämlikhet” verkar du ha hämtat från feministerna. Det Jordan P. talade om var helt enkelt att män och kvinnor tenderar att göra olika val i livet, om de tillåts göra det.

   Feministmaffian kallar det ”ojämlikhet” om människors fria val leder till något annat än att det finns minst 50 procent kvinnor på alla arbetsplatser. Jordan P. påvisar att detta är en absurd idé, som bygger på total okunnighet om hur människor fungerar.

   Feministmaffian försöker tvinga fram kvinnor på arbetsplatser där de helt enkelt inte passar, eftersom de inte klarar arbetsuppgifterna. Närmast tänker jag på brandpersonal, där tokfeministerna av ideologiska skäl försöker pressa in kvinnor i ett mycket fysiskt krävande yrke. Detta är rent vanvett.

   Gillad av 17 personer

   • olle reimers skriver:

    Jag utgår bara från ett vedertaget begrepp som speglar verkligheten utan att lägga ngon värdering i det eller ange huruvida det är till någons förmån eller ej. Min ståndpunkt är dock klar så i det avseendet var dörren redan öppen när du slog in den.

    Gilla

  • Elisabeth skriver:

   Precis Olle R, ingen vågar göra motstånd mot radikalfeministerna. Vi som följer amerikansk media noterar att Sverige och svenskarna utnämns till driftkucku i detta avseendet.
   Sen är det en annan sak att ett parallellt Sverige växer fram där ”feminism” är ett fullständigt okänt begrepp. Men detta pratar man inte officiellt om förstås. I synnerhet inte om man är svensk feminist.

   Gillad av 7 personer

  • Ali Baba skriver:

   Receptionen och kommentarerna kring Jordan B Peterson i svensk media är dessvärre symtomatiskt för den förblindade enögdhet som Askestad beskriver. Jordan B Peterson beskrivs oundvikligen som ett hot av svenska kvinnliga kultur- och ledarskribenter uppenbart utan att ha läst in sig på vad Peterson står för. Jordan B Peterson beskrivs som en pappfigur och de mest vulgära tolkningar av professorns föregivna agenda är legio i den antiintellektuella svenska kulturdammen.

   Gillad av 2 personer

 2. Lars Bernhoff skriver:

  En intressant och partisk nbluck i kulturvärden annorlunda funktionssätt. Överraskad av den kvinnliga dominansen i ledande positioner inom kultureliten. Svårt att bemästra för en man om icke professionella överväganden kan blockera en författare som är en bland många män som inte blir recenserad. En svår sits när det är ont om objektiva kriterier för majoriteten som inte är bästsäljare.
  En ensam manlig författare blir ännu ensammare om han tror sig veta attv han har majoriteten av alla kvinnliga beslutsfattare emot sig. Det blir ett fall för psykologen.

  Gillad av 4 personer

 3. svenge skriver:

  Go on Einar! Min fru har alltid hävdat att kvinnans tunga är det enda vapen som blir vassare ju mer det används. Jag råkade ut för den redan första året efter giftermålet: ”Jag vill inte vara Din mamma, jag vill att Du skall vara min man!.” Något år senare fick jag en örfil, (välförtjänt) följd av orden; ”Du stod så lägeligt till hoggs.” Efter 56 års superlyckligt äktenskap kanske jag får blörja tänka på att skriva memoarer?

  Gillad av 10 personer

 4. gmiksche skriver:

  Modigt. Kulturvärlden har övertagit kyrkans roll. Emellertid skiljer sig det feminiserade prästerskapet i grunden från den gamla kyrkans. Det är ett prästerskap i konkurrens utan en gnutta lojalitet inom sin egen grupp. Det som upphöjs till tro kan vara anatema dagen därpå. En elit vars extroverta beteende dagligen avslöjar dess inre tomhet.

  Gillad av 11 personer

 5. MartinA skriver:

  Det finns tre nivåer av konfliktlösning. Mental, emotionell, fysisk. När en part förlorar på den resonerande ivån kan den välja att öppna nästa nivå, den emotionella. Den emotionella nivån är effektivare än den mentala, argument och reonemang är meningslösa mot personangrepp, anklagelser, förminskning, misstänkliggjörande och dylikt, endast emotionella angrepp har potens när någon börjat slåss på den nivån. Den som förlorar på den emotionella nivån kan välja att ge med sig. Eller öppna våldets port. Våld är den slutgiltiga nivån, mot det biter bara våld.

  Evolutionärt har vi utvecklats i en miljö där partneraga varit tillåten. Detta har gällt under hela vår arts existens och längre än så. Kvinnans evolution har naturligtvis reagerat många motmedel. Men framförallt har de utvecklat sin potentaste nivån, emotionell konflikt, till förfining. När hustruaga förbjöds lämnades mannen utan sin potentaste konfliktniv. Medan kvinnans konfliktnivå förblev intakt. Det här har rubbat förhållandet mellan könen. Vi människor är inte gjorda för det förhållande som råder nu.

  Samtidigt går det inte att backa tillbaka och tillåta hustruaga. För vi människor har utvecklats utan privatliv. Vi fungerar bäst när det finns ett urstarkt närsamhälle som kan moderera de här relationerna. Ett par ensamma i en lägenhet är något helt annat än ett par omgivna av släkt och klan, med ögonen på sig.

  Gillad av 10 personer

  • min strand i samarkand skriver:

   Så är det, så det gäller att välja med omsorg, men det finns nog inte en enda psykiskt stabil kvinna i Sverige nu, det är lätt att förstå de som söker sig utomlands av detta skäl. Kvinnor har livet konstant olyckligare sedan 80-talet, för män är det tämligen konstant.

   Gillad av 5 personer

  • gmiksche skriver:

   Tack och lov har vårt samhälle lämnat den kroppsliga agan bakom sig. Det är en av de få positiva landvinningar under modern tid vad gäller mänskliga relationen. Männen får lära sig är att hantera emotionella konflikter på det emotionella planet. Det är då verklig jämställdhet uppnås.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jag eftersträvar varken verklig jämställdhet eller overklig. Jag eftersträvar existens och framgång och fruktbarhet för mitt folk.

    Ta förbudet mot barnaga. Barnaga är en arbetsbesparande åtgärd vid uppfostran. Du som vuxen kan sätta ner gränsen. Slutdiskuterat. Idag måste du resonera, jämka, truga, förhandla. Och till sist så drar man ändå i armen eller ruskar i ungjävlen så den lyssnar till sist. Resultatet blir färre barn eftersom barnuppfostran blir ännu dyrare och mer arbetskrävande.

    Eller ta elevaga i skolan. Idag fungerar många lärare utmärkt eftersom de har imponerande personligheter som gör att de kan sätta sig i resepekt. Men de som inte har imponerande personligheter? Deras undervisning blir kaos. Ingen lär sig något. I anarkin far de elever som inte kan hävda sig värre än eleverna hade gjort om läraren hade en klumpig men effektiv metod för att sätta sig i respekt. Aga är inget ideal. Men det är ett sätt att få även dåliga lärare att fungera.

    Gillad av 7 personer

   • MartinA skriver:

    Min förståelse av människan är evolutionär och biologisk. ”Lära sig” betyder i min värld tio generationer+ samt massdöd. Eller åtminstone massavslut av släktled genom sexuell bortselektion.

    Gillad av 3 personer

   • min strand i samarkand skriver:

    Fast kvinnor har inte lärt sig att hantera att hotet om våld inte finns. De blir sin egen värsta fiende. Hitta en lycklig feminist.

    Gillad av 8 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Martin, i valet mellan det halvdassiga som fungerar och det perfekta som inte ens existerar väljer idealisten alltid det senare. De påstår sig inte ens kunna förstå ett uttryck som ”att låta det bästa vara det godas fiende”.

    Just insikten att katederundervisning och fixa regler, ramsor, listor och strukturer är de svagares hjälp, såväl lärares som elevers, är lika viktig som uppenbarligen undflyende. Det gäller nämligen inte bara aga, även om principen är densamma.

    Gillad av 6 personer

  • Lars Bernhoff skriver:

   Martina bortser från den nya konfliktlösningen som heter uppbrott, lämna. Det är kloka män och kvinnors nya möjlighet jämfört med det gamla samhället som inte tillät skilsmässa. Nu är den tillåten i många länder och en ekonomiskt möjlig metod tack vare egen inkomst och sekulariserad lagstiftning. Nedbrytande äktenskap är inte något som behöver accepteras av någon part.

   Gilla

 6. filanpuman skriver:

  Nog för att feminismen fått alltför stort utrymme och kidnappat mångas omdöme. Men detta inlägg känns inte riktigt friskt. Är grundvatten möjligen på semester?

  Gilla

  • Pelle skriver:

   Oj då, här kom något som kändes obekvämt och genast ropades det på grindvakt! En bättre illustration av den hysteriska, omogna och patologiska feminismen kan knappast gres.

   Gillad av 7 personer

   • min strand i samarkand skriver:

    Ja, ”inte friskt”, grindvakt.. Och inläggets författare har inga andra synpunkter och har aldrig tidigare setts till heller. Jag känner förakt för dessa dolkstickare. I öppen strid så blir ni nergjorda.

    Gillad av 4 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Pelle Sanslös,
    Fattarunte ?
    de handlar Värdegrundets eget vatten – Värde-grundvatten. Värdegrinden däremot vaktas och
    passeras efter underslev, många att slåss om den.

    Gillad av 3 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Bemöt vad som sagts, inte det lämpliga eller anständiga i att det sägs.

   Ta det som ett råd i all välmening. Jag kan instämma i att vissa saker inte bör framföras – på vissa sätt och i vissa situationer. Exempelvis skall man inte på en begravning påpeka för de sörjande att den döda får skylla sig själv enär hon begick självmord – dekorum och diskurs är mycket viktigt.

   Detta är en blogg för diskussion av samtidens diverse företeelser. Sålunda är frågeställningen om kvinnors våld och förtryck på rätt plats.

   Bemöt vad han påstår i sitt inlägg – där finns mycket att dissekera.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 6 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Det finns många bottnar i ämnet manligt och kvinnligt och många minor att trampa på.
  Den klassiska kvinnokampen handlade om att ändra påtagliga juridiska och sociala hinder för kvinnors lika möjligheter och rättigheter som individer i samhället. Feminismen är något helt annat där en bitter strid mot männen om makten på alla arenor i samhället pågår.
  Antagligen som mest intensiv inom kulturvärlden.
  Vi som lever utanför den sfären skakar på huvudet åt den narcissism och brist på moral som verkar kunna frodas i en bubbla där man tillmäter sig själv omåttlig betydelse. Som späs på av beundrare bland allmänheten som ”lånar” lite av känslan av att vara speciella. Kulturmänniskor har ju dessutom tillgång till kanaler som sprider deras ord. Att deras moralutveckling ofta verkar ligga på saftglasnivån, ”vad ooorättvist du fick mera saft” gör ju inte saken bättre.
  Kvinnor kan förstöra mäns liv och vice versa. Inte bara genom fysiskt våld. Vilket metoo visade.
  Kvinnlighet och manlighet som utvecklas till vuxet ansvarstagande handlar om samarbete och att tillsammans göra varandra bättre och bidra till ett gott samhälle. Helst med frihet att hitta en individuell balans för sin kvinnlighet resp manlighet, få trivas med sig själv och uppskatta det hos varandra.

  Ta en spade och gräv några diken kanske kunde vara ett råd till dem som lever pseudoliv på saftglasnivå. Väx upp och sluta peta naveln. Att ta ansvar handlar om personlig moral och obekväma långsiktiga handlingar. Att orka stå rak när andra blir hotade av detta och ger igen. Det handlar om samarbete där alla bidrar för att förhindra att onda krafter vinner i samhället.

  Gillad av 14 personer

  • min strand i samarkand skriver:

   Jo men som jag skriver så styr de värsta nu överallt, och i dessa frågor så har du och jag noll makt, rabiata manshatande, faktiskt livshatande, feminister styr och sätter agendan, och i kulissen så väntar Muhammed och plockar upp dem som inte klarar den feministiska utopin och hoppar från den ena extremen till den andra. Mitten har gett vika.

   Gillad av 10 personer

  • Elisabeth skriver:

   Eva D, håller med, det finns många bottnar i ämnet. I Sverige har tyvärr vänsterfeminister kopplat greppet inom kultur och politik och bidragit till en katastrofal migrationssituation. När ska pendeln börjar svänga tillbaka ? Det kommer kanske inte heller att bli bra. Backlash att vänta ?

   Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag har träffat tusentals yrkesarbetande kvinnor under mitt arbetsliv och har en bestämd uppfattning att de flesta inte alls är feminister som vill hata män eller som förringar några aspekter av moderskap och kvinnlighet. Men överlag finns en godtrogenhet och en rädsla för aggressivitet, måhända kvinnligt, som bäddar för att man låter sig luras av politik som predikar generositet och uppoffringar för stackare från andra världsdelar. Och en naiv tro på att om bara jag är snäll så blir andra snälla.
    Jag hoppas att alla kvinnor snart inser att de måste börja försvara sina barn och sina barnbarns framtid med precis vad som krävs. Mot politikerna som är skyldiga till det som händer och som avsiktligt har raderat vår trygghet, frihet och vårt välstånd med massmigration. För sin egen makts skull.
    Vi är såå lurade.

    Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Är det riktigt sant att den ”klassiska” ”kvinnokampen” handlade om lika juridiska möjligheter för män och kvinnor? Var det inte från första början en kamp för att avskaffa meritokratin inom de högre och styrande funktionerna i samhället? Vilken kvinnokamp syftade någonsin till att ge kvinnor alla de plikter och krav som åligger varje man?

   I stället för matriarker fick vi upplösta familjer. I stället för konstnärinnor fick vi kvinnors förstörelse av konsten. I stället för kvinnliga akademiker och politiker fick vi inkvoterade låtsasprofessorer och skämtministrar, först kvinnliga, sedan manliga allteftersom den antimeritokratiska ordningen etabletade sig.

   Ni ville ha det så här! Avskaffandet av meritokratin var alltid överst på er dagsordning. Med meritokrati ingen feminism!

   Gillad av 6 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Meritokrati är ju jämställdhet. Jag vill inte ha feminism eller patriarkat. Jag vill ha meritokrati.
    Då sållas vi efter håg och lämplighet på bästa sätt för att försöka åstadkomma något av våra liv.
    Vid äkta meritokrati blir måhända jobbval och livsval traditionella. Och vad gör det?
    Vid kvinnoförtryck eller mansförtryck tar kampen mot förtrycket mycket kraft och det krävs förställning och ohederliga vägar för att nå kanske bara en liten bit på väg mot en plats som passar var och en. Meritokrati skulle bli en bra realitetstestning för individen och en hjälp att låta livet smalna av när man blir vuxen och ska hitta en plats att bli en kugge i samhället på.
    Frågan handlar mer om hur man i ett fritt samhälle kan genomföra meritokrati, hur går urval till, vilka kriterier behövs, hur går bedömningar till osv. Men att faktiskt försöka sig på det skulle i sig innebära mer jämställdhet än vad skränfeminismen lyckats med under femtio års gnäll.

    Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Meritokrati, ett illa bildat ord, för det handlar inte om makt, uppstår genom avstående och avhållsamhet. Man avstår från kvotering, man avstår från nepotism, feminism, korruption och grupprivilegier. Vi behöver ingen samhällsingenjör eller teknokrat för att skapa meritokrati. Vi måste avskeda och förbjuda samhällsingenjörer och teknokrater för att skapa meritokrati. Vi behöver inga detaljerade regelverk för att skapa meritokrati. Vi måste avskaffa och riva upp detaljerade regelverk för att skapa meritokrati.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det finns häxor bland kvinnor och babianer bland män. Troligen en ren överlevnadsstrategi som man baserar på sina resurser.

   Det gäller att undvika båda i respektive fall. Lätt är det dock inte!

   Gillad av 1 person

 8. Göran Holmström skriver:

  Du Einar, mycket bra skrivet, men släpp din heliga vrede 😉 det finns bättre saker att lägga energi på. Att män och kvinnor agerar olika är ju ett faktum som alla utom PK-folket erkänner. Är halvdan i det mesta, tror mig vara skaplig på att åka enduro och bygga bra prylar med mina händer. Den enda säkra gåva Gud eller arvsmiljön gett mig, är att kvinnor blev Tossiga när jag kom nära, fann det mer roande som yngre då jag kände mig mer unik. Numer så finns viktigare spörsmål
  som den perfekta svetsfogen eller att slipa träbiten så ådringen syns bra i ljuset.
  Men du har helt rätt, nästan alla kvinnor spelar på sitt utseende, bortsett från dom riktigt ruggiga feministerna, dom senare drivs istället av helig vrede.
  Åkte dit på denna övning massor av gånger dom 5 år jag arbetade runt stureplan år fiina folket,
  alla som sitt visade dekolletage gjorde det inte i syfte att få en motionstur, utan en hel del gjorde det för att både visa makt, eller få något gjort. Som den enkla människa jag är så tycker jag att be om saker är betydligt enklare och ger mindre rum för misstolkningar.
  Kvinnan är en svår sort, inte alls lätt att förstå eller göra nöjd.
  Förföra eller tillfredsställa inte alls komplicerad, brukar säga att en normal automatlåda till en bil är mer komplicerad! automatlådan har massor av rörliga delar som ska samarbeta, Kvinnan så lite pet och lite prat, så är det multipla ett faktum, så många gånger jag gjort det på autofokus och samtidigt byggt mc-ramar eller svarvat en detalj i skallen, liksom gjort ritningarna i huvudet. Nej det kan man ju inte säga till utpekad grupp, mord har skett för mindre synder :).
  Men vi är ju inte ensamma om att fundera över hur dessa älskade vackra underbart fina ologiska varelser Gud eller naturen skapat fungerar.
  Shakespeare, sköna Helena, ja hela vår historia är ett facit över missförstånden
  Mellan dom två könen, kom just på hur det kommer se ut om tanken på 48 kön accepteras och som missförstår varandra kommer se ut, Fasen vilket kackel det kommer ge.
  Kvinnan är en gåta, älska skratta och förlåta, är vägen till att göra dom våta.

  Gillad av 4 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Lite OT
   Män har svårt förstå kvinnor. Kvinnor har svårt förstå män. Svårt är det förstå människan.

   Detta måste, till en del hänga, ihop med att vi lever i samhällen som är helt främmande för människans natur. Omgivna av ett oerhört brus av signaler , sedvänjor, attityder. Motstridiga,
   många naturvidriga, en del naturliga.
   Inte konstigt att det blir svårt ens förstå människan .
   Läste t.ex i någon av av etnoarkeologen Göran Burenhults böcker att han under sina år i natursamhällen nästan aldrig hört ett barn gråta.
   Säger en hel del.

   Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Mustigaste kommentaren jag läst på DGS. Eller mustigaste kommentaren jag läst.
   Vågar inte säga mer än så, jag vill inte bli kategoriserad och stoppad i ett fack..

   Gillad av 2 personer

 9. min strand i samarkand skriver:

  Vi lever i en tid när de värsta styr, Anders Lindberg, Stefan Löfven, Reinfeldt, Wallström, Ernman, Pascalidou, de värsta försöker alltid klättra, de är alltid redo att sprida det har som bor i deras hjärta, det är ibland medfött, ibland kanske förvärras det av att ens föräldrar inte älskade dem, det verkar vara mycket vanligt i vänsterfamiljer och dogmatiska religiösa familjer, de ser sin inlärda teori om världen, vald för att dölja sin egen ondska, innan de ser sina egna barn. Det kan också vara en företagsledare som bryt sig mer om sig själv än sin familj, de finns överallt, onda, dåliga människor.

  Folk som skriver här,verkar inte ta till sig det jag alltid skriver: de vill ha det så här. I detta ligger att de är dåliga människor och genom sin inre olycka och sitt hat så försöker de, medvetet ler omedvetet, att ödelägga livet för bra människor, det är det enda som gör dem glada. När bra människor tar ett steg tillbaks så tar dåliga över, de finns där alltid, men vissa ideologier, de som slår sönder familjer och individens ansvar, gör det värre och skapar monster av människor, vi såg det med kommunism, vi såg mdet med nazism, vinner det idag med pk-ism och islam. Så feministerna, de värsta kvinnorna, hatiska ideologer, har idag makten, de värsta styr.

  Gillad av 9 personer

 10. min strand i samarkand skriver:

  Läs Tucker Carlsons bok, Ship of Fools, också detta kommer från USA, ett kapitel om feminismen (som försvarar Bill Clinton för att han försvarade aborter, feminister är anti-liv).

  Gillad av 2 personer

 11. Brunte skriver:

  Den feministiska maktstrukturen över oss vita män, kommer att reduceras till Noll inom en snar framtid, när den muslinska kulturen blir etablerad och ett påtvingat begrepp. Vad gör feministerna då? Skapa en ny kultur i samklang med den muslinska synen på kvinnorna. Rätt åt er maktgalna feminister, då blir ni inte så kaxiga..
  Kanske den vita mannen duger då, att hjälpa er till ett normaliserat liv.
  Stackars Lasse Croner, Sveriges bästa underhållare som blivit uthängd som en våldsverkare mot kvinnor.
  Upprättelsen dröjer medvetet från den feministiska kultureliten. Fulla tafsande kvinnor skall hängas ut i media på lika villkor som männen blir uthängda. Allas lika värde gäller väl??

  Gillad av 2 personer

  • Pelle skriver:

   Javisst, när pendeln slår tillbaka går det fort. Likt Houellebecqs romanfigur i ”Underkastelse” kommer allt fler svenska män kanske en dag att inse att de har ganska mycket att tjäna på att alliera sig med de inflyttade från Mellanöstern? Vem vet, om 20 år kanske alla kvinnor i Sverige behöver tillstånd från sin förmyndare för att arbeta eller resa? Tänk om våra kära svenska feminister hade tänkt på det innan de förklarade krig mot de svenska pojkarna och männen.

   Gillad av 1 person

 12. Samuel af Ugglas skriver:

  Med svenska kvinnor är det som så att att utan importen av muslimer vet de att de aldrig kan hävda sig mot svenska män. Mycket tack vare den svenska kvinnan avfolkar Sverige och svenskarna sig själva och naturligtvis eldar socialisterna på brasan ett tag till.
  Hur ligger det till med SSU i Skåne egentligen?
  Vi behöver fler Askestad, Peterson och andra.

  Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Alltså, kvinnor har inte instinkter att försvara gränsen. Att skylla dem för att det kryllar av muslimer i sverige är orättvist. Det är att piska en död häst. Visst, det beror på att kvinnorna fick samma ansavar att försvara gränsen som män. Men det var den information som fanns till handa när besluten fattades. Kvinnornas ansträngning och uppoffringar i första världskriget var vitalt för varje deltagare i kriget för segern/uppskjutningen av förlusten. Kvinnornas deltagande var vital del i nationalstaten.Vilket var det urvalskriterie för politisk makt som funnits sedan, tja, folkvandringstiden. Typ.

   Gillad av 1 person

 13. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Jag har läst någonstans att våld och sex delar samma ”triggerpunkter” i hjärnan till en viss del.. Så ett visst mått av våld ökar den sexuella njutningen. Därav längtan att bli ”tagen” och vilja ”ta någon”.. Men över en viss gräns släpper sambandet, så ingen kvinna vill bli ”våldtagen” och ingen sund man vill ”våldta”..
  Sambandet har – kanske omedvetet – använts före sportevenemang – när tränaren eggar på laget med en del sexuella anspelningar i sin uppvärmning.

  Gilla

 14. Elisabeth skriver:

  Ja, det var en uppgörelse som heter duga, Einar Askestad. Men skilj på kvinnor och dagens obehagliga variant av manshatande feminister. Annars riskerar du att bli kvinnohatare. Intressant det du skriver om dagens svenska kulturvärld, att den är så dominerad av kvinnor. Och, skulle jag vilja påstå, av personer med något slags HBTQ-alibi. Verkligen inte bra. Och det märks. Det har blivit rätt olidligt. Det har ännu mer blivit en lekstuga för klubben. De flesta andra ignorerar kultursidor/program. Fler program om klimakteriet , patriarkatet och våldtäkter och jag skriker !!! ”Kulturen” har blivit rent sjuk. Men det är inte bara normala män som lider , ska jag tala om. Det är lika svårt att vara en normal kvinna med stort kulturintresse och något mer konservativa värderingar. Jag känner inget som helst systerskap med de här maktgalna, hänsynslösa kulturhäxorna som tycks planera kulturrevolution a la Mao Tse Tung. Kulturvärlden har blivit lite av en spegling av politiken. Trots att befolkningen röstat borgerligt och röstat fram SD som 3 största parti så kommer vi sannolikt att påtvingas en regering av ett slag de flesta inte vill ha.

  Gillad av 17 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   ELISABETH — Ja där sa du ett ord: ”kulturrevolution”! Vad vi genomlider här i Sverige (och även i resten av västvärlden tycks det) är en slags kulturrevolution i slow motion. Där allt som varit normalt plötsligt ska vändas till sin motsats.

   Detta leder till absurda och rent förödande konsekvenser. Det värsta är förstås massinvandringen; en följd av att det inte längre ses som normalt att sätta sitt eget folks intressen i första rummet, och därför i stort sett bara tillåta sådan invandring som gynnar oss, i liten skala.
   Nej, nu får vi höra (Reinfeldt) att invandrarna har lika stor rätt till vårt land som vi själva!

   Att våra förfäder har levat här i troligen många generationer betyder plötsligt ingenting.

   Vanvettet infekterar alla samhällsområden, och de såkallade ”feministerna” går i spetsen med sitt urskillningslösa hat mot männen — vilket leder till allmän osäkerhet och förvirring, som ytterligare förstör samhället.

   Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför göra denna åtskillnad? Alla kvinnor är påverkade, förgiftade, an feminismen. Alla, alla. Ni vill äta kakan och ha den kvar. Allt som var angenämt med den gamla kvinnorollen vill ni hålla fast vid och inget av det som oangenämt med den gamla mansrollen vill ni ta i med tång. Men familjen är upplöst, lojaliteten på alla plan bortblåst, folket på väg att utrotas. Detta är inte några få galningars verk! Nej, ni vill ha det så här! Alla, alla.

   Gillad av 4 personer

   • gmiksche skriver:

    Du är lite väl hård fast du har en poäng i kvantitativ mening. Jag tror att feminismen är för många kvinnor ett välkommet och lättköpt sätt att kompensera förmenta och verkliga tillkortakommanden. Den ursäkten tillhandahålls numera av PK från förskoleåldern. Den förmånen tillhandahålls inte för män. När män söker kompensera förmenta eller verkliga tillkortakommanden rebellerar de eller sluter sig i ett skal och tiger. Trots den pågående feminiseringen är det sällan man ser män vika ut sig och klaga över sin situation. Det finns många kvinnor som inte heller gör det. Men de hörs inte. För de tiger. Det riktigt allvarliga är att skolan står på feminiseringens sida.

    Gillad av 3 personer

   • Elisabeth skriver:

    Fredrik, nu är du alldeles för arg på oss kvinnfolk. Det är inte alls så illa som du skriver. Bortom kulturvärld och politik finns alldeles vanliga , normala människor som lever sina liv på rätt traditionellt vis. Åtminstone i min värld. Vi är jämställda men vi är kvinnor respektive män och självsäkra i våra ”roller”. Leve den lilla skillnaden ! Och vi trivs med det.

    Gillad av 4 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Familjen är inte upplöst. Men vi vill absolut ha kakan och äta de. Och vi vill att våra män också ska vilja det, ha tid och engagemang för både jobb och familj. I min krets lyckas de flesta med detta väldigt bra, de tre vuxengenerationer jag kan överblicka. Samarbete och uppskattandet av varandras särskildheter gör ett team starkt.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Elisabeth och Eva, jag skall tro på era utfästelser när ni entydigt avsvär er feminismen. Roger Scruton beskriver i inledningen till How To Be a Conservative hur hans fader var missledd av och till socialism på grund av de äkta lidanden han utsatts för som tillhöig arbetareklassen. Feminismen är en exakt parallell i alla avseenden. Scruton hänvisar också till Robert Conquests uttalande att alla är konservativa när det gäller saker de känner väl till och behärskar. Det motsvarar lika exakt era uttalanden ovan. I er egen familj, i er egen situation är ni kloka och konservativa. Varför inte utsträcka detta solidariskt och humanistiskt till alla andra människor i stället för att klamra sig fast vid den feministiska snuttefilten?

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Sättet att hjälpa sig själv i denna fråga är att hjälpa de kvinnor som inte fallit för frestelsen att döma ut alla män.

   För mig har alltid den viktigaste vägen till lycka och självförståelse gått genom att ha bra relationer med kvnnor. Det har inte saknats vare sig smärta, oförståelse eller förnedring på den vägen men det har defintivt varit värt det! Jag förstår inte var jag skulle ha varit utan dessa erfarenheter.

   Det kvinnliga och manliga psyket är defintivt olika, vilket blivit mest tydligt för mig när jag flyttat till en helt anna kultur. Här i Thailand är kvinnorna i genomsnitt mycket mer feminina i sitt uppträdande. under ytan finns en tuffhet av ett helt annat snitt än i Sverige. De har tvingats till detta genom en kultur av underkastelse.

   Först efter snart tio års äktenskap börjar jag förstå hur det funkar. Love it or leave it!

   Gilla

 15. Observatör skriver:

  Du hade tur Einar som inte blev uthängd som våldtäktsman efter ha avvisat kulturkvinnans inviter. Det hotet var vanligt i USA min ungdom och tycks nu ha spritt sig hit. Det gällde att alltid ha ett vittne när man avspisade kladdiga kvinnor. Nu är jag lyckligtvis för gammal för att bli tafsad på.

  Gillad av 3 personer

 16. Karl Oskar skriver:

  Allt feministiskt är verkligen inte alls av godo.
  För sådär 20 år sedan flyttade vänstern sitt hat från ”kapitalisterna” till vita män i allmänhet.
  Detta var genombrottet för de avskyvärda idéer som idag hävdar att den vita mannen är roten till allt ont.

  Kvinnor är betydligt mer än män lagda åt att ta hand om och vårda.
  Ser en direkt koppling mellan femininiseringen av Sverige och att landet anser sig, utan intresse för negativa konsekvenser, ska vara härbärge och sjukhus och ta hand om och vårda alla världens svaga. En idé som gått överstyr.

  Gillad av 4 personer

 17. Lars skriver:

  Det går inte längre, har inte gjort på fyrtio år, att tala om kvinnligt och manligt. Skillnaderna förnekas, finns inte, kan inte diskuteras. Man har upphöjt en teori om socialt förtryck till sanning samtidigt som den manliga världen släpper in kvinnor och har gjort så under i stort sett hundra år i arbetsliv och offentliga sammanhang. Kvinnor i vissa karriärer tycks förneka sina egna tillkortakommanden och projicera det på omvärlden som förtryck. Duktiga och respekterade kvinnor i arbetslivet tycks inte göra så, de står för vilka de är med fel och brister. Maktens berusning tycks drabba en del kvinnor i arbetslivet, de är om möjligt de värsta, de är så rädda för att avslöjas så de måste hävda sin position i alla sammanhang.

  En diskussion mellan man och kvinna om vad som är manligt och kvinnligt och hur man kan samsas och möjliggöra samlevnad skulle vara befriande.

  Gillad av 3 personer

  • min strand i samarkand skriver:

   Som Tucker Carlson skriver så hade ingen kvinna någonstans i världen kunnat tävla i idrott, inte en enda kvinnlig basketspelare eller fotbollspelare hade setts till.

   Gillad av 2 personer

 18. olle holmqvist skriver:

  ”Mannen vill förstå, kvinnan vill bli förstådd ”
  ”Manligt och kvinnligt medlidande…Kvinnans är djurisk ömhet. Den måste trösta och smeka”
  ”Kvinnan förstummas, mannen tiger!”.
  ”Kvinnan förstår makt och rikedom, men inte egendom”
  Otto Weininger

  Gillad av 3 personer

 19. Mikael Steinwall skriver:

  Jag har hört flera journalister uttrycka sin förvåning över att Fi var nära att raderas bort från den politiska kartan i senaste valet. Trots att medierna haft Me too som återkommande tema i nästan ett år!
  Det visar, om inte annat, hur stort gapet är mellan det agendasättande etablissemanget och folket, ”verklighetens folk” som Göran Hägglund sa.

  Gillad av 3 personer

 20. Marina von Schreeb skriver:

  Juli Zeh, författare, ur ”Stopptid”: En man vänjer sig under loppet av sitt liv att kvinnor med några få undantag inte vill ligga med honom. En kvinna däremot kan utgå ifrån att varenda man teoretiskt sett vill ligga med henne. Därför måste det innebära ett mycket hårdare slag att bli avvisad för en kvinna.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Ja — hur än man vänder och vrider på det, så blir kvinnan i slutänden alltid utsedd till ”offer”… 🙂

   Detta verkar ingå i en dramaturgi som sitter i generna.

   Gillad av 2 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Marina,
   Skarp förklaring ! och ny för mig. Många av oss gubbfolk vet nog att om en kvinna signalerar:
   kom och stöt på mig, Stor Känslomässig investering det ! – och man ignorerar eller inte begriper…då har man en fiende.Det går knappast att kränka värre. Vad säger hon om Otto Weininger ?

   Gillad av 1 person

   • Marina von Schreeb skriver:

    Du har förstått. Kvinnor är dessutom långsinta (egen erfarenhet). Om Otto Weininger vet jag ej vad som sägs, ska forska.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Marina, innerst inne förstår du alltså Trumps kommentar ”you can grab them by the pussy”. Det var en beskrivning av kvinnors beteende när de träffar en miljardär, inte av hans beteende. Det var ju deras beteende som var avvikande, som krävde en förklaring.

   Gillad av 2 personer

 21. S skriver:

  Brist på resurser, är en allmän förklaring till den dåliga uppklarningen av brott i Sverige. Vi vet att polistätheten i Sverige tillhör de lägsta i hela EU, så visst kan resursbrist vara en acceptabel förklaring, men ändå en motivering som inte ska accepteras hur som helst.

  Det hade varit lätt att köpa förklaringen, om det inte vore för just om. I det nu aktuella Deje har det hänt saker de senaste åren, så en viss polisiär närvaro borde ortsborna ha rätt till. Att resurserna finns, visar eftermälet av det aktuella våldtäktsförsöket på kvinnan. När hederliga medborgare tröttnat och arrangerar en manifestation mot våld, dyker polisen upp i flertalet bilar och tar upp anmälningar mot deltagarna p.g.a. en icke tillståndsgiven sammankomst. Vad säger man?

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   S — Vad detta säger att våld mot kvinnor, utövat av ”kulturberikare”, är ointressant för makthavarna.
   Däremot är man oerhört mån om att slå ner alla folkliga missnöjesyttringar som utförs av oss etniska svenskar. Eftersom vi ska hålla käft.

   Gillad av 2 personer

 22. Brunte skriver:

  Än finns det hopp. Det märker man när man läser Ewa D och Elisabeths inlägg. Dom är riktiga kvinnor dom, så det så!! Feminist madammerna hoppas jag flyger till Blåkulla när påsken närmar sig, på ett taggit skaft till kvasten.

  Gilla

 23. Kvinna med barm skriver:

  Västerlandet har utvecklat ett extremt fokus på den enskilde individen.
  Där egen frihet definieras huvudsakligen som ett oberoende. Delvis som ett svar på en äldre tids ofrihet. Men människan är en social varelse, med djupa behov, som filats fram under ett evolutionärt tryck, där kanske 200 individer ingått. Hela samhället fungerade då som en enda stor arbetsgemenskap. Där huvuduppgiften för kvinnor kom att handla om ett underhåll av den sociala rymden, i närmiljön. Där stor närhet till barnen och de äldre ingick.
  Det frikopplade männen till att mer koncentrera sig på olika typer av projekt. Som husbygge, jakt och yttre försvar av samhället. I denna uppdelning låg inte att något kön var bättre än den andre. Rollerna var komplementära. Ytterst få uppgifter, om ens några, klarar de flesta kvinnor av att utföra. Jämför med kvinnornas plats inom krigsindustrin under de båda världskrigen. De fyllde i princip alla männens yrkesroller. När soldaterna drog i fält. Den väsentligaste skillnaderna visar sig som olikhet i reproduktionsstrategi. Där kvinnan väljer utefter mer kritiska och petiga kriterier. Vem vill ha en fallerande man att dela sin barns gener med? En kvinnligt tung investering. Spermier produceras i miljoner. Och kan spridas på ett slarvigt vis. Grundskillnaden mellan könen ligger mest som en emotionell grundton, med något olika känslomässiga behov. Där kvinnans något större sociala kompetens får sina behov bättre tillfredsställda i en social gemenskap. Medan männen mer kan gå in i ett slags tunnelseende. Rentav uppvisa ett nördbeteende. Och tillfälligt glömma resten av världen. En förmåga som haft stort överlevnadsvärde, där männen frigjorts för olika typer av mer smala samhällsprojekt. Som behövt koncentration. Vi lever inte längre i denna typ av samhällsgemenskap. Vi har blivit sekulärt atomiserade. Aniaraindivider där alla, enskilt, skall gå i land med sina egna liv. Delvis har kapitalet slagit sönder den sociala gemenskap. För att skapa bättre och mer lönsamma konsumenter, som bråkar mindre. Och försöker tillfredsställa sina tomma själar med mer materiell konsumtion. Offret utgör huvudsakligen våra barn. Inte förrän i treårsåldern utvecklar barnen ett större behov av övriga individer. Fram till dess utgör modern barnets trygghet i ett eget universum. Som kräver kontinuitet. Men barn lämnas ofta in på dagis redan i ettårsåldern. Kvinnor har alldeles för lätt för att kopiera den manliga världen, i stället för att hävda och uppvärdera de mer nära livet. Som egentligen bär det mest värdefulla värdena. Ett liv i social harmoni.

  Gillad av 5 personer

 24. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Einar, för en träffande beskrivning av detta som drabbar kvinnor, män och vår bärande kultur. (Än värre är det för barnen, när vuxna förblir psykoinfantila narcissister och därför inte kan fostra sin avkomma). Många bra kommentarer, och jag vill passa på att tacka alla kloka, balanserade kvinnor, som skriver på DGS och i andra spalter. Media, kultur och politik är gravt käringiserade oavsett sexualorgan. Vi som även mentalt är män har svårt att påverka detta. Ni är trovärdigare och kan kanske ge sociala mallar åt andra kvinnor och vara förebilder för de unga.

  Det fanns nog inget diplomatiskt sätt för Einar att avvärja DN-kulturkvinnans raseri sedan hon avvisats. Men hennes beteende var socialt sjukt, därför att hon överskred två gränser: hon var den öppet aktiva parten och blev handgriplig utan att avläsa hans signaler. Metooandet har lärt oss att män tyvärr bör handla likadant som kvinnor borde kunna agera i motsvarande situation och försöka undvika att vara ensamma med andra kvinnor än sin hustru (men vid t ex otrohet eller skilsmässa kan han ändå drabbas).

  En inre konflikt och förljugenhet uppstår då ideologin inte stämmer med biologin. Om vi bortser från brott och trauman, så finns det ju en organisk delförklaring till att underkastelse och t o m smärta kan vara förbundna med lust och njutning. Kvinnans kropp ska föda barnet genom en mycket trång kanal och processen underlättas, om kroppen och psyket via lustupplevelser lär sig att ge efter maximalt och tåla smärta.

  Gillad av 3 personer

 25. Rikard skriver:

  Hej.

  Få saker gör kvinnor som arga och bittra som när de behandlas jämlikt, väl de inser vad detta faktiskt betyder.

  Svenska män kommer att välja kvinnor från kulturer där kvinnorna vill ha män, inte stjärtgossar, och svenska kvinnor kommer att välja män från kulturer där männen vill ha kvinnor, inte penislösa ragator.

  Problemet som omtalas i inlägget har sin egen inbyggda lösning: den dekadenta manshatarkulturen skapar sin egen undergång.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 26. Ali Baba skriver:

  Att Björn Wiman är en del av DN-sjukan under Wolodarskis egid står utan tvivel. Den förutsägbart ängsliga nymoralism och ängsliga tyckarmentalitet som förpestar Dagens Nyheter, med vissa undantag som Nathan Sachar och Lena Andersson, är bedrövlig.
  Björn Wiman är ultrasensibel för vad som förväntas vara den ”goda sidan” i allsköns politiska och kulturpolitiska spörsmål; en fenomenalt antiintellektuell reduktion av alla frågor till den förhärskande dikotomin mellan goda och onda krafter.

  Detta självgoda raster applicerar Wiman på allting; Svenska Akademin, jämlikhet, kulturpolitik, estetik, drama etc.
  Wiman har på senare tid dessutom överfräffat sig själv som den akopalyptiske klimatångestdrivna klimatpekoralismens överstepräst i Svensk kultur- och samhällsdebatt.

  Gillad av 2 personer

 27. Soho skriver:

  Sist på bollen förmodligen erkänner jag villigt att det var riktigt uppfriskande att läsa om Einar Askestads heliga vrede gentemot samtidens feministiska dårskap. Jag tror att just ilskan är en god kraft i detta sammanhang och kan väcka upp något som tryckts undan hos många män och gjort dem osäkra i sin mansroll. Ilskan borde fungera så. Jordan Peterson är också mannen som med kraft uttalat det som måste uttalas. Någonstans ifrån måste en motreaktion komma. Vi normalfungerande kvinnor som med avsky ser på kultur/politiker etablissemangets feminister är också den kraft finns att tillgå, allt för att uppnå en sund balans mellan könen.

  Gilla

 28. olle holmqvist skriver:

  Alla stackars förföljda åsiktskorridorvandrare ! vi löser på klassiskt svenskt sätt. Döper om, ny term. Patrik är tillräckligt gammal f a minnas när NIB blev SIDA, och sedan dess allmän harmoni därstädes. Alltså ny term, förslag:
  Värdegränden, vägen via Värdegrundet världsabra, va ?(obs alliteration)

  Gilla

 29. Hawwa skriver:

  Bedrövligt trist att ta del av denna berättelse.
  De beteenden du beskriver hos kvinnor är jag mycket överraskad av, men jag är 60+.
  Under mitt nästan 40-åriga yrkesliv har jag aldrig hört talas om något som kommer i närheten av detta.
  Bland de ”vanliga” kvinnliga kontorsråttor jag har befunnit mig bland har jag svårt att tro att ett sådant här beteende skulle varit utbrett. Om inte annat skulle det medföra en risk för förnedring som få kvinnor skulle våga utsätta sig för. Jag vet exempel på situationer där män har varit för närgångna, men det har inte varit regel (det är relativt få exempel så långt som jag vet).
  Även om mina erfarenheter inte är purfärska, har jag svårt att låta bli att tro att de fenomen som du beskriver främst begränsar sig till vissa branscher, det är åtminstone vad jag hoppas.
  Beteenden som dessa är synnerligen svårtsmälta, oavsett vilket av alla kön man har.

  Gilla

 30. Birgitta skriver:

  Har vi fullständigt glömt bort barnen ?
  Varför vi en gång skapade nya individer var av sann kärlek (vill jag tro) för att se till att de skulle få ett bra liv ….eller ?
  Jag tänker på mina mor och farföräldrar de önskade sina barn det allra bästa och de gjorde ett gigantiskt jobb med att förvalta till efterkommande generationer.
  Glöm aldrig !

  Gillad av 1 person

 31. Bella skriver:

  Väl rutet, Einar A.
  Dessa kvinnor, och män, som är chefer i media och kultur, nuförtiden verkar vara väldigt obegåvade och jag bryr mig inte om dem.
  Tyvärr bestämmer de mycket av den sk. offentliga debatten, – och det blir en dagis nivå på debatten.
  Detta kan vara väldigt farligt, givetvis – och det skymmer sikten för de verkliga problemen/orättvisorna vi har i samhället.

  Kulturmänniskor har ju i vissa tider, i vissa länder varit ”före sin tid”, och det är väl vad jag önskar mig. Men många Kulturmänniskor, i alla fall de som syns i Media, i Sverige nuförtiden, verkar ju inte alls hänga med i sin samtid. Vilket gör att jag har inget hopp om dem, och de berör mig inte det minsta. Ytliga och snobbiga.

  Povel Ramel var ju både vetgirig, lekfull och rolig. Och inte snobbig. Margareta Krock hade temperament och var rolig. Allan Edward var varm och hade karaktär och var mänsklig.

  Gillad av 1 person

 32. K. Ulvert skriver:

  Min erfarenhet är
  1. att många kvinnor har en tämligen avslappnad syn på det där med trohet, långt bortom åtminstone min.
  2. Den partner som är mest övervakande och svartsjuk är den som vänstrar själv.
  3. Om kvinnan du träffar en eller två gånger inte vill inleda ett riktigt förhållande, har hon troligen redan ett.
  Majoriteten av de kortare av mina förbindelser har varit sådana, men det begrep jag inte förrän långt efteråt.
  Jag får be om ursäkt till de av mina bröder som jag av oförstånd hanrejat.

  Kan tillägga att allt det här är länge sedan.

  Gilla

 33. Sixten Johansson skriver:

  Missa inte att läsa Katerina Janouchs härliga och erfarenhetsbaserade text på katerinamagasin.se ”Feministerna som hatar Jordan B Peterson vill i smyg ha män som han”!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.