Samhällspräster i stället för samhällsingenjörer

Patrik Engellau

Ingenjörer är omistliga. Om du till exempel ska bygga en bro så måste skickliga ingenjörer räkna och rita så att inte bron brister och trafiken faller i floden därnere (i en del länder, Brasilien till exempel, kraschar broar men inte för att ingenjörerna räknat fel utan för att bolaget som bygger bron slarvat med armeringen för att spara pengar så att beslutsfattande politiker kan mutas; riggade upphandlingar och underslev – slå vid behov upp detta ord för din förkovran – förekommer även i Sverige, det vet jag för jag har startat juristgranskningsgruppen Konkurrenskommissionen som håller koll just på offentliga upphandlingar).

Det finns även samhällsingenjörer. Även de är omistliga. De konstruerar till exempel välfärdssystem. Om staten ska finansiera personliga assistenter till handikappade så måste någon tänka ut det praktiska såsom ersättningsnivåer, regler för behovsbedömning och upphandlingsmetoder, allt sådant med därtill hörande lagtext och nödiga blanketter. De som gör det kan vi kalla samhällsingenjörer. (Att de ofta verkar göra ett klantigt jobb betyder inte att jobbet inte behöver göras.)

Svenska politiker tänker som samhällsingenjörer ehuru på lite abstraktare nivå än vanliga blankettkonstruktörer. Om internationella undersökningar visar på brister i det svenska skolsystemet så börjar de ingenjörsmässigt tänka på om det finns konstruktionsfel i den stora utbildningsmaskinen. Hur ser flödena ut? Kommer rätt sorts material ut ur lärarfabrikerna? Om ej, kan man påverka selektionen till fabrikerna genom att höja lärarlönerna? Är kanske lärarhögskolorna föråldrade med dålig ventilation och fel huvudmannaskap? Ska man riva dem och bygga nya eventuellt i partnerskap med privata företag? Nej! Se på Nya Karolinska Solna! Men New Public Management då? Nej! Sådant har den senaste samhällsingenjörstrenden förkastat. Blir det bättre om hela skolmaskineriet återförs från kommunal till statlig kontroll?

Måste det inte inrättas hårdare uppifrånstyrning från de centrala övervakande myndigheterna så att en massa konstiga självtänkande lärare med gammaldags idéer inte kan sabba flödet av elever mot godkänd slutexamen med onödiga krav på kunskaper? Det vet man väl redan från superingenjören Frederick Winslow Taylors dagar att arbetarna vid det löpande bandet måste styras just av skickliga ingenjörer för att inte på grund av bristande ingenjörsmässig kompetens förstöra hela flödet.

Sådär tänker politikerna på alla områden. Hushållens skulder motsvarar två gånger BNP (som Tino Sanandaji påpekat i boken Tio tusen miljarder), för det mesta för att hushållen lånat till bostäder. Är det en bubbla och vad ska politikerna göra för att hantera risken?

Nationalekonomerna, som också är samhällsingenjörer, har ingen aning. Sänka räntan? Nej, det går inte, den ligger redan på minus. Ta bort ränteavdragen så att det blir dyrare att låna och således minska efterfrågan på bostadsrätter? Är du galen, skuldsatta familjer kommer att gå i konkurs när boendekostnaderna skjuter i taket!

Om man studerar de olika politiska partiernas program så handlar det, påstår jag, nästan bara om social ingenjörskonst. Men lösningen på Sveriges svåra problem, påstår jag vidare, ligger inte i tekniken utan i värderingarna. När jag gick i skolan fanns en tidning som hette Lyckoslanten och delades ut till alla skolbarn. Där fanns en serie om de två flickorna Spara och Slösa med sedelärande skildringar av hur bra det gick för Spara och illa för Slösa. Där inskärptes värderingar.

Politiken bör inte hålla på med samhällsingenjörsmässiga överväganden om procentsatser hit och ersättningsnivåer dit utan i stället ägna sig åt samhällsprästerliga utlåtanden om goda och utvecklingsfrämjande värderingar. Politiken bör uppmuntra goda värderingar. I skolan bör elever som sköter sig premieras i stället för att alla ansträngningar ska läggas på dem som inte gör det. Livet bör läggas till rätta för de elever som kommer till lektionerna, håller tyst när läraren undervisar och noggrant gör sina läxor. Vad det handlar om är att ge dem som vill utveckla sig själva och därmed samhället så goda förutsättningar som det bara går. Så är det inom idrotten. Varför skulle det framgångsreceptet inte tillämpas generellt?

Skulle inte en sådan värderingsbaserad prästpolitik förfördela eftersatta grupper i utanförskapsområden som lever i bidragsarmod och social och kulturell misär? Det kanske det skulle. Men vi har årtiondens erfarenhet av vad som händer när politiken anpassar sig efter dem som inte kan, inte vill, inte har lust i stället för efter dem som själva strävar. Det funkar inte och det är dags att dra slutsatser. Politikerna bör bli som stränga gammaldags schartauanska präster som predikar himmel för dem som tar hand om sig själva och hjälper sin nästa men helvete för dem som bara tänker på vad de kan få från kollektivet och alls inget på sina egna skyldigheter. Ett sådant budskap skulle troligen ha en nyttig luttrande effekt på det välfärdsindustriella komplexets klienter samtidigt som det skulle ge den skötsamma nettoskattebetalande medelklassen en uppmuntrande klapp på axeln. (Jag behöver väl inte påpeka att budskapet skulle reta landets PK-ister till vansinne vilket naturligtvis är skälet till att ingen med kraft och övertygelse vågat framföra sådana självklarheter.)

En av mina formativa upplevelser i livet var när jag som sextonåring gick i skola i USA och hörde läraren Mr. Humason säga till en elev som inte ville sköta sig att ”well, it is your time, your money, and your future”. Det betydde att den vanartige eleven fick skylla sig själv, Mr. Humason brydde sig inte. Hårt, men detta var attityden på denna skola som fortfarande är en av USA:s erkänt bästa. Den inställningen var välgörande för oss skolungdomar. Den var en spark i arslet som jag sedermera blivit tacksam för.

Politiken borde byta ideologiskt spår och säga som änglarna i poeten Goethes skådespel Faust: ”Wehr immer strebend sich gemüth, den können wir erlösen”, den som alltid strävar och anstränger sig kan vi ta hand om.

61 reaktioner på ”Samhällspräster i stället för samhällsingenjörer

 1. Bo Svensson skriver:

  Nej, makthavarens enda roll är rättsordningen, predikandet kan ju vem som helst som känner sig kallad, sköta.

  Med rättsordning menas regler för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling. – (Ja, om det inte finns något kvar att ändra till det bättre, räcker det med att det inte går baklänges.)

  Det handlar om att de val som för aktörerna framstår som de fördelaktigaste i deras begränsade perspektiv, även skall vara de fördelaktigaste i det vidare perspektivet.

  Rättsordningens utformning är ju en uppgift för folk med ingenjörskompetens och inte för de folkvalda. – Deras uppgift är att lyssna till dem som vet bättre för att sedan kunna fatta välgrundade beslut.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Rättsordningsfundamenta: Ett villkor för att mänsklighetens utveckling skall gå framlänges, är att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

   Som för alla andra arter i naturen alltså.

   Gillad av 1 person

   • Ali Baba skriver:

    Jag delar uppfattningen om rättsstatens fundamenta men din jämförelse med naturen är bara dumheter; I naturen gäller i hög grad den starkes rätt – survival of the fittest. Denna socialdarwinism är långt ifrån samma sak som en rättsstat.
    Tycker man exempelvis att de relativt höga antalet skjutningar ibland unga kriminella i Sverige utgör ett problem kan man svårligen hänvisa till ett föregiver naturtillstånd som lösningen.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Det är en massa kompetenser utöver våld som ger framgång i evolutionen men genomgående är att det är i kraft av att vara bättre på något man vinner framgång. – Inte på att vara sämre.

    Gilla

 2. Lars Bernhoff skriver:

  Håller med att detta budskap ska uppmuntras tydligare. O.m principen är att alla ska med och vi lägger oproportionerligt mycket tid och andras pengar på de som inte vill göra vad de kan sabbar oproportionerligt för de som anstränger sig och vill göra rätt. Enkla riktlinjer som tyvärr inte genomsyrar skattebetalada politikers agerande och därmed inte heller myndigheters tjänstemän.
  I botten på vår politik måste ligga sunda värderingar. Den kopplingen verkar saknas i för många fall vilket undergräver den solidaritet som behövs i ett bra högskattesamhälle som vårt.
  Undrar hur många lärare som vågar uttrycka den tuffa och tydliga principen som Patriks lärare uttryckte fö drygt 50 år sedan? Tål att upprepas idag som ledstjärna

  Gillad av 2 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Finns det någon bot för skuldsättningseländet?

  För att få reda i tankarna runt bank och finans, lekte jag med primitiva scenarier:

  Tänk två öar där den ena befolkas med flitiga och kompetenta och den andra med folk som tycker att de förtjänar ett gott liv ändå utan att behöva anstränga sig. (Som Kina och Sverige).

  Konsekvenserna på sikt blir att de lata blir av med allt som fungerat som säkerhet för deras krediter. – De flitiga tar över deras ö och var de lata skall bli av, blir deras eget problem.

  Gilla

 4. svenne skriver:

  ”Det finns även samhällsingenjörer. Även de är omistliga. De konstruerar till exempel välfärdssystem”.

  Den mest påtagliga skillnaden mellan samhällsingenjörer och tekniska ingenjörer är att de sistnämnda har olika grenar av en exakt naturvetenskap som riktmärke då det gäller att lösa arbetsuppgifter. I dessa fall handlar det om kravet att en distinkt, och definierad, funktion skall uppfyllas. Det går inte att acceptera att det fungerar ”lite grand” och sisådär som fallet är inom den sociala ingenjörskonsten. Den sociala ingenjörskonstens riktlinjer handlar ju ofta om odefinierade begrepp som t.ex. ”värdegrund” och ”människors lika värde” och detta gör att det givetvis är omöjligt att uppnå någon som helst exakthet inom detta område.

  ”……helvete för dem som bara tänker på vad de kan få från kollektivet och alls inget på sina egna skyldigheter.Ett sådant budskap skulle troligen ha en nyttig luttrande effekt på det välfärdsindustriella komplexets klienter samtidigt som det skulle ge den skötsamma nettoskattebetalande medelklassen en uppmuntrande klapp på axeln”.

  Jag undrar om ”det välfärdsindustriella komplexets klienter” överhuvudtaget är mottagliga för ett sådant budskap. De klarar sin försörjning utan att behöva reflektera över att denna helt och hållet hänger på skatteintäkter från ”den skötsamma nettoskattebetalande medelklassen” som – åtminstone för tillfället – består av en majoritet av de svennar som en del av ”klienterna” föraktar och för ett lågintensivt krig mot.

  Gillad av 2 personer

 5. svenge skriver:

  Go On! P.E. Även Ditt inlägg triggar mig till memoarfunderingar, Kampen mellan risktagande och självförverkligande är svår att beskriva. Att lösa denna har kollektivisterna aldrig kommit i närheten av, dimridåerna skyler alla misslyckanden. Skolans ansvar? Föräldrarnas ansvar? Hjälp till självhjälp? Hjälp till döds, eller åtminstone till passivitet, hellre än destruktivitet. Tycker mig ha upplevt ett helt klaviatur av exempel såväl bland flickor som pojkar. Kanske detta är lärarens tjusiga erfarenhet?

  Gilla

 6. Vem raserar och bygger upp? skriver:

  Har alltid förundrats över människans förmåga att bygga komplexa samhällen. Inte alls något självklarhet. Eftersom människan utvecklats ur små jägar- och samlargrupper. Anpassningar, efter senaste istiden, har helt och hållet varit kulturellt betingad.

  Kultur bygger på ackumulerad erfarenhet. Erfarenheter i arida ökentrakter blir inte densamma som på den arktiska tundran. Värdegrunder växer ur dessa olikheter. Allt efter omständigheter.

  Alla kulturer bär konservatismens prägel, i den meningen att de bygger på gemensamma erfarenheter. Det är dessa som förs vidare över generationsgränser. Som får kulturer att fortleva. Nu lever vi i förändringens tidevarv. Gamla erfarenhet blir snabbt ogiltiga. Erfarenheter släpar efter.

  Av någon outgrundlig anledning har ledande människor i Sverige fått för sig att blanda upp olika kulturer, erfarenheter komna från jordens alla hörn. Och ur detta skapa en kulturens smältdegel.

  Vems erfarenheter gäller då? Om detta har våra politiker en mycket diffus uppfattning, i bakvattnet av den stora toleransen. Skall olika värderingar leva parallella liv? Eller uppgå i varandra? Och hur blir det med den egna kulturen? Skall ett feministiskt synsätt ges företräde? Eller klanen synsätt? Hur skall olika värdegrunder mötas eller förhålla sig till varandra? Skall den svensk värdegrunden slimmas? Anpassas till vad?

  Kulturella värdegrunder växer alltid ur folket – underifrån. Uppifrån kan de enbart sanktioneras.
  Till liten grad modifieras. Politikerna har nu satt sig på pottkanten. De har lyckats skapa en förvirringens tid. Där de mest starka tar över på sikt. Och får andra broar att rasa. Så ser svensk hållbarhet ut i praktiken. Att vi på sikt tvingas underordna oss andra. Om de i längden har något större tålamod med oss? Patrik, tåget har redan gått. Såvida inte en generös migration kommer till ett slut.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Molin skriver:

   Av någon ougrundlig anledning……
   Nej den är inte outgrundlig, gå tillbaka till händelser runt 1973-1975 och 1995 så finns svaren klara och tydliga!
   Eftersom jag har beskrivit dessa orsaker tidigare i flera inlägg här på DGS så skriver jag endast: den hotande arabiska oljebojkotten 1973, 9 EU-länders fruktan för denna med efterföljande förhandlingar med arabstaterna, Palmes S och M, C, KDS och FPs överenskommelse 1975 om att omstöpa Sverige till en mångkulturell nation, Barcelona-deklarationen 1995 som stipulerar folkutbytet mellan araberna och EU och som också Sverige undertecknat och slutligen Reinfeldt med alliansens införande av mångkulturen i Sveriges grundlag! Jag anser de alla är landsförrädare.

   Allt detta underlät medierna i Sverige att rapportera om eftersom Sveriges mediers journalister till övervägande del är vänster och kommunistiska och önskar en globaliserat styrd värld utan nationer.

   De enda som började motstå detta var enligt medierna rasister, fascister och nazister. Dessa män bildade 1988 SD som i senaste valet endast fick 16.8% av svenskarnas röster! Det tyder på 83% av svenskarna vill ha det så här, som en del andra skrivare på bloggen påtalar. Jag ser SD som en motståndsrörelse, men som jag tycker handlar för mesigt.

   Gillad av 3 personer

   • O.T. skriver:

    http://word.harrietsblogg.se/
    Alt är Åkessons fel
    Hör och häpna, Löfven har misslyckats med att bilda regering! Efter fyra veckor har det alltså konstaterats något som kunde vara avklarat på två dagar. Visst är det fantastiskt!

    Medan sjukvården håller på att rasa ihop, invandrarkriminaliteten slår nya rekord och massor med invandraranhöriga försörjningsmottagare väller in i landet, så är sju av åtta partiledare inte ett dugg intresserade av att styra landet.

    De är inte ens intresserade av att driva sin egen politik. Det som står allra högst på deras prioritetslista är att stoppa det parti som verkligen vill förhindra att landet ska rasa ihop.

    Är detta fenomen av politiska skäl? Nej inte ett dugg! Utan endast av egen personlig prestige hos sju partiledare.

    Så visst är det bra med den vuxne i rummet.”

    Gillad av 1 person

 7. min strand i samarkand skriver:

  Vänsterpartiet förnekar sig inte, vad är ”hårt” med din lärares uttalande? Det är ju SANT! Det är mjukt! Vänsterfolk har fel om allt, de som som det går sämst för i vänstersamhällen är de som är på botten, svarta i USA kunde inte få en sämre president än Obama, identitetspolitikens mästare. Läs Jordan Petersons senaste bok Patrik, läs den långsamt, du måste kämpa mot din inre socialist.

  Läs också Tucker:

  https://www.adlibris.com/se/bok/ship-of-fools-how-a-selfish-ruling-class-is-bringing-america-to-the-brink-of-revolution-9781501183669

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag reagerade också på detta omdöme. Det var inte bara snällt och menlöst av läraren. Det var en underlåtelsesynd att inte uppfostra barnet. Ni var ju uppenbarligen bara 16. Och även om man bortser från individens eget ansvar för sitt eget väl och ve, så har var och en och förstås läraren ansvar för att undervisningen dels inte störs, dels kan fortgå i hög takt, i första hand anpassad till de bästa eleverna.

   Gilla

 8. min strand i samarkand skriver:

  Jag tycker att det är en usel analogi med ingenjörer, det finns inga likheter, alls. Istället så frågar jag mig om dessa politiker någonsin gjort något som fungerar? Kan de montera IKEA-möbler? Att vara ingenjör är att tvingas förhålla sig till verkligheten, i varje steg. Jämförelsen är sällsynt dåligt funnen, jag tror att bara göra jämförelsen är en stor del av problemet, jag tycker Patrik också borde läsa alla Nasim Talebs böcker, han intresserar sig för att agera i system där man inte har all information och har genom sin erfarenhet som trader haft fel massor av gånger och därmed blivit en smula ödmjuk. Ingenjören är oftast också ödmjuk även om det ibland byggs en Hindenburg, man börjar med små enkla konstruktioner, och jobbar sig uppåt, jag tror att journalister, politiker och ekonomer och liknande aldrig har blivit disciplinerade, de börjar från sida 1 i sina läroböcker och tittar på ett komplext system som aldrig bryts ner, falsifierbarhet och att stiga i graderna baserat på kvalitén av ens konstruktioner och teorier är inte mekanismen, utan endast uppskattning av andra inom gruppen.

  Jag hade en period där jag skulle lära mig om glas, strålningseffekter på glas, varför kan kvitta men militären har stort intresse av detta, men vet ni, fan vad det var svårt, SiO2, hur svårt kan det vara? Det var svårt, mycket svårt för en fysiker för teorierna var usla och experimenten svåra att reproducera, det var helt enkelt mycket svårt att generalisera, och jag fick stor respekt för mina äldre kollegor som med stort tålamod var glada för varje liten insikt. De hade jobbat med detta hela livet. När jag läser hur folk kastar sig in i klimatdebatten eller den ekonomiska så tar man sig för pannan, hybris, hela vägen.

  Politiker är inte ingenjörer, det verkar saknas en adekvat utbildning.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Som ingenjör måste jag instämma. Men jag läste ”ingenjör” som ett överbegrepp som omfattar alla utformande verksamheter inklusive de riktiga ingenjörerna och t.ex. aktuarier och liknande. Det är förstås farligt att använda ord på detta sätt, eftersom det förleder till falska analogier, som du här påpekar, dissociering av abstraktionen. Men det missar också distinktionen mellan att utforma något efter en någorlunda klar kravspecifikation å ena sidan och att beställa systemet och använda den för att uppnå ett syfte å den andra. Detta senare gör inte ingenjörer, åtminstone inte i rollen som ingenjör. Det gör entreprenörer och affärsmän. Dessa yrkesgrupper lämnades utanför analysen eller analogin. De motsvarar politikerna och de högre tjänstemännen i den mån de lägre motsvaras av ingenjörer. Och då bli det tydligt varför kommandoplaneekonomin inte kan fungera, för det är entreprenörskap och affärsverksamhet som mest av allt är beroende an personligt ansvar och känsligt för moral hazard och alla former av korruption.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Du kan inte bygga samhällsteori från byggklossar ungefär som vid programmering. Förhållanden, frågor och svar, på Macro nivå (eller mellannivå) är inte samma som på Micro nivå. Det borde vara självklart för dig som programmerare. Du kan inte härleda ett stort tradingsystem utifrån SQL-satser och Java! Tradersystemet har andra egenskaper än vad byggklossarna har. Vad du egentligen gör är att vända på problemet eftersom ekonomer sedan 80-tal försökt bygga med Micro begrepp utifrån optimerande individer och tror att det är vägen att nå teori på Macro nivå. De gör som du tror att de inte gör,r eftersom de har fysik som ledstjärna. Du vänder på begreppen.

   Förövrigt kan man tvista om begreppet samhällsingenjörer, det var ett begrepp på 60-talet, en metafor för att försöka förstå hur samhällsingripanden skulle ses. Det avsåg sådant som socialförsäkringar, arbetsskaderätt, skyddsombud mm. Jag tror inte det används idag.

   Men vad jag tror du far efter, som jag kan förstå dig, är att man bör pröva sig fram med samhällsförändring, att man borde testa empiriskt förändringar som man tror har en positiv verkan innan man genomför i full skala. Det kan vara att t.ex. privatisera några skolor i en region och se hur utfallet blir eller pröva drift av en eller två järnvägslinjer innan man släpper loss osv så att man har bättre att dra tillbaka och återställa situationen. Invandringspolitiken är ju exempel på motsatsen, en revolutionär, irreversibel process som förvandlar samhället.

   Gilla

 9. MartinA skriver:

  Att Romarrikets kollaps blev total berodde på centraliseringen och byråkratiseringen av militärt våld. Innan Gallien eller Brittanien provinsierades producerades våldet lokalt och varje fri man hade ett personligt ansvar att bidra eller lida enorm statusförlust med efterföljande ruin. Det var den laterala relationen mellan män som fick systemet att fungera.

  Det här ansvaret försvann när de blev en del av imperiet. De blev produktionsenheter, istället för relationen till varandra så blev relationen till imperiets byråkrati central.

  Efter 450 år som Romersk provins saknade Britanien kultur som krävdes för att den enskilde mannen skulle ta ansvar för försvaret. Säkerligen ylade provinsguvernören också om ”personligt ansvar” när han menade GE MIG SKATTEPENGAR. Som sen anställde Saxiska legosoldater som skydd mot skotska stammar..

  I gammelengelska fanns färre än 10 keltiska ord, resten var germanska. Trots att Britanien varit keltisktalande år 400, med Latin som affärsspråk. När kelternas försvar centraliserades var deras öde beseglat.

  Ungefär samma skada har centralismen och den sociala ingenjörskonsten gjort svenskarna. Socialister säger att de ska ordna saker åt oss. Men allt som händer att vi själva blir försvarslösa och att de börjar utnyttja sina fina och välmenande system för att berika sig och för den egna fåfängans skull. De sociala systemen har rånat oss på relationen till varandra, istället dyrkar vi centrum.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Britternas sista brev till den romerska byråkratin börjar så här, enligt Gildas:

   ”To Agitius, thrice consul: the groans of the Britons. […] The barbarians drive us to the sea, the sea drives us to the barbarians; between these two means of death, we are either killed or drowned.”

   Ingen hjälp kom och de brittiska kelterna och deras språk försvann.

   Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Ok, det jag försökte säga med mitt krystade exempel är att. Hm, jag uppfattar att PE säger att det är politikernas förhållande till undersåtarna som behöver förändras. Medan jag menar att det är folkets relation till varandra som saknas. Jag tror att alla de stora samhällssystemen som nämns i artikeln är destruktiva i sin grund. Deras korta glansdagar berodde på den kultur de parasiterade på. Men att deras blotta existens bryter ner och förstör den kultur som gav dem förmåga att glänsa.
   Och det är det enda de kan göra, bryta ner och parasitera på kultur, oavsett hur man förändrar dem så kommer de fortsätta göra oss mer och mer försvarslösa. Att sverige gått åt fanders beror inte på hur systemen är utformade, det beror på att de har ätit upp kulturen, genom sin blotta existens och sin blotta skala. Som det romerska imperiet SÅG fint ut utifrån. Men dess existens bröt sönder samhällets cellväggar, den kultur som upprätthållit livet. Precis så ser jag på samhällssystemen i sverige.

   Gillad av 6 personer

   • Erik2 skriver:

    Tack för bra beskrivning! Det är absolut så att våra stora sociala system parasiterar och bryter ner den kultur som skapade dem. Detta är så bra skrivet; ”De sociala systemen har rånat oss på relationen till varandra”. Exakt så. Det är också därför detta inte kan ha en lyckligt slut. En eventuell statsfinansiell kollaps gör ingen skillnad längre. Det är andra krafter med bibehållen och stark social kultur som kommer att ta över. Frågan är nog snarare hur pass hatade kommer den ursprungliga befolkningen att vara framöver efter den statsfinansiella kollapsen? Eller kan det vända?

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Tack. I Britanien fortsatte keltiska att talas i periferin, I wales, Skottland och Cornwall, medan det ersattes av gammalengelska på östkusten och centralt. Däremot raserades de romerska strukturerna i grunden.
    Jämfört med situationen idag har vi både fördelar och nackdelar.

    Gillad av 1 person

   • Christer L skriver:

    Det romerska imperiets ingenjörskonst var mäktig, det är min ovetenskapliga åsikt, såväl den politiska som den tekniska ingenjörskonsten. Det centrala ordet är mäktig. Ingenjörer utövar makt med sina konstruktioner, de kuvar naturens krafter.

    En sak med makt är att den måste växa för att finnas. Makthavaren som förlorar det avgörande momentum måste ändra strategi för att hålla sig kvar i spelet. På en viss nivå av övermakt stagnerar makten och blir förutsägbar.

    Alla kan köpas, alla har sitt pris. FN, EU, Sverige, DÖ-partierna. Om det visades att alla de här organisationernas ledningar har köpts av globalisterna enligt en strategi att köpa all makt i världen, så skulle jag inte förvånas. Få av de skäl för migrationspolitiken som angavs för några år sedan nämns längre. Vilka som berikar Sverige, definitioner av ord som flyktingar, barn, humanitet, rättigheter etc. Det tycks finnas en annan ledande vilja, som delvis döljer sina kopplingar. När samma mönster syns i hela Västvärlden, och skillnaderna är hur dessa krafter bemöts av nationerna, då drar jag slutsatsen, spekulativt, att globalismen är en strategi att köpa hela världen. Det handlar om erövrandet av den kapitalistiska mekanismen.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Så kan det vara. Men jag tycker att det fruktbaraste någon kan göra är att bygga laterala relationer och förbereda sig för den tid när man verkligen kommer behöva närsamhället igen. Alltså, bortanför kommunala strukturer och byråkratins inflytande.

    Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Jo, nationalstaten växte fram genom konkurrens mellan stater i Europa, hand i hand med tryckpressen. Men nu råder andra förutsättningar. Det finns inte inhemska besläktade kulturer att mala ner till cementgrus att bygga nationalstat av. Och internationella krig mellan nordiska stater är av flera skäl osannolika. Och stormakternas krig kan vi överhuvudtaget inte skydda oss mot. Återstår det lokala. Och identitet.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Alternativt berodde Romarrikets fall på det ekonomiska systemet (slavbaserad arbetskraft på latifundier) med allt större ekonomiska skillnader bland romerska medborgare, med en stor befolkning i Rom som skulle försörjas, med allt mindre möjligheter ge soldater pension i form av gårdar, med allt större beroende av provinsernas leverans av varor, allt större tryck från barbarer omkring riket och sammanfallande maktstrukturer beroende av arme befälhavare med brist på ekonomiska medel att försörja styrkorna. Kort sagt pga skillnaderna i förmögenhet och bristen på demokratisk styrning och skiftande generaler på kejsarposten.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Oavsett vad det berodde på så hade romarrikets styre gjort Kelterna i Brianien försvarslösa, jämfört med innan de blev en romersk provins.

    Gilla

 10. min strand i samarkand skriver:

  Off-topic, men resultatet av den förda politiken i Europa och Sverige medförde att jag nästan blev rånad igår, kom med min familj sent vid parkeringen vid flygplatsen, de enda som var där var fyra unga araber som stod ivägen, extremt hotfullt, när vi sedan gick fel och var tvungna att vända så kom de efter i rulltrappan, jag står i hissen med fru och barn och har tryckt på knappen och ser dem komma. Det var uppenbart vad de var efter. Fy fan, varför får man inte bära dolt vapen? Jag hade röstat på en Duerte, självklart så.

  De jag förstår minst, och de är många, inte minst på denna blogg, det är de som inte vill ha det så här, men ändå röstar för 7-klövern. Hade jag blivit rånad igår så hade det varit ert fel, ser ni inte det? Allt är ert fel, ni röstar på mer av samma genom att rösta på 7-klövern. Ni har mitt förakt, hycklare.

  Gillad av 8 personer

 11. Jan Andersson skriver:

  Problemet är väl att ingen törs predika gammaldags sunt förnuft, eftersom postmodernismen och alla dess galna tuppar inte accepterar sådant. En lärare som hutar åt en vanartig elev blir filmad och utlagd på Fejsbok och sedan är han arbetslös efter att rektorn fått 35 SMS med krav på att han måste sluta.

  Gillad av 1 person

 12. Göran Holmström skriver:

  Patrik ännu en toppen text, tackar för ett nytt ord Underslev, söndagen räddad.
  Douglas Adams beskrev det så väl i liftarens Guide till galaxen.
  Golgafrinchans dom mänskliga varelser som befolkade planeten, av dom fanns det tre grupper tänkarna, arbetarna och den egendomliga mellanklassen enligt Adams består mellanklassen av advokater, frisörer telemarketing och andra värdelösa jobb. Golgafrinchans bygger ett enormt skepp och lurar i denna klass att planeten kommer gå under och blir på så vis av med dom, tyvärr kraschar skeppet på jorden och dom befolkar planeten.
  Faktiskt så ger det en logisk förklaring till det mesta.
  Minst lika sannolikt troligt som Bibeln.

  Gillad av 4 personer

  • min strand i samarkand skriver:

   Fattat, ..dessa barnsliga angrepp på Bibeln, stackars svenskar som inte ens får lära sig sitt eget kulturarv och därför, som barn, angriper bibelns skapelseberättelse eller Jesus mirakler.

   Gilla

 13. Åke i Sörmland skriver:

  Att PE läst en del syns i texten och jag skulle vilja göra detta än bättre genom att tipsa om att rita flöden av energier på ett stort ark t.ex. Flöden av energier är då allt som en människa eller grupper av sådana företar sig. E.g. byteshandel, bygga hus, ha försvar, maffia, korruption , ja överallt man kan tänka sig att partiklar byter plats efter människas intentioner och blanda in etik som en styrande faktor i flödena. Varför ett flöde just där? Etc. Många polletter ramlar ned.

  Gilla

 14. Eva Danielsson skriver:

  Vi får uppvärdera frasen ”sköt dig själv och skit i andra”. Det är ett sunt påstående om man med att skita i andra menar att alla själva måste ta ansvar för sig själva. Efter förmåga.
  Välmenande människor som är äkta välvilliga ska hålla gränsen och inte kväva andra. Det gäller inom barnuppfostran, inom välfärdssystemen och utlandsbistånd osv
  Ibland är äkta empati att vara tyst och sitta på händerna.
  Västvärldens undergång iscensätts just nu av högmodiga människor inom etablissemanget som predikar humanitet och medmänsklighet. På ytan kan det låta som godhet och omsorg, men under ytan handlar det som vanligt om egenvinning och makt.
  Några ”gammaldags” grundläggande moraliska värderingar behöver få en renässans som framför allt visas i handling och bestämmelser. Samhällssystemen ska inte vara konstruerade så att de inbjuder till fusk, snylteri och lättja. Vi behöver makthavare och ämbetsmän som inte avsiktligt skapar låg moral och konflikter mellan grupper och sår tvivel om verklighet och fakta. För maktens skull.

  Politikerväldet har dränerat vår försvarsmakt, vilket är logiskt. Den nutida fienden är inte yttre militära hot utan politikerväldets eget krig mot folket. Vapenslagen är massmigration, inskränkningar av yttrandefriheten, minskandet av nationellt självbestämmande, klimathotshets, desinformation och indoktrinering, höga skatter, bidrag och samarbetsavtal med islamistiska förbund som vill förinta svensk kultur och livsstil osv osv. Alltihop för den egna maktens skull.

  Gillad av 9 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Löfvens första uttalande efter att ha drillats av partistyrelsen var ”Jag är feminist”.
   Hans första när han permanent snart tar makten blir väl ”Jag är Muslim”.
   MSM jublar, ”Äntligen!”
   Majoriteten av folket ”jaha”.
   Övriga flyr.

   Gillad av 3 personer

 15. Lars skriver:

  Visst kan jag hålla med Patrik om att värderingar är viktiga och jag håller med om mycket av andemeningen, men samhällsplanering kan inte ersättas av det och det sociala samspelet kan inte ersättas med individuella nyttooptimerande incitament. Nyliberalismen har fört med sig mycket förändringar på macro nivå som inte kan härledas från individens beteende (nationalekonomins våta dröm sedan 1980-tal) och det är i detta som problemen i dagens samhälle har sin rot och den politiska ekonomiska nyliberala ideologin.

  Jag föreslår dig Patrik att läsa boken här om hur ekonomivetenskapen ignorerat jordränta, hur finansiella avregleringar drivit fram skenande bostadspriser och skuldsättning (som Tino konstaterar är 200 % av BNP) och alltmer ökade inkomstklyftor, där bostadspriser stigit mycket kraftigare än löner liksom andra kapitalinkomster (som hänger samman med jordränta) och ligger bakom de allt större klyftorna både i Sverige och internationellt.. Det skulle vara mycket intressant höra din syn på detta område.

  https://www.adlibris.com/se/bok/rethinking-the-economics-of-land-and-housing-9781786991188

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   LARS — Den nuvarande bostadsbubblan beror på en mycket snabb folkökning — och vad beror denna folkökning på?
   Ja tyvärr blir det svårt att förneka att den beror på asylinvandringen.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det är delvis sant, jag själv har varit benägen att se mest på utbudssidan, som stigande markpriser, produktionskostnader, planeringshorisont och även tagit med invandringen/befolkningsökningen och bostadsbidragen på utbudssidan. Efter att ha läst boken, som jag starkt rekommenderar, mycket välskriven och förklarar komplexitet med enkelt rättframhet och begripliggör basala ekonomiska resonemang, så inser jag att det inte räcker som förklaring, för de stigande bostadspriserna är en internationell företeelse, men några invandringsländer följer ändå inte trenden helt t.ex. Tyskland, USA, Schweiz.

    Man framför att markpriser inte kan jämställs med kapital, som ekonomer vanligen gör, utan det är en knapp resurs, som är spatialt och tidsmässigt oföränderlig, som inte kan påverkas och där värdet i mycket bestäms av omgivande investeringar t.ex. i kommunikationer, köpcentrum osv så att markägare kan tillgodogöra sig vinster ovanför markens marginalproduktivitet (jordränta eller economic rent) dvs en slags monopolvinst där man kan tillgodogöra sig ekonomisk tillväxt utan att själv skapa värde.

    Många ekonomer har ju framfört att det är en spekulativ bubbla, som drivs av kredittillgången, men här framför man att avregleringar, kreditgivning, bankernas inriktning med närmre 70 % av utlåningen (GB) mot säkerhet i markvärden/bostäder skapat en helt ny situation som sammanfallit med ökat ägande, privatisering och utförsäljning av hyresrätter etc. Det har skapat klyftor mellan generationer (de som var tidigt ute på 70-tal har suttit sig till värdestegringar) spätt på överläget för den rikaste procenten och likaså genom kreditgivning sker en inkomstomfördelning till de med kapital och därmed till grupper med lägre konsumtionsbenägenhet, vilket påverkar allmän efterfrågan och tillväxt.

    Gilla

  • Lasse11 skriver:

   Håller inte med om att finansiella avregleringar och låg ränta har skapat skenande bostadpriser. Det är bristen på bostäder (för lågt byggande från 1995) som har skapat dagens situation. (Snitt byggda bostäder 1945-1994 62000 per år. 1995-2017 ca 24000 per år). Även om man räknar bort miljonprogramåren har det senaste 20 åren byggts mindre än häflten av av som byggdes innan 1990. Och folkökningen har varit större. Höga kostnader (För höga markpriser, dålig konkurrens samt fördyrande byggregler är några anledningar till detta). Vi har pga polititiska beslut (jag räknar här in finansinspektionen samt riksbanken ) nått ett stadium där vi har ett stort behov av bostäder men lågt byggande.
   Det finns ingen brist på byggbar billig mark I Sverige, endast skapat av kommunernas planering.

   Gilla

   • Lars skriver:

    ”The house price – credit feedback cycle”, sid 121.

    Finansiella innovationer som värdepapperisering (securitization) av bostadslån, riskspridning via derivat mm ger ökat utbud av bostadskrediter och tillsammans med förväntningar om ökade bostadspriser ger det ökade bostadsskulder jmfrt med inkomst som tillsammans med stagnerande löneinkomster ger ökade mark- och bostadspriser jmfrt med inkomst vilket ger
    ökad efterfrågan på bostadskrediter och tillsammans med finansiell avreglering och finansiella innovationer skapas ökade bankvinster och ökad kapitalbas vilket ger ökat utbud av bostadskrediter. Cirkeln sluts.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Resonemanget boken för bygger på att markvärden inte kan jämställas med kapital som exempelvis går in i industriell produktion eller byggnation (produktionskostnad) av hus ovan marken. Markvärden påverkas inte av marginalkostnad, inga konkurrenter dras in i att skapa mer mark (går inte) vilket kan ge jämvikt mellan utbud och efterfrågan utan när man bygger omkring eller på ytan så ökar markvärdet dvs markägaren kan tillgodogöra sig ”economic rent” dvs en ökad andel av värdet av samhällets produktion utan att själv deltagit i produktionen av detta.

    Vi har sett det här fenomenet i Stockholm sedan 70-talet och processen eskalerade med omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm och prisökningar spreds sedan utåt från centrum till förorter, där avståndet till centrum och allmänna kommunikationer avspeglades i priserna.

    En del ekonomer som Harry Flam och Lars Svensson hävdar att prisökningarna avspeglar fundamentala faktorer och då avses inkomstökningar, men det är sannolikt helt fel.

    Likaså tycks talet om att hyresregleringar bromsar byggnationen, som Assar Lindbeck hävdar, inte heller hålla om vi ser på BRF och villa marknaden eftersom där inte råder någon prisreglering och ändå ser vi ökande priser (fyrdubblade) utan att produktionen ökat markant.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Man ska också ha klart för sig att i Stockholm finns massor med obebyggd mark om vi ser till länet och förorter som Upplands Väsby, Södertälje, mellan Huddinge och Haninge, men det finns inte kommunikationer som fungerar bl.a. då centraliseringen av arbetsplatser till centrum skapar köer och tidsåtgång för arbetspendling.

    Bostadspriserna har idag ökat kraftigt ända till Mariefred och Trosa, sju mil från Stockholm Bålsta, Uppsala etc.

    Om kommunen säljer mark så har även de idag incitament ta ut höga priser dvs tillgodogöra sig ”economic rent” för att putsa på de egna finanserna. Privata markägare gör motsvarande. Byggbolagen har en lång planeringshorisont och lager med byggbar mark som efterhand stiger i värde utan att de gör något med den.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Lasse11, du bör försöka svara på frågan VARFÖR bostadsproduktionen varit så låg. Det beror på brist på efterfrågan och det beror på hur man uppfattar efterfrågan och betalningsförmåga och hur man ser på risken att bygga och kunna sälja.

    Gilla

 16. Marina von Schreeb skriver:

  Patrik, det som du beskriver är ju så som vi 40-talister hade det. Jag är smart men var lat, utan piskan, vad hade det blivit av mig?
  Ex. Jag frågade min pappa vad betyder det här ordet? Svar: Slå upp det och förklara för mig vad det betyder! Ingen pardon gavs.
  Jag får tacka honom.
  Våra lärare hade kostym och slips, de kvinnliga motsvarande. De KRÄVDE respekt. Vi visste inte om något annat.

  Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Håller med. Men lärarna behövde inte ”kräva respekt” de hade respekt och respekterade oss elever också – så länge vi gjorde det vi skulle och om vi inte gjorde det så krävde de att vi skulle ändra oss vilket de absolut flesta gjorde, av respekt.
   Avfällingar har alltid funnits och för dem var den kriminella utförslöpan den vanligaste.
   Numer är det möjligt att göra karriär som bidragstagare vilket har lett till att antalet icke produktiva individer har ökat enormt, både bidragsmottagare och de som distribuerar gratislivet.
   Missförstå mig inte, alla kan drabbas av elände och ingen ska vara utan mat och tak över huvudet, men att serveras TV, smartphones och dyr inredning i en ny lägenhet för resten av livet på de arbetandes bekostnad är mer än magstarkt!

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Nu vet jag ju inte om du verkligen var lat. För min del så uppfattade jag mig såsom du, smart och lat, när jag var ung. Med åren lärde jag mig att jag inte var lat utan att jag egentligen alltid sökte den kortaste, enklaste vägen till målet. Att skippa onödiga omvägar helt enkelt. På mina jobb jag haft har jag alltid försökt att rationalisera jobbet. Ibland har det betytt att jag behövt byta jobb eftersom jobbet helt enkelt blivit för tråkigt. Så, tänk att du är smart och duktig på att organisera istället för smart och lat.

   Gillad av 1 person

 17. Jari Norvanto skriver:

  Slösa vars pengar aldrig räckte, började snatta och gav sig i lag med ligister och knarkare. Sen spöade de upp och muddrade Spara. En radikaliseringsprocess tillstötte hos Slösa som hamnat i utsattheten det innebär att känna utanförskap och sakna lokal (den hade på skoj bränts ned), och på den vägen är det.

  Gilla

 18. S skriver:

  Sverige är ett vanstyrt land. Under årtionden har socialdemokraterna metodiskt förändrat landet efter sina värderingar. Naturliga auktoriteter som familjen, lärare i skolan eller företagsledare har underminerats. Politiken har metodiskt låtits tränga in i det mesta.

  Område efter område har lagts under statens direkta kontroll – skola, sjukvård, pensioner. Resten av samhället har lagts under mjuk kontroll genom bidrag – föreningsliv, medier och kultur har stöpts i en och samma form.

  Som final i detta verk har storskalig bidragsmigration genomförts. Detta har medfört att de statliga systemen har överbelastats och blivit än sämre. Utanförskapsområden, som från början skapades av staten, har tillåtits bli normlösa genom slapp rättstillämpning.

  Det som är fel idag i Sverige är socialdemokratins verk. Utvecklingen sker med socialdemokraternas goda minne, och det passiva stödet från borgerligheten.

  Gillad av 3 personer

 19. Asta skriver:

  Motpol.nu Västerlandet i allmänhet och Sverige i synnerhet präglas numera av misslyckanden. Skolresultaten dalar, gränskontrollerna har havererat och vården fungerar bara om man har tur. Detsamma gäller snart sagt vilket område man än undersöker, från polis och tåg till snöröjning och integration fungerar det sämre. Det mesta är mer eller mindre misslyckat, och det blir värre med tiden.

  Sverige, det land där kulturnihilismen gått längst och där grupptänk och politisk korrekthet dominerar. Det är givande att läsa en chockad besökares intryck av det som för oss, på gott och ont, är en del av vardagen. Leonards genomgång av sådant som statsmedia påminner om att Sverige är det extrema undantaget i ett redan ganska extremt Europa. Han tar i ett avsnitt också upp Putins Ryssland, där vi påminns om att Putin och Ryssland på många sätt står kulturnihilismen emot.

  Gilla

 20. Sixten Johansson skriver:

  Förlåt, Patrik, men nu segelflög du in i önskemolnen. Farligt, för utan ögonkontakt med marken vet man inte längre vad som är upp och ner: ”Politikerna bör bli som stränga gammaldags schartauanska präster – -” ”Politiken bör uppmuntra goda värderingar.”

  Jag kan också formulera önskningar: ”Sjuklöverpolitikerna och hela den ledande PK-maffian, inte minst prästerna och biskoparna, bör rada upp sig på torgen, så att vi kan randa dem gula och blå. Sålunda bör vi lära dem goda värderingar, att tala sanning, ansvara för sina handlingar och börja leva upp till åtminstone en tiondel av det som tidigare normalt har krävts av en vuxen människa i Sverige.”

  Enligt min erfarenhet lär man sig goda värderingar i praktiken, i det levande livet, via arbetande och inspirerande människor, som står en nära och som man kan vilja efterlikna, inte av något predikande. Jag kan inte ens räkna upp tio personer i Sverige, vars predikande jag skulle bry mig om att lyssna på, ifall jag saknade goda värderingar.

  Hela den inbilska, odugliga babbelianklassen kan trycka sina tidigare och sina kommande predikningar upp i den mörkaste kanalen. Läs Erik van der Heegs text på ledarsidorna.se om Schumpeter, åtminstone de tre sista styckena. Och den som till äventyrs inte vill randa alla de ansvariga gula och blå kan på katerinamagasin.se läsa ”När samhället går sönder är det barnen som får ta smällen”.

  Gillad av 4 personer

 21. olle holmqvist skriver:

  Whisky Bravo svarar inte
  ”utan ögonkontakt med marken vet man inte längre vad som är upp och ner…”
  ”Ett av starkaste TV-program jag sett hette Whisky Bravo svarar inte Säkert 30 år sedan.Som jag minns: En ensam flygare i en liten Cessna över Själland. Han – WB – kontaktar tornet o berättar:
  – Jag vet inte var flygplatsen är, var jag ska landa !
  Tornet: Hur mycket soppa har du kvar ? får svar
  T: Ok då har vi 1 timme på oss.
  T:: nu ska du göra exakt som jag säger, inga egna initiativ

  T: Jag ser dig inte på skärmen, vad har hänt
  WB: Jo jag såg mot horisonten att jag låg alldeles snett, jag rätade upp.
  T: du kör snett på Sverige..
  T: Vad kom vi överens om ?
  WB: Att jag skulle göra som du sa
  T: OK du får – en – chans till, vi kan tå ner dig om gör precis som jag säger, gör du nya egna bedömningar får du klara dig själv
  WB: OK

  Så tog han sig ner med minsta möjliga soppa. Reportern frågade:
  R: När ska flyga nästa gång ?
  WB: aldrig..

  En god vän, nu pensionerad yrkespilot berättade regeln: Lita alltid på instrumenten !
  .
  Liten sedelärande historia.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   I unga år segelflög jag ett par somrar och vi blev naturligtvis varnade för att flyga in i moln, eftersom de nödvändiga instrumenten saknades. Men ensam vid ett tillfälle kunde jag inte låta bli att testa bara lite, lite, liksom i underkanten av ett stort cumulusmoln med härligt lyft. Det liknade virvlande dimma, som snabbt tätnade. Inom 30 sekunder var dimman tät i alla tre dimensionerna och med lätt yrsel och isande klarhet konstaterade jag att det faktiskt var omöjligt att med hjälp av mina egna sinnen veta vad som var upp och ner – och vad som därför skulle hända tämligen snabbt. Jag drog upp klaffarna för maximalt luftmotstånd och till min lättnad sjönk planet snabbt ner under molnet igen. Jag berättade inget för kursledaren, men respekten både för elementen och för människans förmåga att utveckla instrument för att rida på dem (utan övermod!) satte sig hälsosamt djupt i kroppen.

   Gillad av 1 person

 22. JANET HOCKLEY LOAN COMPANY skriver:

  Behöver du lån för affärer, projekt, personlig effekt? Kan jag presentera dig för JANET HOCKLEY LOAN COMPANY. Vi är ett företag beläget i Storbritannien, och vi går in i rent lån och skuldfinansiering av projekt (er), dvs olja och gas, fastigheter, förnybar energi, hälso- och sjukvård, transport, byggnation, hotell och etc. Vi kan finansiera upp till belopp på $ 900,000,000.00 (Nio hundra miljoner USD) i någon region i världen så länge som våra 3% ROI kan garanteras på projekten. För närvarande utökar vi vårt företag internationellt vilket är mer anledning till detta offentliggörande. För enkel och snabb ansökan vänligen skicka en kort epost till: janethockleyloanltd1@hotmail.com

  Informationscenter

  JANET HOCKLEY LOAN COMPANY

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.