8-26-13_11971

Patrik Engellau

New York Times berättar om hur bara 158 superrika amerikanska familjer stått för nästan hälften av de kampanjbidrag som hittills samlats ihop inför nästa års presidentval. De har gemensamt stoppat in 176 miljoner dollar i kampanjen, vilket blir ungefär 10 miljoner kronor i snitt per bidragsgivare. En del har förstås gett mer. Kenneth C. Griffin, en hedgefondsmiljardär från Chicago som tjänar 600 miljoner kronor i månaden efter skatt har hostat upp 30 miljoner kronor till republikanska kandidater, en dagslön för honom.

IMG_0121

Ilan Sadé

Sedan EU:s sydgräns rämnade i somras och folkvandringen norrut satte igång på allvar i början av september, har Sveriges statsapparat och landets kommuner försatt sig själva i undantagstillstånd. De folkvalda må ha stiftat lagar, antagit förordningar och fastställt taxor, men dessa bestämmelser har som genom ett trollslag upphävts av den samlade beslutsfattarkåren.

logo­DGSJag har under mitt yrkesliv suttit med i domstolar och domstolsliknande inrättningar, som haft till uppgift att utkräva ansvar av individer vars beteende inte kan accepteras. Det började i mitten av 1970-talet när jag satt ting. En sak som upprörde mig då var att ansvar utkrävdes också av personer som agerat efter bästa förmåga, men som på ett eller annat sätt misslyckats. Det kunde till exempel gälla ansvar för ”vårdslöshet i trafik”. Någon hade hamnat i en trafiksituation som denne någon inte behärskade. En olycka inträffade och den ”ansvarige”, dömdes därefter regelmässigt till ansvar för ”vårdslöshet i trafik”, just för att den ”ansvarige” inte behärskat situationen.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Häromdagen deltog jag i ett möte om ”Flyktingsituation i världen och Sverige” som anordnats av Svenska Läkaresällskapet. Vi var kanske tvåhundra personer som hörsammat inbjudan, publiken såg ut ungefär som på en Dramatenföreställning i Stockholm, bildad medelklass, mest kvinnor, mest läkare och annan sjukvårdspersonal visade det sig så småningom.

Jag insåg strax att jag hamnat bland det välfärdsindustriella komplexets fotfolk. Där fanns en brinnande vilja att hjälpa, en övertygad beslutsamhet, en känsla att en ny och god värld höll på att öppna sig om vi bara tog oss samman i solidaritet och människokärlek.

logo­DGSDen oro, vanmakt och vrede som i dag finns i samhället blir destruktiv om den inte kan kanaliseras i handling. Misstron mot massmedia och politiker är kompakt, men det tröga valsystemet ger få förändringsmöjligheter. Inom dissidentrörelsen och i breda folklager finns en stor enighet om att kursen måste läggas om helt, för att inte hela Sverige ska haverera. Vi måste omvandla våra känslor, kunskaper och arbetsinsatser till en politisk kraft, som kan påverka media, politikerna och det parlamentariska systemet. Eftersom SD har ställts utanför systemet behövs ett starkt kompletterande alternativ, som snabbt kan tränga in i folkets medvetande.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Regeringen och alliansen har nyligen kommit överens om en ny flyktingpolitik som kommer att bli verkningslös (se exempelvis denna bedömning av en väl insatt person).

Själv hade jag min uppfattning klar redan innan jag läste vad Per Gudmundson och andra experter hade att säga i frågan. Politikerna känner, tror jag, ännu inte tillräckligt mycket tryck för att vara redo att ta sitt ansvar. Redan innan jag hörde deras förslag hade jag skrivit av det som resultatlöst. Jag har alltså fördomar.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ibland – när jag håller föredrag eller läser kommenterar på den här sajten – möts jag av frågor om det inte vore dags att inte bara vara så nattsvart pessimistisk om framtiden, utan också att peka på utvägar och konstruktiva lösningar, för sådana måste väl finnas?

Såklart finns de. Det är inte inskrivet i tillvarons DNA att vårt samhälle ska gå under just nu.

mohamed omar

Mohamed Omar

Med ”orientalism” menade litteraturhistorikern Edward Said föreställningar om ett Orienten som egentligen inte finns: europeiska orientalisters bild av Orienten snarare än Orienten. Dock har det funnits orientalister som inte bara hittat på saker, utan i minst lika hög grad eller högre, samlat viktiga kunskaper om det verkliga Orienten.

logo­DGSDagens flyktingmottagande riskerar att tränga ut högutbildad arbetskraft och minska attraktionskraften hos Sverige som land. Det här kan få allvarliga dominoeffekter och vi riskerar på sikt att utarma företagandet som håller välfärdssamhället vid liv.

Från Bromma i Stockholm driver jag ett e-handelsföretag och säljer produkter till konsumenter i främst västra Europa. För att anpassa mitt erbjudande till lokala krav anställer jag personer i Sverige som kommer från de länder jag säljer till. Deras språkkunskap behövs för att sälja till deras hemländer. Flera av mina anställda studerar vid universitet i Stockholm och jobbar extra hos mig under tiden. När examen är avklarad har de inte bara en bra högskoleutbildning i bagaget utan också erfarenhet av svensk arbetsmarknad och en fot i det svenska samhället.

logo­DGSNyårsafton 406 tog sig tusentals vandaler, suebis och andra germaner över Rhenfloden in på romerskt territorium i förhoppning om ett bättre liv. De skulle snabbt följas av andra germanstammar. Få som såg dessa människor ta sig över Rhen insåg att detta var början till Roms undergång.

Litet över 70 år senare kollapsade den västra halvan av det romerska riket under trycket från invaderande barbarer. Europa kastades in i århundraden av politiskt kaos, vidskepelse, religiöst förtryck och intellektuellt mörker. Den katolska kyrkan, övertygad om att den representerade den enda sanna tron, förföljde och sände till kättarbålet envar som vågade ifrågasätta dess dogmer.

Idag är åter stora skaror på väg mot Europas rika länder. Media, helt fokuserad på enskilda individers, i många fall tragiska, öden, saknar både vilja och förmåga till en övergripande analys av vad som är på gång. Politiker av alla kulörer är paralyserade, väl medvetna om att vad de än gör så möter de protester från medborgare, media eller migranter. Få ägnar en tanke åt de långsiktiga följderna av denna massinvandring.

logo­DGSFör 65 år sedan inleddes en intensiv kulturdebatt mellan traditionella kristna och ateister. De senare anfördes av professor Ingemar Hedenius, författare till boken Tro och vetande (1949). Den stormen har numera mojnat.

Visst finns det fortfarande troende på båda sidor, men den förhärskande inställningen till religionsfrågor i vårt land är snarare likgiltighet. Andelen svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan har minskat till 67 procent. Av nyfödda döps 50 procent, och eftersom medlemskap i kyrkan ges genom dopet kan man förutse att andelen medlemmar fortsätter att minska. Av 15-åringarna väljer 30 procent att konfirmera sig och enligt attitydenkäter anser 35 procent av svenskarna att de är kristna. Mindre än 1 procent deltar regelbundet i Svenska kyrkans gudstjänster.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

”Varje dag anläggs bränder i svenska skolor”, säger Skolinspektionen. ”I Sverige har antalet skolbränder successivt ökat under den senaste tioårsperioden”. Det blir väl sammantaget några tusen skolbränder under det senaste halvdussinet år. ”Sverige är ett av de värst drabbade länderna i världen vad gäller anlagda skolbränder”, förklarar Forskning & Framsteg. ”I Grekland antänds fem skolor per år”.

Jag kan inte komma på att någon höjt rösten över detta. ”Det finns en förvånande tolerans för just skolbränder”, hävdar en expert som intervjuats av Forskning & Framsteg. Andra intervjuade experter nästan ursäktar företeelsen: ”Det brinner i skolor i utsatta områden, där många lever i utanförskap, är arbetslösa och trångbodda. Även den stora omsättningen på människor och den snabba inflyttningen i dessa områden leder till liten social kontroll, vilket är en riskfaktor… Att anlägga bränder och ibland också försöka sätta eld på skolor blev i detta läge en konfliktpraktik”.

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Om de bränder på asylboenden som ägt rum de senaste veckorna är anlagda – de flesta i tomma lokaler dit ingen ännu flyttat in – så är det kanske inte en särskilt kvalificerad gissning att dåden skulle kunna vara utförda av människor som känner en stark frustration för att de inte vill ha en – de facto – såväl okontrollerad som ödesdigert stor asyl- och illegal invandring till Sverige. Det här kan vara vad de ser som sitt enda sätt att visa vad de tycker när inga andra kanaler finns och när åsiktskorridorer och etiketterande stämplar förbjuder dem att uttrycka sig i ord.

logo­DGSDen 31 maj 2007 hölls en skolavslutning för barnen i Islamic Associations lekskola i Gaza. Barnen hade precis som på svenska skolavslutningar förberett en teaterföreställning. Men det fanns skillnader: Här bar pojkarna svarta huvor, militärbyxor och vapen som de koreografiskt marscherade omkring med. När teaterspelet pågått en stund fattade en av pojkarna en mikrofon och ropade till sina kamrater:

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Uppslaget med sidorna sex och sju i Svenska Dagbladet den 12 oktober erbjuder ett intressant perspektiv. Båda är annonser, men den ena är förklädd till debattinlägg.

Annonsannonsen på sidan sju är redigerad lite som en normal nyhetssida men en van läsare ser fina skillnader och dessutom står det ”Annons” högst upp på sidan. Det handlar om en sömndrog som är jättebra för att den är ”100 % naturlig”. En avbildad kund som tidigare haft sömnproblem på grund av skilsmässa intygar att drogen hjälper: ”Nu sover jag gott… varje natt!”

logo­DGSNu behöver jag (och jag har den senaste tiden förstått att jag inte är ensam) hjälp med lite politiska klargöranden från er som säkert bättre begriper sådant här. Innan jag går in på det jag inte förstår, vill jag som bakgrund förtydliga det som alla mina vänner redan vet, nämligen att jag sedan en lång tid tillbaka är helt partipolitiskt obunden (men lika politiskt intresserad, dock). Under livet har jag varit medlem i såväl Vänsterpartiets ungdomsförbund som i Moderaternas dito, ja, till och med i Grön ungdom. Jag har röstat på Centern någon gång, och jag har varit politiskt aktiv i både Moderaterna och framför allt i Kristdemokraterna, som kanske fått min röst flest gånger. Jag har flera vänner i alla lägren (jodå, faktiskt en del Sverigedemokrater också…), men de har ändå inte kunnat hjälpa mig att få grepp om de saker som detta inlägg skall handla om.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den här sajten – detgodasamhallet.com – har en halv miljon läsningar i månaden efter ett halvårs drift. Det betyder inte en halv miljon läsare, för läsarna kan ju ha läst flera texter under månaden. Men det är många. Och det är intelligenta människor som läser, det märker man av kommentarerna, som nästan utan undantag är välformulerade och artiga. Och alltmer förtvivlade och ilskna.

mohamed omar

Mohamed Omar

I debatten om islamofobi finns det en typ av islamofobi som i stort sett aldrig nämns: muslimernas islamofobi. Detta trots att denna typ av islamofobi ligger bakom både diskriminering och förföljelse och av muslimer bara på grund av deras islamiska tro. Fredagen den 16 oktober attackerades ett shiitiskt bönehus i Saudiarabien av en sunnitisk extremist. Han sköt ihjäl fem människor.

Shiiterna dödades på grund av sin shiitiska, islamiska tro. Ingenting annat. En islamofobisk attack alltså. Vill man vara precis kan man kalla just denna typ av islamofobi ”shiafobi”. För västerlänningar kan det tyckas märkligt att shiiter dödas för att deras tro avviker på vissa punkter. Men för de sunnitiska extremisterna är det inga små punkter. De tar detta ytterst allvarligt.

logo­DGSJag tycker om historia. Historien är livets läromästare. Jag har också samlat på människors historier. Människor som någon gång har flytt har berättat dem för mig. Eller så har jag har hört dem berättas för någon annan. En handlar om en polsk-judisk man jag kände en gång i tiden. Han kom utmärglad och utblottad till Sverige efter att ha plågats av nazisterna i Auschwitz. En annan historia handlar om den estnisk-svenska flickan som kom till Sverige 1944 efter flykten från den anstormande Röda Armén. Familjen hade lämnat allt till ryssarnas plundring. Den tredje handlar om den tyska kvinnan som flydde till Sverige från Dresden, sedan hennes hemstad hade jämnats med marken av bomber 1945. De kom till freden i Sverige, utan några ägodelar, de fick bo i baracker och de fick avlagda kläder, som svenska frivilliga hade skänkt.

helena

Helena Edlund

Tänk dig att du satsar alla dina besparingar för att bjuda din familj på en riktig drömresa, kosta vad det kosta vill. Ni har sparat, snålat, lånat från släktingar. Tillsammans har ni suttit uppe på kvällarna och kollat hotell, klimattabeller, stränder, poolområden… Så bokade ni. Femstjärnigt. All inclusive, med barnklubb, äventyrspooler och havsutsikt. Resan är ansträngande och lång, men det kommer att vara värt det!

Så kommer ni fram – och det visar sig att hotellet inte är färdigbyggt, poolområdet är stängt, balkongen ligger tio meter från motorvägen, restaurangens mat gör er magsjuka och AC:n är ur funktion. Barnen gråter. När du försöker kontakta researrangören visar det sig att de har gått i konkurs.

Hur skulle du känna dig? Besviken? Lurad? Förbannad?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Min portugisiskalärarinna Márcia, som bor i Rio de Janeiro, har en del synpunkter på Sverige. Hon har visserligen aldrig varit här, men hon är allmänbildad, politiskt intresserad och har dessutom en nära kompis som bott i Malmö i flera år.

Márcia är gammal vänstermänniska som numera blivit en fin dam. Sverige var länge ett föredöme för henne som för alla progressiva människor i Latinamerika. Fast hon tycker att svenskarna är lite underliga.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sverige är ett land som sätter yttrandefriheten högt. Artikel 19 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som lyder så här:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser

implementeras i vår regeringsforms andra kapitel genom följande stadgande:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor…

Innebär då detta att det råder yttrandefrihet i Sverige? Nej det gör det inte, det är en sak jag blivit allt klarare över sedan jag började arbeta med detgodasamhallet.com.

mohamed omar

Mohamed Omar

Fyra kulturskribenter från den antirasistiska sajten “Rummet” har gett ut en bok. Den är ämnad att vara satirisk. I gruppens idé om satir ingår att visa ett montage där SvD:s ledarskribent Ivar Arpis huvud sitter ovanpå en kropp i naziuniform. Mest uppmärksamhet har dock påhoppet på författaren Qaisar Mahmood fått.

De fyra kulturskribenterna, Camila Astorga Díaz, Mireya Echeverría Quezada, Valerie Kyeyune Backström och Judith Kiros, anklagas för att själva sprida rasism. I boken förekommer nämligen ett slags test under rubriken ”Varför är det så skönt att knulla med vita partners”. De som får 5-6 poäng häcklas genom att jämföras med Qaisar Mahmood.

logo­DGSSatir är svårt. Det fick jag erfara efter mitt senaste inlägg här på Det Goda Samhället, där jag lånade titel, form och formuleringar från litteraturhistoriens mest kända satiriska artikel, Jonathan Swifts ”Ett anspråkslöst förslag” från 1729, för att göra mig lustig över det pågående haveriet på asylområdet.

För tydlighetens skull illustrerades texten med bilder av såväl Swift som försättsbladet av artikelns originalutgåva, och avslutades med en länk till Bengt Anderbergs översättning, från vilken jag använde en del formuleringar i inläggets inledning och avslutning. Ändå lyckades vissa tolka texten som ett allvarligt menat förslag att placera flyktingar i Auschwitz-liknande arbetsläger.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Bert Karlsson är en kapitalist som kan tänka längre än näsan räcker. Genom sitt bolag Jokarjo, som sysslar med asylboende, är han en del av det välfärdsindustriella komplexet, alltså den organisationsapparat som livnär sig på att folk definieras som svaga och därför i behov av  skattefinansierat stöd. Nyligen skrev Karlsson en debattartikel i Jönköpingsposten där han menar att komplexet tjänar så mycket pengar att det inte är hållbart i längden.

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Med viss smärta har jag kommit till insikt om att dagens politiker och media inte ser på demokratin med samma respekt som vi i den äldre generationen gör. När statsministern nu inbjuder alla partier till samtal om flyktingkrisen går ingen inbjudan till Sverigedemokraterna. Detta trots att SD enligt alla opinionsundersökningar dels anses ha den bästa politiken inom området och dels nu är största parti.

logo­DGSAntalet hatbrott mot judar i världen ökar – i USA, i Frankrike, i Tyskland, i Sverige, i Storbritannien. I Europa och USA är det faktiskt långt fler judar som blir utsatta för hatbrott än muslimer. Detta trots att den judiska gruppen är mycket mindre. I Frankrike är löper till exempel en jude ungefär hundra gånger större risk att utsättas för hatbrott än en muslim. Det hör vi lite om i Sverige, undantaget som bekräftar regeln var Uppdrags gransknings reportage om det växande judehatet i Malmö, som sändes i januari i år.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den fråga som sysselsätter Sverige nu är hur invandringsexplosionen kommer att slå mot den offentliga sektorns finanser. Myndigheterna har mig veterligen inte gjort några trovärdiga beräkningar, vilket jag misstänker åtminstone delvis beror på att de inte vill komma med obehagliga besked. Johan Westerholm på ledarsidorna.se menar att den statsbudget som ännu ej är beslutad redan är överspelad på grund av den kraftiga kostnadsökning som invandringsexplosionen medför.