GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: INTEGRATIONENS MÖJLIGHETER OCH FÖRBANNELSER FÖR INDIVID, STAT, KLAN OCH SEDVANERÄTT

Här möter du två personlighetstyper i form av Eva och Adam. De är medborgare i Sverige och med i det fullskaliga politiska experimentet att införa mångkultur genom massinvandring. Ska kulturer smältas ihop och ut ska komma en ny och förädlad eller ska flera kulturer existera parallellt sida vid sida med egna lagar, familjepolitik, etc? Ingen vet. Den frågan är inte utredd.

Smälts kulturer ihop kan en kultur gå under. Det finns teori och erfarenhet, som vet vilken, nämligen den som i sitt rättssystem har de svagaste sanktionerna. Den, som har de mest korrupta rättstjänarna, de sämst integrerade individerna och den mest konflikträdda och konformistiskt lagda befolkningen. Adam är en representant för dessa individer. Han vill jobba idag som han jobbade igår och rösta som han alltid gjort. Han har en personlighet integrerad i det bestående. Han förnekar förändring då framtiden skrämmer.

Eva är Adams motsats. Hon är nyfiken, kreativ och fantasifull. Hon är den fria individen, entreprenören för vilken den medvetna och styrda förändringen är tryggheten. Hon ser det förnuftiga i FN:s flyktingkonvention som bygger på assimilation för det förmodade lilla flödet av asylsökande jämfört värdlandets befolkning. Assimilation innebär att de asylsökande som godkända flyktingarna ska gå upp helt i värdlandets kultur utan sammansmältningsprocess. Inflöden utan flyktingskäl är invandring och större flöden massinvandring. I det senare fallet blir det undantagslöst sammansmältningsprocesser, det vill säga vad konflikträdda politiker kallar integration, inkludering etc. Att detta inte kritiseras stör Eva.

Adam och Eva jobbar i Välgörenhetsorganisationen. En dag säger Eva att det vore mer kostnadseffektivt att hjälpa invandrarna på plats i något land nära Syrien. Adam håller med. Det blir diskussion vid kaffebordet och fler lyssnar. Ledningen klargör på ett möte att dessa synpunkter är islamofobi. Enligt ett Regleringsbrev från Regeringen kan inte organisationer som har medlemmar som hyser islamofobiska uppfattningar få statsbidrag. Eva vidhåller sin synpunkt och Adam tiger. Båda avskedas.

Adam, som har en ointegrerad personlighet, tar sitt liv. Han tror, snart intill visshet, att han har denna fobi, att han är sinnessjuk. Den psykiatriska termen står ju i Regleringsbrevet. Det finns ingen meningsfull framtid. Eva är den helt integrerade outsidern, en fri individ och har ett gott förstånd. Hon är en människa så nära en kopia av Jesus som man kan komma. Hon går vidare.
Eva har en fullständig balans mellan förnuft och känsla och genomskådar politisk härskarteknik i den åsiktsdiktatur, där hon har sitt medborgarskap. Hon är vertikalt integrerad mellan huvud och hjärta och genomskådar fulpolitik!

Bidragsberoende invandrare, som får uppehållstillstånd och rösträtt kommer att rösta vänster enligt den bedrivna identitetspolitikens fem regler:

1 Gör ingenting
2 Sätt dig på en stol
3 Vi tar hand om dig
4 Du får bidrag
5 Rösta på oss

En kollapsande Socialdemokrati sätter, som man gjorde i Malmö redan under tidigt 90-tal, partiintresset över landets väl. Det gäller för det rösträknande etablissemanget att dämpa kritik, hur saklig den än är och då tillämpas skolgårdsmobbing, att signalera, vi är OK, men du är inte OK! Adam tog signalerna att han inte var OK, de bet inte alls på Eva.

Eva hade också en orubbligt horisontell integration i sin personlighet. Hur många fulsignaler hon än fick och hur många som än sände dem var hon orubblig i övertygelse. Hennes förnuft, armerad med starkt självförtroende och självkännedom var ett psykiskt pansar. Hon var immun, även i sin ensamhet.

Eva förundrades över att vänsterns härskarteknik även bet på Alliansen fyra partier. De reagerade som Adam. De hukade under mobbingen. Sverigedemokraterna var inte OK. Dem kan man inte leka tillsammans med. Men vänstern lekte själv med dem då det gagnade dem. Såg inte Alliansens ledare det? Såg inte deras väljare det? Alliansens politiker var ointegrerade som Adam och agerade inför sina väljare som medberoende vänstermobbare. Sju partier pekade finger åt samma håll, inte OK.

Eva visste att det var statens uppgift att skydda individerna i ett demokratiskt samhälle. Det skedde inte för det land hon bodde i var ingen konstitutionell demokrati. Det fanns ingen författningsdomstol, maktdelning, starka checks and balances mm. Sådana skulle ha hindrat en mobbande Regering att använda psykiatriska termer i Regleringsbrev. Eva såg också hur de invandrade muslimska klanerna ständigt flyttade fram sina positioner i en stat, som med konflikträdd och ointegrerad personal backade ur sina uppgifter. Försvaret för individen enligt de mänskliga rättigheterna försvagades hela tiden.

Eva såg hur statens demokratiska bastioner så som rättsväsendet, skolan, barnomsorgen, socialtjänsten m fl inlät sig på lagtolkningar som inte var något annat än förhandlingar med inflyttade muslimska levnadsregler och klaners sedvanerätt. Hon visste att den starka invasiva kulturen islam i vissa delar av Afrika, så som Sydsudan, misslyckats med sitt missionerande. I det landet hade man inte knäckt de många stammarnas starka sedvanerätt danad sedan urminnes tider. Eva tänkte på Pela och Fadimes öden. Det som värdlandets kultur aldrig får kompromissa om en enda millimeter, rättssystemet och tryggheten, låg öppet för påverkan. Svaghet signalerades.

Eva kände ett aggressivt hat växa inom sig som hennes integrerade personlighet gjorde om till psykisk positiv energi. Men hon förstod att samma hatkapital av annan sort växte inom SD och dess medlemmar. Hon förstod vad som skulle hända när de fick makten, det skulle bli demokratisk storstädning. Oförstående trodde de sju partierna att de skulle kunna locka tillbaka sina vilsegångna tidigare medlemmar när tiden var mogen.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.

34 reaktioner på ”GÄSTSKRIBENT HANS JENSEVIK: INTEGRATIONENS MÖJLIGHETER OCH FÖRBANNELSER FÖR INDIVID, STAT, KLAN OCH SEDVANERÄTT

 1. Aurora skriver:

  Var är sense moralen; annat än ett konstaerande av faktum? S-profiler varnar nu för s.k. mörka krafter i kommande EU-val. Det är så de som inte fogar sig i åsiktsfållan kallas av vänstermakten. I Sverige finns varken styrkan eller viljan att styra om utvecklingen. Vi måste förlita oss på ett europeiskt samarbete. Hela Europa sitter i samma olyckliga båt men några länder börjar visa vägen. Välj rätt i EU-valet.

  Gillad av 11 personer

  • Axel skriver:

   S profilens varning för mörka krafter stämmer nog. Han syftar på V och Miljöpartiet. Som dom har hunsat S under den förra mandatperioden. S profilen är troligen en feg gammeldags gråsosse.

   Gilla

   • patriotzz skriver:

    S är väl knappast ett homogent parti?? Där finns ju en tydlig vänsterdel men kopplingar till den del av socialdemokratin som flirtade med Sovjetunionen.
    Margot har ju sin egen agenda inspirerad av Schori, med bidrag till islamistiska terrororganisationer, likt Schoris flirtande med kommunistiska terrororganisationer.
    Det är ju ingen slump att Schori sändes på en grande tour för att fördela mutor till hans gamla murknande vänner. En del av Margots vilja att resa ett monument över hennes politiska bana.Hemligstämplad förvisso, men resultatet var talande.

    Gilla

 2. Östrahult skriver:

  Jo det är samma visa hela tiden. Utvecklingen styrs av dem som vill se just det som händer nu och med hjälp av sina lojala hantlangare.

  En sådan hantlangare finns i dagens GP, en professor i sociologi eller något liknande. Han är jätteupptagen av alla viktiga statsfinansierade projekt han har. Han oroar sig jättemycket för att klyftorna i arbetslivet ökar och lyckas pladdra på ett helt uppslag om detta utan att andas något om invandringen.

  Mina reflektioner är följande:

  • Titlar som generaldirektör, professor, chefredaktör, ÖB, ärkebiskop m.m. är absolut inte någon kvalitetsstämpel längre.
  • Man undrar om de beteenden vi ser beror på dumhet eller beräkning, man undrar också hur folk har det med sina samveten.

  Gillad av 19 personer

  • Mats R skriver:

   Redan för trettio år sedan, då jag arbetade på ett stort museum i Stockholm, lärde jag mig att en doktorsexamen inte är någon garanti för att innehavaren är ens normalbegåvad.

   Gillad av 6 personer

   • patriotzz skriver:

    Ygeman kan knappast betecknas som en gammal sosse.
    Han har väl knappt lämnat Bommersvik och har
    näpperligen uträttat något annat än att sitta på stolar ock lovat saker.

    Gilla

 3. Dandersan skriver:

  Dina fem punkter ovan är säkert sanna-men det finns en sjätte.
  Kräv respekt från samhället.
  Får du inte det så är det din rätt att sätta samhället i respekt för din grupp.
  Detta sker genom att sabotera för alla andra i alla sammanhang, inte bara i skolan.

  Gillad av 3 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  En logisk och klar analys som jag helt instämmer i.Vad kan man vänta sig. Huvuddelen av landets urbefolkning består av söndagskolebarn och vikingaättlingarna har sedan länge försvunnit.

  Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Systemet har kommit till vägs ände. Det är dags att söka nya system där vi kan återta makten över våra egna liv.

   Vi är eniga i vår kritik av hur det fungerar idag. Det är dag att börja tänka konstruktivt utifrån idén att den representativa demokratins tidevarv är över.

   Den tekniska utvecklingen kommer att i mycket rask takt förändra arbetsmarknaden. Den utvecklingen ger oss samtidigt redskap för att ta makten över våra egna liv. Tänk blockchain; t.ex!

   Gillad av 2 personer

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Men nästan alla svenskar har ju i årtionden röstat för detta? Det har beslutats i god demokratisk ordning, i enlighet med rådande humanetiska principer, deklarationen och principen om mänskliga rättigheter, och med närmast totalt stöd av civilsamhället.

  Varför hördes inte era klagomål 1995? Varför hördes de inte 2000, eller 2005, eller 2010? Du, och andra som läser här, har ju konsekvent röstat för detta: vad är det ni klagar på? Ni fick faktiskt exakt det ni röstade på varje gång ni röstade m, Fp (L), C, Mp, Kd, S, V(pk) ända sedan 1991.

  Att säga att man röstade utan kunskap vore en bra början, men i likhet med lagen ursäktar okunskap inte den konsekvens man orsakat.

  Väl man erkänt sin egen skuld, öppet och offentligt i sin egen närmiljö erkänt att man hade fel, och öppet sagt att man föredrar ett svenskt Sverige som det var före invandringen – så kan man börja arbeta för förbättring.

  Det kostar. Du betalar priset med arbetslöshet, social utstötning, trakasserier, polisanmälningar, hot och våld (även mot anhöriga som inte säger upp kontakten) med mera. De flesta av dina vänner och bekanta sviker dig ögonblickligen – även om de kanske ‘egentligen håller med dig’ men då endast privat och i hemlighet.

  Priset för fortsatt medlöperi är att ditt land tas ifrån dig. Priset för motstånd är som ovan. Oavsett hur du väljer kommer du att tvingas betala ett eller bägge.

  Så välj, varje dag i din dagliga gärning. Så gjorde Jesus, och betalade priset. Så även Mohammed, och lät andra betala priset.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 16 personer

   • Linden skriver:

    Moderaterna ja, kanske de som har störst skuld med Reinfeldt och hans kronprins Kristersson i spetsen.
    Ulf har hukat i buskarna och hållit god min, i minaögon mer föraktligt än L C och Vs företrädare som kört med öppet visir.
    Dessutom har det uppdagats att huvuddelen av Marrakechavtalet ha författats på moderaternas kansli.2014. Med just nämnda landsförrädare i spetsen.
    Reinfeldt har fått sin belöning.
    Vi får se vad som väntar för UK.

    Gillad av 3 personer

 6. Olle Holmqvist skriver:

  Brukar följa Hufvudstadsbladet, det man läser gratis och inormeras om Finland. En sak klar finldsvenskar är finnar. Håller alltid på Finland i hockey.Skriver om finska tjejernas framfart i spåret. Inget om svenska.Till Finland kom en ung tjej från MellanÖstern tror jag, språkgeni,
  lärde sig svenska på två månader. Tyvarr har jag missat länk till den stympade artikeln. Men det var bara några dar sedan Hennes budskap: Finland visar att – Post-Nationalism är möjlig. Jag stelnade till – Post-Nationalism – har globalistrna redan formulrat sig enligt problemformuleringens företräde ?

  Wiki hade en lång artikel m mkt om Post-Nationalism, med många intressanta referenser.
  Den intellektuella eliten har sett bortom horisonten: Post-Nationalism. Och det är de som navigerar den Occidentala Skutan förbi det ena värdegrundet efter de andra…

  ” International human rights norms are reflected in a growing stress on the rights of individuals in terms of their ”personhood,” not just their citizenship”..

  Gillad av 2 personer

  • Mässkalle skriver:

   Rikard, Olle m.fl. Ni är goa. Kan tjejen, språkgeniet, vara utsänt precis som flyktingtåget? När hon formulerar Post-Nationalist är det inte hennes nyord utan en konsekvens av globalism.
   Hennes ledstjärna är antingen religionen eller kapitalet. Dessa två makter har olika mål, antingen en världsomspännande religion eller regering. De har båda mänskliga rättigheter i sitt program. Den ene underskriven i Cairo och den andre utvidgad senast i Marocko

   Gillad av 1 person

 7. Hovs_klipphällar skriver:

  Jensevik missar att hans hypotetiska personer är just hypotetiska. Verkligheten fungerar inte så. Han lyckas med konststycket att skuldbelägga alla som reagerar på PK-sektens vanvett — de måste vara Jesuslika idealpersoner för att duga.
  Annars kan de lika gärna ta sina liv.

  I verkligheten består befolkningen av ett konglomerat av människor som har en sak gemensam: De är sprungna ur en etniskt mycket homogen kultur där tilliten för makthavarna är ovanligt stor.
  De flesta människor tror uppriktigt att makthavarna vill deras bästa.

  När det börjar bli tydligt att det faktiskt inte alls är så, vägrar många att tro sina sinnens vittnesbörd. De väljer att fortsätta tro på makthavarnas välvilja, och väljer därför även att lyssna på makthavarnas politrukers lögnaktiga propaganda.
  Dessa politruker är uppfyllda av en ond samhällsfientlig ideologi, skickligt dold under bedyranden om ”allas lika värde” och liknande till synes harmlösa floskler.

  Politrukerna utnyttjar alla traditionella media för att dag ut och dag in trumfa in sin onda ideologi, förklädd som ”godhet”. Att denna ”godhet” INTE gäller oss etniska svenskar erkänns såklart INTE!

  Den naturliga reaktionen när människor inser att de blivit lurade är ILSKA. En ilska som kan konsolideras i HAT. Att människor som blivit på det mest infama sätt lurade av personer de trott sig kunna lita på, är alltså helt naturligt och förväntat.

  De flesta av oss är inga hypotetiska Jesusar, som skulle förlåta våra fiender att de förstört vårt land. Historien visar vad som snarare kan väntas hända i så fall.

  Gillad av 12 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   …Att människor som blivit på det mest infama sätt lurade av personer de trott sig kunna lita på, blir hatiska är alltså helt naturligt och förväntat.

   Gillad av 7 personer

 8. Björn skriver:

  Att diskutera ”integration” av invandrare i Sverige, känns en aning ”pseudo”, om man nån gång har vistats ute i verkligheten på gator och torg, runt om i landet! Sett vilka som totalt dominerar gatubilden, och sett vilka ”grupperingar” som ställer till ett dagligt helvete för skötsamma svenskar, polis, brandkår och ambulans m.fl! Det man däremot kan göra, är att konstatera att ”de som ville ha det så här” har vunnit…….

  Gillad av 7 personer

 9. Sand och sand och sand, plötsligt en plirande mand, bjuds in i tält med öppen famn, familj, fru och barn ibland, med får och get i både sängehalm och soppevand, dansker mand somnar trött och varm skriver:

  De vill ha det så här, med den insikten så slutar man söka lösningar bland de skyldiga, kvar finns SD, och fröna AFS och MED, eller att starta eget parti eller väpnad revolution och terrorism eller att skita i allt och antingen bli prepper, supa, eller emigrera.

  Gillad av 8 personer

 10. Kristina skriver:

  Hela processen från ett demokratiskt västerländskt samhälle (Frankrike) till ett islamstyrt land har skildrats i Michel Houellebecqs roman ”Underkastelsen”. Läs den!

  Gilla

 11. Elisabeth skriver:

  https://ledarsidorna.se/2019/01/goteborgs-stad-pressar-banker-till-att-tanja-pa-lagen-om-penningtvatt/
  Hans Jensevik, synd att du inte tog med din kommentar till den länkade artikeln. Göteborgs stad har bjudit in storbankerna till diskussion om möjligheten att förse den nya adeln, dvs nyanlända med tillgång till kontanter ( förutom alla de svenska bidragen ), med bostäder. Man vill bla diskutera att eventuellt tänja på reglerna om penningtvätt när någon anländer med en kappsäck full med pengar och inte kan/vill svara på besvärande frågor. Jag går snart upp i limningen. Varför ska vi andra bry oss om att följa svensk lag egentligen ?

  Gillad av 3 personer

  • Sängehalm och soppevand skriver:

   Men som varande expert på bankregler så tror jag att man får lämna in sin banklicens tämligen omgående om Finansinspektionen får nys om det, alternativt om politiker kan tvinga igenom att FI går med på det så slutar alla västliga banker att göra affärer med oss.

   Gilla

 12. Lars skriver:

  De vill ha det så här! Och när Bildt och Westerberg öppnade gränserna och avskaffade Lucia beslutet så visste de vad det gjorde! Och Bonniers utsåg ledning för sina media och de visste vad de gjorde när de predikade invandringens lov. De vill ha det såhär!

  Med en stark borgerlighet och ett starkt näringsliv som inte ville ha det så här så hade det inte blivit så här.

  Sossehatet odlades hela tiden efter 1970 i borgerliga kretsar. Släpp hatet och se på verkligheten.

  Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Du förstår ju inte vad jag säger lilla flicka. Vad ska jag göra? Du har ju gått i skolan, så det hjälpte inte. Du har rest utomland, men det hjälpte inte, du har skådat mammons tempel, men det hjälpte inte. Vad ska jag göra flicka lilla?

    Gilla

 13. Sih skriver:

  Börjar vår politiska kartell bli oroliga? Den främmande makt de är oroar sig för skall ta över Kaknästornet är det svenska folket? Gula västarna är ett klassiskt bondeuppror som skett åtskilliga gånger i historien och anledningen har alltid varit den samma att en överklass/elit utnyttjat och sugit ut folket till den grad att de fått nog. Skillnaden är att idag är de flesta inte bönder utan arbetare och tjänstemän som inte får en rättvis del av produktionsresultatet. Det värsta som hänt är att deras politiska organisationer och partier som skall tillvarata deras intressen och talan har infiltrerats av nyliberala globalister som svikit och förrått denna grupp som de påstår sig representera. Förståeligt att dessa nu börjar bli oroliga framförallt eftersom de manipulerat den demokratiska processen och undanhållit de viktiga frågorna från att bli valfrågor utan hanterat dessa i lönndom inom en politisk kartell utan folkets insyn i maskopi med MSM. Detta gör att de inte kan hävda ansvarsfrihet med hänvisning till att de varit demokratiskt valda utan enda sättet att bibehålla ansvarsfrihet är att behålla makten.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.