Jämlikhetssträvandenas två faser

Patrik Engellau

Ett av de stora politiska samtalsämnena i vår tid är hur de traditionella socialistiska strävandena kunde övergå i PK-istiska ambitioner. Om man vill ta reda på hur världsledande tänkare försöker hantera denna fråga, som ligger på den statsvetenskapliga forskningsfronten i alla västländer, kan man gå till YouTube och söka på ”political correctness” och sedan surfa vidare därifrån.

När jag säger ”den statsvetenskapliga forskningsfronten” är det åtminstone delvis i avsikt att provocera ty de statsvetenskapliga institutionerna vid västvärldens universitet tycker inte att den eventuella kopplingen mellan traditionell vänster och modern PK-ism är något att fundera över – eller ”problematisera” som de gillar att formulera saken. Det beror på att de inte har tillräckligt med distans till sig själva för att kunna se att de är PK-ister. Därför ser de inte heller något problem som behöver förklaras.

De som emellertid befinner sig på forskningsfronten har upptäckt att vänster och PK-ism inte är samma sak. Den stora skillnaden är att den traditionella vänstern månade om arbetarklassen medan PK-ismen snarare värnar om olika påstått förtryckta identiteter såsom kvinnor, inuiter och transpersoner. De flesta av PK-ismens favoritklienter kallades av den traditionella vänstern lite föraktfullt för trasproletariat. Men det finns en hel serie olika tolkningar av relationen mellan vänstern och PK-ismen.

En del hävdar att vänstern helt enkelt muterat till PK-ism. En teori är att marxisterna tappade fotfästet när Sovjetunionen kraschade och därför jumpade till ett nytt ideologiskt isflak, nämligen PK-ismen. En variant på den teorin, som också framhåller kontinuiteten hos de två ideologierna, är att de judiska tyska marxisterna i Frankfurtskolan redan under andra världskriget flydde till USA och infiltrerade fina amerikanska universitet med sitt postmodernistiska tänkande som gradvis utvecklades till PK-ism. En framstående tänkare som Jordan B. Peterson har givit uttryck åt sådana tolkningar.

Själv tycker jag inte så mycket om föreställningen om kontinuitet. Jag tycker att den föreställningen leder tankarna fel. Den antyder att PK-ismen har nära släktskap med den traditionella vänstern vilket jag inte anser att den har. Om PK-ism vore ”vänster” så skulle det finnas en ”höger” som stod emot PK-ismen, men det kan jag inte se att det gör. Om vi studerar Sverige så ser vi att den traditionella högerns och borgerlighetens institutioner är lika politiskt korrekta som någonsin den traditionella vänsterns. Den traditionella svenska borgerligheten kollektivanslöt sig till PK-ismen under Fredrik Reinfeldts alliansregering (vilket blir pinsamt uppenbart när vi betraktar de ”borgerliga” partierna Liberalerna och Centerpartiet). Om vi som inte gillar PK-ismen inbillar oss att vår fiende är samma gamla vänster som tidigare så bedrar vi oss. PK-ismen är ett nytt djur.

I själva verket verket, påstår jag försöksvis, handlar det om olika typer av jämlikhetssträvanden. Både vänstern och PK-ismen vill ha jämlikhet vilket kan förvilla oss om vi inte ser att de avser helt olika slags jämlikhet.

Nu ska jag överdriva skillnaderna för pedagogikens skull. Jag vet att det jag kallar den traditionella vänsterns jämlikhetssträvanden finns även inom PK-ismen och vice versa. Världen är alltid rörig och ju mer man rotar i samhällsfrågor desto mindre förstår man. Så min ambition är att vara precis så lagom ytlig att jag kan komma med distinkta uppfattningar som sedan kanske inte är hundra procent korrekta utan kanske bara sjuttiofem procent. Men det är bra nog. (Idéverksamhet är som företagande. Företagare vet att man ibland för nöja sig med produkter som är bra nog eftersom man inte, som uppfinnare och konstruktörer har för sig, kan ägna hur mycket tid och resurser som helst till att utveckla något perfekt. Just i samhällsvetenskaperna finns det för övrigt ingen perfekt förståelse.)

För den traditionella vänstern handlade jämlikhet om lika möjligheter. De tidiga socialdemokraterna sysslade visserligen till en del med ekonomisk utjämning, men det var inte den tidiga välfärdsstatens huvudfokus. Vänstern ägnade i stället sin kraft åt att ge alla människor, oavsett ursprung och förutsättningar, samma livschanser. Typexemplet är att allt slags utbildning skulle vara gratis så att ingen av ekonomiska skäl skulle förmenas rätten att delta i livets tävlan på lika villkor. Syftet var att skapa vad som på engelska kallas ”a level playing field”, alltså att inga spelare skulle behöva kämpa i uppförsbacke. Inom ramen för ett sådant tankesystem betydde rättvisa lika chanser för alla.

Vad är det med det, då? undrar du kanske. Det har du väl hört till leda tidigare. Visst, det är skåpmat. Men det som inte är skåpmat – och som vi inte pratar om trots att det är uppenbart – är att en samhällsordning med lika chanser för alla faktiskt varit för handen i Sverige sedan årtionden. Alla har samma möjligheter.

När bygget är klart står byggnadsarbetarna och undrar vad de ska ta sig för. De har organisation, de har kunskap, de har utrustning, bara inget bygge att engagera sig med. Så var det för hela den politiska apparat omfattande politikerna själva och det organisationssystem med Skolverk, Försäkringskassa, Landsting och så vidare som konstruerat det maskineri som producerade lika möjligheter för alla. Vad skulle de ta sig till när jobbet var gjort?

Detta var PK-ismens grogrund. Den växte inte, som den traditionella vänster, nedifrån ur arbetarklassen. Den växte i stället uppifrån, ur den politiska sfären och ur den offentliga sektorns ledande skikt. Det nya PK-projektet byggde på en enda enkel med kraftfull observation, nämligen att det faktum att alla har samma möjligheter inte betyder att alla tar chanserna. Folk är nämligen – lyssna noga nu! – olika.

Att folk är olika är givet av naturen. Att alla har lika möjligheter betyder inte att utfallet blir lika. Lika chanser leder inte till lika slutresultat. Men detta faktum kunde PK-ideologerna inte acceptera eftersom det nya mål de uppsatte för sig själva var att skapa lika utfall för alla. Den som sätter sig ett mål som är omöjligt att uppnå har jobb för evigt och kan göra av med hur mycket resurser som helst. Detta är PK-ismens djupaste innebörd och skälet till att makten omhuldar den.

PK-ismen kan inte öppet, ens för sig själv, erkänna att den åtagit sig ett omöjligt projekt vars förverkligande skulle förutsätta att människans natur ändrades och att alla skulle bli stöpta i samma form. Den förkunnar därför att de olikheter som föreligger inte beror på att människor är olika utan på kvarvarande diskriminering och återstående orättvisor. Spelplanen är fortfarande inte jämn, säger de. Därför försöker de leta upp och särskilt identifiera olika sociala grupper som inte tagit de jämlika chanser som den traditionella välfärdsstaten erbjuder, som till exempel att gå i gratis utbildning, att fritt söka arbete, att på egen hand ta ansvar för sitt liv, utan i stället valt att göra något annat.

Den tidiga välfärdsstaten ägnade sig åt generell politik och generella åtgärder, lika för alla. Det skapade lika chanser, men inte lika utfall. Om man nu vill ha lika utfall funkar det inte med generell politik. Därför uppstår olika politik för olika grupper, identitetspolitik.

PK-ismens människosyn, till skillnad från den traditionella vänsterns, är att folk inte har något eget ansvar utan att alla tillkortakommanden i deras tillvaro beror på omständigheter bortom deras kontroll som, identitetsgrupp för identitetsgrupp, ska läggas till rätta av politikerväldet och välfärdsstaten.

71 reaktioner på ”Jämlikhetssträvandenas två faser

 1. Bo Svensson skriver:

  Ju mer man gräver i det, desto värre luktar det. – Det finns otaliga sätt att vara galen på men bara ett förnuft.

  Problemet med en massa skattefinansierade maktlystnas sysselsättningsproblem och vad det kan ställa till med, har sin definitiva bot i att vi själva som individuella skattebetalare tar ansvar för våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Diverse anledningar att satsa på en sådan reform:

  Den skattefiansierade verksamheten kan släppas ut i den friska ekonomin, där intäktsflödet beror på vår bedömning av kvaliten och angelägenhetsgraden i utbudet.

  Därigenom bortfaller behovet av myndig kontroll av den skattefinansierade sektorn vilket ger enorma besparingseffekter, dels genom bortfall av kontrollanternas försörjning, dels genom att de kontrollerades tid kan ägnas åt produktiv verksamhet istället för åt att underlätta kontroll.

  Och där befolkningen är multietnisk eller grupperar sig enligt andra kriterier, man kan tillåtas gynna dem man känner samhörighet med vilket skulle ge väldigt starkare acceptans för beskattning: Skatt kan i en framtid mera upplevas som en ”klubbavgift” man betalar till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

  Och de folkvalda kan fokusera på rättsordningens fortskridande perfektion istället på att utöva makt.

  Problemet upplöses med att suget efter makten över skattemedlens godtyckliga spenderande lockat fel sorts människor till politiken.

  Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Din förklaring till att socialismen sedan den etablerat sig i staten är en annan ideologi än den var innan den etablerade sig i staten bygger på premissen att socialismen aldrig var avsedd att etablera sig i staten. Det må vara en tro som en övertygad nyttig idiot inbillade sig på den tiden, men alla vi som kritiserade socialismen avfärdade det påståendet som löjeväckande trams redan då. Edmund Burke kritiserade revolutionen i Frankrike redan 1790 och förutsåg i offentligt tryck hur den utveckling du förnekar skulle leda till terrorvälde inom ett par år. Din logik är som mördaren som med emfas hävdar att han nog avfyrade pistolen, men att han inte var närvarande när skottet träffade. Det var en helt orelaterad händelse! Han stod ju flera meter bort!

  Du har ställt upp en halmgubbe som inte rättvist beskriver det fenomen du vill uttala dig om och sedan fortsatt att tala om halmgubben som om den hade varit fenomenet. Gör man halmgubben tillräckligt liten kan man försvara vilket fenomen som helst. Denna metod är mycket vanlig bland socialister för att avfärda alla de förskräckliga erfarenheter vi har gjort med socialismen. De säger att det inte var den riktiga socialismen, att den inte utfördes på rätt sätt, att den som skulle införa den korrumperades och avvek från idealet o.s.v., med andra ord att de personligen är den enda rätta socialisten, och därmed är vi åter vid mitt påstående ovan, att halmgubbetekniken kan användas för att försvara precis vad som helst, om bara halmgubben görs liten nog. Det är ett exempel på felslutsfamiljen dissocierade abstraktioner. Som redan Edmund Burke ondgjorde sig över.

  Gillad av 4 personer

  • olle reimers skriver:

   Monopolkapitalisterna har alltid insett att socialismen är ett perfekt redskap för att etablera sina intressen, bara de var sluga nog att maskera sig på rätt sätt.

   Under hela det barbariska nittonhundratalet (ettusenniohundratalet; förlåt Fredrik!) trodde man att kommunisterna var kapitalisternas fiende medan de i själva verket drog åt samma håll.

   Jag utgår dock från att när Patrik talar om ”vänstern” så menar han dem som av idealistiska skäl trodde på deras idéer. Den typen av anhängare finns idag också!

   Gillad av 1 person

   • fabricerad skriver:

    Applicerbart på hur kinesiska magnater ansluter sig till kommunistiska partiet. Medlemskapet gynnar affärerna på många olika vis. Volvos ägare är medlem i partiet.

    Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Den ideologiska skillnaden mellan socialismen och PK-ismen eller postmodernismen är att den har fusionerat med liberalismen, och liberalismen med socialismen. Det är de spelteoretiskt maktförstärkande delarna av respektive ideologi som har överlevt och förstärkts, så långt har du rätt, men det finns ingen tänkbar möjlighet att något annat skulle ha kunnat inträffa. Felet var inbyggt från första början.

  Irrationella förlopp leder per definition inte till sina påstådda mål.

  Gillad av 4 personer

 4. Tritonen skriver:

  Slutklämmen är helt riktig. Det är alltid någon annans fel att man hamnat i en utsatt situation, och då skall någon annan, samhället, genom sin sociala ingenjörskonst ställa allt till rätta. Varför? Jo, pga ALLA MÄNSKORS LIKA VÄRDE! Dessutom tror jag, att pk-ismen muterat med en kvardröjande kristen föreställningsvärd med liknelser om den förlorade sonen och med en gråtmild förståelse av samhällets olycksbarn. Ett kvinligt tänkesätt har också brett ut sig och är nu påtagligt närvarande i gamla manliga bastioner såsom kyrkan rättsväsendet och t.o.m militären. ”Dancing Queen” ÖB verkar ju vara helt med på pk-noterna.

  Gillad av 6 personer

 5. Aurora skriver:

  Håller inte med om att pk-ismen varken är höger eller vänster. Det är snarare så att den traditionella högern, den s.k. borgerligheten, blvit vänster också. Den enda höger idag är KD och SD. M, under Kristersson, tar visserligen avstånd från Reinfelt men är ännu veliga. KD, och ofta numera även SD, uttrycker sig också pk-korrelt. Men det är snarare av ’överlevnadsinstinkt’ (eftersom det är spelreglerna som råder idag för att överhuvudtaget få yttra sig). Ebba ska dock ha heder för sitt tydliga debattinlägg i Aftonbladet. Väntade pk-protester kom från Helle och Arnstad med brunsmetningsanspelningar.

  Gillad av 8 personer

 6. Lars Bernhoff skriver:

  Jag tycker att ambitionen att ha 75 %rätt är bra när Patrik försöker skildra de olika exempel som nämns. Här lyckas PE skildra uppkomsten av PK på ett bra sätt.. Att sossarna hade gjort tillräckligt på 80-talet och de sedan ihop med andra grupper letar nya uppgifter och bygger på med olika ambitioner. Då skapas verksamheter som vi idag kan klassas som identitetspolitik, dvs något som aldrig tar slut. Det blir ständigt letande efter olika minoriteter via tjänstemän som får anställning för att hitta lösningar på något mindre problem på ett dyrt sätt.
  Att PK-ismen är dyr för samhället är lätt att förstå när den kan försvåra/hindra diskussion om en sanning. Exemplet med senaste årens invandring är extremt då Sverige skapar okontrollerad invandring utan saklig diskussion. Vår invandringskostnad blev på kort tid dubbelt så dyr som FNs underfinansierade hjälp för flyktingar som sedan kan skapa kvotflyktingar vilket Sverige officiellt stöder.
  Att många politiker hävdade att även väldigt stor invandring är lönsam när 50% av invandrarna är arbetslösa efter ett stort antal år. Det är skamligt. Kontrollerad invandring kan vara av godo. Okontrollerad är ett svek mot de skattebetalande medborgarna. PK-ismen blockerade en ärlig dialog. Många borde rannsaka sig inom press och politik.
  Ärlig debatt är det sätt som förankrar åtgärder som sedan kan genomföras med medborgarnas stöd. Dåliga politiska beslut har ingen ångervecka och har istället skyhöga kostnader som resultat

  Gillad av 8 personer

 7. Östrahult skriver:

  Detta behöver ventileras, dock tror inte jag att allt som händer beror på ideologier, jag tror att pengar och makt betyder väl så mycket. Kanske t o m att ekonomiska intressen kamoufleras under ideologier.

  • Grunden för PK-ismen är omfördelning av pengar från dem som skapar pengar till dem som inte gör det
  • Lägg sedan på detta ett lager med en infernalisk byråkrati
  • När denna massa närmar sig 50 % av samhället så skapas en maktfaktor som gör allt för att hålla sig kvar, bl a genom att kontrollera opinionsbildning och yttrandefrihet
  • Denna maktfaktor får också en sådan tyngd att den måste accepteras av näringslivet

  Det är svårt att se någon kraft som utifrån en alternativ ideologi skulle kunna rucka på denna maktfaktor.

  Det enda som jag tror kan förändra situationen är att samhällsbygget brister så pass mycket att medborgarna gör uppror. Dit är det fortfarande långt i Sverige. Diktatorn i Rumänien föll på att han orsakade svält.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Ändå var han kungligt beundrad, 1980 fick han medalj av Serafimerorden! Och jag tror inte att detta inte innan hade varit i statssäck innan den påsen delades ut! Vid den tiden hade han ju fullständigt herravälde över sin befolkning och måste ha varit stort beundrad därför av sosseriet

   Gilla

 8. Göran Holmström skriver:

  Mycket bra att börja diskutera PK-ismens mekanismer ( Dubbel ism i första meningen) är det rätt att göra så? Hjälp någon språkpolis.
  Men åter till PK och dess konstiga världsbild, en tanke jag får är att det är dom svagas” Religion”, med den tanken menar jag att dom människor som är mest missnöjda med sin egna liv och val. Verkar mer ivriga att anamma PK värderingarna och verkar använda dom som en livlina för att fixa en mening och bot mot sina egna”misslyckade liv”. Där finns det nog ett släktskap med vänstertänket även ilskan mot alla som är” lyckade”
  Varför PK har fått så stort fäste i lilla landet lagom? Kan det bero på att världens jämlikaste land är inte så jämlikt? Menar har rest en del i många av Europas länder och inte funnit ett land där invånarna verkar vara så snarstuckna eller lättkränkta för bagateller och skitsaker. Visst skulle aldrig säga till en Bosnier att hans mamma var njutbar, om jag inte ville fullfölja slagsmålet som garanterat
  följde. Men på en lägre konfliktnivå, som att bara tycka olika, så uppfattar jag svensken som rigid och mycket fyrkantig i sin hållning, till andras åsikter.
  Och undertrycker man det så finns det ju förmodligen en god grogrund för att en hel del kanaliserar sitt missnöje exempelvis via PK hållningen.
  Det ska bli mycket intressant att se allas tankar om din krönika.
  Tackar för denna givande krönika.

  Gillad av 2 personer

 9. Yvonne Rosenthal skriver:

  Gissa på vilket ungdomsförbund ( är feministiskt) : ” Var och en som besitter kunskap om de normer och könsroller som präglar vårt samhälle har också ett ansvar för att förändra dessa”.

  Gillad av 1 person

 10. svenne skriver:

  ”Den stora skillnaden är att den traditionella vänstern månade om arbetarklassen medan PK-ismen snarare värnar om olika påstått förtryckta identiteter såsom kvinnor, inuiter och transpersoner”.

  Beteckningen ”arbetarklass” har numera förgrumligats till oigenkännerlighet. Förr kunde man med ganska stor distinktion placera människor som tillhörde – eller inte tillhörde – denna kategori. Nu anser sig yrkesdemonstranter, debattörer som t.ex Göran Greider och diverse andra figurer som man inte med bästa vilja i världen kan benämna ”arbetare”, tillhöra denna skara trots att det överhuvudtaget inte finns någon reell koppling mellan dessa grupper och begreppet ”arbete”. Även invandrare som inte har något arbete – eller är intresserade av något sådant – betraktas som arbetare på grund av påstått förtryck.

  Det paradoxala är att en del intellektuella tyckare betraktar sig som ”arbetare” medan de som får sin inkomst genom riktiga arbeten många gånger betraktar dessa intellektuella med skepsis. Ett exempel på detta är ju att stora delar av LO-kollektivet föredrar mera jordnära aktörer , som t.ex. SD, än den godhetsflummande ”elit” som gynnas av massmedia.

  Gillad av 4 personer

 11. De två som är en skriver:

  PK-ismen brukar föraktfullt avfärda biologiska förhållningssätt som biologism. Det ger klang av nazism. Som ju sysslade med rasteorier. Därmed kan PK-ister avfärda all biologi. Särskilt genetisk olikhet. De ser gener som ett förtryck. Som en ödesmättad determinism. Som om miljön var allt. För PK-ister existerar endast den sociala ingenjörskonsten.

  Jag vet inte hur många PK-ister som har fallskärmshoppning som hobby. Men hoppare brukar ha två fallskärmar på sig. Den vanliga, och så reservskärmen. Krånglat den ena, utlöser man den andra. Och det räddar liv.

  Nu råkar gener fungera på samma vis. En uppsättning gener från mor – och en från far.
  Krånglar den ena finns alltid den andra att ta till.
  Det är därför genetisk likhet blir så farlig. Och inavel direkt förödande. Exakt lika skärmar kan båda krångla på samma vis.

  All mer fanatisk jämlikhetssträvan utgår ifrån att genetisk olikhet är förkastlig. Särskilt mellan könen, och den som påverkar mentala funktioner. Dessa upplevs som ideologiskt hotande.

  Men generell biologin säger oss att arten och individen är beroende av genetisk olikhet och variation. För sin överlevnad. Både individer och arter behöver en uppsättning reservfallskärmar, för att undvika kritiska situationer. Exempelvis när pest, influensa eller nyligen muterade virus drar in.

  De PK-ansatta ser enbart determinism i gener. Gener står för dem i vägen för det perfekta lyckoriket.
  Det var också därför kommunismen såg ett hot i biologi. Den stod i vägen för den socialistiska människan. Man ville att hon skulle födas till kommunist. Därför omhuldade man Agronomen Trofim Lysenkos idéer om att förvärvade egenskaper, kunde gå i arv. Lysenkoismen blev därför statlig politik i gamla kommunistiska Ryssland. Samma hot som kommunisterna såg i vanlig biologi, ser även dagens Politiskt Korrekta. Det är därför de föraktfullt snäser ur sig uttryck som – Biologism. För i den ser de ett hot mot lika utfall. Och olika typer av jämlikhetssträvanden. PK-ister sammanfaller i högsta grad med äldre tiders Lysenkoister. PK-ister och Lysenkoister är samma andas barn. Och båda uppträder som vetenskapsförnekare.

  Gillad av 11 personer

 12. V for Vendetta skriver:

  Man kan få intrycket när man läser in krönika att PK-ism endast hanteras av den vänstra falangen på den politiska arenan, men så är ju näppeligen fallet. Liberaler och även de som vill att man betraktar dem som konservativa d v s Kristdemokrater och Moderater hänfaller ju till Pk-ism i närmast väckelselika former. Det är ganska svårt idag att sammankoppla godhetssyndromet med ett speciellt parti eller med en speciell politisk inriktning. Alla slåss om Pk-benet och alla vill ta ett stort bett ur det. Att en tala om PK-ism i termer av blockpolitik eller partipolitik är både förblindande och föråldrat. Det finns ett parti som sticker ut härvidlag och det är SD och den storm som rest mot dessa behöver väl knappast beskrivas? De hotar det som trots allt förenar de gamla politikeruvarnaoavsett vilket parti de företräder, de hotar nämligen PK-ismen.

  Gillad av 1 person

 13. Kalle skriver:

  Identitetspolitiken består av följande. Mår jag bra eller dåligt, det är frågan . Mår jag dåligt, så platsar jag direkt i PK och kan börja fördöma sådana som vill ha ordning och reda i samhället. Det verkar som politiker mår dåligt och ansluter sig till PK för samhörighetens skull. Det skall vara tryggt. Det politiska innehållet är sekundärt, bara jag är trygg i min roll och har många vid min sida. Flockmentalitet.
  Det blir intressant att följa utvecklingen i Brasilien med en tuffing som president. Tänk om det kunde dyka upp tuffingar i PK Sverige också. Det blir tider det! Då kommer ljus och mindre mörker.

  Gilla

 14. Olikhet i utfall skriver:

  I teveprogrammet Skavlan såg vi nyligen hur två individer inte riktigt följde med i Jordan Petersons resonemang om jämställdheten – Skavlan själv och en viss Annie. Hur mer av jämställdhet leder till större olikhet.

  Om nu könen föds med något olika kollektiva statistiska preferenser, och de får välja mera fritt, så faller det ut som olikheter i personliga val. Inom exempelvis yrken eller en hobby. Exakt detta uppvisar också all statistik. Den matematiska jämställdheten – många strävar efter – tvingas därmed våldföra sig på personliga behov.

  För den PK-anstuckne är det det matematiska utfallet som betyder allt. Medan det för individen själv är den egna tillfredsställelsen i livet som styr. Detta enkla förhållande stör feminister och de väl indoktrinerade.

  Äkta jämställdheten föds alltid ur en respekt för den enskildes olika behov. Då tillåts utfallet matematiskt bli därefter. Ty det behagar den enskilde individen på bästa sätt. Matematiska obalans kämpar enbart fullblods-pk-isterna med. Medan den sanne jämställdhetsförespråkaren inte alls har några svårigheter att acceptera olikhet i utfall.

  Gillad av 5 personer

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Ideologier kommer alltid ovanifrån. Skall man få makt måste man först hjärntvätta befolkningen. Det är det snabbaste och mest effektiva sättet för en grupp att få makt och inflytande. Så gjorde Lenin och kommunisterna och så har andra gjort i historien. Denna process är nu närmast genomförd i Sverige och nu är det skördetid för PK-ismen. Den första skörden blir säkert bra genom tidigare generationers dugliga såningsmän men sedan kommer det att ta slut. PK-isterna kommer till slut att härska över något som ingen annan vill ha. Alla duktiga och kompetenta söker sig av naturliga skäl till andra länder eller går i tankemässigt ide.

  Gillad av 4 personer

 16. Sand och sand och sand, plötsligt en plirande mand, bjuds in i tält med öppen famn, familj, fru och barn ibland, med får och get i både sängehalm och soppevand, dansker mand somnar trött och varm skriver:

  Del1

  Jag tror att din analys kommer sig av att du inför hög grad reducerar människor till utbytbara delar i ett makroekonomiskt spel, du verkar fortfarande färgad av det marxistiska giftet i detta. Det är som din analys bygger på att folk inte är lika utom på ett sätt, det moraliska, onda och goda människor finns inte, du avfärdar Gud med en knäpp på näsan, på ett som jag anser pubertalt sätt, alla svenskar nästan gjorde det, en del av vår indoktrinering, och därmed också existensen av gott och ont, och goda och onda människor, när i alla tider det varit att förstå och förhålla sig till detta som varit kärnan i mänsklig visdom och religiös tradition. Så jag tar kanske fel, men jag förnimmer att just på denna helt avgörande punkt, så ser du folk som utbytbara schackpjäser, precis som socialister alltid gjort.

  Jordan Peterson däremot ser utvecklingen i högre grad från ett psykologiskt perspektiv vad är det som driver folk, och även i ett mytologiskt, där han bara börjat skrapa på ytan med sitt tal Jung och Gud och att vi inte förstår vårt medvetande. Du har bara en hammare Patrik, din David ser lite kubistisk ut. Var finns incitamenten i din analys? Jag menar incitamenten för vänstern från början, för mig framstår det som inte lite naivt att tro att vänsten drevs av att skapa jämlikhet, lika möjligheter. Min livserfarenhet säger mig istället att folk inte alls är lika, jag har träffar väldigt moraliska människor och väldigt omoraliska, och det är min erfarenhet att folk som har en rimligt hög intelligens fokuserat på egenintresse och låg moral lyckas mycket bra och åker sällan fast. Jag har jobbar i finansbranschen i London och där finns sådana i överflöd, det är det spelet de spelar i JP-mening (även om utåt det sägs att man är där för att serva kunden). Men vilket spel spelade, och spelar vänstern? På dig då låter det som vänstern var och är Jesus själv, istället så är det min fasta övertygelse om att de är motsatsen, att vänster, och politiker i allmänhet nu, men tidigare mera koncentrerat till vänster, är just motsatsen till Jesus. Jag har nog alltid omedvetet delat upp folk i en moralisk skala, med lägervakten i Buchenwald, eller idag muslimer som sågar av huvuden, i ena änden, och, hm, J Lebowski i andra. Det är nog delvis därför jag är en smula introvert, när jag förnimmer ondska så är det svårt att bortse ifrån, jag vet inte om andra har det på liknande vis.

  Gillad av 10 personer

 17. Sand och sand och sand, plötsligt en plirande mand, bjuds in i tält med öppen famn, familj, fru och barn ibland, med får och get i både sängehalm och soppevand, dansker mand somnar trött och varm skriver:

  Del 2

  Så jag anser att du glömmer två ting ovan, dels att vänstern attraherade onda människor från början, likt nazism, eller en viss totalitär religion, själva den totalitära konstruktionen tilltalar onda människor, de ser inte rättvisa, utan de ser ett redskap i politiken att kunna dominera andra och skaffa sig egen vinning, därför är vänstern värre än farbror Joakims som jag jobbade med i London för de är bara intresserade av pengar, det är deras spel, de är egentligen rätt glada skitar som bara vill ha kul, alltmedan vänstern är intresserad av dominans, och från början är bittra och ondskefulla på ett mycket värre vis, de vill också ha pengar visst, men det passar dem mycket bättre att skaffa dem genom ränkspel och genom att dominera och manipulera andra och helt enkelt stjäla pengarna, det är vänstern spel. Jämlikheten och rättvisan som Patrik skriver om är bara ett medel för manipulation.

  Jag har alltid tänkt detta, men det föll på plats för mig då jag läste Dinesh D’Souzas ”Death of a Nation”. När Trump vann så blev jag själaglad, gladare än jag kunde förklara, jag hade inte följt honom, och det längsta jag sett med honom var på American Choppers där han beställt en motorcykel, i guld, så klart. Varför tyckte jag så illa om Hillary och Obama? Victor David Hanson och D’Souza redde ut det för mig, demokraterna brydde sig nämligen aldrig om rättvisa för de svarta, eller idag för sydamerikaner och alla andra identitetsgrupper, utan de var ju slavägarna! Då och alltid, de bara kunde omvandla de svarta till röstboskap genom att ge dem bidrag, och senare nu förfina det genom att bryta ner religion, familj och utbildning så att de för alltid får röstboskap som håller dem vid makten. Samma idé har tagits upp av hela pk-komplexet, rättvisan är ju bara det falska utanpåverket, de är onda människor som vill ha det så här, så det vi ser är ju exakt en gradvis förbättring av de ideér som gör att hycklande parasiter till politiker kan hålla sig på toppen i demokratiska samhällen, och det är just motsatsen till att ha upplysta befolkningar som klarar sig själva, som vi, och också de svarta i USA, var på väg emot, om inte demokraterna, och i Europa socialdemokrater och vänster, förhindrat det. Denna politiska idé där man återskapar en global pöbel är så kraftfull att alla politiker nu vill vara med, så det JP-spel som nu spelas det är ett rakt av ont spel, där de värsta sållas ut för att leda, malokrati. Du glömde gott och ont i din analys Patrik, men jag håller med dig, det är vi mot politikerväldet.

  Gillad av 9 personer

  • Sand och sand och sand, plötsligt en plirande mand, bjuds in i tält med öppen famn, familj, fru och barn ibland, med får och get i både sängehalm och soppevand, dansker mand somnar trött och varm skriver:

   Det verkar nu också som pk-ismen tar sitt logiska nästa steg, det verkar som demokraterna ställer upp med en indian mot Trump i nästa val.

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Mja, nån riktig indian är hon ju inter. Pocahontas var det men den här kvinnan styr ut sig i lånta fjädrar. Nån indian hade visst kuckelurat med nån i hennes släkt 6 till 10 generationer bakåt. Då kan jag säga att jag är släkt med Gustav Vasa. Tror ni mig inte? Ser ni inte hur lik jag är?

    Gillad av 1 person

   • sängehalm och soppevand skriver:

    Haha jovisst, gentest hade visst visat 1/1000 indian, fantastisk teknik. Trump den fantastiske kommenterade då han blev frågad om att hon ställer upp: det får ni fråga hennes psykiater, välfunnet som alltid. Hoppas hon blir huvudkandidat, så många är indianerna inte trots alla illegala från söder om Mexiko. Eller någon militant transa.

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Sand och sand och sand
   Jag vill tacka för dina analyser och instämmer helt och fullt i vikten av att räkna med ondska, onda människor och maktmänniskors starka begär att dominera och plåga andra. Och de har en stark påverkan på grupper och situationer. Hyggliga människor känner av den aggressiva energin och kanske böjer sig för den för att de förväxlar den med styrka och kompetens. Eller blir svans för att undkomma aggressioner genom att vara tjänare. Eller är passiva och håller sig undan.
   Lusten till förtryckande aggressiv dominans hos dem som företräder socialism/kommunism är lätt att känna av, så jag valde redan som ung bort dessa ideologier, fast jag i praktisk bemärkelse växte upp med dem och var omgiven av dem senare på alla arbetsplatser. Det var ren självbevarelsedrift att välja det motsatta lägret. Numera är jag mer politiskt medveten och säker på varför även den ideologiska ”goda” täckmanteln, pk-ismen, som ondskan/totalitarismen försöker gömma sig bakom, också är farlig och fel.

   Gillad av 3 personer

 18. Eva Danielsson skriver:

  Socialism och liberalism har gått samman till pk-ism. Socialismen har alltid syftat till totaltärt toppstyre och liberalismen (som glufsat i sig högern?) står inte långt efter vad gäller maktambitionerna. Att hävda människors olikheter, det genetiskt givna och det personliga skapandet och tolkandet plus individers ansvar för sig själva och sina närmaste och att samhället bara ska ge stabila spelregler med lika möjligheter (mest som undanröjande av hinder) – och hålla tassarna borta från utfallet och personers olika resurser och preferenser – då är man icke-pk. Det var inte lätt att vara icke-pk på sjuttiotalet och på tvåtusentalet har det blivit ännu svårare eftersom politikerna nu kommit så långt i den totalitära marschen att det liknar ett krig från pk-väldet mot de regimkritiska skattebetalande medborgarna. Pk-väldet har politiken, media, rättsväsendet, VIK, kyrkan och näringslivet på sin sida. Och vi medelklassare har rösträtt (hm) och nya media som också ger kontaktytor med varandra på vår sida. Som här på DGS. Inte undra på att pk-väldet vill censurera sociala media.
  Vad gäller rösträtten så borde det finnas en hel del demokratifrämjande förändringar att göra med medborgarskap och rösträtt och hur allmänna val går till. Men det är en annan diskussion.

  Gillad av 8 personer

 19. Kristina von Heland skriver:

  Frågan är väl hur länge de produktiva som drar in kulorna ska stå ut med att betala för alla andra? Det finns uträkningar hur många som utför ett reellt arbete som drar i pengar och hur många som ska leva på det. Med det jättelika sociala experimentet att ta in analfabeter och exportera företagare och arbetare som drar, hur länge håller det? Tino S, crowfundar nu för en undersökning om utflyttningen, intressant. PK isterna är som en parasit på samhällskroppen som lever på andra människors surt förvärvade sekiner. M och KD la ner två meningslösa myndigheter och då bräkte fåren i kör om hur hela världen ska gå under. En dam skrev en fiktiv krönika på ledarsidan om hur Trump skulle ha sagt om han var svensk. Den drapan kunde hon valt att inte publicera. Sorry damen, Trump skiter fullständigt i dig och Sverige, han har annat att tänka på. Sedan skulle flickebarnet som talade för tomma hus försvaras Greider anför att efter oss syndafloden. Nästa, Pernilla skriver att då Trump lämnade Parisavtalet skakade världen. Flickan visar vägen, hon talade för världens ledare. SVT har redan pudlat att det var tomt i salen. Allt är fake news och påhittad gallimatias.
  Det var ABs inledning på det nya året. Tragiskt är det, hur länge kommer detta att finansieras?
  Du skrev att relolutionen kommer nedifrån och jag anser att den kommer uppifrån. Lenin med flera, inte mycket till arbetare.Pol Pot skolad vid Sorbonne.

  Gillad av 3 personer

  • sängehalm och soppevand skriver:

   Var precis på IKEA, överlevde, puh, men i minoritet är man. För varje sak man köper så betalar man tre, man betalar för personen framför, sig själv, och personen bakom. Tack gode Gud för internet. På vägen hem kommer fram att min dotters vän var en gryende dissident och att hennes bror skulle köpa en Trump T-shirt. Både hon och min dotter var upprörda över all skit som deras lärare tutar i dem om Trump. Yes!

   Gillad av 1 person

 20. Hovs_klipphällar skriver:

  Intressant — men jag påstår fortfarande, liksom Jordan Peterson, att PK-sekten är en direkt avkomling av den traditionella marxismen, låt vara i närmast oigenkännligt muterad form.

  Jag minns nämligen tydligt hur jag som tonåring ungefär 1968 först fick kontakt med embryot till PK-ideologin, i en tidskriftsartikel.

  Där hävdades att arbetarklassen var MUTAD av ”superprofiter” från ”de utsugna folken” i 3e världen. Dagens revolutionära krafter utgjordes därför av ”tredje världens folk”.

  —- OCH: helt i konsekvens med detta synsätt, så såg man till att under lämplig förevändning om ”godhet” *buhuu snyft* importera dessa folk hit till Sverige!

  För att en gång för alla krossa dessa liknöjda svenska arbetare, som svikit revolutionen!

  Det återstod bara att få oss dumma svenskar att svälja betet.

  Betet svalde vi, genom att det konsekvent just sveptes in i en förklädnad av ”välgörenhet”.

  I övrigt konsoliderade PK-sekten sin makt genom att angripa alla nationens stöttepelare och genom att rasera dessa underlätta den anarki man i slutänden ville uppnå.

  Målet finns naket och uppriktigt nedtecknat här:

  ”…Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!…”

  https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

  — Annars är PK-politrukerna mycket skickliga på att dölja sina mål bakom en flod av vacker retorik, som kunde fungera vid vilken högmässa som helst.

  Intet öga förblir torrt när man utsätts för PK-prästernas mässor — såvida man inte genomskådat de lismande lögnerna och förstått vad det egentligen handlar om…

  Gillad av 2 personer

  • sängehalm och soppevand skriver:

   Du nämner alltid honom och han har väl ett visst genomslag, men är han inte debil, som Arnstadt? De verkar ju kliniskt sinnesjuka. De måste väl ändå var kulmen på denna galenskap.

   Gilla

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Om du här syftar på den världskände psykologen Jordan Peterson, så är du väl snarare debil själv. Arnstad är inte värd att nämnas på denna blogg, däremot.

    Gilla

   • Hovs_klipphällar skriver:

    OK, ursäkta du kanske menade Hübinette. Han är inte mera galen än att han tillåts undervisa på det anrika Uppsala universitet, och indoktrinera naiva studenter i sina omvänt rasistiska teorier. F*****K**et råkar bara vara en typisk representant för det avskräde som numera lever och frodas i universitetsvärlden.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Bättre att möta en björnhona från vilken man tagit ungarna, än att möta denna dåre i hans oförnuft.

    Gilla

 21. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Patrik, jag menar att du bidrar till begreppsförvirringen när du hävdar att PK inte är vänster trots att den per definition måste vara vänster.
  Kom ihåg att firma Reinfeldt & Borg inte bedrev högerpolitik när de öppnade Sveriges gränser för omsorgsinvandringen, de lierade sig med etatisterna – och fick beröm från dem, bl.a. den konsekvensblinda kommunisten Åsa Linderborg – för att kunna översvämma bidragsstaten med klienter.
  Oärligt spel således. Inte för inte kallas Reinfeldt för landets skickligaste politiske strateg.
  Alltid: En stor stark stat är vänster. En svag stat är höger.
  Hade man kunnat välja en annan väg för Sverige för att minska socialismens menliga inflytande på utvecklingen? Svårt tror jag eftersom de borgerliga partierna är en slags farmarklubbar till S och så fort de anade vart Borg & Reinfeldt var på väg slog man bakut.
  Dividerandet om skattesatsen skall vara 60% eller 55% avgör knappast om staten är höger eller vänster eller hur?
  Problemet med B&R’s lösning kan vara att nationen sprängs i bitar medan vi dryftar huruvida luntan tändes på från höger eller vänster.

  Gillad av 3 personer

 22. Lars skriver:

  Det var trevligt att få befinna sig inom de femtio % av mina åsikter där jag är i fas med Patrik och håller med (även om fler aspekter än jämlikhet finns liksom vad jag uppfattar som kriget mellan nyliberalism och socialliberalism/socialdemokrati från ca mitten av 80-talet). Det förändring Patrik talar om sker, vad jag kan se, på 70-talet och socialdemokratin söker nya vägar bl.a. att samla nationen kring patos för u-länderna dvs något utanför Sverige, som ger inrikespolitiska fördelar. Den ritningen blev inte vad arkitekterna ville! I kriget kom nyliberalismen på dvs Rheinfeldt m.fl. att man kunde visa sig lika humana som vänstern och vrida vapnet ur deras händer.

  För att hitta den genuina vänsterns egentliga identitet behöver man nog gå ned i 60-talets Sverige, mitten av decenniet, under Erlanders tid, en tid där centerpartiet och folkpartiet var starka socialliberaler och omvandlingen av Sverige stod i centrum och koalitioner formerades i riksdagen.

  Från 70-talet tycks Patriks teser om PK (jag hävdar att den avser både höger och borgerliga media och vänster, men i detta avseende mest synligt till vänster) vara giltiga. Här är det naiva, ideologiskt förblindade makthavare och politiska broilers som gör karriär som formar politiken, vanligen utan erfarenhet från yrkesliv och utan relevant utbildning.

  Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Det här är nog Patriks bästa, sannaste och mest fullständiga samtidsbeskrivning. Vida överlägsen dussinstatsvetarens slöstirrande bakåt, med sin av makten välsmorda bak i nutiden eller backande in i framtiden.

  I västvärlden har en massa processer pågått under ytan, men för 4 år sedan bröt något bevisligen fram i Sverige: en sammanhållen, liktänkande politisk härskarklass, avskild från samhällskroppen (= folket + produktionsapparaten). De som isolerar sig från kroppen och verkligheten blir psykotiska, enskilt och kollektivt. När de även har tagit makten och bundit upp en massa lakejer och jasägare är samhället i stor fara.

  Härskarklassen självrekryterades, inavlades och växte genom att de otaliga institutionerna (precis som historiska byråkratier) blev klätterställningar. Bakom babbelismens dimridåer konsoliderades en parasitär, nivellerad, lågkvalitativ, ansvarsfri politisk klass. PK-ideologin är dess legitimation, verktyg och vapen mot konkurrens.

  Vi kan urskilja tre kategorier, särskilt på medvetandesidan: socialister, liberaler, rovkapitalister. Patrik talar om generella välfärdssträvanden, men som Fredrik, multi-Sand m fl beskriver finns de ursprungliga, giftiga komponenterna även i socialdemokratin. Men liknande sjukdomsfrön finns även hos liberalerna och rovkapitalisterna. Utan motkrafter utvecklar även de storhetsvansinne, solipsism, anarkotyranni, ansvarslös manipulation, hänsynslös exploatering av människor och natur, och traktar efter medlemskap i en global elit.

  Gillad av 4 personer

 24. Observatör skriver:

  PK-ismen gynnar framförallt kapitalet. Alla människor är lika mycket värda = 0 (utom de som bor på Strandvägen i valfri kommunen och uppbär s k bonus). Kvinnor skall prioritera lönearbete och konsumtion före familj (gäller dock ej på Strandvägen). Invandringen skall vara fri så att utbudet av arbetskraft maximeras och lönekraven minimeras (dessutom kan lägenheten eller huset på Strandvägen städas och renoveras billigt). Kapitalet skall kunna röra sig fritt så att beskattning kan undvikas. Dessutom bör de som inte bor på Strandvägen tryckas till så att de inte har råd att köra sina gamla bilar vilket gör att man slipper trängas med populasen när man glider fram i sin Tesla o s v. Populasen trycks till med referenser till Hitler och vädret så att de inte sticker upp.

  Gillad av 4 personer

 25. Anders skriver:

  Sverige genomlider nu motsvarigheten till franska revolutionen, fast i långsammare tempo. Men slutresultatet kommer att vara detsamma.

  Gilla

  • Vax skriver:

   Ärligt tror du på det?
   Polisen och myndigheter i startgroparna att slå ner minsta tendens till till folklig protest.
   Och från pridegeneralen lär inte finnas något stöd att vänta.

   Gilla

   • Vax skriver:

    Anders
    Här en krönikör som delar din åsikt…
    http://www.fristad.eu/2019/01/lite-sjalvrannsakan-skulle-inte-skada/
    Decennier av propaganda om att det inte finns någon svensk kultur, manifesterat av afrikansk magdans och utländsk mat på svenska nationaldagen, har satt sina spår. Detta har även förvirrat de som invandrat, ty vad ska de egentligen integreras i om det nu inte finns något typiskt svenskt…?

    Svenska folket är ett tålmodigt folk som inte blockerar vägar eller dumpar dynga utanför riksdagen i protest. Men även en svensk kan få nog. När själva identiteten hotas, när folk känner att de måste be om ursäkt för sin egen existens, när gamla traditioner utmanas bara för utmanandets egen skull, när statsradion går den nyrasistiska identitetsvänsterns ärenden och när människor som en konsekvens börjar känna sig som främlingar i sitt eget land – samtidigt som de tvingas betala för allt detta i form av högre skatter – kokar det långsamt över.

    Gillad av 1 person

   • Anders skriver:

    Du missförstod mig. Det är det totala nedrivandet av det förutvarande samhället jag åsyftade. Och när processen är klar återstår bara tyranni.

    Gilla

 26. styggestig skriver:

  Patrik har en viktig poäng, när han säger att PK-ismen har byggts uppifrån och ned. Det jag vill tillägga är att centraliseringen av politiken i Sverige och centraliseringen av makten i de politiska partierna samt i mediesamhället starkt har underlättat framväxten av PK-ismen.

  Gillad av 1 person

 27. styggestig skriver:

  Betänk att fram till 1952 hade Sverige 2 500 kommuner, som alla hade en vald ordförande som höll i kommunernas slantar. Dessa män var normalt även ordförande i de lokala sjukkassorna, och utom i storstäderna kände de merparten av kommunens innevånare, åtminstone till namn. Spännvidden var ofantlig stor vad gällde storlek och befolkningstäthet, men även politisk och socialt. Under perioden 1952 – 74 hade Sverige drygt 1 000 kommuner som därefter minskats från 279 år 1977 till dagens 290. Fram till 1952 fanns det mycket få kommunaltjänstemän och politikerna skötte nästan allt det administrativa själv. Idag har det tidigare Kommunaltjänstemannaförbundet, som numera heter, ”Visionen” 190 000 medlemmar!

  Gillad av 5 personer

 28. styggestig skriver:

  Även de politiska partierna och politikens män – de var i huvudsak män – fungerade förr från lokala utgångspunkter. Lokala klubbar och föreningar valde sina företrädare i partidistrikten som i sin tur valde partiledning och partiledare. Även riksdagsgrupperna var lokalt förankrade. Det finns en historia om en riksdagspolitiker som alltid ställde samma fråga till statsrådet som presenterade en proposition: ”vad får nu detta förslag för effekter i XXX, min hemkommun?”
  Idag är de politiska partierna till mer än 95% skattefinansierade. de behöver inte ha några medlemmar och de fungerar som stuprör som trycker ut sina budskap till meningheten. Alla partiledarna är ”politiska karriärister” oftast utan högre utbildning om utan ”gräsrotsförankring”. De omger sig med ett hov av politiska sekreterare och politiskt ”sakkunniga”. Den nu avsatte regeringen lär ha haft cirka 5 000 politiskt sakkunniga på lönelistorna. Rågången mellan politiker och tjänstemän har aldrig varit helt klar och idag torde den vara mer oklar än någonsin både vad gäller staten och kommunerna.
  Och hur många tidningar har vi kvar idag som inte ägs av Bonnier och Scibsteds? Vad gäller journalisterna fick jag en uppgift om att 40% bor på Södermalm i Stockholm. Snacka om centralisering och effektiv PK-isering av Sverige!

  Gillad av 3 personer

 29. Sängehalm och soppevand skriver:

  Här har vi ett exempel på de två personlighetstyper jag talar om ovan som nu kämpar om världsherraväldet, en ond, vänster, pk, en företrädare för etablissemanget, media och Obama, mot en god, som med rätta är ursinnig, men ännu inte ursinnig nog. Ond och god, som Bibeln lär oss.

  Gillad av 2 personer

 30. Östanskog skriver:

  Eftersom jag var marxist och vänster från 60-talet och framåt, kan jag minnas exakt, när jag upptäckte pk-monstret första gången. Det var när Berlinmuren föll 1990 och alla bara ropade ‘hurra’. Det känndes i kroppen som en oskyldig halsont före en bamse-influensa.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Jag var ju aldrig marxist så jag förstår inte riktigt din reaktion, jag var medveten om hur illa det stod till bakom järnridån, men förstod som andra inte att det var på väg att krackelera. Läste nyligen en bok av Singapores grand old man (minns inte namnet på statsledaren sedan ww2) och noterade hur förvånad han var vid att Gorbatjov utlovade att hemliga polisen inte skulle ingripa:
   -: Antingen är han galen eller oerhört smart, KGB är ju det enda som håller samman Sovjetunionen.

   Sedan tror jag väldigt många profeter haft väldigt svårt förstå vad som skulle hända sedan och en del tycks bero på att man inte förstått att Ryssland varit ett auktoritärt imperium med många folkslag och vidsträckta regioner under århundraden och att fokus legat på att med militär och polis och eliter hålla samman imperiet. Nu tycks nationalism spela stor roll, men Ryssland är fortfarande ett imperium med omkring 20 % av befolkningen icke ryssar.

   Ännu mer förvånande att man från väst predikade chock terapi (som svenske Anders Åslund) och hade en tro att bara man privatiserar så reser sig ekonomin snabbt. Resultatet blev plundring av Ryssland av blivande oligarker med hjälp av centrala ämbetsmän. Nog blev det en chock alltid.

   Gilla

 31. patriotzz skriver:

  Tja?? Jag kallar dem post-kommunister! Samma andas barn 30 år senare.
  Så förtvivlat själlösa.
  Människor som formades av dagis DDR:s enhetsskola. Inte uppfostrade i kärlek av kärleksfulla mormödrar och föräldrar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.