Skratta inte åt arga vita män

Jan-Olof Sandgren

Män står för det grövsta våldet i samhället, inklusive våldet mot kvinnor. Där måste man ge feministerna rätt. Om det beror på biologisk status eller patriarkal uppfostran kan ju diskuteras, men att män gärna använder fysisk styrka för att dominera – och att kvinnor i många fall blir offren – torde vara odiskutabelt. Den som tvivlar kan ju läsa Magda Gads rapportering från Afghanistan.

Vad feminister ibland missar är att det också är män som beskyddar kvinnor. Inte bara mot andra män utan mot faror överhuvud taget. Det finns en beskyddarinstinkt djupt inbäddad i y-kromosomen som kan ta sig olika uttryck. I extremt patriarkala kulturer (som den afghanska) låser man helt enkelt in kvinnorna och förbjuder dem att gå ut. Det kanske inte låter som ”beskydd” i vanlig mening, men faktum är att vissa samhällen är extremt farliga för kvinnor, något som de här flickorna fick erfara.

I Sverige har vi valt en annan väg. Istället för att låsa in kvinnorna har vi sedan Birger Jarls dagar försökt göra samhället tryggare. Så tryggt att även kvinnor kan röra sig fritt och utan manlig ”livvakt” ta ansvar för släktets fortbestånd. Vi bär på samma y-kromosom som de afghanska männen, men har valt en annan strategi.

Tusen år av civilisation får en del personlighetsdrag att förstärkas och andra att tillbakabildas. När samhället blev tryggare för kvinnor blev det också tryggare för män. Männen fick mindre anledning att försvara sig. Det är svårt att veta vad som är hönan eller ägget, men av någon anledning blev de svenska männen mindre aggressiva till sin läggning än sina könsfränder i Afghanistan. Snällare män låter förstås som en bra utveckling, men frågan är om aggressivitet alltid av ondo?

Alla som någon gång varit i 9-årsåldern och befunnit sig på en skolgård vet att aggressivitet ofta lönar sig. Oavsett vad de vuxna i lärarrummet har för värdegrund, hamnar den reella makten ofta i händerna på den som slår hårdast, och det är av avgörande betydelse ifall den som slår hårdast är din vän eller din fiende.

Ungefär så har världen fungerat i tusentals år. Att beskyddas av någon som är god, men saknar kompetens att försvara sig, känns tryggt så länge världen är trygg. När världen blir mindre trygg eller rentav farlig, kanske vi känner oss säkrare i händerna på någon som vid behov kan vara aggressiv, våldsam eller till och med hänsynslös.

Sverige har kallats världens mest utpräglade ”fredskultur”. Godhet i alla former hyllas redan i småskolan, medan egenskaper som ”manlighet” och ”manlig styrka” ironiseras över i populärkulturen. Få saker anses så löjliga som ”arga vita män”. För några år sen firade Sverige 200-årsjubileum av fred, fast egentligen är det ett understatement eftersom vi bara undantagsvis har fört krig på vårt eget territorium. I vissa landsändar kanske civilbefolkningen inte upplevt krigshandlingar sedan medeltiden. Det kollektiva minnet av krig torde ha bleknat.

Om vi ponerar att ett samhälle som det svenska, plötsligt skulle tvingas ställa om till ”krigskultur”, vilka krav skulle det ställa på mansrollen?

Något som ser ut som en motsägelse är att svenska män visserligen är bäst i klassen när det gäller jämlikhet och kvinnors rättigheter, men å andra sidan reagerar ganska ljumt på den dramatiska ökningen av sexualbrott som skett de senaste åren. Vår krigarnatur och djupt rotade beskyddarinstinkt verkar inte riktigt ha hängt med in i jämställdheten. Kanske förlusten av ”äganderätten” till kvinnor gör att vi inte upplever samma personliga kränkning när någon skändas. Eller är vi helt enkelt bara fega och oroliga att hamna i konflikt. Bortsett från några relativt milda kränkningar som uppdagats inom delar av kultureliten, verkar vi nöja oss med att räkna antalet våldtäkter ungefär som vi räknar antalet trafikolyckor.

Kvinnor har å sin sida ett särdrag, som jag hoppas någon kvalificerad psykolog en dag kommer att utreda. Det är inte helt ovanligt att välanpassade kvinnor (ofta i maktställning) uttrycker sympati för återvändande jihadkrigare, eller skäggiga afghaner som låtsas vara barn. Kanske fungerar det så att våldsamma, aggressiva män (från utpräglade ”krigskulturer”) i en orolig tid, förmedlar en sorts ”trygghetskänsla”. De är trots allt förtrogna med att hantera våld, och skulle förmodligen inte tveka att försvara något de tycker är värdefullt.

Kvinnor på den politiska vänsterkanten brukar skratta åt ”arga vita män”. Dels av rasistiska skäl naturligtvis, men framför allt (tror jag) för att dess arga män framstår som så patetiska undantag från huvudregeln: att ”Svenska män håller tyst” (bortsett från lite skrål i samband med högt ölintag eller gnäll i slutna Facebook-grupper). Skulle ett par miljoner svenska män (nej, de behöver inte vara vita) istället bete sig som Joakim Lamotte skulle vår status öka betydligt, även hos kvinnorna. Det är jag övertygad om.

Kanske skulle det vara en viktigare reform än den där extra pappamånaden.

65 reaktioner på ”Skratta inte åt arga vita män

 1. Lars Bernhoff skriver:

  Tycker att det är intressanta iakttagelser som Sandgren gjort. Det är bra om vi svenska blir förbannade och som Lamotte ger uttryck för och vågar stå upp för kvinnor som blir ofredade. Hur man gör det måste övervägas från fall till fall.
  Däremot tycker jag inte att den Göteborgska metoden där den förträffliga Bettan Bylund ska klassas som representant för kvinnlig sympati att hon vågar agera (och framgångsrikt) med hemvändande jihadister. Hon söker upp personer som agerat inom eller varit anslutna till brottslig verksamhet i utlandet. Uppgiften är att ta reda på att de itänker fortsätta agerar brottsligt och vill fortsätta som jihadister. Berömvärt tycker jag. Rätt inställning från myndigheten i Göteborg.
  Sandgren nämner inte kvinnan, i samma artiikel som har ansvar på socialen i Stockholm för samma verksamhet. Hon sitter och väntar på att bli kontaktad. Ingen jihadist har gjort det frivilligt hittills men hjälptjänsterna är förberedda. Är det ett manligt sätt? Samma lagstiftning men helt olika agerande.
  Om varken polis eller socialen intresserar sig för återvändande jihadister ska nog inte föras in på analyssoffan och klassas som manligt eller kvinnligt. Det är svensk eftergivenhet om att inte störa förrän efter ett brott är utfört. Det är i Sverige både manligt och kvinnligt. Tyvärr.

  Gilla

  • patriotzz skriver:

   Märkligt för brott är utförda, allt från att lämna landet i avsikt att delta i Jihad med allt vad det innebär. Därefter alla stegen av våldshandling, egentligen från deltagande eller understöd av mord till bestialisk våldshandling medelst repor på halsen som det numera heter på SVT-svenska. På normal svenska heter det långsamt skära av huvudet på skrikande kämpande människa.
   Återvändare skall interneras och noga utredas under hög säkerhet.

   Gillad av 8 personer

 2. Göran Fredriksson skriver:

  Hos män är det nedärvt att inordna sig i hierarkier. Ungefär som hästar gör. Och hur hästar gör vet alla de många hästintresserade flickorna och kvinnorna inom den svenska ursprungsbefolkningen. Efter en kanske våldsam strid om rangordningen i flocken blir hierarkin etablerad och lugn råder.

  Den som kan räkna inser att maktbalansen mellan män inom ursprungsbefolkningen och invandrade män från eller med rötter i extrempatriarkala kulturer kommer att förändras inom ett par generationer så som det ser ut nu. Till de senares fördel. När detta blir tydligt kommer även svenska män naturligen anpassa sig till den nya hierarkin. Därmed blir jämställdheten en historisk parentes och kvinnorna motas tillbaka till ruta ett.

  Gillad av 7 personer

  • Splorg skriver:

   Men sluta! Det finns inget som kan kallas ”ursprungsbefolkning” i Sverige mer än samerna och det var väl knappast dem du avsåg med användandet av det begreppet?

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Sluta själv! 😉

    För du tror väl inte att samerna låg som sporer under inlandsisen och bara väntade på att den skulle smälta. De är definitivt inte Sveriges ursprungsbefolkning!

    Gillad av 11 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Hoppsan. Ibland dyker det upp en PK-människa och skriver här. Fascinerande att du använder Frihetsgudinnan som symbol. Att du tror att samer skulle vara ursprungsbefolkning är ju lite löjeväckande. När kom samerna till Sverige? För lite mer ettusen år sedan. När började de driva renar? Kanske för 800 år sedan. När kom det befolkning till Sverige? För 6000 år sedan ungefär. Eller lite till.

    Gillad av 4 personer

  • Drutten skriver:

   SPLORG. Svenskar är ett ursprungsfolk om man får tro Wikipedia; https://sv.wikipedia.org/wiki/Ursprungsfolk ,citat från länken: ”I det svenska betänkandet ”Samerna: ett ursprungsfolk i Sverige” definieras ursprungsfolk som ”folk som härstammar från folkgrupper som bodde i landet vid tiden för fastställandet av nuvarande statsgränser och som helt eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner”[3]” Varför svenskar inte skulle falla in i definitionen av ursprungsfolk vill jag ha en bra förklaring till.

   Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Göran F. — Vi har närmare släktingar än hästarna, och bland primaterna förekommer långt mer sofistikerade hierarkier än bland flocklevande gräsätare. I övrigt håller jag med.

   Bland mänskliga kulturer har våra makthavare valt att bjuda in representanter för de allra sämsta avarter som kan hittas i hela världen. Vad som är arv och vad som är miljö kan vi lämna därhän, det räcker med att konstatera att dessa aldrig borde ha släppts in i vårt land.

   Tage Erlander, statsminister före Palme, förstod detta men sedan gick det helt överstyr…

   Gillad av 4 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Vårt trygghetsdästa svenska samhälle gynnar ett slags dekadens, där bortskämda människor slarvar med grundförutsättningarna för just vår fortsatta trygghet. Likt rikemansbarn som leker med farliga aktiviteter i tron att pappa ordnar upp det hela när festen tar slut. De har missat att de själva har kastrerat pappan, gjort slut på hans förmögenhet och berövat honom hans moral och förstånd.

  Välanpassade kvinnor, dvs välanpassade till vårt feministiskt infekterade politiska landskap, tillåts leva ut sina böjelser i maktställning. Kvinnliga böjelser som i att vara utvald och som i att ha kontroll över män, vilket kan ske på olika sätt. Att vårda och ta hand om männen kan vara ett av sätten. Indirekt makt. Numera i kombination med direkt makt i vårt samhälle. Några kvinnor förväxlar nog rå aggressivitet med manlig styrka och tror att de har hittat alfahannar när de kommer i kontakt med män från primitiva kvinnoförtryckande kulturer. Som de förförs av och som det är politiskt korrekt att vara förälskad i dessutom. De leker med elden och tror likt rikemansbarn att pappa kan rädda dem om det behövs. Ofattbar arrogans och dumhet bland dem som glider runt och lever av medelklassens ansträngningar.

  Svenska manligt starka män har väl klokt nog ägnat sig åt annat än politik i detta vårt förvridna samhälle där en spade inte längre är en spade och nåde den som dristar sig till att påpeka det högt.
  Vi skulle verkligen nu behöva manligt starka ledare, män och kvinnor, som går före med orubblig målmedvetenhet och som har aggressiv kraft att ta till i lägen det behövs, inom politiken. Goda hederliga ledare med vårt lands bästa för ögonen att byta ut dagens makthavare mot.

  Läs om styrka och svaghet på en intressant blogg:
  http://www.gertrud1.se/2018/11/04/jordan-petersson-den-starka-mannen-som-utmanar-tidsandan/

  Gillad av 16 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Ja, hur många svenska kvinnor ska få sina liv förstörda eller bli dödade innan kvinnor i allmänhet förstår att godhet inte är den rätta medicinen mot män från mer aggressiva kulturer? Färre kvinnor än män röstar på partier som vill rädda Sverige. Så länge det är så, så kommer eländet att fortgå. Så kanske ska vi vara tacksamma åt att fler kvinnor råkar illa ut? Det gäller bara att se till att svenska kvinnor får höra talas om det. Via MSM kommer det inte att ske. Mun mot mun metoden fungerar nog bäst.

   Gillad av 4 personer

   • pllay skriver:

    Utan lojala kvinnor skulle inte aggressiva totalitära rörelser vinna mark.
    Kvinnor, som grupp, förefaller prioritera trygghet under våldsamma alfahanar framför delat ansvar i demokrati.
    Kvinnor styr genom sin reproduktionsförmåga män, så har det alltid varit och så kommer det förbli.
    För närvarande drivs majoriteten av västs kvinnor av en önskan om större trygghet, till vilket pris som helst, i en allt mer förvirrad tid, klimathot, kärnvapen, familjeupplösning, sekularisering, barnlöshet, ärvd skuld och miljöförstöring.
    Trygghet finner de i totalitära läror som sedan mer än hundra år förgiftar den västerländska kulturen.

    Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  ”I Sverige har vi valt en annan väg. Istället för att låsa in kvinnorna har vi sedan Birger Jarls dagar försökt göra samhället tryggare. Så tryggt att även kvinnor kan röra sig fritt och utan manlig ”livvakt” ta ansvar för släktets fortbestånd”.

  Detta har ju varit en självklarhet ända fram tills dess att det beslutades att Sverige skulle bli ”mångkulturellt”. Regelverket har undan för undan försvagats, och paradoxalt nog har kvinnor som tidigare ansett sig stå på barrikaderna och kämpa för kvinnors likvärdighet med männen – i alla sammanhang – nu börjat försvara kulturer med ett uttalat kvinnoförtryck.

  Den kvinnofridslag som skapades av Birger Jarl tillsammans med övriga så kallade fridslagar, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid (bekräftade sedan i Alsnö stadga år 1280) är ju samtliga på väg att luckras upp till oigenkännerlighet. Att dessa lagar har varit en ledstjärna i Sverige under snart 750 år måste väl indikera att de som har styrt landet sedan lång tid tillbaka har haft som mål att medborgarna skall uppträda civiliserat och ta avstånd från barbari. (Detta trots att Fredrik Reinfeldt anser oss vara barbarer).

  Alla kan ju se att kvinnofriden sedan länge är satt ur spel genom otaliga våldtäkter. Kyrkor kan utan vidare skändas genom brandattacker och klotter. Aggressiva påhälsningar i hemmen visar att även hemfriden är ett minne blott liksom tingsfriden där rättegångar ibland får betraktas som rena spektakel.

  Det ömkliga ledarskikt som nu regerar vårt land klarar inte av att förhindra den successiva återgången till det råa tillstånd som rådde innan Birger Jarls tid. Även journalistkåren – med få undantag – sitter som lama ankor, tillsammans med ett antal proffstyckare, utan att protestera mot det destruktiva förloppet. Den regering som kommer att bildas efter valkaoset lär inte heller reda upp det hela. Dante skrev ”låten hoppet fara” och det är nog en realitet att ta fasta på.

  Gillad av 6 personer

 5. Aurora skriver:

  Här kan det vara intressant att studera vad kvinnor egentligen vill ha. Människans hjärna är kvar på grottnivå. Många kvinnor vill ha en alfahane. Det är många av dem vi senare kan läsa om när media rapporterar ännu ett kvinnomord eller våldtäkt. ett problem är att kvinnan samtidigt sedan 1909-tal blivit emanciperad. Detta skapar konflikt när en kvinna kaxar mot en alfahane. Sedan är det de som väljer velourmannen. Duktig, hjälpsam, jämlik. Det märkliga är att efter ett tag tröttnar kvinnan och finner en annan (inte sällan alfahane). Velourmannen var mesig. Ja, många män undrar nog med fog; Hur vill ni ha det, tjejer?

  Gillad av 3 personer

  • I det fördolda skriver:

   Hur vill kvinnor ha det? Svaret är nog både ock.
   Man kan mäta ett intresse hos en människa genom att titta på pupillens utvidgning, som signalerar en högre emotionell reaktion. När man visar upp ansiktsbilder på män, för kvinnor i en monitor, har man hittat ett intressant mönster. Kvinnorna tycks uppvisa attraktion för två skilda typer av män. Kortfattat ser det ut så här; Den ena sorten representeras av alfahannen. Hans utseende är mer rakskuret och markerat. Mer påverkat av testoron. Den andra typen har ett mer normalt ansikte. Inte så kantigt och skarpskuret. Mera runt och mjukt. Mer östrogenpåverkat. Den evolutionära tolkning är denna; Den mer mjuke mannen representerar den gode ansvarskännande familjefadern, som tar väl hand om sin avkomma och familj. Mannen med det mer kantiga ansiktet står för gener som bättre säkrar upp samhällets yttre försvar. Som kan bilda taggar utåt. Men det är den snälle som långsiktigt ställer sig vid kvinnans sida. Det blir även han som får tar hand om den ansiktskantiges avkomma. Fenomenet är väl känt från andra primater. Och kallas lite vulgärt för Sneekfuckers, inom djurpsykologin. Hela samhället har faktiskt nytta av att få in ett inflöde, av mer främmande gener. Så problemen med inavel minskar. Så i kvinnor finns två preferenser. Den gode familjefadern. Och så den virile mannen, som snabbt lämnar henne efter en kort kärleksstund. Vars akt sker i det fördolda. Det är inget som den mer gode familjefadern överhuvudtaget skall upptäcka. Så hans familjära idoghet inte tar skada. Kanske är det denna misstanke som gör att man inom vissa kulturer helt sonika låser in sina kvinnor? Dragningen till mer våldsamma män, som vissa kvinnor mer markerat visar upp, kan även den få sin förklaring. Det är den våldsamt skyddande alfahannens gener man är ute efter. Inte ovanliga hos vissa fängelsekunder. Försvar av ett helt samhälle kräver både mer timida män, inriktade mot familjen. Och så de mer starka, som inte viker undan för våldsutövning. Helst till gagn för alla inom samhället.

   Gillad av 2 personer

 6. K. Ulvert skriver:

  Jag tror att med rätt ledare kan en flodvåg av arga, beslutsamma män växa fram på mycket kort tid. Inget kommer att kunna stoppa dem, ens om polis och militärpartiklarna ville. De skulle f.ö. troligen och klokligen ansluta sig.
  Den rätte ledaren, för en sådan behövs, vet själv att han är den rätte.
  Det är dags att träda fram nu, vi är redo.

  Gillad av 5 personer

   • greta grön skriver:

    Ständigt detta ”våldskapital”, vad är det? I simpla samhällen så skiljer det sig inte så mycket mellan X och Y, det som gjorde att väst utmärkte sig var att vi var så väldigt bra på att organisera våldet, först i Grekland, sedan Rom, sedan i flera tusen fler krig än resten av världen, till sist i Manhattanprojektet. Så vänstern väcker den björn som sover, män i väst som organiserar sig igen. Organisering eller inte, det är frågan.

    Gillad av 3 personer

   • K. Ulvert skriver:

    Glöm inte att vi slåss (kommer att) för vårt land och kan inte tillåta oss att förlora. De arga unga männen med konstiga namn kan när som helst åka hem igen om det blir motigt här.
    Motivationen är en helt annan för dem än oss.

    Gilla

 7. Hosianna skriver:

  Tack, Jan-Olof, men Y-kromosomen i sig torde ha betydligt mindre med mäns – riktiga mäns – beteende att göra än intelligens; hög, eller åtminstone normal, IQ och EQ utgör grunden för ett civiliserat samhälle, där kvinnors fulla människovärde och värdefulla rörelsefrihet fullt ut kan garanteras…

  … av kloka, mentalt sunda och anständiga män, födda och mycket väl uppfostrade av friborna, starka, självständiga och intelligenta kvinnor, som alldeles själva har fått välja lämpligaste fäder till sina barn.

  Försvinnande få, om några alls, av Det Goda Samhällets många Y-kromosominnehavande skribenter och regelbundna läsare torde ha lågbegåvade eller exceptionellt obildade mödrar, tänker jag. 😉

  Gillad av 4 personer

 8. Observatör skriver:

  I BBC:s serie om primater konstaterar David Attenborough att högre primater framförallt har utvecklat en förmåga att manipulera sina artfränder. Det är inte den starkaste killen som styr i babianflocken eller på skolgården; det är den som kan mobilisera den största styrkan rent numerärt. Dagens svenska alfahannar som återfinns på Strandvägen i valfri kommun lockar honorna inte med sina kroppsliga muskler utan med sina finansiella.

  Gillad av 3 personer

 9. Nu khotan, glad musulman,  mellan rullande munkskallar, dans så van, på en elefantian, dansker man, rökiga gator, tempel i brand, rider ibland, en sång stäms fram, vi sket på buddhas huvud, inte lite grann, vår Gud, den enda som är sann skriver:

  Generaliseringarna träffar fel, istället så är det skillnad på dkk och folk och män och män. Först och främst, så gäller ju diskussionen endast skandinaviska män, eller nordeuropeiska och i mindre mån alla gamla européer. Kvinnan har en lägre ställning i de flesta andra samhällen.

  Med det sagt så vägrar jag att tillhöra samma grupp ”män” som Anders Lindberg, Reinfeldt som svimmade på uppställningen i lumpen och började på värnpliktsnytt, eller Ullenhag eller Schyffert eller någon av i stort sett alla män som ses i media. Det är nästan en regel: riktiga män syns inte i media. Vi tål smärta, tar hand om vår familj och är villiga att döda för den. Jag tror det är som en graf distributionen, en traditionell manlighet på x-axeln och en moral på y-axeln där sådana som Fridolin och Ullenhag och alla andra ligger i nedre vänstra hörnet, noll moral och noll manlighet, sedan har vi en spridning och många män befinner sig närmare det övre högra hörnet men de värsta styr, vänstern och nu pk-ismen har gjort att de mest omanliga med lägst moral dominerar i alla politiska sammanhang. Det är nu tid att vi andra skapar slutna rum och börjar diskutera vad dom skall göras. Opinionsbildning är en del men det slaget är till stor del förlorat, där gäller det att åtminstone inte förlora sina barn, något jag upplever att flera här som är äldrevård mig redan gjort, de vaknade för sent. Vi borde samlas och viska om vad som borde göras.

  Jag finner inspiration hos Victor Davis Hanson, snart aktuell med en bok om Trump, han är den som mest klarsynt förklarar varför väst kom att dominera militärt: fria män som demokratiskt själva beslutade om att organisera sig och gå i krig. Boken Carnage and Culture kan rekommenderas.

  Gillad av 10 personer

 10. Anders F1 skriver:

  Kul och bra betraktelse. Man göra motstånd, skratta åt eländet eller bara se i realtid hur samhällsutveckling pågår. Uppgång och fall i påskyndad turbofart. När feministerna blir konkubiner åt nysvenskar och pengarna är slut. Inbördeskrig. Venezuela kanske. Flyktingströmmar.

  Gillad av 4 personer

 11. Nu khotan, glad musulman,  mellan rullande munkskallar, dans så van, på en elefantian, dansker man, rökiga gator, tempel i brand, rider ibland, en sång stäms fram, vi sket på buddhas huvud, inte lite grann, vår Gud, den enda som är sann skriver:

  Min tidigare kommentar blev helt oförståelig. Kortare så tror jag helt enkelt att goda män inte organiserat sig, bra karlar har inte brytt sig om att organisera sig men det är nu tid.

  Gillad av 6 personer

 12. villervalle03 skriver:

  Den negativa påverkan mot sk. machomän som pågått i samhället sedan sjuttiotalet, visar sig nu i de passiva könsneutrala ängsliga männen i Sverige. Feministerna tror att dom kan påverka, män även från andra mer mansdominerade kulturer, men då kommer dom att missta, där har religionen fostrat männens kvinnosyn i tusentals år, och de kommer inte att förändras på närmaste seklerna, om nånsin. Den negativa och förnedrade skamliga bilden som getts i media om machomän har haft stor genomslagskraft, eftersom både dagis och skola genomfört en feministisk skolning av pojkar, i samma utsträckning. Vi ser nu män på teve som förnedrar sin egen kön och skyller allt på en patriarkaliska kvinnosynen. som inte funnits i Sverige sen sekler.
  Ur led är tiden sägs det, men än mer, är landet Sverige ur led.

  Gillad av 8 personer

  • Hosianna skriver:

   Vet du, Villervalle03, jag uppfattar inte alls svenska män som ängsliga och könsneutrala, utan snarare misstrogna; vantrogna och fullkomligt överrumplade av samhällsavvecklingen med rent horribelt, hänsynslöst importerat våld mot stackars värnlösa offer.

   Varken svenska kvinnor, män, barn eller djur har – ännu – vant sig vid den högst reella risken, att utsättas för totalt oprovocerade attacker av ofattbart våldsbejakande, oempatiska och ofta helt okända bestar, som inte borde vara här i trygga, lilla Sverige.

   Jämför med hundvärlden: De första kamphundarna importerades av ”naiva” entusiaster för flera decennier sedan, men fortfarande tycks förfärande många hundägare tro, att en lös Pitbull- eller Amstaffhane inte kommer att skada deras Pudel – för att den är en tik…

   Gillad av 3 personer

  • pllay skriver:

   Svara då på varför majoriteten av invandrare är män och inte flyende kvinnor?
   Borde inte de förtryckta kvinnorna och barnen vara de första att fly de brutala männen?
   Det är nog så att kvinnorna sänder sina äldre söner före för att bana väg för familjen.
   Invasionen orkestreras av kvinnor och utförs av män, kvinnor som är kulturbärare är nu de som med sina livmödrar invaderar västs civilisationer.

   Gillad av 1 person

 13. Jari Norvanto skriver:

  ”Kvinnor har å sin sida ett särdrag, som jag hoppas någon kvalificerad psykolog en dag kommer att utreda.”

  Kanske Jordan Peterson är en nog så kvalificerad psykolog…

  Arternas evolution har inget med jämlikhet att göra, den saken är klar. Inte inom arten och definitivt inte mellan arterna. Även om altruistiska beteenden och manipuleringskonster finns hos många arter. Vår tids PK-samhälle är fullt av manipulation och förställning à la Orwell. Maktutövning som inte har med jämlikhet att göra, trots dogmerna om ‘allas lika värde’ och ‘affirmative action’; ‘equality of outcome’ istället för ‘equality of rights’.

  Gillad av 4 personer

 14. Jaxel skriver:

  Krönikan noterar att bortsett från några mycket omskrivna händelser i kulturlivet så ”verkar vi nöja oss med att räkna antalet våldtäkter ungefär som vi räknar antalet trafikolyckor.”

  Kultureliten verkar tro att det förhållande som råder mellan könen på deras arbetsplatser också råder på alla arbetsplatser i landet. Den beskrivning de ger stämmer åtminstone inte med mina erfarenheter. Den stämmer knappast heller med resultaten från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning.

  Med en extremt vid definition av sexuella trakasserier så anger 4 procent av de,sysselsatta kvinnorna att de varit utsatta för sådana någon gång under de senaste 12 månaderna (se Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2017, tabellbilagan och frågeformuläret).

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Tillägg till ovan. Den siffra som anges ovan gäller sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater. Det finns även en fråga om sexuella trakasserier från andra personer på arbetsplatsen; kunder, patienter etc.

   Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  Det där om att man räknar våldtäkter på samma sätt som trafikolyckor är nog mest som det verkar. Det finns givetvis en avsikt bakom att man vägrar att tala om utvecklingen av sexualbrotten trots att utvecklingen av statistiken är förskräckande. Inte minst om man ser till resultaten från den nationella trygghetsundersökningen. Enligt Sarnecki är kriminologerna ense om att denna undersökning ger den bästa bilden av utvecklingen av sexualbrottsligheten(1).

  Utvecklingen borde resultera i någon sorts kriskommission. Fast alla vet ju åt vilket håll det pekar orsaksmässigt varför man till varje pris vill undvika att uppmärksamma saken. Hellre då skriva otaliga spaltmetrar om ”kulturprofilen”.

  1. https://www.dn.se/debatt/okad-invandring-leder-inte-till-okat-antal-brott/

  Gillad av 1 person

 16. Mikael Steinwall skriver:

  Sen finns det ju feminister i Sverige som tar våldsutövande män i försvar, om dessa män har ”rätt” bakgrund.
  Efter den massiva och välsynkade attacken mot kvinnor i Köln, nyårsafton 2015, skrev Gudrun Schyman ett debattinlägg där hon menade att det är samma förtryck överallt. Den gemensamma nämnaren är karlarna.
  Och vissa kvinnor hindrar utvisningar av våldsdömda män.
  Me too rörelsen råkade glömma det systematiska kvinnoförtrycket som finns i högsta grad närvarande i förorterna. Att kalla sig feminist idag innebär att engagera sig för alla förtryckta kvinnor. Nästan.

  Gilla

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Intressant, men JanOlof missar att vi haft ett samhälle här i Sverige sedan medeltiden där det åtminstone formellt rått kvinnofrid — men att detta inte hindrat männen från att tidvis gå ut i krig.

  I många hundra år har vi svenskar kunnat försvara oss mot angrepp utifrån utan att bli sådana barbarer som i vissa här ej namngivna andra kulturer i mera sydliga länder.

  Det perversa vanvett vi nu bevittnar har uppstått under senare delen av 1900-talet.

  Så sent som på 1950-talet var våra makthavare ännu medvetna om att vår kultur var unik, och att den var värd att försvara mot destruktivt inflytande utifrån.

  Den onda kraft som därefter gjort sig bred i samhället är en mental farsot vi kan kalla ”PK-ismen” eller ”kulturmarxismen”, och det är personer påverkade av denna mentala sjukdom som numera styr och ställer överallt.

  För att försvara oss mot detta måste vi först och främst identifiera våra fiender. Och sedan se till att de berövas sin makt. Rösta inte på dem. Låt dig inte påverkas av deras förledande retorik, som sköljer över oss genom etablerade mediakanaler.

  Stöd motståndet. Personer som Katerina Janouch (http://katerinamagasin.se/) har personliga minnen av hur det var att leva under en kommunistisk diktatur, och kan därför se detta klarare än de flesta naiva svenskar.

  Gillad av 7 personer

 18. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Jag har aldrig upplevt en beskyddande man i hela mitt liv och jag är en vanlig, vit, svensk kvinna född på 50-talet. Jag har heller aldrig förväntat mig att någon skulle ”ta en kula” för mig. Jag har förstått människans flockmentalitet, helst i ett land dit renässansen med sin individualitet aldrig kom. Det har gjort mig till en självständig människa om än ganska sargad av att människor, både kvinnor och män, anser sig kunna trampa på en ensam kvinna utanför flocken.Men den dagen jag dör, kan jag säga: I did it my way..

  Gillad av 2 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Då har du haft otur, tror vi är många som just skulle göra det. Jag har lagom mycket vänner.
   I olika skikt av samhället. Men en sak är gemensamt, nästan alla av dom skulle dö för sin flock/familj. Kanske är dom olika resten av befolkningen?
   Men jag tror inte det, visst det finns mycket Hen-män men dom tror jag lever ensamma eller med någon som drömmer om en starkare man.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Vad har du förstått? – Jag begrep inte den meningen.

   Människans flockmentalitet visade sin vackra sida, när efter tsunamikatastrofen alla länder omgående skickade plan med hjälp åt sina drabbade medborgare. – Ja, utom Sverige förståss där man fastnade i obeslutsamhet om huruvida man skulle hjälpa svenskar eller kanalisera sina insatser där behoven var som störst. – Och det blev väl inget eller lite och för sent.

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Fast det där tog man igen året efter med råge, när turistande flyktingar, som hade flytt för sina liv, inte kunde flyga ”hem” från Libanon. Där snackar vi handlingskraft och luftbro utan dröjesmål.

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Förmodligen finns det en balanserande dualism kring mycket med det mänskliga. Svensk konsensuskultur vars flockmentalitet emanerar ur miljontals så kallade statsindividualister. ‘Yes, we are all individuals!’ Men en sida av den sociala ingenjörskonsten i Sverige det senaste århundradet, och det senaste halvseklet i synnerhet, är också andelen ensamhushåll (högst i världen) och ”tolerans”. En sida av bristande social kontroll (somliga ryser kanske, och tankarna går till Jantelagen, bymentaliteten eller kinesiskt poängsystem som just nu håller på att byggas upp för att ranka mönstermedborgare) är ”tolerans”; som likgiltighet fast finare.

   Som World Values Survey har visat, illustrerat i Inglehart-Welzel-diagram, så är den svenske statsindividualisten isolerad högst upp till höger i diagrammet, och långt nere till vänster har vi bl a kollektivistiska kulturer med islam som dominerande civilisation. Nu blandas dessa oppositionella civilisationer. Den demografiska rörelseriktningen är tydlig. Finns det något som säger att statsindividualisterna har ett försteg gentemot kollektivistiska ‘doers’ utan humanitär barlast och illusoriska mångfaldsreciproka hämskor?

   Gillad av 1 person

 19. Göran Holmström skriver:

  Funderat lite på det som beskrivs som styrka och alfamän.
  Bartik-tanterna har ju fått det hela om bakfoten rätt rejält, I sin kamplust och iver att bli jämställda. Så har dom skrämt alla vettiga hanar på flykten, helt allvarligt vem fasen vill ha en gapig stridslysten kärring? Som snart 55 och skild så har ju en hel del sorter testats.
  Om man tar sig förbi det första hindret att välja partner med ryggmärgen ( eller någon som liknar ens förebild under uppväxten). Så börjar ju det intressanta, att våga testa någon utanför ens snäva ramar.
  Alfaman, är det den som tjänar mest pengar eller bänkar mest? Eller den som hela baren tystnar när han kommer in och tar rummet i besittning? För mig är en alfahanne en ytterst trygg person, där ekonomi eller status inte är viktigt. Utan han har stenkoll på sina bra och dåliga sidor, är inte rädd att erkänna sina brister. Men samtidigt vetskapen om sin egen styrka och kompetens, det är en Alfahanne. Några av mina kompisar har gjort några voltor och umgåtts i elaka miljöer, trots det så kan dom fälla en tår när vi dricker bira, det ser jag som en styrka.
  Kvinnorna som drömmer om den ädla vilden, är bortskämda romantiker som avskyr verkligheten och innerst inne drömmer om att bli dominerade av en stark man! Att dom inte får bli det på rätt sätt beror på att dom har så höga murar och släpper inte in vanliga snälla dominanta män,
  utan till slut faller dom för han som är en riktig fegis, men elak och slår kvinnor eller ändå värre saker. Dessa ursäkter till män är inte starka eller modiga, titta på alla som flydde från Syrien och lämnade kvinnor och barn kvar, Kvinnorna ber männen återvända.
  Men dom stannar hellre och lever på bidrag än att kämpa för sin familj.
  Dessa krakar ser kvinnliga socionomer upp till och drömmer om mustig erotik med.
  Det är för mig en gåta!

  Gillad av 4 personer

  • Trump livet och allt annat. skriver:

   Det är enkelt Göran, precis som det finns män som är skit så finns det kvinnor som är skit, vi har oturen att leva i den tid då dessa för första gången oinskränkt fått styra. Det kommer så klart inte att vara, vilket samhälle kan bygga på de värsta soporna? Skulle den västliga civilisationen kunna bygga på folk som Fridolin och Wallström, eller Reinfeldt och Björklund, alldeles oavsett fertilitet? Så klart inte. För första gången i världshistorien så har mänsklighetens intelligens skapat ett välstånd som tillåtit de sämsta, de med lägst moral och av sämsta sort på alla vis styra, det kan så klart inte vara. Inte heller islam är ett hot, ett system som bygger på att folk inte skall tänka, hur kan det utgöra ett hot mot tänkande människor? Inga jämförelser i övrigt men det är som två grupper av chimpanser som skall slåss, den ena har funderat ut att man kan använda knölpåkar, den andra inte. För pk-isterna gäller samma sak, de hatar oss för att vi tänker. Men visst, många kommer att komma i kläm, kanske lika illa som i Marocko, innan bra män och kvinnor åter tar rodret. Vad kan man lära av detta? Blinka, och djävlarna kommer med en gång.

   Gillad av 1 person

 20. lennart gustafsson skriver:

  Enär jag inte har svart bälte i retorik vill jag dock drista mig att påstå ,samerna kom efter att landisen smält i norden.Innan dess befolkades norden söderifrån vartefter isen försvann.Ursprungsbefolkning eller inte???Om vi som har bott här sedan 1600-1700 talet enligt kyrkoböckerna inte får betrakta oss som ursprungsbefolkning vilka är det då.Jag betraktar resonemanget illvilligt och söndrande.Samer och vi andra ”sörlänningar”tillhör ursprungsbefolkningen.80 generationer eller mindre är inget att tjata om.LÄGG NER och LÄS PÅ.Ignorans är en frälsning tills verkligheten hinner ikapp.

  Gillad av 4 personer

  • K. Ulvert skriver:

   Jag håller med dig. Samer är ett nomadiserande folk som alltid levt i fjälltrakterna, om man förenklar.
   Lustigt nog så gör de fortfarande det, men nu har de snöskotrar och helikoptrar.
   Vem har tagit deras land då?
   Det där same-argumentet får mig att se rött. Bokstavligen.

   Gillad av 1 person

 21. Konservativ skriver:

  Det är därför jag tycker om NMR. De har en kass ideologi. Men mod och manlighet och energi och kraft och organisationsförmåga. Det finns ingen grupp som är så förföljd och motarbetad av staten, de får inte ens ha bankkonton och varthän de förflyttar sig så blir de stoppade av polisen och samhället tar minsta ursäkt för att sätta dem i fängelse. Men likförbannat så framhärdar de.

  Gillad av 4 personer

  • M.D. skriver:

   Mjae, då är vi inne i zonen där ”mod” övergår i ”dumhet”. Med dumhet menar jag inte bara idén att försöka stånga ett godståg av rälsen, utan även hela den grundläggande ideologin. Är du road så kan du gå in på Flashback och läsa hur ”intellektuella” nationalsocialister mödosamt lägger ut sin världsbild till allmän beskådan.

   Gillad av 1 person

   • Konservativ skriver:

    @M.D.
    Goddag Yxskaft x 2!

    För vänlighetens skull så upprepar jag vad jag skrev igen, för de som har det litet kämpigt med läsförståelsen. Alla ska med!
    ” De har en kass ideologi.”

    NMR är inte intellektuella, det är ju hela anledningen till att nynazismen finns. Att arbetarklassen ej trivs med intellektualism och samtidigt blev övergivna av socialismen som istället uppvaktade invandrare.

    Gilla

   • lennart gustafsson skriver:

    Varför svälta ihjäl med ett chipp i ena handen pga att eliten inte tycker om dina protester och stänger av dina/era bankkonton?Greppa repet/stegen,klättra upp ur kebbbelträsket och sluta vara ignorant mot dig själv och andra! Enligt min mening uppstod nationalsocialismen som moteld mot socialdemokratin vilket var tänkt som en lättare kommunism vilken skulle röja vägen för den fortsatta ryska revolutionen i resten av Europa men initialt att ta Tyskland.Eliten startade krig 1933 mot Tyskland efter första världskrigets misslyckande erövring.Upplysningsvis dödades 140 miljoner ryssar under Elitens fana och cirka 60 miljoner i koncentrationsläger.Eliten hade under några hundra år dräglat på Ryssland och verkställde drömmen med hjälp av Eliten i USA 1917.Nu skickar Eliten som förtrupp istället ”flyktingar”som skapar splittring i alla länder och motiverar oss till splittring och detta kebbbbel när vi behöver enas och arbeta för riktig demokrati.Läs partiprogrammet var inte rädd.Chipp eller frihet.

    Gilla

 22. Arthur skriver:

  De skäggiga jihad-resenärerna förtjänar inte vår genuscertifierade maktklicks moderliga omsorg. De har alla allra minst med vapenmakt genom krigshandlingar skapat och upprätthållit förutsättningarna för brott mot mänskligheten, som de väntade sig, som de önskade sig och som de ansåg och fortfarande anser vara rätt, därför att en osynlig andevarelse sagt så.

  I ett friskt samhälle vore det självklart med en fällande dom och livstids inlåsning av dessa brottslingar, som aldrig kommer sluta vara farliga. Istället verkar vår maktklick försöka ge sken av att de är offer och prioritera att förvirra och att skrämma allmänheten till att sluta tala om, eller sprida information om jihadism. Faktiskt verkar maktklickens damer närmast ty sig till förrövarna.

  Detta förvirrade känsloliv har ersatt den rättvisa och säkerhet vi hade under den försociala eran.

  Gilla

 23. Niklas R skriver:

  Anledningen med att afghanska män låser in kvinnorna har inget med deras gener att göra utan det faktum att kvinnor i muslimska samhällen är ägodelar som tillhör en man. Antingen hennes pappa, broder, kusin eller man. En kvinna är aldrig fri i det muslimska samhället. Så att de låses in är lika logiskt som att mannen låser in sina getter. Han vill helt enkelt inte att de ska försvinna.

  Sedan är det så att kvinnor i Sverige slår män oftare än män slår kvinnor. Skillnaden är att en normal man slår inte tillbaka eftersom majoriteten av oss är uppfostrade till att en man slår inte någon som är svagare eller mindre än han själv.
  Vilken man här har inte blivit slagen av sin fru, sambo eller flickvän? Vilken kvinna här har inte slagit sin man, sambo eller pojkvän? Nu pratar jag inte om hårda slag utan det kan vara en markering som slag mot en arm om hon blev sur och liknande. Men även en hel slagserie om det var ett gräl som spårade ur.

  Detta är vanligtvis aldrig något som kommer fram i debatterna eftersom hela feminism-ideologin går ut på att män slår kvinnor och inte tvärtom, det är PK. Pratar man däremot med de socialsekreterare som faktiskt tittar på detta i verkligheten framkommer en helt annan bild.

  Gillad av 5 personer

 24. Affe skriver:

  Inte för att Magnus Ranstorp nödvändningsvis har rätt i allt, men jag såg att han prisade Bettan Byvald för det arbete hon gör. Vilket fick mig att tänka att Ranstorp kanske vet något som inte jag vet. Det kan ju vara så att Byvald framstod som mer naiv i SVT-reportaget än vad hon faktiskt är.

  Gilla

 25. Hawwa skriver:

  Du kan tyvärr ha rätt (åtminstone delvis) i det vad som paradoxalt nog kan öka mäns status. Den stora majoriteten kvinnor drabbas inte av Norrmalmssyndromet eller av att gripas av en drift av att uppvakta gravt kriminella i fängelse. Men att de finns vet vi, Styrka, makt & inflytande imponerar både på kvinnor & män, men det verkar råda olika uppfattningar om vilken typ av makt som attraherar.
  Men bottenlöst sorgligt är det att proportionerna helt gått förlorade vad det gäller manliga egenskaper, vad som är värt att fördöma och vad som är värt att respektera.

  Gilla

 26. annagustin2@gmail.com skriver:

  Men är inte vårt problem egentligen att vi blivit berövade rätten att tjäna pengar på vårt eget arbete?
  Staten beskattar varenda sekund av vårt lönearbete. Skulle vi arbeta x antal timmar för att gemensamt rättvist dela på Statens budget (samhällskontraktet) och på dessa timmar ha arbetat klart åt staten…men därefter ha rätt att arbeta åt oss själva…DÅ skulle vi få eld i baken …åtminstone alla unga, starka och ambitiösa människor (men lika skulle så klart gälla för alla).

  Vi skulle bli helt upptagna med att leta arbete för att få bygga eget kapital för att realisera drömmar som legat i skrivbordslådorna …kanske halva våra liv.
  Många av dessa människor skulle realisera sina drömmar om att starta eget inom…tja…kanske många hantverksområden. Andra skulle ha råd att anlita deras tjänster. ALLA skulle hjälpa till att se till att det blev viktiga saker gjorda – OCH att människor fick betalt för att de blev gjorda (inga hitta.på-jobb alltså).

  Varför åstadkommer våra politiker inga sådana enkla åtgärder för att ge folk möjligheten att själva skapa jobb?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.