En principiellt viktig fråga om demokratin

Patrik Engellau

Nyligen skrev jag en text om den numera nästan världsberömda medborgerliga samtalsgruppen Ekerö/Hållbart Sverige. Gruppen består av ett antal i huvudsak, verkar det, södermalmsbaserade individer som oroar sig för brottslighet och allmän samhällelig oordning och därför gör – rätt svårgenomförda om du frågar mig – planer om att mobilisera några tusen människor för att flytta till en liten kommun där de i kraft av sitt antal ska skaffa sig politisk kontroll och sedan förvandla kommunen till ett mini-Ungern. (Häng inte upp dig på orden; jag avser inte att värdera, bara att beskriva så enkelt jag kan.)

Blotta faktum att gruppen har pratat om ett sådant projekt har förfärat människor. Journalisten Andreas Henriksson, som avslöjat tilltaget på ledarsidorna.se, har anlitat en advokat för att undersöka om detta möjliga ”brottmål” eventuellt kan vara ett högmålsbrott. Högmålsbrott är inget att leka med. Så här står det i brottsbalkens artonde kapitel, första paragrafen:

Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, om det inte är högförräderi, för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Journalisten Henriksson, en känd, respekterad och erfaren medlem av journalistkåren, finner det befogat att med hjälpa av advokat undersöka om södermalsgruppens resonemang kan vara ett sådant ”brott”. Grundfrågan är om det är tillåtet för medborgare att utan att begära tillstånd från någon myndighet diskutera fritt om angelägenheter som de anser berör dem.

Du kanske tar dig för pannan inför frågan och uppgivet hävdar att, vafasen, du får väl diskutera och planera vad du vill med dina polare. Men så enkelt är det inte. Vi kan fundera på begreppet demokrati.

Det må vara en fördom hos mig, men jag tror att skolbarn i Sverige lär sig att demokrati är medborgarnas rätt att utse representanter som ska fatta alla för medborgarna viktiga beslut. Så här står det på Wikipedia:

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).

Enligt min uppfattning är detta ett farligt och potentiellt diktatoriskt synsätt eftersom det innebär att politikerna är de rättmätiga beslutsfattarna i alla frågor. Du kanske håller med mig och rentav hävdar att en sådan enögd tolkning av begreppet demokrati självklart är främmande för alla tänkande människor.

Men så är det inte vilket jag har upptäckt när jag talat med ungdomar. Detta är vad de lär sig i skolan. Och det synsättet representeras också i en kommentar till min artikel om Ekerö/Hållbart Sverige-projektet. Så här skriver kommentatorn:

Demokratisk ordning är att försöka bilda opinion hos befolkningen att vid nästa val rösta för något man öppet vill åstadkomma, inte att ha slutna sällskap som bland annat ser behov att beväpna sig för att ”värna” sig.

Så går att tänka men det är, enligt min smak, inte förenligt med sann demokrati eftersom det representerar en till demokrati förklädd majoritetsdiktatur. Wikipedias redogörelse för demokratin infogar längre ned en betydelsefull kommentar som helt tar loven av dessa, som jag ser det, totalitära ambitioner:

Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. 

Jag kan inte nog understryka detta. Demokrati betyder att överlämna makt till valda ombud, men inte all makt, utan bara den som ligger utanför de frizoner – därmed menas de delar av tillvaron som ligger utanför politikernas beslutsomfång – som medborgarna reserverar för sig själva.

Enligt min uppfattning ska representationsprincipen och frizonsprincipen balansera varandra. De är motsägelsefulla eftersom den ena säger att politikerna ska bestämma nästan allt och den andra säger att de möjligen inte ska bestämma något alls. I denna motsägelse lever vi.

Dagspolitikens strider handlar inte minst om vilken av dessa två motsägelsefulla uppfattningar om politikens beslutsrymd som vi i första hand ansluter oss till. Jag anser att vår tids politikervälde, i eget intresse, grovt överdriver den första av dessa principer, alltså att de själva har rätt att besluta om nästan allt medan medborgarnas fri- och rättigheter inte behöver respekteras så särskilt. Det är inte minst därför jag kallar vårt politiska system och historiska epok för politikervälde.

92 reaktioner på ”En principiellt viktig fråga om demokratin

 1. Aha skriver:

  Ekerö är från början obsolet tänkande. Sverige blir som i USA; gated communities där vakter kontrollerar inflödet av människor. Skolor, sjukhus, äldreboende finansieras via försäkringar och är alltså bara tillgängliga för folk som har råd. Blir den grova brottsligheten för påträngande kommer en och annan att beväpna sig. Hela stadsdelar blir gated communities och då närmar man sig Ekerö-tänket. Det handlar då om ett långt gånget mångkulturellt förfall. Det ska väldigt mycket till att inte förmå svenskar att gå denna väg.

  Tanken om högmålsbrott kommer att blekna och bli en fjärt i rymden.

  Gillad av 4 personer

  • Janne skriver:

   Instämmer. I takt med att den gemensamma kulturen, samhällskontraktet och tilliten mellan medborgarna eroderar kommer detta att behöva ersättas av ett allt mer totalitärt och kontrollerande Sverige där assimilation uteblir men sk stand-your-ground lagar och dödsstraff av amerikanskt slag införs i takt med att brottsligheten blir allt grövre.

   Gillad av 1 person

   • Axel skriver:

    Länge leve alternativa median . Det är endast där man får en sann bild av hur samhället fungerar. Det måste bli en töntstämpel på sådana som bara läser DN och andra PK blaskor.
    Jag tror att PK median för en överlevnadskamp med sina Fake News och är livrädda för Sovsvensken när dom blir väckta.
    Då kommer nog många av dem att oroa sig för att få sår på halsen dom också.

    Gillad av 2 personer

 2. Lars skriver:

  Kan hålla med om det motstridiga, men problemet med individ kontra kollektiv är bl.a. att individen är svag och folkviljan är om möjligt kollektiv, men vanligen partibunden (kollektiv/system) och man väljer ledarskap med ett paket av åsikter.

  Den andra frågan om demokratin kontra individens självbestämmande är ju intressant på många sätt, inte minst i förhållande vad jag skrev ovan om att individen är svag och måste organisera sig.

  Min tro är att demokratin är en metod att lösa intressekonflikter mellan grupperingar och att makten delvis ligger utanför statsskicket i den faktiska samhälleliga organisationen av olika intressegrupper med olika mycket inflytande.

  Vi är nog förövrigt överens om att en paternalistiskt stat som vill styra individens beteende i kollektivets intresse är kontraproduktivt och principiellt inte förenligt med demokrati och respekt för att stat och samhälle inte är detsamma!

  Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Vilket av rekvisiten anser den här Henriksson vore uppfyllt? Diskussionen, som du beskriver den, handlar ju uttryckligen om att använda de demokratiska medel som — i enlighet med statsskicket och den högsta domarkårens etc. beslut — står till buds?

  Gillad av 6 personer

  • Igor skriver:

   Svaret på dina frågor i förrgår.

   IGOR 28 december, 2018 kl. 13:25

   FREDRIK ÖSTMAN
   Igor, om du har rätt — varför skall vi lyssna på ett mobbebarn, en loser?
   DE SOM INTE HAR LÄMNAT ARBETET OCH RÄDDATS AV PENSIONEN VÅGAR INTE TALA KLARTEXT!
   Om du har fel — Varför var hon rädd för mobbing?
   OM JAG HAR FEL? HUR SER DU PÅ ALLA SOM MOBBAS I SKOLAN, PÅ SINA ARBETSPLATSER, DE SOM SKRIVER PÅ DGS, PÅ ALLA ”VISSELBLÅSARE, (VART TOG DOM VÄGEN FÖRRESTEN?)
   Vad gjorde hon åt den? Skrev en bok i efterhand när lönen var inkasserad och pensionen säkrad?
   VARFÖR SKRIVER INTE DE SOM SKRIVER PÅ DGS I VANLIGA TIDNINGAR?
   Är det inte korruption och förräderi gentemot dem som valde henne, gav henne sitt förtroende att representera dem efter bästa förmåga och moraliska halt i Riksens ständer!?
   DU TYCKER ATT DE FLESTA I RIKSDAGEN ÄR KORRUMPERADE OCH BEGÅR FÖRRÄDERI MOT SVENSKA FOLKET? DU KAN HA RÄTT!

   Gillad av 1 person

   • bölder o sand skriver:

    Nej du, Fredrik har precis rätt, för nu är Pålsson precis som oss andra, utputtad ut fågelboet, hos skriver inte i SvD av samma anledning som Patrik, Lennart, Jensevik och du och jag inte gör det, vi blir refuserade efter läsning av 2-3 meningar, eller bara pga vårt namn. Det är endast när man deltar i professionella sammanhang där man just riskerar något man kan göra skillnad och säga emot. vad gjorde hon när hon kunde? Jag gjorde vad jag kunde på min nivå, och kan sägas ha vunnit det slaget, men till stor personlig kostnad. ”Dissidentsidan” börjar fyllas av människor som numera är irrelevanta, pensionerade eller på annat vis utan inflytande, de vaknade för sent och deltog i spektaklet fram tills i förrgår då de fortfarande hade något att förlora. Sådana som Marika Formgren, eller jag själv faktiskt, är sällsynta.

    Gillad av 5 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det som saknas i din beskrivning av demokratin är en beskrivning av termen politik. Det är bara politiken som skall vara, kan vara, demokratisk. Politik betyder ”stadsfrågor”, alltså de frågor som invånarna i en stadsstat har att lösa gemensamt. Som du påpekar är det inte omöjligt att filosofiskt åtskilja de enskilda och de allmänna frågorna och skydda de förra mot de senares inverkan. Vad jag vill säga är att den motsättning du uppmärksammar på är inbyggt i själva termen politik och därmed i själva termen demokrati. Påhittet att politik omfattar alla frågor är ett nytt påhitt som går i allmänhet går under beteckningen totalitarism. Det är ett påhitt som kommer sig av den s.k. Upplysningen och avfärdandet av den religiösa makten, som i tusentals år hade skyddat individen och hans privata affärer från fursten och statens affärer, alltså politiken.

  Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”……individer som oroar sig för brottslighet och allmän samhällelig oordning och därför gör – rätt svårgenomförda om du frågar mig – planer om att mobilisera några tusen människor för att flytta till en liten kommun där de i kraft av sitt antal ska skaffa sig politisk kontroll och sedan förvandla kommunen till ett mini-Ungern”.

  Nu är det ju ett faktum att ”nyanlända” har övertagit kontrollen över vissa områden. Kontrollen består i dels ett fysiskt maktövertagande genom skapandet av ”no-go zoner”, och även ett politiskt sådant genom att myndigheterna är maktlösa och hellre ser mellan fingrarna då det gäller detta. De pursvenskar som råkar bo i dessa områden känner sig verkligen inte välkomna in i den gemenskap som härskar där utan i stället skapas en utväg i form av ”white flight” som svar på deras ohållbara situation. Dessa ”no-go zoner” kan ju liknas vid ett mini-Mellanöstern och detta är väl inte ett dugg bättre än ett mini-Ungern.

  Varför har inte ”människor förfärats” i lika hög grad angående den successiva förlusten av områden som genom kriminalitet har övertagits av kategorier som egentligen inte har rätt till detta? Samtalsgruppen Ekerö/Hållbart Sverige har ju som mål att via politiska – och demokratiska – processer skapa sig en fristad avskild från de våldsamheter som den ansvarslösa invandringspolitiken har skapat. Att detta skulle vara ”förfärande” på något sätt är för mig obegripligt.

  Gillad av 5 personer

  • Elisabeth skriver:

   Håller helt med, Svenne, obegripligt att det är ”förfärande”. Det är däremot rätt förfärligt att den här ulven i fårakläder , Henriksson, går ut och vevar om högmålsbrott. Men han är svensk journalist, vad kan man vänta sig ? Apropå svensk journalism, man uppmärksammar utomlands hur svensk statsmedia rapporterar om Marocko-morden och det är INTE smickrande för Sverige. Statsmedia talar tyst om dödandet ( jämför larmet om Trollhättemorden, Ghica-misshandeln osv ) men betonar att det kostar 4 år i fängelse att sprida mord-videon. Allt för att Svensson ska sitta still i båten och inte börja med aktivism, kanske , hemska tanke, av Ekeröslaget.
   https://www.zerohedge.com/news/2018-12-28/outrage-after-swedish-tv-downplays-gruesome-isis-beheadings-issues-prison-threat

   Gillad av 1 person

 6. Fredrik Östman skriver:

  De som har hittat på och spritt uppfattningen att demokrati kan och skall vara totalitaristisk är socialdemokraterna. Socialdemokrati är en variant av socialismen, som avser att införa den till sin natur totalitära socialismen med den icke-socialistiska demokratin som medel, påstår den. Men det stämmer inte, för den måste för att lyckas med detta successivt utöka politikens område på ett sätt som inte är förenligt med begreppet demokrati. Den kan inte i en enda omröstning införa socialism och totalitarism. Så den som har en avvikande, statsomvälvande politisk uppfattning i denna causa är inte södermalmsprofilerna med planer på gemensam laglig aktion, utan den här Henriksson och alla andra socialdemokrater. Processen med att nedmontera demokratin har fortgått utan större motstånd sedan SAP vann valet 1932. En fin lägesrapport efter circa fyrtio år är Ronald Huntsfords bok The New Totalitarians.

  Socialdemokratin är i huvudsak totalitär och den förhåller sig till demokratin instrumentellt. Socialdemokrati är ambitionen att avskaffa demokratin med dess egna medel. Socialdemokrati är uppror, högförräderi och högmålsbrott.

  Gillad av 12 personer

   • bölder o sand skriver:

    Haha, det är ändå bra att få lite insikt i hur andra sidan tänker så jag tycker det är bra att Lars skriver här.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Få nog kan jag, jag har fått nog av politikers inkompetens och oförmåga och vilja dra in allt under deras regim för omfördelning och fått nog av effektivitetsbrister. Jag hävdar ändå att man måste försöka nå ett rimligt faktaunderlag för att kunna diskutera och då är det så att alla OECD länder, med Chile på släp som det fattigaste, samtliga har välfärdsystem som inräknat privata lösningar, skattesubventioner, offentliga skattefinansierade samtliga finns inom spannet av ca 35 – 50 % av BNP. Skillnader mellan privat finansierade eller offentligfinansierade ligger främst i att de senare omfördelar inkomster tydligare mellan olika inkomst deciler. Den borgerliga retoriken syftar till att ändra inkomstfördelningen när man säger sänk skatterna Behovet av skyddsnät försvinner inte.

    Till Fredrik och Sanden i Höllviken skulle jag vilja säga att mindre av populistisk retorik och propaganda och mer av resonemang förbättrar dialogen och skapar möjligheter att komma framåt i förståelse.

    Gilla

  • Farligare än samarkand för danske mand, Mysteriet sin lösning fann, luobubozhens salta lysande vann, grönt och grannt som bara fan, under Taklamakans sand rann fram, till kashgars folk med bölder på fot och hand skriver:

   Ja, min fundering igår var stulen från Nietzsche, för vad skall hålla emot denna impuls, man kan säga att socialdemokrater världen över bara är giriga och egoistiska människor som utnyttjar de möjligheter att tillförskansa sig andras slit genom det politiska systemet ”demokrati” giver. Felet alla bra människor som skött sig själva och inte utnyttjat denna politiska möjlighet gjort var att anta att de som styr är lika bra människor som de själva, men allt vi ser verkar oundvikligt, sossarna och vänstern ”spelar spelet” som Jordan Peterson brukar säga. Konservativa och andra bra människor har helt enkelt inte deltagit, därför är alla institutioner nu infiltrerade av ett politikervälde som spelar spelet, att ta andras arbete och se till att tillräckligt många hålls på botten för att alltid behålla makten. Utan sossarna så hade hela västvärlden varit som Schweiz, stenrikt. Så utan Gud så kan jag inte se vad som skall hindra detta socialdemokratiska pk-politikervälde att spela spelet? Även i USA har de problemet, där är det demokraterna. De vill ha det så här, demokratin saknar moral och öppnar så klart för att alla de värsta till sist finner varandra och inrättar det så att de fyller på underklassen med 120,000 om året, oundvikligt, det är som atombomben, väl uppfunnen så går det inte att få kunskapen att försvinna. Sossarna har funnit sin vises sten, allt är självklart och de vill ha det så här, våldtäkterna, allt. Endast bra människor kliar sig förvirrat i huvudet.
   Andra som Boström skriver som idag i GP att ”vi” var säkrare förr, eller Dick Harryson skriver om att flickor minsann också blev våldtagna förr. Dessa räddar oss inte, de vill ha det så här, de fattar inte vad problemet är.

   Det enda jag kan se som kan förhindra detta det är att bra människor också börjar spela spelet, och Ekerö är väl barnets första steg. Vi måste skruva tillbaks klockan 2500 år till det gamla Grekland där fria män organiserade sig och försvarade sig. Även där och då så dröjde det inte länge innan de fick en totalitär ledare i Alexander, så bra människor kan aldrig slappna av. Vanligt bra folk kan inte längre stå på sidlinjen och tro att det man ser på TV sköter sig själv, flickors huvud rullar i sanden igen.

   Gillad av 8 personer

   • Farligare än samarkand för danske mand, Mysteriet sin lösning fann, luobubozhens salta lysande vann, grönt och grannt som bara fan, under Taklamakans sand rann fram, till kashgars folk med bölder på fot och hand skriver:

    Som det

    Gilla

   • Farligare än samarkand för danske mand, Mysteriet sin lösning fann, luobubozhens salta lysande vann, grönt och grannt som bara fan, under Taklamakans sand rann fram, till kashgars folk med bölder på fot och hand skriver:

    När jag skriver socialdemokratiska så menar jag i Sverige 7-klövern.

    Gillad av 4 personer

   • bölder o sand skriver:

    Första meningen blev oförståelig

    man kan säga att socialdemokrater världen över bara är giriga och egoistiska människor som utnyttjar de möjligheter att tillförskansa sig andras slit som det politiska systemet ”demokrati” giver

    Gillad av 1 person

   • Christer L skriver:

    De vill ha det så här. En så kallad meme skapad av DGS egen Onämnbare över alla oss andra onämnbara och som får allt starkare genomslag. Men jag säger: nej, de vill inte ha det så här. De tror att detta så här är deras framgång, men detta så här är deras fall. De vill inte falla. Det här håller inte. Ekerö-frågan är en uppblåst parentes. En bland alla de andra. Det som håller på att hända är att hela det svenska folket ändrar sig på grund av att sanningen, den i längden oundvikliga, kryper allt närmare, tränger igenom, nästlar sig in. Ingen vill ha de här politikerna länge till. Inom några få år är Sverige ett SD-land och de invandrare, och sossar, som inte gillar detta blir snabbt allt färre.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Nej bra människor kan aldrig slappna av Samarkand, men det skulle underlätta om vi kunde formulera de få faktorer som möjliggör paracitismen. Vi behöver nya budord för individens förhållningssätt till maktsystem. Jag föreställer mig några få fatala aningslösa misstag här. Höll inte Burke på med sånt här? Fredrik?

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Johannes skriver:

    Ja, de vill ha det så här.
    Undrar vilka sorters ‘vitlök och vigvatten’ som fungerar bäst mot sosseriet…
    Att skära ned på den Ofantliga sektorn kanske – att sänka bidrag i allmänhet och bidrag till utlänningar i synnerhet. Varför ska utlänningar ha rätt till bidrag? Undrar hur de så kallat liberala partierna skulle ställa sig? Som åsnan mellan två hötappar?

    Gilla

   • Bölder och sand skriver:

    @A jag har inga bra svar men ser en del som ogjort, bland annat det att vänster, pk-ister och socialister och socialdemokrater alltid kommit undan med att deras position är den mest moraliska, när istället, om man tänker efter och är ärlig och inte bara ser till de önskade och påstådda effekterna, utan de faktiska, att deras position är rakt av ond och skadlig, alltid. Hyckleriet blir därmed centralt för vänstern och pk-ister. Därför tycker jag att det krävs mer självförtroende på vår sida, folk säger det själv, som myten att man är vänstern när man är ung för att man har ”hjärta”, när det istället bygger på att man är dum eller hycklar eller både och. Så mera attack är mitt recept:

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Jo, Edmund Burke kritiserade revolutionen i Frankrike redan 1790 och förutsåg korrekt att den skulle leda till det jacobinska skräckväldet. Men han skriver inte på ett modernt och rättframt sätt och fastlägger så att säga av princip inga principer. För den som redan har förstått är Burke glasklar och för den som vill tro på något annat virrig och oprecis.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, Bölder och Sand, attack, alltid attack! Varför tror du annars att det är just alt-right och Alex Jones som är de som angrips hårdast av vänstern? De ser hotet klart och tydligt och de utnyttjar den övriga högerns selektiva blindhet för denna möjlighet. En ganska vänstervriden typ som Carl Benjamin blir portad från sociala medier av vänsterpacket, inte för att han står långt till höger ideellt, utan för att han sätter sanningen högre än idéerna. Vänstern vet precis att den bygger på lögner, att den är en koloss på lerfötter.

    Samma princip förklarar hatet mot Trump och hans allt för svaga support från det högra etablissemanget. Den förklarar att Jordan Peterson maskerar sig som ”klassiskt liberal”, kanske även inför sig själv. Även Karl Popper kallade sig ”socialliberal” trots att hans bok Det öppna samhället och dess fiender beskriver konservatismen. Peacemeal reform, det kunde ha sagts av en Edmund Burke.
    Högern är antingen blind för eller livrädd inför sin egen kraft. Vi behöver en alternativ höger, en som slåss, en som skiljer mellan det esoteriska för internt bruk och det exoteriska för externt, en som inte sörjer när vänstern går under.

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Huntfords bok finns översatt till svenska och heter ”Det blinda Sverige”. Författaren och journalisten Roland(obs!) Huntsford bodde och rapporterade från Sverige i 10 år under 60-talet. Han förskräcktes av Ss sovjetliknande politik.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Samhället utgår från Gud eller från individen. Eftersom Sverige inte är en teokrati är det individens behov som ska vara vägledande för hur gensamma intressen ska organiseras.

   I Sverige har socialdemokraterna lyckats övertyga vissa individer (dock inte alla) om att Socialismen är Gud. Så länge inte ”alla är med” får de dock snällt vänta med den utnämningen ett tag till.

   Gilla

 7. Aurora skriver:

  Det kan väl inte enbart vara att samtal förs som upprör Henrikson. Man tycks ju inte kunna döma jihadister för ’samtal’ att planera terrordåd. Det måste vara själva planerna. Gated communities finns i andra länder. Varför inte i Sverige? Här vill man tydligen skapa en motsvarighet genom redan uppförd bebyggelse. Är man tillräckligt många boende med samma politiska åsikt kan man på demokratisk väg få dominans i lokala kommunala styrelseorgan. Vad är konstigt? Är inte de segregerade utanförskapsförorterna gated communities? Gick det inte bra att kuppa in eller klanrösta in sin grupps representanter i kommunala styrelser för att driva sin grupps intressen? Eller har vi olika ’demokratilagar’ i Sverige?

  Gillad av 8 personer

  • Farligare än samarkand för danske mand, Mysteriet sin lösning fann, luobubozhens salta lysande vann, grönt och grannt som bara fan, under Taklamakans sand rann fram, till kashgars folk med bölder på fot och hand skriver:

   Nej, han är totalitär, du har inte förstått det. Det som upprör honom, och alla inom politikerväldet och deras lakelejer, det är tankarna. Läs Orwell.

   Gillad av 3 personer

 8. Hans Kindstrand skriver:

  Frizon kontra representationszon, är naturligtvis en enkel och bra uppdelning mellan individens och kollektivets beslutsbefogenheter. Den finns beskriven i Regeringsformen kap 2. Frizonens opinionsfriheter omfattar där 6 punkter (RF 2:1 p 1-6). Fem av dessa är relativa och kan inskränkas genom vanlig lag (RF 1:20). Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (RF 1:21). Jag antar att det är balanspunkten – vilka opinionsyttringar är godtagbara i ett demokratiskt samhälle? – som Journalisten Andreas Henriksson är ute efter. Det intressanta är emellertid frizonens p 6:

  ”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

  Religionsfriheten i RF 2:1 p 6 är absolut. Den kan lagstiftaren inte inskränka. Vad som krävs för att en stark ”tro” skall kvalificeras som religion är oklart. Att t ex islam, vars väsentliga delar innehåller både en statslära och levnadsregler för individer genom bl. a sharialagar, diskvalificerar uppenbarligen inte islam som religion. Att en religiös sekt även i Sverige kan dominera ett samhälle finns det flera exempel på.

  Det räcker nog att Ekerögruppen kallar sin samlingslokal för ”bönehus” och benämner gruppen ”församling” för att hamna i religionens absoluta frizon.

  Gillad av 9 personer

  • Farligare än samarkand för danske mand, Mysteriet sin lösning fann, luobubozhens salta lysande vann, grönt och grannt som bara fan, under Taklamakans sand rann fram, till kashgars folk med bölder på fot och hand skriver:

   Pastafarians. Aaaaaarg.

   Gillad av 3 personer

  • W skriver:

   HMF lagen utökas
   Från och med den 1 januari 2019 gäller följande i 16 kap. 8 § brottsbalken, alltså lagen om hets mot folkgrupp:

   ”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Om brottet är grovt döms för grov hets mot folkgrupp till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.”

   ”Det räcker nog att Ekerögruppen kallar sin samlingslokal för ”bönehus” och benämner gruppen ”församling” för att hamna i religionens absoluta frizon.”

   Har inte JK en gång slagit fast att svenskar inte skyddas av HMF lagen?

   Gillad av 4 personer

   • Elvin skriver:

    http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2018/12/har-sverige-passerat-ddr-i-angiveri.html

    Anmälningar för ”hets mot folkgrupp(HMF)” på nätet, har stadigt ökat och antal åtal har fördubblats sedan i fjol. Enligt makten pågår hetsen helt öppet på nätet och det mycket märkliga är, att det bara är en bråkdel av domarna som kan härledas till utredningar som startats på rättsväsendets initiativ. Bakom anmälningarna står i stället privatpersoner och ideella föreningar som Juridikfronten och Näthatsgranskaren.

    Under 2017 fick Näthatsgranskaren 600.000 kronor i statligt stöd av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
    Vänsterextrema Expo har i år beviljats nästan fyra miljoner kronor i bidrag av bidragsmyndigheten MUCF. Drygt en miljon är öronmärkt för ett projekt som ska utbilda ”utredare, åklagare och domare” i att jaga invandringskritiker på nätet.

    Svenska staten har via institutioner beviljat anslag till organisationer som på nätet skall hitta svenskar som inte kan uttrycka sig korrekt och anmäla dem för HMF.

    Det är ren och skär statsunderstödd och privatiserad underrättelse- och spionverksamhet i sin renaste form. Stasichefen Mielke i DDR, hade varit mäkta imponerad, det är en sak som är helt säkert. Detta landet har med ljusår, lämnat DDR bak efter sig, med angiveri!

    Gillad av 7 personer

 9. jeangremillon skriver:

  Den representativa demokratin har vi ju för att det tidigare inte varit praktiskt möjligt att ha direktdemokrati. Idag har vi tekniken att kunna övergå till just direktdemokrati. Vi skulle kunna utveckla val via e-legitimation. Med e-legitimationen skulle vi också kunna ta ställning till politisk inriktning i viktiga övergripande frågor. Vi borde kunna ha varsitt politiskt konto, där vi tar ställning till huvudinriktning i vissa viktiga frågor. Summan av alla människors konton blir vägledande för våra politikers arbete. Inte på detaljnivå, men på inriktning.
  Tror ni att någon politiker skulle vilja ha en sådan förändring? Inte jag.

  Gillad av 4 personer

  • brrr skriver:

   Gissar att det är ganska lätt att ”skapa” det resultat man vill ha i sådana omröstningar. Kan man plantera ”rätt” personer i myndigheter, på tjänster i riksdagens omgivningar m.m., så kan man naturligtvis göra det vid röstregistrering också.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Det viktiga är inte att ha folkomröstningar titt som tätt. Det är möjligt att höja frekvensen kraftigt helt utan tekniska innovationer. Det bevisar Schweiz.

   Nej, det viktiga är att en folkomröstning måste räknas på exakt samma sätt som en votering i riksdagen. Resultatet måste omedelbart bli giltigt. Det får inte tolkas om och bekräftas och masseras av Riksdagen. Låt oss komma till denna punkt först.

   Gillad av 1 person

 10. Jaxel skriver:

  En fundering med anledning av krönikan berör asylinvamdringen. Varför inte låta alla aktivister i frågan fatta de avgörande besluten avseende enskilda fall. Under en mycket viktig förutsättning. Enskilda eller flera individer solidariskt i grupp bör få fatta beslut om uppehållstillstånd för en migrant, givet att de tar på sig det ekonomiska ansvaret för vederbörande. Det finns förstås gränsdragningsproblem kring vad som skall innefattas i detta, men låt oss till en början fundera på principen.

  Detta skulle i enlighet med krönikans ideal flytta beslutsfattandet från politikerna till medborgarna. För övrigt skulle det väl vara i enlighet med de idéer som Bo Svensson brukar framföra.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du vill göra det möjligt för rikemän att svämma över andra länder med sina egna trogna soldater? Vi är närapå där redan idag. Soros förser invällare med reda pengar på vägen. Så kallade välgörenhetsorganisationer likaså, och fri transport, fri kost och logi. Det är en regelrätt invasion av främmande makt.

   Ett lands och ett folks existens, identitet och kultur består inte av pengar.

   Gillad av 3 personer

   • Jaxel skriver:

    @Olle och Fredrik

    Nej, mitt förslag behöver antagligen funderas över mer än vad jag gjort. Fast det kanske kan gå att reglera saken på ett sätt som leder till att de ovan skisserade negativa effekterna undviks.

    Och de skulle onekligen vara intressant att se hur många av de högljudda aktivisterna, typ Anne Ramberg, som är villiga att ”put their money where their mouth is”.

    Min tanke var att möjligheten skulle gälla svenska medborgare. Det skulle ge exempelvis Anne Ramberg möjlighet att visa allvar med sitt prat.

    Fast det är möjligt att det inte var så välövertänkt. Jag har ääååæäæ

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Olle och Fredrik

    Nej, mitt förslag behöver antagligen funderas över mer än vad jag gjort. Fast det kanske kan gå att reglera saken på ett sätt som leder till att de ovan skisserade negativa effekterna undviks.

    Och de skulle onekligen vara intressant att se hur många av de högljudda aktivisterna, typ Anne Ramberg, som är villiga att ”put their money where their mouth is”.

    Gilla

 11. Dandersan skriver:

  Bor redan i en segregerad stadsdel.
  Förfasar mig för de som hävdar att segregation är dåligt och vill bryta den.
  Segregation räddar oss från spridning av det förfall som förorten ser som en naturlig följd av den samhällsordning som de som vill bryta segregationen har skapat.

  Gillad av 2 personer

  • Johan skriver:

   Globalismens honnörsord att gränser skapar krig och att rivna gränser och obefintlig segregation skapar fred är nog en tankegroda.
   Människor har alltid segregerat sig av egen fri vilja, dragits till likasinnade och bildat områden och kluster. Spänningar kommer alltid att bildas mellen dessa (- Ni får inte leka på våran gård) och det borde vara enklare (därmed inte lätt) att få invånare i en avgränsad stat att kunna enas runt något än en hel gränslös värld. Jag menar att detta utan gränser oundvikligen leder till klansamhällen i större omfattning än i en avskild stat ( även om det där kan förekomma o viss utsträckning)

   Gilla

 12. Östrahult skriver:

  ”Journalisten Henriksson, en känd, respekterad och erfaren medlem av journalistkåren …”

  Jag kan inte säga att jag uppfattar vederbörande såsom beskrivs ovan efter att ha lyssnat på en intervju med vederbörande på Kvartal, https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-andreas-henriksson/

  Snarare framträder bilden av en opålitlig pratkvarn som grovt överdriver sin egen storhet.

  Demokratifrågan: Jag tror att det stora intresset för denna fråga helt enkelt hänger ihop med ett jobbigt uppvaknande från en långvarig Törnrosasömn. Vi är många som kommit till samma slutsats som väldigt många andra i världen reda gjort, att man inte kan lita på politiker. De vill inte Ditt/mitt eget bästa, de vill något annat.

  Gillad av 6 personer

  • Farligare än samarkand för danske mand, Mysteriet sin lösning fann, luobubozhens salta lysande vann, grönt och grannt som bara fan, under Taklamakans sand rann fram, till kashgars folk med bölder på fot och hand skriver:

   Just prexis: de vill ha det så här

   Gilla

  • styggestig skriver:

   Östrahult, Henriksson förefaller med andra ord att vara en god representant för dagens svenska journalistkår – den som har utbildats vid vad Janne Josefsson en gång lite gamängaktigt kallade för ”kommunisthögskolan”.

   Gillad av 1 person

   • Östrahult skriver:

    Apropå journalister: I DN idag ägnas mycket energi åt att bortförklara hur media mörkar halshuggningarna i Marocko. ”.. svenska medier är traditionellt betydligt mer återhållsamma med närgångna och pikanta detaljer…” hävdas det

    Den finten går jag inte på och jag undrar hur journalisten på DN känner sig, tror han på det han skriver eller skriver han det han tror krävs?

    SVT hotar t o m med polisanmälan om man sprider information om detta dåd. Man kan t ex jämföra med hur motsvarande media hanterade skolskjutningen i Trollhättan, där frossade man verkligen i detaljer och det beror på att man inte stod på gärningsmannens sida såsom man gör i fallet Marocko. Se t ex snaskiga videos och annat på Aftonbladet, https://www.aftonbladet.se/story/2dbe0453-4e5d-4763-b766-7f7d69be7f0e

    Gillad av 9 personer

  • Elisabeth skriver:

   ÖstraHult, Henriksson kan i mina ögon möjligen återupprätta sitt solkade anseende om han infiltrerar en moské och sen rapporterar om de demokratiproblem han bevittnar där.

   Gillad av 2 personer

 13. Bo Svensson skriver:

  Motivet för att vilja ha demokrati, är för att vi skall kunna ha makten över våra liv och våra angelägenheter vilket förutsätter frånvaron av organ för utövande av godtycklig makt.

  Utrymmet för utövandet av godtycke är bara det som gliporna i rättsordningen erbjuder och med en perfekt rättsordning, blir där inget kvar.

  Det är rättsordning som skall vara i fokus och krävas av regimer som vill erkännas som civiliserade. – I en massa länder är villkoret för rättsordning och civiliserad samvaro att den blodtörstiga majoriteten hålls i schack.

  Gillad av 1 person

 14. Thomas Ek skriver:

  Engellaus ifrågasättande väcker ett befogat engagemang.
  Som jag ser det, så visar samhällsutvecklingen en behövlighet av att revidera Sveriges definition av Demokrati.

  Kan ett framarbetat tillägg, typ, den nordamerikanska självständighetsförklaringen vara en framkomlig väg?

  Gillad av 2 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Utan att veta exakt vad Ekerö/Hållbart Sverige har för planer, dom enda som förmodligen vet det är dom inblandade själva. Att en reporter tycker sig gjort en Journalistisk bragd, genom att falskt nästla sig in, enligt andra bli brakfull.
  För att sedan svänga ihop en historia om högmålsbrott eller rent av förräderi.
  Låter i mina öron, som en fantasihistoria! Ungefär som att måla upp en charterresa till ett Indiana Jones äventyr.
  Om nu Ekerö-gruppen vill skydda de sina i brist på tilltro till samhället så är det helt ok och faktiskt moraliskt rätt så länge dom inte bryter mot några riktiga lagar!
  Nu pratar jag inte gummiparagrafer tolkade av aktivister, utan lagar som har verklig betydelse och funktion.
  Just inom Journalistskrået så verkar det som om aktivister frodas som flugor runt koskit. Dessa individer verkar inte för ett öppet samhälle, med en öppen debatt och försök att förbättra samhället . Istället så spetsar och vinklar dom varenda liten mygga till ett hangarfartyg i ivern att få till nya inskränkningar i ett redan toppstyrt land.
  Jag vet inte om Henriksson är seriös eller en aktivist. Men att tala om vilka brott som en grupp begått i samma artikel som man oberoende ska rapportera om, väcker i alla fall mina misstankar.
  Skulle någon betala mig för en krönika om vårt statsstyre så skulle jag inte kalla statsministerns för lögnare eller mindre vetande, utan oberoende rapportera händelser och handlingar. Sedan fick läsaren med SITT goda omdöme välja vilken titel denna statsminister skulle ha.

  Gillad av 5 personer

  • Bölder och sand skriver:

   Jag tycker vi måste tacka journalisten, för det krävs ju bakgrundskontroller för att släppa in folk, man kan så klart inte prata om vad som helst med vem som helst, Sverige är idag med god fart på väg mot ett Östtyskt tillstånd, så tjallare finns överallt. Har någon läst om någon vänsterorganisation eller islamistisk organisation som blivit infiltrerad? Så klart inte, för det är vänsterns gebit, där är de mästare, infiltrera, ljuga, sabotera, det är så de är. Så tack Henriksson, varje frihetsförening måste börja med lämpliga lojalitetstest.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Den enes terrorist, den andres frihetskämpe 🙂
    Ja det är ju ett sett att se det, jag tänker Amerika, knappt någon höjer på ögonbrynen om ett samhälle köper in ett par tunga Ksp och alla beväpnar sig.
    Så länge dom följer regler och lagar, här hemma så blir det panik om en kille går ut med ett plastgevär, man kan rentav bli skjuten av polisen för det.
    Att staten har sådan makt här beror, på att vi är kuvade, så grundligt att fisa lite för högt leder nästan till represalier.

    Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Bakgrundskoll och lojalitetstest: Denne Henrikssons agerande är en gåta för mig, och bara förklarligt om man antar att han ville komma in i PK-värmen igen.

    Under förutsättning att jag har fått det hela rätt för mig:

    Vad jag vet, så byggde han upp den nätbaserade debattsidan på Dagens Samhälle, och han släppte in massor av icke-PK artiklar, samt höll ett brokigt kommentarsfält väldigt öppet.

    Förutom mycket kritiska artiklar om politik, så publicerade han bl.a. också ett gräv om Researchgruppen som skulle ha publicerats i någon av de rikstäckande tidningarna, men de backade ur efter -som jag uppfattade det- hot från RG.

    Jag TROR att Henriksson mer eller mindre blev utfulad från Dagens Samhälle p.g.a. massiv kritik från PK-maffian.

    Gillad av 1 person

 16. Elisabeth skriver:

  Jo, demokratin är vacker men folk har nu fått se hur politikerna själva inför öppen ridå besudlat begreppet Först med den otroligt svekfulla Decemberöverenskommelsen och nu med denna vägran att lyssna på alla de väljare som röstade SD i senaste valet. Så det är mycket som är tveksamt i Sverige numera. Har vi demokrati ? Det förvånar mig inte alls att Ekerö-grupper uppstår idag. Det kanske chockerar Stockholmare mer än det chockerar oss i Skåne. Vi har redan våra ”Ekerö” i exempelvis kommunerna Vellinge och Staffanstorp. Och den där Henriksson – att börja veva om högmålsbrott, herregud ! Jag säger bara, det är lätt att vara försmädlig gentemot folks oro för brottslighet och nära och käras säkerhet när man tror sig sittta i trygghet men den tryggheten är säkerligen skenbar med tanke på utvecklingen i fosterlandet. Nej, det här gjorde mig faktiskt riktigt arg, fram för fler Ekerö-grupper, det är ju egentligen bara politisk aktivism på gräsrotsnivå. Varför ska vänstern och feministerna ha monopol på den ?

  Gillad av 10 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Elisabeth — Ja just det. Jag tänkte just samma sak apropå allt rabalder om Ekerögruppen: att vi här i Skåne redan nu har ett antal kommuner där SD har blivit det största partiet (jag bor förövrigt i en sådan kommun).

   Att då artificiellt rösta med fötterna till en kommun där man försöker skaffa politisk majoritet förefaller mig något naivt. Ungefär som om det inte redan finns politiska partier att liera sig med.

   Dessutom kvarstår problemet att makthavarna på central nivå är de som styr och ställer i de avgörande frågorna.
   Ex-vis kan de numera tvinga kommunerna att ta emot nyinkomna migranter. Och om makthavarna år efter år bara fortsätter importera hundratusentals sådana ”kulturberikande” migranter — vad blir då slutresultatet?
   Folk i yrkesaktiv ålder kan inte bara isolera sig i en viss kommun och tro sig skyddade från vad som händer i stort.

   Gillad av 2 personer

 17. Rikard skriver:

  Hej.

  Så vad tänker du göra åt saken?

  A) Etablera etniskt och klassmässigt segregerad enklav. En kortsiktig lösning, då folkslag med högt barnafödande alltid besegrar, utrotar och ersätter sådana som praktiserar barnbegränsning, så länge de förra ges tillträde till de senares territorium.

  B) Emigrera. Fortfarande kortsiktig lösning och av samma skäl, om inte lika illa som ovanstående.

  C) Arbeta för att endast de som är av ditt eget folk får leva på det område ditt folk kontrollerar, på skalan nationalstat med rejält våldskapital (alltså en enkla enligt A ovan, men stor nog att bita ifrån sig).

  D) Tro på liberalism, libertarianism, socialism och andra barnsliga fantasifoster.

  E) Tro på teknofila lösningar.

  F) [Straffbart enligt Svea Rikes lag]?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 18. matsesoc skriver:

  Att Johan Westerholm låtit denne Henriksson på ”ledarsidorna” publicera detta som ett planerat ”Högmålsbrott” måste betecknas som ett totalt ”hjärnsläpp” . Och att Patrik skriver ”Journalisten Henriksson, en känd, respekterad och erfaren medlem av journalistkåren” och inte skarpare tar avstånd från denna idioti förvånar mig stort!

  Det handlar dock om att ett antal likasinnade planerar att flytta till ett visst område för att där kunna bilda en majoritet! Hur kan Westerholm/Henriksson vara så korkade att de menar att detta skulle kunna falla under beteckningen ”statskupp” eller ”uppror”. Eller var det planerat att vägra svensk polis tillgång till området, att vägra betala svensk skatt och att vägra tillämpa svensk lag? Bara om detta är fallet är det ett ”uppror” och det vore då en parallel till Katalonien strävan att befria sig från Spanien!

  Gillad av 1 person

 19. phnordin skriver:

  Kanske är demokratin inte förankrad i Sverige som den borde vara. Sammanslagningar av kommuner till stora organisationer och den ständiga driften att centralisera makten hos ett fåtal makthavare har stulit demokratin från folket och gräsrötterna. Receptet är: öka antalet kommuner och för fram lokalt insatta och ansvarstagande personer, minska antalet riksdagsledamöter, inför folkliga konsultationer genom omröstningar.

  Gillad av 1 person

 20. Bölder och sand skriver:

  En relevant länk, också jag har haft mina duster för länge sedan med Helmerson, som verkar inbilla sig att han intar något slags balanserad position, det är som en sinnesjuka. DGS nämns:

  https://morklaggning.wordpress.com/2018/12/26/den-nya-asiktskorridoren/#more-18265

  Helmerson måste ju ändå inse det som KOA skriver, att det finns ett knippe namn, just de som på intellektuell basis, utan direkta band till SD, kritiserar hela det svenska politiska bygget med massinvandring i centrum, som aldrig kommer till tals, men än mera signifikant, aldrig ens refereras till. Den okände journalist som skrev en drapa om Patrik var ett olycksfall i arbetet. Ingenstans ställer de upp i titelmatch med KOA, Tullberg, Patrik, Lennart, Jensevik, Jackson, Sandelin, Janouch, Wager, eller någon annan som genomskådat lögnerna i grunden. Aldrig. Dessa pk-ister är innehavare av tungviktsbältet utan att någonsin gått en titelmatch, de bara övningsboxar lite mot sådana som Teodorescu och Heberlein som får leka lite lagom sparringpartner som om de rymmer tillnärmelsevis av den riktiga analysen och slagkraften. Jag fattar inte hur sådana som Helmerson kan leva med sig själva, att leva i en djup livslögn, hur är det?

  Gillad av 3 personer

 21. Byggare Bob skriver:

  Den svenska bostadsmarknaden är en järntriangel av intressegrupper. På svenskt orwellskt vis så kallar sig en s-indoktrinerad intressegrupp sig naturligtvis dessutom som”allmännnyttig”, nämligen SABO.
  Rörelsen kontrollerar vidare två egna bygg- och bosparkarteller; HSB och Riksbyggen. För säkerhets skull kontrollerar SAP även Hyresgästföreningen som har en form av beskattningsrätt och kollektivt företräder hyresgästerna visavi de ofta kommunala bostadsbolag som inte sällan styrs av politruker från samma parti. I socialdemokratiskt styrda kommuner beviljas bygglov och markanvisning med förkärlek till någon av rörelsens bolag. Bygglov till privatvillor för politiker med rätt partibok har också flertalet gånger beviljats med en uppenbart kreativ myndighetsutövning.
  Folkets Hus-rörelsen är ytterligare en del av rörelsen som med hjälp av partifolket inom kommunerna beviljats fördelaktiga bygglov och mark, dessutom inte sällan med kommunal borgen. Denna formidabla soppa av jäviga politruker som tror sig om att företrädda en allmännyttig verksamhet utgör själva sinnebilden av institutionell korruption.
  HSB som länge har karaktäriserats av dålig transparens, oetisk oöverskådlig internredovisning och tölpaktigt pampvälde är nu föremål för intresse i Rosengård Malmö där en s.k. HSB-certifierad bostadsrättsförening, Ida, svindlats av styrelsemedlemmar i maskopi med ljusskygga bygg-entreprenörer på över 200 miljoner kr, så mycket för en HSB-certifiering således, en certifiering som ska borga för kvalité och som HSB naturligtvis debiterar föreningen extra för.
  Fallet Ida utgör bara det senaste fallet av rörelseanknuten bostadssvindleri inom denna av institutionell korruption marinerade ”marknad” med monumentala felallokeringar som följd.

  Gillad av 1 person

 22. Hans Högqvist skriver:

  Sverige är en diktatur i nästan samma mening som Östtyskland (DDR) var, DDR hade också 8 partier och ”fria” val. DDR´s EXPO hette STASI och under Palmes tid formades svenska skolan och journalistutbildningen med starka intryck från DDR.
  Demokrati – folkstyre – i faktisk mening och utformning har man i Schweiz vilket Stellan Abrahamsson beskriver på ett utmärkt sätt i föredraget ”Schwerige eller Sveitz”!
  Se lyssna och förstå!

  Gillad av 4 personer

 23. Håkan skriver:

  Jag ser det positivt att du Patrik inleder en dialog med läsekretsen på det sätt du gör i det här inlägget.

  Ur mitt tidigare inlägg:
  Demokratisk ordning är att försöka bilda opinion hos befolkningen att vid nästa val rösta för något man öppet vill åstadkomma, inte att ha slutna sällskap som bland annat ser behov att beväpna sig för att ”värna” sig.

  Det du nu skriver:
  Så går att tänka men det är, enligt min smak, inte förenligt med sann demokrati eftersom det representerar en till demokrati förklädd majoritetsdiktatur.
  Wikipedias redogörelse för demokratin infogar längre ned en betydelsefull kommentar som helt tar loven av dessa, som jag ser det, totalitära ambitioner:
  Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. 

  Det du ser som majoritetsdiktatur i demokratisk förklädnad är alltså vad samtliga politiska partier i alla valrörelser i alla tider har gjort, i öppna debatter försöka få folk att tro på just det egna partiets program – och detta inkluderar SD som enligt många på den här sidan ser som det enda parti som står för demokrati på riktigt.

  Och det hemliga i den verksamhet som skildrades, och det där att beväpna sig, och att kuppa sig in i en liten kommun. Inga kommentarer om det?

  Gilla

  • Svante Jonsson skriver:

   När svenska medborgare av i huvudsak svensk härkomst under middagar spekulerar i övertagande av någon liten kommun genom demokratiskt fattade beslut blir det högmålsbrott. När svenska medborgare av i huvudsak muslimska kriminella invandrare genom våld tar över stadsdelar i större städer blir det socioekonomiska faktorer. Varför det? Den enda principiellt viktiga frågan för svensk demokrati är massinvandringens vara eller inte vara.

   Gillad av 4 personer

   • brrr skriver:

    ”Den enda principiellt viktiga frågan för svensk demokrati är massinvandringens vara eller inte vara.”

    Ja, den frågan gör allt fler andra politiska och samhälleliga frågor alltmer irrelevanta.

    Gilla

   • Håkan skriver:

    Ordet demokrati betyder folkstyre Olle Reimers, och i en demokrati som vår sker det via politiska partier genom öppna debatter om hur allt bör gå till, inte genom slutna sällskap som rekommenderar individuell beväpning, att utan att på riktigt bosätta sig mantalsskriva sig i en kommun som är tillräckligt liten så tricket har en chans att ge majoritet i nästa kommunval, att genom medveten desinformation skapa motsättningar mellan olika grupper i samhället osv.

    Just detta sällskap ger snarare ett löjligt intryck än ett intryck av seriösa samhällsmedborgare som utövar sina demokratiska friheter och rättigheter för sin nations fortlevnad, så som Patrik och andra på den här sidan tycks vilja se det, men underskatta inte den skada som kan ske.

    Jag hoppas Patrik återkommer till de frågor jag ställde tidigare i det här kommentarsfältet, här eller i ny artikel.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Svar till Håkan; jag kan bara hänvisa till Patriks nedanstående kommentar om den VERKLIGA innebörden av begreppet folkstyre. När partierna har slutat att lyssna på folket har vi rätt och möjlighet att ta ifrån dem den fullmakt vi gett dem att företräda oss.

    Gilla

   • Håkan skriver:

    Vet inte var detta svar hamnar Olle Reimers, då svarsknapp inte fanns vid ditt senaste inlägg 30 dec 22.34.
    Men mitt svar är javisst, den VERKLIGA innebörden av begreppet folkstyre är just det du och Patrik beskriver, och det kan ske vart fjärde år enligt det demokratiska parlamentariska system vi har.
    Jag håller med de som kanske ser detta verktyg som otillfredsställande trubbigt men det som den här tråden handlar om, det där sällskapet och deras metoder, är inte ett alternativ och inte att använda sig av sina demokratiska rättigheter.

    Jag ser också att varken du eller Patrik ännu har bemött de specifika frågor jag bett om kommentarer till, men jag hoppas det kommer.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Håkan, det system vi har för parlamentarisk demokrati har vi så länge folket vill ha det så.Jag jämför det med en fullmakt. Man kan inte ge bort bestämmanderätten över sig själv i evärdiga tider. Jag har sagt det flera gånger.

    Om folket börjar göra revolt mot det parlemantariska systemet kan det inte ske genom det parlamentariska systemet; det säger sig självt.

    Ekeröexperimentet är som revoltunge synnerligen oskyldigt men definitivt inte ofarligt för de nuvarande politikerna.

    Man kan också vända på steken och konstatera att politikerna kidnappat det nuvarande systemet och tagit till sig förmåner och rättigheter som inte var avsedda. Då har givetvis folket rätt att reagera och säga sakta i backarna.

    Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Härskarklassen nöjer sig inte med att få kontroll över vad folk säger och gör, utan måste utifrån sin säregna logik, psykodynamik och legitimitet sträva efter kontroll över vad medborgarna tänker. Dessa måste läras och tvingas att tänka rätt, dvs som de liktänkande härskarna. Om alla tänker lika är tänkandet inte baserat på verkligheten, utan ÄR verkligheten. Världen kan då också BLI som alla ”väljer” att tänka. Och blotta tanken på frigörelse från härskarnas kontroll blir ett högmålsbrott.

  Vi kan se en så extrem rörelse mot vänstertotalitarism, men vissa gråsossar, vänsterintellektuella och kommunister ser en klar högervridning av socialdemokratin och i välfärdssamhället. De tar avstånd från PK-ism, superkapitalism, globalism och EU. Men varför uppfattas strömriktningen så olika?

  Svaret är att samhällets bas står kvar, men överbyggnaden har likt en luftmadrass glidit långt åt vänster och vilar till hälften över en avgrund. De vars ideologi är förankrad i basen ser nyliberalismens och globalismens verkningar. Men härskarklassen saknar samhällsförankring och kunskap. Deras luftmadrass är bara fylld med lösa idéer och dimridåer, girighet och andra följder av den låga personkvaliteten och bristen på samhällsansvar. Detta lägstavärde blir medborgarnas riktmärke. Vad härskarklassen tycker och säger har hög status – och nästan alla vill höja sin status och bli socialt erkända. Bara individer som är trygga i sin status och mindre beroende av social acceptans vågar vara oliktänkare.

  Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   Det tycks stämma om än man i vissa frågor glider åt höger och i andra (främst icke ekonomiska) glider åt någon slags idealistisk/postmodern vänster, men även till höger glider en del mot någon slags idealistisk bild av samhället. Realt är det fortfarande basen, som du säger, försörjning, liv och död mm som ger en möjlig plattform att iakttaga ifrån. Totalitarism kan uppstå i samhällen dominerade av fria marknadskrafter likväl som i de nu försvunna planekonomierna (bortsett från Nord Korea och Kuba).

   Gilla

  • Lars skriver:

   Måste påpeka att samhällen, även USA, dominerar mycket av medborgares världsbild genom media, kultur, reklam. Hollywood målar drömslott. Reklamen visar hur vi bör leva. Media skapar integration i befolkningen liksom organisering, regler, arbetsplatser, politik. Kanske man endast kan frigöra sig och skapa en plattform vid sidan genom att ständigt kritisera, vända och vida på det man ser och självklart skaffa sig kunskaper och utblickar och inte tro att man kan känna sig fram eller enbart använda ”sunt förnuft”.

   Gillad av 1 person

 25. Språksäkerhetspolisen skriver:

  Jag ser att Patrik har redigerat sin text något sedan den publicerades i morse (det stod då ”bråttmål” och ”brått” i stället för ”brottmål” och ”brott”, med hänvisning till stavfelet i blogginlägget på Ledarsidorna), så min kommentar faller rätt platt nu, men i vilket fall:

  Nog för att både Henriksson och husse Westerholm skriver som ett par krattor, men just felstavningen ”brått” verkar till deras försvar härstamma från advokat Ismo Salmis faktura. Dock har Henriksson lyckats med konststycket att slänga in ett foge-s i ordet brottmål (”brottsmål” enligt Henriksson), men jag antar att alla Johan Westerholms utelämnade genitiv-s måste ”kommunplaceras” någonstans, och då är väl brottmål just ett sådant ord där de märks minst.

  Gillad av 3 personer

 26. JAs skriver:

  http://www.bonton.se/?d=2018-12-08
  Egyptiska myndigheter säger nu att 40 misstänkta terrorister har dödats i polisräder i Giza nära huvudstaden Kairo på lördagen. Räderna kommer efter fredagens blodiga terrorattack mot en turistbuss nära pyramiderna i Giza.

  Tala om en sund reaktion på ett bestialiskt dåd.
  Jfr handhjärta reaktionen på Akilovs terrordåd. PKister= syltryggar när det gäller islam.
  Gamla svenska tanter däremot som uttrycker sig lite islamkritiskt ska hållas efter.

  Gillad av 3 personer

 27. Patrik skriver:

  Svensk lag har med tanke på den synnerligen allvarliga situationen i vårt land de facto spelat ut sin roll. För min del lutar jag mig som alltid mot Konfucius kloka och logiska tankar om ”himlens mandat” som i denna kontext innebär att Vi som medborgare har r ä t t e n att kasta det styrande överända. Vi har den rätten då de styrande på så många olika sätt tydligt visat och visar att de ej längre tjänar och skyddar det folk de är satta att verka över. Detta resonemang ter sig högst elementärt för var och en som ännu äger klarhetens tankar.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.