Gästskribent Torsten Sandström: Det öppna samhällets fiender

Kloka tänkare som Bergson, Popper och Hayek har ägnat mycket tid åt att fundera över vad som är det goda samhällets mål. Som man kan vänta sig är de inte helt eniga. Men ense är de i kritiken av alla totalitära eller auktoritära samhällen. Motsatsvis växer en positiv bild fram: det öppna samhället. Den äldsta av de tre, Bergson, hyllade fria politiska val och krav på det offentliga samhällets transparens. Popper var allmänt sett tveksam till utpekande av krav på samhällsmål. Såväl kommunister som fascister hyser drömmar om samhällens rätta utveckling och hjälper gärna till på vägen dit. Popper avstår därför från att ange en önskad färdriktning. Men han är kritisk till all storskalig statsmakt. Och förespråkar ett individuellt och fritt meningsutbyte. Det fria samtalet. Man kan säga att Hayek fullföljer denna frihetslinje på ett nationalekonomiskt plan. Han är mot statlig reglering och för privata initiativ inom traditionell offentlig verksamhet.

Vilka krafter är idag det öppna samhällets fiender? Det är ingen tvekan om att en rad länder under kommunistiska regimer står i främsta ledet. Jag tänker förstås på exempelvis Kina, Vietnam, Kuba, Venezuela och Nicaragua. Här räcker det med en samhällskritisk åsiktsyttring för polisingripande, frihetsberövande och ytterst dödshot. I andra ledet av auktoritära regimer finns framför allt Ryssland. Man kan knappast ens säga att nationen är en demokrati. Valen är inte fria. Centralmakten varken kontrolleras eller utövas via parlamentet (duman), utan av en snäv elit kring president Putin. Likvidering av obekväma journalister och fängslande av partiledaren Navalny talar sitt tydliga språk. Vidare agerar inte rättsapparaten oberoende från statsledningen.

Den tredje raden av icke-öppna nationer är mer omdiskuterad. Jag tänker till exempel på Ungern och Polen. Båda nationerna har demokratiska statsskick. Men samtidigt finns det tydliga tecken på att auktoritära statsledningar inte respekterar en traditionell maktdelning mellan olika statsorgan eller oberoende domstolar. I båda länderna har således via parlamentsbeslut gjorts ingrepp i den dömande maktens självständighet och oberoende. I Ungern har en till det yttre neutral lagstiftning skapats enbart för att sätta stopp för CE-universitetet i Budapest, som finansierats via 32 miljarder dollar från Soros Open Society Foundation. I grunden rör det sig om president Orbán och hans partis nationalism och ovilja mot yttringar av västerländsk liberalism. Till saken hör att Soros är en av huvudaktörerna bakom rörelsen för ”Det öppna samhället”, som en gång i tiden startats av Popper och Hayek. Enligt min uppfattning finns det mönster som tyder på att Orbán i smyg samspelar med antisemitiska grupper inom nationen.

Därefter över till frågan om hur Sverige ska bedömas på skalan mellan vänner och fiender till det öppna samhället. Att bara ställa frågan, som jag nu gör, ses närmast som ett helgerån i vårt land. Men det är nödvändigt att göra det för att bedöma det som händer i Polen och Ungern. Jag menar att en traditionell västerländsk maktdelning i huvudsak fungerar inom den svenska staten. Det finns alltså en armlängds avstånd mellan regeringen och den dömande makten, låt vara att vissa tecken finns på ovidkommande hänsyn ibland tas vid tillsättning av högre domartjänster. Likaså måste noteras att svensk lagstiftning ibland kan brukas med neutrala formuleringar mot tydliga enskilda mål – liksom i Ungern mot CE-universitetet. Jag tänker på ett färskt förslag från arbetsmarknadsdepartementet om förbud mot vissa stridsåtgärder från facklig organisation. Reglerna är specialskrivna för att förbjuda den pågående konflikten i Göteborgs hamn. Lagstiftningen är beställd av såväl LO som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Syftet är att förvandla dagens lovliga strid av Hamnarbetarförbundet (utanför LO) till en olaglig stridsåtgärd.

I svenska medier har särskilt kritiserats att ungerska statsdepartement har gjort ingrepp i nyhetsförmedlingen hos såväl privata tidningsmedier som public service radio/teve. Det är svårt att bedöma vad som faktiskt skett. Men aktuell kritik inom Ungern verkar tyda på att kretsen kring Orbán har fingrarna i syltburken. Det verkar röra sig om Orbáns ovilja mot en oberoende och kritisk rapportering samt om de ungerska nationalisternas allmänna aversion mot liberala krafter.

Jag anser att kritiken mot Ungern verkar befogad. Men samtidigt måste jag notera att svenska mediers intensiva ungerngranskning får ett sken av dubbelmoral. I vårt land är behovet litet för statsdepartementen att öppet eller i smyg inskrida mot kritiska medier. I allmänhet klarar nämligen kåren av svenska journalister själva av uppgiften att förmedla de åsikter som makthavarna önskar inom den vänsterliberala åsiktskorridoren. Vetenskapliga studier av professor Kent Asp visar att omkring 70 procent av journalisterna röstar till vänster.

Dagligen presenteras därför i vårt land mediala kommentarer med vänsterstöd. Även på ett mer spektakulärt plan. Ett exempel är SVT:s uttalande mot Åkesson under den pågående slutdebatten, dagen före höstens val. Ett annat är en artikel i DN av vänsterfilosofen Tännsjö, där han pläderar för diktatur i syfte att lösa klimatkrisen (samma åsikt har för övrigt tidigare framförts av Pär Holmgren, Mp-kandidat till EU-parlamentet). Ännu ett exempel är den nästan totala mediala tystnaden kring Arnstbergs väl skrivna och djupt samhällskritiska bok ”PK-samhället”, 2017. Vad gäller den växande rörelsen mot PK tycks en inofficiell munkavle ha pålagts landets journalistkår från redaktionernas ledningar.

Jag anser att det verkar rätt att kritisera Orbán och Ungern. Men det öppna samhället har alltså ett antal fiender även i Sverige. Det intressanta är att de leds framför allt från tre stora mediehus. Först Bonniers med exempelvis DN och Expressen. Sedan Schibsteds SvD och Aftonbladet. Och sist – men inte minst – den mediejätte som står staten nära, det vill säga SR och SVT. Förvisso brukar Orbán staten som vapen mot det öppna samtalet. I Sverige existerar ett medialt företagskomplex som å ena sidan för en kampanj mot Orbán och hans nationalister. Å andra sidan driver svenska medier en massiv vänsterliberal front, som inte vill ge rimligt utrymme för en öppen samhällsdiskussion från höger. Samtidigt som svenska medier jagar Orbán kastar man alltså sten i glashus. Möjligtvis inser Orbán att han agerar som det öppna samhällets fiende. Men det gör inte stenkastarna.

Torsten Sandström är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet, med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Jobbar just nu med att färdigställa boken ”Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt”. Han driver http://www.anti-pk-bloggen.se 

88 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Det öppna samhällets fiender

 1. brrr skriver:

  Inom en nation med relativt homogen befolkning kan man gemensamt planera en riktning för framtiden. Gör man inte det, blir man utlämnad åt propaganda från den/de som har resurser att driva propaganda mot det mål de önskar.

  Gillad av 3 personer

 2. BjörnS skriver:

  Låt oss inte glömma de teokratiska staterna såsom Iran och Saudiarabien, den senare kanske inte formellt men i praktiken teokratiskt genom överenskommelsen mellan de religösa ledarna och huset Saud.

  Gilla

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Bara en kommentar angående Soros finansiering av CE-universitet i Budapest, siffran 32 miljarder dollar måste vara fullständigt felaktig.

  Wikipedia anger 880 miljoner dollar, vilket förstås också är ett ansenligt belopp.

  Gillad av 2 personer

  • Thor skriver:

   Visst, så är det. Soros påstår dock att han överfört 32 miljarder dollar till open society foundation, en stiftelse alltså men inte specifikt till ceu. Jag tror nog att det handlar om att undgå skatter.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Soros har donerat sammmanlagt c:a 20 miljarder dollar till Open Society. Hans totala förmögenhet har uppgetts till c:a 25.

   Gilla

 4. gmiksche skriver:

  Det är inte svårt att hålla med om yttrandefrihetens ställning i Kina, Vietnam, Kuba, Venezuela och Nicaragua. Men däremot inte i Ungern och Polen. Efter kommunismens fall har Ungern, såsom en del andra f d östländer, upplevt att en del av den gamla kommunistiska eliten bytt skinn åt det liberala hållet för att hålla sig vid makten. Det ”fria” Europa och icke minst USA har inte haft något att invända mot det ”liberala” maktövertagandet, tvärtom. I Ungern finansiellt stött av bl a Soros stiftelse i syfte att skapa ett privat, från utlandet styrt och finansierat universitet som var tänkt att fungera som liberal think tank. Och som skola för unga människor, som inte vaccinerats genom att ha upplevt den kommunistiska diktaturen. För att i dem ingjuta en värdegrund liknande den som PK-media och makthavare spritt i Västeuropa. I vilket syfte vill jag låta vara osagt. Orbans och Kaczynskis partiernas framgång är en nationell reaktion på detta, vad man än må tycka om deras agerande i övrigt. De har lärt sig.

  Soros är eller rättare sagt var en viktig spelare i Ungern. Han har jämt och ständigt uppmärksammats i utländska media. Inte genom att media gett en heltäckande bild av vad han sponsrat och det verkliga eller förmenade syftet med sponsringen. Den mediala uppmärksamheten har nästan enbart riktats mot Soros då någon kritiserat honom. Och kritiken gång på gång avfärdats genom att kritikern åsatts antisemitstämpeln. Ett enkelt sätt att komma ifrån sakfrågan. Det finns mycket mer att säga om det Torsten Sandström skriver, men det skulle ta alldeles för mycket plats.

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Precis, det skulle ta för mycket plats. Vad är meningen med Det goda samhället om dess spalter skall fyllas med fiendens polemik, om det sällar sig till Fake News medias tsunami av värdelös propaganda? Vi överväldigas. Vi mister vårt andningshål.

   Gillad av 5 personer

   • torssan skriver:

    I min värld är det det goda samhället ett öppet samhälle. Där tillåts en mångfald åsikter. Debatten är tuff men artig. I Fredrik Ö:s värld ska däremot inte fienden komma till tals. Dessutom hånas han, kallas mutkolv (se nedan) och är inget värd. På så vis ger Fredrik Ö ett praktfullt exempel på vad ett slutet, auktoritärt och ont samhälle innebär.

    Gilla

   • wangdang sweet poontang skriver:

    Nej du Torssan, det är istället så att det du skriver på alla plan är så milsvitt från vad andra här anser och talar för, att det närmast kräver en avhandling att reda ut. De få som du som skriver här men vars analys radikalt skiljer som från mittfåran på DGS gör det av en enda anledning, nämligen den gemensamma punkten att alla här anser att invandringen är ett problem, det är det enda, men VARFÖR vi har fått denna stora invandring, och vad som skall göras åt det, och av vem, där har vi motsatt åsikt. Så det är ett lite tunt underlag för dig och de andra att skriva här, du kallar din blogg anti-pk men det är ju ett skämt, du gillar inte invandrare gissar jag helt enkelt. Så ditt inlägg innehåller som jag och andra anser det rena faktafel, felaktigt informationsurval och fokus, analyserna är fel och slutsatserna är fel, men det finns ju inte minsta chans att komma framåt helt enkelt, därav tror jag folks kommentarer. Fortsätt du att skriv här, gärna för mig, men det får stå för Patrik att dina inlägg är vederhäftiga. Att du inte gillar invandring gör väl att du inte blir publicerad i MSM, men allt annat du skriver kan jag lika gärna läsa på SvDs ledarsida.

    Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Det tycks att neoliberalismens framfart i gamla öst Europa tillslut mötte motstånd. Man är i Ungern emot ”liberalerna” i Bryssel dvs nyliberalerna dvs högern i västvärlden. Man återförstatligade pensionssystemet, man ändrade tillbaka valdistrikt likt den post-kommunistiska regimen gjort. Den gama nomenklaturen hade tagit över verksamheter och precis som i Ryssland skott sig. Man kallade sig socialdemokrater, men var neo-liberaler. Man värnar den ungerska nationen – folket – och det finns nog en mindre grupp som skulle vilja se Ungern återfå sina gränser innan WW1, det finns en stor diaspora i framförallt omgivande länder, man värnar den katolska kyrkan och identiteten.

   Så ungersk höger eller polsk har en del inslag som traditionellt borde vara vänster.

   Så långt mina funderingar, jag är inte påläst (svensk media är falsk och propagandistisk), men uppenbarligen finns ett motstånd mot förhärskande EU politik och man kallar dem ”liberaler” dvs nyliberaler.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Jag pratar en del med ungrare i Sverige som följer ungersk TV och andra media (det finns en rätt stor diaspora) och de man ser som ”fienden” är liberalerna (nyliberalerna) inom EU.

    Gillad av 1 person

 5. Fredrik Östman skriver:

  Ja jävlar: ”Jag menar att en traditionell västerländsk maktdelning i huvudsak fungerar inom den svenska staten.”

  Hur kan man ha fräckheten att formulera en så uppenbar lögn? Sverige har ju helt öppet och programmatiskt många gånger och mycket tydligt förnekat att maktdelning skulle kunna ha något som helst värde. I Sverige gäller uppfattningen att de som valda politiker gör inte kan tillåtas begränsas av någon som helst yttre bestämmelse eller makt, ty ett sådant förhållande skulle begränsa ”demokratin”. I Sverige är Riksdagen ett knapptryckarkompani och rättsväsendet en rättspositivistiskt förlängning av Regeringens politiska vilja. En tredje statsmakt, en fristående dömande makt, saknas helt och hållet i Sverige, så att man unikt i Sverige talar om den statligt underordnade och hårt hållna pressen och statens propagandaradio och -television kallas ”tredje statsmakten”.

  Vad professor Sandström ägnar sig åt i ovanstående epistel är illa utformad polemik, oklart mot vem och vad och för vem och vad. Vet hut!

  Gillad av 18 personer

  • bejji skriver:

   Makalöst att en juridikprofessor tror att politiken inte påverkar rättsväsendet i Sverige.
   Är det inte bekant att i svenska domstolar (tingsrätt och förvaltningsrätt) är det POLITIKER (nämndemän) som dömer och som dessutom är i majoritet i rätten gentemot en ensam juristdomare. Det finns heller inte en chans för en tilltalad att utesluta en nämndeman (pga t.ex. misstänkt jäv) samt det finns inte en chans för en person att bli nämndeman, om vederbörande inte är medlem i ett godkänt politiskt parti!

   Gillad av 3 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Ett axplock av osubstantierade påstående med uppenbar tendens, agitprop av billigaste märke:

  Angående Polen och Ungern: ”en traditionell maktdelning mellan olika statsorgan eller oberoende domstolar” — vad tyder på att den sådan där har existerat? Detta är exkommunistiska stater som ännu lider av kommunistiskt ockuperade och infiltrerade domstolar. Domstolarna dömer inte i enlighet med stiftad lag. När man reformerar ett sådant domstolssystem höjer, inte sänker, man rättssäkerheten och civilisationen.

  Angående György Soros: ”Till saken hör att Soros är en av huvudaktörerna bakom rörelsen för ”Det öppna samhället”, som en gång i tiden startats av Popper och Hayek.” — Det finns ingen som helst koppling eller förbindelse mellan Soros maktorganisation och vare sig Karl Popper eller Friedrich von Hayek. Både de senare har publicerat sin filosofi, och denna kan läsas, förstås och implementeras utan att någon Soros måste komma och muta tjänstemän och sprida agitprop.

  Både Popper och Hayek var skarpa kritiker av det västerländska efterkrigssamhället med dess socialism. De var inte socialdemokratins lovsångare. Det de kallar gott är inte det som infördes av socialdemokratiska partier och det som infördes av socialdemokratiska partier var till ingen del inspirerat av Popper eller Hayek.

  Gillad av 13 personer

  • olle reimers skriver:

   Soros var en lärjunge till Popper. Det var främst Popper som gav honom idén om hans ”Open Society”.

   På Poppers tid hade dock inte de globalfascistiska krafterna gett sig tillkänna utan man kunde fortfarande tro på den universella idén om Family of Man.

   Soros har alltså skamlöst kidnappat sin gamle läromästares naiva idé om att riva nationsgränseran för att på så sätt undvika de oändliga små-och storkrig som präglat Europa sedan medeltiden.

   Open Society används idag som ett kraftfullt vapen för att främja invasion av främmande krafter i den sköra EU-planta som hade vissa förutsättningar att kunna utvecklas till något positivt. Att ungrarna nu kraftfullt försvarar den nation de lyckats återerövra från Habsburgare, Hitler och Stalin och som dessutom var den kraft som stoppade den muslimska invasionen för 350 år sedan och därmed skapade en ungersk identitet som jag tror att väldigt få utanför det landet har någon förståelse för, borde i stället vara en förebild för dem som tror att det sinns en nationell identitet i Sverige värd att kämpa för.

   Jag är besviken över att Torsten Sandström inte ser den politisering av rättsväsendet som pågått sedan Palmes tid. Hans valspråk. ”politik är att vilja” var i rak motsatsställning mot kraven på en självständig domarkår. Idag kan man se mycket tydliga tecken på räddhågsenhet och bugningar för PK-ismen i dömandet.

   Gillad av 4 personer

 7. Aurora skriver:

  Frågan om vilka som är ’det öppna samhällets’ fiender kräver först att man definierar begreppet öppet samhälle. De flesta av oss menar nog fortfarande det slags svenska samhälle vi lärt oss under 1900-talet. Men idag har vi nya grupper som strävar efter ett helt annat ’öppet samhälle’. Man kan fråga om ett öppet samhälle fortfarande kan eller ska vara vårt mål. Ungern pch Polen har grnomskådat faran med det öppna ’globalistiska’ samhälle som pådrivs av pk-etablissemanget och inte minst av EUs maktsfär. Det öppna samhället kan leda till att krafter med annan agenda tar plats. Vissrrligen kan man anklaga Ungern och Polen också för att fel krafter kommer in. Allt kokar alltså ner till vilket samhälle vi, var och en av oss, vill ha.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej! Poppers bok ”Det öppna samhället och dess fiender” var en avräkning med den vänsterländska socialismen! Det var en kritik av Sossesverige! Sverige har aldrig i något sammanhang lyfts fram som ett öppet samhälle av Poppersk typ! Aldrig!

   Poppers bok har två delar. Den första behandlar Platon, den Platon som skilde sig från Sokrates och Aristoteles och lade grundvalarna för totalitarismen. Den andra behandlar Hegel och Marx. Socialdemokratin och Sverige grundlades på just den sena Platon, på Hegel och på Marx. När man talade om Det öppna samhället och dess fiender på t.ex. åttiotalet var det som ett exempel på hård kritik av det då bestående samhället!

   Popper var rådgivare åt Margaret Thatcher, inte åt Olof Palme!

   Hayek var en figur som mest nyliberaler talade om!

   Sverige är inte och har aldrig varit ett tillnärmelsevis öppet samhälle!

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Poppers böcker som skrevs 1943 under kriget under hans vistelse på Nya Zeeland, var väl främst en uppgörelse och analys av vad totalitarism var och dess drivkrafter ideologiskt. Han behandlade Platons skriverier om Staten, han behandlade Hitlertyskland och fascismen, han behandlade Sovjetunionen, han behandlade marxismen. Han var betydligt mer välvillig mot Marx än mot övriga, även om han såg totalitarismen i det och vände sig mot Marx ideer om att historien var lagbunden. Svenska socialdemokratin gjorde uppe med Marxismen på 1920 talet. Popper var med i Montpellerin Society, grundat av Heyek, men var inte negativ mot socialdemokratin, som Heyek. Heyek var god vän med Popper, båda från Wien, Heyek hjälpte Popper till en tjänst vid London School of economics undan kriget och tyskarna.

    Poppers memoarer är jädrans intressanta, hur hans tankar formade i Österrike under efterkrigstiden, WW1, hur han tog ställning mot Marx och Freud, hans skildring av möten med sådana som Heissenberg och Einstein. Jag tyckte tidsskildringen var mycket givande.

    Heyek och Keynes lära ha varit motståndare och Keynes fick störst inflytande under tiden från 1940 – 1970, guldåldern vad gäller materiella framsteg i väst. Keynes tankegångar föregicks av namn som Kalecki och Stockholmsskolan med Ohlin och Myrdal.

    Nyliberalismen efter 1970 till dags dator är signerat Chikagoskolan och olika namn där t.ex. Fridman. 1970 – 2018 har varit en tid med låga produktivitetsökningar i västvärlden inkl USA och med ökade klyftor och en amerikans medelklass som halkat efter, men också ett Kina som vuxit fram som en stor spelare (med Keynesiansk politik och skydd mot nyliberala propåer om öppna gränser.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Idag är väl tvistefrågorna om ekonomi framförallt metodfrågor och kritik av de axiomatisk baserade modellerna, antaganden som är orealistiska och de matematiska modellerna som gör det svårgenomträngligt och bristen på empiri, Efter 2008 anses nationalekonomin vara i kris då man helt missat inte bara finanskrisen utan även hur man ska komma ur recessionen. Det har tagit så lång tid att man får se det som att ekonomier självläker över lång tid, De som klarat det bäst är nog USA genom att de använde mer av Keynesiansk politik, medan den monetaristiska ala Fridman, att sänka räntor och omvandla långa skuler till korta (pengar) mest tycks ha förvridit finansmarknaderna, börserna och skapat nya bostadsbubblor.

    Jag är ingen expert, men det är intressant följa skeendena och se vad som kommer ut ur det.

    Gilla

 8. J.G skriver:

  Du borde nog ta och titta lite mer på vad Soros håller på med. Bara för att han är jude är det inte antisemitiskt att motarbeta honom och hans lobbyverksamhet. Det är som att säga att det är islamofobiskt att motarbeta IS.

  Gillad av 6 personer

 9. Eva Danielsson skriver:

  Vänsterns långa marsch genom institutionerna. Utnyttjandet av utnämningsmakten. Politisk representation överallt, för public service, på universiteten, i domstolarna m m. Skapandet av projekt, myndigheter och verk, dvs ständig utbyggnad av den styrande delen av VIK. Källskatt för både individer och för kommuner. Införandet av mångkulturlagen och lagen om HMF. Avskaffandet av tjänstemannaansvaret. Nämndemannasystemet. Presstöd och partistöd. Klimathotshetsandet. Värdegrundsindoktrinering och genustrams som obligatorisk ”vetenskap” överallt. Och så vidare…Allt är exempel på hur den svenska mjuka korruptionen är spridd i hela samhällsystemet.
  Sverige är troligtvis det mest politiskt korrupta landet i Europa under täckmantel av låtsad öppenhet med offentlighetsprincip och facklig representation o d. Innan målet att verka för skattebetalarnas väl och v från vaggan till graven, övergavs för målet att skänka bort landets tillgångar till importerade nya bidragsberoende vänsterröstande som samtidigt resulterat i sämre levnadsvillkor för de infödda, innan dess var det totalitära Sverige inte lika uppenbart. Det som vi brukar diskutera här på DGS, politikerväldets maktfullkomlighet med VIK och media som trupper. Mot oss skattebetalare. Frånvaron av en opposition och andra motkrafter.
  Folk i Polen och Ungern må ha ett politikervälde som också har hårda nypor, men som ändå fortfarande verkar vilja göra sina egna länder starkare och bättre för sina landsmän. För övrigt måste alla muslimska samhällen nämnas i samma andetag som de socialistiska och kommunistiska. Som exempel på verkligt förtryckande och intoleranta och slutna samhällen.
  Ett öppet samhälle med fungerande demokrati där makthavare kan avsättas förutsätter äkta yttrandefrihet, privat äganderätt och att vettiga lagar styr med likabehandling/rättssäkerhet samt fria maktgranskande media, det är vad vi skattebetalare vill ha. Ett samhälle där politiker har ett begränsat uppdrag och håller sig till det.

  Gillad av 12 personer

 10. Sune Mangs skriver:

  Socialdemokratiska arbetarpartiet med utrikesminister Wallström och vänsterpartiets ”store ledare” Sjöstedt har tillsammans med den samlade självgoda vänstern i Sverige en formidabel förmåga att förtränga Venezuela och den tidigare av SIDA och socialdemokratin så omhuldade nicaraguanska revolutionen under sandinisten Daniel Ortega,
  Trots att, eller naturligtvis just på grund av, det blinda stödet för Ortega, så är den självgoda socialdemokratiska moraliska stormakten fullständigt tyst i frågan om Nicaragua; ett land som nära nog adopterades av SIDA och SAP, de revolutionsromantiska drömmarna kunde finansieras med svenska skattemedel av självöverskattande politruker på SIDA och UD.

  Hur skulle den svenska vänstern och Margot Wallström ställa sig till att ta emot kvotflyktingar från Venezuela, vad säger det invandringsvänliga Vänsterpartiet? Hur ser Wallström idag på det socialdemokratiska massiva stödet för sandinisterna och Ortega?
  Wallström och Sjöstedt kommer naturligtvis, tillsammans med den underdåniga svenska tredje stadsmakten fortsätta att låtsas som om det regnar. Det är ju så mycket lättare att fördöma Trumps mur mot Mexiko än att fundera en stund på varför människor överhuvudtaget tvingas fly ifrån dessa länder. Borde det inte i teorin tvärtom vara amerikanerna som flydde USA och den rovgiriga kapitalismen för socialistiska paradis som Venezuela?

  Gillad av 10 personer

 11. Östrahult skriver:

  Jag håller med om det mesta men förstår inte vad hamnarbetarförbundet, som jag mera ser som en maffiaorganisation, har med yttrandefrihet att göra.

  När det gäller yttrandefriheten i Sverige så är den definitivt hotad både med legala och illegala medel, inte mist via den omfattande mobbning som pågår mot folk med avvikande åsikter.

  Och Sverige har stolta traditioner inom området, under WW2 rådde censur för att blidka Hitler och tidningar som DN hjälpte tydligt till med att hålla tyskarna på bra humör. Den typen av nazistiska rötter som DN har talas det inte ofta om.

  Gillad av 3 personer

 12. Ökenvind kall som fan, elefantian darrar lite grand, till is frös mandom fram, sluge danske man, byter igen till Lovande hårig dromedarian, lämnar snabbt jiayuguan, framåt mot den förbjudna stan skriver:

  Hehe så dumt. Jag orkar inte bemöta det men det är intressant att se hur lite pk-ister förstår. Jo Kina är inget öppet samhälle, duh. Men du har helt missat att västvärldens politikervälde är postdemokratiskt, att en ny fas har börjat? Faran ligger i precis motsatt riktning.

  Nej, jag sätter mitt hopp till förändring till kvinnors skrämda reptilhjärnor, inte professorers inlärda felaktigheter.

  Gillad av 9 personer

  • Ökenvind kall som fan, elefantian darrar lite grand, till is frös mandom fram, sluge danske man, byter igen till Lovande hårig dromedarian, lämnar snabbt jiayuguan, framåt mot den förbjudna stan skriver:

   Att läsa Sandström det är som att se någon irra runt i en djup pk-öken där kartan är ett sandpapper.

   Gillad av 9 personer

 13. Bo Adolfsson skriver:

  Har Soros finansierat ett universitet i Budapest med 32 mdr dollar. Det var inte dåligt! Det torde vara mer än hela ungerska skolsystemet.
  Den som klagar på Ungern och Polen och inte ser likriktningen i Sverige är blind på båda ögonen.
  En professor i civilrätt borde hellre skriva en artikel om hur en övergångsregering utser två domare i högsta domstolen.
  En professor i civilrätt borde hellre skriva en artikel om hur en övergångsregering skriver på ett FN-avtal där vi förbinder oss att underlätta migrationen.
  Har denne professor i civilrätt uppmärksammat dessa för oss svenskar väsentliga frågor? Har MSM uppmärksammat dem?

  Gillad av 17 personer

 14. Jan Andersson skriver:

  Välstånd och trygghet kan bara uppnås underifrån, det vill säga att varje individ i landet varje dag fattar en rad små kloka och vettiga beslut som sammantaget ger oss god ekonomi och god sämja, i förlängningen demokrati.

  När våra politiker tar stora beslut måste de vara mycket försiktiga med att öppna landet för ideologier som förkastar det ovanstående, som Islam, eller Det öppna samhället, som vill ta ifrån individer tankefriheten och den egna beslutsrätten och införa infantiliserade grupptänkande.

  Men det är tyvärr exakt det som sker i Sverige nu, och resultatet följer omedelbart; allting backar, allting. Ingen filosof eller professor i världen kan förneka det.

  Gillad av 4 personer

 15. Tack för varningen för det "Öppna Samhället" skriver:

  Ok, så Ungern, Polen och Ryssland är inte ”öppna samhällen”. Och Tyskland, Sverige och Storbrittanien är det.
  Jaha, ja, då kan vi konstatera att det ”Öppna Samhället” är Europeernas och medborgarnas fiender. Att det ”Öppna Samhällets” yttersta konsekvens är att kolonisera de egna befolkningarna med utomeuropeer, till rekordhögt skattetryck.
  Bra gjort av Torsten Sandström att varna för denna onda samhällstyp och sätta upp den här jämförelsen med de goda länderna i öster.

  Gillad av 4 personer

 16. Bo Svensson skriver:

  Ingenstans har man fått till en väl fungerande maktdelning och tillsättandet av medlemmarna i högsta rättsinstans är överallt kontroversiellt.

  En lösning jag kan se, är att man utformar en öppen tävling med regler som gynnar intelligens och omdöme, så att den högsta rättsinstansen utser sig själv med automatik.

  Liksom man i Ungern och Polen måst byta ut de av kommunistregimen tillsatta domarkårerna med de medel som krävs, blir det samma här. – Rättstillämpningen är helt samstämd med mordbrännarpolitiken i stort och ända upp i högsta rättsinstans nerlusad med aktivister.

  Gillad av 4 personer

 17. Bo Svensson skriver:

  Det finns en rätt osökt metod för att få den fria rörlighet som krävs för handel och produktion och för den kategori människor vi unnar den. – Den består i krav på ekonomisk garant. – Bevis på sådan kan fungera som globalt visum och innebörden skulle vara att resenärer ingenstans skulle kunna förorsaka kostnader eller förluster som inte garanten kompenserade fullt ut.

  Konsekvenserna på att påträffas utan garant fick då avstämmas på den nivån, att problemet blev hanterligt, liksom påföljderna på att ha underlättat för illegalas boende och försörjning.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Den sortens lineralism som verkar vara förhärskande bland globalisterna, förnekar vårt behov av flocktillhörighet och är inriktad på en atomisering av mänskligheten. – Man är fientlig mot nationalism och använder folkblandningspolitik för att upplösa traditionella gemenskaper utan att ha några nya att erbjuda.

   Med den inställningen borde man ju börja med de mest hotfulla och våldsbenägna av gemenskaper och spara de beskedliga nationerna till sist. – Man kan ju börja med islam, fortsätta med judendomen, Ryssland, Kina, USA. EU.

   Själv ser jag den etniska samhörigheten som varpen i den väv som håller samman mänskligheten och försöken att trasa sönder denna varp som galen och pervers och de som driver agendan verkar ha psykopaten som norm för sitt idébygge. – Ni får kallade vad ni vill, – jag kallar det psykopatliberalism.

   Gilla

 18. Bo Svensson skriver:

  En väl fungerande samverkande flock – samhälle, – kan organiseras som en vargflock eller som en myrstack. – I vargflocken gör alla klokt i att ständigt lyssna till ledarnas signaler för att svara mot vad som förväntas av dem. – I myrstacken gör alla ständigt precis vad de helst vill men fungerar ändå som välsmorda kuggar i samhällsapparaten.

  Det som styr så att det myran vill, också är det som är bäst sett i stort, lär vara feromoner och det som får medborgaren att vilja det som är bäst sett i stort, är rättsordning-marknadsekonomi.

  Även om man får till en helt liberal ordning efter myrstacksmöntret, har vi kvar stöd i generna för vargflocks-ordningen. – Vi lyssnar av vad vi tror de som vi respekterar och vill tillhöra förväntar sig av oss för att vinna uppskattning. – Känn dig själv!

  Gillad av 2 personer

 19. matsesoc skriver:

  ”Centralmakten varken kontrolleras eller utövas via parlamentet (duman), utan av en snäv elit kring president Putin.”

  Tror Sandström verkligen att detta är något anmärkningsvärt. Så är det ju överallt! I varje politiskt parti finns det en liten ledningsgrupp som bestämmer vilken röst-knapp partiets representanter i parlamentet ska trycka! Den enda möjligheten till politisk karriär är att lydigt följa ledningens direktiv! Förmodligen är också ett visst mått av disciplin nödvändigt för att överhuvudtaget möjliggöra en konsistent politik

  ”Men samtidigt finns det tydliga tecken på att auktoritära statsledningar inte respekterar en traditionell maktdelning mellan olika statsorgan eller oberoende domstolar. I båda länderna har således via parlamentsbeslut gjorts ingrepp i den dömande maktens självständighet och oberoende”

  Sandström är ju jurist och som sådan naturligtvis särskilt engagerad i de oberoende domstolarnas ställning. Den bekanta ”maktdelningsteorin” är ju också teoretiskt tilltalande under föreställningen att domstolarna endast sakkunnigt uttyder gällande lag. Men även den mest förblindade måste ha märkt att särskilt i de högsta domstolarna den privata inställning är avgörande för utläggningen av allmänt hållna ”gummiparagrafer” i grundlagarna! Avgörande för den amerikanska politiken är ju hur många av de på livstid insatta domarna i ”Suprem Court” som är ”konservativa” och hur många som är ”liberala”!

  Det kritiserade förfarande för utnämning av domare som införs i Ungern är ju förövrigt detsamma som alltid använts i Sverige, regeringens ”utnämningsmakt”. Men problemet i Sverige är ju i verklighet lite annorlunda, här är problemet de många (kvinnliga!?) vänsteraktivisterna som infiltrerar domstolarna för att där kunna driva sitt agenda helt utan demokratisk kontroll! Delvis efter att ha blivit skolade av organisationen ”EXPO”. I Tyskland terroriserar de oberoende domstolarna (utan demokratisk kontroll!) befolkningen genom att ge den terroristiska föreningen ”Deutsche Umwelthilfe” rätt i att föreskriva de demokratiskt valda organen vilka förordningar skall utfärda!

  Sådana paragrafer kan utläggas hur man vill:
  1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
  2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

  Gillad av 3 personer

 20. Håkan skriver:

  En bra början på det nya året att läsa en artikel på DGS som får de kroniska kommentatorerna att gå i taket.
  Lovar gott för ett öppnare debattklimat framöver, om man säger så.
  Det enda konkreta jag läser, till skillnad från ostrukturerade känsloutbrott, handlar om de där 32 milliarder dollar vilket jag också reagerade inför. Kanske en rättelse eller ett klarläggande från Torsten Sandström behövs?

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   De kroniska kommentatorerna går ingalunda i taket. Det är dessutom svårt för att taket på den här bloggen är ovanligt högt. Kommentatorerna argumenterar för sin uppfattning. Kom gärna med motargument.

   Gillad av 5 personer

   • Håkan skriver:

    Taket är högt, GMIKSCHE och övriga som kommenterat, för dem som skriver sådant ni gillar, inte för andra.
    Vilket den här tråden är ett tydligt exempel på.

    Jag kommer gärna med motargument, men gentemot vilka argument menar du?

    Att jag är NPC, som signaturen ökenvind för fram, i formuleringar utan takhöjd?
    Vad är NPC förresten?

    Att jag har ett sjukligt behov att provocera?

    Att jag är vänster?

    Speciellt det sista är riktigt roande, jag har allt oftare blivit beskylld för att vara högerextremist och SD-sympatisör i mina samtal med andra…

    Gilla

  • Ökenvind skriver:

   Det är ni på NPC-sidan som har problem med takhöjden, ingen här har något emot att Sandström skriver här, men många är oeniga med hans resonemang. Det är det ni NPCer inte förstår, exemplifierat av dig själv, aldrig att du för fram något resonemang eller står för din egen åsikt. Anser du att du har skuld i de 7300 anmälda våldtäkterna 2018? Om inte, varför? Tror du de blir fler 2019? De på din sida vägrar helt enkelt kritiker tillgång till era forum, inte så här. Du förmår helt enkelt inte ta in resonemang som inte stämmer med din NPC-programvara. Feg skulle man kunna kalla dig, men er tid går mot sitt slut.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Dessa kommentarspalter skall, enligt föreliggande regler, INTE vara ett debattforum. Om vi skulle övergiva den begränsningen och verkligen börja debattera, så skulle du och professor Sandström snart ångra den utecklingen. Vänstern har inte en chans i öppen debatt. Det är inte i debatt som vänstern etablerar sig, utan med våld och övergrepp.

   Gillad av 5 personer

   • wangdang sweet poontang skriver:

    Jag brukade tycka att det var synd, men har landat i att det är meningslöst med ”debatt” som det förstås i Sverige, det krävs ju en rimlig ärlighet för att det skall vara meningsfullt, ett grundkrav som pk-ister och vänstern inte klarar, så jag argumenterade mot min egen tro ovan. Varför önska debatt med NPCer?

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Vänstern vill inte debattera överhuvudtaget.

    Jag försöker, på daglig basis. Det enda som händer är att jag – om möjligt – får lära mig ytterligare ett smädeord. När det är yttrat, smiter de från brottsplatsen.

    Gilla

 21. torssan skriver:

  Jag ber om ursäkt för siffran 32 miljarder dollar till CEU. Beloppet avser Soros tillskott till The Open Society Foundation. Som i anslutning till nystarten 1991 satsat omkring en miljard dollar till CEU och senare gjort ansenliga tillskott. 32 miljarder dollar är Soros totala donation till Open Society Foundation. Än en gång ursäkt för dålig faktakoll

  Gillad av 1 person

  • Thor skriver:

   Och vad menas med open society? Tyvärr inte bara transparens utan även öppna gränser mot Afrika och Mellanöstern. Det är Soros vision i sin patetiska messiasinbillning. Och någon transparens i hur de 32 miljarderna har tillkommit gives inte. Soros är en i Frankrike dömd insiderbrottsling. Den domen föll efter vad han bevisats ha gjort. Jag tror det finns mycket, mycket mer.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det finns ingenting, absolut ingenting, hos Hayek eller Popper som säger att länder skall upphöra att existera. Tvärtemot detta, så beskriver Popper mot slutet av band två en skara paradoxer inklusive toleransens paradox: Om man tolererar allt, inklusive intoleransen, så kommer man att förlora all tolerans.

    Det öppna samhället är ett ideal, en tankefigur, men inte vare sig en utopi eller en hyllning av välfärdsstaten. Det är i stället en grundläggande kritik av utopismen och en grundläggande kritik av välfärdsstaten!

    Jag rekommenderar alla att läsa Poppers bok och inte ett ord med av professor Sandpapper.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Open society är en värld där åsiktsskillnader är tillåtna, det är demokratiska system till skillnad från elitvälde, som Platon förespråkade, eller ideen om lagbundenhet och möjlighet spå framtiden, som Marx trodde på. Välfärdssamhället är inget Popper diskuterar, det är något som han senare och då i anammande av socialdemokratiska eller socialliberala föreställningar var positiv till. Open society står i förhållande till totalitära system där makten är centraliserad hos eliter eller diktatorer. Han vänder sig mot tron på elitism oavsett höger, vänster, fascism eller kommunism.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Siffran är 20 miljarder (18 enligt vissa källor). Varifrån du har fått 32 vet jag inte.

   För övrigt blir jag lite betänkt när du inte själv reagerar inför storleksordningen. Det känns som om du lever i en lite verklighetsfrämmande värld.

   Gilla

 22. Hovs_klipphällar skriver:

  Intressant att se hur denne välformulerade förespråkare för ”Det öppna samhället” blir avklädd in på bara kroppen av flera kunniga kritiker.

  Sandström har dock en poäng i att han även uppmärksammar den massiva vänsterdominansen hos svenska media, och denna vänsters totalitära synsätt. Välkommen i gänget.

  Det stora hotet mot vårt land utgörs av PK-vänstern, som i vanlig ordning enbart talar om demokrati så länge denna demokrati kan manipuleras för deras egna syften.
  Att de egentligen vill ha diktatur blir allt tydligare.

  Gillad av 7 personer

 23. Anders skriver:

  Jag får förstås skylla mig själv för att ha, tillfälligt, förstört humöret denna Nyårsdag, genom att läsa den avdankade professorn Torsten Sandström docerande inlägg. Likt många andra nyvakna akademiker tycks Sandström tro sig vara sänd att förklara tingens tillstånd för oss vanliga obildade. Problemet är att Sandström är helt ur fas. Han förstår inte alls var frontlinjen går, och vad som är hoten mot våra öppna samhällen. De är inte att Polens regering, om kanske med inte helt konstitutionella metoder, rensar ut resterna av den kommunistiska nomenklaturan ur domarkåren. Och de är heller inte att Ungerns regering sätter stopp för Soros underminering av det ungerska samhället. Båda dessa regeringar agerar kraftfullt för att motverka den globalistiska agenda som hotar våra västerländska samhällen. Sandström står på andra sidan sidlinjen och ägnar sig åt formalistisk kritik när västerlandet hotas av att gå under pga av den av globalisterna iscensatta massinvandringen. Hade Sandström varit med 1683 hade han säkert hittat goda skäl för att distansera sig från Johan Sobieski. Vill man vara snäll kan man, med Lenins ord, kalla Sandström för en nyttig idiot. Är man mera uppriktig är nog slutsatsen att han, och det skrå han representerar, är våra fiender.

  Gillad av 5 personer

  • Elvin skriver:

   Det är groteskt att självgoda svenska statsråd och så även andra pk anstrukna figurer pekar finger åt regeringar i Europa som har haft förstånd och kurage att sköta sitt uppdrag, att ta hand om sitt eget folk och inte låta sina egna medborgare betala för ett svekfullt befolkningsutbyte.

   Regeringar som valt att inte utsätta sina kvinnor och flickor för notoriska övergrepp och våldtäkter.

   EU-parlamentarikern Marcel de Graaf sade för några veckor sedan vid en presskonferens i Strasbourg: ”Länder som importerar befolkningen från tredje världen kommer att bli tredje världen, och i tredje världen är det multinationella [företag och organisationer] som dikterar spelreglerna”.

   Exakt så har Lars Bern formulerat det.Massinvandringen gynnar ägarna till de multinationella företagen, den ligger i deras intresse, så att de kan sänka lönerna och maximera sina vinster på bekostnad av inhemska arbetare och nationella välfärdssystem.
   Och medlöpare som Reinfeldt blir rikligt belönade.

   Gillad av 8 personer

 24. Lars skriver:

  Mycket bra artikel och påpekandet kring media, men jag vill tillföra att i de tyngre ekonomiskt orienterade delarna så är man HÖGER och VÄNSTERN har sin egen lekstuga där man inte stör så mycket…

  Gilla

 25. Lars skriver:

  Exempelvis DN är väl närmast oberoende moderat! Sedan 30 år, men jag har ju inte läst den på 15! Hur går det ihop denna blandning? För att HÖGER är nyliberalism och globalism, därav vreden mot Trump eftersom han ifrågasätter bytesobalanserna med Kina etc., ifrågasätter fri migration – vi ska ju ha fri rörlighet för kapital, människor och varor i den nya världen (som EU). Han ifrågasätter de geopolitiska mantrat om att med kapitalism följer frihet i Ryssland och Kina. Men Trumps politik förövrigt är nyliberal. Upp är ned och ned är upp i medias värld.

  Media styrs av redaktionsledningen, journalisterna får ha vilka åsikter som helst så länge de gör som de blir tillsagda. Mp (som de flesta journalister säger sig sympatisera med (inte S eller V) är tillåtet, för det är mest nonsens och klimatfrågorna måste man göra något åt.

  Migrationspolitiken är HÖGER, den är globalistisk och nyliberal.

  Den ekonomiska politik media står för är privatiseringar, monetarism, minskad stat mm men man möter inte sås tort gensvar hos kommunpolitiker och landstingspolitiker i landet, men i Stockholmsområdet har borgerlig politik lett till bostadsbrist, skenande priser, priuvatiseringar mm och man har lurat i befolkningen att det är pga sossarnas politik….

  Så al media är en maskerovka!

  Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Ursäkta mig, men beror inte bostadsbristen på befolkningsökningen? Vem kan bygga tillräckligt med bostäder till en befolkningsökning som inte kan betala?
   Vad skall Sverige göra åt klimatfrågan? Vad skall vi göra åt solfläckarna och vulkanutbrotten? Vad skall vi göra åt de 2 400 kolkraftverk, som byggs i ffa Kina och Indien?

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Delvis, men inte fullt ut. Det är ju självklart egentligen att om man ökar befolkningen med tio % och dessutom dessa saknar ekonomiska medel, så får vi brister kring bostadsförsörjning, offentliga tjänster som sjukvård, polis mm.

    Miljöfrågor. Vi kan inte påverka så mycket i vårt land.

    Bostadsbristen består även av utbudsrestriktioner, som har med riskhantering, produktionsmonopol, stigande markpriser, kreditexpansion mm att göra.

    Observera att bostadsmarknaden i Stockholm varit svår sedan tidigt 80-tal och sedan allt värre eftersom man byggt för lite och inte byggt ut kommunikationer och arbetsplatser är så centrerade till city. Bristen på regional planering är ett viktigt skäl till att det ser ut som det gör.

    Det finns ju ett helt bostadsverk! Oavsett regering, inget händer.

    Gilla

  • wangdang sweet poontang skriver:

   Man blir imponerad av din ihärdighet men finns det inga forum där folk tycker som du? Bara som omväxling.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Din analys visar att du fått allt om bakfoten.

   Utgångspunkten är individuell frihet. Den individuella frihet som proklameras i den ameikanska konstitutionen.

   Det är den och bara den striden gäller. En del av världen vill att vi ska vara deras slavar. De lockar oss med alla möjliga ord som ”jämlikhet”, ”socialism” , ”arbetarmakt”, men menar hela tiden at det är de som ska bestämma och att vi ska följa dem till lyckoriket som lämlar eller råttor i Hameln.

   Det är inte ”vänster” eller ”höger”; det är ”du, min blivande slav”; saken gäller.

   Om man inte ser att det är frågan kommer man ingen vart.

   Gillad av 2 personer

 26. Willy Lindqvist skriver:

  Man kan fråga sig hur tillståndet är i Sverige, när staten betalar såväl privata organisationer som privatpersoner att på sociala medier söka efter och polisanmäla personer som där uttrycker avvikande åsikter.

  Gillad av 2 personer

 27. gmiksche skriver:

  @HÅKAN ”Taket är högt, GMIKSCHE och övriga som kommenterat, för dem som skriver sådant ni gillar, inte för andra. Vilket den här tråden är ett tydligt exempel på.”

  Du verkar missförstå vad uttrycket ”högt i taket” betyder. Takhöjden är samma för alla uppfattningar, oavsett om ”vi” (vem du nu menar med detta) gillar det som sägs eller inte. D v s även för uppfattningar såsom din egen. Du kan väl inte förneka att du inte fått föra fram den. Det som verkar störa dig är att den uppenbarligen inte delas av många.

  Gilla

  • Håkan skriver:

   GMIKSCHE, det som stör mig är inte att inte alla delar min uppfattning, det som stör mig är med vilka ord de framför detta – alltid med invektiv och alltid utan argument. Läs igen mitt förra inlägg och återkom med förslag på vad jag ska kunna bemöta i det andra skrivit om mig. Notera det, om mig, inte om det som ursprungsartikeln handlade om.

   Gilla

 28. torssan skriver:

  Trots dagens många kommentarer till min artikel är jag övertygad om att det öppna samtalet är enda vägen till framgång. Jag lyssnar, är villig att resonera och ompröva mina åsikter. Men mina kritiker verkar inte vilja göra det. Flera vet själva utan minsta tvekan allt och några excellerar i förakt och hat. Det finns hos dom ett oroande tonfall av krig mot en fiende som måste nedkämpas. Alltså en brutal syn på hur samhällsfrågor ska lösas som gör mig bekymrad. En fläkt av en åldrig opinion från ultrakrafter till höger respektive vänster. Med denna attityd tror jag inte det goda samhället kan byggas.

  Gilla

  • Thor skriver:

   Det blir väl av naturliga skäl en polarisering när den ena åsiktssidan backas upp av ett arrogant politiskt och medialt välbetalt etablissemang och ovanpå det miljarder dollar från en rubbad spekulant som Soros. Och den andra åsiktssidan består av personer som skriver av övertygelse utan några ekonomiska drivkrafter.

   När det gäller Soros kan hans ”Open Society Foundation” låna sig till att trycka upp broschyrer med råd till asylanterna om hur de framgångsrikt ska ljuga sig till uppehållstillstånd. Men inte en dollar till deras uppehälle när asylanterna väl är här. Det får fattiga svenskar bekosta.

   Soros är en typ som tror sig vara Messias, han har själv skrivit det i en bok. Därför tror han sig veta vad som är bäst för européerna nämligen att tvinga på dem miljoner araber och afrikaner. Märkligt nog får Japan och Australien såvitt jag vet vara ifred.

   Apropå att att ”få vara ifred”, det var just så den från Kanada importerade liberal-rektorn för ceu snyftade när ceu ansattes av Orban, ”we just want to be left alone”. Jag tycker han ska säga det till sin herre George Soros, européerna vill vara ifred från intrigerandet och lobbyverksamheten för massmigration.

   Gillad av 2 personer

  • pllay skriver:

   Ingen här vill krig, men fri rörlighet av kulturer innebär konfrontation där den med störst våldspotential vinner.
   Så har hela jordens alla samhällen alltid fungerat, all seriös konfrontation slutar i våld och krig.
   För närvarande driver så gott som hela västvärlden en politik av kulturberikning, en politik som framförallt gynnar de globalt fria nyliberalerna och den totalitära vänstern.
   Se dig omkring i Sverige, se maktens förespråkare, se vänstern, se den radikala feminismen, se nyliberalerna, se hur de alla mobbar, förtrycker och hotar dem som försöker föra en dialog om eller debattera vårt lands, folks och kulturs framtid.
   Hela ditt resonemang är i bästa fall godtrogen, i sämsta en del av etablissemangets förtryck, att vi ska böja oss för den förmätna kunskap du representerar.

   Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   En brutal syn hur samhällsfrågor kan lösas? Det är samhället som brutaliserats genom att rättsstaten urholkats. När polisen försöker bemöta fysiskt våld genom att inleda en dialog med våldsverkarna istället för att sätta hårt mot hårt, då hamnar vi där vi är. När det saknas resurser för att utreda småbrott då drabbas gemene man genom att småbrotten blir till en affärsidé. När det offentliga samtalets organisatörer systematiskt utestänger misshagliga åsikter, då dör samtalet. När PK-media systematiskt döljer eller förvränger för det offentliga samtalet väsentlig information, då dör demokratin.

   Gillad av 1 person

 29. Claudia de Longueville skriver:

  Sveriges förfall befinner sig i ett klart mer framskridet stadium än det i övriga europeiska länder.
  Valresultatet visade med otäck tydlighet, att stora delar av invånarna befinner sig i ett nersövt tillstånd.
  Ett omtöcknat, avtrubbat och liknöjt folk, som tycks ha lämnat walkover.

  Det går inte att finna någon annan förklaring till det mentala tillstånd, som råder i landet än att det är en oundviklig följd av det missfoster till utbildningssystem, som skapats av postmodernisterna och 68-vänstern.
  Större delen av de falanger, som tagit de politiska posterna i besittning, som befolkar universiteten, som regerar på kultur- och ledarsidor och inte minst på rikets etermedia är ingenting annat än flumskoleoffer.

  Det är för sorgligt, men det är denna hjärntvättade kärna av kunskapsföraktande, bildningsfientliga och faktaresistenta åsiktsförtryckare, som i dag på alla plan topprider och driver det stackars plågade riket allt längre ned i fördärvet.

  Sverige är en nation plågad av verklighetsfrånvända makthavare, politruker och aktivistbyråkrater.
  Ämbetsmän, som vare sig vet eller vill veta var gränsen för deras aktiviteter går.
  En snobbig skara av akademiskt inavlade existenser, lika degenererade, som löjligt högfärdiga.

  Det är så det går till i landet, där ett otal av de politiska gangstrarna numera är förklädda till lagvrängare.
  Ett pack av självsvåldiga, dryga och arroganta Ruben- och Hildapotentater, vilka kvickt har skådat möjligheten att tillskansa sig makt.

  En odräglig, sluten och oåtkomlig skock av fisförnäma överstepräster, som anser sig stå över all kritik.
  Ett kotteri, vars upptagningsområde till stor del tycks ha missat detta rikes intelligentsia.

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Du har för stort fokus på 68-vänstern, som var få och många valde sociala yrken för att förbättra världen, inte de ekonomiska utbildningarna, trots att förståelse för ekonomi är grundläggande för politik särskilt på riksdagsnivå. Medias ledarsidor har hela tiden dominerats av ekonomer som varit ganska ”högervridna” och någonstans på 90-talet förvisades all kritik av samhället till kultursidorna om den var vänster och där hittade massor med ”68-vänster” och man såg dem väl i partier som V, men Mp var egentligen borgerligt! men mest flum om friår, lokalsamhällen, ekoodling, sex timmars dag, medborgarlön etc.

   Men jag liksom du, tror jag, reagerar illa på detta vänstertjafs t.ex. feministiskt initiativ, Aftonbladets ledarsida, Dagens Arena mm, men jag tänker att det har inte så stor inverkan på samhället (men blockerar ju t.ex. stopp för invandringen och styr värderingar i folkhavet), De tunga frågorna har alltid varit ekonomiskt-politiska, hur många Palestina sjalar och näbbskor som än syns på gatorna). Det finns naturligtvis fler frågor av betydelse, inte minst migration och inverkan på samhälle eller stöd till religiösa samfund, men frågor som beskattning, budgetöverskott, inkomstfördelning, pensioner, produktionen i välfärds systemen som sjukvård, omsorg, skola eller medias villkor har mycket större betydelse och om man ska tolka vad som händer tror jag det är väsentligt att utgå från ekonomiska förändringar för att förstå de tunga makthavarnas agenda.

   Som någon konstaterade. Näringsliv, borgerliga partier, tankesmedjor som Timbro m.fl koncentrerade sig på ekonomin och lät vänstern syssla med sina tankefigurer.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Det är som Patrik påpekat om sina kolleger och han själv under åren på Sida att det var inte intresserade av samhällets utveckling i något perspektiv utanför sin egen karriär och försörjning. Det var villa och Volvo man åtrådde. Sedan kan jag konstatera att alla tjänsteman avdelningar jag varit anställd på dominerats av borgerliga sympatier. Man ville ha mer i den egna plånboken och såg negativt på sosse retoriken. Marginalskatterna var skyhöga under 70-tal och 80-tal, men kunde kompenseras med villa och lån till negativ ränta (Sträng sa att villaägarna ”är vårt folk”.) Vänstern var framförallt ett socialt kotteri som var stora på universitet, kulturella etablissemang och media, men normalt sätt så berördes man aldrig i sitt eget liv av hur det var för arbetare eller i förorten utan man tillhörde ju någon slags ”elit” dvs man fick mycket ligga!

    Men om det nu är som jag säger att kriget började på 80-talet kring löntagarfonder och allmän mobilisering och den stora förändringen kom med Carl Bildts regering och det kronförsvar som knäckte Sverige och de olika reformer man hann med som ett underfinansierat pensionssystem, privatisering av skolan nya skolplaner och frisläppande av invandring och det följdes efter 8 år med Persson av Rheinfeldtt regimen som minskade skatter för arbetande och de med dyra villor och försämrade för arbetslösa och pensionärer så får man väl säga att de lyckats? Se på dessa sidor hur man skäller sossarna för tillståndet i världen? Hur man i princip är moderater som inte gillar invandringen. Hur man vill minska välfärdssystemen.

    Socialdemokratin har nog ingen kunskap kvar i sina led. De kan inte ens förstå vad migrationen för med sig, trots att det är så uppenbart.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Men du har en poäng med skolans utveckling tror jag och det påverkar hela näringslivet, både privat och offentligt, och dessutom påverkar belöningssystemen ofantligt dvs vad är det för slags chefer man rekryterar och hur belönar man och värderar medarbetare.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag tror att du i grunden har fel på den här punkten, Lars.

    Vi befinner oss i och accepterar ett system som har kommit till vägs ände: den representativa demokratins återvändsgränd.

    Politikerna har vänt på steken och tagit över modellen för att främja sina och nte valmanskårens intressen.

    Nu är det dags att ge oss ut på sidan om de invanda hjulspåren och söka efter former där vi tar betydligt mer ansvar för våra egna liv.

    Precis som när det gäller att bryta upp från andra dåliga relationer är det både obekvämt och smärtsamt men väl avklarat inser man att det var det enda rätta.

    Nu finns alla redskap och tekniska möjligheter att börja på ny kula. Vi har skällt tillräckligt länge och vi förväntar oss inga positiva resultat av den aktiviteten. dags att börja tänka konstruktivt. Tänk blockchain t.ex. och de möjligheter system baserade på sådana ger att styra ditt eget liv.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Olle: Jag berörde historiken och svarade på tesen om att 68-vänstern infiltrerat. Som du säger är det nuet och framåt som är intressant, men bakgrunden har ett intresse eftersom den har gjort att situationen är som den är och den har format människors förståelse av nuet eftersom en grov bakgrundsberättelse är nödvändig för att man ska kunna göra en problemanalys dvs se vad som idag avviker från ett önskvärt tillstånd och den analysen ger målsättningar. Är man t.ex., som så många här och en del envetet framför att socialismen ligger bakom alla problem och tom har infiltrerat de borgerliga partierna och att vad som behövs är libertarianism eftersom USA är ett så stort föredöme (men Trump är ju mannen att räta upp) osv. så leder det till en problemanalys av specifikt slag t.ex. att problemet är skatterna och den offentliga sektorn etc. Av den anledningen framför jag hela tiden att man är enögda och ser socialdemokratin som alla problems orsaker och det är inte sant om man läst sin historia utan det är borgerlig propaganda som man svalt med hull och hår och inte är medvetna om att man gjort.

    Förövrigt har jag inget till övers för dagens socialdemokrati. Jag tror att bästa beviset på att vad jag säger ovan har fog för sig är att jag ständigt beskylls för att vara socialist! Det visar inte att man är påläst. Man kan inte skilja på åsikter och försök att bedöma hur världen är oavsett vad vi har för åsikter om den.

    Gilla

 30. fabricerad skriver:

  Den traditionella maktfördelningen kringgår man lätt genom att regimtrogna/ideologitrogna personer tar över de högre positionerna inom respektive område. Så har skett i Sverige och oavsett om vi vänder oss till domstolar eller media är de regimtrogna. I Sverige har det till och med gått längre än så eftersom alla myndigheter styrs av ideologitrogna personer. Vid granskning klarar Sverige demokratikraven i teorin men i praktiken är vi snart Sovjet och DDR.

  En bra början vore att avskaffa press- samt distributionsstöd till media. Man biter helt enkelt inte den hand som föder en och finns det pengar att tjäna på att vara regimtrogen kommer man att vara det. I Kina går företagsledarna med i kommunistpartiet av en anledning och inte är det för att de tror på kommunism. Its all about guanxi helt enkelt.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.