Upprepning

Patrik Engellau

Nu ska jag framföra ett resonemang som jag dragit uppemot hundra gånger vilket kanske verkar fantasilöst. Å andra sidan har kristna kyrkor läst Fader vår över hela världen i över tvåtusen år utan att någon verkar ha tagit illa vid sig av omtagningarna. Dessutom kan mitt tjat kännas vederkvickande för dem som redan tycker likadant och kanske till slut ha något slags påverkan på dem som ännu inte sett ljuset.

Det handlar om vilka aktörer i det svenska politiska landskapet som är dina vänner och vilka som är dina fiender. Frågan är långt ifrån banal. Tänk dig ett slagfält med ett antal arméer, var och en under sitt banér. Nu anländer du med ditt regemente och ska börja fajtas. Vem ska du slåss emot?

I primitiva sammanhang, till exempel killar som slåss på en skolgård, tror jag att man kan slåss mot vem som helst eftersom det handlar om att till slut bli ensam kvar enligt principen ”herre på täppan”. I ett sådant spel är alla de övriga dina fiender så du behöver inte filosofera så mycket.

Men i mer avancerade situationer bör du noggrant i förväg analysera kombattanterna för att avgöra vilka som är dina fiender och vilka som är dina vänner. I vissa spel av mer bysantisk karaktär, som exempelvis i Sveriges riksdag sedan valet, är detta inte alltid möjligt eftersom en del arméer är helt principlösa och kan hitta på vad som helst för varje slags obetydlig och kortsiktig egen fördel. Men även i sådana situationer bör du försöka identifiera din huvudsakliga fiende, din huvudfiende, bakom alla taktiska och tillfälliga skärmytslingar.

Men för att du ens ska komma så långt måste du definiera vem du själv är. Det spelar stor roll om du exempelvis är en trogen och livsvarig klient hos välfärdssystemet eller om du är företagare med fyra anställda inom VVS-branschen eller om du är professor i humaniora på Södertörns högskola. Det här är ganska lurigt eftersom systemet är asymmetriskt. Om du är välfärdsklient är din huvudfiende VVS-företagaren och hans anställda eftersom de inte gillar att betala skatt för din försörjning. Men för VVS-företagaren är huvudfienden inte välfärdsklienten utan dennes mäktige sponsor som bygger sin makt på existensen av välfärdsklienter, nämligen, i sista hand, de förenade politikerna (som i denna avgörande fråga står förenade även om de utan att skämmas det minsta kan käbbla om vad som helst mellan sig medan nationen driver som en redlös skuta).

När man tar del av medias rapportering av den politiska kampen i Sverige får man lätt känslan av att det råder ett allas krig mot alla. Vem som helst, utom SD och V, kan ingå allians med vem som helst, det handlar bara om priset. Visserligen tolkas kampen ibland som en uppgörelse längs den numera överspelade frontlinjen mellan vänster och höger men förklaringsvärdet i denna indelning tycks dagligen urholkas. Vad är C? Vad är L? Kan man inte tänka sig att S är tillräckligt mycket höger för att kunna övertygas om att regera tillsammans med M?

Jag har i snart fyra år på den här sidan försökt övertyga läsarna om att den nya frontlinjen – sedd med mina ögon där jag liksom en majoritet av svenska folket är en nettoskattebetalande medelklassare vilket betyder att jag betalar mer till staten än jag får tillbaka – går mellan oss medelklassare och politikerväldet.

Det finns andra analyser som enligt min uppfattning är irrläror och villospår som antagligen lagts ut av fienden för att förvirra snälla och hyggliga medelklassare som ägnar dagarna åt att kröka rör i stället för att göra politiska analyser. Det farliga med villospåren är att de kan förmå oss att sikta på fel gubbar. Om vi tror, till exempel, att det är globalister som George Soros och Bilderberggruppen som styr Sveriges öden så tappar vi det faktum ur sikte att det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som faktiskt bestämmer över den svenska skolpolitiken, försvarsanslagen och den svenska invandringspolitiken. Det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som skulle kunna ändra svensk politik om de ville.

Betyder detta att jag menar att Sverige borde klara sig utan politiker om nu dessa är vår fiende? Såklart inte. Vi behöver politiker som inser att medelklassen och övriga röstande är deras uppdragsgivare, vare sig dessa politiker är konverterade redan existerande riksdagsledamöter eller nyrekryterade förtroendevalda. Att Hitler var politiker betyder inte att hela politikerskrået efter honom var för evigt besudlat.

94 reaktioner på ”Upprepning

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Om vi tror, till exempel, att det är globalister som George Soros och Bilderberggruppen som styr Sveriges öden så tappar vi det faktum ur sikte att det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som faktiskt bestämmer —-”

  Knapptryckarna styrs av partiledarna och partiledare blir man inte utan massmedias uppbackning och partiledare och massmedia sprattlar som de som rycker i trådarna bestämmer.

  En avgörande förbättring av spelreglerna skulle man få med direkt makt för skattebetalarna över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  En idé jag luftade redan runt 1975 och trodde skulle sprida sig av egen kraft som en gräsbrand. – Det skulle ju innebära en möjlighet till radikal fördjupning av demokrati, – av effektiviteten i den relevanta folkviljans förverkligande.

  Och nu är ju genomförandet avsevärt enklare när alla har en internetbank varifrån man betalar sin skatt.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   En annan metod för kursändring kunde ju vara att övertyga dem som rycker i trådarna om det galna i deras strävanden och få dem på bättre tankar. – Den enda rimliga användningen för makt, när man skaffat sig den totala, är att sprida den igen genom att etablera en hållbar rättsordning. – Ju perfektare rättsordning, desto mindre utrymme återstår för maktutövning.

   Med rättsordning menas regler för ekonomi och samvaro som gör att utvecklingskurvorna pekar åt rätt håll och för att människosläktet skall utvecklas framlänges, är det i kraft av sina förtjänster man vinner terräng på andras bekostnad. – Inte i kraft av att ha misslyckats med att ordna fred och välstånd där man hör hemma eller i kraft av att ha skaffat omåttligt med avkomma som det inte finns försörjning till.

   Under en rättsordning lönar det sig att göra rätt och de som ordnar fred och välstånd genom att göra som man skall, skall inte invaderas av dem som ordnar krig och elände genom att bära sig bakvänt åt.

   Gilla

  • Bengt Yourstone skriver:

   Skulle vilja att du förklarar ditt mantra om hur medborgarens självbestämmande över skattepengarnas fördelning ska gå till rent praktiskt. Gärna med några belysande exempel.
   Du kanske har gjort det någon gång tidigare men jag är ny här på bloggen och vore tacksam för en ny genomgång.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Budgetarbetet som är regeringens ansvar, består ju i att fördela skattemedel över en massa ändamål och kunde alltså begränsas till godkännande av vilka som skulle få tilldelas skattemedel medan vi själva behöll makten över fördelningen.

    I den mån man då inte kände sig tillräckligt kompetent eller engagerad, kan man kopiera in någon annans fördelningsplan. – Där man bara gör en grov fördelning över huvudposter, blir den vidare detaljfördelningen som de mera engagerade bestämmer.

    En ordning som alltså medger den skattefinansierade verksamhetens utsläppande i den friska konkurrensutsatta ekonomin, där intäkterna är helt beroende av vår bedömning av kvalité och angelägenhetsgrad i utbudet.

    Gilla

 2. M.D. skriver:

  Problemet med politiker är att de numera är uppfödda sedan barnsben med just politikerkarriären som mål och inget annat. Och därmed har de diskvalificerat sig själva den sortens politiker som PE efterlyser. Det finns helt enkelt inga av ”the right stuff” att ta av.

  Om man ser till historien brukar sådana här hopplöst inkompetenta demokratiska regimer ofta avsättas av inte alltför angenämna militärjuntor.

  Men eftersom Sverige saknar något som ens kan benämnas militär, och den lilla spillra som finns leds av en pajas som dansar med och sjunger i vänsterextrema Pride-tåget, lär detta inte vara en överhängande risk.

  Så frågan jag som utlandssvensk måste ställa är: Hur tror ni som är kvar att det hela kommer att spelas ut? Finns det någon botten för svensk politik, och vad händer när man slutligen slår inden?

  Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   ”Leds av en pajas som dansar med i pridetåget……..”.
   Jag tror inte att det är en tillfällighet att han är av det för Sverige skadliga virket! Våra landsförrädare till styrande politiker är inga duvungar, de sätter de till sina egna ideer trogna på sådana ledande poster. Det gäller över hela linjen: försvaret, polisen, MSB mfl.

   Gillad av 2 personer

   • JA skriver:

    I Sverige utmanas högtiderna på tre fronter. Konsumtionssamhället leder till en banalisering och kommersialisering, de djupare sidorna av högtiderna ersätts av ytlig konsumtion. Detta är inte nödvändigtvis någon katastrof, så länge högtiden finns kvar kan den fyllas med djup och mening på nytt. Den andra fronten är islamisters terrordåd, riktade mot julmarknader och liknande. Än så länge är detta inte något stort fenomen men det påminner oss om att gemensamma högtider är en naturlig måltavla för den som vill knäcka ett samhälle eller ett folk. Den tredje fronten är den ideologiska. Under många år har vi vant oss vid att ”vänstern” vill avskaffa sådant som gemensamma skolavslutningar i kyrkan, och ha ”könsneutrala” lucior. Eftersom dessa människor är rasister är det också viktigt för dem att Lucia inte är blond. Under den här kampen mot våra högtider och symboler bekräftas det att liberalism och socialism är syskonideologier.

    Liberaler har rentav svårare än socialister att förstå kopplingen mellan ”kult och kultur”, de gemensamma högtider, ritualer och symboler som håller ihop ett samhälle. Därför utför dessa nyttiga idioter ofta ”rivningsarbetet” åt socialisterna (eller islamisterna), som sedan kan ersätta avskaffade traditioner och symboler med sina egna.

    Gillad av 4 personer

  • Julius Gran skriver:

   Visst behöver vi en Donald Trump. Men framför allt behöver vi väjare som inte går runt och tror att våra motståndare ”med all säkerhet [är] ädelsinnade.”

   Gillad av 3 personer

   • dansk man skriver:

    Tack för den. Precis, det är pudelns kärna, jag lyssnar på Peterson, men än hellre Ben Shapiro eller Milo eller Dinesh D’Souza, eller Thomas Sowell och Larry Elder, för de låter inte vänstern, SWJs eller transpersoner eller muslimer komma undan med att låtsas att de har högre moral, utan de jagar dem hela vägen tills deras argument är alldeles naket i all sin hycklande fulhet. Jag vet tyvärr ingen svensk som kan detta idag.

    Gillad av 4 personer

 3. Lars skriver:

  Men snälla Patrik, din nettobetalande medelklass röstar redan på de borgerliga partier som vill minska skatterna och välfärds systemens omfattning, på de som vill minska deras skatter, för de vill inte betala och samtidigt röstar de som får ut ungefär vad de får in och de som får ut mer på S + Mp + V. Det är ju inget nytt i det, det är precis samma gränser som det varit de senaste trettio åren, samma konflikt om välfärden.

  Det finns förstås en stor grupp människor som tillhör den nettoskatebetalande medelklassen som ändå inte röstar på de borgerliga parterna då de insett att välfärdsystemen är i huvudsak försäkringssystem som de själva kan råka behöva.

  Nu har naturligtvis migrationen tillkommit, men även detta är en ekonomisk fråga som tär på välfärdssystemen och där är det endast SD som för fram ett rimligt ställningstagande.

  Så det är verkligen en litania det du framför och den har stora likheter med kanske främst katolska kyrkan eller med Chicagoskolans nyliberala proselyter.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism

   Avsnitt Förhållandet till socialismen

   ”Adolf Hitler har uttalat:

   Demokratin har lagt världen i ruiner och nu vill ni utsträcka den till den ekonomiska sfären. Det skulle vara slutet på den tyska hushållningen. Kapitalisterna har arbetat sig upp genom sin duglighet och de har rätt att leda, därför att de har särat sig från mängden och enbart det bevisar, att de är av högre ras. Nu vill ni, att ett odugligt regeringsråd eller arbetarråd, som inte begriper någonting, ska ha sitt ord med i laget. Ingen som leder industriföretag skulle tolerera det.

   – Adolf Hitler, från Alan Bullock: ”Hitler – en studie i tyranni”, bokförlaget Prisma, 1978
   Ovanstående citat visar att Hitler var emot avskaffandet av privat ägande.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Inlägget ovan hamnade fel, var ett svar på Fredriks inlägg nedan om höger vänster dimensionen utifrån hans blogg

    Gilla

 4. Aurora skriver:

  De som främst stöder det politiska välfärdsindustriella projektet är förvisso de som är dess brukare. Hit hör också politikerna själva. Därför spelar höger-vänster eller färgskalan ingen roll för maktkonstellationerna. De måste dock spela sina kort så att de får fortsatt maktförtroende från dem de är beroende av; sina nettobetalande väljare. Väl det avklarat har de 4 år av envälde. Därför är det viktigt för dem att under denna tid lägga ut rökridåer och villospår för att inte väljarna ska fatta att de är lurade. För om 4 år kommer ju ett nytt val.

  Gilla

 5. svenne skriver:

  ”Men i mer avancerade situationer bör du noggrant i förväg analysera kombattanterna för att avgöra vilka som är dina fiender och vilka som är dina vänner”.

  Vanligtvis tänker man på ett yttre hot då det handlar om att bedöma vilka som är ”fiender och vilka som är vänner”, men för vår del är knappast det största hotet från något illasinnat annat land, utan det finns inom landets gränser i form av politiker, den övriga PK-svansen och ”nyanlända” som håller på att ta makten över ett antal samhällen.

  ”Det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som skulle kunna ändra svensk politik om de ville”.

  ”Knapptryckarna” befinner sig knappast i det läget att de kan ändra någonting. Om så vore fallet så skulle de för länge sedan ha förhindrat att den nuvarande kaotiska situationen skulle uppstå. Det talas om att förstärka försvaret, men vad hjälper ett starkt skalförsvar då landet håller på att luckras upp inifrån. De ”kombattanter” som kommer att strida sinsemellan tror jag består av olika kategorier som vill stärka sina positioner, och en av dessa är ”pursvenskarna” som till slut tvingas att bjuda motstånd eller kapitulera.

  Gillad av 4 personer

 6. Christer L skriver:

  Svenska politiker förhåller sig bevisligen till George Soros och till Bilderberggruppen. Men hur? Inget rapporteras någonsin från dessa möten. Är det sådant som folk gör på fritiden, saknar det intresse, angår ingen?

  Vidare, apropå fienden. Medelklassen, netto eller brutto, röstade på de partier som kan betecknas DÖ. Att medelklassen röstat på politiker som bjudits in till Bilderberg eller träffat Soros, politiker som Lööf och Löfven och Reinfeldt osv. etc. beror troligen inte på att denna medelklass sett Bilderberg och Soros som fienden. Men om medelklassen hade uppfattat Bilderberg och Soros som fienden skulle den kanske ha röstat annorlunda.

  Gillad av 2 personer

  • dansk man skriver:

   Jag håller med Patrik om att det är ett villospår rent praktiskt även om uppenbarligen Lööf och Reinfeldt och Bildt kysser Soros ring, men vad skall vi göra åt det? Nej vi måste angripa de som vill ha det så här, i Sverige, Soros och de han är frontfigur kommer vi inte åt, möjligen om någon visselblåsare kan avslöja Lööfs hemliga konton, men sen återstår ju resten av sjuklövern att tampas med ändå.

   Gillad av 7 personer

   • Christer L skriver:

    Jag kan inte se meningen med detta kringlande annat än som en i sammanhanget ovidkommande sympatiyttring för P E. Jag sympatiserar också: Heja Patrik!

    Gilla

   • dansk man skriver:

    Jag får då uttrycka mig enklare eftersom jag inte kan sova. Låt oss anta att NWO styr, några få megarika kontrollerar många enskilda politiker och påverkar policy i hela västvärlden. Det jag frågar mig är, vad skall du eller jag göra åt detta? Jag kan inte se något effektivt medel, utom att inte rösta på de som man identifierat som marionetter, idag tydligast Lööf. Men det är ju en hel tidsanda där vänstern sen 60-talet infiltrerat alla institutioner, ett knippe ideér, som vi kämpar mot. Förklara gärna, jag tror också att NWO eller vad man skall kalla det har stort inflytande men kan inte alls se hur man skall komma åt detta och det är bara en del av problemet.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Ja, vad gör man åt tyranni? Kanske samma saker som människor gjort med tyranner i alla tider (utom möjligen i Kina där tyranniet på ett märkligt sätt lyckats rota sig bäst!).

    Gilla

   • Christer L skriver:

    Danske Man – Hej igen. Patrik Engellau skriver: ”Det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som skulle kunna ändra svensk politik om de ville.” Detta tror jag inte på. De enda i riksdagen som skulle kunna ändra svensk politik är, anser jag, SD. Vad jag sedan kan göra åt globalisterna vet jag inte. Om det dyker upp något så vet jag var jag står. Och jag hoppas ju att det har någon effekt vad jag väljer för politiskt parti och kanske vad jag skriver på DGS osv.

    Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Detta är en bakvänd analys: ”Visserligen tolkas kampen ibland som en uppgörelse längs den numera överspelade frontlinjen mellan vänster och höger men förklaringsvärdet i denna indelning tycks dagligen urholkas. Vad är C? Vad är L? Kan man inte tänka sig att S är tillräckligt mycket höger för att kunna övertygas om att regera tillsammans med M?” Höger-vänsterskalan är på inget sätt överspelad. Inte heller kan den användas på det föreslagna sättet.

  När partier eller ideologier eller grupper får en ny placering på höger-vänsterskalan är det inte partierna som har ändrat sig, utan skalan. Orsaken till ändringen är förändrade preferenser hos andra partier, ideologier eller grupper avseende det flyttade partiet. Att säga att SAP har gått åt höger eller C åt vänster är ingenting annat än att säga att SAP och C nu tycker bättre om varandra. Höger-vänsterskalan fungerar alldeles utmärkt och den fungerar precis så som den alltid har fungerat.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2018/10/06/hoger-vansterskalan-del-i/
  https://thewayofreason.wordpress.com/2018/10/07/hoger-vansterskalan-del-ii/
  https://thewayofreason.wordpress.com/2018/10/09/hoger-vansterskalan-del-iii/

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Intressant hypotes om indelningen vänster – höger avser sympatier – antipatier vilket ger en bild av att vi kan kasta om höger är vänster och vänster är höger.

   Du har, anser jag, rätt i att i den mediala, populistiska parti retoriken och generellt i populationen, så ligger i vänster – höger en affektfylld värdering av att det ena är bra och det andra dåligt. Men vi kan också se partibildningarna som system med strävan att uppnå gemensamma övertygelser och gemensamt synsätt på världen genom diskussion, propaganda, partiprogram, ideologier så att man kan urskilja centrerade uppfattningar i bärande frågor och att det är dessa uppfattningar som ligger till grund för hur människor förhåller sig till de genom åren upprepade mönster av åskådningar som partier gjort sig till tals för. Självklart har du rätt i att uppfattningarna förskjutits, ideologierna är inte givna en gång för alla lika litet som vänster – höger dimensionen.

   Det synsättet leder emellertid till att i parlamenten finns en skala med mer eller mindre tydliga konflikter och mitten innebär ofta en kompromiss mellan uppfattningar och en pragmatisk politik som kan fungera också över tid och val och i olika val ser vi också majoriteten skifta endast några streck mellan höger och vänster och det är kanske en styrka då extremuppfattningar inte tillåts dominera. Politiker leder landet och torgför sina uppfattningar och det är nog inte så att politiken avspeglar någon diffus folkvilja utan väljarna tar ett paket av det som de uppfattar väsentligast.

   Det leder tillbaka till problemet med vad vänster står för och vad höger står för. Din skala avseende äganderätt är intressant, men jag har inte uppfattat att fascismen eller nationalsocialismen ifrågasatte det privata ägandet. Så skedde t.ex. inte i Francos Spanien eller i Salasars Portugal, diktaturer fram till 70-talet. Totalitära stater kan vara marknadsorienterade nyliberala diktaturer eller kommunistiska planerade diktaturer. Jag tror inte man kommer ifrån att fler skalor behövs och att man måste placera in partier på dessa skalor, bry sig mindre om etiketter och mer om var de ligger. Var placerar man Kina idag?

   Även ideologier skiftar över tid och anpassas till en historisk, nationell erfarenhet, så i Ryssland, så i Kina, så i Sverige.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Men i dagens svenska riksdag och svensk media är det synnerligen förvirrat (och antagligen på samma sätt hos USAs Demokrater)). Stopp för migrationspolitiken borde vara en utpräglad vänsterfråga förutsatt att de värnar medborgarnas välfärd både avseende löneinkomster och de försäkringsmässiga välfärdssystemen inkl pensioner. En stor del av förvirringen beror nog på att den sk vänstern övergett hårda ekonomiska frågor och tagit upp vänsterliberal minoritetspolitik/identitetspolitik i en allmän ”frihetsrörelse”och dessutom utvecklat paternalistiska ideer om att styra befolkningens tankar, förståelse och ide värld.

    Det finns en traditionell ekonomisk/politisk skala vänster – höger som går mellan reglerade marknader och oreglerade, försäkringsmässiga kollektiva lösningar och individuella marknadsskapade, inkomstomfördelning eller var och en sin egen lyckas smed. Det är grunden för indelningen i vänster – höger, inte ägandet. Ägandet är det framförallt kommunisterna som velat komma åt med förstatliganden.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://sd.se/a-o/

    Hittar du visioner kring t.ex. ekonomisk politik och andra frågor kring det framtida Sverige i den här listan på ställningstaganden man gjort inom SD? Saknar du något?

    På något sätt borde ju (man gör det ju inte) partier vända sig till väljarna och beskriva sina ställningstaganden i frågor efterhand…inte bara förlita sig på …Expressen?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Ca 60 miljoner dog under andra världskriget, som initierades av det nazistiska Tyskland, fascistiska Italien och imperialistiska japanska kejsardömet

    Gilla

   • Lars skriver:

    ”I Italien avvisade fascismen tanken på en socialistisk omgestaltning av den sociala ordningen men i likhet med kommunistiska och socialistiska diktaturer använde man sig av planhushållning[41], det vill säga ett tillstånd när alla sociala och ekonomiska organisationer befinner sig under statlig ledning eller kontroll. Industrier fortsatte dock att ägas av företag till skillnad från till exempel ekonomin i Sovjetunionen. ”

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism

    Avsnitt Förhållandet till socialismen
    ”Adolf Hitler har uttalat:

    Demokratin har lagt världen i ruiner och nu vill ni utsträcka den till den ekonomiska sfären. Det skulle vara slutet på den tyska hushållningen. Kapitalisterna har arbetat sig upp genom sin duglighet och de har rätt att leda, därför att de har särat sig från mängden och enbart det bevisar, att de är av högre ras. Nu vill ni, att ett odugligt regeringsråd eller arbetarråd, som inte begriper någonting, ska ha sitt ord med i laget. Ingen som leder industriföretag skulle tolerera det.

    – Adolf Hitler, från Alan Bullock: ”Hitler – en studie i tyranni”, bokförlaget Prisma, 1978
    Ovanstående citat visar att Hitler var emot avskaffandet av privat ägande.

    Gilla

 8. Lars Strömberg skriver:

  Patrik skriver: ”…det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som faktiskt bestämmer över den svenska skolpolitiken, försvarsanslagen och den svenska invandringspolitiken. ..”
  Må så vara. Men jag har svårt att tro att bestämmandet i riksdag och regering – oavsett vad som bestäms – gör någon större skillnad när stora delar av populasen är lata, odisciplinerade, självupptagna, initiativsvaga, hycklande typer som fokuserar sina liv på ”likes”, fredagsmys och omgivningens sympatier.
  När syntes en rakryggad polisman i stram uniform senast? Eller för den delen en läkare i slips?
  Sverige har blivit ett land av lufsar.

  Gillad av 5 personer

  • Hosianna skriver:

   Jag förmodar, Lars, att aldrig så rakryggade och stramt uniformerade poliser tenderar att se ”lufsiga” ut, eftersom de numera tvingas bära skottsäkra västar som skydd mot den nya ”spännande” och ”berikande” kriminaliteten…

   … och att läkare undviker slips, för att det stora flertalet antingen är kvinnor eller har förstånd att undvika onödig smittspridning mellan patienter – samtidigt som de försöker minimera risken att själva komma till allvarlig skada via strypning?

   Gillad av 1 person

   • Lars Strömberg skriver:

    Vad jag vill komma till är något mycket grundläggande, nämligen ett fokus på vad JAG kan göra, hur JAG kan bete mig och uppträda.
    Vi fokuserar HELA tiden på fel i system, fel hos andra, invecklade konspirationsteorier et cetera.
    Att stå rakryggad, hålla en viss stil och fokusera på DEN EGNA insatsen är grundläggande.
    Det är bortskämt att sitta och gnälla på allt runt omkring utan att ställa krav på sig själv!

    Gillad av 8 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Men Lars är inte fejjan och låtsas livet en av fiendens vapen?
   Dom flesta inklusive ”Lufsar” är rädda människor som inte vågar släppa taget och se vad dom är gjorda av därinne. Att växa upp i ett land som föraktar sann styrka och egen identitet kan knäcka dom flesta. Så mycket enklare att laga Thaimat och lägga upp en snygg bild med fredagsdrinken och få ett par gillanden på fejjan.

   Gillad av 2 personer

   • Lars Strömberg skriver:

    Vi talar ständigt om ”politisk korrekthet”. Begreppet är enligt min mening felaktigt och därmed irrelevant.
    Som jag ser det handlar problemet om SOCIAL korrekthet. Det är social korrekthet som blir konsekvensen av den egoistiska ängslighet som människor befinner sig i. Det har självklart mycket lite med politik att skaffa, om man tänker efter och stänger av ”modeords-magneten”.
    Det talas extremt mycket om analyserad konspiration, hur media, politiker, makthungriga och andra manipuleras och manipulerar.
    Den där avancerade, manipulerande listen och slugheten finns inte, vågar jag påstå.
    Folk är inte så intelligenta att detta skulle kunna organiseras.
    Det är egoismen som styr. Det är egoismen som får ÖB att hasa omkring i ett Pride-tåg. Det är egoism att säga sig välkomna hela världen till Sverige. Det är egoism att instämma i klimatlarmskören. Vi väljer den väg som ger oss mest ”likes”.
    Eller åtminstone färst antipatier.

    Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jo lars hoppas det hamnar rätt, Fiendens vapen är att splittra , göra människor osäkra. Inte våga ifrågasätta eller fundera på vad som är rätt eller rimligt. Pk människornas vapen som jag ser det är dominera med hjälp av ord,
    eller meningar. Utpressa med att dra saker till sin spets , använda en ytterlighet för att normalisera verkligheten, typ alla svälter och lider i Afrika.
    Det är inte sant eller sanningen, men just PK använder denna billiga retorik för att styra samtalet till att alla lider eller dör.
    Det är som jag ser det inte vägen ur denna komplicerade verklighet vi alla lider av. Mvh Göran

    Gilla

 9. Östrahult skriver:

  Uppfriskande läsning tycker jag, men tror inte man kan bortse från globaliseringsaspekten, Sverige är både gynnat och drabbat av denna trend. Gynnat ekonomiskt genom vårt stora exportberoende. Missgynnat politiskt genom att den politiske eliten funnit sig väl tillrätta i internationella organ där de kan pungslå den svenska ekonomin.

  Sverige har därmed blivit en märklig blandning av nationalism och globalism. Globalismen gör att skattebetalarnas pengar spenderas frikostigt på bistånd och invandring. Nationalismen håller medborgarna i ett järngrepp när det gäller skatter, arbetsmarknad boende etc.

  Politiken: Sverige lider definitivt av en rad sjukdomar, inavel, sammansmältning av MSM och politik, en naiv och oupplyst väljarkår.

  Så har vi de politiker vi förtjänar, t ex Björklund. Jag kan inte låta bli att peka på ännu ett korkat exempel på hans insatser, en ovanligt okunnig och naiv debattartikel i Expressen 26 dec om Trumps tillbakadragande från Syrien. Det är det vanliga gnället givetvis och Sverige ska agera i säkerhetsrådet, Björklund verkar inte ens känna till att Sverige nu lämnar säkerhetsrådet. Vill man ha fakta om kurdernas situation i regionen kan man t ex läsa https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440.

  P.S.: Ett annat geni inom liberalerna ojar sig i dagens Expressen över hur hemskt det är med Rumänien inom EU. Samma geni som just hänvisar till EU som skäl för att vi ska lösa landets sociala problem i Sverige.

  Gillad av 6 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Björklund verkar inte ens känna till att Sverige nu lämnar säkerhetsrådet.”

   Då är det dags att fråga sig: ”Vad fan fick vi för pengarna?” 😦

   Var det värt det, att låta Maggot få lalla i rampljuset!

   Gillad av 1 person

 10. Dansk man, bland nedbrända tempel många gröna stenar han fann, kalla i hand, trots all brand, dessa måste vara värda minst ett Grand, nu blir man insläppt i kweimenkan, djävlars port i jiayuguan, vid Kina rikes rand skriver:

  Du glömmer som vanligt den kulturella skiljelinjen för jag ställer mig inte på samma sida som någon som könsstympar sin dotter vare sig de är nettoskattebetalare eller inte, dvs för mig så är det folks värderingar som betyder något, inte om de betalar skatt. Jag tror helt enkelt du har fel här, dels i princip, dels vad gäller att få detta att fungera rent praktiskt. Visst skattbetalandet fungerar nog som approximation men vi kommer ingen vart om vi inte talar ur skägget. De flesta som kommit till Sverige på senare år, låt säga 30, delar inte mina värderingar, och de uppfostrar heller inte sin avkomma till att dela min värderingar. Dessutom, eftersom VIK är så allomfattande så jobbar ju en hel del hederligt folk där, som just delar mina värderingar, lärare, sjuksköterskor, läkare osv. Men visst, fler lärare än byggjobbare är VIKs värderingsmässiga lakejer.

  Jag vet inte vad Patrik egentligen tycker i frågan, men jag kan förstå om han inte vill rita upp en linje i sanden som bygger på värderingar för den pekar obönhörligen ut, förutom alla svenska VIK-parasiter inom politik, media och administration, den grupp som man inte får tala ont om. Jag har mindre problem med kristna men Södertälje är inget paradis och dominerades så vitt jag vet av kristna med viss bakgrund, så där finns en annan grupp som jag inte litat på att ha i mina led, så det finns fler grupper än den man inte får tala om som man inte kan lita på, regeln är: kan man inte nämna dem öppet så hör de hemma på fiendesidan. Så det är vi mot svenska parasiter och alla de grupper man inte får nämna, den regeln fungerar nog. Annars kan man kanske använda denna: de som lever av VIK utan att utföra en objektivt användbar syssla som behövdes för 35år sedan, plus sådana som tar av min trygghet, som gör att jag inte kan röra mig på kvällen i allt större delar i exempelvis Malmö, den regeln kan också fungera, jag vill varken ha Fridolin eller bilbrännare på min sida.

  Gillad av 9 personer

 11. Dansk man, bland nedbrända tempel många gröna stenar han fann, kalla i hand, trots all brand, dessa måste vara värda minst ett Grand, nu blir man insläppt i kweimenkan, djävlars port i jiayuguan, vid Kina rikes rand skriver:

  Nej Patrik, innan man kan tala mera klarspråk så tror jag inte du kan mobilisera, så hur skall män nu organisera sig? Jag tror man måste träffas och viska, detta kan nog inte lösas enbart i öppen debatt, för trots allt så har motståndaren 50% av våra pengar, de har staten, de har media, de har polisen och de har militären. Vi måste klara oss på hälften, och det är svårt att se att vi kan få, låt säga en fanjunkare, eller pk-poliskonstapel, att svänga från inlärd pk bättre än halshuggningar i Marocko, vilket opinionsarbete kan vi göra som är bättre än det? Det verkar som vi är dömda att vänta på att verkligheten skall bli än värre. Eller till någon som Trump dyker upp, som struntar i vad som kan sägas eller inte sägas, men vi är mycket värre ute än USA, hade USA fått 20% större befolkning av den sort Europa sett på några årtionden så tror jag vi där idag sett inbördeskrig.

  Så jag tror, utan att känna till några detaljer, att projekt Ekerö är rätt ute, man kan inte vänta på att tillräckligt många kvinnor råkar illa ut, våra politiker kommer inte att svänga, de kommer att spela fult och göra allt för att detta skall fortsätta. 7300 anmälda våldtäkter 2018 kanske 20% anmälningsbenägenhet, kanske 1300 okynnesanmälningar, då har vi 6000*5=30,000 våldtäkter om året, vid hur många säger våra politiker i sjuklövern: Nej, jag vill inte ha det så här mer! 50,000 våldtagna kvinnor, 75,000? Hur många terrordåd om året skall vi ”leva” med (Ebba och flickorna i Marocko lever ju inte mer)? Nej, våra politiker och deras medlöpare har velat detta och skapat detta, de kommer inte att ändra sig, utan man måste organisera sig, nedifrån och upp, försvara sin familj, sitt område, och finna likasinnade och.. visk visk visk..

  Gillad av 9 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ekerö är ett ganska stabilt moderatfäste. Bara på Adelsö är Sverigedemokraterna största parti i riksdagsvalet. Nere i tätorten är sossarna större än SD. Valdistriktet Ekebyhov är gerrymandrat för att få sossemajoritet, till och med.

    https://valresultat.svt.se/2018/101250302.html

    I kommunalvalet var sossarna näst starkaste parti följt av partiet som förr var känt som Folkpartiet och först på fjärde plats Sverigedemokraterna. Uppenbarligen försvagades Sverigedemokraterna av Öpartiet, som var största parti på Adelsö och femte i kommunen.

    Men visst, man kan flytta ut på Adelsö och lära sig färjetidtabellen och hur fort man kan bränna på Rastaborgsrakan utan att polisen knäpper en. Fyra mil in till stan. Var det verkligen det lyxlirarna på Södermalm drömde om?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    P.S. Jag ser att Öpartiet är ett kryptososseparti som vill bygga en massa hyresrätter som sosseväljare kan bo i. Och nere på Lovö bor docenter som röstar på partiet som förr var känt som Folkpartiet. Så Ekerö än nog ganska kört opinionsmässigt. Folk där har inte drabbats ännu, utan hyser nostalgiska drömmar om ett svunnet Sossesverige.

    Gilla

  • 5ven55on skriver:

   Ja. Jag bygger nätverk med likasinnade och bidar min tid. Vi kommer att behöva stödja varandra så det är bra att ha nätverk av pålitliga människor som är förberedda på att det kan bli väldigt kaotiskt.

   Gillad av 3 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Jag verkar lokalt, vår by är till hygglig del organiserad.
    Målen är gemensamma, alla vill inte bli plundrade eller utsatta för våld,
    Många har ordning på mat och vatten.
    Vad mer kan man göra innan fienden gör sitt nästa drag?

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Göran: Planera, förbereda och öva respons på de uppenbara angreppen: Dels från företrädare för förrädiska trollkarlar som har övergått till andra sidan, dels från andra grupper av orker, troll och balroger. När de senare ertappas och fångas skall de inte överlämnas till de förra. Det gäller att dölja alla handlingar i gruppen. Tänk på stekpannemordet i Lindome. Tystnadens etik måste råda, som hos andra maffior. Omertà. Den som tjallar ligger med brutet ben i gödselstacken. Rid i natt!

    Gilla

 12. annagustin2@gmail.com skriver:

  Men hur skulle vi kunna skaffa oss rätten att själva välja våra politiska förerädare?

  Säkert skulle större delen av befolkningen helllre se bildade, kloka och helst visa människor som sina politiska företrädare än dagens system dit vem som helst som är lite smidig kan ta sig upp i hierarkierna i den nuvarande Klättrar-Demokratin.

  Dagens system där vi erbjuds välja på grupper av politiker som vi inte har en aning om vilka de är, än mindre vad de står för (då partiflaggorna inte säger nånting alls längre), där vi alla förväntas skänka bort våra dyrbara demokratiröster som ”öppna mandat” är ju inte riktigt klok.

  Men hur ska en annan väg bli möjlig? För då behöver vi ju en annan demokratiform, eller hur?

  Gillad av 5 personer

 13. Och jorden välver sig skriver:

  Ingen är intresselös. All neutralitet består av illusioner. Vi samlar alltid poäng som understödjer våra egna val. Därmed underhålls olika typer av obalanser. Där det välfärdsindustriella komplexet utgör en utav dem. Det är långsiktigt obalanser som inte får skena i väg så samhället störtar ned i ett oåterkalleligt moras. Att ett stort särintressen tillåts slå undan benen för alla övriga. Men hur man än vrider och vänder på problematiken hamnar man lätt i knät på någon sorts styrande makt. Just den som inte heller får bli för stor och kvävande. De världsligt dominerande kommersiella aktörerna tycks gynnas bäst av att atomisera människan. Förvandla henne till en hungrig konsument. Omättlig i sin aptit. Som hela tiden vill ha mer. Så hjulen snurrar på för dessa globala aktörer. Där alla typer av gränser då betraktas som hinder. Att det är därför man driver på för ökad globalism. Där världen utgör en enda stor marknad. Då blir det lite av en paradox att vänstern hamnar i exakt samma synsätt, som kapitalet. Att även de vill ha mer av globalism. Driva på för att upplösa gränser. Kapitalet går i takt med vänsterns globala agenda. Kan det handla om mentala reminiscenser från den tid då vänstern ville uppnå en världsrevolution? Nu har Kina anammat kommersialismens inneboende kraft. Med en effektiv materialism är de på väg att erövra hela världen. Världen blir därmed mer röd för var dag. Kina erövrar världen med hjälp av en rak statsunderstödd kommersialism. Utan tyngande demokrati. En effektiv väg framåt. Man brukar den tidigare fiendes egna medel och metoder för att erövra världen. Är det därför vänstern numera stödjer de globala krafterna? Eller är de bara förda bakom ljuset, när de verkar för ett upplösande av svenska gränser? Och stämplar snäll svensk nationalism som samhällsfarlig? Vet de om att människor kan bli utnyttjade? Som brickor i ett högre spel. Även på global nivå.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   ”Atomisera människan”, sabotera alla solidariska gemenskaper,

   psykopatliberalismen som är den som är förhärskande bland de liberala globalisterna, ignorerar vårt behov av att tillhöra en solidarisk gemenskap och humanistglobalisterna underkänner all solidaritet som inte är med alla människor.

   Men vi är alltså flockvarelser och hade vi inte varit det, skulle det varken funnits språk eller civilisation.

   Efter vilka kriterier vi bör eller kommer att gruppera oss, har jag inga synpunkter på men med direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning, ser man en möjlig framtid, där skatt mera känns som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

   Det är en sådan ordning som är den enda rimliga i en multietnisk verklighet.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Globalismen och atomiseringen av individerna hör samman med liberalismen, det är sant och riktigt, men vänstern vill inte ha globalism, utan antiglobalism, d.v.s. massmigration. Tidigare balanserade dessa två farliga ideologier varandra, eftersom de båda var begränsade till samma land, och så var det i alla nationalstater. Men sedan Kalla kriget vanns, så har båda kunnat ge sig ut och tillbedja utländska klienter. De balanserar inte längre varadra, utan understöder varandra aktivt i en postmodern konsensus:

   https://thewayofreason.wordpress.com/2016/09/19/motglobalisering-central-konsensus/

   Gillad av 2 personer

 14. styggestig skriver:

  Jag delar helt Patriks resonemang. Problemet är ”bara” att det är så oerhört svårt att identifiera och få klarhet i vilka politiker som har den klara insikten om vad som är nödvändiga statliga insatser (försvaret och rättsväsendet) respektive vad den enskilde är bäst skickad att besluta om. Jag har i en del fall haft tillfällen att fråga politiker, men jag kan inte säga att svaren har varit tillfyllest.
  De flesta politiker har innerst inne föreställningen om sig själv som ”alla goda gåvors givare” – som en slags jultomtar, som helst skulle vilja ha in hela BNP och för att därefter dela ut till den stora skaran som står med mössan i hand.
  Det här är svårare än vad man (Patrik?) kanske förställer sig. Att stifta lag är krångligt och tar som regel lång tid – lagen måste ju vara klar och entydig inte bara nu utan över viss tid (nåja) när det gäller amnesti för ynglingar från Afghanistan, en del med grånad skäggväxt, kan det bli en ”quick fix”), medan att göra ”satsningar” på diverse ”politikområden” är betydligt enklare och går mycket fortare. Visst, en förutsättning för det senare är ju att det finns pengar att ”satsa” och därför är det bättre att dra in lite mer i stället för lite mindre.
  Så vad skall man göra? Månne skall vi ställa oss på Helgeandsholmen och ropa”Rien ne va plus!”? Det hjälpte ju på 80-talet mot löntagarfonderna.

  Gilla

  • Göran Holmström skriver:

   Hej Mikael, jodå innerst inne så vet alla nog vad som behövs. Men ingen vill starta den fighten.
   Dom flesta normala drar sig för krig.
   Och önskar undvika det, för att slippa onödig blodspillan.
   Därför tror jag vi alla här pratar runt ämnet.

   Gillad av 3 personer

   • dansk man skriver:

    Nja, det blir ju ett fjantigt krig om man kommer rännande själv, jag tror man måste inse att Sverige är förlorat för överskådlig framtid, därav min kommentar ovan, man får börja lokalt med försvar och att lära upp nästa generation, det nyttar inget att ilsken rusa in i ett snöbollskrig, då får man alla isbollarna i nyllet som jag fick i 5an. Folk höll sig inte till reglerna och jag försökte genomtvinga regelefterlevnad, med rött nylle som följd och ännu argare, det skall vi inte låta lura oss till. Det gäller att planera och bygga upp.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Men Dansk Man, Arne And-Sand-Strand, är det inte hoppingivande? Svenskar KAN agera i grupp, svenskar KAN bryta mot reglerna och dölja regelbrottet just i gruppens solidaritet. Jag hade som barn också kastat en isboll i nyllet på en töntig rättshaverist (om jag inte hade stått vid sidan av och observerat i stället, vilket var fallet).

    Det är enda vägen framåt: Brott mot PK-normen i grupper som är tillräckligt stora och tillräckligt sammanhållna för att brotten inte skall kunna beivras. Det räcker med något tiotal benhårt sammansvurna. De som bor i Vellinge måste visa orkerna vem det är som verkligen bestämmer i Vellinge. Det är inte polisen, det har orkerna redan bevisat.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Dansk man, bara för att ditt snöbollskrig inte var en fruktbar kampanj.
    Så innebär inte det att allas Snöbollskrig är en katastrof !
    kanske så behövs det att pröva makten, med lite mothugg då deras sjuka världsbild behöver ruskas om lite?
    Ps en isboll i nyllet är inte hela världen, bli dragen efter en crosshoj med nyllet i skare dödar inte heller 🙂
    Men man blir taggad att ge igen!

    Gilla

 15. Loke skriver:

  Det går inte att förneka att näringslivet också är en del av problemet. Om man inte tror att de har kontakter med Soros och globalister så driver de otvetydligt en klar migrationsagenda. Näringslivet vill se en omfattande migration och de vinner inflytande på en söndra och härska strategi mot löntagarna. Företagen skadas inte heller nämvärt av ett högt skattetryck då skatter till största delen betalas av löntagare. Det höga skattetrycket bidrar också till välfärdstjänster vilka efterfrågas av både asyl och arbetskraftsinvandrare.

  Jag stämmer helt in i PEs analys av VIK, men det är inte hela sanningen. Det kan alla företrädare för våra större företag bekräfta och alla de liksom jag arbetat med och anställt personer från utlandet.

  Gillad av 1 person

 16. Jari Norvanto skriver:

  ”Å andra sidan har kristna kyrkor läst Fader vår över hela världen i över tvåtusen år utan att någon verkar ha tagit illa vid sig av omtagningarna.”

  I’ll be darned… Jag trodde det var Kommunistiska manifestet och Internationalen som gällde i 68-kyrkan. Och biskop Eva Brunne lät bära ut Jesus ur Sjömanskyrkan. Var det inte så?

  ”Det handlar om vilka aktörer i det svenska politiska landskapet som är dina vänner och vilka som är dina fiender.”

  Frågan är om fienden är 7-klövern, 7+1-klövern (SD som kontrollerad opposition) eller ett mognare 8-klöverparti som i härlig konsensus är överens om allting – vilken ‘samförståndsanda’, för Sverige i en svår tid… Politikerlklassen lik förbannat. Meningsskiljaktigheterna som överdramatiseras handlar om småskit och koketta grimaser. De stora frågorna lämnas obesvarade.

  ”Frågan är långt ifrån banal. Tänk dig ett slagfält med ett antal arméer, var och en under sitt banér. Nu anländer du med ditt regemente och ska börja fajtas. Vem ska du slåss emot?”

  Så vad föreslår du PE – en järnring runt Helgeandsholmen? Kniptångsmanöver runt Norra länken? Halal korvstånd och Fairtrade-märkt dialogkaffe på Järvafältet? Trojansk julbock på Sergelplattan? Oheliga ad hoc-allianser à la Wolfowitz?

  Gilla

 17. Leif Nilsson skriver:

  Patrik konstaterar mycket riktigt att vi ”behöver politiker som inser att medelklassen och övriga röstande är deras uppdragsgivare”. Problemet är att övriga röstande, i ett hastigt växande antal, utgörs av permanenta välfärdsklienter, som dessutom saknar all kunskap om vår kultur, historia och geografi. Dessutom är många av dessa, direkta fiender till demokratins grundfundament, som yttrande och åsiktsfrihet.

  Vi får ju de politiker som väljarna röstar fram. För att köra bil krävs det körkort. För att vara med om att besluta, om hur vår nation ska styras, krävs ingenting annat ett medborgarskap, som delas ut på mycket lösa grunder.

  Det är naturligtvis nödvändigt att införa skärpta krav för beviljande av medborgarskap. Att behärska det svenska språket är naturligtvis ett av dessa.
  Även för befintliga medborgare bör det införas krav på ”röstkort” (jmf. körkort), för att få rösträtt. Svårighetsgraden bör minst motsvara dagens körkortsprov. Språkkunskaper, samhällskunskap, historia o.dyl. ska ingå i provet. Proven kan organiseras på liknande sätt som högskoleprovet. Man ska kunna göra ”rösträttsprovet” som privatist eller så kan man utbilda sig i rösträttsskolor. Utbildningen bör betalas av eleverna.

  Gillad av 1 person

  • styggestig skriver:

   Nej Leif! Vi får de politiker som partierna ställer upp på ”valbar plats”. Det händer visserligen, men ganska sällan, att någon genom ”personkryss” får en plats som partiet tänkt sig skulle ha gått till någon annan. Partierna finansierar idag sin verksamhet till över 90% med skattemedel och har därigenom gjort sig mer eller mindre fristående från såväl sina medlemmar som sina väljare.

   Gillad av 1 person

 18. Göran Holmström skriver:

  En sak vi alla som skriver här verkar ense om, är att det behövs en förändring av det land vi alla lever i. Därefter skiljer sig åsikterna en del åt, hur skapas denna förändring?
  Ska vi skapa den, eller tyst vänta in och hoppas på en fredlig lösning eller ett inbördeskrig?
  Eller hoppas på en yttre makt som styr upp allt och fixar upp ankdammen till ett ställe där alla leker snällt.
  Personligen så har jag inget svar på denna fråga. Lite tankar och funderings finnes dock,
  en mindre snälla sidan av mig önskar ett maktövertagande och byta ut samtliga ansvariga! Beslagta deras tillgångar dom stulit av folket, samt sätt dom på liknande eländes arbeten som jag lidit av i perioder. Nackdelen med det är att många kommer lida under processen och en del hamnar i det paradis dom önskar. Det är nog inte rätt väg, då våld sällan leder till något bra.
  Kollapsen då? Ja att tyst vänta in när SVT sänder sin sista sändning, landsfadern erkänner ”Vi har varit naiva” ni får klara er bäst själva. Sedan flyr dom i regeringsplanet och lämnar kaosen bakom sig. Egentligen så landar vi tillbaka i första scenariot där, lite längre förspel samt att man inte startat med ”First Blood”. Nej frågan är varken enkel eller har en lätt och bra lösning.
  Våra styrande lär inte bättra sig så länge kulorna rullar in och media håller dom om ryggen.

  Gillad av 2 personer

 19. Sixten Johansson skriver:

  Jag tänker som Dansk man 08:18, 08:28 och 08:46. Men Patrik beskriver den politiska sida som vetter mot makten, pengarna och tänkandet. Jag ser något liknande. Om bilden görs tydlig börjar sprickorna i fiendens mur synas. Patrik berör en central svag punkt: identitet och självbild.

  Nu finns alltså en homogen, platt, parasiterande politisk klass, som flyter ovanpå. Den både utnyttjar och skyddar sig mot den heterogena massan samhällsbärare och bidragsförsörjda. Dess viktigaste verktyg är en dubbelsidig PK-ideologi, som består av de sjukaste, mest falska och samhällsförstörande delarna av både vänster- och högertänkande. Allt är förljuget och förvänt, maktens kontrollverktyg är samtidigt ett dubbelverkande självbedrägeri.

  Skissartat kan vi tänka oss att många borgarbarn förr bröt med sin klassidentitet, solidariserade sig med arbetarklassen, ville organisera den för att sedan omstörta klassamhället. Men arbetarna ville inte, så de atomiserade borgarbarnen simmade uppåt, gned sig mot varann och bildade en liktänkande härskarklass. De är jämlika, för alla är lika värdelösa och saknar ledaregenskaper. Långt under glasgolvet spanar de in ädla, goda vildar, som de kan fiska upp och demonstrera. Hela världen kan bli lika jämlik och oegennyttigt god som de.

  Vi kan attackera härskarklassen utifrån dess falska självbild och andra svagheter. När en kritisk mängd nyckelpersoner skymtar ondskans ansikte i badrumsspegeln och omedvetet sköljer händerna från blod börjar hela glasgolvet rämna.

  Gillad av 2 personer

  • dansk man skriver:

   Jo, du har rätt här, det finns kanske en möjlighet att folk, till sist, ser en naken röv, men man kan inte sätta sitt hopp till detta allena men visst skall vi försöka. Pk-isterna har ju byggt en mur, de försätter sig inte i situationer där de kan avslöjas, och i alla situationer så bemöter de helt enkelt inte argumenten, ingen ger sig in i sådana diskussioner som den ”muslimska” kvinnor i videon jag länkade till med Milo. Etablissemanget har byggt en formidabel mur, och mattbombar svenskarna med desinformation och indoktrinering, oavbrutet.

   Jag försöker också peka på ondskan, och erkänner villigt att jag ofta tar ett kliv längre än vad de flesta vill ta in, det är en resa att acceptera att ondskan existerar här och nu, jag påtar mig rollen att framstå som löjlig då jag säger saker som man inte gör längre, inte för att Svensson skall köpa mina argument men i förhoppningen att någon som har mera talang för att få följare kan ta upp och popularisera detta, som vi ju grälat om tidigare. Jag ger dig helt rätt, andra når ut mycket bättre. Jag hoppas att dessa, kanske Janouch, kan sätta ord på att etablissemanget inte är naivt, inte begått något fel, utan när man pillar i det, agerar för ondskan, i nästan alla sammanhang. Det är ett marknadsföringsproblem. Visst, Patriks vinkel med egennyttan kan återfinnas nästan alltid, men varje gång så krävs det ett längre argument för att visa det, det är det djävulska med VIK.

   Vi behöver någon som är lika aggressiv som Milo.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Nu hittade jag en mycket bra artikel på svenska, som beskriver hur härskarklassen gynnar underprivilegierade grupper för att splittra och trycka ner möjliga medtävlare och för att rekrytera lojala lakejer. Klassiska metoder, tillämpade av Lenin lika väl som av demokraterna i USA och nu av den parasiterande politiska klassen i Sverige. Gå till motpol.nu och rulla ner till ”Biologisk leninism” av signaturen Freddie, 18 december.

   Jag vill tillägga att det framför allt är retoriken och det synligaste politiska idégodset som är ”vänster”, men vår tids liberalism och höger bär lika stor skuld till hela den här samhällsförstörelsen. Från den sidan har en mängd destruktiva komponenter blandats in: ärkeegoism, anarkoliberalism, atomisering, hybris, sociopatiskt förakt för den sociala sammanhållningens värde och det etniskt traderade kulturarvet, mediernas och reklamvärldens verklighetsförfalskning och materialistiska hjärntvätt och propagandaskolning, antisocialt storhetsvansinne lika väl som parasitisk exploatering av centralstatens makt och resurser och av enskilda individer.

   Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    ”Bioleninism” eller ”biologisk leninism” syftar på en tankestimulerande och mångfasetterad helhetsanalys och teori, som försöker förklara mekanismerna bakom den motsägelsefulla situationen i västländerna. Termen har myntats av bloggaren Spangler (pseudonym?), historiker, vit europé, kunnig i kinesiska och med god kännedom om både Asien och västländerna. Han menar att Kinas ledarskikt länge har hyllat och praktiserat leninism, dvs tillämpad socialism. Väst är oundvikligen på väg åt samma håll. Varje system som styrs av politiska partier kommer alltid att röra sig åt vänster, redan partierna i sig orsakar den rörelsen.

    Vänsterns framgång bygger just på rekrytering och organisering av missnöjda människor med låg status. Av biologiska orsaker kommer sådana alltid att finnas, i vår tid t ex homosexuella, etniska minoriteter, lågstatusmän och lågstatuskvinnor. Dessa kommer successivt att bilda en härskarklass bestående av mediokra eller lågpresterande, som blir lojala, tvingas hålla ihop och sträva efter fullständig kontroll över makten.

    Jag rekommenderar verkligen denna mycket innehållsrika och omtumlande blogg, där jag själv ännu bara har läst Spanglers tre essäer om bioleninism. Just nu toppar bloggen med ”Interview on Bioleninism”, 27 dec.
    https://bloodyshovel.wordpress.com

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Mycket intressant om bioleninism. Kändes övertygande också. En säck där alla kan stoppa sina små påsar och kunna leva sina liv.

    För vår del gäller det att övertyga enskilda individer. Det är mycket svårare.

    Människans omättliga behov av erkännande och tillhörighet. Bioleninism. smaka på den. Vad har vi att sätta emot?

    Gilla

 20. Lars Strömberg skriver:

  Lägg ner! Kan man inte tänka sig att alltsammans är betydligt enklare än vad flertalet av ovanstående inlägg gör gällande. Visst, de må vara personligen stimulerande att författa alla dessa konspiratoriska och invecklade resonemang om hur styret och strukturerna bakom kulisserna är beskaffat.
  Men jag vill gärna flagga för att det inte alls behöver kompliceras så till den milda grad – bara för att många här gillar att göra just det.
  Resonemang om att några listiga sitter och regisserar hela världen genom att manövrera ett intrikat system av trådar kopplade på ett sinnrikt vis.
  Det funkar ju inte så. Hur skulle allt det där kunna arrangeras? Det råder ju snarare ett slags globalt kaos.

  Gillad av 1 person

 21. olle reimers skriver:

  ”Om vi tror, till exempel, att det är globalister som George Soros och Bilderberggruppen som styr Sveriges öden så tappar vi det faktum ur sikte att det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som faktiskt bestämmer över den svenska skolpolitiken, försvarsanslagen och den svenska invandringspolitiken. Det är knapptryckarna i Riksdagen och deras regering som skulle kunna ändra svensk politik om de ville.”

  Jag vet att du Patrik kan ha både tre och fyra tankar i huvudet samtidigt, men just på den här punkten verkar du ha övergett den idén och bestämt dig för att det är fråga om antingen eller.

  Min tanke, som du gärna får attackera, är att det finns en bakomliggande, globalt verkande, kraft som påverkar det politiska skeendet i Sverige. Den kraften handlar i grunden om att ge de globala företagen fritt spelrum att såväl producera som sälja och rekrytera arbetskraft utan hinder av nationella restriktioner. Ett sådant system förutsätter raserande av de nationella gränserna och i praktiken avskaffande av demokratin. Jag kallar kraften globalfascism.

  Denna kraft, som sin centrala ingrediens har pengar, har med hjälp av den makt det innebär, ätit sig in i de polltiska församlingarna runt om i hela den demokratiska världen. Nu har den blivit fullt synlig även i Sverige. Med stora hägrande belöningar kan man påverka de politiska besluten och kanske till och med få ledande politiker att på allvar tycka att golbalfascismen är en oundviklig utveckling.

  Jag tror nte tt jag behöver nämna namn på svenska politiker som uppenbarlligen har fallit för dessa idéer och i kraft av sin egen upplevda överlägsna intelligens har bestämt sig för att leda svenska folket in i detta nya lyckorike.

  Gilla

 22. annagustin2@gmail.com skriver:

  Kanske skulle vi alla kunna uppviglas för samma mål med dekalen RÄTTVISA?
  För vem längtar inte efter rättvisa? Jag har i alla fall gjort det i hela mitt liv….jag står inte ut med all orättfärdighet som produceras av våra så kallade ”folkvalda”, denna maktfullkomliga gröt av klättrar-människor.

  Jag har sökt hela mitt liv efter RÄTTVISA SYSTEM. Det finns ett antal människor som är systemtänkare och som själva lagt fram sina systemidéer i bokform eller artikelform. Men de uppmärksammas aldrig av media…och det som inte media skriver om – det finns inte (sorgligt nog eftersom de samarbetar med makten). Personligen förordar jag Tidfaktorekonomi…ett verkligt rättvist samhällssystem.

  Vi behöver alltså någon form av medborgardemokrati, eller i alla fall rätten att frånta våra ”folkvalda” makten att göra vad de vill med våra skattepengar. Alltså direktdemokrati.

  Vi behöver också befria oss från skuldslaveriet som politiker tillsammans med banker har lagt på oss. Åtminstone kräva ett skatte-TAK på x antal timmar per dag…så att när vi arbetat klart åt staten har RÄTT att arbeta åt oss själva.

  Bara den lilla detaljen…skulle bli en rekordmotor i landet. Och alla som tjänade extra pengar skulle i sin tur sätta massor av andra människor i arbete…och vi skulle så småningom slippa politiker som tror att de ska sitta och hitta på jobb åt oss. (minns inte var men jag läste nyligen att varje arbetslös person kostar samhället 1,6 miljoner per år). Ointelligensen är oerhörd hos våra politiska ledare!

  Gilla

 23. Lars Strömberg skriver:

  Skolpolitiken är bara en komponent i skolverksamheten vill jag påstå. Dessutom kanske den tillskrivs förs stor vikt.
  Ty, med lärare utan en disciplinerad och respektingivande karaktär, så kan det nog stå lite vad som helst i laroplaner och politiska ordmassor.
  Hela befolkninngen har en kraftig slagsida mot attityden ”Kom inte här och kom!”. Och det är inte vare sig politikers eller systemens fel. Det är ett problem på individnivå.

  Gilla

 24. Jan Andersson skriver:

  Politikerna är också människor som väljer mellan olika alternativ som någon annan har tänkt fram och som de kan rösta JA eller NEJ till med knapparna. Det är som när man veckohandlar livsmedel, vad gillar jag, vad gillar familjen?

  Det är tänkarna och lobbyisterna bakom de olika förslagen som är de farliga, inte de stackars nollor som pushas fram i rampljuset för att svara på varför de gillar alternativ A mer än alternativ B, trots att de uppenbarligen för det mesta inte har satt sig in i frågan ordentligt. Men vi måste ha något att äta i kväll; blodpudding eller oxfilé? Det är också extrapris på halalslaktad fårkebab, kanske det skulle vara en spännande överraskning? Jag måste trycka på en knapp nu strax!

  Någonstans finns alternativ C, D och E som är de långsiktigt genomtänkta, kloka och långsiktiga. Men hur jag veta vad jag skall köpa till andra när jag nästan alltid käkar på restaurang själv?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.