Gästskribent Anne-Marie Pålsson: När man inte vet vad man beslutar om

I den svenska modellen för folkstyret är regeringen den proaktiva parten – lägger förslag – och riksdagen den reaktiva – säger ja eller nej till förslagen. För att modellen ska fungera måste de underlag som regeringen lämnar till riksdagen innehålla all den information som behövs för välgrundade beslut. Men här slarvas det vilket jag noterade många gånger under mina år i riksdagen. Det ärende som stack ut mest var när regeringen ville att Sverige skulle låna ut sju miljarder kronor till Island. Propositionen var tre sidor lång och bestod enbart av formalia – om själva krediten sades inget.

Det må så vara att nödlån till ett grannland inte är så mycket att tjafsa om men det är illa när regeringen håller inne information också i politiskt känsliga frågor. I en rapport från 2017 slår Riksrevisionen fast att de underlag som riksdagen fick inför de migrationspolitiska besluten under åren 2004 – 2015 endast undantagsvis uppfyllde kraven på heltäckande, långsiktig och dynamisk analys av de ekonomiska effekterna. ”I fler än hälften av underlagen saknas beskrivning av möjliga kommunala konsekvenser helt. I de fall ekonomiska effekter på statlig och kommunal verksamhet redovisas, saknas ofta förklaring till hur dessa har räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom resultaten.” För att avsluta med konstaterandet att andra konsekvenser än ekonomiska generellt sett är mycket kortfattade eller saknas helt. (RiR 2017:27).

Detta att regeringen inte fullt ut informerar riksdagen i en fråga som skapat politiska konvulsioner i hela västvärlden är anmärkningsvärd. Vill regeringen inte göra det eller kan den de inte? Oavsett vilket är konsekvensen densamma – besvärande kunskapsluckor. Hur stora dessa är blev jag varse i valrörelsens slutskede. Då frågade helt slumpmässigt – så många jag hann med – om de visste hur många som fått uppehållstillstånd i Sverige sedan 2006. Jag fick jag inget rätt svar. Den sämsta bedömningen gjordes av de politiskt aktiva.

Rätt svar är 1,4 miljoner – bara i år 122 410 personer – enligt Migrationsverket. Befolkningsökningen blev dock bara 800 000 som följd av att ca 600 000 personer utvandrat. Detta mer än något annat förklarar varför trängseln är stor i klassrummen, varför vårdköerna vuxit sig långa och varför bostadsbristen är skriande. Våra välfärdssystem har helt enkelt inte hunnit anpassa sig till denna, närmast extrema, befolkningsökning.

Men sällan eller aldrig diskuteras hur den offentliga sektorn påverkas av den befolkningsökning som följt i invandringens spår. Självklara frågor som behovet av mer resurser och hur dessa ska finansieras har noga undvikits. Men det minsta man kan begära av våra folkvalda är att de åtminstone på ett övergripande plan vet vilka konsekvenser den beslutade politiken medför och att de meddelar detta till väljarna – oavsett om de förordar en generös eller en restriktiv politik på detta område.

Men hur ska de kunna göra detta när de inte vet vad de beslutar om som Riksrevisionen påpekat.

Anne-Marie Pålsson är fd riksdagsledamot (M), docent i nationalekonomi och ”upphovsmamma” till pigdebatten och Knapptryckarkompaniet.

72 reaktioner på ”Gästskribent Anne-Marie Pålsson: När man inte vet vad man beslutar om

 1. Thomas Ek skriver:

  Svensken har genom vårt Public Service fångats av ett ideologiskt fel-tänk. Därför måste vårt Public Service skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få ordning på vårt samhälle annars.

  Gillad av 18 personer

  • Aha skriver:

   Medhålles – ansträngningarna för att få ett förnuftsmässigt samhälle byggt bl.a. på konsekvensanalys bör fokuseras på Public service.
   Ett sakligt och opartiskt public service präglad av åsiktsmångfald skulle göra susen.

   Alla nettoskattebetalande medelklassare, upp till kamp mot åsiktsimperialismen!

   Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur är det tänkt? På vilka grunder påstår du att det är tänkt på ett annat sätt än det som faktiskt har utförts? Vilken är orsaken till att det inte har blivit ”som det är tänkt”, om det nu stämmer att det är så?

   Gillad av 2 personer

   • Thomas Ek skriver:

    Jag är så heligt förbannad och trött på, att jag på grund av vårt Public Services framgångsrikt framplogade verklighets beskrivningar, bland vanligt hederligt folk felaktigt uppfattas som klimat förnekare, och rasist. Och korkad, för att jag, som i sak är påläst, tycker president Trump är vår Guds nåd och beskydd.

    Skadorna som t.ex. president Barack Obama gjorde sig skyldig till var fullständigt ohyggliga, skandalösa, och rekordartat många, vilka vårt Public Service Alltid, undanhöll oss medborgare. Den amerikanska djupt ohederliga häxjakten på president Trump som vårt Public Service i skyddat bo fullt ut bistår är så tydlig och så genant att jag som väl bevandrad i vad som i själva verket ägt rum under de senaste 10 åren, fullständigt baxnar. Det måste bli ett slut på det här vansinnet.

    Vårt Public Service göder den samhällsfarliga polarisering vårt samhälle har att hantera. Vilket det absolut inte, får göra. Vårt Public Service måste därför skrotas och ersättas med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vårt nya Public Service som skall ha till uppgift att återge Sanningen, – om vad som faktiskt sker i våra samhällen med omvärld bör förslagsvis inrättas genom en kommitté som leds av en domare. Därefter övervakas av en panel bestående av ett antal välrenommerade domare, – en modell som premiärminister Benjamin Netanyahu tagit fram.

    Det är inte det minsta konstigt att vårt samhälle, och urvalet på våra politiker, ser ut som det gör. Vanliga hederliga medborgare som huvudsakligen har vårt Public Service som informationskälla blir ju för sjutton gubbar grundlurade, för att inte säga hjärntvättade.

    Utifrån Public Service medarbetarnas verklighetsbild, som på centralt avgörande områden som regel icke är med sanningen överensstämmande, formar och bygger de medborgarens verklighetsbild. Vilket de skall hålla sig i god för, att icke göra. Här fallerar vårt Public Service sitt uppdrag å det grövsta. Det här är naturligtvis rent förskräckligt men så här ligger det till. Valet över av vad som rapporteras samt hur det framställs skall vara fri från ideologiskt perspektiv.

    Medarbetarna på vårt Public Service är med all säkerhet ädelsinnade. Men de ser helt enkelt inte, och med det förstår de heller inte, hur farligt, galet och skadligt deras verksamhet de facto, är. Alltmedan deras nobelt välsinnade avsikt gör att de undslipper ansvar. Verksamheten skyddas av Granskningsnämnden som efter avslag på en inlämnad anmälan inte motiverar sitt beslut. Och som ej heller går att överklaga.

    Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Thomas Ek, självklart vet de på SvT vad de gör. Allt annat vore att underkänna deras intellektuella och moraliska kapacitet. De är journalister och är skyldiga att hålla sig informerade.

    Gillad av 1 person

   • Linden skriver:

    2012 skrev SVT att en ”fanatisk ideologi” låg bakom den norske terroristen Anders Behring Breivik.
    Men när det gäller uzbeker som begår terrorhandlingar, gäller andra förklaringsmodeller enligt SVT.

    För de sex nu åtalade uzbeker, med kopplingar till IS för ett stort planerat terrordåd på svensk mark då fokuserar man på ekonomiska och sociala svårigheter hos gärningsmännen.

    ”Det typiska” för terroristerna är inte islamistisk ideologi, utan att de är ”gästarbetare” som har det ”tufft”.
    Vem blir förvånad…

    Gillad av 5 personer

   • Thomas Ek skriver:

    ”Helin och Stjärne vet mycket väl vad de är satta att gör.”
    Ja, så är det nog.
    Deras informationskanaler, tillsammans med deras världsbild, gör emellertid att resultatet blir felaktigt, och galet.

    Den dominerande felande länken är att staben på Statstelevisionens USA rapporteringar tror att partiskhet innebär att gå hårt åt Republikaner och inneha en mjukare hållning gentemot Demokrater. Men partiskhet härstammar inte från vilken sida de attackerar. Vänstervriden partiskhet är ett resultat av hur de själva ser världen de själva lever i. För staben på Statstelevisionens USA rapporteringar så är vänstervriden partiskhet sålunda ett neutralt och grundläggande nolläge, det uppstår på så sätt helt naturligt. SVT målar härigenom ständigt ut bilden av att alla som ligger till höger om Hillary och Barack Obama är elaka Republikaner, neokonservativa ideologer eller rasister. Den gemensamma nämnaren är att Republikanernas existens är ett oroväckande hot. Eftersom medarbetaren på Statstelevisionens USA rapporteringar USA uppfattar sitt vänstervridna synsätt som både sansat, civiliserat, rumsrent och för övrigt även måttligt och skäligt så är det för dem också det korrekta och neutrala sättet att se på händelser och i konsekvens därmed så avger de sina nyhetsrapporteringar med samma ”neutrala” synsätt. Att de ansvariga på Statstelevisionens USA rapporteringar medvetet lägger upp olika tillvägagångssätt för hur de skall luta nyheterna är antagligen inte trovärdigt. De behöver i alla fall inte göra det eftersom vänstervridningen alltså kommer helt naturligt för dem.

    Gillad av 1 person

  • Christer Bengtsson skriver:

   Repeal of replace!

   Denna amerikanska sektens vore synnerligen lämpad för Sverige!

   RIV o bygg nytt!

   Låt de som jobbar på SVT få söka jobben på nytt!

   Inför en neutral kommitté!
   Utan personliga relationer!

   Gilla

 2. Aurora skriver:

  Ingen kritik biter. Inte ens Riksrevision. Makten gör som den vill och behagar. Inte bara röd-grön utan även den förra Reinfelts alliansregerig. All opposition ska stoppas. Det är därför man till alla pris måste få ihop en regering med mer än 50%. Eller som den demokratividriga DÖ. Då kan man driva ogenom alla förslag. Då behövs heller inga underlag och omröstning blir bara spel för gallerierna. Över 1000 anmälningar kom in till JK om att Löfvens övergångsregering inte hade rätt att teckna sådana avtal som Global Compact (Marrakesh). (Ingen debatt i riksdagen heller där Löfven idag faktiskt kan röstas ner). Det är emot grundlagen. JK tvingades lägga ner anmälningarna med motivet att Sverige har ingen instans att pröva grundlagsbrott; alltså ingen författningsdomstol.

  Gillad av 17 personer

 3. svenne skriver:

  ”Detta att regeringen inte fullt ut informerar riksdagen i en fråga som skapat politiska konvulsioner i hela västvärlden är anmärkningsvärd. Vill regeringen inte göra det eller kan den de inte? Oavsett vilket är konsekvensen densamma – besvärande kunskapsluckor.”

  Detta handlar ju huvudsakligen om beslut angående invandringspolitiska frågor, och de som framför förslagen – som handlar om åtgärder för att underlätta en fortsatt kravlös invandring – är så övertygade att de är på rätt spår att varje form av konsekvensanalys anses överflödig.

  Politiker på både låg och hög nivå kan ju haspla ur sig att ”människoliv inte kan värderas i pengar” då ett förslag att gå igenom invandringens verkliga kostnader, och konsekvenser, för t.ex. en kommun kommer upp på bordet. De som yttrar sig på detta sätt borde omedelbart fråntas sitt politiska uppdrag eftersom hela deras väsen genomsyras av en naiv ”godhet” som inte är realistisk eftersom de ekonomiska resurserna alltid har sin begränsning.

  Att presentera en fullödig information angående innehållet i ett förslag kräver en förmåga att verkligen kunna sätta sig in i dess för- och nackdelar så att hela bilden blir klarlagd. Jag tror att flera av de politiska idésprutorna inte har vare sig tålamod, kunskap, vilja eller intellektuell kapacitet att åstadkomma detta utan de vill bara få igenom sina ogenomtänkta förslag till varje pris.

  Ett skräckexempel är ju den så kallade ”Afghanamnestin” där Annie Lööf var den starkast drivande kraften, och hon befinner sig nu i en position – med ca. 8 % röstunderlag bakom sig – där hon kan avgöra vilken koalition som skall styra Sverige under de kommande fyra åren. Man kan ju hoppas att det inte kan bli sjukare än så, men sannolikt kommer det att poppa upp något ännu mer idiotiskt och detta börjar vi ju tyvärr bli vana vid.

  Gillad av 13 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Och det mest häpnadsväckande är att de tror att alla får ett bättre liv här i ett utanförskapsområde än i sitt hemland. De som vi kanske skulle kunna ha kvar åker hem igen, resten är kvar.

   Gillad av 2 personer

   • Observatör skriver:

    Flyktingsmugglarna målar ut Sverige som ett Schlaraffenland. Släkten, klanen eller klanhövdingen finansierar resan mot att migranten skickar tillbaka pengar efter ankomsten till Sverige. Har man inte skickat några pengar kan man inte återvända. Många sitter fast. Det är förfärligt. Det mest humanitära vore att stänga gränsen, förse migranterna som knackar på med ett brev där man förklarar att den stackars migranten och hans investerare blivit lurade och bjuda på en returbiljett förslagsvis med tåg eller militärt transportplan.

    Gillad av 2 personer

 4. Lars skriver:

  Invandringsfrågan kostnader och intäkter har ju belysts i professor Ekströms (regeringens utredare) fram till 2006, då moderaterna slutade med att beställa den typen av undersökningar och det är väl detsamma med undersökningar hos BRÅ. Så alla någorlunda politiskt intresserade och dit borde väl regering och riksdag höra liksom nationalekonomer har haft alla fakta som behövs på bordet sedan 1989 då S regeringen tog beslutet att begränsa flyktinginvandringen till de 5000 individer som rymdes inom FN kvoten.

  Det går inte att frånkänna sig kunskap på området om man suttit i riksdag, i landsting, kommuner eller varit media anställd.

  SÅ vad ville man åstadkomma?

  Gillad av 5 personer

 5. Östrahult skriver:

  Det här skulle jag kalla ett rop i öknen, dvs inte en enda kotte av berörda bryr sig. Argument av det här slaget är totalt dödfödda. Vi lever i ett samhälle med två helt olika uppsättningar logik. Den gamla logiken av den typen som används här används i repressivt syfta mot vanligt folk. T ex att man har övernitiska p-vakter som är gratis för p-bolagen och som är låtsasjobb för invandrare samtidigt som man inte längre vågar lappa bilar i en del särskilt socialdemokratiska områden.

  Med den andra logiken så är det OK att folk kommer in i landet med dubbla identiteter och att personer som fått uppehållstillstånd för att de flytt från krig samtidigt kan åka tillbaka på semester till dessa ”krigszoner”.

  Vi kan idag läsa att det tar en timme för en brottsoffer att komma fram per telefon till polisen, samtidigt kan man inte se en bild på ledande politiker utan en massa livvakter, Var är logiken? Logiken är enkel: sno åt Dig där Du kan. Men se till att ha argument som media köper.

  Med andra ord med rationella argument kommer man inte längre någon vart i Sverige,

  Gillad av 19 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Fredrik: 1975 godkände moderaterna propositionen SOU1975:26, dvs den jag kallar för mångkulturpropositionen. Om detta har jag skrivit otaliga gånger, senast i förrgår 26/12 under Niklas Rs inlägg här på DGS, men det hjälper tydligen inte.
   Proppen tillkom på Palmes inrådan och stöddes av samtliga dåvarande partier.
   Visserligen hade man låtit en mängd utlänningar invandra och bosätta sig i landet också tidigare. På 60-talet de kristna assyrierna och senare en mängd chilenare efter Pinochets kupp 1973. Båda dessa grupperingar innehöll och innehåller många med stor förmåga till boveri!
   Men i och med SOU1975:26 gavs ju den för Sverige mycket farliga legitimiteten åt framtida invandringspolitik, särskilt eftersom den stöddes av alla partier.
   Som vanligt antogs denna SOU utan att vi medborgare fick några som helst upplysningar om vad som var tänkt. Varken från regeringen eller medias journalister, som redan då samverkade med makten.

   Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Precis, Jan, men det gjordes även andra grundlagsändringar 1975, nämligen de som harangeras i artikelns allra första mening:

    ”I den svenska modellen för folkstyret är regeringen den proaktiva parten – lägger förslag – och riksdagen den reaktiva – säger ja eller nej till förslagen.”

    Är det inte uppenbart att detta är ett omöjligt system, som direkt inbjuder till, som avsiktligt är skapat uttryckligen för, det missbruk som fr Pålsson sedan ondgör sig över?

    Gillad av 2 personer

 6. W skriver:

  http://www.gertrud1.se/2018/01/07/den-arroganta-godheten-orsaken-till-integrationsproblemet/
  Det riktigt stora problemet är att politikerna abdikerat som ledare för landet och istället blivit parasiter. Demokrati är inget som uppstår och som fortsätter av sig själv, demokratin måste hela tiden skyddas från makthungriga individer och organisationer.

  Demokrati måste hela tiden uppdateras. Man kan inte ta för givet att politiker följer folkviljan och inte egenintresse. Makt korrumperar nämligen och får människor att tulla på ”moralen”.

  Därför kan politiker prata om att värna välfärden, samtidigt som gamla, sjuka, handikappade och svaga mycket väl vet, att det är en tidsfråga innan de blir helt utan skydd. De ser själva nedskärningarna för varje år, och att de som kallas ”skälig levnadsnivå” numera är ett liv i misär. De vet att ingen lojalitet finns med dem som byggde Sverige. Att allt är ett spel för gallerierna, att vad som visas utåt är viktigare än vad som faktiskt sker. För narcissisterna är fasaden allt

  . Det ger helt enkelt inte samma godhetspoäng att bry sig om gamla, sjuka och svaga, som att skänka pengar till fullt arbetsföra romer, eller dränka lika fullt arbetsföra invandrare i bidrag i vår Hippiekultur.

  Gillad av 11 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Dansk man — Exakt!
    Det handlar ju inte alls om ”godhet”, tvärtom handlar det om förbannad ondska!

    Men de flesta av oss sitter fast i PK-sektens djupt lögnaktiga retorik, där man på klassiskt Orwell-manér ger orden helt missvisande innebörd.

    ”GODHET” = ”att gradvis göra sig av med det svenska folket och ersätta det med MENA-folk”

    Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   Min mor är gravt dement. För något år sedan bedömde jag att jag inte längre klarade att sköta om henne i hemmet. Jag har spenderat väldigt mycket tid på hennes vårdhem. Där handlar det i allra högsta grad om hur mycket pengar vården får kosta.

   Och, nej, det ger inga särskilda godhetspoäng att förespråka en god omvårdnad till dem som byggt upp dagens svenska samhälle, men som idag inte längre själva klarar av nödvändiga göromål. En god omvårdnad av dessa äldre är (eller borde vara) en självklarhet således framstår den politiker som förespråkar detta inte som särskilt god.

   Däremot är det knappast självklart att vi som svenskar skall ta ansvar för alla människor i hela världen, exempelvis afghanska barn. Således känner sig den politiker som förespråkar sådant som mycket god.

   Detta har lett till den bisarra konsekvensen att i dagens svenska politik kan man strunta i den omtanke som borde vara självklar och närmast ett krav och samtidigt framställa sig själv som en särskilt god och moraliskt högstående människa. Detta är djupt omoraliskt. Om man först uppfyllt självklara krav på omtanke och medkänsla så kan rikta sin medkänsla och vilja till uppoffringar även åt annat håll, men inte förrän då.

   Gillad av 5 personer

   • Jan Molin skriver:

    Inte med våra skattepengar! Ingen politiker kan kalla sig god genom att ge bort våra pengar! Vill de vara goda så ska de ta från sina egna löner och skänka bort.
    Dessutom, om vi svenskar ska hjälpa andra länder med pengar så måste det tydligt framgå inför valen hur mycket, vart och syftet med pengarna dvs målen. Och, viktigast, hur uppfyllandet av målen nås genom kontroller i fält och rapporter varje år.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Igor, om du har rätt — varför skall vi lyssna på ett mobbebarn, en loser?

    Om du har fel — Varför var hon rädd för mobbing? Vad gjorde hon åt den? Skrev en bok i efterhand när lönen var inkasserad och pensionen säkrad? Är det inte korruption och förräderi gentemot dem som valde henne, gav henne sitt förtroende att representera dem efter bästa förmåga och moraliska halt i Riksens ständer!?

    Gillad av 1 person

   • Igor skriver:

    FREDRIK ÖSTMAN
    Igor, om du har rätt — varför skall vi lyssna på ett mobbebarn, en loser?
    DE SOM INTE HAR LÄMNAT ARBETET OCH RÄDDATS AV PENSIONEN VÅGAR INTE TALA KLARTEXT!
    Om du har fel — Varför var hon rädd för mobbing?
    OM JAG HAR FEL? HUR SER DU PÅ ALLA SOM MOBBAS I SKOLAN, PÅ SINA ARBETSPLATSER, DE SOM SKRIVER PÅ DGS, PÅ ALLA ”VISSELBLÅSARE, (VART TOG DOM VÄGEN FÖRRESTEN?)
    Vad gjorde hon åt den? Skrev en bok i efterhand när lönen var inkasserad och pensionen säkrad?
    VARFÖR SKRIVER INTE DE SOM SKRIVER PÅ DGS I VANLIGA TIDNINGAR?
    Är det inte korruption och förräderi gentemot dem som valde henne, gav henne sitt förtroende att representera dem efter bästa förmåga och moraliska halt i Riksens ständer!?
    DU TYCKER ATT DE FLESTA I RIKSDAGEN ÄR KORRUMPERADE OCH BEGÅR FÖRRÄDERI MOT SVENSKA FOLKET? DU KAN HA RÄTT!

    Gilla

   • Håkan skriver:

    Skamgrepp skall undvikas överallt och alltid Styggestig, men att ställa en fråga till en före detta riksdagsledamot om hur hon själva agerade och på vilket sätt under sin aktiva tid är inget skamgrepp.

    Gillad av 1 person

   • dansk man skriver:

    Oförståelig kommentar, Pålsson måste suttit i många möten där hon bidragit till det helvete som nu ör Sverige. Kappvänderi friar inte från ansvar.

    Gillad av 2 personer

 7. Christer L skriver:

  Ingen vet konsekvenserna och ingen tar reda på någonting. Vad tyder det på? Att det inte spelar någon roll, det är redan bestämt hur man måste rösta, oavsett vad man anser om konsekvenserna. Inte heller partiledningarna vet eller frågar efter konsekvenserna av dessa beslut, ty de frågorna utreds inte. Det tyder på att man inte vill veta. Hur kan man besluta om något om man inte vill veta konsekvenserna? Det ska isåfall inte kallas att besluta. Isåfall kommer besluten utifrån.

  Gillad av 7 personer

 8. Aha skriver:

  Om regeringarna minsann inte har redovisat de ekonomiska konsekvenserna av massinvandringen så har Nya media sannerligen gjort det, Tullberg tillhör väl förgrundsgestalterna.
  Man behöver heller inte ha exakta siffror på invandringens kostnader, det räcker att dra slutsatser ifrån att det nästan finns 200 utanförskapsområden med bortåt 600 000 invånare för att förstå att invandringen kostar multum. När man sedan får höra att invandrarstaden Malmö får 5 miljarder i utjämningsbidrag, där de får in 12 miljarder på kommunalskatten, går det inte att undvika att förstå att massinvandring är vansinnigt dyr.

  Visst ska en regering upplysa om de ekonomiska konsekvenserna men ingenting har hindrat de folkvalda att själva ta reda på de ekonomiska konsekvenserna av massinvandringen. De har uppenbarligen avstått ifrån att göra detta.

  För detta ska de bannas hårt.

  Gillad av 7 personer

 9. Aha skriver:

  Joakim Ruists uppskattning av kostnaderna till 74 000 kr per år i snitt 58 år för de flyktingar som kom 2015 har gått spårlöst förbi. Kostnaden är alltså drygt 4 miljoner per individ. Om det skulle handla om 1 miljon migranter så är alltså deras ackumulerade kostnad 4000 000 000 000 miljoner = 4 tusen miljarder.

  Att man inte vill diskutera konsekvenserna av detta är lätt att förstå eftersom det skulle ställa krav på minskad invandring. Sådan är etablissemangets taktik.

  Gillad av 7 personer

  • Hans Nilsson skriver:

   Det är ytterst få av de väljare som röstar på något av 7 Klöverpartierna som har en uppfattning om hur mycket skattepengar 4 tusen miljarder verkligen är. Har man gått med huvudet under armen många gånger under ett helt liv har man inte förmågan att se vilka problem som Sverige har haft och kommer att få under överskådlig framtid. Dagens barn och unga kommer att få ett HELVETE av sällan skådat slag när väl tider och ekonomi kommer att rejält försämras. Sötebrödsdagarna via privat skuldsättning är snart ett surt minne blott.

   Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   Siffrorna är så stora, att folk antagligen inte kan relatera till dem. För de beloppen (och en miljon mindre framtidssvenskar) skulle man kunna rusta upp det mesta i landet och ge folk ett betydligt drägligare liv.

   Gillad av 2 personer

 10. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Betraktar våra kära lagstiftare som organisationsklättrare utspottade som produkter av de pol. ungdomsförbundens frikyrkomentalitet. Man lär sig att deklamera vissa kodord, man indoktrineras tro på dogmatiska sanningar, d.v.s. lögner, man blir en förkunnare och skulle det man framför offentligt råka närma sig verkligheten är det en ren olycka. Jim Jones å David Koresh har många efterföljare i Sveriges partielit.

  Gillad av 3 personer

 11. Palle9 skriver:

  Ann-Marie: Stort tack för bra inlägg. Om det funnits fler riksdagsledamöter av din kaliber, som begärt att få tillgång till fakta och konsekvensbedömningar (åtminstone -uppskattningar) i de frågor de ska rösta om, hade inte den förda invandringspolitiken kunnat fortgå. Högre krav på riksdagsledamöter i form av utbildning och/eller yrkeserfarenheter måste ställas. Grundfelet sedan många år är bemötandet av SD: i st f att bemöta deras huvudfrågor i sak (då man kanske tvingats erkänna att de har vissa poänger gällande invandring och brottsbekämpning), valde man att försöka isolera dem. Något som fortsätter alltjämt, i fallet S är baktanken tydlig: genom att stigmatisera SD kan man hoppas på att få till stånd en socialistisk regering även i ett läge där icke-socialistiska partier har närmare 60% av rösterna.

  Gillad av 2 personer

 12. UlfH skriver:

  Det är inte bara kontroversiell politiska frågor utan alla åsikter om samhället som skrivs av självständigt tänkande människor som inte publiceras, som till exempel sjukvårdens kris eller bristen på bostäder.Jag kan tänka mig att nuvarande situation skapar självcensurerande människor på alla nivåer i vårt samhälle, speciellt bland journalister.
  En sann demokrati kräver yttrandefrihet..

  Gillad av 2 personer

 13. Werner Von Winkelbaum skriver:

  Thanks Ann Mari for a thoughtful contribution to DGS. Why is it that nobody dares say that immigration at today’s levels brings Sweden towards abyss, like an unstoppable train in full speed? The Social Democrats and the Communists are hoping for votes in exchange for welfare support. Bjorklund/Loof have lost all contact with the real world. Miljopartiet, SVT and Dagens Nyheter do not care since we are all going to die in a climate disaster within 10 years. But where is Kristerson and Nya Moderaterna? Why not come forward, confess ”we were wrong”?

  Werner

  Gilla

 14. Socrates skriver:

  Ann Mari. Har regeringen informerat Svenska folket hur det gar for de skaggiga 8000 ”barn” fran Afghanistan som fick stanna for att ”studera”? Hur manga har gatt ut en klass med vilka betyg? Hur manga jobbar? Ar de overrepresenterade i t.ex. brottsstatistik?

  Hur mycket kostar dessa barn Svenska skattebetalare per ar?

  Socrates

  Gillad av 1 person

 15. Jari Norvanto skriver:

  Är hittepå-pengar snigeln som ska smörja det mångkulturella hjulet och få det att snurra? Färre kvider med mycket likvider? Ekonomi i all ära, men den kulturella kollisionen mellan olika civilisationer som på kort tid blivit permanenta inneboende, talas det sällan eller aldrig om i MSM.

  Min hustomte Huntington får sista ordet:

  ‘In the post-Cold War world, the most important distinctions among peoples are not ideological, political, or economic. They are cultural.’

  Gillad av 3 personer

 16. Vaknauppnu skriver:

  Det är kappvändarnas ånger och insikt om vad de varit med och skapat som måste torgföras NU. Sanningen måste komma fram till alla i vårt geografiskt avlånga land. Vid ett NYVAL måste denna sanning och konsekvens ha sjunkit in hos alla och en var för att aldrig mer ge dårarna som skapat detta kaos något ANNAT ÄN ATT STÄLLLAS INFÖR RÄTTA.. LANDSFÖRRÄDAREskall inte gå fria

  Gillad av 3 personer

 17. Sune Mangs skriver:

  Samtidigt som Sverige programmatiskt utan något som helst faktaundelag sades tjäna på invandringen; precis som om det är därför som länder beviljar asylinvandring (när det är fråga om riktiga flyktingar och inte unga afghanska män från Iran), så arbetade Löfvén för att övriga EU-länder skulle hjälpa till och dela bördan. Denna elementära självmotsägelse kunde precis som allt annat nonsens passera obemärkt då den tredje statsmakten gjorde allt för att understödja det påbjudna dubbeltänk som präglar frågan alltjämt i värdegrundskyrkan.

  Gillad av 4 personer

 18. Mikael Steinwall skriver:

  Bostadsminister Peter Eriksson debatterade bostadspolitik i Studio ett idag. Samma visa, som katten runt den heta gröten, bostadsbristen är stor beroende på att….nä! Det är det nog ingen som har en aaaning om.

  Gilla

 19. fabricerad skriver:

  Kära vänner!

  Låt er inte vilseledas av innehållet och dess insinuationer. Vi politiker har en enkel lösning på alla problem och därför är det inte viktigt att all informatation läggs fram på bordet. Vi behöver inte veta och väljarna behöver inte oroa sig. Istället för att spendera tid på att läsa och ta reda på ”fakta” kan vi politiker ägna oss åt Twitter och flygresor till olika spännande möten medan ni väljare kan jobba och dra era strån till vår stack. Allt onödigt slit besparar vi oss genom att höja skatten. En skattehöjning ör så mycket mer än mindre kvar i din plånbok!

  M.v.h.
  Din folkvalda riksdagspolitiker

  Gilla

 20. h skriver:

  Hela vår riksdag framstår ett som skämt idag. Inte bara det att det sitter alldeles för många okända människor (för väljarna) där utan att de inte tar ett personlig ansvar för besluten i kammaren (det som Pålsson kallar för knapptryckarna, alltså att partiet säger rösta så här, basta!) Kan någon berätta för mig: hur kan vi reducera antalet ledamöter (kanske halvera) och få enmansvalkretsar eller vad som behövs för att stadga upp den svenska parlamentarism? Jag vet ej. Någon som vet?

  Gilla

 21. Dandersan skriver:

  Det var väl lika illa när FP drev på om reformen som skulle ge handikappade likvärdigt liv med assistans av anställda.
  Den reformen skulle kosta 4 Mdr men är nu uppe i ca 10 ggr högre kostnader och med ständiga svekdebatter.
  För 40 Mdr hade skyddade boenden kunnat byggas för fler än de 20 000 som idag blir hjälpta a flera miljoner per behövande och år.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.