Gästskribent Johan Ahlenius: Göran Rosenberg, “Tungors gift” och yttrandefriheten

För Er kännedom som ägnar söndagsförmiddagarna åt annat, så sänder Sveriges Radio varje söndag ett två timmar långt program ”Godmorgon, världen!” som har beskrivits som en sorts radiohögmässa för PK-troende.

I förra veckan innehöll programmet bland annat en betraktelse av den välkände journalisten och författaren Göran Rosenberg med titeln ”Tungors gift”. Hans tankegång var följande: Det var ord som ytterst gjorde Förintelsen möjlig, alltså ska man värdera ord som handlingar. Yttrandefrihet kan därför ses som en jaktlicens, som skulle ”ge tillåtelse att fritt döda eller såra”. Han anser att ord lika lite som vapen kan ges full frihet, då de kan döda och såra, varför yttrandefriheten måste begränsas.

Om detta finns mycket att säga. Ens första tvekan rör själva huvudtesen. Skulle en begränsning av yttrandefrihet verkligen ha stoppat Förintelsen, eller för den delen de sovjetiska strafflägren eller Maos kulturrevolution? Att lasta yttrandefriheten för historiens större illdåd är svårt och kräver rätt långsökta resonemang. Snarare har de nog begåtts av regimer där yttrandefriheten varit satt på undantag.

Och även om påståendet att ord kan såra och döda kan vara riktigt, så är det svårt att överföra detta till krav på censur. Ord är inblandade i det mesta av mänsklig interaktion, med såväl goda som dåliga avsikter. Att kommunismen och nazismen skulle ha lidit av för mycket yttrandefrihet, hävdar nog ingen. Men även deras demokratiska motståndare gav uttryck för åsikter som ledde till att man sårade och dödade bokstavligt. Så det förhållandet att yttranden sårar eller dödar är knappast avgörande, utan de flesta anser väl att man måste se till de bakomliggande värderingarna, och det verkar väl rimligt att anta att Rosenberg menar att i debatter såväl som handgripligt är att ”döda och såra” för goda åsikter försvarligt, men inte för de han uppfattar som dåliga.

I nästa led blir därför problemet att uppfattningen om vad som är ont och gott är så olika. På redaktionen för ”Godmorgon, världen!” är man säkert överens med Rosenberg om en lämplig värdegrund. Men utanför Sveriges Radios väggar? Vilken frihet ska ges ord som kan ”såra och döda” i kamp för jämlikhet, mot religiöst förtryck, för nationellt självbestämmande, eller mot förföljelse och förtryck av alla de slag. Och kanske till och med en del frågor i svensk moraldebatt kan skapa problem för redaktionen och Rosenberg, åtminstone om man konsekvent ska hindra orden som kan ”såra och döda”.

Några exempel på etiska frågor där ena sidan kan sägas vara positiv till eller åtminstone skapa möjligheter att släcka liv är 1) frågan om dödstraff för vissa brott, där Rosenberg kanske inte skulle finna det alltför svårt all hindra förespråkarna från att yttra sig. Svårare blir 2) frågan om fri abort. Här gäller frågan om modern ska få avsluta fostrets liv och hur sent som helst under graviditeten. Frågan är inte enkel, men att förespråka fri abort, i synnerhet vid en ålder då fostret skulle kunna överleva, är naturligtvis ord som kan ”såra och döda”. Skulle också den åsikten tystas?

Om jag vågar gissa skulle Rosenberg säga att frågan är komplicerad och gränsdragningen svår men om han vore ärlig så skulle han nog föreslå en begränsning av yttrandefriheten för de åsikter han tyckte illa om.

Överheten har alltid satt ramar för vad menigheten får tänka och säga. Dagens PK-etablissemang skiljer sig inte här utom möjligen genom sitt särskilda nit. Anmälningar för åsiktsbrott ökar, straffen är hårda och myndigheter stödjer angivarorganisationer. Rosenbergs predikan må låta from, men i grunden gäller det nog att tysta oliktänkande. Tystnadens gift?

Johan Alenius arbetar inom det vårdindustriella komplexet sedan många decennier. Är gammal nog att minnas, ung nog att bli förbannad. Han arbetar inom ett område där det anses av värde att skilja på den privata och yrkesmässiga rollen och heter alltså egentligen något annat. 

60 reaktioner på ”Gästskribent Johan Ahlenius: Göran Rosenberg, “Tungors gift” och yttrandefriheten

 1. Aha skriver:

  Rosenberg, den gamle maoisten, förfärar. Borgerlig kritik skulle säkert ha förbjudits om maoisterna då skulle fått makten i Sverige. Mycket skulle klämts in i parollen ”ord som sårar och dödar”.
  Vilka ord är det idag som skulle kunna såra och döda? Jag följer inte NMR, inte kommunisterna heller, men kan näppeligen tänka mig att NMR vill döda med sina ord. Tveksamt dock med kommunisterna som alltid verkar få blod på sina händer.

  Nä, Rosenberg är nog ute efter att kväsa kritik mot globalism, feminism och annat som han finner obehagligt, framför allt migrationskritiken. Intentionen är god, han vill undvika bråk mellan grupper. Han vill att det mångkulturella projektet ska bli en pastoral idyll.
  Rosenbergs inställning är i så fall idiotisk; om folk hindras från att klandra gruppers bristfälliga vandel, då rättar inte dessa grupper till sitt beteende. Spänningar byggs upp. Det blir vi och dom det som Rosenberg ville undvika. Det är precis så romerna behandlas i Sverige. All kritik i offentligheten mot dem är i stort sett bannlyst.

  Som min polske vän med erfarenhet av kommunister säger; yttrandefriheten reparerar saker och ting som går snett och som Lars Bern har uttryckt det;

  – de som vill begränsa yttrandefriheten är de som också skulle göra det om de fick makten.

  Gillad av 21 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Två skäl till att underkänna påståendet att avsikten är god:
   1. Det finns ingen god avsikt att döda. Man kan tillåtas att döda i akut självförsvar, men för det första talar Rosenberg inte om akut självförsvar och för det andra finns inte ens i akut självförsvar någon god avsikt.
   2. I ett fall där man vet att en viss handling leder till ett visst resultat, men att det också har sidoeffekter som inte omfattas av avsikten, som inte är gynnsamma, så kan handlingen förknippas med goda avsikter bara om (i) de oavsiktliga resultaten är betydligt mindre än de avsiktliga, om (ii) de drabbar den som även får nytta av handlingen och inte någon annan (”tort”) och om (iii) det är sant att resultaten av handlingen verkligen är de avsedda. Detta är i det socialistiska fallet inte alls sant. Om vi börjar bakifrån, så leder socialistiska handlingar inte alls till det socialistiska lyckoriket. Misslyckandena är många, omfattande, förskräckande och hundraprocentiga. Vidare leder socialistiska handlingar till att andra drabbas, än de som påstås skola gynnas. Socialism är en slaveri- och folkmordsideologi. Och för det tredje är omfattningen av biverkningarna är slutligen så omfattande och graverande att man inte kan acceptera premissen att de inte är en del av den socialistiska avsikten. Bockfoten tittar fram. Det är slaveriet och massmorden och eländet som lockar och står i första rummet, medan det socialistiska lyckoriken är en chimär, en undanflykt, en idiotisk fantasi.

   Gillad av 13 personer

 2. Tritonen skriver:

  Göran Rosenbergs profetiska allvarsord och predikningar är svårsmälta, om man inte är grundligt marinerad i PK-sås. Liksom många andra i offentligheten är han snabb att dra paralleller till trettiotalets Tyskland för att skrämma med nazispöket. Han är nog seriös på sitt sätt, men övertygar i varje fall inte mig så länge han blundar för, eller tonar ner, andra faror än högerextremismen.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Människor med totalitära ambitioner och ytterst begränsat intellekt vill alltid begränsa andras möjligheter att uttrycka sig. Jag tvivlar starkt på att Rosenberg och hans gelikar ens inser att deras världsbild är så bortitok att yttrandefrihet skulle kunna stjälpa dem, och att det är därför de vill tysta folk. De anser nog helt enkelt att alla andra bara är ONDA och därför måste tystas.

   Gillad av 5 personer

  • sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

   Det är ganska ofta man är tvungen att stänga av radion -av denna anledning. Och ändå så slår man på den alltmer sällan -av samma anledning Jag skall ju hädanefter betala i form av skatt. Den blir alltså värdefullare för varje gång jag slår på den.
   Varför får man aldrig någon statistik på hur många som lyssnar på svensk radio eller tittar på svensk TV över tiden? -Samma anledning?

   Gillad av 5 personer

   • brrr skriver:

    Alla klagar över att vi snart ska betala P.S. över skattsedeln, men det har vi alla redan gjort sedan länge.
    Vad de fått in på avgifter tycks röra sig om runt en miljard. Deras årsbudget har de senaste åren legat runt 7-8 miljarder. Någon som tror att de anställda eller någon privat sponsor skjutit till de pengarna ur egen ficka?

    Gillad av 3 personer

 3. Aurora skriver:

  Samma gamla tankegångar gång på gång. Om yttrandeförbud gäller alla blir det knäpptyst. Alltså handlar det om att vissa får yttrandeförbud medan andra får yttrandefrihet. Det handlar alltså om vems yttrandefrihet som ska gälla över vem som blir förbjuden. Det handlar om vems demokrati som ska gälla.

  Gillad av 12 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det är ett gammalt trick från vänstern att jämställa ord och handling. De har hittat på sådant som verbalt våld och psykiskt terrorism i huvudsak för att kunna komma undan med sin egen faibless för fysiskt våld och fysisk tortyr. Det är kanske en respons på hederligt folks insisterande på att man kan tillåtas ha alla möjliga konstiga idéer, varmed avses t.ex. socialism, men bara så länge man inte genomdriver dem med våld. Detta är yttrandefrihetens princip.

  Socialismen känner sig fångad i ett järngrepp, ty med bara ord kan man inte genomföra det på en dualistisk princip byggande milleniaristiska programmet som leder till det socialistiska lyckoriket på jorden. Dualismen säger att ondskan vandrar på jorden, men är begränsad till en viss klass/ras/kultur, och om bara den utrotas fysiskt, alltså folkmördas, så finns bara godheten kvar.

  Socialismen bygger på att kunskapens frukt, som människan åt i Edens lustgårds, måtte spottas ut igen, vetskapen om ondska och elände glömmas bort.

  Gillad av 10 personer

 5. S Eriksson skriver:

  Hans tanke är säkert god, men det är som sagt ytterst svårt. Men yttrandefrihet borde väl kunna förhindra våldsamma handlingar, med det menas att folk måste kunna få ifrågasätta alla påståenden utan att riskera en massa straff. Annars är det väl Kafka och Gulagrisk och det är väl inte så bra. Hårda ord är väl bättre än hårda handlingar.

  Gillad av 1 person

 6. Östrahult skriver:

  Jo det här med censur är högsta mode i PK-kretsar. Frågan är hur man ska se på detta, situationen kan tolkas på olika sätt:

  Man kan exempelvis tolka detta som övermod, PK-gänget känner sig så säkra i sadeln att de nu vill ta det slutliga klivet mot världsherravälde ivrigt påhejade av media

  Ett annat sätt att se är att de vindkänsliga PK-isterna börjar ana slutet på sin makt-era och nu blir man mer och mer desparata

  Gillad av 5 personer

 7. Christer L skriver:

  Storartat! Om du inte slår knock på Rosenberg med det här beror det isåfall på att han lämnar Walk Over. Vilket han sannolikt gör. Och då måste vi akta oss för ”dubbel omfattning” – så vad kan han lura på med dessa formuleringar? Det har förekommit annat liknande på senaste tiden, viskningar i vänstervinden om nödvändigheten av diktatur. Jag tror detta är ett slags viftande med röda skynket. Syftet är att reta den svarta tjuren och få till en skärpt situation. Det hot Rosenberg kanske upplever är en växande opposition bland så kallat vanligt folk, sådana som kommer till Katerinas möten på Mynttorget med mera. Om sådant växer får Rosenberg det svårt. Därför hoppas han på den andra sidan av oppositionen, den så kallat våldsbenägna.

  Gillad av 3 personer

 8. Leif Nilsson skriver:

  ””Godmorgon, världen!” – radiohögmässa för PK-troende!”
  En fantastiskt träffande formulering! Visserligen var det flera år sedan jag lyssnade på ”Godmorgon världen” och anledningen till att slutade att lyssna, fångar Johan Alenius lysande i uttrycket ”radiohögmässa för PK-troende”!

  Gillad av 7 personer

 9. UlfH skriver:

  I Stalins Ryssland och Hitlers Tyskland fanns bara en enda yttrandefrihet och det var kommunisternas och nazisternas, Så nog har Rosenberg rätt att ord kan döda miljontals människor som saknar friheten att samtala med sina medmänniskor. Därför är yttrandefriheten demokratins grund, och borde vara så i varje demokratiskt land.

  Gillad av 8 personer

 10. svenne skriver:

  ”Yttrandefrihet kan därför ses som en jaktlicens, som skulle ”ge tillåtelse att fritt döda eller såra”. Han anser att ord lika lite som vapen kan ges full frihet, då de kan döda och såra, varför yttrandefriheten måste begränsas”.

  Vi har ju en politiker som representerar V i Pajala vid namn Simon Fors som har hasplat ur sig påståenden som utan vidare skulle orsaka uteslutning om han hade varit med i SD. Det skrevs en del om detta i pressen då det var aktuellt, men denne våldsförespråkare har tydligen fortfarande förtroende hos V:s ledning.

  Hur hade tidningsrubrikerna sett ut om en SD-politiker hade presterat nedanstående haranger?

  ”Jag önskar verkligen dessa människofientliga svin som styr vårt land allt ont. Vill se dem drabbas av sjukdom och lidande.”

  ”Alla tänkande människor förespråkar väl Per Gudmundsons avrättning?”

  ”Just nu vill jag bara se alla borgare och makthavare brinna i ­helvetet”

  ”Sak jag aldrig kommer att förstå: vänskap eller kärlek över blockgränsen. Hur kan någon vara vän med en borgare.”

  ”Inga moderater förtjänar nåt annat än bly…”

  Han fick visserligen bara två personröster i valet till kommunalfullmäktige i Pajala i år, men det som är skrämmande är att han fortfarande finns kvar inom politiken vilket bevisar de dubbla måttstockar som ”den goda sidan” tillämpar. ”Måste yttrandefriheten begränsas” även för figurer på vänstersidan, eller är dessa undantagna?

  Gillad av 5 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Jag minns hur Göran Rosenberg hetsade mot tidskriften ”Nya Tider” och dess medverkan vid Bokmässan i Göteborg 2017. Han menade att denna tidskrift , som befunnits ordinär nog för att få presstöd, medverkade till att undergräva ytrandefriheten ( ! ? ) och drog våldsamma paralleller med Julius Streicher, den ökände publicisten av ” Der Stürmer”. Rosenberg tycks ofta dra till med Tredje Riket-företeelser. Han sade tvetydigt att Streicher ju dömdes i Nürnberg och det var ”bara för hans yttranden”. Streicher blev avrättad så vad ville Rosenberg insinuera egentligen ? Vad är han ute efter ? Mycket stränga straff för dissidenter ? Jag har inte hört honom ha några invändningar mot hetsande åsikter i moskéerna.
  https://www.expressen.se/kultur/nya-tider-undergraver-yttrandefriheten/

  Gillad av 11 personer

 12. En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

  Man noterar att detta skrivs på en blogg, den andra åsikten, att yttrandefriheten skall begränsas betalas av oss alla via skattemedel, framförs av statlig media och börjar bli en rumsren politik åsikt. Man skulle kunna säga som Jesus att förlåta dem, de veta icke vad de gör, men det har inte hjälpt hittills. Istället är det så att vänsterns principer, formaliserade i socialismen, och polerade av postmodernism och socialdemokrati och liberalism nu ses som pk-ism, och man kan känna pk-ismen på just det den är emot, nämligen just det som gjort väst speciellt, ett 2500-årigt kulturarv där individens frihet och rätt att tänka själv. Detta är pk-ismen emot. De gamla grekerna hade två ord för yttrandefrihet, issegoria, rätten att tala offentligt i den politiska församlingen, och parrhesia, rätten att säga vad man vill.Grekerna visste att demokratia, demokrati, och eleutheria,frihet, var beroende av parrhesia. Dessa tre är fundament för vår civilisation, och att man nu av dumhet och indoktrinering angriper dessa fundament kan inte vara nog ursäkt, mycket står på spel, och exemplen med nazism, kommunism och mera i närtid, islam, verkar inte avskräcka och få folk att fundera på vilka samhällen som blir resultatet när någon utger sig för att ha funnit en evig sanning för alla tider för alla problem, som allas lika värde.

  Jag lyssnade på Delingpole igår, de senaste poddarna är från Irland, ett land som på nolltid gått från ett traditionellt religiöst samhälle till ett pk-samhälle i EUs sold, någon menade att de nog helt enkelt varit totalitära, först bestämde kyrkan, sen England och nu EU och pk-ismen. Jag kände igen det, på mig verkar det som vi i Sverige aldrig förstått att demokrati kommer från var och en, inte uppifrån, vår förståelse av hur frihet, demokrati och yttrandefrihet är ringa eller helt enkelt fel, därför så glider vi nu in i totalitarism utan att märka det. Endast folk som Katerina Janouch som upplevt verklig totalitarism verkar på allvar inse detta. Vi andra har levt med en lögn hela våra liv, vi har spelat apspel.

  Gillad av 14 personer

  • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

   Tänka själv stod i centrum..

   Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Att irländarna övergav kyrkan beror nog nästan uteslutande på pedofilin som pågick och uppdagades.
   Sedan kanske de behövde någon religionsliknande ersättning, och se! där fanns postmodernismen packad och klar mitt framför nosen.

   Gillad av 1 person

   • Hovs_klipphällar skriver:

    BRRR _ Ja troligen. — Och här i Sverige var det ett liknande scenario:
    Studentvänstern på 60-talet gjorde kaos med traditionella värden, och i det existentiella tomrum som då uppstod kunde den efterföljande PK-sekten enkelt smyga in sin religionsliknande onda ideologi.

    Gillad av 3 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Trams! Sticks and stones may break my bones.
  But names vill never harm me. Barn ramsa från mitten 1800 cirka.
  Rosenberg vill bara begränsa samtalet än mer, härskarteknik med sitt fulaste tryne. Vilseföra med orden jag vill skydda alla, detta är lägre än Teliaaktien.
  Öppna samtalet igen ta bort tabu och laddade ord, låt folk säga precis vad dom vill.
  Men låt då även dom stå för konsekvenserna, inför den gamla landskapslagen om heder och rätt till envig! Där börjar det civiliserade samtalet.

  Gillad av 3 personer

 14. Dandersan skriver:

  Rosenberg var marxist likt många på 70 talet.
  Nu är de inte det längre.
  Hade han fått som han ville då hade han inte kunnat tala i radio idag.
  Vi utvecklas.
  Då är tankar eller skrifter de minst fördärvande delarna i vår utveckling.

  Gillad av 1 person

 15. TT skriver:

  http://word.harrietsblogg.se/
  Detta inlägg handlar om Annie Lööfs verkliga lojaliteter, hon följer bara Bilderbergarnas instruktioner. Jag förstår varför Myrebros bokförlag ”Historiskt korrekt” kämpar i motvind, vilket han inte är ensam om bland alternativa medier.
  (Jag fick nyligen meddelande från ”Det fria Sverige” att deras Svegots kanal på YouTube är raderad. ”Svegots kanal på YouTube är raderad. Under kvällen (7/12) fick vi ett mejl från YouTube där man hävdar att vi brutit mot sajtens riktlinjer. Detta kommer kort efter EU-kommissionen riktat kraftigare censur inför det stundande Europaparlamentsvalet…..”)

  Så köp och läs nationsvänliga och mer sanningsenliga böcker medan tid är. Snart lär väl också alla samhällskritiska bloggar leva farligt.

  Gillad av 5 personer

 16. Krassimira Svensson skriver:

  Långt innan Göran Rosenberg hade ventilerat inom Svenska MSM sina tankar om begränsning av yttrandefriheten hade denna idé på ett mycket mer sofistikerat och elegant sätt formulerats av V. I. Lenin: Yttrandefriheten är det värdefullaste vi har; därför behöver den noga ransoneras”.

  Gillad av 7 personer

 17. versaillessite skriver:

  Visst är ord viktiga, desto mer som pk-ister och deras anhängare missförstår eller misstolkar vissa ord och uttryck. Exempel: demokrati, som för mig innebär att den valda majoriteten bestämmer, och inte minoriteter som HBTQ, homosexuella osv. Tolerans, vilket är att tolerera alla åsikter, även dem man inte gillar; yttrandefrihet, som betyder att man får yttra sig hur man vill om vad man vill (utom om man kommer mer dödshot eller grovt förolämpar någon). Inte som pk-isterna nu förespråkar mer och mer att den bara gäller yttranden man gillar. Uttrycket ”allas lika värde” förstår jag inte: inte kan en massmördare och torterare t.ex. var lika mycket ”värd” som mina barn? Orden ”nazist” och ”fascist” som för mig är ytterst grovt förolämpande (nazist = anhängare till HItler och hans teser) används nu helt banalt mot åsiktsmotståndare. Detta bara som några exempel, det finns säkert flera.

  Gillad av 2 personer

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  Rosenberg är nog en typisk och styrd produkt av Hanna Stjärne, verkställande på SVT, Hua,hua! Kan säkert konkurrera med ”hen” om priset som årets ”förvillare”

  Gillad av 2 personer

 19. Arthur skriver:

  Clartémedlemmen Rosenberg är gammal maoist och därför sannerligen varken anhängare av yttrandefrihet eller främmande för att döda och såra. Bara den facett av socialismen som Rosenberg bekänner sig till mördade minst 65 miljoner människor. Även om han uppenbarligen har en skruv lös så tror han naturligtvis inte att Adolf Hitlers skräckvälde var något slags yttrandefrihetens ledstjärna. Att blanda in förintelsen som slagträ mot grundläggande friheter är bara ett obehagligt retoriskt grepp av en djupt obehaglig person.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law

  Statsradion verkar se det som normalt att gräva upp denna gamla kvarleva från ett mörkt förflutet och kampanja mot yttrandefrihet. Med tvångsfinansieringen säkrad döljer Statsradion och Tvångs-TV inte sin ohämmade orientering längst ut på vänsterkanten. Man kan få sparken för minsta borgerliga uttryck, till exempel mot fondsocialism.

  Rosenberg däremot var nyhetsjournalist på Ekotredaktionen, sedan på Rapport därefter Aftonbladet och tillbaka till statstelevisionen och fick en professur på JMK och så vidare, allt medan han öppet kampanjade för att införa en blodig kommunistisk diktatur.

  Förvånar man sig över de journalistiska absurditeter som kommer från Statsradion och Tvångs-TV så bör man minnas att det är detta slags människor som sju riksdagspartier gett monopol på tvångsfinansierad journalistik. Bara för några år sedan skyllde Dagens Eko nöden i Nordkorea på ”Kim Jong Ils nyliberala reformer” och visade oss därmed vilket slags folk som fortfarande styr Statsradion.

  Gillad av 6 personer

 20. Karl Oskar skriver:

  Sker inte här en sammanblandning mellan hyfsat och respektfullt samtalsklimat och yttrandefrihet?

  Att ta ära och heder av någon, att mobba ,att schavottera någon, att driva häxprocess mot någon.
  Det är onda handlingar. Här finns orden som ” dödar”
  Borde vara olagligt. Är det kanske redan.

  Har inte det minsta med yttrandefrihet att göra.

  Gillad av 1 person

  • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

   Din meningsbyggnad tyder på att du är sinnesrubbad, och innehållet bekräftar det.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Om du syftar på vad som framkommer här om Göran Rosenbergs vandel så kan jag inte se annat än vi talar om sanningar som i namn av yttrandefriheten behöver komma ut ljuset!

   Gilla

   • karl oskar skriver:

    Olle R
    Sköt lite från höften här.
    Samtals- och debattklimat i samhället idag dryper enl min mening av ord som sårar och dödar. För mig är det en realitet i högsta grad.
    Min poäng var att kanske är det något i den vägen som Göran Rosenberg egentligen syftar på.
    Tanken att det är meningsmoståndarens åsikter som sårar och dödar är ju barock.
    Har dock ej hört Göran R:s framställning än (ska göra det idag).
    Så, mycket möjligt jag har fel.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Har hört en konspirationsteori: F o ,m HitlerTysklands nederlag: Locket på ! inget om om alla medelålders i radio och tidningar, först in på 70-talet kommer uppgörelser, förklarande, utredande. Men då har de skyldiga hunnit avlida.Sant ?

   Gilla

 21. olle holmqvist skriver:

  Ett skäl mot censur som makten känner väl: Nyheten sprids i alla fall fast okonrollerat,kanske värre än det var Två veckor efter upproret i Gettot i Warsawa – som varade nästan en månad – visste alla i RiksTyskland om händelsen.Goebbels Rundfunk, offentliga högtalare som alla måste lyssna på – övervanns av folkets ”Mundfunk” . Munn-radion – Mycket annat där, tyska
  soldater, kom hem på permis demoraliserade – knäckta – av ha beordrdats skjuta polskas civila – kvinnor och barn,

  Victor Klemmerer: https://www.bokborsen.se/media/upload/1600593/6792395/view/medium/59acde08daa75.JPG?m=1543222754

  Att ge boktips är väl ofta skryt – se så mycket jag läst – därför ändå ; K.:s bok är inte spännande, inte välskriven utan rätt tjatig – och lång.Men jag är glad att den inte är oläst.Ända in under huden hur det kändes att vara jude och stjärnbärare ända fram till slutet. Yngre upplärda hånade stjärnbäraren, – sällan de äldre. De sade t o m : ”det går över, det blir bättre!

  Svarta amerikanska soldater stuvar sina militärfordpn på Muenchens gator, och dammar iväg…
  En ny tid…

  Gillad av 1 person

 22. Lasse Forss skriver:

  Václav Havel sade i sitt installationstal som president i Tjeckoslovakien efter kommunismens fall ungefär följande: ”Det är förödande för ett land där befolkningen måste dela upp sin hjärna i två delar: dels vad man får tänka, dels vad man tänker. Det förstör folket”.

  Rosenberg vill tydligen återställa ordningen.

  Gillad av 1 person

 23. olleholmqvist skriver:

  Jag förklarar mötet öppnat ! Ord = handling. (inte beskrving av en händelse utaj just själva händelsen) Sannolikt förstadium för 200 000 år sedan eller så,
  till syntaxen > det geniala med orden/symbolernas turordning: Mamma slår pappa vs pappa slår mamma. Inget djur fattar, lovar ! t ex ligg först. sitt sedan ! (Va faan menar Husse ?)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.