Är västerlandet på väg mot sin undergång? Toynbee säger det

Nils Lundgren

Utvecklingen runtom i Västvärlden är oroande. Det ser sannerligen inte ut som om Francis Fukuyamas slutsats efter Berlinmurens fall, Sovjetunionens sammanbrott och det kalla krigets slut stämmer. Den politiska och ekonomiska liberalismen hade vunnit sin slutseger och vi stod inför historiens slut, hävdade han redan sommaren 1989 i en artikel i The National Interest och sedan i sin berömda bok The End of History and the Last Man, som kom ut 1992.

Man kan hävda att Fukuyama gick tillbaka till den historiesyn som dominerade kring förra sekelskiftet i den anglosaxiska världen. Sedan Napoleonkrigen hade världen gått framåt mot frihet, välstånd och folkstyre och historien uppfattades som linjär. Uttrycket ”historiens slut” har använts även om den grundsyn som spred sig då. För var dag blev världen en dag bättre.

Det visade sig dock med besked att historien inte var slut den gången. Första världskriget, trettiotalsdepressionen, andra världskriget, atombomben, kommunistväldet och kalla kriget följde. Och redan första världskriget räckte för att få en annan historiesyn att bryta fram. Omkring 1920 kom Oswald Spengler ut med sitt verk Västerlandets undergång (Der Untergang des Abendlandes). En av grundtankarna var att världshistorien som sådan saknar riktning och därför inte kan ses som en utveckling från lägre kulturformer till högre. Det kan gå mycket illa i en kultur, där det tidigare har gått mycket bra.

Och hur ser det ut nu, snart trettio år efter att Fukuyama förkunnat historiens slut. Tja, USA leds av president Trump som inte ser som sin politiska uppgift att vara den demokratiska västvärldens ledare utan snarare att splittra västvärlden med en protektionistisk handelspolitik och underminera samarbetet mellan USA och Europa. Storbritannien har hamnat i ett utrikespolitiskt kaos genom Brexit. Den franske presidenten Emmanuel Macron har utanför Frankrikes gränser hyllats intensivt i EU-vänliga kretsar som den nye ledaren av EU:s utveckling mot en politisk förbundsstat. Han har nu stöd av bara 23 procent av de franska väljarna och hela landet kokar av vrede och revolt.

Tyskland är mitt uppe i genomgripande politiska förändringar som sannolikt innebär att landet inte kommer att vara en ledarnation i EU under det kommande årtiondet. Italien styrs av en populistregering som är i hård konfrontation med EU:s institutioner och ser ut att föra landet mot ekonomiskt sönderfall. Rumänien och Bulgarien är katastrofalt korrumperade, Ungern och
kanske också Polen är på väg bort från västerländsk rättsstat och demokrati och till och med Sverige har svåra politiska problem att lösa.

Samtidigt är Kina och Indien på väg att bli dominerande supermakter och även om Indien präglas av en hel del västerländska värderingar måste vi nog vänta oss att dessa jätteländers tillväxt kommer att förändra maktbalansen på ett genomgripande sätt och medföra mängder med politiska konflikter.

Fukuyama gjorde uppenbarligen en felbedömning. Historien var inte slut, och han medger själv detta. Jag tror att en intellektuell utgångspunkt för vår analys och debatt om dessa frågor inte bör vara Spenglers Västvärldens undergång utan Arnold Toynbees mäktiga verk A Study of History som jag läste med fascination i början på sjuttiotalet. Och ja, jag vet. Toynbee är helt ute sedan 50-talet, avrättad av självaste Trevor-Roper och även av Pieter Geyl och andra, men jag vågar ändå hävda att Toynbees enorma överblick över världens civilisationer och deras öde är något vi kan lära oss mycket av.

Låt mig genast erkänna att jag inte har läst Toynbees tolv volymer om tjugosex civilisationers uppgång och fall utan bara (som de flesta andra som läst honom) den förkortade upplagan av de första tio. Futtiga 1000 sidor i stället för 7000 alltså. Men vad säger Toynbee? Jo, att civilisationer uppstår och utvecklas när ett folk drabbas av någon slags utmaning och under ledning av en kreativ minoritet bemästrar den. Sumererna kom att organisera sig för att klara besvärliga översvämningar och utvecklade en social organisation, en stat, för att klara detta. När den sociala organisationen fanns, möjliggjordes andra framsteg och en civilisation utvecklades.
Jag skall inte försöka sammanfatta Toynbees 7 000 sidor i A Study of History på två sidor här. Jag vill bara hävda att det intressanta är att Toynbee inte menar att det är fråga om någon slags ödesbestämd utveckling, där uppgång obevekligen följs av fall. Nya utmaningar kan mötas med nya lösningar inom samma civilisation. När nedgången och undergången kommer, är det därför att den ledande, kreativa minoriteten inte längre är kreativ och folket förlorar förtroendet för den.

Det som oroar mig är att det vi ser nu i västvärlden tycks just vara att folket alltmer förlorar förtroendet för den ledande minoriteten, eller med modernare uttryck, för etablissemanget eller makteliten. Och det oroar mig också att Toynbee finner att en civilisation som är på väg mot undergången alltid försöker åstadkomma ett uppskov genom att kraftfullt driva fram ett politiskt enande inom en universell stat (a disintegrating civilization purchases a reprieve by submitting to forcible political unification in a universal state).

Litar vi på vår maktelit i västvärlden numera? Om inte, följer av Toynebees analys baserad på extrem lärdom, att västvärldens civilisation är på väg mot sin undergång. Och det verkar faktiskt som om den stora politiska förändringen i västvärlden under det senaste kvartsseklet är att den folkliga misstron mot den politiska eliten har vuxit dramatiskt. Jag är pessimistisk om den långsiktiga utvecklingen för första gången i mitt liv, men kanske kan man hoppas att detta bara är ett åldersfenomen. Kanske dyker det upp en ny kreativ minoritet som inte är tondöv utan vinner folkets förtroende och har lösningar på vår tids problem.

47 reaktioner på ”Är västerlandet på väg mot sin undergång? Toynbee säger det

  • Vax skriver:

   Marrakechavtalet hyllades av svenska ministern Heléne Fritzon, som var på plats.

   – Det finns inga tecken på att invandringen kommer minska, tvärtom gör bland annat fortsatt ojämlikhet och klimatpåverkan att fler människor kommer migrera. Därför är det viktigt att vi flyttar bort från diskussionen om invandringen är bra eller dålig, eller om den ska stoppas.

   Invandring är här för att stanna. Jag tror att migrationspakten har rätt balans mellan migranters rättigheter och staternas rätt att kontrollerar flöden av människor på deras territorier.
   – Låt oss göra detta tillsammans, sade hon.

   Se där kom klartexten som inte fick framföras i riksdagen gammelmedia eller publicservice.
   Omsorg för den egna ursprungs befolkningen existerar inte.

   Gillad av 16 personer

   • BjörnS skriver:

    Aahhh… Det är ökad ojämlikhet på hemmaplan som gör att så många män tycks söka sig till just Sverige…

    Gilla

   • W skriver:

    Under måndagen och tisdagen var även den identitära ungdomsorganisationen Génération Identitaire i Marrakech för att protestera mot det migrationsavtal som där undertecknades.
    Svenskar text.

    Gillad av 2 personer

 1. Aha skriver:

  Om västlandet fylls på med migranter som inte klarar att etablera sig och bli efterfrågade, om dessa dessutom för med sig främmande värderingar blir det värderingarnas krig. Om västlandets etablissemang fortsätter med denna politik att fylla på med migranter som ej förmår etablera sig kommer västlandet att tappa ohjälpligt. Om västlandets etablissemang fortsätter att urholka utbildningen kommer västlandet att tappa, likaså om genuseriet drivs på in absurdum. Kvinnliga dygder bygger inga broar. Om västlandet fortsätter att bygga ut välfärdsindustriella komplexet så att man mer och mer närmar sig stadiet där en person tar hand om en annan, kommer västlandet att tappa obarmhärtigt.

  Ergo; extrapolera det som sker i västlandet just nu och det går åt helvete.

  Gillad av 6 personer

 2. Aurora skriver:

  Toynbees regel kan gälla under rätt omständigheter. Som sagt, nu kommer kraven på förändring från folket och drivs inte av de som skulle kunna göra det dvs politikerna. Men vilka är folket? Dagens problem, till skillnad från Tiynbees tankars tid, är att folket är så splittrat. Vi har mäktiga krafter som driver krav på helt olika slags samhällen; från liberala till konservativa och över till religiösa teokrariska diktaturer. Och med politiker som ingen kontroll har över dessa blir nog konsekvenserna efter Europas nedgång stormiga.

  Gilla

 3. Thomas Ek skriver:

  Usch va jobbigt det är att läsa Nils Lundgrens travande utläggningar.
  Har aldrig gillat honom.
  Att Europa är på väg mot sin undergång håller jag med om.
  Men blanda för fan inte in att president Trump, som är vår Guds Nåd och Skydd, har del av ansvaret. Typiskt Nils Lundgren att inte begripa bättre.

  Gillad av 5 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Hej Thomas!
   Till skillnad från dig så gillar jag det Nils Lundgren skriver. Jag kan förstå att den kognitiva utmaningen är stor. Det är den säkert också för alla som försökt sig på att läsa Toynbee. Vilket jag inte har gjort. Men när jag läser i Nils’ artikel att Toynbee är kritiserad och ‘ratad’, så blir jag naturligtvis ytterst sugen på att ge mig på hans texter. Eftersom jag i många fall tror att det är Bertrand Russels ord som gäller: ‘Bara för att alla har samma uppfattning i en fråga behöver det inte betyda att alla har rätt.’

   Jag förstår också alla dem som gillar Trump – ‘i de blindas rike är den enögde kung’ är ett applicerbart citat. Jag tror till och med att han kan bli omvald – det verkar inte finnas någon trovärdig motkandidat till att börja med. Men, jag är lika övertygad om att i princip nästan allt som Trump har beslutat om, kommer att leda till att USA och stora delar av världen går mot svårare tider. Det hade nog gått utför oavsett vilken president som suttit i VIta Huset, men Trump häller med sina kortsiktiga och ytterst ogenomtänka beslut ‘bensin på brasan’.

   Du behöver inte svara på det jag skriver – dels har jag inte för avsikt att läsa det, och dels vet jag vad du kommer att skriva (om du svarar) – men jag är verkligen beredd att ta upp tråden igen i början av 2020 när vi kan se vad Trumps fundamentala okunskap inom en rad områden har lett till.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    I och för sig är ditt svar inte riktat till mig. Men de som läser vad som skrivs på den här sajten brukar oftast även läsa kommentarerna till det andra skrivit och eventuellt ge sin egen syn på dem. Ett slags civiliserat meningsutbyte. Som givetvis som tid som man skulle kunna använda för annat.

    Jag avundas dig din klarsynthet beträffande vad andra kan tänkas skriva, som gör att du redan vet i förväg. Så mycket tid man spar med den inställningen.

    Gillad av 4 personer

   • NETTANN skriver:

    Som en tjurig fjortis: ”Jag tänker inte läsa vad du skriver och f.ö. så vet jag vad du kommer att skriva.”

    (”Och dessutom kryddar jag nogsamt min egen text med några markörer som tydliggör att jag minsann vet bättre an alla andra – jättemycket bättre.”)

    Ett så här säreget inlägg skiljer ut sig på DGS och egentligen är inte det så dumt. Man får en påminnelse om vilken hög nivå det är på sidan.

    Gillad av 5 personer

   • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

    Ge ett enda konkret exempel. Du bara namedroppar och verkar inte ha en genomtänkt underbyggd åsikt om något alls. Välj ett område där Trump har fel (jag gissar att du tar frihandel) och argumentera för varför han har fel.

    Gillad av 2 personer

  • Staffan Persson skriver:

   Så skönt för dig att ha en sån enkelspårig världsbild. Det är en självförstörande amerikansk regim, som långsamt är på väg att förinta sig själv. Trump gör omåttlig skada för ett seriöst motstånd mot avarterna av den globaliserade neolliberalismen.

   Gilla

   • Staffan Persson skriver:

    Nu svarar du, Thomas Ek, naturligtvis att det är precis det som är bra med Trump regimen, att den ”dränerar träsket”. Det gör den för det första inte, och för det andra, det är inget som säger att ”folket” tar makten efteråt.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Ditt översittaraktiga tillrättavisande utan att ange skäl hör inte hemma här på DGS, Staffan Persson. Kom med sakliga argument, så är du välkommen. Annars inte!

    Gillad av 1 person

 4. brrr skriver:

  Dendär kreativa minoriteten som har lösningar på vår tids problem ser jag ingenstans. De som själva TYCKER att de har lösningen bygger sina idéer på gamla ekonomiska förutsättningar som inte finns längre.

  Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Jag lyssnade just på senaste samtalet mellan Dave Rubin och Gad Saad, och de har intrycket av att alla bara vill riva ner allt som den västerländska civilisationen under stor möda byggt upp.

   Hysteri och fanatism tycks vara de ledande känslostormarna?

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Det jag har väldigt svårt att förstå av ovanstående kommentarer här är att ni inte ser vad som verkligen pågår.

    När den enda verkliga fienden till den västerländska civilisationen -kommunismen – dog sotdöden (ingen påstår att den inte kan återuppstå) inträffade det stora vacuum som Fukuyama kallade ”tidens slut”. Då inträffade den perfekta tidpunkten för den globalfascististiska makteliten att ta det sista steget på den process de bakom kulisserna drivit inom ramen för de imperier som nu gavs obegränsade möjligheter att få sin fullbordan.

    Människan bär uppenbarligen på fröet till sina egna civilisationers förestående undergång. I avsaknad av starka auktoriteter förfaller man uppenbarligen villigt till diverse självförstörande beteenden i andan av Sodom och Gomorra..

    Vi kanske egentligen ska vara glada åt dessa människofientliga krafter som ständigt lurar runt hörnet så att vi får anledning att reflektera over vår egen mänskliga tillvaro och göra något meningsfullt av den.

    Hotet mot oss alla förefaller mer påtagligt än någonsin. Frågan är om vi har byggt upp tillräckligt med livsvilja för att göra det adekvata motståndet för att bevara den frihet vi kanske inte ens vill ha.

    Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Den utmaning västvärlden har drabbats av och som Sverige går i täten för, har våra egna makthavare skrivit manus till och regisserar. De motarbetar det egna folket.,Det är ingen naturkatastrof eller yttre fiende, utan det är de som är satta att sköta folkets pengar och angelägenheter, som är fienden och krigar mot oss. I liberala demokratier! Som då förstås inte är liberala demokratier längre, utom till namnet.
  Den kreativa minoritet som skulle kunna rädda oss från undergången, är de bildade och äkta och ärliga människor, som har vaknat och vågar vara öppet kritiska till detta maktetablissemang. Den minoritet som har klart för sig att maktetablissemanget kör med dubbel politisk bokföring och som i det fördolda har infiltrerat det demokratiska systemet inom nationerna och inom EU och FN under decennier. Vilket nu blommar ut i öppet tal och tydliga handlingar som är ämnade att leda till en västvärld utan nationellt självbestämmande och utan demokrati och individuella friheter.
  Denna kreativa minoritet som behöver bli stark och stor, motarbetas mer och mer desperat av makthavarna, inte minst genom smutskastande. Eftersom att vara rättsskaffens är viktigt för minoriteten så är det tyvärr framgångsrikt som härskarteknik för att hindra samabete och enighet.
  Vi skulle behöva genomskåda detta och våga stå upp för alla sorts kritiska röster som kämpar för vår överlevnad, även om de ibland skulle vara lite opolerade och opålästa och känslosamma. Sluta vara alttför fina i kanten. Vi kan inte låta etablissemanget lyckas med sina härskartekniker.

  Gillad av 15 personer

 6. BjörnS skriver:

  Om jag minns rätt resonerade Fukuyama mycket kring självbestämmande, värdighet, självkänsla och att själv få frukten av sitt arbete. Individen vill vara fri och stolt. En (kommunistisk) diktatur förtrycker människor som blir utan självbestämmande, värdighet osv. Det är ytterst detta som gör att det förr eller senare blir en revolution som störtar diktaturen. Däri tror jag han har rätt. Vad han glömde, eller inte förstod, var att den västerländska makteliten också börjat förtrycka sina medborgare. Eliten blir mer och mer självförverkligande och självförhärligande. De som uttrycker missnöje med utvecklingen marginaliseras, föraktas och förhånas. Identitetspolitiken och PK är maktelitens verktyg. De styrande förolämpar folkets förmåga att tänka själva samtidigt som skatterna är höga. Många finner att det inte går att vara ärlig mot sig själv, stolt och ekonomiskt fri. Berättigad kritik viftas bort. Att ”populistiska” rörelser växer i väst är därför en sund reaktion mot ett styrande förtryck. Folket kräver att bli lyssnat på!

  Gillad av 3 personer

 7. Elof H skriver:

  ”USA leds av president Trump som inte ser som sin politiska uppgift att vara den demokratiska västvärldens ledare utan snarare att splittra västvärlden med en protektionistisk handelspolitik och underminera samarbetet mellan USA och Europa. ”

  Snacka om att missförstå allt. Inte konstigt att folk inte kommer överens när de spelar upp helt olika filmer i sina huvuden. Trump har gång på gång erbjudit sig att ta bort alla tullar och handelshinder. Ingen nappar. Trump (och USA) har tröttnat på att bli utnyttjade och vill ha handel på lika villkor. Herregud, hur kan en bildad man som Nils Lundberg helt missat detta?

  Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Av någon anledning har vanligtvis kloka människor anammat den vaniga MSM ståndpunkten vad gäller såväl Trump som klimatalarmismen. Man tar dem nästan som axiom.

   Att Nils Lundgren uppenbarligen har anammat åtminstone den första gör mig väldigt besviken. Men om man inte har analyserat den del av skeendet som innebär ett försökt till globalt maktövertagande som pågår bakom kulisserna så kan man svårligen förstå Trumps handlande. Det må i så fall vara honom förlåtet.

   Gillad av 1 person

 8. Anders skriver:

  Spengler ger en djupare förståelse än Toynbee. Och om Spenglers analys appliceras på dagens situation inser man att västerlandet redan har gått under. Vår kultur har ersatts av disneyfierad ytlighet och vi är fösvarslösa mot invandrare som tror på sin sak.

  Gillad av 4 personer

 9. Rikard skriver:

  Hej.

  En civilisation som slutar expandera, eller vara expansiv, och vars innevånare slutar föröka sig, går under.

  Svårare än så är inte sammanfattningen av de två viktigaste faktorerna.

  Yttre faktorer, som missväxt, farsoter, invasioner och liknande kan uthärdas eller bekämpas så länge civilisationen är dels expansiv, dels förökar sig. Kan civilisationen dessutom obehindrat sprida sig och förändra demografin i närliggande områden expanderar civilisationen naturligt och utsätts då för yttre tryck vilket stimulerar dels inre sammanhållning, dels utveckling via kamp (vilken sorts kamp som helst – alla civilisationer undviker öppen konflikt om de inte tror sig ha absolut överläge).

  Västerlandet har under de senaste etthundrafemtio åren kommit att förkroppsliga just de ideal som dödar alla civilisation: regression, och sjunkande nativitet. De termer vi ramar in detta med – omsorg om miljö, automatisering av arbete, individuella fri- och rättigheter, med mera, ja de är vackra ord och de gör livet bekvämt och behagligt.

  Men mot kulturellt och demografiskt expansiva civilisationer är de som att spotta i motvind. Antingen måste dessa lockas eller luras att göra som vi; minst sagt osannolikt, eller så måste vi ånyo göra som de och rusta för eskalerande konflikter tills en ny tillfällig jämvikt kan uppnås.

  Eller dö ut – verkligheten lyder inte våra ideal.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Antagligen har du rätt. Vilket är ju lite sorgligt eftersom jorden är den enda plats vi har. Kanske kan vi hoppas på en riktigt rejäl farsot som tar livet av tillräckligt många för att det ska bli möjligt att ha människor som förstår att naturen slår tillbaka. Som det nu är så är det vi ansvarstagande som inte expanderar som råkar illa ut.

   Gilla

 10. Björn skriver:

  Den absolut STÖRSTA MÖJLIGA, och på sikt fungerande ”gemenskap”, är ett befolkningsmässigt och kulturellt, relativt homogent land! Förenklingar för handeln, alla länder emellan, ska naturligtvis eftersträvas, men att med tvång försöka ”domptera” samtliga länders befolkningar till ”likriktning”, är dömt att misslyckas! Det måste finnas en respekt länder emellan, och för folks särart, olika sätt att leva, rättighet att stifta egna lagar om migration och annat, osv, osv, om freden ska kunna bevaras! EU, i sin nuvarande ”tappning”, är mao dömt att misslyckas!

  Gillad av 4 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Konsten att lägga ut en text med massor av namn, skänker det mer styrka åt budskapet?
  Kort svar NEJ. lite längre, våra ledare och makthavare både dolda och dom som syns, har som jag ser det i brist på kritik. Avskärmat sig så långt det gått från verkligheten, och byggt sig en sekt liknande miljö där alla med avvikande åsikt klubbas ner direkt av media och press. Känslomässig utpressning används tillsammans med mer direkta metoder som gummilagen HMF där vår enligt dom själva överarbetade polis används för att jaga arga pensionärer för felaktiga ordval.
  Att samma myndighet lägger ner grova brottsutredningar i parti och minut ,
  kommer i förlängningen leda till medborgargarden. Och där börjar slutet på den verklighet vi lever i, från medborgargarden till den starke tar vad den vill ha är steget inte långt.
  Glöm dom gula västarna, här hemma har vi passerat det steget för länge sedan.
  Att svensken är tyst och bara väntar beror som jag ser det på att ingen vill
  starta med,” Skottet i Sarajevo”. Men hur vi än vrider och vänder på det stekta fläsket så är det ruttet, och måste skäras bort.
  Vilka är dom ansvariga då? Samtliga mähän som lekt kloka världsförbättrare
  med sina folks surt förvärvade pengar, alla dessa självgoda hycklare som sitter och klappar varandra på axlarna över sin godhet och vishet.
  Inte en enda av er har blött eller fryst ens en timme för ert folk eller land.
  Att stått i en grop med skit upp till knäna i minusgrader för att reparera avlopp till ett höghus har ni aldrig gjort heller.
  Jag föraktar er av hela mitt hjärta.

  Gillad av 12 personer

 12. Anders F1 skriver:

  Fri invandring och välfärdsstat, som vi har i Sverige, går inte att ha särskilt länge. Troligen fattar alla detta, men få säger det.
  Blir slutet våldsamt eller ej?

  Gillad av 2 personer

 13. En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

  Ja, vi har ju inte alls samma förståelse av samtiden, Nils har insett att vi inte litar på eliten och etablissemanget mer men verkar inte har förstått varför. Förstår man inte det så missförstår man självklart också Trump. När Trump vann, jag var i Spanien och såg det på TV på morgonen, så vällde en glädje upp jag sällan känt, raka motsatsen mot all vad man kan läsa och höra. Min fru som är för SD och så vidare har ändå förbjudit mig att tala gott om Trump så folk hör det, och på jobbet har det numera blivit uppenbart karriärfrämjande att slänga in någon känga mot Trump, sådant hade väckt min misstänksamhet även om jag inte följt den politiska utvecklingen. Jag visste nästan inget om Trump, jag ”visste” att han var en smaklös affärsman men jag lyssnade inte på hans tal, och läste inte hans supporters i någon detalj, men det jag tydligt såg det var att västvärlden gripits av vansinne, manifesterat i USA som att man hyllade en totalitär rasistisk kommunist som Obama för att han var svart och hatade väst och sitt eget land. Allt Obama gjorde var fel och pk.

  Jag tycker Victor Davis Hanson gör ett bra jobb med att förklara Trumps storhet, åtminstone delvis, men den går inte att förstå om man är marinerad i pk, han ser världen som den är och agerar därefter, alltmedan pk-ismen bygger på att indoktrinera folk i en totalitär världsbild som inte stämmer med verkligheten och sedan ägna alla kraft åt att pressa in verkligheten genom sitt lilla totalitära nyckelhål. Trump RÄDDAR ju samarbetet med Europa, nämligen samarbetet med européerna, oss! Inte med det etablissemang som parasiterar på och sätter vår frihet på spel genom globalism och massinvandring. Vi är INTE utbytbara schackpjäser. Det förstår Trump:

  Gillad av 7 personer

  • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

   Nämns i inslaget:

   Alla mexikaner är inte trädgårdsmästare.

   Gillad av 1 person

 14. Gilbert Andersson skriver:

  Västvärlden som är civilisationen går nu mot sin undergång. Det galna är ju att vi medvetet begår självmord genom den vettlösa migrationspolitiken.
  Det fanns olika orsaker till romarrikets undergång men en anledning sticker ut, nämligen att man inte kunde hindra andra folkslag att tränga in i imperiet. Det blev för dyrt att bevaka och hålla gränserna. M a o migrationen!
  Idag händer samma sak med Europa och Nordamerika, Australien försöker hålla emot.
  Skillnaden är att vi nu inte försöker hålla gränserna utan istället uppmuntrar och finansierar invasionen!
  Tack Reinfeldt. Merkel, fru Lööf, Gustav Frigolit, Läkare utan gränser och Demokraterna i USA.

  Gillad av 3 personer

 15. Janne skriver:

  Våra ledande politiker har tappat tron på individens fria vilja och på representativ demokrati. I stället beivrar de postmodernistisk intersektionalism som bryter ner den gemensamma kulturen och tilliten mellan medborgarna. Härigenom kommer dessa att behöva ersättas av en allt mer totalitär stat. Nu börjar vi se resultatet av detta. Vi går mot mycket mörkare tider.

  Gillad av 1 person

 16. Sixten Johansson skriver:

  Vi har skäl att förakta alla de kultur-, samhälls- och statsvetare som under de senaste 50 åren har varit inkompetenta, parasiterat på folkets förtroende och pengar, slickat makten med babbelismens ordmassor, suttit och jäst i stället för att producera och sprida kunskap om verkligheten. De delar skulden till dagens elände med bl a politikerna, journalisterna och pedagogikklåparna. Arnstberg är ett lysande undantag som kontrastivt belyser det akademiska mörkret.

  Man behöver inte läsa tusentals sidor av nyare verk för att greppa dagens verklighet. Analysverktygen har givits redan i de klassiker som ingår i grundkurserna. Men på universiteten har man inte lyckats relatera innehållen till verkligheten och därmed heller inte kunnat skola de studerande och folkbilda allmänheten. Akademikerna hade gjort mer nytta om de grävt diken. Universiteten har alltså redan länge varit lika värdelösa som skolan.

  Ett exempel: Sociologins främste, Émile Durkheim, gjorde i början av 1900-talet analyser utifrån de stora sociala förändringarna då. Nu pågår en ännu större omvälvning och Durkheim framstår som kusligt skarpögd och profetisk. En enorm sociologisk kunskapsmassa har sedan funnits att ösa ur under hela 1900-talet. Här är några få sidor, som redan säger mycket om vår civilisations chanser. Gå till engelska Wikipedias artikel ”Émile Durkheim” och läs:

  2 Durkheim’s thought – inledningen
  2.5 Society, collective consciousness and culture
  2.6 Social pathologies and crime
  2.7 Religion
  2.8.3 Deviance

  Gillad av 3 personer

 17. Jörgen Bergmark skriver:

  Läste om texten och ser att jag möjligen misstolkade den första gången, då trodde jag att Lundgren tyckte att problemet var att folket inte litar på eliten.

  Efter att ha läst en gång till så tolkar jag det som att han i själva verket ser folkets misstro som ett symptom och inte orsak. Sista meningen var avgörande för min omvärdering.

  Gilla

 18. Lars Mellblom skriver:

  ”Den franske presidenten Emmanuel Macron har utanför Frankrikes gränser hyllats intensivt i EU-vänliga kretsar som den nye ledaren av EU:s utveckling mot en politisk förbundsstat. Han har nu stöd av bara 23 procent av de franska väljarna och hela landet kokar av vrede och revolt.”

  Undertecknad bekräftar sista meningen. Jag deltog i förmiddags i en av de Gula Västarnas protester. Om deras politiska krav är grumliga, så är däremot vreden mot politiker av alla kulörer glasklar och vitglödgad. Man talade om att hänga dem upp och ner i närmsta lyktstolpe. Och jag är osäker på om det var bildlikt talat eller ej. Alla deltagarna var från undre medelklassen och inte en enda immigrant förutom jag själv.

  Vi ser fram emot en synnerligen intressant nära framtid när klimatpolitiken verkligen börjar visa sina effekter.

  Gillad av 5 personer

  • En dansk gungade så på kamel i sand, leende fattigt på en tand, längtade efter mjödets skummiga rand, nej! passgång mot öst, trots både betsel och läderband och av spöet tröttade hand skriver:

   Tummen upp för dig!

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.