GUNNAR SANDELIN: När blir svenskarna i minoritet?

Jag har nyligen skrivit två texter här på sajten om demografin. Den första handlade om hur svenskarnas andel i befolkningen drastiskt minskar. De med svensk bakgrund var enligt SCB i slutet av förra året 69.3 procent av hela befolkningen jämfört med 81.7 procent för 20 år sedan. Idag har 30.7 procent utländsk bakgrund (se definition i diagrammen.)

I den andra texten tog jag upp den aktuella debatten om begreppet ”folkutbyte”. I reda tal har de med utländsk bakgrund fördubblat sitt antal från 1,6 till 3,2 miljoner under 20 år. Då ska man veta att till den svenska gruppen räknar SCB den så kallade tredje generationens invandrare, som inte särredovisas. I diagrammet nedan har Affes statistikblogg gjort en framskrivning av hur det skulle gå om volymerna rullar på i tangentens riktning. Och de gör de hittills i år. Under första kvartalet har Migrationsverket beviljat nästan 25 000 uppehållstillstånd totalt sett. Visserligen är nästan alla tillfälliga, men andelen förlängda tillstånd brukar vara mycket höga, så vi får vänta och se.

När skulle man kunna anta att den svenskättade delen av befolkningen blev en minoritet? Av diagrammet nedan kan vi se att andelen med utländsk bakgrund har ökat från 18,3 till 30,7 procent mellan 2002 och 2020. Som diagrammet visar har det skett en genomsnittlig ökning under hela perioden med 0.6 procentenheter per år. Skulle förändringen fortsätta i samma takt, så skulle det innebära att befolkningen med svensk bakgrund blev en minoritet om 30 år, 2053. Och om vi väljer förändringstakten under de senaste tio åren, (i snitt 0,7 procentenheter per år) så skulle processen gå tre år snabbare och de svenskättade vara i minoritet redan vid århundradets mitt 2050.  Noterbart är toppen med ökningen av en hel procentenhet mellan 2015 och 2016. Under dessa två år beviljades totalt 266 000 uppehållstillstånd.

Inom den brottsaktiva gruppen män 15-44 år har andelen med utländsk bakgrund under dessa 20 år i hela riket ökat från 22 till 38 procent. I allt fler kommuner börjar de nu utgöra en majoritet inom sitt ålderspann, vilket jag redovisat tidigare. Nedanstående diagram kan utläsas på samma sätt som det förra. Då kan man se att med nuvarande tillväxt kommer utländsk bakgrund att vara i majoritet någon gång mellan 2035 och 2037. Dessa är idag runt 700 000 och har ökat med nästan 400 000 på 20 år. Den i särklass största gruppen kommer från Västra Asien, i stort sett lika med Mellanöstern inklusive Afghanistan och Turkiet, enligt den indelning som DGS gjorde i sin stora studie över invandrare och brottslighet 2019.

I dagarna har SCB publicerat en demografisk tillbakablick och framskrivning som sträcker sig över hundra år, 1970 till 2070. Men SCB talar inte om svensk och utländsk bakgrund och etnisk härkomst, utan redovisar bara män och kvinnor födda utomlands respektive i Sverige. Det innebär att barnen till alla utrikesfödda som föds i Sverige likställs med svenskättade (de som har två inrikesfödda föräldrar). Barnen till en familj från Afrika eller Mellanöstern (det är alltmer dessa det handlar om) blir i SCB:s beräkningar lika svenska som ”pursvenskarna”. SCB gör i detta fall andra generationens invandrare till svenskar utan att särredovisa etniskt ursprung.

Samtidigt tar nu Migrationsverket bort den informationen från sin hemsida som gäller all statistik före 2018  samt redovisningen av förlängda uppehållstillstånd och översiktstabeller som man redovisat med 1980 som utgångsår. Tidigare har verket ersatt sina relativt lättöverskådliga pdf-filer med svåröverblickbara Excelfiler, vilket jag tidigare skrivit om här på sajten.

Är tanken att vi bland annat inte ska påminnas om det starkt eskalerande inflöde som skedde efter millennieskiftet och som kulminerade i asylkaoset 2015/2016? Ibland undrar jag om myndigheterna samverkar för att vi ska glömma det Sverige som en gång var och tvinga oss att bli historielösa och kapitulera inför mångkulturen.

Vinjettbild: Swedish flag by Richard Leonard.

Attribution: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Tack till Affes statistikblogg för research och diagram https://affes.wordpress.com/

En längre intervju med skribenten i detta ämne finns här

Gunnar Sandelin