GUNNAR SANDELIN: Migrationsverkets försämrade statistikredovisning, del 2 

För drygt två månader skrev jag här på sajten om hur Migrationsverket försämrat och försvårat sin statistiska redovisning sedan årsskiftet. Tidigare tämligen överskådliga pdf-filer har skrotats till förmån för en betydligt mer ofullständig och svåröverskådlig redovisning i Excel-format. 

Migrationsverket hänvisar till nya EU-direktiv för att underlätta tillgängligheten för synskadade, medan jag som har arbetat med verkets statistik i runt 15 år blir frustrerad över den nya och ofullständiga ordningen. En omläggning av så viktig offentlig redovisning försvårar att få fram nödvändiga uppgifter och att få en uppdaterad helhetsbild av migrationen till vårt land. Det omöjliggör också att göra jämförande studier över tid. När jag i februari talade med verkets tillförordnade presschef, lovade hon att beakta mina åsikter, men ingenting har hänt sedan dess. Verkets förändringar skulle inte medföra några försämringar för oss som inte var synskadade, försäkrade hon.  

Eftersom inflödet av migranter utgör roten till den stora demografiska förändring som pågår av vårt land, borde detta åtminstone kunna dokumenteras på ett begripligt vis. För 2021 och för i år redovisas hittills inte medborgarskapen hos alla dem som totalt sett har beviljats uppehållstillstånd i alla instanser.  

När informationen från den ansvariga myndigheten försämras på ett sådant sätt, blir man misstänksam. Varför sjösätter de ett redovisningssystem som fungerar otillräckligt? Därför mejlade jag verkets tf presschef om detta, dock utan att få något svar. När jag sedan ringde upp presstjänsten fick jag en uppmaning att gå via verkets registrator, vilket jag nu har gjort med följande mejl: 

Jag undrar hur det blir med att redovisa pågående statistik samt statistik för 2021 i pdf? 

Det är betydligt mer komplicerat att följa Excel-filerna, även om det är ett EU-direktiv att sådana ska finnas. Har ni kunnat redovisa statistik i pdf-format tidigare, kan ni väl också göra det igen för oss som inte är synskadade. Eller åtminstone göra Excel-filerna kompatibla fullt ut. 

Sedan undrar jag varför det i redovisningen för det totala antalet beviljade uppehållstillstånd i samtliga instanser för 2021 inte finns uppgifter om från vilka länder de personer som fått uppehållstillstånd kommer. Detta har funnits för tidigare år. Det är en central uppgift att vi kan få veta medborgarskapet hos alla dem som får uppehållstillstånd. 

Ni har inte heller lagt ihop det totala antalet beviljade uppehållstillstånd för respektive kategori för 2021 (asyl, anknytning, arbetsmarknad osv.). Så man får själv sitta med miniräknaren och göra detta. 

Sedan efterlyser jag en översikt över samtliga beviljade uppehållstillstånd 1980 – 2021. 

Vi är redan inne i april. Nu finns de bara t.o.m. 2020. 

Jag har tidigare talat med er tf presschef och även mejlat henne om nedanstående. Efter att jag också pratat med en handläggare på er presstjänst, bad denne att jag skulle mejla in mina synpunkter eftersom ni har ett ”glapp i utvecklingsarbetet” vad gäller er statistik. Jag uppmanades då att gå via denna mejladress. 

Den omfattande migrationen till Sverige (särskilt på 2000-talet) innebär enligt många människor den största samhällsförändring som har skett i vårt land i modern tid. Därför är det viktigt att ni är transparenta och att man kan göra jämförande studier bakåt i tiden. Man ska inte, som jag har blivit uppmanad att göra och har gjort, behöva skicka in frågor till er för att sedan efter x antal dagar, förhoppningsvis få ett svar.  

Jag anser att Migrationsverket inte fullgör sin skyldighet att på ett fullständigt sätt redovisa migrationen för 2021 och framåt. Att efter ett drygt kvartal in på det nya året efter att vi hade behövt uppgifterna, tala om ”ett glapp i utvecklingsarbetet” kan inte vara rimligt. Vi får se vad som händer nu. 

Gunnar Sandelin