MOHAMED OMAR: Mer än tre fjärdedelar av unga män i USA är odugliga för militär tjänstgöring

Hur mår unga amerikaner? Det ser inte ljust ut när man tittar på siffror från Pentagon som visar att mer än tre fjärdedelar (77 procent) av unga män i USA är odugliga för militär tjänstgöring. 

De ungas dåliga hälsotillstånd har gjort det allt svårare för militären att hitta nya rekryter.

Den främsta orsaken till ungdomarnas oduglighet som soldater är fetma. Andra orsaker är psykisk ohälsa, drogmissbruk och misslyckad skolgång.

Fetma har länge varit ett stort problem i USA – och det blir bara större. Fetman riskerar nu att undergräva USA:s militära förmåga – och i förlängningen även NATO:s. 

Enligt major Charlie Dietz, talesman för Pentagon, är problemet inte bara hälsa. Den nya generationen är ointresserad av militären:

“There are many factors that we are navigating through, such as the fact that youth are more disconnected and disinterested compared to previous generations.”

De senaste fyrtio åren har det amerikanska försvaret halverat sin personalstyrka. Trots detta lider man brist på rekryter.

Förra året, 2022, lyckades man endast värva 45000 av planerade 60000.

Pentagon har under senare år – i syfte att främja “mångfalden” – visat stort intresse för att rekrytera ungdomar från minoritetsgrupper. Grupper som “blacks” och “hispanics” är dock till och med mer ointresserade av försvaret än “whites”.

Depression är ett ökande problem i USA, särskilt bland tonåringar.
Nästan hälften av alla amerikanska high school-elever, både flickor och pojkar, upplever nedstämdhet och hopplöshet, visar en studie från 2021

Mohamed Omar