LARS HÄSSLER: Våga vägra offerkoftor! 

Vissa i väst – PK-ister i Sverige, byråkrater i Bryssel/EU och woke-ister i USA – älskar att speka sig med offerkoftor. Och det är inte en offerkofta som gäller utan tre taggiga vassa koftor.  

  1. Den första är att den vita rasen skall hata sig själv på grund av kolonialismen. 
  1. Den andra att vita män skall skämmas för sin rasism och diskriminering mot kvinnor, minoriteter och icke heterosexuella. 
  1. Den tredje att vi i västvärlden skall medge vår skuld till den påstått annalkande klimatkatastrofen. 

Kolonialismen: 

För att börja med frågan om kolonialismen så är det riktigt att de västeuropeiska nationerna från 1500-talet och 500 år framåt erövrade och lade under sig större delen av världen utanför Europa. Östeuropa deltog inte i dessa erövringar medan Ryssland – till skillnad från Västereuropa som erövrade länder ”overseas” – koncentrerade sig på grannländerna runt Svarta havet (typ Ukraina) och de så kallade stan-länderna i Asien. 

Men den betydligt längre koloniseringen stod arabländerna för. När islam bredde ut sig i den då kristna världen från 600-talet medelst grymma erövringskrig varade deras välde mer än 1000 år, i vissa områden ända till det Ottomanska Väldets imploderade 1922, det vill säga 1300 år. Dessutom ägnade sig arabländerna åt slavräder i och runt norra Medelhavets kristna nationer och ända upp till England och Island i hundratals år. Tiotusentals vita personer rövades bort som sexslavar och slavarbetare till Nordafrika.  

Rasim och diskriminering: 

Att vita skall skämmas för sin (strukturella) rasism är numera legio i väst. Förvisso finns det en viss rasism i Sverige, Europa och framför allt i USA. Vad som dock inte diskuteras är rasism inom de icke vita ”rasifierade” individerna. Det så kallade ”afrofobi” idkas framför allt av folk från Mellanöstern, vilket innebär rasismen mellan invandrade grupper. Det är ingen hemlighet att araber hatar afrikaner, att araber och perser inte drar jämt liksom inte shia- och sunnimuslimer. Men det finns ytterligare en rasism, och det är de färgades hat mot de vita. I Sverige sker dagligen inte bara rån, utan förnedringsrån mot vita unga män och kvinnor.  

Den kvinnliga somaliska arroganta ETC-vänsterdebattören Bilan Osman är ett utmärkt exempel på både vithetshat och manshat. Hon hatar vita män och undrar varför de ens existerar. Den från Korea adopterade rasforskaren Tobias Hübinette är an annan vithetshatare: ”Den vita rasen är underlägsen på alla tänkbara plan. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället”. 

Kanske borde Osman, Hübinette och andra att betänka en sak. Nämligen att civilisationens framsteg, i princip, beror helt och hållet på just män, och vita män. ”De gamla grekernas” filosofer Platon, Aristoteles, Arkimedes, Pythagoras var alla vita män och lade inte bara grunden till det västerländska tänkandet utan gjorde också stora framsteg inom astronomi och matematik.  

 
Vad gäller läkemedelskonsten så var det män som Louis Pasteur (vaccinet), Alexander Fleming (penicillinet) och Wilhelm Röntgen (röntgenstrålning). Nästan alla nobelpris i medicin, fysik och kemi har gått till män.  Alla stora konstnärer som Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dali, van Gogh, Matisse, Rembrandt var män och alla upptäcktsresande och utforskare av jorden likaså; Marco Polo, Livingstone, Stanley, Shackleton, Nansen, Amundsen, Nordenskiöld och Hedin. 

Ända tills ångmaskinen uppfanns på 1750-talet så utfördes all energi av människorna eller dess dragdjur (och väderkvarnar). En ström av nya uppfinningar följde, alla av vita män; Bell (telefoni), Edison (elektricitet), Tesla (kraftöverföring), bröderna Wright (flyg), Nobel (dynamit) och Rockefeller (olja). Sedan kom bilar, tvättmaskiner, radio, TV och rymdfärder. De senaste decennierna kom datorer, mobiler, internet och sociala medier genom vita män som Microsofts Bill Gates, Apples Steve Jobs, Amazons Jeff Bezos, Facebooks Mark Zuckerberg och Goggles Larry Page och Sergey Brin.  

När dagens människor – framför allt PK- och woketyper – mailar, twittrar, använder Facebook och Instagram har de uppenbarligen inte en tanke på, eller kunskap om, att de har alla dessa vita män att tacka. Hade dessa inte funnits så hade livet sett ut som i Ingmar Bergmans film Jungfrukällan, då nästan alla bodde på landsbygden, var sysselsatta i hårt arbete på åkrar, med lite eller ingen utbildning eller underhållning att tillgå. Livet, som en författare uttryckt sig, var ”hårt, kallt, ensamt och kort”. Hur vore det om manskritiska kvinnor och rasifierade personer i alla fall gav lite cred till att deras bekväma tillvaro beror till nästan 100 % av vita män. Om de som klagar ändå levde som de lärde och avstod från allt det som den vite mannen har skapat åt dem – elektricitet, bilar, tåg, flygplan, telefon, tv, dator och internet.  

Skämskudden mot jordens undergång: 

Den industriella världen – främst EU, USA och Japan – anklagas för att med sina utsläpp av växthusgaser vara ansvarig för den påstådda klimatkrisen. Huruvida det är med den saken kan diskuteras. PK-isterna i Sverige, byråkraterna/politikerna i Bryssel och Washington lutar sig mot IPCC:s rapporter, något som flera forskare protesterar emot.

Dessa hävdar att solen driver klimatet på jorden, även om människan kan ha viss inverkan också. Det finns anledningar att fasa ut fossila bränslen, framför allt kol. Problemet är dock att det moderna samhället kräver alltmer elektricitet och den måste alstras av antingen fossila bränslen, atomkraft eller vattenkraft. Sol och vind kan bidraga, men de är inte planerbar, vilket krävs i ett modernt samhälle. De senaste konferenserna i FN:s regi går i princip ut på – eftersom västvärlden är skyldig till dagens klimatkatastrof – att väst bör ersätta den så kallade tredje världen med hundratals miljarder varje år. Problemet är bara det att nästan alla länder i tredje världen är dysfunktionella och genomkorrumperade och pengarna säkerligen inte skulle gå till någon form av hållbar utveckling (bortsett från att flera västländer har nog med sina egna ekonomier).  

Det är dags att västvärlden slutar upp med att bekläda sig i allehanda offerkoftor. Européernas kolonialism varade betydligt kortare tid än den mer än 1000-åriga arabisk-islamiska ockupationen av den då kristna världen. Dessutom var det de vita nationerna om självvalt avskaffade slaveriet under 1800-talet medan slaveriet i arabvärlden var kvar till långt in på 1900-talet.  

Angående rasdiskriminering så är den betydligt mer utbredd bland invandrargrupperna, dels mellan dem, dels mot majoritetsbefolkning i till exempel Sverige, Tyskland och Frankrike. Att västvärlden är skyldig till världens snara undergång är minst sagt kontroversiellt, det finns många åsikter om detta. Det verkar som den tredje världen endast är ute att ”lugga” västvärlden på enorma pengasummor, medan västvärlden är i full fart att snabbast möjligt nedmontera sina energisystem utan några konsekvensanalyser.  

Västvärlden borde vars stolt över vad den åstadkommit med den moderna civilisationen som gett en majoritet av jordens medborgare att rikare, bättre och bekvämare liv. Det finns förvisso massor av problem i världen; fattigdom, miljöförstörelse, kriminalitet och naturligtvis krig (som alltid funnits). Men de som är bäst lämpade att lösa dessa borde vara just västvärlden, både dess män och framför allt kvinnor. I västvärlden tekniska högskolor är det idag nästan lika många unga kvinnor som män och de kommer säkerligen att i framtiden lösa flera av dagens utmaningar. Ge dem en chans. 

Lars Hässler