Gästskribent URBAN HAGMAN: Den gröna blåsningen 

Allt ska vara grönt, grönt, grönt.  

Främst energin, transporter – och politiken. Alla förstår vad som menas, benämningen av en färg har blivit ett ord som förknippas med många och djupa aspekter av den tid vi lever i. Grön omställning är namnet på vad som påstås vara en strävan mot ett hållbart samhälle vad som nu menas med det. Under alla omständigheter bör en del grundläggande fakta begrundas innan fler människor förförs av gröna dunster. Detta skriver jag eftersom alltför många tyckare förefaller ha missat skolans undervisning i grundläggande biologi. 

Det gröna vi ser i naturen, trädens och buskarnas blad, gräset och så vidare är klorofyll. Klorofyll finns i några varianter, men är oftast grönt till färgen. Detta fantastiska ämne spelar en helt avgörande roll i fotosyntesen. Klorofyll är trollspöt i det magiska trick som naturen skapat och som utgör basen för nästan allt liv på planeten. 

Fotosyntesen innebär att klorofyllen använder tre huvudingredienser – solljus, vatten och koldioxid – för att bygga växtlighet och därmed ge mat åt djur och människor. Fotosyntesen tar energi från solljuset och delar upp koldioxiden i kol och syre, när den bygger växtlighet. Syret släpps ut i atmosfären och tas tacksamt emot, exempelvis av våra lungor. Kolet från den spjälkade koldioxiden bygger växterna tillsammans med grundämnet väte, som kommer från vattnet. Detta skapar kolväten – grunden för allt organiskt liv. 

När vi äter en smörgås eller petar in en pinne i braskaminen är det solenergi via fotosyntesen som mättar och värmer. Det som frigörs i vår utandningsluft och i skorstensröken är bland annat den koldioxid som fotosyntesen ska återanvända i framtiden. 

Fotosyntesen kan inte fungera utan vare sig den gröna klorofyllen eller den färglösa koldioxiden. 

Om all koldioxid avlägsnades ur atmosfären skulle allt liv på vår planet, förutom några djuphavsorganismer, dö ut kort efter att den sista konservburken öppnats. 

Halten av koldioxid i atmosfären är idag runt 0,4 promille, vilket kan uttryckas som fyra (4) molekyler koldioxid av tiotusen (10 000) molekyler luft (som mest består av kväve och syre). Med dessa siffror i åtanke är det rent märkvärdigt att förekomsten av koldioxid i atmosfären räcker för att fotosyntesen ska hållas igång. Mycket lägre kan inte halten av koldioxid vara innan växterna börjar få problem. Högre däremot, ger ökad växtlighet. Detta vet odlare med växthus sedan länge. 

Allt det jag skriver kan lätt kontrolleras med hjälp av Google eller Wikipedia, dock bör noteras att i vissa sammanhang har man börjat använda ordet kolsyra i stället för det alltmer belastade ordet koldioxid. Men detta är vilseledande. Kolsyra är koldioxid löst i vatten. Om man köper en gaspatron till sin läskmaskin är det koldioxid man köper. När den trycks i läsken bildar den kolsyra, som sedan bubblar tillbaka i form av koldioxid. 

Urban Hagman är skribent, fil kand och fil mag och före detta serieentreprenör.

Gästskribent