Gästskribent ÅKE THUNSTRÖM: Frukostseminarium på SR om valjournalistiken

Jag satt med bland studiopubliken när SR inbjöd till frukostseminarium 29 nov 2022 om medias valjournalistik. Frågan diskuterades av en panel bestående av forskaren Lars Nord, Marcus Oscarsson TV4, Tomas Ramberg politisk journalist SR, Annie Reuterskiöld DN och moderatorn Hans Blix SR.

Låt mig genast säga att samtalet var intressant där alla i panelen bidrog med vettiga inlägg kring bevakningen av valet – dock med en avgörande begränsning: det skedde från en politisk korrekt filterbubbla. Jag använder ordet filterbubbla eftersom de själva frekvent använde ordet om åsiktsinriktningar på nätet utan att inse att de själva verkar inom den politiskt korrekta filterbubblan. Detta yttrade sig i att ingen från fria medier fanns med i panelen. Fria media måste anses vara stort vilket hade berättigat till ett deltagande allra helst som man pratade om sociala medier. Det var seminariets stora brist. Man nämnde exempelvis några gånger PK-artat att Sverige röstmässigt håller på att delas upp mellan stad och landsbygd, mellan kön och mellan generationer utan att nämna att även invandrarna bidrar till en röstdelning. De ger nämligen den röda sidan ett röstöverskott på ca fem procent. Cilla Benkö, vd på SR, inledningstalade och nämnde då PK-mässigt också hur viktigt det var att SR inte skulle tala om för folk vad de ska tycka – detta sagt av en person som arbetar i en organisation som under tio års tid medverkat till att stämpla SD som främlingsfientliga.

Eftersom det är den politiskt korrekta filterbubblan som medverkat till den katastrofala invandringspolitiken som blivit alla problems moder i, finns det ingen anledning att fria media stiger ut ur sin filterbubbla och går in i den politiskt korrekta bubblan och därmed ger upp kritiken mot de allvarliga missförhållanden inom mångkulturen och massinvandringen. Vi pratar då om ett gigantiskt utanförskap, Islam, arbetslöshet, rasism, stor försörjningsbörda, välfärdsköer, usla förortsskolor, bidragsfusk, grov brottslighet och mycket annat att nämna.

När det gäller seminariets sakfrågor berördes flera gånger att de traditionella mediernas betydelse och påverkan urholkas på grund av de sociala mediernas framväxt. DN var därmed tydligt att tidningen avsåg att anpassa sig till den utvecklingen.

Undertecknad lyckades få två inlämnade frågor upplästa av en alert moderator som dock för just dessa frågor glömde att avkräva svar från panelen.

Den ena frågan avsåg den monstruösa missen att media i valrörelsen ej tog upp orsakerna och ansvaret för den överprissättning som sker av elkostnaderna, 200 miljarder per år, en extrakostnad på mer än 25 000 kr per hushåll och år. En onödig kostnad då Sverige har billig el. Borde väl ha varit valets viktigaste fråga. En kostnad på 25 000 kr lägger man inte utan vidare på hushållen utan att frågan får en politisk dimension. Det fick den inte under valrörelsen på grund av medias lamhet i denna fråga.

Orsaken var väl att flera partier var skyldiga till detta plus att de skyhöga elpriserna är en konsekvens av EU-medlemskapet. Om EU vill man inte prata negativt. Det gäller för media och det gäller för de flesta partierna.

Den andra frågan berörde betydelsen av de frekventa klimatnyheterna under valmånaden vilket räddade kvar Mp.

Slutsatsen blir att de traditionella medierna fortfarande står långt ifrån de nyhetsperspektiv som finns inom fria media varför det är viktigt att fria media förmår bygga egen nyhetskanal som i volymer kan mäta sig med public service och TV4 nyhetskanaler (eller få tillgång till de kanaler som finns). Det kommer att ge bestående nya röstmönster.

Åke Thunström är sedan barnsben intresserad av politik. Han har jobbat som datachef, marknadsansvarig och nationell samordnare för bredbandsbaseradestadsnät.Pensionär. Är nu ordförande för Föreningen förMedborgarperspektiv.se

Gästskribent