HITTAT PÅ NÄTET: Obama lagrar stor mängd växthusgas i sin semesterbostad

Det rapporteras att USA:s 44:e president Barack Obama (2009-2017) i sin semesterbostad har lagrat nära tio tusen liter propan (2500 amerikanska gallon).

Lagret ska bestå av två 1000-galloncisterner och en 500-galloncistern.

Den före detta presidentens semesterbostad är belägen på Martha’s Vineyard, en ö vid Cape Cods södra kust.

Under sin tid som president verkade Barack Obama för att minska användningen av fossila bränslen, däribland naturgaser som propan. År 2015 sade han till exempel:

”Klimatförändringen är det största hotet mot vår framtid. Därför måste vi minska på utsläppen av växthusgaser nu, innan det är för sent.”

I en text om nyheten på den populära klimatfrågesajten ”Watts Up With That?” (18/6 2022) skriver man:

”In a resounding vote of confidence in our new green energy age, President Obama is installing enough propane backup to provide an entire winter of energy independence for his Martha’s Vineyard Holiday Home.”

Skribenten fäller följande ironiska kommentar:

”Is there a zombie apocalypse nobody told us about? Maybe Obama noticed something others didn’t, last time he visited the White House.”

Texten på ”Watts Up With That?” länkar till en kritisk artikel om nyheten på sajten ZeroHedge: ”New Fossil Fuel Fan: Obama Orders 2,500-Gallon Propane Storage For Vacation Home” (17/6 2022).