ANDERS LEION: 41 grader i Biarritz

41 grader i Biarritz.

Klimatet förändras överallt på klotet. Förändringarna är mindre påtagliga i  
Sverige, medan de på andra håll, tex i Frankrike är mycket påtagliga: I en tweet från 2014 – som nu blivit viral på sociala medier – har den franska väderpresentatören Sylvain Perdigon gjort en väderprognos för hur vädret skulle kunna se ut 2050. Problemet är att prognosen motsvarar vädret för de kommande fem dagarna i Frankrike. 

Inte alla låter sig övertygas om att klimatet faktiskt långsiktigt håller på att radikalt förändrats. Denna skepticism uttrycks dock inte så ofta som för bara något år sedan. De skeptiska åstadkommer också allt sämre inlägg. Denna krönika från Bulletin är ett exempel. En observation får utgöra underlag för uttalandet om tillståndet på klotet. 

Men på andra håll, som i Frankrike, tvivlar man inte. Det går inte. Man är tvungen att anpassa sig till en verklighet som är så förändrad att det är svårt att leva i  den. 

Hur kan det komma sig att någon skriver en så oinformerad och slapp text som den i Bulletin? En mycket påtaglig orsak är de överdrifter, också ofta uttryck för okunnighet, som anförs t.ex. från Miljöpartiet och från andra organisationer för ungdomar.  

Klimatdebatten är ett exempel på hur ytligt och okunnigt den politiska debatten förs i många ämnen, inte bara om klimatet. Andra exempel är hur synen både på Trumps USA och Putins Ryssland kraftigt svängt på kort tid. Deras anhängare blev, som en följd av dramatiska händelser, plötsligt mycket tysta. 

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten är kanske det allvarligaste exemplet. Ett väl fungerande försvar övergavs för överdrivna föreställningar om en ny, fredligare värld. Det var inte nödvändigt. Finland, och andra, lät sig inte förledas. 

Hur skall man undvika sådana överdrifter och felsteg som berörts ovan? Enkelt. Man får anpassa sig till verkligheten istället för att i yviga ordalag debattera den. Det förutsätter förstås att verkligheten beskrivs någorlunda sakligt och kunnigt. Men det är det första, oundgängliga steget. Görs inte det kan man glömma resten.   

Det blir enklare att rätt beskriva verkligheten om man inte utgår från en förutfattad mening som man håller kär.  

Alltså: simma lugnt! 

Anders Leion