HITTAT PÅ NÄTET: Kan ny lagstiftning stävja hedersförtrycket?

Den 1 juni trädde en ny lag mot hedersbrott i kraft. Inte oväntat har lagen bemötts med protester från muslimska invandrargrupper. I en aktuell ledare i Expressen diskuterar Sofie Löwenmark hur effektiv den nya lagen kan komma att bli, med tanke på att den tycks ha svagt stöd inom de grupper där hederskulturen är som mest utbredd. Löwenmark skriver:

”Lagstiftning ska återspegla befolkningens värderingar. Men hederskultur är inte längre något randfenomen i Sverige. Hundratusentals unga uppskattas vara drabbade. Det innebär att de som utövar förtrycket är många gånger fler – förtrycket sker ju kollektivt. De omfattande kommentarerna på sociala medier visar också att många anser att hedersnormen är det rätta – inte svensk jämställdhet och individens frihet. Hur effektiv kan en lag egentligen bli om en stor minoritet anser att lagen i sig utgör ett övergrepp?”

Sofie Löwenmark ingår bland annat i redaktionen för webbplatsen Doku, som granskar den islamistiska/jihadistiska miljön i Sverige.